Идет загрузка документа (109 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок предоставления заключений относительно электромагнитной совместимости и разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств и излучающих устройств

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации
Решение от 28.05.2019 № 254
действует с 27.08.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

28.05.2019

м. Київ

N 254

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 серпня 2019 р. за N 883/33854

Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв

Відповідно до частини другої статті 14, статей 41, 42, 44 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", з урахуванням Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року N 815, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01 листопада 2012 року N 559, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за N 57/22589 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту ліцензування в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр інфраструктури України

В. Омелян

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

Голова Державного агентства
з питань електронного
урядування України

О. Риженко

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ЗМІНИ
до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв

1. У розділі I:

1) у пункті 1.1:

в абзаці третьому слова "видачі дублікатів та" виключити;

абзац п'ятий виключити;

2) пункт 1.2 після слів "фізичних осіб" доповнити словами "(у тому числі нерезидентів)";

3) підпункт 1.4.2 пункту 1.4 викласти у такій редакції:

"1.4.2. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які мають намір здійснювати розповсюдження телерадіопрограм:

на РЕЗ аналогового ефірного телевізійного або звукового мовлення:

телерадіоорганізація, яка є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і має ліцензію на мовлення (або дозвіл на тимчасове мовлення) Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, або суб'єкт господарювання, який є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і планує його експлуатацію на підставі договору з телерадіоорганізацією щодо розповсюдження нею програм телебачення або радіомовлення згідно з діючою ліцензією на мовлення (або дозволом на тимчасове мовлення) Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

на РЕЗ мовлення ефірної багатоканальної телемережі (у тому числі цифрового наземного телевізійного або звукового мовлення) - оператор телекомунікацій (оператор багатоканальної телемережі), який є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення й отримав ліцензію провайдера програмної послуги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення або який зазначений у поданні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення як користувач радіочастотного ресурсу України для багатоканальних телемереж, що передбачають використання радіочастотного ресурсу України.";

4) пункт 1.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Тестові випробування мереж радіозв'язку, які використовують радіотехнологію, що визначена як перспективна для впровадження у розділі II Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року N 815 (далі - План РЧР), з метою експериментального підтвердження забезпечення умов виконання ЕМС з іншими РЕЗ (ВП) у місці розташування та/або зоні використання, проводяться без видачі висновку щодо ЕМС за умови дотримання визначених УДЦР необхідних параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) таких мереж радіозв'язку для уникнення шкідливих та електромагнітних завад, інших ризиків, пов'язаних із тестовим випробуванням таких мереж радіозв'язку.";

5) пункт 1.6 викласти у такій редакції:

"1.6. Експлуатація РЕЗ (ВП) здійснюється на підставі дозволу на експлуатацію.

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ (ВП) визначає для власника конкретного РЕЗ (ВП) умови експлуатації РЕЗ (ВП) протягом визначеного терміну. Дія дозволу обмежується виключно нормами Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон) і не стосується прав власності, захисту здоров'я, безпеки праці тощо, що регулюються іншими законами України.

Якщо експлуатація РЕЗ відповідно до законодавства здійснюється на бездозвільній основі, користувач радіочастотного ресурсу повинен виконувати вимоги Норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частини восьмої статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (на бездозвільній та безоплатній основі), наведених у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 23 грудня 2014 року N 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 року за N 201/26646 (із змінами) (далі - Норми).";

6) пункт 1.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Процедуру надання, анулювання, продовження терміну дії спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів фіксованого короткохвильового радіозв'язку та супутникового зв'язку посольствами (нунціатурами), місіями (інтернунціатурами) або іншими дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні, генеральними консульствами, консульствами, віце-консульствами або консульськими агентствами іноземних держав (у тому числі консульськими установами, що очолюються почесними консульськими посадовими особами), створеними відповідно до Віденської конвенції від 18 квітня 1961 року про дипломатичні зносини та Віденської конвенції від 24 квітня 1963 року про консульські зносини, представництвами міжнародних міжурядових чи міжнародних неурядових організацій в Україні, створеними згідно з міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, та процедуру оформлення тимчасових спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів на території України для забезпечення проведення візитів іноземних делегацій на чолі з керівниками держав, урядів, парламентів та для забезпечення діяльності в Україні спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) і Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектора цивільної безпеки України визначено Порядком надання спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 року N 818 (із змінами).";

7) у пункті 1.9 слова та цифри "від 07 квітня 2015 року N 195, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 червня 2015 року за N 687/27132" замінити словами та цифрами "від 01 листопада 2016 року N 578, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2016 року за N 1530/29660 (зі змінами)";

8) у пункті 1.10:

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"рухомий радіоелектронний засіб стаціонарного застосування - РЕЗ, що встановлений на мобільній платформі (автомобіль, причіп, контейнер, інший рухомий об'єкт або транспортний засіб) та може переміщатися, але застосування (експлуатація) якого дозволяється як стаціонарного РЕЗ (за відсутності руху мобільної платформи) відповідно до умов дозволу на експлуатацію (Норм);".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;

після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:

"умови дозволу на експлуатацію - сукупність зазначених у дозволі умов (у тому числі особливих умов) експлуатації заявленого типу РЕЗ або ВП у місці його встановлення з конкретними географічними координатами та/або за визначеною адресою або на зазначеній території відповідного регіону.".

