Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы отчетности по вопросам деятельности инклюзивно-ресурсных центров и инструкции по ее заполнению

Министерство образования и науки Украины (2)
Форма, Приказ, Инструкция, Отчет от 05.08.2019 № 1069
действует с 20.09.2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.08.2019

м. Київ

N 1069

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2019 р. за N 983/33954

Про затвердження форми звітності з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів та інструкції щодо її заповнення

Відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року N 545, Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, з метою аналізу діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності N 1-ІРЦ "Звіт інклюзивно-ресурсного центру";

2) інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-ІРЦ "Звіт інклюзивно-ресурсного центру".

2. Форму звітності з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів та інструкцію щодо її заповнення, затверджені цим наказом, увести в дію, починаючи зі звіту за 2019 рік.

3. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками інструкцій, зазначених у пункті 1 цього наказу, покладається на департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.

4. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій (структурним підрозділам з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою) забезпечувати у встановлені терміни збір, обробку звітності та подання інформації до Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України.

5. Директорату інклюзивної та позашкільної освіти (Хіврич В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Хобзея П. К.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
служби статистики України

І. Є. Вернер

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

С. І. Кубів

 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт
інклюзивно-ресурсного центру

за 20__ рік

Подають:

Терміни подання:

Інклюзивно-ресурсні центри - структурним підрозділам з питань діяльності
інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою обласних, Київської
міської державних адміністрацій

Структурні підрозділи з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
органів управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій
- Міністерству освіти і науки України

не пізніше
15 лютого

 
не пізніше
25 лютого


Форма N 1-ІРЦ
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
05 серпня 2019 року N 1069
(за погодженням з Держстатом)

Респондент:

Найменування _____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження _________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                    (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку, корпусу)

Тип _______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                    (районний, міський, районний у місті, ОТГ)

Підпорядкування
__________________________________________________________________________________________________________________________
 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Розділ I. Контингент дітей з особливими освітніми потребами

(осіб)

Назва показника

N ряд-
ка

Загаль-
на кіль-
кість дітей, які прой-
шли комп-
лексну психо-
лого-
педаго-
гічну оцінку роз-
витку в ІРЦ*

Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ*

яким корек-
ційно-
роз-
вит-
кові пос-
луги нада-
ються фахів-
цями ІРЦ (з гра-
фи 2)

Кількість дітей, які пройшли повторну оцінку

усьо-
го

від 2 до 5 ро-
ків

від 6 до 18 ро-
ків

з них

здобу-
вають освіту в інклю-
зив-
них гру-
пах ЗДО* (з гра-
фи 3)

здобу-
вають освіту в спеці-
аль-
них групах ЗДО* (з гра-
фи 3)

здобу-
вають освіту в інклю-
зив-
них кла-
сах ЗЗСО* (з гра-
фи 4)

здобу-
вають освіту в спеці-
аль-
них кла-
сах ЗЗСО* (з гра-
фи 4)

здобу-
вають освіту за інди-
віду-
аль-
ною фор-
мою (з гра-
фи 4)

здобу-
вають зага-
льну серед-
ню освіту в ЗППТО* (з гра-
фи 4)

здобу-
вають зага-
льну серед-
ню освіту в ЗФПО, ЗВО* (з гра-
фи 4)

здобу-
вають освіту в спеці-
аль-
них ЗЗСО* (з гра-
фи 4)

не навчаються

з інва-
лід-
ністю (з гра-
фи 2)

усьо-
го

від 2 до 5 ро-
ків

від 6 до 18 ро-
ків

усь-
го (з гра-
фи 2)

від 2 до 5 ро-
ків (з гра-
фи 3)

від 6 до 18 ро-
ків (з гра-
фи 4)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

З порушеннями зору

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі

зі сліпотою

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зі зниженим зором

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З порушеннями слуху

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі

з глухотою

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зі зниженим слухом

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зі сліпоглухотою

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З порушеннями опорно-рухового апарату

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі

збережений інтелект

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з інтелектуальними порушеннями

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З тяжкими порушеннями мовлення

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З розладами аутистичного спектра

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із затримкою психічного розвитку

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З порушеннями інтелектуального розвитку

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі

легкого ступеня

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помірного ступеня

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тяжкого ступеня

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глибокого ступеня

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із складними порушеннями розвитку

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість осіб, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку та у яких не виявлено особливих освітніх потреб

20

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього (сума рядків 01, 04, 07, 08, 11 - 14, 19 - 20)

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість дітей на території обслуговування ІРЦ на дату створення звіту: усього (2 - 18 років) _______ (22), з них віком 2 - 5 років _______ (23), віком 6 - 18 років _______ (24).

____________
* ІРЦ - інклюзивно-ресурсний центр;

ЗЗСО - заклад загальної середньої освіти;

ЗДО - заклад дошкільної освіти;

ЗППТО - заклад професійної (професійно-технічної) освіти;

ЗВО - заклад вищої освіти;

ЗФПО - заклад фахової передвищої освіти.

