Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении методик расчета предельных тарифов на предоставление услуг, связанных с ВИЧ

Министерство здравоохранения
Методика, Приказ от 08.07.2019 № 1556
действует с 30.08.2019

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.07.2019

м. Київ

N 1556

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 серпня 2019 р. за N 856/33827

Про затвердження методик розрахунку граничних тарифів на надання послуг, пов'язаних з ВІЛ

Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року N 497 "Деякі питання надання послуг представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людям, які живуть з ВІЛ" та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Методику розрахунку граничних тарифів на надання послуг з профілактики ВІЛ серед групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

2) Методику розрахунку граничних тарифів на надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ.

2. Директорату громадського здоров'я (Скіпальський А. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Заступник Міністра

П. Ковтонюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр внутрішніх справ України

А. Аваков

 

Методика розрахунку граничних тарифів на надання послуг з профілактики ВІЛ серед групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

I. Загальні положення

1. Ця Методика застосовується для визначення граничних тарифів на надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (далі - послуги з профілактики ВІЛ).

2. Цю Методику розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про ціни і ціноутворення", "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та інших нормативно-правових актів.

3. Граничні тарифи на надання послуг з профілактики ВІЛ, розраховані згідно з цією Методикою, використовуються для визначення тарифів на послуги з профілактики ВІЛ та проведення закупівлі таких послуг, зокрема визначення умов закупівлі та оцінки пропозицій суб'єктів, що надають або мають наміри надавати послуги з профілактики ВІЛ, оплати наданих послуг.

4. У цій Методиці терміни вживаються у таких значеннях:

адміністративний та управлінський персонал - працівники (робітники) надавачів послуг з профілактики ВІЛ, які забезпечують виконання адміністративних та управлінських функцій (керівники підприємств, установ, організацій, їх заступники, керівники та провідні фахівці фінансово-економічних, адміністративно-господарських, юридичних служб тощо);

допоміжний та обслуговуючий персонал - працівники (робітники) надавачів послуг з профілактики ВІЛ, які безпосередньо залучені до надання послуг і виконують допоміжні та обслуговуючі функції (водії автотранспортних засобів спеціального призначення, підсобні робітники, вантажники, прибиральники місць надання послуг з профілактики ВІЛ тощо); та працівники (робітники) надавачів послуг з профілактики ВІЛ, які беруть участь у виконанні загальновиробничих функцій, пов'язаних із функціонуванням (статутною діяльністю) надавачів послуг (водії автотранспортних засобів, охоронники, техніки, електрики, прибиральники службових приміщень, робітники з обслуговування і ремонту техніки та будівель, двірники тощо);

основний персонал - соціальні та медичні працівники надавачів послуг з профілактики ВІЛ, що безпосередньо здійснюють надання послуг (спеціалісти з соціальної роботи, психологи, методисти, лікарі, середній та молодший медичний персонал тощо);

референтна вартість - загальна вартість послуг з профілактики ВІЛ визначена на основі цієї Методики по кожному окремому референтному надавачу послуг

референтні надавачі послуг - визначені МОЗ заклади охорони здоров'я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або фізичні особи - підприємці, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають на її основі послуги медичного обслуговування населення, а також громадські та благодійні організації, що більше двох років працюють у сфері протидії поширенню ВІЛ-інфекції та надання послуг, спрямованих на забезпечення лікування та профілактики ВІЛ-інфекції, догляду, підтримки та соціального захисту груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ, що надавали послуги, пов'язані з ВІЛ, групам підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людям, які живуть з ВІЛ, та були визначені за результатами проведення процедури відкритих торгів на закупівлі послуг, пов'язаних з ВІЛ.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров'я, Законах України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ", "Про захист населення від інфекційних хвороб" та інших нормативно-правових актах у сфері протидії ВІЛ.

