Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым приказам Министерства юстиции Украины

Минюст
Приказ от 26.09.2019 № 2999/5
действует с 18.10.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2019

м. Київ

N 2999/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2019 р. за N 1061/34032

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до підпункту 22 пункту 3 та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу, протягом шести місяців з дати набрання ним чинності.

3. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. генерального директора
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

В. Легкий

 

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. У розділі IV Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5):

1) абзац сьомий пункту 4 доповнити новим реченням такого змісту: "Під час пред'явлення адвокатом ордера до нього обов'язково додається копія договору про надання правової допомоги, засвідчена у встановленому законодавством порядку.";

2) пункт 18 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Запити, які надходять від банків або інших фінансових установ, що мають ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", або бюро кредитних історій, виконуються на загальних підставах з дотриманням вимог чинного законодавства.".

2. В Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382 (зі змінами):

1) у розділі III:

після пункту 3.4 доповнити новим пунктом 3.41 такого змісту:

"3.41. На письмовий запит банку або іншої фінансової установи, що має ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", або бюро кредитних історій (далі - суб'єкти банківських відносин) видаються:

а) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті (додаток 3);

б) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища (додаток 4);

в) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу (додаток 5);

г) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію розірвання шлюбу (додаток 7);

ґ) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) (додаток 8);

д) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану (додаток 13).";

пункт 3.6 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"У разі подання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру щодо актового запису про шлюб або розірвання шлюбу додатково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові другого з подружжя.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

у пункті 3.8:

абзац третій викласти в такій редакції:

"У разі подання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру уповноваженою особою, крім документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, пред'являється довіреність, посвідчена відповідно до Закону України "Про нотаріат". У разі, якщо уповноваженою особою є адвокат, пред'являється документ, що посвідчує повноваження такого представника, відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Під час пред'явлення адвокатом ордера до нього обов'язково додається копія договору про надання правової допомоги, засвідчена у встановленому законодавством порядку.";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Уповноважена особа суб'єкта банківських відносин пред'являє паспорт громадянина України або паспортний документ, а також довіреність, що підтверджує її повноваження на отримання витягу з Реєстру від імені такого суб'єкта.

Обсяг повноважень особи, яка видала відповідну довіреність від суб'єкта банківських відносин, перевіряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів.

Уповноважена особа суб'єкта банківських відносин також подає письмову згоду фізичної особи, якої стосуються відомості, зазначені в актових записах цивільного стану (у разі отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища - згоду обох з подружжя). У разі, якщо така згода надається (міститься) в документах, що обов'язково подаються фізичною особою відповідному суб'єкту банківських відносин, подається копія такого документа, засвідчена суб'єктом банківських відносин у встановленому законодавством порядку.

Наявність банківської ліцензії встановлюється згідно з відомостями довідника банківських установ України, які мають банківську ліцензію, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Національного банку України. Підтвердження статусу юридичної особи як фінансової установи або бюро кредитних історій здійснюється згідно з відомостями з Державного реєстру фінансових установ та Єдиного реєстру бюро кредитних історій, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.";

у пункті 3.9 слова "фізичною особою" виключити;

2) у додатках до Інструкції:

абзаци четверті додатків 3 - 5, 7, 8, 13 викласти в такій редакції:

"Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, прізвище, власне ім'я, по батькові уповноваженої особи такої юридичної особи, на запит якої видано витяг.";

у додатку 23:

у виносці розділу "Мета одержання витягу*" слова "(посадовою особою), службовою особою" замінити словами ", органом місцевого самоврядування (посадовою особою) або іншою юридичною особою (уповноваженою особою)";

у розділі "Параметри пошуку" графу "Місце державної реєстрації народження (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану):" викласти в такій редакції:

"Відомості про другого з подружжя (у разі надання витягу щодо актового запису про шлюб / розірвання шлюбу):

 

  ";

 

у розділі "Відомості про заявника" графу

"

  "

 

викласти у такій редакції:

"

  ";

 

у виносці графи "М. П.*" слова "(посадової особи), службової особи" замінити словами ", органу місцевого самоврядування (посадової особи) або іншої юридичної особи".

 

Директор Департаменту
приватного права

О. Ференс

Опрос