Розділ II. Кадрове забезпечення ІРЦ

Посада

N рядка

Кіль-
кість праців-
ників, осіб

З них (з графи 1):

Кіль-
кість вакант-
них посад (число ставок), оди-
ниць

Загаль-
на кіль-
кість ставок, оди-
ниць

працю-
ють за суміс-
ництвом

жінки

спеціа-
лісти вищої кате-
горії

спеціа-
лісти 1 кате-
горії

спеціа-
лісти 2 кате-
горії

спеціа-
лісти без кате-
горії

мають стаж до 5 років

мають стаж від 5 до 10 років

мають стаж від 10 до 20 років

мають стаж 20 років і більше

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Педагогічні працівники, усього (сума рядків 02 - 05, 09)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичні психологи

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі-логопеди

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі-дефектологи (сума рядків 06 - 08)

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сурдопедагоги

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

олігофренопедагоги

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тифлопедагоги

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі-реабілітологи

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непедагогічні працівники, усього (сума рядків 11 - 15)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтер

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водій

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медична сестра

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибиральниця

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього (сума рядків 01, 10)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Відомості про приміщення

Назва показника

N рядка

Усього

А

Б

1

Загальна площа окремого приміщення ІРЦ, м2

01

 

Площа ІРЦ, розташованого у приміщенні закладу загальної середньої освіти, м2

02

 

Кількість приміщень ІРЦ, одиниць

директора

03

 

вчителя-логопеда

04

 

тифлопедагога

05

 

сурдопедагога

06

 

олігофренопедагога

07

 

практичного психолога

08

 

медичної сестри

09

 

обслуговувального персоналу

10

 

приймалень

11

 

ресурсних кімнат

12

 

для занять з лікувальної фізкультури

13

 

для проведення спільних засідань педагогічних працівників центру

14

 

для проведення групових психолого-педагогічних занять

15

 

спеціально обладнаних (відповідно до вимог ДБН) туалетних кімнат для осіб з особливими потребами

16

 

Кількість ліфтів, одиниць

17

 

Кількість підйомників, одиниць

18

 

Кількість поверхів в основній будівлі, одиниць

19

 

Наявність в ІРЦ опалення
(зазначте у графі 1: "1" - якщо центральне / власна котельня, "2" - якщо пічне)

20

 

Наявність в ІРЦ
(зазначте у графі 1: "1" - якщо так, "2" - якщо ні):
Водогону

21

 

Водогону з гарячою водою

22

 

Каналізації

23

 

Пандусів і поручнів

24

 


До якого поверху є безперешкодний доступ осіб з особливими потребами (25) _______

____________________________________________________________
(місце підпису керівника та/або особи, відповідальної за заповнення форми звітності)

Телефон ________________________ факс _______________________

Розділ IV. Відомості про використання інформаційних технологій та мультимедійного обладнання

(одиниць)

Назва показника

N рядка

Усього

А

Б

1

Кількість комп'ютерів у закладі (усього)

01

 

З них:

комп'ютерів стаціонарних

02

 

портативних комп'ютерів, ноутбуків

03

 

планшетів

04

 

підключено до мережі Інтернет

05

 

придбано за кошти бюджету

06

 

Кількість багатофункціональних пристроїв (принтер-сканер-копір)

07

 

Кількість ламінаторів

08

 

Кількість проекторів

09

 

Кількість інтерактивних сенсорних модулів

10

 

Кількість дошок-екранів жорстких

11

 

Наявність в ІРЦ системи відеоспостереження:
(зазначте у графі 1: "1" - якщо є, "2" - якщо немає)

12

 


Розділ V. Відомості про використання корекційних засобів та дидактичних матеріалів

Назва показника

N рядка

Наявність (1 - так, 0 - ні):

А

Б

1

Комп'ютерні програми для корекційно-розвиткової роботи

01

 

Наочні матеріали (картки, таблички, моделі площинні друковані, об'ємні, сюжетні малюнки тощо)

02

 

Моделі звукові та інтерактивні

03

 

Дидактичні розвивальні ігри (лото, конструктори, пірамідки, мозаїки, пазли тощо), іграшкові набори (ляльки, м'які іграшки, посуд, медичні інструменти, господарські інструменти, моделі транспортних засобів тощо)

04

 

Пісочниця з підсвіткою для пісочної терапії

05

 

Комплекти логопедичних інструментів для постановки звуків

06

 

Навчально-методичні посібники

07

 


____________________________________________________________
                                                                    (П. І. Б.)

електронна пошта ___________________________________________

 

Генеральний директор директорату
інклюзивної та позашкільної освіти

В. Хіврич

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-ІРЦ "Звіт інклюзивно-ресурсного центру"

I. Загальні положення

1. Форму звітності N 1-ІРЦ "Звіт інклюзивно-ресурсного центру" (далі - звіт) заповнюють усі інклюзивно-ресурсні центри (далі - ІРЦ) державною мовою.

2. Звіт підписує директор ІРЦ або уповноважена особа.

