Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы отчетности N 1-ПА "Информация о количестве трудоустроенных граждан субъектами хозяйствования, предоставляющими услуги по посредничеству в трудоустройстве" и Порядка ее представления

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 03.06.2019 № 851
действует с 23.07.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.06.2019

м. Київ

N 851

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 липня 2019 р. за N 717/33688

Про затвердження форми звітності N 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні" та Порядку її подання

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 36 та частини четвертої статті 53 Закону України "Про зайнятість населення", підпункту 6 пункту 9 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року N 1060 (зі змінами), з метою удосконалення методів організації та порядку збору даних у сфері трудової міграції, що використовуються органами державної влади,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму звітності N 1-ПА (квартальна) "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні" (далі - форма звітності N 1-ПА);

Порядок подання форми звітності N 1-ПА.

2. Державній службі зайнятості (Центральному апарату) до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подавати інформацію (з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності):

1) Міністерству соціальної політики України:

узагальнену інформацію за формою звітності N 1-ПА за звітний квартал і кумулятивну інформацію з початку року про:

кількість громадян, працевлаштованих в Україні, - за професіями, розміром заробітної плати, статтю, віковими групами та рівнем освіти;

кількість працівників, направлених на роботу до інших роботодавців, - за тривалістю працевлаштування, рівнем заробітної плати і місцем проживання;

кількість роботодавців (у тому числі фізичних осіб), у яких працювали громадяни, направлені на роботу суб'єктом господарювання, що наймає працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців;

кількість громадян, працевлаштованих за кордоном, - за статтю, місцем проживання до виїзду за кордон, віковими групами, рівнем освіти, тривалістю працевлаштування, видами економічної діяльності, професійними групами в Україні до виїзду за кордон та у країнах призначення;

інформацію за формою звітності N 1-ПА щодо кожного суб'єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

2) Державній службі України з питань праці - відомості про суб'єктів господарювання, що не подали у звітному періоді або подали з порушенням терміну інформацію за формою звітності N 1-ПА.

3. Державній службі України з питань праці в порядку, встановленому законодавством, забезпечувати вжиття заходів реагування до суб'єктів господарювання, які не подали у звітному періоді або подали з порушенням терміну інформацію за формою звітності N 1-ПА, та інформувати Міністерство соціальної політики України і Державну службу зайнятості (Центральний апарат) про виконану роботу.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 07 серпня 2015 року N 815 "Про затвердження форми звітності N 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців" та Порядку її подання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2015 року за N 1225/27670.

5. Директорату розвитку ринку праці та зайнятості (Савенко О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

О. Маркарова

Голова Державної
служби статистики України

І. Вернер

Голова Державної служби
України з питань праці

Р. Чернега

В. о. Голови
Державної служби зайнятості
(Центрального апарату)

В. Ярошенко

Голова Державного агентства з питань
електронного урядування України

О. Риженко

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Керівник Секретаріату СПО
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Голова СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

 

Звітність
"Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні"

за ____________ 20__ р.

Подають

Термін подання

Форма N 1-ПА
(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
03 червня 2019 року N 857
за погодженням
з Держстатом

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном - районним, міським, міськрайонним центрам зайнятості

не пізніше 15 числа місяця після звітного кварталу

Респондент:

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання ____________________________________________________
                                                                                                                 (поштовий індекс, регіон, район, населений пункт,
______________________________________________________________________________________
                                                 вулиця, провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

I. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні

1. Працевлаштування громадян за професіями (посадами) та розміром заробітної плати

(осіб)

N
з/п

Найменування професії (посади) за Класифікатором професій
(ДК 003:2010)

Кількість громадян, працевлаштованих шляхом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні в Україні

У тому числі за розміром заробітної плати за місяць

у розмірі 1 мінімальної заробітної плати

від 1 до 3 мінімальних заробітних плат

від 3 до 5 мінімальних заробітних плат

5 і більше мінімальних заробітних плат

А

1

2

3

4

5

6

01

Усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі за професіями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Працевлаштування громадян за статтю, віковими групами та рівнем освіти