У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим.

2. У розділі II:

1) у пункті 2.3:

слова та цифри "Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 року N 815 (далі - План РЧР)" замінити словами "Планом РЧР";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі впровадження в Україні нової радіотехнології до внесення відповідної зміни до додатка 2 застосовується форма заяви, встановлена для аналогічної радіотехнології з однаковим видом радіозв'язку, що визначений Планом РЧР.";

2) у пункті 2.4 цифри "12" замінити цифрами "13";

3) у пункті 2.5:

абзац другий викласти у такій редакції:

"копію ліцензії на користування РЧР України (при повторному зверненні не додається), або копію ліцензії на мовлення (дозволу на тимчасове мовлення), або копію ліцензії провайдера програмної послуги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;"

доповнити новими абзацами такого змісту:

"Заява та відповідні документи можуть бути подані Заявником до УДЦР у формі електронного документа через Інформаційну підсистему "Портал послуг УДЦР" (далі - Портал УДЦР) (my.ucrf.gov.ua) згідно з установленим форматом цих файлів.

Усі дані передаються із накладанням електронного підпису та електронної печатки (за наявності) уповноваженої особи Заявника відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" (далі - Закон про ЕДП).";

4) у пункті 2.6 слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (www.irc.gov.ua)" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (usr.minjust.gov.ua/ua).";

5) у пункті 2.9:

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"перевірки відповідності заявлених технічних характеристик РЕЗ умовам ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензії на мовлення (дозволу на тимчасове мовлення) або ліцензії провайдера програмної послуги чи подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для багатоканальних телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України;";

в абзаці шостому слова та абревіатуру "конкретного заявленого типу РЕЗ" замінити словом та абревіатурою "заявленого РЕЗ";

6) у пункті 2.18 цифри "14" замінити цифрами "15";

7) у пункті 2.19:

цифри "15" замінити цифрами "16";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі подання заяви та відповідних документів у формі електронного документа через Портал УДЦР Заявник з 01 січня 2021 року за бажанням може замовити оформлення висновку щодо ЕМС у формі електронного документа із накладанням електронного підпису та електронної печатки (за наявності) уповноваженої особи УДЦР відповідно до Закону про ЕДП.".

3. У розділі III:

1) пункт 3.1 викласти у такій редакції:

"3.1. Для отримання (продовження дії, переоформлення) дозволу на експлуатацію Заявник, який має намір експлуатувати РЕЗ (ВП), особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до Філії (головного офісу УДЦР) з відповідною заявою.

Заява та відповідні документи можуть бути подані Заявником до УДЦР у формі електронного документа через Портал УДЦР (my.ucrf.gov.ua) згідно з установленим форматом цих файлів.

Усі дані передаються із накладанням електронного підпису та електронної печатки (за наявності) уповноваженої особи Заявника відповідно до Закону про ЕДП.";

2) пункт 3.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Іноземний технологічний користувач для отримання дозволу на експлуатацію РЕЗ (на обумовлений термін, але не більше ніж на три місяці), у тому числі з метою забезпечення висвітлення, проведення організаційних і технічних заходів у сфері культури та мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету, а також інших заходів загальнодержавного та міжнародного рівня, звертається безпосередньо до головного офісу УДЦР.";

3) у пункті 3.3 слова ", видачі дубліката" виключити;

4) у підпункті 3.4.2 пункту 3.4 цифри "16" замінити цифрами "17";

5) пункт 3.5 викласти у такій редакції:

"3.5. Форми заяв про видачу (продовження строку дії) дозволу на експлуатацію наведено у додатках 18 - 35 до цього Порядку.

Таблицю відповідності заявочних форм радіотехнологіям, зазначеним у Плані РЧР, наведено у додатку 2 до цього Порядку. У разі впровадження в Україні нової радіотехнології до внесення відповідної зміни до додатка 2 застосовується форма заяви, встановлена для аналогічної радіотехнології з однаковим видом радіозв'язку, що визначений Планом РЧР.";

6) пункт 3.8 викласти у такій редакції:

"3.8. Під час перевірки даних про Заявника УДЦР користується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (usr.minjust.gov.ua/ua).

Під час видачі дозволів на експлуатацію суднової станції УДЦР здійснює обмін даними стосовно сигналів розпізнавання та радіообладнання суден, що мають право плавання під Державним Прапором України, із суб'єктами, які забезпечують функціонування Національного центру дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден.