5. У цій Методиці абревіатури вживаються у таких значеннях:

ВВ - витрати на відрядження працівників надавачів послуг (обчислюються в гривнях);

ВЗ - витрати на оплату послуг зв'язку, в тому числі пошта, телефон, Інтернет (обчислюються в гривнях);

ВН - вартість нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого призначення (обчислюється в гривнях);

ВОГ - вартість надання послуги з профілактики ВІЛ впродовж однієї людино-години (обчислюється в гривнях);

ВП - вартість надання конкретної послуги з профілактики ВІЛ, обчислена на підставі вартості надання послуги одному отримувачу впродовж однієї людино-години та обґрунтованих витрат часу на надання такої послуги (в межах обсягів, встановлених законодавством України) (обчислюється в гривнях);

ВПММ - витрати на пально-мастильні матеріали, пов'язані з наданням послуги з профілактики ВІЛ, обраховані відповідно до норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті (обчислюються в гривнях);

ВСО - вартість спеціального обладнання та інших спеціальних засобів, які використовуються безпосередньо для надання послуги з профілактики ВІЛ (обчислюється в гривнях);

ВТЗ - вартість транспортних засобів (обчислюється в гривнях);

ВЧП - витрати часу на надання послуги з профілактики ВІЛ (обчислюються в людино-годинах);

ЄСВН - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу (обчислюється в гривнях);

ЄСВП - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з заробітної плати основного та допоміжного персоналу за рік (обчислюється в гривнях);

ЗН - витрати, пов'язані зі зносом нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого і адміністративного призначення (обчислюються в гривнях);

ЗПЄВН - заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персонал (обчислюються в гривнях);

ЗПЄВП - заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу за рік; (обчислюються в гривнях);

ЗПН - заробітна плата адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу (обчислюється в гривнях);

ЗПП - заробітна плата та ЄСВ основного і допоміжного персоналу, який залучається до надання послуги за рік (обчислюється в гривнях);

ЗПУ - загальний обсяг заробітної плати та ЄСВ всього основного і допоміжного персоналу, який здійснює надання всіх послуг за всією виробничою (статутною) діяльністю надавача за рік (обчислюються в гривнях);

ЗСП - витрати, пов'язані зі зносом спеціального обладнання та інших спеціальних засобів, що використовуються для надання послуг з профілактики ВІЛ (обчислюються в гривнях);

ІВН - інші витрати на придбання товарів, робіт та послуг, необхідних для виконання загальновиробничих та адміністративних функцій (обчислюються в гривнях);

ІВП - інші витрати на придбання товарів та послуг, що використовуються для надання послуги з профілактики ВІЛ (обчислюються в гривнях);

ІНВ - річний обсяг інших непрямих витрат (обчислюється в гривнях);

ІПВ - річний обсяг інших прямих витрат (обчислюється в гривнях);

КО - кількість отримувачів послуги з профілактики ВІЛ (обчислюється в особах);

КПЕ - витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що включають оплату послуг з постачання теплової енергії, водопостачання та водовідведення, постачання електричної енергії, природного газу та інших енергоносіїв, у тому числі придбання твердого палива, скрапленого газу ( обчислюються в гривнях);

КРНВ - коефіцієнт розподілу непрямих витрат, який використовується для розрахунку частки непрямих витрат надавачів послуг з профілактики ВІЛ, що враховується під час розрахунку вартості послуги;

МПП - витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що використовуються для надання послуги з профілактики ВІЛ (обчислюються в гривнях);

НВ - непрямі витрати, пов'язані із забезпеченням функціонування (виробничої або статутної діяльності) надавача послуги з профілактики ВІЛ, які можуть бути віднесені до вартості надання послуги (обчислюються в гривнях);

НЗ - витрати відповідно до норм зносу до первісної вартості у розрахунку на рік, яка визначена за встановленим порядком (обчислюються у відсотках);

НТРД - норма тривалості робочого дня в годинах; обчислюється в годинах;

ОО - витрати на оренду та обслуговування приміщень, будівель і споруд (обчислюються в гривнях);

ПВ - прямі витрати - витрати, прямо пов'язані з наданням послуг з профілактики ВІЛ, які можуть бути безпосередньо включені до вартості надання послуги (обчислюються в гривнях);