(осіб)

Найменування груп

Код рядка

Кількість працевлаштованих громадян у звітному кварталі

А

Б

1

Усього:

01

 

за статтю:

жінки

02

 

чоловіки

03

 

за віковими групами:

15 - 24 роки

04

 

25 - 29 років

05

 

30 - 35 років

06

 

36 - 39 років

07

 

40 - 45 років

08

 

46 - 49 років

09

 

50 - 59 років

10

 

60 років і старші

11

 

за рівнем освіти:

повна загальна середня

12

 

професійна (професійно-технічна)

13

 

вища (початковий, перший, другий, третій та науковий рівні вищої освіти)

14

 

II. Діяльність суб'єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців

1. Кількість працівників, направлених на роботу до інших роботодавців, за тривалістю працевлаштування, рівнем заробітної плати та місцем проживання

(осіб)

Тривалість працевлаштування, розмір заробітної плати та місце проживання

Код рядка

Кількість направлених працівників у звітному кварталі

А

Б

1

Усього:

01

 

за тривалістю працевлаштування:

до 6 місяців

02

 

від 6 місяців до 1 року

03

 

від 1 року до 2 років

04

 

від 2 до 3 років

05

 

3 роки і більше

06

 

за рівнем заробітної плати:

у розмірі 1 мінімальної заробітної плати

07

 

від 1 до 3 мінімальних заробітних плат

08

 

від 3 до 5 мінімальних заробітних плат

09

 

5 і більше мінімальних заробітних плат

10

 

за місцем проживання:

міські поселення

11

 

сільська місцевість

12

 

2. Кількість роботодавців (включаючи фізичних осіб), у яких працювали громадяни, направлені на роботу суб'єктом господарювання, що здійснює наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців ______________________________________________________________________________ одиниць.

III. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

1. Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за країнами світу

(осіб)

Назва країни працевлаштування за Статистичною класифікацією країн світу

Код рядка

Кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному кварталі

А

Б

1

Усього

01

 

у тому числі за країнами світу

 

 

2. Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за статтю, місцем проживання до виїзду за кордон, віковими групами, рівнем освіти та тривалістю працевлаштування

(осіб)

Найменування груп

Код рядка

Кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному кварталі

А

Б

1

Усього:

01

 

за статтю:

жінки

02

 

чоловіки

03

 

за місцем проживання до виїзду за кордон:

міські поселення

04

 

сільська місцевість

05

 

за віковими групами:

18-24 роки

06

 

25-29 років

07

 

30-35 років

08

 

36-39 років

09

 

40-45 років

10

 

46-49 років

11

 

50-59 років

12

 

60 років і старші

13

 

за рівнем освіти:

повна загальна середня

14

 

професійна (професійно-технічна)

15

 

вища (початковий, перший, другий, третій та науковий рівні вищої освіти)

16

 

за тривалістю працевлаштування:

до 6 місяців

18

 

від 6 місяців до 1 року

19

 

від 1 року до 2 років

20

 

від 2 до 3 років

21

 

3 роки і більше

22

 

3. Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за видами економічної діяльності на останньому місці роботи в Україні

(осіб)

Назва виду економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності

Код рядка

Кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному кварталі

А

Б

1

Усього

01

 

у тому числі за видами економічної діяльності на останньому місці роботи в Україні:

 

 

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

02

 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

03

 

переробна промисловість

04

 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

05

 

водопостачання, каналізація, поводження з відходами

06

 

будівництво

07

 

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

08

 

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

09

 

тимчасове розміщення й організація харчування

10

 

інформація і телекомунікації

11

 

фінансова та страхова діяльність

12

 

операції з нерухомим майном

13

 

професійна, наукова і технічна діяльність

14

 

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

15

 

державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування

16

 

освіта

17

 

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

18

 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

19

 

надання інших видів послуг

20

 

діяльність домашніх господарств

21

 

діяльність екстериторіальних організацій та органів

22

 

раніше не працювали

23

 

4. Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за видами економічної діяльності у країні призначення

(осіб)

Назва виду економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності

Код рядка

Кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному кварталі

А

Б

1

Усього

01

 

у тому числі:

 

 

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

02

 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

03

 

переробна промисловість

04

 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

05

 

водопостачання, каналізація, поводження з відходами

06

 

будівництво

07

 

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

08

 

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

09

 

тимчасове розміщення й організація харчування

10

 

інформація і телекомунікації

11

 

фінансова та страхова діяльність

12

 

операції з нерухомим майном

13

 

професійна, наукова і технічна діяльність

14

 

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

15

 

державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування

16

 

освіта

17

 

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

18

 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

19

 

надання інших видів послуг

20

 

діяльність домашніх господарств

21

 

діяльність екстериторіальних організацій та органів

22

 

5. Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за професійними групами на останньому місці роботи в Україні

(осіб)

Назва розділу професій за Класифікатором професій (ДК 003:2010)

Код рядка

Кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному кварталі

А

Б

1

Усього

01

 

у тому числі:

 

 

законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

02

 

професіонали

03

 

фахівці

04

 

технічні службовці

05

 

працівники сфери торгівлі та послуг

06

 

кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства

07

 

кваліфіковані робітники з інструментом

08

 

робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

09

 

найпростіші професії (включаючи осіб без професії та тих, які раніше не працювали)

10

 

6. Громадяни, працевлаштовані за кордоном за професійними групами в країні призначення

(осіб)

Назва розділу професій за Класифікатором професій (ДК 003:2010)

Код рядка

Кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному кварталі

А

Б

1

Усього

01

 

у тому числі:

 

 

законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

02

 

професіонали

03

 

фахівці

04

 

технічні службовці

05

 

працівники сфери торгівлі та послуг

06

 

кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства

07

 

кваліфіковані робітники з інструментом

08

 

робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

09

 

найпростіші професії (включаючи осіб без професії)

10

 

Дата заповнення ___ ____________ 20__ року

Керівник (власник) юридичної особи / фізична особа - підприємець (відповідальна за подання інформації особа)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис)

Телефон: ________________

Факс: _________________

Електронна адреса: _____________

Дата прийняття ___ ____________ 20__ року

Відповідальна особа, яка прийняла інформацію

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис)

 

Генеральний директор Директорату
розвитку ринку праці та зайнятості

О. Савенко

 

 

ПОРЯДОК
подання форми звітності N 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні"

I. Загальні положення

1. Форма звітності N 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні" (далі - форма звітності N 1-ПА) заповнюється суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

У разі наявності у суб'єкта господарювання філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, форма звітності N 1-ПА подається таким суб'єктом господарювання за результатами здійснення діяльності усіх його підрозділів.

2. У цьому Порядку термін "роботодавці" вживається у значенні, наведеному в Законах України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності" та "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

3. Форма звітності N 1-ПА подається щоквартально міським, районним і міськрайонним центрам зайнятості не пізніше 15 числа місяця після звітного кварталу.

У разі якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання звіту є перший після нього робочий день.

Форма звітності N 1-ПА подається в електронному (з накладенням електронного цифрового підпису) чи паперовому вигляді (із засвідченням підписом керівника або уповноваженої ним особи).

II. Заповнення розділу I форми звітності N 1-ПА

1. Розділ I заповнюється суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні.

2. У підрозділі 1 зазначається розподіл кількості громадян, працевлаштованих у звітному кварталі, за професіями (посадами) та розміром заробітної плати.

У графі А зазначається порядковий номер запису.

У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, який розміщено в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Державної служби статистики.

У графі 2 наводиться кількість працевлаштованих громадян за зазначеними у графі 1 професіями (посадами).

У графах 3 - 6 зазначається кількість працевлаштованих громадян за розміром заробітної плати, включаючи додаткові матеріальні заохочення.

Сума даних рядка 01 за графами 3 - 6 включно має дорівнювати загальній кількості громадян, працевлаштованих за професіями (посадами), зазначених у рядку 01 графи 2.