Під час видачі дозволу на експлуатацію РЕЗ відповідно до умовного позначення дозволу Д04 Плану РЧР УДЦР взаємодіє з уповноваженою організацією в Україні, відповідальною за проведення відповідного заходу, для отримання відповідної інформації.";

7) у пункті 3.9 цифри "27", "28" замінити відповідно цифрами "29", "30";

8) пункт 3.21 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі подання заяви та відповідних документів у формі електронного документа через Портал УДЦР Заявник з 01 січня 2021 року за бажанням може замовити оформлення дозволу у формі електронного документа із накладанням електронного підпису та електронної печатки (за наявності) уповноваженої особи УДЦР відповідно до Закону про ЕДП.";

9) у пункті 3.23 цифри "29 - 31" замінити цифрами "36 - 38";

10) у пункті 3.24 цифри "32, 33" замінити цифрами "39, 40";

11) у пункті 3.29 слова "Якщо внаслідок модернізації радіомережі потребують зміни параметри випромінювання окремих РЕЗ" замінити словами "У разі зміни параметрів випромінювання РЕЗ";

12) пункт 3.37 викласти у такій редакції:

"3.37. Протягом 30 робочих днів з дати переоформлення ліцензії на користування РЧР або ліцензії на мовлення (дозволів на тимчасове мовлення) Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, ліцензії провайдера програмної послуги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення власник дозволу на експлуатацію, який оформлено на підставі відповідної ліцензії, зобов'язаний повідомити УДЦР про зміни даних у відповідній ліцензії та надати її копію.

Для дозволів на експлуатацію, які було надано на підставі ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, що переоформлялась, у разі зміни даних щодо розташування та параметрів випромінювання РЕЗ, які зазначені у дозволі на експлуатацію, застосовується процедура відповідно до пункту 3.29 Порядку.";

13) доповнити новими пунктами такого змісту:

"3.38. УДЦР може включати до дозволів на експлуатацію РЕЗ (ВП, суднової станції) умови, які не суперечать чинному законодавству та які є обов'язковими для виконання.

Користувач радіочастотного ресурсу розпочинає експлуатацію РЕЗ (ВП) тільки після отримання відповідного дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП) відповідно до вимог законодавства для РЕЗ (ВП), експлуатація яких здійснюється на дозвільній основі, або забезпечення виконання вимог Норм, якщо експлуатацію відповідних РЕЗ (ВП) передбачено на бездозвільній основі.

3.39. Використання радіочастотного ресурсу України суднами та іншими плавзасобами загальних користувачів здійснюється з урахуванням вимог законодавства України та міжнародних договорів. Суднові станції, що експлуатуються в міжнародних водах, відповідно до вимог статті 20 Регламенту радіозв'язку МСЕ мають бути занесені до Списку суднових станцій та присвоєнь ідентифікаторів морської рухомої служби (Список V службових публікацій МСЕ).".

4. Розділ IV виключити.

5. У додатках до Порядку:

1) у додатках 3 - 11, 17 - 25, 27 слова "Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування" замінити словами та цифрами "Умови застосування РЕЗ згідно з Реєстром РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (зазначається номер запису в розділі IV або у відповідній частині розділу III)";

2) у розділі "Частотний план радіомережі" додатків 3, 18 слова "Тип антени" замінити словами "Тип антени (для РЕЗ широкосмугового радіодоступу також зазначається ширина діаграми спрямованості антени (горизонтальна (градусів) / вертикальна (градусів)) та тип полярізації";

3) у розділі 2 додатків 7, 21 слова "Назва супутникової мережі (орбітальна позиція космічної станції для ГСО)" замінити словами "Супутник (орбітальна позиція космічної станції для ГСО), назва супутникової мережі (в рамках якої введений в експлуатацію) та назва променя)";

4) у розділі 1 додатків 8, 10, 22, 24 слова "Ліцензія на мовлення" замінити словами "Ліцензія на мовлення або дозвіл на тимчасове мовлення";

5) у розділі 1 додатків 11, 25 слова "Ліцензія провайдера програмної послуги (номер та дата видачі):", "Власник ліцензії провайдера програмної послуги:" замінити відповідно словами "Ліцензії на мовлення (номер та дата видачі):", "Ліцензія провайдера програмної послуги (номер та дата видачі) або подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення:";

6) у додатках 12, 26 слова "Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування" замінити словами та цифрами "Умови застосування ВП згідно з Реєстром РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (зазначається номер запису в розділі IV або у відповідній частині розділу III)";

7) в абзаці шостому пункту 8 додатка 13 слово "телевізійного" замінити словами "телевізійного або звукового";

8) додатки 14, 29 після слів "ліцензії на мовлення" доповнити словами "(дозволу на тимчасове мовлення)";

9) у додатку 29:

після слів "або ліцензії на мовлення" доповнити словами ", або дозвіл на тимчасове мовлення";

після слів "(адреса, географічні координати, висоти встановлення антен РЕЗ тощо") доповнити словами "для рухомого радіоелектронного засобу стаціонарного застосування зазначається інформація про мобільну платформу";

10) після додатка 9 доповнити Порядок новим додатком 10, що додається.

