Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок разработки государственного стандарта социальной услуги

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 07.08.2019 № 1209
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2019

м. Київ

N 1209

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2019 р. за N 998/33969

Про внесення змін до Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги

Рішення про державну реєстрацію наказу скасовано
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 11 березня 2021 року N 926/5)

Наказ виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств
та інших органів виконавчої влади
26 березня 2021 року

Відповідно до частини третьої статті 17 Закону України "Про соціальні послуги"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2012 року N 282, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за N 876/21188, що додаються.

2. Директорату соціальних послуг та інтеграції (Гайдаржи Ю.) забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Чуркіну О.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

О. Маркарова

Виконавчий директор
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

О. В. Слобожан

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Голова виконавчого комітету
Всеукраїнської спілки громадських
організацій "Конфедерація громадських
організацій інвалідів України"

В. В. Карпенко

Голова ГО ВО СОІУ

В. В. Назаренко

Генеральний секретар Громадської
спілки "Всеукраїнське громадське
об'єднання "Національна Асамблея
людей з інвалідністю України"

В. Назаренко

Директор ВБФ "Деполь Україна"

В. В. Балабанов

 

ЗМІНИ
до Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги

1. У розділі I:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Цей Порядок визначає загальні засади розроблення та затвердження державного стандарту соціальної послуги (далі - Стандарт) для всіх соціальних послуг, визначених класифікатором соціальних послуг, що надаються особам/сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або вразливим групам населення для забезпечення гарантованого державою обсягу соціальної послуги, оцінки її якості та ефективності.";

2) в абзаці другому пункту 1.2 слова "і якості" виключити;

3) абзац третій пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"здійснення моніторингу надання соціальної послуги, оцінки її якості та контролю за дотриманням вимог, установлених чинним законодавством;";

4) у пункті 1.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1.4. Надавачі соціальних послуг у разі застосування Стандарту забезпечують безкоштовне інформування отримувачів соціальних послуг про відповідний Стандарт у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров'я та з урахуванням їхніх вікових особливостей, шляхом:";

в абзаці четвертому слова "соціальних службах" замінити словами "приміщенні надавачів соціальних послуг";

5) пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Стандарт установлює рівні вимоги для державних, комунальних і недержавних надавачів соціальних послуг.";

6) у пункті 1.7 слова "має включати" замінити словом "включає".

2. У розділі II:

1) у пункті 2.1:

в абзаці другому підпункту 2.1.1 слова "недержавних організацій" замінити словами "громадських об'єднань, благодійних, релігійних організацій, у тому числі об'єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг";

в абзаці другому підпункту 2.1.3 слова "підприємств, установ, закладів, організацій, де буде проходити" замінити словами "надавачів соціальних послуг, у яких проходитиме";

2) у пункті 2.2 слова "підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, на які поширюється" замінити словами "надавачами соціальних послуг, на яких поширюється".

3. Пункт 3.1 розділу III викласти в такій редакції:

"3.1. Індикатори Стандарту:

вимоги щодо забезпечення необхідного рівня доступності соціальної послуги на кожному етапі її надання;

зміст й обсяг соціальної послуги;

норми та нормативи, умови та порядок надання соціальної послуги;

показники якості соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги.".

4. У розділі IV:

1) у пункті 4.2 слова "заклади, установи та організації, де проходила" замінити словами "надавачів соціальної послуги, у яких проходила";

2) у пункті 4.3 слова "соціальна група, яка отримує соціальну послугу" замінити словами "отримувач соціальної послуги";

3) у пункті 4.4:

абзац шостий підпункту 4.4.1 після слова "незалежності" доповнити словами ", найкращих інтересів ";

у підпункті 4.4.2:

в абзаці другому слова "визначення індивідуальних потреб" замінити словами "оцінювання потреб";

в абзаці третьому слово "складання" замінити словом "розроблення";

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"укладення договору про надання соціальної послуги;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

у підпункті 4.4.3:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"співпраці з іншими надавачами соціальних послуг та органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах своєї компетенції надають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці допомогу отримувачам для організації надання їм соціальної послуги, що стандартизується;";

в абзаці сьомому слово "ефективності" замінити словом "якості";

в абзаці другому підпункту 4.4.4 слово "стосовно" замінити словом "про";

4) у пункті 4.5 слова "оцінювання ефективності" замінити словами "оцінки якості";

5. У пункті 5.2 розділу V:

підпункт 5.2.2 викласти в такій редакції:

"5.2.2. Результативність, що визначається шляхом аналізу досягнутих результатів, - задоволення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, вирішення проблемних питань отримувача соціальної послуги, подолання отримувачем соціальної послуги складних життєвих обставин та/або мінімізація їхніх наслідків.";

у підпункті 5.2.3 слова "надання в разі потреби невідкладної допомоги отримувачу послуг" замінити словами "надання отримувачу в разі потреби соціальної послуги екстрено (кризово)";

абзац перший підпункту 5.2.4 викласти в такій редакції:

"5.2.4. Доступність і відкритість, що визначаються шляхом аналізу наявності інформації про соціальну послугу, умови та порядок її отримання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров'я та з урахуванням їхніх вікових особливостей, наявності можливості отримання альтернативних послуг, надання допомоги отримувачам соціальної послуги в одержанні необхідних документів для організації надання соціальної послуги, звернення за отриманням соціальних послуг і вільного (безперешкодного) доступу отримувача соціальних послуг до приміщення надавачів соціальних послуг тощо.";

у підпункті 5.2.5 слово "її" замінити словом "його";

підпункт 5.2.6 викласти в такій редакції:

"5.2.6. Професійність, що визначається шляхом аналізу наявності належного рівня кваліфікації працівників надавача соціальних послуг, проходження навчання, підвищення кваліфікації, атестації.";

у пункті 5.3 слова "суб'єктом, що надає соціальну послугу," замінити словами "надавачем соціальних послуг";

6. У розділі VI:

1) абзац перший пункту 6.1 після слів "органи виконавчої влади" доповнити словами ", органи місцевого самоврядування";

2) абзац п'ятий пункту 6.2 викласти в такій редакції:

"залучати до моніторингу своєї діяльності громадські об'єднання, благодійні, релігійні організації, у тому числі об'єднання надавачів та отримувачів соціальних послуг;";

3) в абзаці першому пункту 6.3 слово "управління" замінити словами "менеджменту надання соціальної послуги";

7. Пункт 7.2 розділу VII викласти в такій редакції:

"7.2. Вартість соціальної послуги обчислюється з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.".

8. У тексті Порядку слова "суб'єкти, що надають соціальні послуги," в усіх відмінках замінити словами "надавачі соціальних послуг" у відповідних відмінках.

 

В. о. Генерального директора
Директорату соціальних послуг
та інтеграції Міністерства
соціальної політики України

О. Горяженко

Опрос