Идет загрузка документа (170 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к форме декларации акцизного налога и Порядка заполнения и представления декларации акцизного налога

Минфин
Приказ от 08.05.2019 № 189
действует с 09.08.2019

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.05.2019

м. Київ

N 189

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 липня 2019 р. за N 774/33745

Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку

Відповідно до статті 46 глави 2 розділу II, пункту 223.2 статті 223 розділу VI Податкового кодексу України, Законів України від 08 листопада 2018 року N 2611-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів", від 23 листопада 2018 року N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до форми декларації акцизного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року N 14, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 105/26550 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року N 841);

Зміни до Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року N 14, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 105/26550 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року N 841).

2. Департаменту податкової політики забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

 

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Голова Державного агентства
з питань електронного
урядування України

О. Риженко

 В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

О. Власов

 

Зміни
до форми декларації акцизного податку

1. У розділі А "Податкові зобов'язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше":

другу графу рядка за кодом операції "А4.2" доповнити словами "(у тому числі для виробництва непідакцизної продукції)";

рядок за кодом операції "А13" викласти у такій редакції:

"

А13

Операції з реалізації будь-яких обсягів спирту етилового понад обсяги згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

Д.12 (к. 10)

 

";

другу графу рядка за кодом операції "А16" після літери та цифр "А10.1," доповнити літерою та цифрами "А13,".

2. У розділі Б "Податкові зобов'язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів)":

рядки за кодами операцій "Б11", "Б13.1", "Б13.2", "Б14.1", "Б14.2" виключити.

У зв'язку із цим рядки за кодами операцій "Б12 - Б14" вважати відповідно рядками за кодами операцій "Б11 - Б13".

У другій графі рядків за кодами операцій "Б12" та "Б13" слова ", у тому числі:" виключити.

3. У розділі В "Податкові зобов'язання з реалізації пального":

у третій графі рядка за кодом операції "В2" літеру та цифри "к. 20" замінити літерою та цифрами "к. 10";

доповнити розділ після рядка за кодом операції "В10" новим рядком за кодом операції "В10.1" такого змісту:

"

В10.1

Обсяги бензинів авіаційних (код 2710 12 31 00 згідно з УКТ ЗЕД) та палива для реактивних двигунів (код 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД), ввезених на митну територію України або вироблених в Україні, з яких сплачено акцизний податок за ставками, визначеними підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10, у разі нецільового їх використання (підпункт 229.8.12 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

 

";

рядок за кодом операції "В12" виключити.

У зв'язку із цим рядки за кодами операцій "В13 - В18" вважати відповідно рядками за кодами операцій "В12 - В17";

у другій графі рядка за кодом операції "В17" літеру та цифри "В10" замінити літерою та цифрами "В10.1".

4. У розділі Г "Податкові зобов'язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів (включаючи мопеди), велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них, моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, моторних транспортних засобів для перевезення вантажів":

у третій графі рядків за кодами операцій Г1 - Г7, Г8.1, Г8.2 літеру та цифру "Д.1" замінити літерою та цифрами "Д. 13";

у другій графі рядка за кодом операції "Г8.1" цифри та слово "218.4 статті 218" замінити цифрами та словом "217.5 статті 217";

рядок за кодом операції "Г9" виключити.

У зв'язку із цим рядки за кодами операцій "Г10, Г11, Г11.1 - Г11.7" вважати відповідно рядками "Г9, Г10, Г10.1 - Г10.7".

У третій графі рядка за кодом операції "Г9" літери та цифри "Д.1 (к. 15)" виключити.

5. У розділі Е "Податкові зобов'язання з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії":

рядки за кодами операцій "Е1, Е1.1, Е1.2" виключити.

У зв'язку із цим рядки за кодами операцій "Е2, Е2.1, Е2.2" вважати відповідно рядками "Е1, Е1.1, Е1.2";

у третій графі рядка за кодом операції "Е1" літери та цифри "Д.7 (к. 11)" замінити літерами та цифрами "Д.7 (к. 7)".

6. У графі "Назва додатка" таблиці:

назву додатка 1 викласти у такій редакції:

"Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)";

назву додатка 11 викласти в такій редакції:

"Додаток 11. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу";

після рядка таблиці:

"

 

 

 

Додаток 11. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

"

доповнити новими рядками такого змісту:

"

 

 

 

Додаток 12. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

 

 

 

Додаток 13. Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу

";

назву додатка 4 викласти у такій редакції:

"Додаток 4. Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою";

назву додатка 9 після слова "пальне" доповнити словами "або спирт етиловий";

доповнити таблицю новими рядками такого змісту:

"

 

 

 

Додаток 11. Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу

 

 

 

Додаток 12. Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу

 

 

 

Додаток 13. Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, згідно із підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

".

7. У додатку 1 до декларації:

назву додатка викласти у такій редакції: "Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)";

у графі 5 слова ", об'єм циліндра" виключити;

у графі 7 слова ", куб. см" виключити;

у загальній назві граф 8 - 11 слова ", переобладнання ввезеного транспортного засобу у легковий автомобіль" виключити;

назву графи 13 викласти в такій редакції:

"для пального, до якого застосовується коефіцієнт (євро)";

графу 17 виключити.

8. Додаток 11 до декларації викласти у новій редакції, що додається.

9. Після додатка 11 доповнити декларацію новими додатками 12, 13, що додаються.

10. У додатку 4 до декларації:

назву додатка викласти у такій редакції:

"Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою, гривень";

назву графи 8 доповнити літерами та словами "(Д) або класифікатором звільнень (К)";

графу 10 виключити.

У зв'язку із цим графи 11 - 16 вважати відповідно графами 10 - 15;

у назві граф 13 - 15 слова "не підлягають оподаткуванню," виключити;

доповнити додаток новими графами 16, 17 такого змісту:

"16. Строк користування податковою пільгою у звітному періоді2,

17. Сума податкової пільги, що використана за цільовим призначенням2";

доповнити додаток новою приміткою такого змісту:

"2Заповнюються з 01 січня 2020 року.".

11. У додатку 5 до декларації:

у графі 5 слова "(шт., кг)" замінити словами "(в шт. - для тютюнових виробів, на які встановлено максимальну роздрібну ціну; в упаковках (пачках) - для інших тютюнових виробів)";

графу 7 доповнити словами та цифрами: "; для інших товарів - (гр. 6 : гр. 5)".

12. Додаток 7 до декларації викласти у новій редакції, що додається.