ПДВ - податок на додану вартість, що враховується у разі, якщо надавач послуг з профілактики ВІЛ є платником ПДВ (обчислюється в гривнях);

ПМН - витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар на загальновиробничі та адміністративні потреби (обчислюються в гривнях);

ПМП - витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі спецодяг, що використовуються для надання послуги з профілактики ВІЛ (обчислюються в гривнях);

ПХП - витрати на продукти харчування, що закуповуються (обчислюються в гривнях);

РД - кількість робочих днів на рік (обчислюється в днях);

РОН - витрати на ремонт та обслуговування обладнання загальновиробничого й адміністративного призначення (обчислюються в гривнях);

РОП - витрати на ремонт та обслуговування спеціального обладнання та інших спеціальних засобів, що використовуються для надання послуги з профілактики ВІЛ (обчислюються в гривнях);

РПН - витрати на роботи та послуги на загальновиробничі та адміністративні потреби (обчислюються в гривнях);

СРПП - витрати на супутні роботи та послуги, що закуповуються для надання послуги з профілактики ВІЛ (обчислюються в гривнях);

ТВН - транспортні витрати на загальновиробничі та адміністративні потреби (обчислюються в гривнях);

ТВП - транспортні витрати, необхідні для надання послуги з профілактики ВІЛ; обчислюються в гривнях;

ТРПН - річний обсяг придбаних товарів, робіт та послуг на адміністративні та загальновиробничі потреби (обчислюються в гривнях);

ТРПП - річний обсяг придбаних товарів, робіт та послуг, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги з профілактики ВІЛ (обчислюється в гривнях);

ЧНВ - частка непрямих витрат, яка враховується піл час визначення вартості послуги з профілактики ВІЛ (обчислюється в гривнях за годину).

6. Визначення граничних тарифів на надання послуги з профілактики ВІЛ здійснюється відповідно до економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних або галузевих чи внутрішніх (корпоративних) нормативів витрат ресурсів (калькуляції витрат) з урахуванням справедливих (ринкових) цін на відповідні матеріальні ресурси та послуги у запланованому періоді на основі розрахункових фінансових показників.

7. Граничний тариф на надання послуг з профілактики ВІЛ визначається окремо для кожної послуги. Граничний тариф на надання послуги складається на основі примірної структури витрат, наведеної у додатку 1 до цієї Методики, які безпосередньо пов'язані з наданням таких послуг (прямі витрати), та інших статутних загальновиробничих та адміністративних витрат, які можуть бути віднесені до вартості конкретної послуги (непрямі витрати).

8. До прямих витрат належать:

заробітна плата та ЗПЄВН основного та допоміжного персоналу;

придбання товарів, робіт та послуг, безпосередньо пов'язаних з наданням послуг з профілактики ВІЛ основним та допоміжним персоналом (в тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар, лікарські засоби та вироби медичного призначення, продукти харчування, супутні роботи та послуги, інші витрати на придбання товарів, робіт та послуг);

інші прямі витрати (в тому числі транспортні, необхідні для надання послуги з профілактики ВІЛ, ремонт та обслуговування спеціального обладнання та інших спеціальних засобів, знос спеціального обладнання та інших спеціальних засобів, інші витрати).

9. До непрямих витрат належать:

заробітни плата та ЗПЄВП адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу, витрати на придбання товарів, робіт та послуг, що можуть бути віднесені до адміністративних або загальновиробничих витрат (в тому числі витрати на матеріали, обладнання, інвентар, роботи та послуги);

інші непрямі витрати (в тому числі на оренду та обслуговування приміщень, будівель та споруд, комунальні послуги та енергоносії, зв'язок, транспортні витрати, загальновиробничі та адміністративні потреби, відрядження працівників, ремонт та обслуговування обладнання загальновиробничого та адміністративного призначення, знос основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого та адміністративного призначення тощо).

