Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о проведении тестирования по физической подготовке кандидатов на занятие должностей в Управлении специального назначения Государственного бюро расследований

Государственное бюро расследований
Положение, Приказ от 12.08.2019 № 184
действует с 30.08.2019

ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

НАКАЗ

12.08.2019

м. Київ

N 184

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2019 р. за N 959/33930

Про затвердження Положення про проведення тестування з фізичної підготовки кандидатів на зайняття посад в Управлінні спеціального призначення Державного бюро розслідувань

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України "Про Державне бюро розслідувань", пункту 4 розділу VIII Порядку проведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань, затвердженого наказом Державного бюро розслідувань від 14 лютого 2018 року N 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 року за N 176/31628, з метою підвищення якості відбору кандидатів на зайняття посад в Управлінні спеціального призначення Державного бюро розслідувань

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення тестування з фізичної підготовки кандидатів на зайняття посад в Управлінні спеціального призначення Державного бюро розслідувань, що додається.

2. Управлінню спеціального призначення (Калашник А. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор Державного
бюро розслідувань

Р. Труба

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

 

Положення про проведення тестування з фізичної підготовки кандидатів на зайняття посад в Управлінні спеціального призначення Державного бюро розслідувань

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення тестування з фізичної підготовки осіб, які є кандидатами на зайняття посад в Управлінні спеціального призначення Державного бюро розслідувань (далі - кандидати).

2. Рівень фізичної підготовки кандидатів визначається шляхом проведення тестування їх основних фізичних якостей і навичок (сили, витривалості, швидкості).

3. Основною метою тестування кандидатів є визначення їх придатності до служби в Державному бюро розслідувань (далі - ДБР), їх здатності переносити фізичні навантаження без зниження працездатності під час виконання службових завдань, що стоять перед Управлінням спеціального призначення Державного бюро розслідувань (далі - Управління).

4. Фізично підготовленим до служби є кандидат, який під час тестування виконав усі передбачені вправи та нормативи.

II. Організація та порядок проведення перевірки

1. Тестування з фізичної підготовки (далі - тестування) є обов'язковим під час проходження конкурсу кандидатами на зайняття посад в Управлінні.

Тестування проводиться після прийняття конкурсною комісією Державного бюро розслідувань, яка проводить конкурс на зайняття посад в Управлінні спеціального призначення (далі - Конкурсна комісія), рішення про визначення переможців.

2. Тестування кандидатів організовує та проводить заступник Директора ДБР згідно з розподілом обов'язків. Для проведення тестування створюється комісія для тестування з фізичної підготовки кандидатів до Управління спеціального призначення (далі - комісія), до складу якої входять заступник Директора ДБР згідно з розподілом обов'язків, працівники Управління та за згодою фахівці інших органів виконавчої влади, правоохоронних органів, закладів, установ, організацій. Склад комісії затверджується наказом Директора ДБР.

3. Кандидати після визначення їх Конкурсною комісією переможцями надають письмову заяву про згоду на проходження тестування з фізичної підготовки за формою, визначеною в додатку 6 до Порядку проведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань, затвердженого наказом Державного бюро розслідувань від 14 лютого 2018 року N 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 року за N 176/31628.

Ненадання письмової згоди на проходження тестування з фізичної підготовки та/або неуспішне проходження такого тестування є підставою для відмови у призначенні переможця конкурсу на відповідну посаду.

4. З метою об'єктивного вивчення рівня фізичної підготовленості кандидатів здійснюється їх розподіл на вікові та вагові групи.

5. Результати тестування та висновок за результатами тестування визначаються відповідно до таблиці оцінок комплексної вправи (далі - Таблиця оцінок) (додаток 1).

6. Тестування на рівень фізичної підготовленості для кандидатів чоловічої статі здійснюється за такими вправами:

1) біг 100 м;

2) біг 3000 м;

3) комплексна вправа (зміст вправи і порядок її оцінювання наведено в Таблиці оцінок);

4) володіння базовою технікою рукопашного бою;

5) проведення спарингу з рукопашного бою (3 раунди по 3 хв).

7. Нормативи тестування для кандидатів чоловічої статі встановлюються у таких межах:

1) для кандидатів віком до 35 років:

біг 100 м - не більше ніж 14,0 с;

біг 3000 м - не більше ніж 12 хв 00 с;

комплексна вправа - не менше ніж 380 балів.

Фізично розвинутий кандидат, який має вагу понад 90 кг та показав результати бігу 100 м - не більше ніж 14,5 с і 3000 м - не більше ніж 12 хв 15 с, може бути визнаний спроможним проходити службу в Управлінні, якщо за вправу "спаринг з рукопашного бою" отримає оцінку не нижче ніж 4 бали, а комплексну вправу виконає не менше ніж на 370 балів;

2) для кандидатів віком понад 35 років:

біг 100 м - не більше ніж 14,5 с;

біг 3000 м - не більше ніж 12 хв 15 с;

комплексна вправа - не менше ніж 360 балів;

3) для кандидатів віком понад 40 років:

біг 100 м - не більше ніж 14,9 с;

біг 3000 м - не більше ніж 12 хв 30 с;

комплексна вправа - не менше ніж 330 балів.