13. У додатку 8 до декларації у графі "Показники декларації акцизного податку" у рядку 7 цифри "129.1.2" замінити цифрами "129.1.3".

14. У додатку 9 до декларації:

назву і текст додатка після слова "пальне" в усіх відмінках доповнити словами "або спирт етиловий" у відповідних відмінках;

у рядку "01" слова ", що уточнюється" виключити;

графу 8 доповнити словом ", дал";

графу 9 доповнити словами ", дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C";

абзац "До заяви додаються копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, на ___ арк." замінити трьома абзацами такого змісту:

"До заяви додаються:

  копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, на ___ арк.;

  додаткові письмові пояснення суб'єкта господарювання, який фактично не отримував пального або спирту етилового, але зазначений в акцизній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі акцизних накладних, як отримувач пального або спирту етилового, на _____арк.".

15. Доповнити декларацію новими додатками 11 - 13, що додаються.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

 

Розділ

 

Код операції

 


 

 

 

 

 

 


(розділ декларації акцизного податку (В), код операції, звітний період (місяць, рік))

 

Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

Офіційний курс гривні до євро на перший день ___ кварталу ___ грн
(округлення до чотирьох знаків після коми)

Уніфіко-
ваний номер акцизного складу в СЕАРП та СЕ / номер реєстрації транспор-
тного засобу в уповно-
важених органах відповідної держави

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Обсяг залишків пального на початок звітного періоду
(в тис. л, приве-
деного до t 15°
C)

Обсяги пального за місцем діяльності за акцизними накладними, коригувальними акцизними накладними (в тис. л, приведеного до t 15° C)

Обороти з реалізації пального оподатковувані (в тис. л, приведеного до t 15° C)

Обсяг залишків пального на кінець звітного періоду (в тис. л, приведеного до t 15° C) (гр. 3 + гр. 4 + гр. 13 - гр. 5)

Ставка акцизного податку з одиниці виміру згідно із підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу
(євро)

Сума податкового зобов'язання з обсягів згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу
(грн)
(гр. 7 х гр. 9 х курс євро)

Поповнення залишків пального згідно із заявками на поповнення (коригування) залишків пального, зареєстрованими в ЄРАН
(в тис. л, приведеного до t 15° C)

отри-
маного

реалізо-
ваного

обсяг пального, який не реалізовано на початок звітного періоду

обсяг попов-
нення (коригу-
вання) в поточному періоді

обсяг реалізо-
ваного в поточному періоді
(гр. 6 + гр. 7)

обсяг пального, який не реалізовано на кінець звітного періоду

задек-
ларовані в гр. 9 та гр. 11 додатка 1 до розділу В за кодами операції В1, В3, В4, В5

понад обсяги згідно із підпун-
ктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу
гр. 5 - (гр. 3 + гр. 4 + гр. 6)

кількість
(гр. 11 + гр. 12) - гр. 13

сума
(гр. 14 х гр. 9 х курс євро)

грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей

Керівник або фізична особа - платник податку, або
уповноважена особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


________________
(дата)

____________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


________________
(дата)

____________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)

____________
1 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Розділ

 

Код операції

 


 

 

 

 

 

 


(розділ декларації акцизного податку (А), код операції, звітний період (місяць, рік))

 

Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

(округлення до двох знаків після коми)

Уніфіко-
ваний номер акцизного складу в СЕАРП та СЕ / номер реєстрації транспор-
тного засобу в уповно-
важених органах відповідної держави

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Обсяг залишків спирту етилового на початок звітного періоду (акт інвен-
таризації
1) (в дал 100-відсот-
кового спирту, приве-
деного до t 20° C)

Обсяги спирту етилового за місцем діяльності за акцизними накладними, коригувальними акцизними накладними (в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C)

Обороти з реалізації спирту етилового оподатковувані (в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C)

Обсяг залишків спирту етилового на кінець звітного періоду (в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C) (гр. 3 + гр. 4 + гр. 13 - гр. 5)

Ставка акцизного податку з одиниці виміру згідно із підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (грн)

Сума податкового зобов'язання з обсягів згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу (грн) (гр. 7 х гр. 9)

Поповнення залишків спирту етилового згідно із заявками на поповнення (коригування) залишків спирту етилового, зареєстрованими в ЄРАН (в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20 ° C)

отримано

реалі-
зовано

обсяг спирту етилового, який не реалізовано на початок звітного періоду

обсяг поповнення (коригу-
вання) в поточному періоді

обсяг реалізованого в поточному періоді (гр. 6 + гр. 7)

обсяг спирту етилового, який не реалізовано на кінець звітного періоду

задек-
ларовані в гр. 9, 11 додатка 1 до розділу А за кодами операції А1, А4, А5, А6

понад обсяги згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу гр. 5 - (гр. 3 + гр. 4+ гр. 6)

кількість (гр. 11 + гр. 12) - гр. 13

сума (гр. 14 х гр. 9), грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей

Керівник або фізична особа - платник податку, або
уповноважена особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


________________
(дата)

____________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2)

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


________________
(дата)

____________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2)

____________
1 Дані акта інвентаризації зазначаються одноразово під час подання декларації за липень 2019 року.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Розділ

 

Код операції

 


 

 

 

 

 

 


(розділ декларації акцизного податку (Г), код операції, звітний період (місяць, рік))

 

Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу

Офіційний курс гривні до євро на перший день ___ кварталу ___ грн

N
з/п

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД1

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД1

Ідентифі-
каційний номер транс-
портного засобу
1 (17 знаків)

Одиниця виміру згідно із пунктом 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу1

Кількість транс-
портних засобів
1

Об'єм циліндра, куб. см.; ємність акумулято-
ра, кВт-год
1

Кількість повних кален-
дарних років
1 (для нових та до 1 року значення = 1)

Об'єкт оподаткування, шт., кВт-год1

Ставка акцизного податку з одиниці виміру,1 євро

Коефі-
цієнт двигуна (округ-
лення до трьох знаків після коми) (гр. 7 / 1000)

Коефі-
цієнт віку
1 (для нових транс-
портних засобів та до 1 року гр. 13 = 1; у разі, якщо гр. 8 >15, гр. 13 = 15)

Коефіцієнт для транс-
портних засобів за
кодами УКТ ЗЕД 8702, 87041

Ставка акцизного податку з ураху-
ванням коефі-
цієнтів,
1 євро (для кодів: 8703 - гр. 15 = гр. 11 х гр. 12 х гр. 13); 8702, 8704 - гр. 15 = гр. 11 х гр. 14; 8707, 8716, 8711 - гр. 15 = гр. 11)