II. Розрахунок граничних тарифів на послуги з профілактики ВІЛ

1. Граничні тарифи на послуги з профілактики ВІЛ та склад витрат, що входять до них, визначаються залежно від складових частин кожної окремої послуги з профіактики ВІЛ. Перелік витрат, що включаються до розрахунку граничних тарифів на надання послуг з профілактики ВІЛ залежно від їх особливостей та умов надання, наведено у додатку 2 до цієї Методики.

2. Основою для розрахунку граничного тарифу на надання послуги з профілактики ВІЛ є вартість надання такої послуги одному отримувачу впродовж однієї людино-години, а також витрати часу на надання послуги та кількість отримувачів відповідної послуги. Під час розрахунку граничного тарифу на надання послуги з профілактики ВІЛ враховуються як прямі, так і непрямі витрати.

3. До граничного тарифу на надання конкретної послуги з профілактики ВІЛ включається частка усіх непрямих витрат надавача послуг, яка розраховується за допомогою КРНВ, який обчислюється як співвідношення заробітної плати (винагороди) основного, допоміжного та обслуговуючого персоналу, залученого до надання конкретної послуги з профілактики ВІЛ, до заробітної плати (винагороди) всього основного і допоміжного персоналу за всією виробничою (статутною) діяльністю надавача послуг.

4. Обсяги окремих категорій та/або статей витрат визначаються надавачем послуг з профілактики ВІЛ самостійно з огляду на вартість ресурсів.

5. Для розрахунку вартості послуги з профілактики ВІЛ, а також формування та оцінки калькуляції витрат на надання послуг за рахунок бюджетних коштів надавачі послуг використовують такі формули:

1) загальна вартість послуги з профілактики ВІЛ:

ВП = ВЧП х ВОГ х КО;

2) вартість надання послуги з профілактики ВІЛ впродовж однієї людино-години:

ВОГ = ПВ + ЧНВ + ПДВ;

3) прямі витрати:

ПВ = (ЗПЄВП + ТРПП + ІПВ) : РД : НТРД;

4)інші прямі витрати:

ІПВ = ТВП + РОП + ЗСП + ІВП.

Інші прямі витрати також можуть включати витрати на оформлення звітних документів надавачем послуг, друк та оформлення документів за запитом тощо;

5) транспортні витрати:

ТВП = ВПММ + ВТЗ х НЗ (якщо надавач послуг користується власними транспортними засобами)

або шляхом компенсації витрат на проїзд персоналу, задіяному до надання послуги з профілактики ВІЛ, у розмірі вартості проїзду на громадському транспорті (крім таксі) відповідно до проїзних документів;

6) знос спеціального обладнання:

ЗСП = ВСО х НЗ;

7) витрати на оплату праці основного та допоміжного персоналу:

ЗПЄВП = ЗПП + ЄСВП;

8) витрати на придбання товарів, робіт та послуг:

ТРПП = ПМП + МПП + ПХП + СРПП + ІВП;

9) частка непрямих витрат, яка враховується під час визначення вартості послуги з профілактики ВІЛ:

ЧНВ = НВ х КРНВ : РД : НТРД;

10) непрямі витрати:

НВ = ЗПЄВН + ТРПН + ІНВ.

11) витрати на оплату адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу:

ЗПЄВН = ЗПН + ЄСВН;

12) витрати на придбання товарів, робіт та послуг на адміністративні та загальновиробничі потреби:

ТРПН = ПМН + РПН + ІВН;

13) інші непрямі витрати:

ІНВ = ОО + КПЕ + ВЗ + ТВН + ВВ + РОН + ЗН + ІВН.

Інші непрямі витрати також можуть включати витрати на послуги інших підприємств, установ, організацій, в тому числі витрати на організацію спеціалізованих тренінгів, курсів підвищення кваліфікації працівників, послуги з охорони та пожежної охорони приміщень, у яких надаються послуги з профілактики ВІЛ, витрати на зв'язок та інші витрати загальногосподарського призначення;

14) транспортні витрати на загальновиробничі та адміністративні потреби:

ТВН = ВПММ + ВТЗ х НЗ;

15) знос нематеріальних активів, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого призначення:

ЗН = ВН х НЗ;

16) коефіцієнт розподілу непрямих витрат:

КРНВ = ЗПП : ЗПУ.