У зв'язку з цим додатки 10 - 33 вважати відповідно додатками 11 - 34;

11) після додатка 24 доповнити Порядок новим додатком 25, що додається.

У зв'язку з цим додатки 25 - 34 вважати відповідно додатками 26 - 35;

12) після додатка 30 доповнити Порядок новими додатками 31 - 35, що додаються.

У зв'язку з цим додатки 31 - 35 вважати відповідно додатками 36 - 40;

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу радіотехнологій
Департаменту ліцензування

О. Кузнецов

 

ТАБЛИЦЯ
відповідності заявочних форм радіотехнологіям, що зазначені в Плані використання радіочастотного ресурсу України

Форма
(за потреби зазначаються види або типи РЕЗ чи ВП)

Радіотехнології

РР-2
РР-3

Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800

Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900

Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800

Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)

Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT

Цифрова безпроводова телефонія

Широкосмуговий радіодоступ (для рухомої радіослужби)

РТ-2
РТ-3

(базові станції, повторювачі (ретранслятори), стаціонарні абонентські РЕЗ, берегові станції морської рухомої радіослужби, станції радіолокації, радіонавігації і відповідних радіотехнологій)

Аналоговий короткохвильовий радіозв'язок

Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок

Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок

Аналоговий транкінговий радіозв'язок

Цифровий транкінговий радіозв'язок

Пейджинговий радіозв'язок

Радіодистанційне управління зовнішнім освітленням

Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем

Радіотелеметрія та радіодистанційне керування

Радіозв'язок берегових та суднових станцій

Радіозв'язок передавання даних

Пристрої радіочастотної ідентифікації

Радіолокаційний пошук та супровід

Передавання телевізійних репортажів з місця подій

Радіолокація земної поверхні

Метеорологічна радіолокація

Радіовипромінювання станцій радіомаяків

Індуктивні радіозастосування

РС-2
РС-3

Радіорелейний зв'язок

БС-2
БС-3

Широкосмуговий радіодоступ (для фіксованої радіослужби)

Мультисервісний радіодоступ

Мультимедійний радіодоступ

ЗС-2
ЗС-3

Супутниковий радіозв'язок

Телеметрія та телеуправління супутникових мереж

Супутниковий радіозв'язок з використанням земних станцій на мобільних платформах (ESOMPs)

Т-2
Т-3

Аналогове телевізійне мовлення

ЦТ-2
ЦТ-3

Цифрове наземне телевізійне мовлення

БТ-2
БТ-3

Багатоканальне наземне телерадіомовлення

Р-2
Р-3

Аналогове звукове мовлення

ЦР-2
ЦР-3

Цифрове наземне звукове мовлення стандарту T-DAB

Цифрове наземне звукове мовлення стандарту DRM

СР-3
(суднові станції)

Радіозв'язок берегових та суднових станцій

ВП-2
ВП-3

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої

АР-3

(абонентські РЕЗ, РЕЗ безпосереднього зв'язку, інші РЕЗ, що діють на зазначеній у дозволі території без визначення умов ЕМС)

Аналоговий короткохвильовий радіозв'язок

Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок

Аналоговий транкінговий радіозв'язок

Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок

Цифровий транкінговий радіозв'язок

Безпосередній ультракороткохвильовий радіозв'язок

Радіодистанційне управління зовнішнім освітленням

Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем

Радіотелеметрія та радіодистанційне керування

Радіозв'язок берегових та суднових станцій

Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній

Безпроводові аудіозастосування

Радіомікрофони

Телеметрія та радіодистанційне керування

Радіовизначення місцезнаходження об'єктів

Радіокерування моделями

Широкосмуговий радіодоступ

Мультисервісний радіодоступ

Мультимедійний радіодоступ

Рухомий супутниковий радіозв'язок

Супутниковий радіозв'язок з використанням земних станцій на мобільних платформах

ІЗ-1
(базові станції сухопутної рухомої радіослужби)

Безпроводове забезпечення заходів загальнодержавного або міжнародного рівня

ІЗ-2
(абонентські (персональні) радіоелектронні засоби сухопутної рухомої радіослужби)

ІЗ-3
(пересувні земні станції супутникового зв'язку)

ІЗ-4
(РЕЗ широкосмугового радіодоступу)

ІЗ-5
(РЕЗ мовлення)

 

Форма ЦР-2

Додаток 10
до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв
(пункт 2.4 розділу II)

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу цифрового наземного звукового мовлення

1. Загальні відомості

Найменування суб'єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи)1:

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)2:

Місцезнаходження:

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім'я, по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:

 

 

 