Сума податкового зобов'язання, яка підлягає сплаті до бюджету, грн (округлення до двох знаків після коми) гр. 9 (або гр. 10) х гр. 15 х курс євро

транс-
портні засоби
товарних груп 8703 (крім товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 8703 10 18 00), 8707, 8716, шт. гр. 9 = гр. 6

транс-
портні засоби
товарних позицій 8702, 8704, 8711, 8703 10 18 00 згідно з УКТ ЗЕД, кВт-год, куб. см (гр. 6 х р. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього (округлення до цілого значення)

х

х

х

х

х

х

х

х

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей

Керівник або фізична особа - платник податку, або
уповноважена особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


_________________
(дата)

_______________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
(за наявності) та номер паспорта
2)

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


_______________
(дата)

________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2)

____________
1 Підлягають обов'язковому заповненню.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Розділ

 

Код операції

 


 

 

 

 

 

 


(розділ декларації акцизного податку (Е), код операції, звітний період (місяць, рік))

Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії

(округлення до двох знаків після коми)

N
з/п

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Вартість (без податку на додану вартість)

Ставка акцизного податку

Сума податкового зобов'язання, що підлягає сплаті до бюджету (гр. 4, 5 х гр. 6),
грн

відпущеної електричної енергії для оптового постачальника електричної енергії на митній території України

відпущеної електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії на митній території України

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Усього (округлення до цілого значення):

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей

Керівник або фізична особа -
платник податку, або
уповноважена особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


______________
(дата)

_______________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер
паспорта
1)

Особа, яка відповідає за ведення
бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


______________
(дата)

______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)

____________
1 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Розділ

В

Код операції

В11.2


 

 

 

 

 

 


(розділ декларації акцизного податку (В), код операції, звітний період (місяць, рік))

Для товару згідно з УКТ ЗЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу

Офіційний курс гривні до євро на перший день ____ кварталу _____ грн
(округлення до чотирьох знаків після коми)

N з/п

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру товару (продукції)

Обсяги реалізованого пального або використаної підакцизної сировини під час його виробництва

Специфічні ставки акцизного податку з одиниці виміру згідно із підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (євро)

Сума акцизного податку (округлення до двох знаків після коми) гр. 7 х гр. 8 х курс євро

для визначення оподатко-
вуваного обороту

для обчислення акцизного податку

оподатковувані (за одиницею виміру з гр. 4)

база оподаткування (за одиницею виміру з гр. 5)

 

 

 

л, кг

тис. л, л

л, кг

тис. л, л

євро

грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Розділ I. Обсяги пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

 

 

 

 

Розділ II. Обсяги оподаткованих підакцизних товарів, використаних під час виробництва пального, зазначеного в розділі I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

 

 

 

 

 

 

Сума податкового зобов'язання, що підлягає відніманню
(з рядка "Усього за розділом I" або "Усього за розділом II", яка має менше значення)

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей

Керівник або фізична особа -
платник податку, або
уповноважена особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


______________
(дата)

_______________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)

Особа, яка відповідає за ведення
бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


______________
(дата)

______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)

____________
1 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Довідка N __________
про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу

звітний період ___________________
                  (місяць, рік)

 N з/п

Уніфіко-
ваний номер акцизного складу, прис-
воєний СЕАРП та СЕ
1

Код продукції згідно з УКТ ЗЕД

Наймену-
вання продукції

Одиниця виміру продукції, дал, л

Кількість виробленої продукції за даними витратомірів-лічильників

Об'ємна частка (кількість) спирту етилового (у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий), необхідна для виготовлення одиниці продукції, відсотків (л)

Обсяг спирту етилового (у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий), (округлення до трьох знаків після коми)

Сума акцизного податку, грн (округлення до двох знаків після коми)

отримано

 використано за цільовим призна-
ченням, дал

 використано за цільовим призна-
ченням, л

нараховано на обсяг спирту етилового, використаного за цільовим призначенням

нараховано на обсяг спирту етилового у разі порушення умов цільового використання

показ-
ники на початок звітного періоду, дал, л

показ-
ники на кінець звітного періоду або на дату остаточ-
ного відпуску продукції, виготов-
леної із отриманого спирту, дал, л / дд.мм.рік

різниця, дал, л

період, у якому отримувався спирт для виробництва зазначеної продукції

кількість, дал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

х

х

х

 

х

х

 

 

 

 

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей

 

 

 

Керівник або фізична особа - платник податку, або уповноважена особа

 
______________
(дата)

 
____________
(підпис)

 
__________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2)

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

 
______________
(дата)

 
____________
(підпис)

 
__________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2)

____________
1 Зазначається з початку роботи СЕАРП та СЕ (з 01 липня 2019 року).

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, яка надається згідно із підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

звітний період ______________________
                  (місяць, рік)

N з/п

Класифікація повітряного судна (Д-державне; Ц-цивільне; Е-експериментальне)

Країна, в якій зареєстровано повітряне судно

Дата, N реєстраційного посвідчення повітряного судна / державного повітряного судна (Certificate of aircraft registration); тимчасового облікового посвідчення

Тип повітряного судна

Державний і реєстраційний знаки / реєстраційний номер повітряного судна (бортовий номер); тимчасовий обліковий знак

Експлуатуюча організація, місцезнаходження

Код пального згідно з УКТ ЗЕД

Опис пального згідно з УКТ ЗЕД

Обсяг пального, використаного для заправлення повітряних суден

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

х

Х

х

х

х

х

х

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей

 

 

 

Керівник або фізична особа - платник податку, або
уповноважена особа

 
______________
(дата)

 
____________
(підпис)

 
__________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського
обліку

 
______________
(дата)

 
____________
(підпис)

 
__________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)

____________
1 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Зміни
до Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку

1. Пункт 6 розділу II доповнити новим реченням такого змісту: "Для зазначення виду платника акцизного податку у відповідній клітинці рядка 05 загальної частини Декларації, що відповідає визначеному підпункту пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, згідно з яким суб'єкт господарювання є платником акцизного податку, в обов'язковому порядку проставляється позначка "Х".".