6. Рівень оплати праці (винагороди) встановлюється відповідно до законодавства.

7. Перелік та кількість посад персоналу визначається штатним розписом надавача послуг з профілактики ВІЛ, але не обмежується ним.

8. Робоче навантаження на персонал визначається надавачем послуг з профілактики ВІЛ самостійно відповідно до встановлених норм витрат часу, який використовується для надання послуги, з урахуванням особливостей надання послуг.

III. Встановлення граничних тарифів на послуги з профілактики ВІЛ

1. Граничні тарифи на послуги з профілактики ВІЛ встановлюються на основі аналізу даних про обсяги та структуру відповідних витрат, отриманих від референтних надавачів послуг, проведеного відповідно до цієї Методики, та затверджуються в порядку, встановленому законодавством.

2. Граничні тарифи на послуги з профілактики ВІЛ, визначені на основі цієї Методики за кожним окремим референтним надавачем, є референтними.

3. Середні референтні граничні тарифи на послуги з профілактики ВІЛ за всіма референтними надавачами послуг є базою для встановлення єдиних граничних тарифів.

 

Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я

А. Скіпальський

 

Примірна структура витрат для розрахунку граничних тарифів на надання послуг в розрахунку на одну людино-годину

N з/п

Статті витрат

Умови надання послуг

поза межами приміщення надавача послуг

в приміщенні надавача послуг

Прямі витрати

1

Заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

Заробітна плата працівників

 

Основний персонал

Відповідно до штатного розпису та навантаження (в тому числі враховується час, що витрачається на дорогу до місця надання послуг та назад)

Відповідно до штатного розпису (переліку персоналу) та навантаження

 

Допоміжний персонал

 

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Визначається відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

2

Придбання товарів, робіт та послуг

 

у тому числі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

У випадках, передбачених порядком надання послуги з профілактики ВІЛ

 

у тому чіслі медикаментів та перев'язувальних матеріалів

 

продуктів харчування

 

у тому чіслі супутніх робіт та послуг*

 

у тому чіслі інші витрати на придбання товарів робіт та послуг**

3

Інші прямі витрати

 

Транспортні витрати

 

 

у тому чіслі, якщо надавач послуг користується власними транспортними засобами

Відповідно до даних маршрутних листів

Не застосовуються

 

у тому чіслі, якщо надавач послуг компенсує витрати на проїзд працівникам, які задіяні під час надання послуги з профілактики ВІЛ

У розмірі вартості проїзду на громадському транспорті (крім таксі) - відповідно до проїзних документів

 

Ремонт та обслуговування спеціального обладнання та інших спеціальних засобів***

Відповідно до норм часу та обслуговування обладнання

 

Знос спеціального обладнання та інших спеціальних засобів

У випадках, передбачених порядком надання послуги з профілактики ВІЛ, визначаються у за встановленим порядком

 

Інші витрати

Відповідно до встановленого розміру витрат

Непрямі витрати

1

Заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

Заробітна плата працівників

 

Адміністративний та управлінський персонал

Відповідно до штатного розпису (переліку персоналу) та навантаження

 

Господарський та обслуговуючий персонал

 

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Визначається відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

2

Придбання товарів, робіт та послуг

 

у тому числі придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на адміністративні і загальновиробничі потреби****

Відповідно до норм споживання товарів та послуг і встановлених правил (процедур) закупівель

 

у тому числі придбання робіт та послуг на статутні адміністративні і загальновиробничі потреби

 

у тому числі інші витрати на придбання товарів робіт та послуг

3

Інші непрямі витрати

 

у тому числі оренда та обслуговування приміщень, будівель та споруд

Відповідно до укладених договорів

 

у тому числі витрати на комунальні послуги та енергоносії

Відповідно до встановлених тарифів та укладених договорів

 

у тому числі витрати на зв'язок (пошта, телефон, Інтернет)

Відповідно до укладених договорів

 

