Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления услуг по профилактике ВИЧ среди представителей групп повышенного риска относительно инфицирования ВИЧ

Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 12.07.2019 № 1606
действует с 30.08.2019

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2019

м. Київ

N 1606

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 серпня 2019 р. за N 855/33826

Про затвердження Порядку надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року N 497 "Деякі питання надання послуг представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людям, які живуть з ВІЛ" та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, що додається.

2. Директорату громадського здоров'я (Скіпальський А. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. Загородній

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Керівник Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини

Л. Левшун

Міністр внутрішніх справ України

А. Аваков

 

Порядок
надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає завдання, конкретизує зміст і встановлює вимоги щодо організації та забезпечення надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (далі - профілактика ВІЛ) - чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками (далі - ЧСЧ), осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду (далі - СП), людей, які вживають наркотичні засоби ін'єкційним шляхом (далі - ЛВНІ).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

аутріч - активні дії надавача послуг з встановлення та підтримання контакту з отримувачем послуг з метою залучення його до отримання послуг шляхом відвідування місць перебування та/або проживання в умовах, звичних для таких груп, а також щодо надання окремих послуг дистанційно з використанням сучасних інформаційних технологій;

аутріч-маршрут - відповідно затверджений надавачем послуг маршрут надання послуг з профілактики ВІЛ, що передбачає переміщення територією міста з короткими (визначеними в часі) зупинками для зустрічей з невеликими групами отримувачів послуг в місцях їх перебування;

вуличний пункт наданих послуг (далі - ПНП) - визначене надавачем послуг місце надання послуг поза межами будь-яких установ і приміщень в місцях перебування отримувачів послуг з метою забезпечення їх безперешкодного доступу;

мобільний ПНП - місце надання послуг на базі транспортного засобу з метою доступу до важкодоступних представників групи підвищеного ризику на віддалених територіях;

надавачі послуг - заклади охорони здоров'я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або фізичні особи - підприємці, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають на її основі послуги з медичного обслуговування населення, а також громадські та благодійні організації, що більше двох років працюють у сфері протидії поширенню ВІЛ-інфекції та надання послуг, спрямованих на забезпечення лікування та профілактики ВІЛ-інфекції, догляду, підтримки та соціального захисту груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ;

обмін та/або видача шприців - забезпечення ЛВНІ стерильним ін'єкційним обладнанням взамін використаних шприців та голок, або без обміну;

отримувачі послуг - представники груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (ЛВНІ та ЧСЧ з 14 років, СП - з 18 років);

профілактика ВІЛ - комплекс заходів у сфері громадського здоров'я, спрямований на стримування поширення гемотрансмісивних інфекцій, в тому числі ВІЛ, серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

стаціонарний ПНП - місце надання послуг на базі приміщень надавачів послуг.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров'я, Законах України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ", "Про захист населення від інфекційних хвороб" та інших нормативно-правових актах у сфері протидії ВІЛ.

3. Головними завданнями надавача послуг є:

задоволення потреб населення у послугах з профілактики ВІЛ;

формування в отримувача послуг стійких поведінкових змін щодо зниження ризикованої поведінки, спрямованих на зменшення шкоди для здоров'я, покращення його стану та якості життя;

налагодження співпраці із закладами / установами / організаціями з метою залучення необхідних фахівців відповідно до потреб отримувача послуг;

постійний та періодичний моніторинг поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, вжиття заходів щодо їх усунення;

забезпечення ефективності послуг відповідно до показників, визначених цим Порядком.

4. Організація та надання послуг з профілактики ВІЛ базується на принципах:

зменшення шкоди - принцип організації заходів та програм у сфері громадського здоров'я, спрямований на збереження здоров'я, націлений на зменшення шкідливих наслідків ризикованої поведінки, в тому числі ін'єкційної та сексуальної, та стимулювання поведінкових змін на засадах повної недискримінації та всебічного доступу до послуг, а також неприпустимості переслідування за ознакою належності до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

"рівний - рівному" - надання послуг особою, що має безпосередній особистий досвід подолання складних життєвих обставин, пов'язаних з належністю до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, та/або перебуває/перебувала у тому самому становищі, що й отримувач послуг;

адресність та орієнтованість на людину - надання послуг з профілактики ВІЛ у спосіб, що враховує індивідуальні потреби отримувачів послуг;