МФО

рахунок N

найменування банківської установи, код

Ліцензії на мовлення (номер і дата видачі):

Ліцензія провайдера програмної послуги (номер і дата видачі) або подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення:

2. Технічні відомості

Географічні координати: широта (градусів, мінут, секунд), довгота (градусів, мінут, секунд)

 

Адреса місця встановлення РЕЗ

 

Номер контуру / номер РЕЗ у синхронній мережі

 

 

Назва/тип РЕЗ

 

Потужність передавача, Вт / клас випромінювання

 

 

Тип прийому / метод кодування звукових сигналів

 

 

Довжина фідера, м / втрати у фідері, дБ/м

 

 

Тип антени (спрямована/неспрямована)

 

Висота антени над рівнем землі, м

 

Тип поляризації (горизонтальна / вертикальна / змішана)

 

Номер мультиплекса/частотного блоку

 

 

Умови застосування РЕЗ згідно з Реєстром РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (зазначається номер запису в розділі IV або у відповідній частині розділу III)

 

Діаграма спрямованості антени3:

азимут

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

коеф., дБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

азимут

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

коеф., дБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

__________________________
(посада)

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

Відмітка УДЦР (філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_______________
(підпис)

______________________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

 

"___" ____________ 20__ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (філії) "___" ____________ 20__ року N _________

____________
1 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

2 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.

3 Якщо використовується змішаний тип поляризації, діаграма спрямованості наводиться для кожного типу окремо.

 

Зразок бланка висновку щодо електромагнітної сумісності РЕЗ

  

 

Форма ЦР-3

Додаток 25
до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв
(пункт 3.5 розділу III)

ЗАЯВА
про видачу (продовження строку дії)1 дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу цифрового наземного звукового мовлення

1. Загальні відомості

Найменування суб'єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи)2:

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)3:

Місцезнаходження:

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім'я, по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:

 

 

 

МФО

рахунок N

найменування банківської установи, код

Ліцензії на мовлення (номер і дата видачі):

Ліцензія провайдера програмної послуги (номер і дата видачі) або подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення:

Висновок щодо ЕМС (номер і дата видачі):

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, що потребує продовження (номер і дата видачі)4:

2. Технічні відомості

Географічні координати: широта (градусів, мінут, секунд), довгота (градусів, мінут, секунд)

 

Адреса місця встановлення РЕЗ

 

Номер контуру / номер РЕЗ у синхронній мережі

 

 

Назва/тип РЕЗ

 

Потужність передавача, Вт / клас випромінювання

 

 

Тип прийому / Метод кодування звукових сигналів

 

 

Довжина фідера, м / втрати у фідері, дБ/м

 

 

Тип антени (спрямована/неспрямована)

 

Висота антени над рівнем землі, м

 

Тип поляризації (горизонтальна / вертикальна / змішана)

 

Номер мультиплекса/частотного блоку

 

 

Умови застосування РЕЗ згідно з Реєстром РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (зазначається номер запису в розділі IV або у відповідній частині розділу III)

 

Діаграма спрямованості антени5:

азимут

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

коеф., дБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

азимут

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

коеф., дБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

________________________
(посада)

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

Відмітка УДЦР (філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_______________
(підпис)

___________________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

 

"___" ____________ 20__ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (філії) "___" ____________ 20__ року N _________

____________
1 Підкреслити потрібне.

2 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

3 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.

4 Заповнюється у випадку продовження строку дії дозволу.

5 Якщо використовується змішаний тип поляризації, діаграма спрямованості наводиться для кожного типу окремо.

 

Форма ІЗ-1

Додаток 31
до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв
(пункт 3.5 розділу III)

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію базової станції сухопутної рухомої радіослужби

APPLICATION FORM
for issuing the permission for operation of the base station of land mobile services

Заява може бути направлена поштою, факсом та на електронну пошту:
Український державний центр радіочастот, 151, просп. Перемоги, Київ, 03179, Україна; факс: +380 44 422 8181; int@ucrf.gov.ua

Application form can be sent by post, fax and e-mail to:
Ukrainian State Center of Radio Frequencies, 151, Peremogy ave., Kyiv, 03179, Ukraine; fax: +380 44 422 8181; int@ucrf.gov.ua

Власник радіоелектронного засобу (РЕЗ)1
Owner of radio electronic facility (REF)

 

Місцезнаходження власника РЕЗ
Location of REF's owner / postal address

 

Особа, відповідальна за експлуатацію
Name of person responsible for operation

 

Номер телефону, номер факсу
Telephone number, telefax number

тел.
tel.