Кандидат на посаду до відділу оперативного реагування, обробки інформації, організаційного та матеріального забезпечення Управління за рішенням комісії може бути визнаний спроможним проходити службу в зазначеному відділі за результатами виконання вправ та нормативів кандидатів віком понад 40 років.

8. Кандидати повинні впевнено володіти прийомами та діями базової техніки рукопашного бою.

Під час перевірки володіння базовою технікою рукопашного бою інструктор призначає п'ять прийомів із таких груп вправ:

захист від ударів рукою (ногою);

захист від ударів предметами (ніж, палка);

захист від загрози пістолетом;

звільнення від захватів.

9. Виконання кожного прийому оцінюється за п'ятибальною шкалою.

10. Кожен прийом має бути виконаний з елементами несподіваності, технічно правильно, з відволікаючим ударом та завершуватись позначенням удару в больові точки противника, кидком, позначенням задушення чи больовим прийомом.

Виконання вправи "спаринг з рукопашного бою" оцінюється за п'ятибальною шкалою. Загальна оцінка є середньоарифметичним суми балів, виставлених членами комісії.

11. Кандидат визнається таким, що володіє базовою технікою рукопашного бою, якщо він набрав не менше ніж 15 балів, з яких не менше ніж 4 бали за виконання вправи "спаринг з рукопашного бою".

Під час спарингу оцінюється вміння кандидата вести рукопашну сутичку з противником, застосовувати удари, кидки, больові прийоми, задушення та захист від них.

12. Тестування на рівень фізичної підготовленості для кандидатів жіночої статі здійснюється за такими вправами:

1) біг 100 м;

2) біг 3000 м;

3) комплексна вправа (зміст вправи і порядок її оцінювання наведено в Таблиці оцінок);

4) володіння базовою технікою рукопашного бою;

5) проведення спарингу з рукопашного бою.

13. Нормативи тестування для кандидатів жіночої статі встановлюються у таких межах:

біг 100 м - не більше ніж 14,9 с;

біг 3000 м - не більше ніж 12 хв 45 с;

комплексна вправа - не менше ніж 330 балів;

володіння базовою технікою рукопашного бою;

проведення спарингу з рукопашного бою (3 раунди по 1 хв).

14. Перед початком тестування з кандидатами обов'язково проводиться цільовий інструктаж, про що робиться відповідний запис у журналі обліку інструктажів кандидатів за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

15. На інструктажі кандидатам наголошується на необхідності дотримання заходів безпеки під час виконання вправ із фізичної підготовки та запобігання травматизму, а також проводиться опитування кандидатів щодо їх готовності до фізичного навантаження, що засвідчується їх особистим підписом.

16. У разі погіршення самопочуття під час тестування кандидат повинен негайно повідомити про це членів комісії.

17. Тестування проводяться у присутності медичного працівника.

18. Для об'єктивного оцінювання кандидатів члени комісії використовують відповідні технічні засоби та прилади (секундомір тощо).

19. Тестування з фізичної підготовки проводиться протягом одного дня. Кандидату для виконання контрольної вправи надається одна спроба. Виконання вправи повторно з метою поліпшення результату не допускається. В окремих випадках, коли вправу не було виконано через обставини, що не залежать від кандидата, голова комісії може дозволити виконання вправи повторно.

 

Керівник Управління
спеціального призначення

А. Калашник

 

Таблиця оцінок комплексної вправи

Підтягування

Стрибок вгору з присіду, руки за головою

Згинання-розгинання рук в упорі лежачи

Підіймання тулуба, руки за головою (2 хв)

Перехід з упору присівши в упор лежачи (1 хв)

кількість разів

бали

кількість разів

бали

кількість разів

бали

кількість разів

бали

кількість разів

бали

20

100

90

100

60

100

90

100

40

100

19

99

89

97

59

98

89

99

39

96

18

98

88

94

58

96

88

98

38

93

17

97

87

91

57

94

87

97

37

90

16

94

86

88

56

92

86

96

36

86

15

90

85

86

55

90

85

95

35

82

14

86

84

84

54

88

84

94

34

78

13

82

83

82

52

84

83

93

33

74

12

78

82

80

50

80

82

92

32

70

11

75

81

79

48

76

81

91

31

66

10

70

80

78

46

72

80

90

30

62

9

65

79

77

44

68

79

88

29

58

8

60

78

76

43

66

78

86

28

54

7

55

77

75

42

65

76

82

27

50

 

 

76

74

40

63

74

78

 

 

 

 

75

73

38

61

73

76

 

 

 

 

70

68

36

59

72

75

 

 

 

 

65

63

34

57

70

73

 

 

 

 

60

58

33

56

65

68

 

 

 

 

57

55

32

55

60

63

 

 

 

 

56

54

31

54

55

58

 

 

 

 

55

53

30

53

50

53

 

 

 

 

54

52

29

52

49

52

 

 

 

 

53

51

28

51

48

51

 

 

 

ЖУРНАЛ
обліку інструктажів кандидатів

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Дата проведення інструктажу

Посада, прізвище, ініціали та особистий підпис особи, яка проводить інструктаж

Особистий підпис кандидата

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос