Идет загрузка документа (178 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении унифицированной формы акта, составляемого по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере дошкольного образования

Министерство образования и науки Украины (2)
Акт, Приказ от 05.08.2019 № 1070
действует с 04.10.2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.08.2019

м. Київ

N 1070

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2019 р. за N 1005/33976

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)", Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, з метою приведення уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері дошкільної освіти, у відповідність до вимог законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти, що додається.

2. Підпункт 1.1 пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2013 року N 560 "Про затвердження уніфікованих форм актів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2013 року за N 1037/23569, визнати таким, що втратив чинність.

3. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Карандія В. А.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

С. Кубів

Голова Державної служби
якості освіти України

Р. Гурак

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
вул. Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135, тел./факс: (044) 236-33-11,
е-mail: sqe@sqe.gov.ua, сайт: www.sqe.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 41896851

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,

_____________________________________________________________________________________
номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ

від ____________________
                 (дата складення акта)

N   

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти

________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

________________________________________________________________________
ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта*

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

______________________________________________________________________________________

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
______________________________________________________________________________________

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
______________________________________________________________________________________

Проектна потужність суб'єкта господарювання ______________________________________________________________________________________

Кількість груп __________________________________________________________________________

Загальна кількість працівників на день перевірки ______________________________________________________________________________________

з них педагогічних ______________________________________________________________________

Загальна кількість здобувачів освіти на день перевірки ______________________________________________________________________________________

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від    N  

Посвідчення (направлення)
від   N  

Тип заходу державного нагляду (контролю):

  плановий

   позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):

   перевірка

   інша форма, визначена законом

______________________________
(назва форми заходу)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

  проводився з    по   

Акт перевірки N   

Розпорядчий документ щодо усунення порушень:
  не видавався; видавався;
його вимоги:   виконано;    не виконано

  проводився з    по   

Акт перевірки N   

Розпорядчий документ щодо усунення порушень:
  не видавався;   видавався;
його вимоги:   виконано;   не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена, по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

треті особи:

______________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена, по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

I. ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти

Ступінь ризику суб'єкта господарювання (В, С, Н)*

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгляда-
лося

1. Нормативно-правові підстави для провадження освітньої діяльності (надання освітніх послуг) у сфері дошкільної освіти

1.1

Заклад дошкільної освіти, фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи (далі - Суб'єкт) публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, діють на підставі установчих документів, розроблених і затверджених відповідно до законодавства

В, С, Н

 

 

 

 

Частина восьма статті 22 Закону України "Про освіту" (далі - ЗУ N 2145-VIII);
стаття 13 Закону України "Про дошкільну освіту" (далі - ЗУ N 2628-III)

1.2

Суб'єкт публічного чи приватного права здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку

В, С, Н

 

 

 

 

Частина третя статті 11 ЗУ N 2628-III

1.3

Штатний розпис Суб'єкта публічного права встановлено відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти

В, С, Н

 

 

 

 

Розділ I Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року N 1055, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2010 року за N 1157/18452

1.4

Штатний розпис Суб'єкта публічного права формується з урахуванням типу, кількості груп та їх наповнюваності, режиму роботи і площі приміщень

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 1 Основних вимог до формування штатного розкладу дошкільних навчальних закладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2009 року N 1122, пункт 1 розділу I Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року N 1055, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2010 року за N 1157/18452

1.5

Штатний розпис Суб'єкта приватного права встановлено власником (засновником) на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти

В, С, Н

 

 

 

 

Частина друга статті 39
ЗУ N 2628-III

2. Формування контингенту здобувачів освіти

2.1

Прийом дітей до Суб'єкта публічного чи приватного права здійснює керівник протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати Суб'єкт публічного чи приватного права, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року N 305 (далі - Положення про дошкільний навчальний заклад)

2.2

Прийом дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, до інклюзивних груп здійснюється відповідно до Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

В, С, Н

 

 

 

 

Пункти 5 - 7 Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 06 лютого 2015 року N 104/52, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за N 224/26669 (далі - Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах)

2.3

Прийом дітей до Суб'єкта публічного чи приватного права компенсуючого типу здійснюється відповідно до Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу

В, С, Н

 

 

 

 

Пункти 5, 17 - 22, 25 - 31 Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 27 березня 2006 року N 240/165, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за N 414/12288 (далі - Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу)

2.4

У Суб'єкта публічного права відрахування дитини здійснюється в установленому порядку:

 

 

 

 

 

 

2.4.1

за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий пункту 12 Положення про дошкільний навчальний заклад