факс
fax

Адреса електронної пошти / E-mail address

 

Мета ввезення / Purpose of import

 

Дати початку і закінчення експлуатації (не більше 3 місяців)
Dates of beginning and ending of operation (within 3 months)2

з / from

до / till

Регіон використання РЕЗ, місце встановлення (довгота/широта у форматі WGS-84)
Region of REF's operation, location (Longitude/Latitude, in format WGS-84)

 

Ідентифікатор мережі / Network identifier

 

Назва / тип РЕЗ
Name / type of REF (model of equipment)

 

Діапазон робочих частот, МГц
Operating frequency range, MHz

 

Дуплексне рознесення, МГц / Duplex separation, MHz

 

Клас випромінювання / Class of emission

 

Максимальна потужність передавача, Вт
Maximum power of transmitter, W

 

Тип антени / Antenna type

 

Коефіцієнт підсилення антени, дБі / Antenna gain, dBi

 

Висота підвісу антени над рівнем землі, м
Antenna height above ground level, m

 

Бажані номінали частот (передача/прийом), МГц
Nominals of wanted frequencies (Tx/Rx), MHz

 

Займана смуга частот, кГц / Occupied bandwidth, kHz

 

Для оформлення дозволів на експлуатацію абонентських терміналів подається окрема заява /
in order to arrange the permissions for operation of terminal stations a separate application form is enclosed:

  так, на / yes, on ______ аркушах / pages ні / no

Оплату послуг за оформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ гарантую. Із загальними правилами експлуатації РЕЗ ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Payment for services on issuance of permissions for REF's operation is guaranteed. I am acquainted with general rules for REF's operation and undertake to fulfill these rules.

П. І. Б. (друковані літери)
Name (Block-letters)

Підпис
Signature

Дата
Date


____________
1 Зазначається юридична особа (якій виставлятиметься рахунок) / Indicate legal entity (to be further used for invoicing).

2 У разі продовження терміну дії дозволу зазначається "prolongation" в полях "from"/ In case you need to prolongue a Permission's validity indicate "prolongation" in the fields "from".

 

Форма ІЗ-2

Додаток 32
до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв
(пункт 3.5 розділу III)

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію абонентського (персонального) радіоелектронного засобу сухопутної рухомої радіослужби

APPLICATION FORM
for issuing the permission for operation of the terminal (personal) radio electronic facility of land mobile service

Заява може бути направлена поштою, факсом та на електронну пошту: Український державний центр радіочастот, 151, просп. Перемоги, Київ, 03179, Україна; факс: +380 44 422 8181; int@ucrf.gov.ua

Application form can be sent by post, fax and e-mail to: Ukrainian State Center of Radio Frequencies, 151, Peremogy ave., Kyiv, 03179, Ukraine; fax: +380 44 422 8181; int@ucrf.gov.ua

Власник радіоелектронного засобу (РЕЗ)1
Owner of radio electronic facility (REF)

 

Місцезнаходження власника РЕЗ
Location of REF's owner / postal address

 

Номер телефону / Telephone number

 

Адреса електронної пошти
E-mail address

 

Номер факсу / Telefax number

 

Мета ввезення / Purpose of import

 

Дата початку експлуатації / Date of beginning the operation2

з / from

Дата закінчення експлуатації / Date of ending the operation

до / till

N з/п

Назва / тип РЕЗ
Name / type of REFs (model of equipment)

Заводський номер РЕЗ
Serial number of REF

Діапазон робочих частот, МГц
Operating frequency range, MHz

Спосіб застосування (возима, носима)
Type of usage (transportable, portable)

Регіон використання (місце експлуатації) РЕЗ
Region (location) of REF's operation

Клас випромінювання
Class of emission

Максимальна потужність передавача (Вт) /
Maximum power of transmitter, W

Ідентифікатор мережі зв'язку
Network identifier

Бажані номінали частот, МГц
Requested operating frequencies, MHz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплату послуг за оформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ гарантую. Із загальними правилами експлуатації РЕЗ ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати

Payment for services on issuance of permissions for REF's operation is guaranteed. I am acquainted with general rules for REF's operation and undertake to fulfill these rules.

П. І. Б. (друковані літери)
Name (Block-letters)

Підпис
Signature

Дата
Date


____________
1 Зазначається юридична особа (якій виставлятиметься рахунок) / Indicate legal entity (to be further used for invoicing).

2 У разі продовження терміну дії дозволу зазначається "prolongation" в полях "from" / In case you need to prolongue a Permission's validity indicate "prolongation" in the fields "from".

 

Форма ІЗ-3

Додаток 33
до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв
(пункт 3.5 розділу III)

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію пересувної земної станції супутникового зв'язку

APPLICATION FORM
for issuing the permission for operation of the transportable earth station for satellite communication

Заява може бути направлена поштою, факсом та на електронну пошту:
Український державний центр радіочастот, 151, просп. Перемоги, Київ, 03179, Україна; факс: +380 44 422 8181; int@ucrf.gov.ua

Application form can be sent by post, fax and e-mail to:
Ukrainian State Center of Radio Frequencies, 151, Peremogy ave., Kyiv, 03179, Ukraine; fax: +380 44 422 8181; int@ucrf.gov.ua

Власник радіоелектронного засобу (РЕЗ)1
Owner of radio electronic facility (REF)

 

Місцезнаходження власника РЕЗ
Location of REF's owner / postal address

 

Особа, відповідальна за експлуатацію
Name of person responsible for operation

 

Номер телефону / номер факсу
Telephone number / telefax number

тел.
tel.