2. Пункт 5 розділу III доповнити новим абзацом такого змісту:

"Платник податків, який обирає спосіб взаємодії з контролюючим органом засобами електронного зв'язку в електронній формі, зобов'язаний під час обрання способу взаємодії повідомити контролюючому органу свою електронну(і) адресу(и) шляхом внесення цієї інформації до своїх облікових даних через електронний кабінет.".

3. У розділі IV:

у пункті 2 слово "Вступна" замінити словом "Загальна";

у пункті 3:

підпункт 6 викласти у такій редакції:

"6) у рядку за кодом операції А13 проставляється сума акцизного податку, обчислена за формою згідно з додатком 12 до Декларації;";

підпункт 9 після літери та цифр "А10.1," доповнити літерою та цифрами "А13,";

у пункті 4:

підпункт 6 виключити.

У зв'язку із цим підпункти 7 - 9 вважати відповідно підпунктами 6 - 8;

у підпункті 6 літеру та цифри "Б12" замінити літерою та цифрами "Б11";

у підпункті 7:

літеру та цифри "Б13" замінити літерою та цифрами "Б12";

друге речення виключити;

у підпункті 8:

літеру та цифри "Б14" замінити літерою та цифрами "Б13";

друге речення виключити;

у пункті 5:

у підпунктах 1 - 4, 12 літеру та цифри "В10" замінити літерою та цифрами "В10.1";

підпункт 6 виключити.

У зв'язку із цим підпункти 7 - 12 вважати відповідно підпунктами 6 - 11;

у пункті 6:

в абзаці другому підпункту 5 слова та цифри "та пунктом 218.4 статті 218" виключити;

підпункт 6 виключити.

У зв'язку із цим підпункти 7, 8 вважати відповідно підпунктами 6, 7;

у пункті 7:

у підпункті 1 слово "колонці" замінити словом "графі";

у пункті 8:

у підпунктах 1 - 3:

слова "у рядках" замінити словами "у рядку";

літеру та цифру "Е2" виключити;

підпункт 4 виключити.

У зв'язку із цим підпункт 5 вважати підпунктом 4;

у підпункті 4 літери та цифри "Е2, Е2.1 та Е2.2" замінити літерами та цифрами "Е1, Е1.1 та Е1.2".

4. У розділі V:

пункти 1, 2 викласти у такій редакції:

"1. Додаток 1 "Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)" заповнюють тільки виробники в такому порядку:

1) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається код товарів (продукції), на які статтею 215 розділу VI Кодексу встановлено специфічні ставки акцизного податку;

2) у графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається назва підакцизних товарів (продукції), передбачена Кодексом, за відповідним кодом УКТ ЗЕД;

3) у графі 4 "Фізичні характеристики товару (продукції) - місткість" зазначається об'єм тари в літрах для підакцизних товарів, у яких перші 4 цифри кодів згідно з УКТ ЗЕД є 2203 - 2208 (крім 2207), у кілограмах зазначається вага нетто упаковок (пачок) тютюнових виробів, де перші 4 цифри кодів згідно з УКТ ЗЕД є 2403;

4) у графі 5 "Фізичні характеристики товару (продукції) - міцність та інші показники" зазначається характеристика товару (продукції) залежно від його (її) виду, групи або підгрупи (фактичний вміст спирту тощо), яка необхідна для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних виробів, коньяку - вміст спирту (40 %, 60 % тощо); пива, винопродукції (крім коньяку) - л; тютюнової сировини (тютюнових відходів) та тютюнових виробів - кг; пального - тис. л, приведеного до t 15° C);

5) у графі 6 "Одиниця виміру товару (продукції) - для визначення оподатковуваного обороту (шт., л, кг)" проставляється кількісна одиниця виміру, за якою ведеться облік товару (продукції) у платника (алкогольні напої, пиво - шт. пляшок; пальне - тис. л, приведене до t 15° C; тютюнова сировина та тютюнові відходи - кг);

6) у графі 7 "Одиниця виміру товару (продукції) - для обчислення акцизного податку (шт., л, кг,)" зазначається одиниця виміру, передбачена статтею 215 розділу VI Кодексу, що використовується для обчислення акцизного податку (лікеро-горілчані вироби, коньяк - л (100-відсоткового спирту); пиво, винопродукція (крім коньяку) - л; пальне - тис. л, приведене до t 15° C; тютюнова сировина та тютюнові відходи - кг);

7) у графі 8 "Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)" проставляються оподатковувані обороти з реалізованого(ї) (переданого(ї)), ввезеного(ї) товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 6, за якими у платника ведеться окремий облік реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції), для обчислення акцизного податку за специфічними ставками;

8) у графі 9 "Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)" проставляються оподатковувані обороти з реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 7, передбачені статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних напоїв, коньяку та спирту - гр. 8 х гр. 4 х (гр. 5 / 100); для пива, вина, тютюнових виробів (за кодами УКТ ЗЕД, у яких перші чотири цифри 2403, - гр. 8 х гр. 5); для пального гр. 9 - обсяг пального в тис. л, приведеного до t 15° C;

9) у графі 10 "Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)" проставляються неоподатковувані обороти з реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 6, за якими у платника ведеться окремий облік реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції);

10) у графі 11 "Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)" проставляються неоподатковувані обороти реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 7, передбачені статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних напоїв, коньяку та спирту - гр. 10 х гр. 4 х (гр. 5 / 100); для пива, вина, тютюнових виробів (за кодами УКТ ЗЕД, у яких перші чотири цифри 2403, - гр. 10 х гр. 5); для пального гр. 11 - обсяг пального в тис. л, приведеного до t 15° C);

11) у графі 12 "Специфічні ставки акцизного податку - з одиниці виміру (євро, грн)" проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції), встановлені статтею 215 розділу VI Кодексу;

12) у графі 13 "Специфічні ставки акцизного податку - для пального, до якого застосовується коефіцієнт (євро)" проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці такого товару (продукції), встановлені підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, збільшена на коефіцієнт до ставки податку (гр. 13 = гр. 12 х коефіцієнт до ставки, встановлений підпунктом 215.2.3 пункту 215.2 та/або підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу);

13) у графі 14 "Специфічні ставки акцизного податку у перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (євро, грн)" проставляється ставка акцизного податку в євро, гривнях (графа 12), приведена до одиниці виміру для обчислення податку, а для пального - ставка, розмір якої перераховано відповідно до фізичної характеристики товару (продукції) (графа 5) та коефіцієнта (графа 13) (наприклад, для пива: на 1 л - 2,78 грн; для палива для реактивних двигунів: (27 х 10) / 1000 = 0,27 євро);