добровільність - можливість вибору отримання чи відмови від надання послуг;

недискримінаційність - неприпустимість обмеження надання послуг отримувачам послуг за ознаками статі, гендерної ідентичності, раси, національності, сексуальної орієнтації, місця проживання, майнового стану, соціального статусу, стану здоров'я, політичних, релігійних чи інших переконань, за мовними або іншими ознаками;

конфіденційність - забезпечення нерозголошення персональних даних отримувача послуг щодо стану його здоров'я, фактів звернення та/або отримання послуг, особистих сімейних та інтимних відомостей, отриманих під час надання послуг, за виключенням випадків, передбачених законодавством;

доказовість - ґрунтування послуг та підходів з їх надання на наявних наукових даних та засадах доказової медицини.

II. Структура послуг з профілактики ВІЛ

1. Структура послуг з профілактики ВІЛ включає:

надання цільових інформаційних, освітніх та комунікаційних послуг;

розповсюдження презервативів та лубрикантів;

обмін та видачу шприців;

послуги тестування на ВІЛ (далі - ПТВ);

скринінг на туберкульоз (далі - ТБ).

2. Надання цільових інформаційних, освітніх та комунікаційних послуг здійснюється з метою забезпечення отримувачів послуг необхідною інформацією, забезпечення доступу до знань, пов'язаних з ефективною профілактикою серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та зменшенням шкоди шляхом консультування та розповсюдження інформаційно-освітніх матеріалів.

Послуга включає:

консультування з проведенням оцінки поведінкових ризиків, пов'язаних з веденням ризикованих сексуальних та ін'єкційних практик;

консультування щодо безпечної ін'єкційної і статевої поведінки та способів попередження передачі ВІЛ, інфекцій, що передаються статевим шляхом (далі - ІПСШ), та вірусних гепатитів;

консультування щодо заходів зі зменшення шкоди, пов'язаної з вживанням психоактивних речовин (далі - ПАР);

консультування з питань замісної підтримувальної терапії;

консультування з профілактики передозувань ПАР та надання невідкладної допомоги;

консультування з питань репродуктивного та сексуального здоров'я;

консультування з питань попередження гендерного насильства;

мотиваційне консультування щодо проходження тестування на ВІЛ;

консультування щодо переваг раннього початку лікування та перебування під медичним наглядом в разі інфікування ВІЛ;

інформування про доступні послуги неурядових організацій, в тому числі тих, що здійснюють догляд і підтримку людей, які живуть з ВІЛ, державних та комунальних установ та перенаправлення до них за потреби послуг;

видача безкоштовних інформаційних та довідкових матеріалів.

3. Розповсюдження презервативів та лубрикантів здійснюється з метою формування в отримувача послуг безпечної сексуальної поведінки та стримування поширення ВІЛ статевим шляхом, в тому числі за принципом "рівний - рівному".

Послуга включає:

видачу презервативів, лубрикантів відповідно до потреб та розрахункових кількостей товарів, що надаються в рамках послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (далі - розрахункові кількості), визначених у додатку 1 до цього Порядку;

консультування щодо належного використання презервативів та зменшення ризиків передачі ВІЛ, вірусних гепатитів та ІПСШ.

4. Обмін та/або видача шприців здійснюються з метою надання можливості реалізації отримувачами послуг безпечних ін'єкційних практик та стримування поширення ВІЛ парентеральним шляхом, в тому числі за принципом "рівний - рівному".

До отримання послуги залучаються ЛВНІ.

Послуга включає:

обмін або видачу шприців та голок, видачу спиртових серветок відповідно до потреб та розрахункових кількостей;

організацію процесу збору використаних шприців/голок для їх подальшої утилізації та/або транспортування до місць тимчасового зберігання чи утилізації;

консультування щодо правильного використання ін'єкційного інструментарію, зменшення ризиків передачі ВІЛ та вирішення супутніх медичних проблем, пов'язаних з ін'єкційним вживанням.

5. Послуга з тестування на ВІЛ-інфекції надається відповідно до вимог галузевих стандартів медичної допомоги. з метою виявлення факторів ризикованої поведінки, мотивування до проходження тестування на наявність антитіл до ВІЛ, сприяння взяттю під медичний нагляд та формування прихильності до медичних послуг.

