Идет загрузка документа (140 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении унифицированных форм актов, составляемых по результатам проведения плановых (внеплановых) мероприятий государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сферах карантина и защиты растений

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Акт, Приказ от 07.05.2019 № 242
действует с 02.07.2019

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2019

м. Київ

N 242

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2019 р. за N 560/33531

Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сферах карантину та захисту рослин

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 10 Закону України "Про карантин рослин", статті 12 Закону України "Про захист рослин", Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковані форми актів, що додаються:

1) акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері карантину рослин;

2) акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту рослин.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 липня 2012 року N 384 "Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок у сферах карантину та захисту рослин", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 липня 2012 року за N 1229/21541.

3. Директорату безпечності та якості харчової продукції забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

В. Топчій

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

В. Лапа

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,

_____________________________________________________________________________________
номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері карантину рослин

від ____________________
               (дата складення акта)

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

______________________________________________________________________________________
ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків    або серія та номер паспорта*

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

______________________________________________________________________________________
телефаксу та адреса електронної пошти)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику
 ______________________________________________________________________________________

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід

______________________________________________________________________________________

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від   
N   
Посвідчення (направлення) від    N   

Тип заходу державного нагляду (контролю):
  плановий
  позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):
  перевірка
  ревізія
  обстеження
  огляд
  інша форма, визначена
законом
___________________________
               (назва форми заходу)

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

Початок

Завершення

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

  проводився з  до   
Акт перевірки N   
Припис щодо усунення порушень:
   не видавався    видавався;
його вимоги
   виконано    не виконано

  проводився з  до   
Акт перевірки N   
Припис щодо усунення порушень:
   не видавався    видавався;
його вимоги
   виконано   не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена, по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

треті особи:

_____________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена, по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Питання про додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

1

2

3

4

5

6

7

8

Питання для перевірки додержання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері

1

Суб'єкт господарювання виконує фітосанітарні правила та здійснює фітосанітарні заходи

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини четвертої статті 12 ЗУ N 3348-XII

2

Суб'єкт господарювання подає визначену законом інформацію для реєстрації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, якщо це вимагається відповідно до статті 27 ЗУ N 3348-XII

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий частини четвертої статті 12 ЗУ N 3348-XII

3

Суб'єкт господарювання подавав на вимогу спеціалістів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, відомості про об'єкти регулювання

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини четвертої статті 12 ЗУ N 3348-XII

4

Суб'єкт господарювання зберігає усі фітосанітарні сертифікати, карантинні сертифікати протягом одного року, починаючи з дати видачі

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини четвертої статті 12 ЗУ N 3348-XII

5

Суб'єкт господарювання включений до реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність з обігу об'єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 27 ЗУ N 3348-XII

6

Суб'єкт господарювання включений до реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва насіннєвого та садивного матеріалу

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 27 ЗУ N 3348-XII

7

Суб'єкт господарювання включений до реєстру осіб, які здійснюють біологічний контроль з використанням біологічних контрольних організмів

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий частини першої статті 27 ЗУ N 3348-XII

8

Суб'єкт господарювання включений до реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини першої статті 27 ЗУ N 3348-XII

9

Суб'єкт господарювання включений до реєстру осіб, які здійснюють зберігання та переробку зерна

Високий
Середній

 

 

 

 

Абзац шостий частини першої статті 27 ЗУ N 3348-XII

Питання для перевірки додержання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників)***

1

Суб'єкт господарювання виконує законні розпорядження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, щодо проведення відповідних карантинних заходів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій частини четвертої статті 12 ЗУ N 3348-XII

2

Суб'єкт господарювання виконував рішення державного фітосанітарного інспектора щодо заборони вирощування, вивезення, ввезення, транспортування (у тому числі експорту, імпорту, транзиту), зберігання, реалізації чи використання об'єктів регулювання

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 11 ЗУ N 3348-XII

3

Суб'єкт господарювання здійснював фітосанітарні заходи у карантинній зоні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци четвертий-шостий частини першої статті 34 ЗУ N 3348-XII

4

Суб'єкт господарювання здійснював систематичний моніторинг земельних угідь, які належать йому на правах власності або користування, а також потужностей (об'єктів), на яких здійснюється виробництво та/або обіг рослин, продуктів рослинного походження, з метою виявлення регульованих шкідливих організмів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий частини четвертої статті 12 ЗУ N 3348-XII

5

Суб'єкт господарювання надавав державним фітосанітарним інспекторам у визначених законом випадках безперешкодний доступ до об'єктів регулювання на будь-якій стадії виробництва, переробки чи обігу для проведення інспектування, перевірки документації та відбору зразків від об'єктів регулювання для визнання їх фітосанітарного стану в порядку, передбаченому ЗУ N 3348-XII