2.4.2

на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у Суб'єкта публічного права

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій пункту 12 Положення про дошкільний навчальний заклад

2.4.3

у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування протягом двох місяців

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 12 Положення про дошкільний навчальний заклад

2.5

У Суб'єкта приватного права порядок прийому, відрахування та збереження за дитиною місця визначено засновником (власником)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 13 Положення про дошкільний навчальний заклад

2.6

Батьків або осіб, які їх замінюють, повідомлено письмово про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів із зазначенням причин

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 12 Положення про дошкільний навчальний заклад

2.7

Наповнюваність груп Суб'єкта публічного чи приватного права становить:

 

 

 

 

 

 

2.7.1

для дітей віком до одного року - до 10 осіб

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 14 ЗУ N 2628-III

2.7.2

для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 14 ЗУ N 2628-III

2.7.3

для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац четвертий частини другої статті 14 ЗУ N 2628-III

2.7.4

різновікові - до 15 осіб

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини другої статті 14 ЗУ N 2628-III

2.7.5

з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей - 10 осіб

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац шостий частини другої статті 14 ЗУ N 2628-III

2.7.6

в оздоровчий період - до 15 осіб

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац сьомий частини другої статті 14 ЗУ N 2628-III

2.7.7

наповнюваність інклюзивної групи становить до 15 осіб, з них 1 - 3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац восьмий частини другої статті 14 ЗУ N 2628-III;
пункт 8 Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

2.7.8

наповнюваність груп компенсуючого типу не перевищує показники, визначені Нормативами наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів (додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року N 128)

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 1 додатка 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 року за N 229/6517 (далі - наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року N 128)

3. Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти. Організація освітнього процесу

3.1

У Суб'єкта публічного чи приватного права на основі освітньої програми складено та затверджено план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу

В, С, Н

 

 

 

 

Частина сьома статті 23 ЗУ N 2628-III

3.2

У Суб'єкта публічного чи приватного права складено план роботи на навчальний рік та оздоровчий період

В, С, Н

 

 

 

 

Частина перша статті 24 ЗУ N 2628-III

3.3

У Суб'єкта публічного чи приватного права освітню програму розроблено на основі Базового компонента дошкільної освіти

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 23 ЗУ N 2628-III

3.4

Освітня програма містить:

 

 

 

 

 

 

3.4.1

загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 23 ЗУ N 2628-III

3.4.2

перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 23 ЗУ N 2628-III

3.4.3

форми організації освітнього процесу

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац четвертий частини другої статті 23 ЗУ N 2628-III

3.4.4

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини другої статті 23 ЗУ N 2628-III

3.5

Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти

В, С, Н

 

 

 

 

Частина дев'ята статті 23 ЗУ N 2628-III

3.6

За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, Суб'єкт забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами

В, С, Н

 

 

 

 

Частина п'ята статті 11 ЗУ N 2628-III

3.7

Додаткові освітні послуги, не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, введено за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та Суб'єктом у межах гранично допустимого навантаження дитини

В, С, Н

 

 

 

 

Частина десята статті 23 ЗУ N 2628-III

3.8

У Суб'єкта публічного чи приватного права максимальна кількість занять на тиждень не перевищує:
група раннього віку (від 1 до 2 років) - 9 занять;
перша молодша (від 2 до 3 років) - 10 занять;
друга молодша (від 3 до 4 років) - 14 занять;
середня (від 4 до 5 років) - 16 занять;
старша (від 5 до 6 (7) років) - 20 занять

В, С, Н

 

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2015 року N 446, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за N 520/26965 (далі - Гранично допустиме навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності)

3.9

У Суб'єкта публічного та приватного права особливості проведення занять та їх тривалість відповідають вимогам Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності

В, С, Н

 

 

 

 

Абзаци перший - дев'ятнадцятий приміток до Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності

3.10

У Суб'єкта не утворені і не діють організаційні структури політичних партій та релігійних організацій, крім Суб'єктів приватного права, заснованих релігійними організаціями, статути яких зареєстровано в установленому законодавством порядку, у яких допускається діяльність відповідних релігійних організацій

В, С, Н

 

 

 

 

Частина шоста статті 11 ЗУ N 2628-III

4. Ефективність використання педагогічного (кадрового) потенціалу

4.1

У Суб'єкта публічного чи приватного права на посадах педагогічних працівників працюють особи, фізичний і психічний стан яких дає змогу здійснювати педагогічну діяльність та які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників

В, С, Н

 

 

 

 