Послуга включає:

забезпечення тестування на ВІЛ, включаючи асистоване тестування, з використанням швидкого (експрес) тесту відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та чинного законодавства, в тому числі проведення до- та післятестового консультування, та інтерпретацію результатів тесту;

мотиваційне консультування осіб, які отримали позитивний результат, з метою залучення під медичний нагляд та/або направлення для підтвердження діагнозу та раннього початку лікування;

мотиваційне консультування осіб, які отримали негативний результат, щодо заходів з профілактики ВІЛ та безпечних поведінкових практик;

мотиваційне консультування щодо залучення до ПТВ сексуальних та ін'єкційних партнерів отримувачів послуг.

6. Скринінг на туберкульоз надається шляхом опитування з метою мотивування до своєчасної діагностики ТБ, попередження інфікування найближчого оточення, сприяння диспансеризації та формування прихильності до послуг лікування туберкульозу.

Послуга включає:

первинне скринінгове анкетування на туберкульоз з використанням опитувальника відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я медичної допомоги;

мотиваційне консультування осіб з вираженими симптомами ТБ з метою залучення до медичних послуг;

направлення осіб з вираженими симптомами ТБ на діагностику;

надання консультації щодо профілактики ТБ.

7. Послуги з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, які не визначені цим Порядком, що спрямовувуються на підтримку профілактики ВІЛ, можуть бути забезпечені за рахунок інших джерел - коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги та включати (але не обмежуватися):

надання тестів на вагітність, гігієнічних наборів для жінок;

надання гуманітарної допомоги та мотиваційних (у тому числі харчових) пакетів;

видача налоксону для ЛВНІ;

надання послуг тимчасового перебування дітям отримувачів;

надання юридичних консультацій;

онлайн-консультування та підтримка платформ спілкування представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

мотиваційне консультування щодо проходження вакцинації проти вірусного гепатиту В та вірусу папіломи людини;

тестування на вірусний гепатит С з використанням швидких (експрес) тестів;

видача швидких (експрес) тестів для самостійного тестування на ВІЛ статевих партнерів представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

консультування щодо преконтактної профілактики ВІЛ;

тестування ІПСШ та супровід для подальшого отримання лікування;

представлення інтересів отримувача послуг у державних органах, ведення переговорів від його імені та вчинення необхідних дій для розв'язання соціально-економічних та медичних проблем шляхом забезпечення кураторства (кейс-менеджменту).

III. Правила надання послуг з профілактики ВІЛ

1. Місця, тривалість та періодичність надання послуг з профілактики ВІЛ визначаються у додатку 2 до цього Порядку.

2. Інформація щодо надання послуг вноситься до картки отримувача послуг з профілактики ВІЛ, згідно з додатком 3 до цього Порядку, відомості щоденного обліку надання послуг з профілактики ВІЛ, наведеної у додатку 4 до цього Порядку, та інших форм первинної та облікової медичної документації відповідно до змісту послуг.

Картки нових отримувачів послуг з профілактики ВІЛ підшиваються в окрему папку та скріплюються помісячно з першою сторінкою, що містить інформацію про сумарну кількість нових клієнтів з розбивкою відповідно до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та статі отримувачів послуг.

Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства про захист персональних даних.

З метою реєстрації отримувачів та обліку послуг використовуються електронні системи, що базуються на унікальних генерованих кодах для забезпечення належних умов конфіденційності.

3. Консультування отримувачів послуг, визначене цим Порядком, може бути як груповим, так й індивідуальним та надаватися в місцях надання послуг або в умовах аутріч-роботи. Теми консультацій обираються відповідно до потреб отримувачів послуг та завдань надавачів послуг.

4. Для підтримання сталого розвитку спільнот з числа отримувачів послуг з профілактики ВІЛ та забезпечення прихильності рекомендується систематичне проведення інформаційно-освітніх занять, спрямованих на загальне підвищення ефективності надання послуг з профілактики ВІЛ.

5. Місця надання послуг, в тому числі вуличні, стаціонарні та мобільні ПНП, мають знаходитися за місцем проживання або у місцях найбільшої концентрації отримувачів послуг. Стаціонарні ПНП обладнуються відповідно до переліку послуг, що надаються, та повинні мати окрему зону для:

обміну й видачі шприців з боксами або ємностями для збору використаних шприців з дотриманням санітарних норм;

зберігання інформаційних матеріалів і товарів, що надаються отримувачам послуг відповідно до цього Порядку, з можливістю забезпечення умов зберігання, визначених виробником;

проведення консультацій з можливістю забезпечення належної конфіденційності та/або анонімності отримувача послуг.