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий частини четвертої статті 12 ЗУ N 3348-XII

6

Суб'єкт господарювання переміщував територією України об'єкти регулювання, включені до переліку об'єктів регулювання, для цілей контролю за переміщенням територією України за наявності карантинного сертифіката у разі вивезення об'єктів регулювання з карантинної зони

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 29 ЗУ N 3348-XII

7

Суб'єкт господарювання переміщував територією України об'єкти регулювання, включені до переліку об'єктів регулювання, для цілей контролю за переміщенням територією України за наявності карантинного сертифіката у разі транспортування імпортованих об'єктів регулювання, які зберігалися, перепаковувалися, розділялися на частини, змішувалися з іншими вантажами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 29 ЗУ N 3348-XII

8

Суб'єкт господарювання здійснював імпорт, експорт, реекспорт об'єктів регулювання, включених до переліку об'єктів регулювання, для цілей імпорту, експорту та реекспорту в супроводі оригіналу фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт та/або іншої документації за запитом країни призначення

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 46 ЗУ N 3348-XII

9

Суб'єкт господарювання проводить інспектування рослин, що ростуть на землях сільськогосподарського призначення, у розсадниках, садах, лісах, відкритому ґрунті, теплицях та в інших місцях, включаючи місця для зберігання, переробки та транспортні засоби для переміщення об'єктів регулювання

Високий

 

 

 

 

Частина перша статті 28 ЗУ N 3348-XII

10

Суб'єкт господарювання у разі виявлення підозри зараження об'єктів регулювання регульованими шкідливими організмами протягом доби повідомляє державного фітосанітарного інспектора

Високий

 

 

 

 

Частина друга статті 28 ЗУ N 3348-XII

11

Суб'єкт господарювання здійснює визначені державним фітосанітарним інспектором фітосанітарні заходи, спрямовані на запобігання поширенню, локалізації та/або ліквідації регульованих шкідливих організмів

Високий

 

 

 

 

Частина третя статті 28 ЗУ N 3348-XII

12

Насіння і садивний матеріал, які ввозяться в Україну та належать суб'єктам господарювання, висівались або висаджувались у спеціальних розсадниках та оранжереях для виявлення прихованого зараження рослинного матеріалу і здійснення заходів щодо оздоровлення

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 11 Порядку, затвердженого постановою КМУ N 705

13

Суб'єкт господарювання визначає межі місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, табличними знаками

Середній

 

 

 

 

Абзац другий пункту 2.13 розділу II Порядку, затвердженого наказом N 487

14

Суб'єкт господарювання виконує обов'язки щодо карантину рослин та інші фітосанітарні заходи, спрямовані на попередження проникнення регульованих шкідливих організмів на територію місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, та в буферну зону, якщо така належить або перебуває в користуванні цієї особи

Середній

 

 

 

 

Абзац третій пункту 2.13 розділу II Порядку, затвердженого наказом N 487

15

Суб'єкт господарювання у разі підтримання офіційного статусу місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, за відсутності права власності або користування буферною зоною сприяє виконанню фітосанітарних заходів у цій зоні

Середній

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 2.13 розділу II Порядку, затвердженого наказом N 487

16

Суб'єкт господарювання обстежує місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільні від регульованих шкідливих організмів, як візуально, так і за допомогою феромонних пасток та інших методів, рекомендованих державним фітосанітарним інспектором

Середній

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 2.13 розділу II Порядку, затвердженого наказом N 487

17

Суб'єкт господарювання з метою знищення шкідливих організмів проводить (не рідше одного разу на рік) фітосанітарні заходи щодо знезараження складів та інших місць зберігання об'єктів регулювання, які розташовані на території місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів

Середній

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 2.13 розділу II Порядку, затвердженого наказом N 487

18

Суб'єкт господарювання заносить до журналу про фітосанітарний стан посівів (посадок), сільськогоспо-дарських рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання, які вирощуються, зберігаються, вивозяться (та/або ввозяться) з місць або в місця виробництва або виробничої ділянки, (вільних) вільні від регульованих шкідливих організмів, інформацію про фітосанітарний стан посівів (посадок), сільськогосподарських рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання, які вирощуються, зберігаються, вивозяться (та/або ввозяться) з місць або в місця виробництва або виробничої ділянки, вільних (вільні) від регульованих шкідливих організмів

Середній

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 2.13 розділу II Порядку, затвердженого наказом N 487

19

Суб'єкт господарювання подає у письмовій формі головному управлінню Держпродспоживслужби інформацію про внесення будь-яких змін до процесу виробництва або меж виробничої ділянки протягом 10 робочих днів

Середній

 

 

 

 