Частина друга статті 58 ЗУ 2145-VIII

4.2

У Суб'єкта публічного чи приватного права тарифікаційні списки встановленої форми затверджуються за погодженням із профспілковим комітетом не пізніше 05 вересня і подаються вищестоящому органу управління

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 4 розділу I Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 1993 року N 102, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за N 56

4.3

Педагогічне навантаження педагогічних працівників Суб'єкта публічного чи приватного права відповідає встановленим до розмірів тарифних ставок вимогам

В, С, Н

 

 

 

 

Частина третя статті 30 ЗУ N 2628-III

4.4

Педагогічне навантаження педагогічного працівника Суб'єкта публічного чи приватного права обсягом менше тарифної ставки встановлюється лише за його письмовою згодою

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац шістнадцятий частини третьої статті 30 ЗУ N 2628-III

4.5

Педагогічні працівники:

 

 

 

 

 

 

4.5.1

дотримуються академічної доброчесності

В, С, Н

 

 

 

 

Частини перша, друга, восьма статті 42, абзац п'ятий частини другої статті 54 ЗУ N 2145-VIII

4.5.2

дотримуються педагогічної етики

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац шостий частини другої статті 54 ЗУ N 2145-VIII

4.5.3

поважають гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац сьомий частини другої статті 54 ЗУ N 2145-VIII

4.5.4

захищають здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти, запобігають вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац дванадцятий частини другої статті 54 ЗУ N 2145-VIII

4.5.5

додержуються установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац тринадцятий частини другої статті 54 ЗУ N 2145-VIII

4.5.6

повідомляють керівництво Суб'єкта публічного чи приватного права про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про який отримали від інших осіб, вживають невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац чотирнадцятий частини другої статті 54 ЗУ N 2145-VIII

4.6

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Суб'єкта публічного чи приватного права здійснюється у визначені строки не рідше одного разу на п'ять років, крім тих, яких призначають вперше після закінчення закладів вищої освіти

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 1.8 розділу I Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року N 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за N 1255/18550 (далі - Типове положення про атестацію педагогічних працівників)

4.7

Атестація педагогічних працівників:

 

 

 

 

 

 

4.7.1

атестація кожного педагогічного працівника здійснюється у визначені законодавством строки

В, С, Н

 

 

 

 

Частина перша статті 32 ЗУ N 2628-III; абзац перший пункту 1.7 розділу I, абзац перший пункту 3.8 розділу III Типового положення про атестацію педагогічних працівників

4.7.2

позачергова атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 1.9 розділу I, абзац перший пункту 3.1 розділу III Типового положення про атестацію педагогічних працівників

4.7.3

атестаційна комісія I рівня створюється щороку до 20 вересня

В, С, Н

 

 

 

 

Пункти 2.1, 2.2 розділу II Типового положення про атестацію педагогічних працівників

4.7.4

кількість членів атестаційної комісії становить не менше п'яти осіб

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий пункту 2.6 розділу II Типового положення про атестацію педагогічних працівників

4.7.5

списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії атестаційною комісією до 20 жовтня затверджуються

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 3.2 розділу III Типового положення про атестацію педагогічних працівників

4.7.6

робота атестаційної комісії I рівня здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 2.12 розділу II, пункти 3.3, 3.10 - 3.13, 3.15, 3.16 розділу III, пункт 6.2 розділу VI Типового положення про атестацію педагогічних працівників

4.7.7

присвоєння кваліфікаційних категорій проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

В, С, Н

 

 

 

 

Пункти 4.1 - 4.11 розділу IV Типового положення про атестацію педагогічних працівників

4.7.8

присвоєння педагогічних звань проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

В, С, Н

 

 

 

 

Пункти 5.1 - 5.4 розділу V Типового положення про атестацію педагогічних працівників

5. Розвиток та ефективність використання матеріально-технічної та навчально-методичної баз

5.1

Майно Суб'єкта публічного чи приватного права належить йому на правах, визначених законодавством

В, С, Н

 

 

 

 

Частина перша статті 38 ЗУ N 2628-III

5.2

Суб'єкт публічного права у разі наявності платних освітніх та інших послуг встановлює їх перелік із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, розрахунку вартості та осіб, відповідальних за їх надання

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 5 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491

5.3

Платні освітні послуги у разі наявності надаються на підставі письмової заяви - для фізичної особи; договору (контракту) - для фізичної або юридичної особи

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 1.6 розділу I Порядку надання платних освітніх послуг державним та комунальним навчальним закладам, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491

5.4

Суб'єкт публічного права отримує та використовує благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб відповідно до Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

В, С, Н

 

 

