Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (относительно публикации в официальном печатном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 16.04.2019 № 214
действует с 07.08.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.04.2019

м. Київ

N 214

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 липня 2019 р. за N 754/33725

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо публікації в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", частини другої статті 8 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", частини першої статті 3 Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації", з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2013 року N 520, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за N 795/23327, такі зміни:

1) у розділі II:

у пункті 1:

в абзаці другому підпункту 1.1 слова "опублікування в установленому законодавством порядку" замінити словами "розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку,";

у підпункті 1.7 слова "Публікація в офіційному друкованому органі" замінити словами "Розміщення в установленому законодавством порядку";

у пункті 2:

в абзаці другому підпункту 2.1 слова "опублікування в установленому законодавством порядку" замінити словами "розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку,";

у підпункті 2.7 слово "Публікація" замінити словами "Розміщення в установленому законодавством порядку";

у пункті 3:

в абзаці другому підпункту 3.1 слова "опублікування в установленому законодавством порядку" замінити словами "розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку,";

у підпункті 3.6 слова "Публікація в офіційному друкованому органі" замінити словами "Розміщення в установленому законодавством порядку";

у підпункті 4.2 пункту 4 слово "Публікація" замінити словами "Розміщення в установленому законодавством порядку";

у пункті 5:

в абзаці другому підпункту 5.1 слова "опублікування в установленому законодавством порядку" замінити словами "розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку,";

у підпункті 5.6 слова "Публікація в офіційному друкованому органі" замінити словами "Розміщення в установленому законодавством порядку";

у пункті 7:

в абзаці другому підпункту 7.1 слова "опублікування в установленому законодавством порядку" замінити словами "розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку,";

в абзаці першому підпункту 7.5:

слово "опублікування" замінити словами "розміщення в установленому законодавством порядку";

слова "в офіційному друкованому органі" виключити;

у підпункті 8.2 пункту 8 слово "Публікація" замінити словами "Розміщення в установленому законодавством порядку";

у підпункті 9.2 пункту 9 слово "Публікація" замінити словами "Розміщення в установленому законодавством порядку";

2) у розділі III:

у главі 1:

у підпункті 1 пункту 2 цифри "15, 16" замінити цифрами "14, 15";

пункт 10 виключити.

У зв'язку з цим пункти 11 - 16 вважати відповідно пунктами 10 - 15;

у пункті 14:

підпункт 3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 4 - 11 вважати відповідно підпунктами 3 - 10;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення, зазначені у підпункті 2 цього пункту, засвідчену підписом голови комісії з припинення (керівника акціонерного товариства у разі прийняття рішення про виділ), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення), спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів), дату та адресу власного веб-сайту товариства, де розміщено відповідне повідомлення, дату та інформацію із зазначенням, яким шляхом у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, розміщено відповідне повідомлення (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів).

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства було внесено зміни, також надається засвідчена підписом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства, а також дату та адресу власного веб-сайту товариства, де розміщено відповідне повідомлення;";

у пункті 15:

підпункт 3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 4 - 6 вважати відповідно підпунктами 3 - 5;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення, зазначені у підпункті 2 цього пункту, засвідчену підписом керівника акціонерного товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення), спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, дату та адресу власного веб-сайту товариства, де розміщено відповідне повідомлення, дату та інформацію із зазначенням, яким шляхом у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, розміщено відповідне повідомлення (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів).

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства було внесено зміни, також надається засвідчена підписом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства, а також дату та адресу власного веб-сайту товариства, де розміщено відповідне повідомлення;";

у главі 2:

пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. У разі реєстрації випуску акцій акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, Комісія протягом одного робочого дня з дати видачі свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій забезпечує оприлюднення інформації про видачу свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дата оприлюднення інформації про видачу свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є датою, на яку відновлюється обіг акцій (здійснення цивільно-правових договорів) акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ.";

абзац перший пункту 18 виключити.

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом першим;

у главі 3:

у пункті 1:

підпункт 8 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 9 - 19 вважати відповідно підпунктами 8 - 18;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) довідка про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення, зазначені у підпунктах 2 - 4 цього пункту, засвідчена підписом керівника, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення), спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, дату та адресу власного веб-сайту товариства, де розміщено відповідне повідомлення, дату та інформацію із зазначенням, яким шляхом у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, розміщено відповідне повідомлення (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів).

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства було внесено зміни, також надається засвідчена підписом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства, а також дату та адресу власного веб-сайту товариства;";

підпункт 17 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 18 вважати підпунктом 17;

підпункт 17 викласти в такій редакції:

"17) довідка про повідомлення кредиторів товариства про прийняте рішення про припинення товариства шляхом поділу, злиття, приєднання, перетворення або про виділ чи про зменшення статутного капіталу підприємницького товариства згідно з вимогами законодавства, засвідчена підписом керівника товариства, із зазначенням дати та інформації, яким шляхом у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, розміщено відповідне повідомлення (у разі такого розміщення).";

у главі 4:

у пункті 1:

підпункт 5 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 6 - 11 вважати відповідно підпунктами 5 - 10;

підпункт 5 викласти у такій редакції:

"5) довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення, зазначені у підпункті 4 цього пункту, засвідчену підписом керівника товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення), спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, дату та адресу власного веб-сайту товариства, де розміщено відповідне повідомлення, дату та інформацію із зазначенням, яким шляхом у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, розміщено відповідне повідомлення.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства було внесено зміни, також надається засвідчена підписом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства, а також дату та адресу власного веб-сайту товариства, де розміщено відповідне повідомлення;".

