Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о межшкольном ресурсном центре

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 03.06.2019 № 770
действует с 19.07.2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.06.2019

м. Київ

N 770

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 червня 2019 р. за N 662/33633

Про внесення змін до Положення про міжшкільний ресурсний центр

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про міжшкільний ресурсний центр, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 2018 року N 1221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2019 року за N 63/33034, що додаються.

2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Карандія В. А.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
якості освіти України

Р. Гурак

Виконавчий директор Асоціації
міст України

О. В. Слобожан

 

ЗМІНИ
до Положення про міжшкільний ресурсний центр

1. Пункт 6 розділу I доповнити новим абзацом такого змісту:

"МРЦ може здійснювати інші види освітньої діяльності відповідно до наявних ліцензій.".

2. У розділі II:

абзаци перший, другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. МРЦ здійснюють самостійну та/або спільну діяльність із закладами освіти для виконання вимог державних стандартів загальної середньої освіти та стандартів спеціалізованої освіти.

МРЦ можуть відповідно до цивільно-правових договорів, укладених із закладами освіти, фізичними та юридичними особами, забезпечувати поглиблене вивчення окремих предметів інваріантної, зокрема навчальних предметів освітньої галузі "Технології" та навчального предмета "Захист Вітчизни", та варіативної (курсів за вибором, факультативів профорієнтаційного та іншого спрямування) складових освітніх програм (навчальних планів), навчання учнів (вихованців) за мережевою формою здобуття освіти тощо.".

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. З метою забезпечення вивчення окремих предметів, дисциплін МРЦ може створювати навчальні кабінети, майстерні, навчальні ділянки, учнівські теплиці, зимові сади, стаціонарні та пересувні лабораторії, укомплектовані необхідними дидактичними матеріалами, засобами навчання та навчальним обладнанням, у тому числі приладами, пристроями та матеріалами, спортивні зали, приміщення для фізкультурно-спортивних занять, плавальні басейни, стадіони, спортивні поля, майданчики тощо.

З метою забезпечення вивчення навчального предмета "Захист Вітчизни" МРЦ як центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки може відповідно до законодавства створювати відповідні навчальні кабінети, стрілецькі тири, навчальні місця для занять з вогнепальної підготовки, кімнати для зберігання навчальної зброї, смуги перешкод, стройові майданчики, місця для метання ручних гранат, навчально-тренувальні комплекси тощо.";

в абзаці першому пункту 5 слово "ліцеях" замінити словами "закладах загальної середньої освіти".

3. Пункт 1 розділу III після слова "інформатики" доповнити словами ", практичних занять із навчальних предметів освітньої галузі "Технології" та навчального предмета "Захист Вітчизни".

4. У розділі V:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Утримання та розвиток матеріально-технічної бази МРЦ, у тому числі в частині створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами, фінансуються за рахунок коштів його засновника (засновників) та інших джерел, не заборонених законодавством.";

пункт 4 після слова "ресурси" доповнити словами ", або в інший спосіб набувати права власності або користування майном, немайнові права".

5. Доповнити новим розділом VII такого змісту:

"VII. Ліквідація або реорганізація МРЦ

1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію МРЦ приймає засновник (засновники).

2. Реорганізація або ліквідація МРЦ здійснюється згідно з чинним законодавством.

3. Якщо МРЦ реорганізується чи ліквідується, учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до законодавства.".

 

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. О. Осмоловський

Опрос