6. Товари, що надаються в рамках обміну, видачі шприців та розповсюдження презервативів мають зберігатися в умовах, визначених виробником.

7. Надавачі послуг повинні забезпечити унеможливлення потрапляння товарів у роздрібну торгівлю.

8. За потреби отримувачам послуг забезпечується переадресація до закладів / установ / організацій з метою отримання інших послуг, не передбачених цим Порядком, для чого надається інформація про їх адресу, телефони, перелік послуг та режим роботи, а також забезпечується зворотній зв'язок щодо результатів переадресації.

IV. Інформаційне забезпечення діяльності

1. Надавач послуг забезпечує відповідне інформаційне забезпечення діяльності з надання послуг, визначених цим Порядком.

2. Надання послуг має безперервний характер. Відомості про режим роботи надавача послуг та зміни до нього мають розміщуватися:

у доступних місцях в місці надання послуг;

на веб-сайтах (веб-сторінках) або офіційних сторінках у соціальних мережах (за наявності).

3. Надавач послуг забезпечує доступ отримувачів послуг до інформаційно-освітніх матеріалів щодо діагностики, лікування і профілактики ВІЛ та інших супутніх тем з метою підвищення ефективності надання послуг з профілактики ВІЛ.

4. Ключовими показниками ефективності надання послуг з профілактики ВІЛ є:

кількість отримувачів послуг, які скористалися послугами протягом звітного періоду, з них - кількість нових отримувачів послуг, які скористалися послугами протягом того самого періоду;

кількість осіб, що отримали ПТВ, з них кількість позитивних результатів серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

відсоток отримувачів послуг з позитивним результатом на ВІЛ, які були залучені під медичний нагляд;

відсоток отримувачів послуг з позитивним результатом на ВІЛ, які були залучені під медичний нагляд та розпочали лікування;

відсоток осіб, які пройшли скринінг на ТБ;

відсоток осіб, які звернулися для уточнення результату скринінгу на ТБ, з тих, хто пройшли скринінг.

 

Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я

А. Скіпальський

 

Розрахункові кількості товарів, що надаються в рамках послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

Перелік послуг

Отримувачі послуг

Товари

Розрахункова кількість* (особа/рік)

Розповсюдження презервативів

ЛВНІ
(з 14 років)

Презервативи

20

Лубриканти

2

СП
(з 18 років)

Презервативи

200

Лубриканти

100

ЧСЧ
(з 14 років)

Презервативи

50

Лубриканти

25

Обмін та видача шприців

ЛВНІ
(з 14 років)

Шприци ін'єкційні одноразового використання з голками

200

Серветки спиртові дезінфікувальні

200

____________
* Розрахункова кількість застосовується як прогнозований середній показник на одного отримувача протягом року. Кількість товарів, що надаються в рамках послуг, може змінюватися відповідно до потреб отримувача послуги.

 

Місця, тривалість та періодичність надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

Перелік послуг

Місця надання послуг

Тривалість надання (орієнтовна)

Розрахункова кількість*
(особа/рік)

Надання цільових інформаційних, освітніх та комунікаційних послуг

Стаціонарні ПНП, мобільні ПНП, аутріч-маршрути

30 хв

9

Розповсюдження презервативів та лубрикантів

5 хв

9

Обмін та видача шприців

5 хв

9

Скринінг на туберкульоз

15 хв

2

Послуги тестування на ВІЛ

Стаціонарні ПНП, мобільні ПНП, заклади охорони здоров'я

30 хв

2

____________
* Розрахункова кількість застосовується як прогнозований середній показник на одного отримувача протягом року. Кількість послуг може змінюватися відповідно до потреб отримувача послуги.