факс
fax

Адреса електронної пошти
E-mail address

 

Мета ввезення / Purpose of import

 

Дати початку і закінчення експлуатації (не більше 3 місяців)
Dates of beginning and ending of operation (within 3 months)2

з / from

до / till

Назва супутникової мережі (орбітальна позиція ГСО)
Name of satellite network (GSO orbital position)

 

Регіон використання РЕЗ
Region for REF's operation

 

Назва / тип РЕЗ
Name / type of REF

 

Максимальна потужність передавача на вході антени, дБВт
Maximum power of transmitter at antenna input, dBW

 

Тип антени, розміри, м
Antenna type, dimension, m

 

Коефіцієнт підсилення антени ПРД/ПРМ, дБ:
Antenna gain in transmission/reception mode, dB:

 

Номінали робочих частот, МГц (тип поляризації) / Nominals of operating frequencies, MHz (polarization type)

у режимі передачі:
in transmission mode:

у режимі прийому:
in reception mode:

 

 

 

 

Ширина смуги та клас(и) випромінювання(нь)
Bandwidth(s) and class(es) of emission(s)

 

 

Марка та державний номер транспортного засобу
Mark of vehicle and its registration number

 

Оплату послуг за оформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ гарантую. Із загальними правилами експлуатації РЕЗ ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
Payment for services on issuance of permissions for REF's operation is guaranteed. I am acquainted with general rules for REF's operation and undertake to fulfill these rules.

П. І. Б. (друковані літери)
Name (Block-letters)

Підпис
Signature

Дата
Date


____________
1 Зазначається юридична особа (якій виставлятиметься рахунок) / Indicate legal entity (to be further used for invoicing).

2 У разі продовження терміну дії дозволу зазначається "prolongation" в полях "from" / in case you need to prolongue a Permission's validity indicate "prolongation" in the fields "from".

 

Форма ІЗ-4

Додаток 34
до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв
(пункт 3.5 розділу III)

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу широкосмугового радіодоступу

APPLICATION FORM
for issuing the permission for operation of the radio electronic facility of broadband wireless access

Заява може бути направлена поштою, факсом та на електронну пошту:
Український державний центр радіочастот, 151, просп. Перемоги, Київ, 03179, Україна; факс: +380 44 422 8181; int@ucrf.gov.ua

Application form can be sent by post, fax and e-mail to:
Ukrainian State Center of Radio Frequencies, 151, Peremogy ave., Kyiv, 03179, Ukraine; fax: +380 44 422 8181; int@ucrf.gov.ua

Власник радіоелектронного засобу (РЕЗ)1
Owner of radio electronic facility (REF)

 

Місцезнаходження власника РЕЗ
Location of REF's owner / postal address

 

Особа, відповідальна за експлуатацію
Name of person responsible for operation

 

Номер телефону, номер факсу
Telephone number, telefax number

тел.
tel.

факс
fax

Адреса електронної пошти / E-mail address

 

Мета ввезення / Purpose of import

 

Дати початку і закінчення експлуатації (не більше 3 місяців)
Dates of beginning and ending of operation (within 3 months)2

з / from

до / till

Регіон використання РЕЗ, місце встановлення (довгота/широта у форматі WGS-84)
Region of REF's operation, location
(Longitude/Latitude, in format WGS-84)

 

Назва / тип РЕЗ
Name / type of REF (model of equipment)

 

Клас випромінювання / Class of emission

 

Максимальна потужність передавача, дБВт
Maximum power of transmitter, dBW

 

Тип антени / Antenna type

 

Коефіцієнт підсилення антени, дБі / Antenna gain, dBі

 

Висота підвісу антени над рівнем землі, м
Antenna height above ground level, m

 

Номінали робочих частот (прийому/передачі) МГц (тип поляризації)
Nominals of operating frequencies (reception/transmission), MHz (polarization type)

 

Займана смуга частот, МГц
Occupied bandwidth, MHz

 

Для оформлення дозволів на експлуатацію абонентських терміналів подається окрема заява /
in order to arrange the permissions for import and operation of terminal stations a separate application form is enclosed:

  так, на / yes, on ______ аркушах / pages ні / no

Оплату послуг за оформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ гарантую. З загальними правилами експлуатації РЕЗ ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
Payment for services on issuance of permissions for REF's operation is guaranteed. I am acquainted with general rules for REF's operation and undertake to fulfill these rules.

П. І. Б. (друковані літери)
Name (Block-letters)

Підпис
Signature

Дата
Date


____________
1 Зазначається юридична особа (якій виставлятиметься рахунок) / Indicate legal entity (to be further used for invoicing).

