Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об условиях оплаты труда работников государственной службы занятости

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 11.07.2019 № 1085
действует с 23.07.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.07.2019

м. Київ

N 1085

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2019 р. N 792/33763

Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року N 90 "Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення", пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423, пункту 7 розділу I Положення про державну службу зайнятості, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 14 червня 2019 року N 945, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 липня 2019 року за N 733/33704, з метою упорядкування умов оплати праці працівників державної служби зайнятості

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схеми посадових окладів працівників Державного центру зайнятості, Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості (далі - регіональні центри зайнятості), міських, районних і міськрайонних центрів зайнятості (далі - базові центри зайнятості), філій регіональних центрів зайнятості згідно з додатками 1 - 3, що додаються.

2. Надати право директору Державного центру зайнятості, керівникам регіональних та базових центрів зайнятості у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів;

заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом, - посадові оклади на 3 - 7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

надбавку за інтенсивність праці - до 100 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ця надбавка скасовується або її розмір зменшується;

працівникам (крім заступників керівників, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплати:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, за умови, що працівник, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

за виконання функцій індивідуального супроводу при працевлаштуванні безробітних - у порядку та розмірах, визначених Державним центром зайнятості за погодженням із Міністерством соціальної політики України;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних, професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше ніж 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у Державному центрі зайнятості, регіональному, його філіях і базовому центрах зайнятості. У 2019 році граничний розмір премії не може перевищувати 100 відсотків посадового окладу;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3. Виплачувати працівникам, зазначеним у пункті 1 цього наказу, надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу залежно від стажу роботи у державній службі зайнятості, а також стажу роботи, який зараховується до стажу державної служби згідно з чинним законодавством, у таких розмірах: понад 1 рік - 5, понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20 відсотків посадового окладу.

4. Преміювання директора Державного центру зайнятості, його заступників, директорів регіональних та базових центрів зайнятості, керівників філій і заступників цих керівників, надання їм матеріальної допомоги та встановлення надбавок і доплат до посадового окладу проводяться у порядку та розмірах, встановлених цим наказом, у межах затверджених видатків на оплату праці за погодженням із органом вищого рівня.

5. Умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням Державної служби зайнятості, визначаються наказом Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року N 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1996 року за N 593/1618 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2016 року N 515).

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 22 березня 2017 року N 447 "Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 березня 2017 року за N 407/30275 (зі змінами).

7. Директорату норм та стандартів гідної праці (Ю. Кузовой) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови
 СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Заступник Міністра фінансів України

Ю. Джигир

 

СХЕМА
посадових окладів працівників Державного центру зайнятості

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Директор Державного центру зайнятості

24000

Заступник директора Державного центру зайнятості

22000

Директор департаменту

15500

Начальник управління, головний бухгалтер

13100

Начальник самостійного відділу

12400

Начальник управління у складі департаменту

11800

Начальник відділу у складі департаменту, управління

10250

Завідувач самостійного сектору

10250

Завідувач сектору у складі департаменту, управління, відділу

9400

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою, консультант:

 

провідний

8630

I категорії

6900

II категорії

6330

 

Керівник експертної групи
з питань оплати праці
в бюджетній сфері та грошового
забезпечення Директорату норм
та стандартів гідної праці

А. Литвин

 

СХЕМА
посадових окладів працівників Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Директор

12000

Начальник відділу

8650

Завідувач самостійного сектору

7500

Завідувач сектору у складі відділу

6200

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою, консультант:

 

провідний

5500

I категорії

5100

II категорії

4900

 

Керівник експертної групи
з питань оплати праці
в бюджетній сфері та грошового
забезпечення Директорату норм
та стандартів гідної праці

А. Литвин

 

СХЕМА
посадових окладів працівників міських, районних і міськрайонних центрів зайнятості, філій регіональних центрів зайнятості

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Директор

8900

Начальник відділу

7500

Завідувач самостійного сектору

6100

Завідувач сектору у складі відділу

6000

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою, консультант:

 

провідний

4900

I категорії

4800

II категорії

4600

 

Керівник експертної групи
з питань оплати праці
в бюджетній сфері та грошового
забезпечення Директорату норм
та стандартів гідної праці

А. Литвин

Опрос