 

 

Пункти 2 - 5 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року N 1222

6. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я дітей

6.1

У Суб'єкта публічного чи приватного права постійне медичне обслуговування дітей на безоплатній основі забезпечено та відповідає вимогам Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

В, С, Н

 

 

 

 

Частина друга статті 34 ЗУ N 2628-III, пункти 2 - 12 Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року N 826

6.2

У Суб'єкта публічного чи приватного права медичний кабінет функціонує відповідно до Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу

В, С, Н

 

 

 

 

Пункти 1 - 2, 4 - 5.21 Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 30 серпня 2005 року N 432/496, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за N 1090/11370

6.3

У Суб'єкта публічного чи приватного права організовано харчування дітей відповідно до Інструкції з організації харчування

В, С, Н

 

 

 

 

Частини друга, третя статті 35 ЗУ N 2628-III;
пункти 1.2 - 1.4, 1.7 - 1.10, 1.13, 1.17 - 1.19, 1.22 - 1.31, 1.35, 1.36, 2.4, 3.1, 4.4 - 4.30, 5.1 - 5.19 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 року N 298/227, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 травня 2006 року за N 523/12397 (далі - Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах)

7. Управління суб'єктом освітньої діяльності

7.1

Керівник Суб'єкта публічного чи приватного права:

 

 

 

 

 

 

7.1.1

організовує діяльність Суб'єкта

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

7.1.2

вирішує питання фінансово-господарської діяльності

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

7.1.3

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов'язки

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац четвертий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

7.1.4

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснює контроль за виконанням освітніх програм

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

7.1.5

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Суб'єкта

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац сьомий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

7.1.6

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац шостий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

7.1.7

сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників Суб'єкта

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

7.1.8

забезпечує створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та службу у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

В, С, Н

 

 

 

 

Абзаци десятий, чотирнадцятий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

7.1.9

забороняє проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов

В, С, Н

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2017 року N 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 року за N 100/31552 (далі - Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти)

7.1.10

перед початком навчального року, а також періодично протягом навчального року оцінює технічний стан обладнання та устаткування навчальних приміщень

В, С, Н

 

 

 

 

Підпункт 5 пункту 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

7.1.11

організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди), видає накази, розпорядження з цих питань

В, С, Н

 

 

 

 

Підпункт 9 пункту 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

7.1.12

у разі настання нещасного випадку під час освітнього процесу вживає заходів, передбачених Положенням про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

В, С, Н

 

 

 

 

Підпункт 22 пункту 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти; пункти 2 - 11 розділу II Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 року N 659, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2019 року за N 612/33583

7.1.13

організовує проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників

В, С, Н

 

 

 

 

Підпункт 19 пункту 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

7.1.14

організовує та відповідає за харчування дітей

В, С, Н

 

 

 

 

Частини друга, третя статті 35 ЗУ N 2628-III; пункт 1.33 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

7.2

У Суб'єкта публічного чи приватного права колегіальним постійно діючим органом управління є педагогічна рада, повноваження якої визначено установчими документами цього закладу

В, С, Н

 

 

 

 

Частина друга статті 20 ЗУ N 2628-III

7.3

Педагогічна рада:

 

 

 

 

7.3.1

схвалює освітню програму закладу та оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац шостий частини другої статті 20 ЗУ N 2628-III

7.3.2

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац сьомий частини другої статті 20 ЗУ N 2628-III

7.3.3

визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини другої статті 20 ЗУ N 2628-III

7.3.4

затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац дванадцятий частини другої статті 20 ЗУ N 2628-III

7.3.5

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац тринадцятий частини другої статті 20 ЗУ N 2628-III

7.3.6

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення працівників та інших учасників освітнього процесу

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац шістнадцятий частини другої статті 20 ЗУ N 2628-III

7.3.7

розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов'язків

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац сімнадцятий частини другої статті 20 ЗУ N 2628-III

7.4

Рішення педагогічної ради вводяться в дію рішеннями керівника закладу

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац двадцятий частини другої статті 20 ЗУ N 2628-III

7.5

У Суб'єкта публічного чи приватного права загальні збори (конференція) колективу діють

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини третьої статті 20 ЗУ N 2628-III

7.6

На вебсайті Суб'єкта публічного чи приватного права (або на сайті засновника) оприлюднено:

 

 

 

 

 

 

7.6.1

статут Суб'єкта публічного чи приватного права

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

7.6.2

ліцензію на провадження освітньої діяльності

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

7.6.3

структуру та органи управління Суб'єкта публічного чи приватного права

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

7.6.4

кадровий склад

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац шостий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