2 У разі продовження терміну дії дозволу зазначається "prolongation" в полях "from" / In case you need to prolongue a Permission's validity indicate "prolongation" in the fields "from".

Форма ІЗ-5

Додаток 35
до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв
(пункт 3.5 розділу III)

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення

APPLICATION FORM
for issuing the permission for operation of the broadcasting radio electronic facility

Заява може бути направлена поштою, факсом та на електронну пошту:
Український державний центр радіочастот, 151, просп. Перемоги, Київ, 03179, Україна; факс: +380 44 422 8181; int@ucrf.gov.ua

Application form can be sent by post, fax and e-mail to:
Ukrainian State Center of Radio Frequencies, 151, Peremogy ave., Kyiv, 03179, Ukraine; fax: +380 44 422 8181; int@ucrf.gov.ua

Власник радіоелектронного засобу (РЕЗ)
Owner of radio electronic facility (REF)1

 

Місцезнаходження власника РЕЗ
Location of REF's owner / postal address

 

Особа, відповідальна за експлуатацію
Name of person responsible for operation

 

Номер телефону / номер факсу
Telephone number / telefax number

тел.
tel.

факс
fax

Адреса електронної пошти
E-mail address

 

Мета ввезення / Purpose of import

 

Дати початку і закінчення експлуатації (не більше 3 місяців)
Dates of beginning and ending of operation (within 3 months)2

з / from

до / till

Назва / тип РЕЗ
Name / type of REF

 

Регіон використання РЕЗ,
місце встановлення (довгота/широта)
Region for REF's operation,
location (Longitude/Latitude)

 

Діапазон/номінали робочих частот, МГц
Operating frequency range/nominals, MHz

 

Максимальна потужність випромінювання, дБВт
Maximum radiated power, dBW

 

Клас випромінювання
Class of emission

 

Висота підвісу антени над рівнем землі, м
Height of antenna above ground level, m

 

Оплату послуг за оформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ гарантую. Із загальними правилами експлуатації РЕЗ ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
Payment for services on issuance of permissions for REF's operation is guaranteed. I am acquainted with general rules for REF's operation and undertake to fulfill these rules.

П. І. Б. (друковані літери)
Name (Block-letters)

Підпис
Signature

Дата
Date


____________
1 Зазначається юридична особа (якій виставлятиметься рахунок) / Indicate legal entity (to be further used for invoicing).

2 У разі продовження терміну дії дозволу зазначається "prolongation" в полях "from" / In case you need to prolongue a Permission's validity indicate "prolongation" in the fields "from".

 

ЗМІСТ ДОЗВОЛУ
на експлуатацію суднової станції

N (номер дозволу на експлуатацію)
на експлуатацію суднової станції1

Дозвіл дійсний до (число, місяць, рік)

Назва судна:
(зазначається повна назва судна кирилицею та латиницею)

Фізична або юридична особа, якій надано дозвіл:
(найменування, місцезнаходження - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання - для фізичної особи, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує його на інших законних підставах)

Орган державної реєстрації та місце реєстрації судна:
(зазначається установа, де зареєстровано судно)

Код ідентифікації розрахункової організації:

Район плавання:
(район плавання зазначається відповідно до Глобальної морської системи зв'язку під час лиха та для забезпечення безпеки судноплавства)

Позивні сигнали:
(зазначаються позивні сигнали (радіотелефонний та радіотелеграфний позивні, номер вибіркового виклику (5-значний), ідентифікатор морської рухомої служби (9-значний MMSI), код автоматичної системи ідентифікації відправника повідомлення (ATIS), ідентифікаційні номери станцій супутникового зв'язку системи Інмарсат)

Перелік радіообладнання:
(призначення радіообладнання, назва, модель, клас випромінювання, потужність, діапазон радіочастот, ширина смуги радіочастотного каналу на випромінювання кожного радіоелектронного засобу у відповідному діапазоні радіочастот тощо)

Обладнання для використання виключно у випадку біди і терміновості:
(призначення обладнання, діапазон радіочастот, назва, модель, клас випромінювання, режими роботи)

Додаткові відомості:
(номер ІМО, категорія кореспонденції (відповідно до вимог Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку) тощо)

Службові відмітки:
(зазначаються реєстраційні та ідентифікаційні дані тощо)

Особливі умови дозволу:
(особливості застосування та особливості експлуатації РЕЗ тощо)

Уповноважена особа УДЦР:
(посада, підпис (завірений печаткою), ініціали, прізвище)

М. П. (за наявності)

Дата видачі:

____________
1 Назва документа дублюється англійською, французькою та іспанською мовами, решта написів дублюється англійською мовою.

 

Зразок бланка дозволу на експлуатацію стаціонарного РЕЗ

  

 

Зразок бланка дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ

  

____________

Опрос