14) у графі 15 "Сума податкового зобов'язання (округлення до двох знаків після коми) - не сплачена через отримання пільг (грн)" проставляється сума податкового зобов'язання з акцизного податку в гривнях, яка обчислюється, виходячи з неоподатковуваних оборотів (графа 11) та встановленої ставки у перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (графа 12) і офіційного курсу гривні до євро (якщо ставка встановлена в євро), встановленого Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюються реалізація (передача) товару (продукції);

15) у графі 16 "Сума податкового зобов'язання (округлення до двох знаків після коми) - яка підлягає сплаті до бюджету (грн)" зазначається сума податкового зобов'язання, обчислена виходячи з фактичних обсягів реалізації продукції (графа 9) та встановленої ставки акцизного податку в перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (графа 12) й офіційного курсу гривні до євро (якщо ставка встановлена в євро), встановленого Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюються реалізація (передача) товару (продукції).

2. Додаток 11 "Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу" заповнюють усі платники акцизного податку з реалізації пального (в тому числі виробники). Дані заносяться за акцизними складами / акцизними складами пересувними із зазначенням їх унікального номера в розрізі товарів (продукції) за кодами згідно з УКТ ЗЕД у такому порядку:

1) у графі 1 "Уніфікований номер акцизного складу в СЕАРП та СЕ / номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави" проставляється уніфікований номер акцизного складу в Системі електронного адміністрування пального та спирту етилового (далі - СЕАРП та СЕ), номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного);

2) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається код товарів (продукції), на які статтею 215 розділу VI Кодексу встановлено специфічні ставки акцизного податку;

3) у графі 3 "Обсяг залишків пального на початок звітного періоду (в тис. л, приведеного до t 15° C)" зазначається обсяг залишків пального в тис. л, приведеного до t 15° C, на початок звітного періоду за відповідним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;

4) у графі 4 "Обсяги пального за місцем діяльності за акцизними накладними, коригувальними акцизними накладними (в тис. л, приведеного до t 15° C) - отриманого" зазначаються обсяги пального, приведеного до t 15° C, отриманого суб'єктом господарювання у звітному періоді згідно з митними деклараціями та акцизними накладними / розрахунками коригування до акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - ЄРАН);

5) у графі 5 "Обсяги пального за місцем діяльності за акцизними накладними, коригувальними акцизними накладними (в тис. л, приведеного до t 15° C) - реалізованого" зазначаються всі обсяги пального, приведеного до t 15° C, реалізованого у звітному періоді за зареєстрованими в ЄРАН акцизними накладними / розрахунками коригування до акцизних накладних, складеними суб'єктом господарювання;

6) у графах 6, 7 "Обороти з реалізації пального оподатковувані (в тис. л, приведеного до t 15° C)" зазначаються оподатковувані обороти з реалізованого пального протягом звітного періоду в тис. л, приведеного до t 15° C:

у графі 6 "задекларовані в гр. 9 та гр. 11 додатка 1 до розділу В за кодами операції В1, В3, В4, В5" проставляються оподатковувані обороти, задекларовані як база оподаткування реалізованого у звітному періоді пального виробниками й відображені у графі 9 чи графі 11 додатка 1 до Декларації та розділі В за кодами операцій В1, В3, В4, В5;

у графі 7 "понад обсяги згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу" проставляються обсяги пального, реалізованого згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу. Для перевірки: гр. 5 - (гр. 3 + гр. 4 + гр. 6). Якщо значення < 0, зазначається "0";

7) у графі 8 "Обсяг залишків пального на кінець звітного періоду (в тис. л, приведеного до t 15° C)" проставляються загальні обсяги пального в тис. л, приведеного до t 15° C, які було зареєстровано у СЕАРП та СЕ за актом інвентаризації (одноразово), за митними деклараціями, за акцизними накладними / розрахунками коригування до акцизних накладних, за заявками на поповнення (коригування) та не реалізовано протягом звітного періоду. Для перевірки: гр. 3 + гр. 4 + гр. 13 - гр. 5. Значення графи 8 звітного періоду переноситиметься до графи 3 наступного звітного періоду;

8) у графі 9 "Ставка акцизного податку з одиниці виміру згідно з підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (євро)" проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції) у євро, встановлені підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

9) у графі 10 "Сума податкового зобов'язання з обсягів згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу (грн)" проставляється сума податкового зобов'язання з акцизного податку в гривнях із заокругленням до чотирьох знаків після коми, яка обчислюється виходячи з оподатковуваних оборотів (графа 7) та встановленої ставки на одиницю виміру (графа 9) й офіційного курсу гривні до євро, встановленого Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація пального. Для перевірки: гр. 7 х гр. 9 х курс євро;

10) у графах 11 - 15 "Поповнення залишків пального згідно із заявками на поповнення (коригування) залишків пального, зареєстрованими в ЄРАН (в тис. л, приведеного до t 15° C)" зазначаються дані за заявками на поповнення (коригування) залишків пального в тис. л, приведеного до t 15° C, які зареєстровані в ЄРАН:

у графі 11 "обсяг пального, який не реалізовано на початок звітного періоду" проставляються обсяги пального на початок звітного періоду, які було занесено до СЕАРП та СЕ виключно за заявками на поповнення (коригування) у попередньому звітному періоді та не реалізовано. Для перевірки: значення графи 11 дорівнюватиме значенню графи 14 звітних даних за попередній звітний період;

у графі 12 "обсяг поповнення (коригування) в поточному періоді" проставляються обсяги пального, які було зареєстровано у СЕАРП та СЕ виключно за заявками на поповнення (коригування) протягом звітного періоду. Показник графи допускає від'ємне значення;

у графі 13 "обсяг реалізованого в поточному періоді" проставляються обсяги пального, які було зареєстровано у СЕАРП та СЕ виключно за заявками на поповнення (коригування) та реалізовано протягом звітного періоду. Для перевірки: гр. 13 = гр. 6 + гр. 7;

у графах 14, 15 "обсяг пального, який не реалізовано на кінець звітного періоду" зазначаються відповідно кількість (графа 14) та сума (графа 15) обсягів пального, які було занесено до СЕАРП та СЕ виключно за заявками на поповнення (коригування) та залишились нереалізованими на кінець звітного періоду. Для перевірки: гр. 14 = (гр. 11 + гр. 12) - гр. 13; гр. 15 = гр. 14 х гр. 9 х курс євро.";

