Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 12 ноября 2018 года N 543

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ от 13.08.2019 № 468
действует с 01.10.2019

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2019

м. Київ

N 468

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2019 р. за N 974/33945

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 листопада 2018 року N 543

Відповідно до статей 5 та 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статей 23, 24 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 листопада 2018 року N 543 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2018 року за N 1368/32820, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти у такій редакції:

"Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, та інших форм розпорядчих документів";

2) доповнити наказ після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Затвердити такі, що додаються:

форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

форму посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

форму наказу про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

форму акта про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.".

У зв'язку з цим пункти 2 - 5 вважати відповідно пунктами 3 - 6.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Топчія В.

 

В. о. Міністра

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови Державної
служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру

О. Краснолуцький

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

____________ N ______
           (дата)

_____________________________________________
(найменування та місцезнаходження суб'єкта
_____________________________________________
господарювання - юридичної особи та/або його
_____________________________________________
відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________
та місцезнаходження фізичної особи - підприємця)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Згідно з Річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на _______________ рік, затвердженим наказом Держгеокадастру від ___ ____________ 20__ року N _____ __________________________________,
                                                                                                                                                           (назва наказу)
відповідно до наказу ___________________________________________________________________
                                                                                  (найменування органу державного нагляду (контролю))
від ___ ____________ 20__ року N ____ ___________________________________________________
                                                                                                                                         (назва наказу)
з ___ ____________ 20__ року до ___ ____________ 20__ року буде здійснено плановий захід державного нагляду (контролю) щодо ____________________________________________________
                                                                                                                     (найменування суб'єкта господарювання,
_____________________________________________________________________________________
                     його місцезнаходження (місце провадження діяльності), номер телефону, адреса електронної пошти)

Відповідно до частини одинадцятої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" прошу забезпечити присутність керівника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання - юридичної особи, особисту присутність фізичної особи - підприємця або уповноваженої нею особи.

________________________________
(керівник органу державного нагляду
(контролю) / його заступник)

    ___________________
                    (підпис)         М. П.

________________________
(ініціал та прізвище)

 

Заступник директора
Департаменту аграрної політики
та сільського господарства

О. Альшанова

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

____________ N ______
            (дата)

 

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Видано на підставі наказу _______________________________________________________________
                                                                                           (найменування органу державного нагляду (контролю))
від ___ ____________ 20__ року N _____ __________________________________________________
                                                                                                                                            (назва наказу)
_____________________________________________________________________________________
                   (перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, їх посади, прізвища, імена, по батькові)
на проведення ________________________________________________________________________
                                                                                  (тип та форма заходу державного нагляду (контролю))
_____________________________________________________________________________________
                           (найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище,
_____________________________________________________________________________________,
                   ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності якого (якої) здійснюватиметься захід)
розташованого ________________________________________________________________________
                                                      (адреса місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого
_____________________________________________________________________________________
                      підрозділу або фізичної особи - підприємця, щодо діяльності якого (якої) здійснюватиметься захід)

Підстава для здійснення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності":
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Предмет здійснення заходу: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата початку заходу ___ ____________ 20__ року

Дата закінчення заходу ___ ____________ 20__ року

Інформація про проведення попереднього заходу
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (тип заходу, строк його проведення)

Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу державного нагляду (контролю).

________________________________
(керівник органу державного нагляду
(контролю) / його заступник)

   ___________________
                  (підпис)         М. П.

_________________________
(ініціал та прізвище)

 

Заступник директора
Департаменту аграрної політики
та сільського господарства

О. Альшанова

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

НАКАЗ
про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

___ ____________ 20__ року

N _____________

Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року N 15, та на підставі акта ______________________
                                                                                                                                                                                 (назва акта, складеного
_____________________________________________________________________________________
                         за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю),
_____________________________________________________________________________________
                   щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності)
від ___ ___________ 20__ року N _______________ щодо ____________________________________
                                                                                                                                                                   (найменування
_____________________________________________________________________________________
               господарювання, прізвище, ім'я, по батькові керівника чи уповноваженої особи суб'єкта господарювання
_____________________________________________________________________________________
                      або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, діяльність якого (якої) перевірялася)
здійснено ____________________________________________________________________________
                                                                                (тип та форма заходу державного нагляду (контролю))
захід здійснено ________________________________________________________________________
                                                                                  (посади, прізвища, імена, по батькові посадових осіб
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  органу державного нагляду (контролю))
за участю ____________________________________________________________________________
                                                   (посади, прізвища, імена, по батькові осіб, які брали участь у здійсненні заходу)