3. Звіт щороку ІРЦ складає станом на кінець звітного періоду та подає не пізніше ніж 15 лютого до структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органу управління освітою та не пізніше ніж 25 лютого - до Міністерства освіти і науки України.

4. Якщо після надіслання звіту до нього вносилися зміни та доповнення, необхідно в одноденний термін повідомити про це адресата.

II. Заповнення розділу I

1. У розділі подаються відомості щодо кількості дітей з особливими освітніми потребами, які перебувають на обліку в ІРЦ, та розподіл цих дітей за нозологіями.

2. У графі 1 зазначається загальна кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в ІРЦ. До цієї графи входять, у тому числі діти, в яких не виявлено особливих освітніх потреб та які не потребують психолого-педагогічного супроводу в освітньому процесі, або ті, які відмовилися від організації супроводу. Тобто це фактична кількість висновків про комплексну оцінку, поданих ІРЦ у звітному періоді.

3. У графах 2 - 4 зазначається кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ. Тобто які потребують психолого-педагогічного супроводу в освітньому процесі та яким цей супровід надається.

4. У графах 2 - 4 враховуються діти, які пройшли комплексну оцінку за попередні роки, оскільки вони продовжують перебувати на обліку в ІРЦ та супроводжуватись фахівцями в освітньому процесі.

5. У графі 11 зазначаються діти з особливими освітніми потребами, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах фахової передвищої та вищої освіти.

6. Дані графи 2 рядка 21 мають відповідати сумі граф 5 - 13 рядка 21 та сумі граф 3 - 4 рядка 21.

III. Заповнення розділу II

1. У розділі подаються відомості про кадровий склад ІРЦ із зазначенням окремих відомостей щодо досвіду роботи фахівців.

2. У рядку 01 подаються відомості про фахівців ІРЦ, які є педагогічними працівниками. Число педагогічних працівників рядку 01 графи 1 має дорівнювати сумі рядків 02 - 05, 09 за всіма графами.

3. Число вчителів-дефектологів рядка 05 графи 1 має дорівнювати сумі рядків 06 - 08 за всіма графами.

4. Загальна кількість працівників ІРЦ рядка 16 графи 1 має дорівнювати сумі рядків 01, 10 графи 1.

5. У графі 2 подаються відомості щодо працівників, прийнятих на роботу за сумісництвом з інших установ, організацій та підприємств.

6. У графах 8 - 11 для педагогічних працівників ІРЦ зазначається педагогічний стаж роботи.

IV. Заповнення розділу III

1. У розділі подаються відомості про матеріальну базу ІРЦ.

2. Рядок 01 заповнюють ті ІРЦ, які розміщуються в окремих приміщеннях.

3. Рядок 02 заповнюють ті ІРЦ, які розміщуються у приміщеннях закладів загальної середньої освіти та інших установах.

4. У рядках 03 - 16 подаються відомості про кількість спеціальних приміщень ІРЦ, у тому числі оснащених необхідним навчальним та корекційним обладнанням.

5. У рядку 20 в разі наявності центрального опалення або власної котельні ставиться цифра "1", в разі наявності пічного опалення - цифра "2".

6. Рядок 23 заповнюють ІРЦ, які мають каналізацію, незалежно від того, чи підключено ІРЦ до центральної мережі, чи підключення автономне.

7. У рядках 17, 18 позначається кількість відповідних засобів доступу.

8. У рядку 25 зазначається поверх, до якого забезпечено безперешкодний доступ для осіб з особливими освітніми потребами.

V. Заповнення розділу IV

1. У розділі подаються відомості про використання інформаційних технологій та мультимедійного обладнання в ІРЦ.

2. У рядках 01 - 11 подаються відомості щодо кількості зазначених технічних засобів.

3. У рядку 01 зазначаються дані про загальну кількість комп'ютерів, наявних у ІРЦ.

4. У рядку 05 зазначаються дані про загальну кількість комп'ютерів (з рядка 01), які мають доступ до мережі Інтернет.

5. У рядку 06 зазначаються дані про комп'ютери, ноутбуки, планшети, придбані лише за бюджетні кошти (державного і місцевих бюджетів). Комп'ютери, надані в тимчасове користування або придбані (подаровані) за кошти фізичних (юридичних) осіб, до цього рядка не включаються.

6. Заповнюючи рядок 10, слід пам'ятати, що інтерактивний сенсорний модуль об'єднує спеціальне інтерактивне, мультимедійне обладнання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп'ютер) та комп'ютерні програми.

7. У рядку 12 наявність системи відеоспостереження позначається цифрою "1", відсутність її - цифрою "2".

VI. Заповнення розділу V

1. У розділі подаються відомості про дидактичні матеріали та корекційні засоби навчання, які використовуються під час проведення комплексної оцінки розвитку та надання корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.

2. До розділу включаються відомості про наявність зазначених засобів. За наявності ставиться цифра "1", за відсутності - "0".

 

Генеральний директор директорату
інклюзивної та позашкільної освіти

В. Хіврич

Опрос