2. Внести до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 736, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2013 року за N 802/23334, такі зміни:

1) абзац другий пункту 7 розділу I виключити;

2) позицію вісімнадцяту таблиці додатка 12, позицію п'ятнадцяту таблиці додатка 13, позицію вісімнадцяту таблиці додатка 14 викласти у такій редакції:

"Дата й адреса власного веб-сайту товариства, де розміщено відповідне повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до установчих документів емітента; дата й інформація із зазначенням, яким шляхом у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, розміщено відповідне повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до установчих документів емітента".

3. Внести до Порядку анулювання викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року N 1415, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за N 1492/24024, такі зміни:

1) в абзаці першому підпункту 2 пункту 1 розділу II слова "опублікування в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "розміщення на власному веб-сайті товариства";

2) у пункті 1 розділу III:

підпункт 6 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 7 - 10 вважати відповідно підпунктами 6 - 9;

підпункт 6 викласти у такій редакції:

"6) засвідчену підписом керівника довідку, яка свідчить про персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняте загальними зборами акціонерів рішення та його розміщення на власному веб-сайті товариства (крім акціонерних товариств, повноваження загальних зборів акціонерів у яких здійснюються одноосібно єдиним акціонером товариства або іншою особою відповідно до законодавства);".

4. Внести до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року N 2998, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за N 171/24948, такі зміни:

1) у розділі IV:

пункт 6 глави 1 виключити.

У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 6;

абзац другий пункту 4 глави 3 виключити;

у главі 4:

у пункті 4:

підпункт 6 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 7 - 17 вважати відповідно підпунктами 6 - 16;

у підпункті 6:

слово "опублікування" замінити словом "розміщення";

слова "в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому було опубліковано проспект емісії облігацій," замінити словами "на власному веб-сайті";

у пункті 7:

у підпункті 1:

слово "опублікування" замінити словом "розміщення";

слова "в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому було опубліковано проспект емісії облігацій," замінити словами "на власному веб-сайті";

підпункт 6 виключити;

2) у розділі V:

пункт 7 глави 1 виключити;

пункт 4 глави 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5, 6 вважати відповідно пунктами 4, 5;

3) у додатках до Положення:

позицію дев'яту таблиці додатка 20 після слів "у разі публічного розміщення облігацій" доповнити словами ", якщо на дату подання заяви проспект емісії облігацій був опублікований";

позицію дев'ятнадцяту таблиці пункту 1, позицію десяту пункту 2 додатка 25 після слів "був опублікований звіт про результати публічного розміщення облігацій" доповнити словами " (заповнюються у разі, якщо звіт про результати публічного розміщення облігацій був опублікований)";

у таблиці додатка 26:

у позиціях третій, сьомій слова "опублікованим в друкованих засобах масової інформації" замінити словом "оприлюдненим";

позицію двадцять другу після слів "опублікований звіт про результати публічного розміщення облігацій" доповнити словами " (заповнюються у разі, якщо звіт про результати публічного розміщення облігацій був опублікований)".

5. Абзац сьомий пункту 1 розділу II Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року N 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за N 241/25018, викласти в такій редакції:

"не пізніше 5 робочих днів від дати прийняття Рішення опублікувати в місцевій газеті та оприлюднити на власному веб-сайті повідомлення про прийняття Рішення;".

6. Абзац шостий пункту 34 розділу I Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 травня 2014 року N 692, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 року за N 642/25419, виключити.

7. Внести до Положення про формування інформаційної бази даних про ринок цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 червня 2014 року N 733, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2014 року за N 693/25470, такі зміни:

1) у пункті 5:

абзац дванадцятий підпункту 1 виключити.

У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом дванадцятим;

у підпункті 7 слова "і публікується в офіційних виданнях Комісії" виключити.

2) у пункті 6:

підпункт 3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 4, 5 вважати відповідно підпунктами 3, 4;

абзац шостий викласти у такій редакції:

"Формування та наповнення інформаційної бази даних про ринок цінних паперів здійснюються Агентством шляхом перенесення інформації із джерел, визначених у підпунктах 1 - 3 цього пункту, та отримання інформації із джерела, визначеного у підпункті 4 цього пункту.".

8. Внести до розділу II Порядку переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 червня 2014 року N 804, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 липня 2014 року за N 814/25591, такі зміни:

в абзаці четвертому пункту 1 слова "або Комісії" виключити;

в абзаці восьмому пункту 12, абзаці четвертому пункту 13 слова "та в офіційному друкованому виданні Комісії" виключити.

9. В абзаці першому підпункту 5, абзаці першому підпункту 6 пункту 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 листопада 2014 року N 1511 "Щодо запобігання порушенням прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2014 року за N 1534/26311, слова ", та копію публікації про ці зміни в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" виключити.

10. Внести до Положення про порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств та порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 серпня 2017 року N 607, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2017 року за N 1112/30980, такі зміни:

1) абзац другий пункту 6, абзац другий пункту 10 глави 4 розділу II виключити;

2) у пункті 6 глави 3 розділу III слова "опублікуванню в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР і" виключити.

11. Внести до Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 червня 2018 року N 385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2018 року за N 805/32257, такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 3 розділу I слово "облігацій" замінити словом "акцій";

2) у розділі II:

абзац другий підпункту 1 пункту 4, абзац другий підпункту 1 пункту 6, абзац другий підпункту 1 пункту 7, абзац другий підпункту 1 пункту 8, абзац другий пункту 9 глави 2 після слів "загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів" доповнити словами "або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку,";

абзац другий підпункту 1 пункту 3 глави 3 після слів "загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів" доповнити словами "або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку,";

3) у розділі III:

абзац другий підпункту 1 пункту 6 після слів "загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів" доповнити словами "або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку,";

в абзаці другому підпункту 1 пункту 7 слова "опублікування в установленому законодавством порядку" замінити словами "розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку,".

12. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

13. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Опрос