доповнити розділ після пункту 2 новими пунктами 3, 4 такого змісту:

"3. Додаток 12 "Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу" заповнюють усі платники акцизного податку з реалізації спирту етилового (в тому числі виробники). Дані щодо акцизних складів / акцизних складів пересувних із зазначенням їх унікального номера в розрізі товарів (продукції) за кодами згідно з УКТ ЗЕД заносяться у такому порядку:

1) у графі 1 "Уніфікований номер акцизного складу в СЕАРП та СЕ / номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави" проставляється уніфікований номер акцизного складу в СЕАРП та СЕ, номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, з якого фізично відвантажено (відпущено) спирт етиловий (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного);

2) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається код товарів (продукції), на які статтею 215 розділу VI Кодексу встановлено специфічні ставки акцизного податку;

3) у графі 3 "Обсяг залишків спирту етилового на початок звітного періоду (акт інвентаризації1) (в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C)" зазначається сумарний обсяг залишків спирту етилового в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C, на початок звітного періоду за відповідним кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД;

4) у графі 4 "Обсяги спирту етилового за місцем діяльності за акцизними накладними, коригувальними акцизними накладними (в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C) - отримано" зазначаються сумарно обсяги спирту етилового в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C, отриманого суб'єктом господарювання у звітному періоді згідно з митними деклараціями та акцизними накладними / розрахунками коригування до акцизних накладних, які зареєстровані в ЄРАН;

5) у графі 5 "Обсяги спирту етилового за місцем діяльності за акцизними накладними, коригувальними акцизними накладними (в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C) - реалізовано" зазначаються обсяги 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C, реалізованого у звітному періоді за зареєстрованими в ЄРАН акцизними накладними / розрахунками коригування до акцизних накладних, складеними суб'єктом господарювання;

6) у графах 6, 7 "Обороти з реалізації спирту етилового оподатковувані (в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C)" проставляються оподатковувані обороти з реалізованого спирту етилового протягом звітного періоду в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C:

у графі 6 "задекларовані в гр. 9, 11 додатка 1 до розділу А за кодами операції А1, А4, А5, А6" проставляються оподатковувані обороти, задекларовані як база оподаткування реалізованого у звітному періоді спирту етилового виробниками та відображені у графі 9 чи графі 11 додатка 1 до Декларації та розділі А за кодом операції А1, А4, А5, А6;

у графі 7 "понад обсяги згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу" проставляються обсяги спирту етилового, реалізованого згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу. Для перевірки: гр. 5 - (гр. 3 + гр. 4 + гр. 6). Якщо значення < 0, зазначається "0";

7) у графі 8 "Обсяг залишків спирту етилового на кінець звітного періоду (в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C)" проставляються загальні обсяги спирту етилового в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C, які було зареєстровано у СЕАРП та СЕ за актом інвентаризації (одноразово), за митними деклараціями, за акцизними накладними / розрахунками коригування до акцизних накладних (на збільшення), за заявками на поповнення (коригування) та не реалізовано протягом звітного періоду. Для перевірки: гр. 3 + гр. 4 + гр. 13 - гр. 5. Значення графи 8 звітного періоду переноситиметься до графи 3 наступного звітного періоду;

8) у графі 9 "Ставка акцизного податку з одиниці виміру згідно із підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (грн)" проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції) у гривнях, встановлена статтею 215 розділу VI Кодексу;

9) у графі 10 "Сума податкового зобов'язання з обсягів згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу (грн)" проставляється сума податкового зобов'язання з акцизного податку в гривнях із округленням до двох знаків після коми, яка обчислюється, виходячи з оподатковуваних оборотів (графа 7) та встановленої ставки на одиницю виміру (графа 9). Для перевірки: гр. 7 х гр. 9;

10) у графах 11 - 15 "Поповнення залишків спирту етилового згідно із заявками на поповнення (коригування) залишків спирту етилового, зареєстрованими в ЄРАН (в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C)" зазначаються дані за заявками на поповнення (коригування) залишків спирту етилового в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C, зареєстровані в ЄРАН:

у графі 11 "обсяг спирту етилового, який не реалізовано на початок звітного періоду" проставляються обсяги спирту етилового на початок звітного періоду, які було занесено до СЕАРП та СЕ виключно за заявками на поповнення (коригування) у попередньому звітному періоді та не реалізовано. Для перевірки: значення графи 11 дорівнюватиме значенню графи 14 звітних даних за попередній звітний період;

у графі 12 "обсяг поповнення (коригування) в поточному періоді" проставляються обсяги спирту етилового, які було зареєстровано у СЕАРП та СЕ виключно за заявками на поповнення (коригування) протягом звітного періоду;

у графі 13 "обсяг реалізованого в поточному періоді" проставляються обсяги спирту етилового, які було зареєстровано у СЕАРП та СЕ виключно за заявками на поповнення (коригування) та реалізовано протягом звітного періоду. Для перевірки: гр. 13 = гр. 6 + гр. 7;

у графах 14, 15 "обсяг спирту етилового, який не реалізовано на кінець звітного періоду" зазначаються відповідно кількість (графа 14) та сума (графа 15) обсягів спирту етилового, які було занесено до СЕАРП та СЕ виключно за заявками на поповнення (коригування) та залишились нереалізованими на кінець звітного періоду. Для перевірки: гр. 14 = (гр. 11 + гр. 12) - гр. 13; гр. 15 = гр. 14 х гр. 9.