у тому числі транспортні витрати на загальновиробничі та адміністративні потреби

Відповідно до даних маршрутних листів

 

у тому числі витрати на відрядження працівників

Відповідно до запланованих відряджень та згідно з нормами відшкодування витрат на відрядження

 

у тому числі ремонт та обслуговування обладнання адміністративного та загальновиробничого призначення

Відповідно до норм часу та обслуговування обладнання

 

у тому числі знос нематеріальних активів загальновиробничого та адміністративного призначення

Відповідно до норм, які визначаються у встановленому законом порядку

 

у тому числі знос основних засобів загальновиробничого та адміністративного призначення

 

у тому числі знос інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого та адміністративного призначення

 

у тому числі інші витрати

Відповідно до укладених договорів

____________
* До супутніх товарів, робіт та послуг також належать послуги з проведення тренінгів з професійного навчання та підвищення кваліфікації основного персоналу, друк інформаційних матеріалів, поліграфічні та рекламні послуги тощо

** Інші витрати можуть включати витрати на оформлення звітних документів, витрати на друк та оформлення документів за запитом одержувача послуги, витрати на обов'язкове страхування обладнання, що використовується для надання послуги з профілактики ВІЛ

*** До цієї категорії належать витрати на ремонт і обслуговування обладнання та інших спеціальних засобів, що безпосередньо використовуються для надання послуги з профілактики ВІЛ серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.

**** Ця категорія витрат включає придбання матеріалів, обладнання та інвентарю, необхідних для виробничої (статутної) діяльності організації, для реалізації управлінських та господарських функцій.

 

Перелік витрат, що включаються до розрахунку граничних тарифів на надання послуг з профілактики ВІЛ залежно від їх особливостей та умов надання

N
з/п

Перелік послуг

Прямі витрати

Непрямі витрати

заробіт-
на плата і ЄВ

пред-
мети, матері-
али, облад-
нання та інвентар

медика-
менти та перев'я-
зувальні матеріали

продук-
ти харчу-
вання

супут-
ні роботи та послу-
ги

транс-
портні витра-
ти

амор-
тиза-
ція (знос) спеці-
ально-
го облад-
нання

ремонт та обслуго-
вування спеці-
ального облад-
нання

заро-
бітна плата і ЄВ

пред-
мети, мате-
ріали, облад-
нання та інвен-
тар

роботи та послу-
ги

від-
ряд-
ження

оренда та обслу-
гову-
вання примі-
щень

кому-
нальні послу-
ги та енер-
гоносії

амор-
тиза-
ція (знос) необо-
ротних акти-
вів

ремонт та обслу-
гову-
вання облад-
нання

зв'язок для потреб нада-
вача послуг

транс-
портні витра-
ти

1

Надання цільових інформаційних, освітніх та комунікаційних послуг

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

2

Розповсюдження презервативів та лубрикантів (з 14 років)

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Обмін та видача шприців (з 14 років)

Х

Х

Х

-

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Скринінг на туберкульоз

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Послуги тестування на ВІЛ

Х

Х

Х

-

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Позначкою "Х" виділені статті витрат, які застосовуються під час розрахунку тарифів на надання послуги.

Примітки:

1. Надання послуг здійснюється на підставі звернення та за умови усвідомленої письмової згоди отримувача послуг. Особам віком до 14 років надання послуг здійснюється за зверненням та згодою батьків або інших законних представників.

2. Прямі витрати розподіляються прямопропорційно до витрат робочого часу на надання кожної складової частини послуги окремо.

3. Непрямі витрати розподіляються пропорційно між кожною складовою частиною послуги, які надаються надавачами послуг (референтними закладами).

4. Під час розрахунку вартості надання послуги одному отримувачу впродовж однієї людино-години враховуються загальні витрати часу на надання кожної складової частини кожної окремої послуги.

5. Під час розрахунку витрат включається загальний річний обсяг заробітної плати та ЄСВ персоналу, залученого до надання послуг незалежно від його класифікації з розрахунку, що не перевищує 2,6 мінімальних заробітних плат.

____________

Опрос