НАКАЗУЮ:

1. ___________________________________________________________________________________
                        (найменування суб'єкта господарювання, прізвище, ім'я, по батькові керівника чи уповноваженої
_____________________________________________________________________________________
                               особи суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      діяльність якого (якої) перевірялася)
усунути виявлені порушення, зазначені у _________________________________________________
                                                                                                                      (реквізити акта, складеного за результатами
_____________________________________________________________________________________
                      проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), щодо додержання
_____________________________________________________________________________________
                                       суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності)
до ___ ____________ 20__ року.

2. Інформацію про усунення порушень надати на адресу органу державного нагляду (контролю) у письмовій формі до ___ ____________ 20__ року.

___________________________________
(керівник органу державного нагляду
(контролю) / його заступник)

    __________________
                       (підпис)    М. П.

________________________
(ініціал та прізвище)

З цим наказом ознайомлений(а) та один примірник отримав(ла).

______________________________
(керівник чи уповноважена
особа суб'єкта господарювання /
фізична особа - підприємець)

____________
(підпис)

____________
(дата)

___________________
(ініціал та прізвище)

 

Заступник директора
Департаменту аграрної політики
та сільського господарства

О. Альшанова

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ
про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

___ ____________ 20__ року

N ______________

Мною (нами), _________________________________________________________________________
                                                                 (посади, прізвища, імена, по батькові посадових осіб / уповноважених
_____________________________________________________________________________________,
                                                                     працівників органу державного нагляду (контролю))
за участю ____________________________________________________________________________
                                                           (посади, прізвища, імена, по батькові осіб, які брали участь у перевірці)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання чи
_____________________________________________________________________________________
                       уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця чи її представника, що перевіряється)
підтверджується недопущення до проведення (відмова у проведенні)
____________________________________________________________, що здійснюється на підставі
                               (тип та форма заходу державного нагляду (контролю))
наказу _______________________________________________________________________________
                                                                    (найменування органу державного нагляду (контролю))
від ___ ____________ 20__ року N ______ _________________________________________________
                                                                                                                                            (назва наказу)
та посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю)
від ___ ____________ 20__ року N ______ у строк з ___ ____________ 20__ року
до ___ ____________ 20__ року.

Відмова полягає у _____________________________________________________________________
                                                                         (детально зазначається, у чому полягає відмова у здійсненні заходу)

Пояснення керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця чи її представника (у разі відмови надання пояснень зазначити про це)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

________________________________
(підпис особи, яка давала пояснення)

 

___________________________
(прізвище, ініціал)

Цей акт складено на ____ аркушах у ____ примірниках.

Підписи посадових осіб / уповноважених працівників:
_____________________________________________________________________________________
                                                              (найменування органу державного нагляду (контролю))

 

__________________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціал)

 

__________________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціал)

Підписи осіб, які брали участь у здійсненні заходу, свідків:

 

___________________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціал)

 

____________________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціал)

Примірник цього акта отримав
_____________________________________________________________________________________
               (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або
_____________________________________________________________________________________
              фізичної особи - підприємця чи її представника, які отримали або відмовились отримати копію цього акта)

_________________
(дата)

 

______________________
(підпис)

Примірник цього акта в одному примірнику надіслано поштою*
_____________________________________________________________________________________
                                                   (посада, прізвище та ініціал особи, яка відправила копію цього акта)

_________________
(дата)

 

______________________
(підпис)

____________
* У разі відмови керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця чи її представника отримати копію цього акта.

 

Заступник директора
Департаменту аграрної політики
та сільського господарства

О. Альшанова

Опрос