4. Додаток 13 "Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу" заповнюється у такому порядку:

1) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД1" зазначається код товарів (продукції), які оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

2) у графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД1" зазначається назва підакцизних товарів (продукції), передбачена Кодексом, за відповідним кодом УКТ ЗЕД;

3) у графі 4 "Ідентифікаційний номер транспортного засобу1" зазначається унікальний 17-значний код транспортного засобу;

4) у графі 5 "Одиниця виміру згідно із пунктом 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу1" зазначається одиниця виміру, передбачена пунктом 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, що використовується для обчислення акцизного податку (з транспортних засобів - кількість, об'єм циліндра (шт., куб. см); кузови, причепи, мотоцикли тощо - шт.);

5) у графі 6 "Кількість транспортних засобів1" зазначається кількість транспортних засобів, що підлягають оподаткуванню (у тому числі транспортні засоби, які було ввезено й переобладнано у легковий автомобіль);

6) у графі 7 "Об'єм циліндра, куб. см; ємність акумулятора, кВт-год1" зазначаються фізичні характеристики товарів (продукції), зазначені у технічному паспорті транспортного засобу: об'єм циліндра в куб. см для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння; ємність акумулятора в кВт-год - для автомобілів, оснащених електричними двигунами (одним чи кількома);

7) у графі 8 "Кількість повних календарних років1 (для нових та до 1 року значення = 1)" зазначається кількість повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку. Для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, зазначається "1";

8) у графах 9, 10 "Об'єкт оподаткування, шт., кВт-год1" проставляються оподатковувані обороти з реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 5, за якими у платника ведеться окремий облік реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції), переобладнання ввезеного транспортного засобу в легковий автомобіль, які використовуються для обчислення акцизного податку:

у графі 9 "транспортні засоби товарних груп 8703 (крім товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 8703 10 18 00), 8707, 8716, шт." зазначається кількість транспортних засобів за товарними групами 8703 (крім товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 8703 10 18 00), 8707, а також причепів та напівпричепів за товарною групою 8716, що підлягають оподаткуванню. Для перевірки: гр. 9 = гр. 6;

у графі 10 "транспортні засоби товарних позицій 8702, 8704, 8711, 8703 10 18 00 згідно з УКТ ЗЕД), кВт-год, куб. см" зазначаються об'єм циліндра (куб. см), ємність акумулятора (кВт-год), що використовуються для обчислення податку згідно із пунктом 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу. Для перевірки: гр. 10 = гр. 6 х р. 7;

9) у графі 11 "Ставка акцизного податку з одиниці виміру1, євро" проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції), встановлені підпунктом 215.3.51 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

10) у графі 12 "Коефіцієнт двигуна" зазначається коефіцієнт двигуна із округленням до трьох знаків після коми, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см (значення графи 7/1000). Коефіцієнт застосовується для транспортних засобів, які класифікуються у товарній позиції 8703 (крім 8703 90 10 10, 8703 90 10 90, 8703 90 90 00) згідно з УКТ ЗЕД;

11) у графі 13 "Коефіцієнт віку" проставляється коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку. Коефіцієнт віку застосовується для транспортних засобів, які класифікуються у товарній позиції 8703 (крім 8703 90 10 10, 8703 90 10 90, 8703 90 90 00) згідно з УКТ ЗЕД.

Для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1.

Для транспортних засобів, що використовувалися понад п'ятнадцять повних календарних років, коефіцієнт дорівнює 15 (наприклад, якщо автомобіль використовувався 17 років: у графі 8 проставляється значення "17", а у графі 13 - "15");

12) у графі 14 "Коефіцієнт, для транспортних засобів за кодами УКТ ЗЕД 8702, 8704" зазначається коефіцієнт, на який збільшується ставка податку для транспортних засобів за кодами УКТ ЗЕД 8702, 8704, встановлений підпунктами 215.3.5, 215.3.52 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

13) у графі 15 "Ставка акцизного податку з урахуванням коефіцієнтів1, євро" проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці транспортного засобу, встановлені пунктом 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу з урахуванням коефіцієнтів:

для транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння, що класифікуються у товарній позиції 8703, - коефіцієнтів віку та двигуна (гр. 15 = гр. 11 х гр. 12 х гр. 13);

для транспортних засобів, що класифікуються у товарній позиції 8702, 8704, - коефіцієнтів для цих транспортних засобів (гр. 15 = гр. 11 х гр. 14);

для транспортних засобів та причепів, напівпричепів, що класифікуються у товарній позиції 8707, 8711, 8716, - (гр. 15 = гр. 11);

14) у графі 16 "Сума податкового зобов'язання, яка підлягає сплаті до бюджету, грн" зазначаються суми, що підлягають сплаті до бюджету, обчислені виходячи з фактичних обсягів реалізації продукції та встановленої ставки акцизного податку у перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) й офіційного курсу гривні до євро, встановленого Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюються реалізація (передача) товару (продукції), видача документа про відповідність переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху. Для перевірки: гр. 9 (або гр. 10) х гр. 15 х курс євро.".

У зв'язку із цим пункти 3 - 10 вважати відповідно пунктами 5 - 12;

у підпункті 9 пункту 5 цифри "215.3.2" замінити цифрами "215.3.21";

у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

"7. Додаток 4 "Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою" заповнюється в такому порядку:";

підпункт 7 викласти у такій редакції:

"7) у графі 8 "Код пільги згідно з довідником податкових пільг (Д) або класифікатором звільнень (К)" зазначається код пільги з акцизного податку згідно з довідником податкових пільг та/або з класифікатором звільнень від сплати митних платежів та під час ввезення товарів на митну територію України (наприклад, код пільги, яка надається згідно із підпунктом 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу - Д 14020035);";

у підпункті 8:

цифри "11" замінити цифрами "10";

слова "не підлягають оподаткуванню," виключити;

у підпункті 9 цифри "12, 13" замінити цифрами "11, 12";

підпункт 10 викласти в такій редакції:

"10) у графах 13 - 15 "Документи, що підтверджують операції, які не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою" зазначаються реквізити митної декларації, що підтверджують операції з ввезення (імпорту), обліковий номер податкового векселя, відповідно до якого відвантажено/ввезено підакцизну продукцію без сплати акцизного податку, або реквізити акта знищення чи іншого документа, що підтверджує утворення та подальше знищення чи утилізацію відходів тютюнової сировини;";

доповнити новими підпунктами 11, 12 такого змісту:

"11) у графі 16 "Строк користування податковою пільгою у звітному періоді" зазначається число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгами. У разі, якщо строк користування податковою пільгою встановлено до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду (наприклад, 01 березня 2020 року - 31 березня 2020 року). Графа підлягає заповненню з 01 січня 2020 року;

12) у графі 17 "Сума податкової пільги, що використана за цільовим призначенням" проставляється обсяг пільг за платежами згідно з Довідником пільг у разі цільового використання податкових пільг. Графа підлягає заповненню з 01 січня 2020 року.";

у пункті 8:

у підпункті 4 слова "шт., кг" замінити словами "в шт. - для тютюнових виробів, на які встановлено максимальну роздрібну ціну; в упаковках (пачках) - для інших тютюнових виробів";

у підпункті 6:

назву графи 7 доповнити словами "; для інших товарів - (гр. 6 : гр. 5)";

