Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по организации учета личного состава Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Приказ от 26.07.2019 № 408
действует с 06.09.2019

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2019

м. Київ

N 408

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2019 р. за N 918/33889

Про затвердження Змін до Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України

Відповідно до Закону України "Про розвідувальні органи України", Указу Президента України від 24 березня 2016 року N 110-5цт/2016, пункту 8 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671 (зі змінами), з метою удосконалення питань організації обліку особового складу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України для забезпечення ефективного виконання ним завдань за призначенням

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2014 року N 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 червня 2014 року за N 611/25388 (зі змінами), що додаються.

2. Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра
охорони здоров'я України

У. Супрун

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. Негода

 

ЗМІНИ
до Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України

1. У розділі I:

1) пункт 1.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Облік особового складу у розвідувальному органі Міністерства оборони України, підпорядкованих йому військових частинах Збройних Сил, установах і організаціях (далі - розвідувальний орган Міністерства оборони) ведеться відповідно до законодавства України та цієї Інструкції з урахуванням особливостей, що визначаються Міністерством оборони України (далі - Міністерство оборони), обумовлених специфікою діяльності цього органу. Дані такого обліку або інформація щодо нього надаються структурним підрозділам Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил України (далі - Генеральний штаб), органам військового управління, іншим державним органам та військовим формуванням, підприємствам, установам і організаціям України в межах їх повноважень в обсягах, необхідних їм для забезпечення діяльності розвідувального органу Міністерства оборони.";

2) абзац десятий пункту 1.6 викласти в такій редакції:

"у структурних підрозділах Генерального штабу і Міністерства оборони - на керівників цих структурних підрозділів.";

3) пункт 1.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Керівництво з питань обліку особового складу розвідувального органу Міністерства оборони здійснюється з урахуванням вимог законодавства щодо діяльності розвідувальних органів України.".

2. У розділі II:

1) пункт 1.6 глави 1 виключити;

2) главу 3 доповнити новим пунктом такого змісту:

"3.17. Ведення особових справ військовослужбовців розвідувального органу Міністерства оборони, записи в послужному списку, автобіографії, залучення атестаційних та додаткових матеріалів здійснюються без розкриття структури і найменування посад у цьому органі.";

3) пункт 9.9 глави 9 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Повідомлення про зміни в облікових даних військовослужбовців розвідувального органу Міністерства оборони, у тому числі військовослужбовців вищого офіцерського складу, опрацьовуються в кадровому органі цього розвідувального органу та до кадрових органів Міністерства оборони й Генерального штабу не надсилаються.";

4) у главі 10:

пункт 10.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Особливості замовлення, отримання та обліку ідентифікаційних жетонів військовослужбовців розвідувального органу Міністерства оборони визначаються керівником цього органу. Виготовлення ідентифікаційних жетонів для військовослужбовців розвідувального органу Міністерства оборони здійснюється за рахунок призначень, затверджених у Державному бюджеті України для розвідувального органу Міністерства оборони на відповідний рік.";

друге речення абзацу першого пункту 10.9 після слів "ідентифікаційного жетона" доповнити словами ", крім випадків втрати (псування) жетона військовослужбовцем розвідувального органу Міністерства оборони,";

5) у пункті 11.8 глави 11:

абзац перший доповнити новим реченням такого змісту: "Примірники наказів по особовому складу розвідувального органу Міністерства оборони зберігаються в цьому органі.";

в абзаці третьому:

перше речення доповнити словами "(крім наказів по особовому складу розвідувального органу Міністерства оборони)";

друге речення доповнити словами "(крім наказів стосовно осіб офіцерського складу розвідувального органу Міністерства оборони)";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"До кадрових органів Генерального штабу, Міністерства оборони та інших кадрових органів висилаються витяги з наказів по особовому складу розвідувального органу Міністерства оборони в частині, необхідній для виконання такими органами завдань щодо обліку особового складу цього розвідувального органу.".

 

Начальник Головного управління
розвідки Міністерства оборони України
генерал-полковник

В. Бурба

Опрос