 

Картка отримувача послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

Дата заповнення картки ________________________ Представник надавача ________________________

I. Відомості про отримувача послуг

Код отримувача

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус отримувача (тип картки)

Новий клієнт

 

Уточнені дані

 

Належність до групи ризику*

 

Стать*

 

Дата народження*

 

Телефон

 

II. Оцінка ризиків. Загальні дані

1. Освіта

а) неповна середня

 

в) середня спеціальна

 

д) вища

 

б) середня

 

г) незакінчена вища

 

е) навчаюсь

 

2. Соціальний статус

а) постійна робота

 

в) тимчасова робота

 

д) пенсіонер

 

б) безробітний

 

г) студент

 

е) інше

 

3. Сімейний статус

а) одружений(а)

 

в) розлучений(а)

 

д) проживаю зі співмешканцем(кою)

 

б) неодружений(а)

 

г) вдівець (вдова)

 

4. Кількість дітей

 

III. Оцінка ризиків. Вживання психоактивних речовин

1. Як давно ви вживаєте наркотики (стаж вживання)

 

 

 

 

2. Чи вживали ви психоактивні речовини протягом останніх 30 днів?

а) так

 

б) ні

 

3. Як часто ви вживаєте психоактивні речовини?

а) кілька разів на день

 

в) кілька разів на тиждень

 

д) кілька разів на рік

 

б) один раз на день

 

г) кілька разів на місяць

 

е) інше

 

4. Який ваш основний наркотик вживання?

 

5. Який ваш вторинний наркотик вживання?

 

6. Який ваш основний спосіб вживання наркотиків?

а) ін'єкційний

 

в) пероральний

 

д) інтраназальний

 

б) куріння або вдихання

 

г) інше

 

 

7. Чи мали ви досвід спільного використання шприців чи посуду для приготування протягом останніх 30 днів?

а) так

 

б) ні

 

8. Чи стоїте на обліку в наркологічному диспансері?

а) так

 

б) ні

 

IV. Оцінка ризиків. Сексуальна поведінка

1. Чи маєте ви зараз сексуального партнера?

а) так

 

б) ні

 

2. Якщо так, чи є він постійним?

а) так

 

б) ні

 

3. Скільки сексуальних партнерів ви маєте?

а) одного

 

б) більше одного

 

4. Як часто ви користуєтесь презервативами?

а) завжди

 

б) зрідка

 

в) ніколи

 

5. Чи використовували ви презерватив під час останнього контакту?

а) так

 

б) ні

 

в) не знаю

 

V. Оцінка ризиків. Залучення до медичних послуг

1. Чи зверталися ви до лікаря протягом останніх 6 місяців?

а) так

 

б) ні

 

2. Якщо так, коли і з якого приводу?

 

3. Чи отримували ви невідкладну допомогу протягом останніх 6 місяців?

а) так

 

б) ні

 

4. Якщо так, коли і з якого приводу?

 

5. Чи проходили ви раніше обстеження на такі інфекційні хвороби

ВІЛ

а) так, позитивний

 

б) так, негативний

 

в) ні

 

Вірусний гепатит B

а) так, позитивний

 

б) так, негативний

 

в) ні

 

Вірусний гепатит C

а) так, позитивний

 

б) так, негативний

 

в) ні

 

ІПСШ

а) так, позитивний

 

б) так, негативний

 

в) ні

 

Туберкульоз

а) так, позитивний

 

б) так, негативний

 

в) ні

 

6. У разі позитивного результату, чи зверталися ви за медичною допомогою?

а) так

 

б) ні

 

7. Чи стоїте ви на обліку в СНІД-центрі?

а) так

 

б) ні

 

8. Чи отримуєте терапію з лікування ВІЛ?

а) так

 

б) ні

 

____________
* Позиції, обов'язкові для заповнення, усі інші - винятково за згодою отримувача послуг.

Примітки __________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відомість щоденного обліку надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

Дата заповнення відомості _____________ Надавач послуг _________________________ Пункт надання послуг _______________________

Код отриму-
вача

Новий
(так/ні)

Витратні матеріали

Проход-
ження тесту-
вання на ВІЛ

Проход-
ження скри-
нінгу ТБ

Консуль-
тація (основні теми)

Направ-
лення до ЗОЗ (причина)

Пере-
направ-
лення до інших послуг (установа)

шприци/голки

спиртові серветки

презерва-
тиви

лубри-
канти

інформа-
ційні мате-
ріали

голки

2 мл

5 мл

10 мл

20 мл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість охоплених отримувачів ___________________________ Представник надавача послуг __________________________

____________

Опрос