доповнити реченням такого змісту: "Для інших тютюнових виробів - середньозважена сума податкового зобов'язання на одиницю реалізованого товару, але не менше розрахункової суми акцизного податку на одиницю маркованої продукції, згідно із заявкою - розрахунком на придбання марок акцизного податку для маркування інших тютюнових виробів";

у підпункті 9 слова "на який встановлено максимальну роздрібну ціну," виключити;

пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Додаток 7 "Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії" заповнюється в такому порядку:

1) у графах 2, 3 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" та "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначаються код та опис товарів згідно з УКТ ЗЕД згідно із підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

2) у графі 4 "Вартість (без податку на додану вартість) відпущеної електричної енергії для оптового постачальника електричної енергії на митній території України" зазначається вартість без податку на додану вартість відпущеної електричної енергії для оптового постачальника відповідно до акта приймання-передавання електроенергії на митній території України;

3) у графі 5 "Вартість (без податку на додану вартість) відпущеної електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії на митній території України" зазначається вартість без податку на додану вартість відпущеної електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії на митній території України;

4) у графі 6 "Ставка акцизного податку" проставляється розмір ставки акцизного податку, встановленої підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

5) у графі 7 "Сума податкового зобов'язання, що підлягає сплаті до бюджету, грн" зазначається сума акцизного податку, що визначається шляхом множення граф 4, 5 на графу 6.";

в абзаці одинадцятому пункту 11 цифри "129.1.2" замінити цифрами "129.1.3";

у пункті 12:

після слів "пальне" доповнити словами "або спирт етиловий";

в абзаці другому:

слова "Копії документів, передбачених" замінити словами "Копії документів або додаткові письмові пояснення суб'єкта господарювання, передбачені";

доповнити реченням такого змісту: "Якщо до заяви додаються зазначені додатки, у відповідній клітинці заяви ставиться відмітка.";

доповнити Порядок новими пунктами 14 - 16 такого змісту:

"14. Додаток 11. "Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу" (далі - Розрахунок) заповнюють особи, визначені підпунктом 212.1.1 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу як платники акцизного податку. У розділі I Розрахунку зазначається пальне, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, яке згідно із підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу є підакцизним та облік обсягів якого ведеться у СЕАРП та СЕ. Розділ заповнюється у розрізі кодів товарів (продукції) згідно з УКТ ЗЕД.

У розділі II Розрахунку зазначаються товари (продукція), використані як сировина під час виробництва пального, зазначеного у розділі I, та які згідно із підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу є підакцизними. У Розрахунку наводиться лише підакцизна сировина, облік обсягів якої ведеться у СЕАРП та СЕ. Розділ заповнюється у розрізі кодів товарів (продукції) згідно з УКТ ЗЕД.

Розрахунок заповнюється в такому порядку:

1) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається код товарів (продукції), на які статтею 215 розділу VI Кодексу встановлено специфічні ставки акцизного податку;

2) у графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається назва підакцизних товарів (продукції), передбачена Кодексом, за відповідним кодом УКТ ЗЕД;

3) у графі 4 "Одиниця виміру товару (продукції) - для визначення оподатковуваного обороту" проставляється кількісна одиниця виміру, за якою ведеться облік товару (продукції) у виробника (л, кг);

4) у графі 5 "Одиниця виміру товару (продукції) для обчислення акцизного податку" зазначається одиниця виміру, передбачена статтею 215 розділу VI Кодексу, яка використовується для обчислення акцизного податку (тис. л, л);

5) у графі 6 "Обсяги реалізованого пального або використаної підакцизної сировини під час його виробництва - оподатковувані" проставляються оподатковувані обороти з реалізованого пального або підакцизного товару, використаного як сировина, з якого було сплачено акцизний податок, в одиницях виміру згідно із графою 4, за якими у платника ведеться окремий облік пального для обчислення акцизного податку за специфічними ставками;

6) у графі 7 "Обсяги реалізованого пального або використаної підакцизної сировини під час його виробництва - база оподаткування" проставляються:

у розділі I - оподатковувані обороти з реалізованого пального за зареєстрованими в ЄРАН акцизними накладними, під час виробництва якого використано підакцизну сировину, зазначену в розділі II Розрахунку, в одиницях виміру згідно із графою 5, передбачених статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку;

у розділі II - оподатковувані обороти з підакцизних товарів, з яких було сплачено акцизний податок, використаних як сировина під час виробництва пального, зазначеного у розділі I, в одиницях виміру згідно із графою 5, передбачених статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку;

7) у графі 8 "Специфічні ставки акцизного податку з одиниці виміру згідно із підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (євро)" проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції), встановлені статтею 215 розділу VI Кодексу. Для підакцизної сировини проставляються ставки, чинні на дату реалізації пального;

8) у графі 9 "Сума акцизного податку" проставляється із округленням до двох знаків після коми:

у розділі I - сума податкового зобов'язання, обчислена виходячи з фактичних обсягів реалізації пального (графа 7) та встановленої ставки акцизного податку в перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (графа 8) й офіційного курсу гривні до євро;

у розділі II - сума, що обчислюється із застосуванням фактичних обсягів використаної підакцизної сировини (графа 7), ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалізації пального (графа 8), й офіційного курсу гривні до євро (якщо ставку встановлено в євро);

у рядку "Сума податкового зобов'язання, що підлягає відніманню" зазначається сума податкового зобов'язання, яка визначається шляхом порівняння обчислених сум податку за графами "Усього за розділом I" та "Усього за розділом II", і до нарахування приймається та сума, що має менше значення (відповідно до порядку, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу). Визначена сума переноситься до четвертої графи рядка за кодом операції "В11.2" розділу В Декларації.

15. Додаток 12 "Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу" обов'язково подається суб'єктами господарювання, які згідно із підпунктом 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу одночасно є виробниками біоетанолу та біопалива, спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, спирту етилового неденатурованого та оцту з харчової сировини, спирту етилового денатурованого та парфумерно-косметичної продукції, спирту етилового-сирцю та біоетанолу.

Довідка подається в розрізі акцизних складів із наведенням їх уніфікованих номерів, присвоєних СЕАРП та СЕ.

Довідка подається щомісяця разом із декларацією акцизного податку.

16. Додаток 13 "Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, яка надається згідно із підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу" подається суб'єктами господарювання, які на умовах, визначених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України щодо здійснення наземного обслуговування. Додаток 13 надається разом з декларацією акцизного податку.".

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

Опрос