3. У підрозділі 2 зазначається розподіл кількості працевлаштованих громадян за статтю, віковими групами та рівнем освіти.

У рядку 01 графи 1 зазначається загальна кількість працевлаштованих громадян, яка дорівнює сумі даних у рядках 02 - 03, 04 - 11 та 12 - 14 графи 1 та даним у рядку 01 графи 2 підрозділу 1.

III. Заповнення розділу II форми звітності N 1-ПА

1. Розділі II заповнюється суб'єктами господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців відповідно до укладених трудових договорів.

2. У підрозділі 1 зазначається розподіл кількості працівників, направлених до інших роботодавців, за тривалістю працевлаштування, рівнем заробітної плати та місцем проживання (міські поселення, сільська місцевість).

У рядку 01 графи 1 зазначається загальна кількість направлених працівників у звітному кварталі.

Сума даних у рядках 02 - 06, 07 - 10 та 11 - 12 має дорівнювати даним у рядку 01 графи 1.

3. У підрозділі 2 зазначається кількість роботодавців (включаючи фізичних осіб), у яких працювали громадяни, направлені на роботу суб'єктом господарювання, що здійснює наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців.

IV. Заповнення розділу III форми звітності N 1-ПА

1. Розділ III заповнюється суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном відповідно до ліцензії, виданої органом ліцензування.

2. У підрозділі 1 зазначається розподіл кількості громадян, працевлаштованих за кордоном, за країнами світу відповідно до Статистичної класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426 (зі змінами). Статистичну класифікацію країн світу розміщено в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Державної служби статистики.

У графі А зазначається назва країни працевлаштування, де здійснювала трудову діяльність працевлаштована особа.

У графі Б зазначається порядковий номер запису.

У рядку 01 графи 1 зазначається загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному кварталі.

3. У підрозділі 2 зазначається розподіл кількості громадян, працевлаштованих за кордоном, за статтю, місцем проживання до виїзду за кордон (міські поселення, сільська місцевість), віковими групами, рівнем освіти та тривалістю працевлаштування.

У рядку 01 графи 1 зазначається загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном. Сума даних у рядках 02 - 03, 04 - 05, 06 - 13, 14 - 16 та 18 - 22 графи 1 має дорівнювати загальній кількості громадян, працевлаштованих за кордоном, за даними рядка 01 графи 1 підрозділу 2 та рядка 01 графи 1 підрозділу 1.

4. У підрозділі 3 наводиться розподіл кількості громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному кварталі, за видами економічної діяльності на останньому місці роботи в Україні.

У рядку 01 графи 1 наводиться загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном. Сума даних у рядках 02 - 23 графи 1 має дорівнювати даним у рядку 01 графи 1 підрозділу 3 та даним у рядках 01 графи 1 підрозділів 1, 2.

5. У підрозділі 4 зазначається розподіл громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному кварталі, за видами економічної діяльності у країні призначення.

У рядку 01 графи 1 наводиться загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном. Сума даних у рядках 02 - 22 графи 1 має дорівнювати даним у рядку 01 графи 1 та даним у рядках 01 графи 1 підрозділів 1 - 3.

6. У підрозділі 5 зазначається розподіл кількості громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному кварталі, за професійними групами на останньому місці роботи в Україні.

У рядку 01 графи 1 зазначається загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном. Сума даних у рядках 02 - 10 графи 1 має дорівнювати даним у рядку 01 графи 1 та даним у рядках 01 графи 1 підрозділів 1 - 4.

7. У підрозділі 6 зазначається розподіл громадян, працевлаштованих за кордоном, за професійними групами в країні призначення.

У рядку 01 графи 1 наводиться загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном. Сума даних у рядках 02 - 10 графи 1 має дорівнювати даним у рядку 01 графи 1 та даним у рядках 01 графи 1 підрозділів 1 - 5.

 

Генеральний директор Директорату
розвитку ринку праці та зайнятості

О. Савенко

Опрос