7.6.5

освітні програми та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною освітньою програмою, що реалізуються Суб'єктом публічного чи приватного права

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац сьомий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

7.6.6

територію обслуговування, закріплену за Суб'єктом публічного чи приватного права

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац восьмий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

7.6.7

ліцензований обсяг та фактичну кількість осіб, які навчаються у Суб'єкта публічного чи приватного права

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

7.6.8

мову (мови) освітнього процесу

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац десятий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

7.6.9

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац одинадцятий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

7.6.10

матеріально-технічне забезпечення Суб'єкта публічного чи приватного права

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац дванадцятий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

7.6.11

річний звіт про діяльність Суб'єкта публічного чи приватного права

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац шістнадцятий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

7.6.12

правила прийому до Суб'єкта публічного чи приватного права

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац сімнадцятий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

7.6.13

умови доступності Суб'єкта публічного чи приватного права для навчання осіб з особливими освітніми потребами

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац вісімнадцятий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

7.6.14

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац двадцятий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

7.6.15

план заходів Суб'єкта публічного чи приватного права, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац двадцять другий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

7.6.16

порядок подання та розгляду Суб'єктом публічного чи приватного права (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац двадцять третій частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

7.6.17

порядок реагування Суб'єктом публічного чи приватного права на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац двадцять четвертий частини другої статті 30 ЗУ N 2145-VIII

7.6.18

кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також звіт про кошти, отримані з інших джерел, якщо Суб'єкт отримує публічні кошти

В, С, Н

 

 

 

 

Частина третя статті 30 ЗУ N 2145-VIII

7.7

Діловодство у Суб'єкта публічного чи приватного права організовано відповідно до затвердженої інструкції з діловодства Суб'єкта публічного чи приватного права

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій пункту 7 розділу I Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року N 1000/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за N 736/27181 (далі - Правила N 1000/5)

7.8

Номенклатура справ у Суб'єкта публічного чи приватного права наявна

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 4 глави 1 розділу IV Правил N 1000/5

7.9

Зберігання документів і справ у Суб'єкта публічного чи приватного права забезпечено

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 2 глави 3 розділу IV Правил N 1000/5

____________
* В - високий ступінь ризику; С - середній ступінь ризику; Н - незначний ступінь ризику.

** Заповнює керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

II. ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

назва

дата і номер

 

1

2

3

4

I. Закони України

1

Про дошкільну освіту

від 11 липня 2001 року N 2628-III

 

2

Про освіту

від 05 вересня 2017 року N 2628-III

 

II. Постанови Кабінету Міністрів України

1

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

від 04 серпня 2000 року N 1222

 

2

Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

від 14 червня 2002 року N 826

 

3

Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад

від 12 березня 2003 року N 305

 

4

Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів

від 05 жовтня 2009 року N 1122

 

5

Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр

від 12 липня 2017 року N 545

 

III. Накази центральних органів виконавчої влади України

1

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року N 102

27 травня 1993 року за N 56

2

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року N 128

06 березня 2002 року за N 229/6517

3

Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 30 серпня 2005 року N 432/496

22 вересня 2005 року за N 1090/11370

4

Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 27 березня 2006 року N 240/165

11 квітня 2006 року за N 414/12288

5

Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 року N 298/227

05 травня 2006 року за N 523/12397

6

Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758

30 листопада 2010 року за N 1196/18491

7

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року N 930

14 грудня 2010 року за N 1255/18550

8

Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року N 1055

23 листопада 2010 року за N 1157/18452

9

Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 06 лютого 2015 року N 104/52

26 лютого 2015 року за N 224/26669

10

Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2015 року N 446

13 травня 2015 року за N 520/26965

11

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року N 1000/5

22 червня 2015 року за N 736/27181

12

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 26 грудня 2017 року N 1669

23 січня 2018 року за N 100/31552

13

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 року N 659

13 червня 2019 року за N 612/33583

III. ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

N
з/п

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про потерпілих (за наявності):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

IV. ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

N
з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта*

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

 

 

 

 

 

 

____________
* Ця частина Акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________________________
(ініціали, прізвище)

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________________________
(ініціали, прізвище)

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________________________
(ініціали, прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________________________
(ініціали, прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________________________
(ініціали, прізвище)

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________________________
(ініціали, прізвище)

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________________________
(ініціали, прізвище)

Примірник цього Акта на  сторінках отримано  

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________________________
(ініціали, прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього Акта _____________________________________________________________________________________

 

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. Осмоловський

Опрос