Пункт 3.3 розділу III Порядку, затвердженого наказом N 487

20

Суб'єкт господарювання імпортує об'єкти регулювання, які:

 

 

 

20.1

незаражені карантинними шкідливими організмами

Високий

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 35 ЗУ N 3348-XII

20.2

не можуть спричинити занесення карантинних організмів на територію України

Високий

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 35 ЗУ N 3348-XII

20.3

не можуть збільшити популяцію місцевих регульованих шкідливих організмів до рівня, який не відповідає рівню фітосанітарного захисту

Високий

 

 

 

 

Абзац четвертий частини першої статті 35 ЗУ N 3348-XII

21

Суб'єкт господарювання подавав лист-звернення Держпродспоживслужбі за 30 робочих днів до ввезення в Україну біологічного контрольного організму для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливого організму, який завозиться для науково-дослідних цілей

Середній

 

 

 

 

Пункт 4 Порядку, затвердженого ПКМУ N 144

22

Суб'єкт господарювання імпортує біологічні контрольні організми для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливі організми, які завозяться для науково-дослідних цілей, у супроводі оригіналів фітосанітарних сертифікатів

Середній

 

 

 

 

Пункт 3 Порядку, затвердженого ПКМУ N 144

23

Суб'єкт господарювання повідомляв протягом 10 робочих днів про зміну відомостей, зазначених у заяві та документах, що додавалися до заяви на включення до загальнодержавного реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу

Високий

 

 

 

 

Пункт 3.6 глави 3 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

24

Суб'єкт господарювання має:

 

 

 

Пункт 3.2 глави 3 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

24.1

сушильні камери для термообробки деревини дерев'яного пакувального матеріалу та/або місця, обладнані для проведення знезараження (фумігації) (МВ)

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 3.2 глави 3 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

24.2

печі або обладнання для знищення деревини або дерев'яного пакувального матеріалу, зараженого шкідливими організмами

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 3.2 глави 3 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

25

Суб'єкт господарювання, який включений до Реєстру згідно з присвоєним йому персональним п'ятизначним кодом, виготовив штамп для маркування відповідно до вимог пунктів 5.11, 5.14 глави 5 Фітосанітарних правил

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 3.7 глави 3 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731, пункти 5.11, 5.14 глави 5 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

26

Суб'єкт господарювання не передає штамп для маркування іншим особам

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 3.7 глави 3 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

27

Суб'єкт господарювання проводить виробництво та маркування дерев'яного пакувального матеріалу тільки з окорованої неураженої шкідливими організмами деревини

Високий

 

 

 

 

Пункт 5.1 глави 5 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

28

Засоби вимірювальної техніки сушильних камер, що належать суб'єкту господарювання, проходили повірку відповідно до вимог чинного законодавства

Високий

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 5.6 глави 5 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

29

Проведення термообробки (HT) підтверджувалось суб'єктом господарювання оформленням акта довільної форми та графічним зображенням даних на паперових носіях

Високий

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 5.6 глави 5 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

30

Для проведення знезараження (фумігації) суб'єкт господарювання використовував препарати, дозволені для використання на території України

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 5.7 глави 5 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

31

Проведення знезараження (фумігації) підтверджувалось суб'єктом господарювання оформленням відповідного акта довільної форми

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 5.7 глави 5 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

32

Суб'єкт господарювання наносив маркування на дерев'яний пакувальний матеріал з двох протилежних боків для доступності та його легкого розпізнавання

Високий

 

 

 

 

Пункт 5.10 глави 5 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

33

Суб'єкт господарювання наносив маркування, яке легко читається та нанесене фарбою чи шляхом випалювання, що не змивається і не переноситься на інші предмети

Високий

 

 

 

 

Пункт 5.12 глави 5 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

34

Для маркування дерев'яного пакувального матеріалу суб'єкт господарювання використовував фарбу зеленого або синього кольору

Високий

 

 

 

 

Пункт 5.13 глави 5 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

35

Повторне проведення маркування здійснювалось суб'єктом господарювання після видалення попереднього маркування шляхом зафарбовування або стирання

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 5.17 глави 5 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

36

Суб'єкт господарювання після розвантаження деревини, призначеної для виготовлення дерев'яного пакувального матеріалу, очищує транспортні засоби зі знищенням решток, а в разі потреби - знезаражує

Високий

 

 

 

 

Пункт 5.2 глави 5 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

37

Суб'єкт господарювання очищує складські приміщення та обладнання, що використовуються для виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, від залишків непридатної деревини та кори

Високий

 

 

 

 

Пункт 5.3 глави 5 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

38

Суб'єкт господарювання не менше двох разів за вегетаційний період обстежує місця виробництва як візуально, так і за допомогою феромонних пасток та інших методів обстеження, у випадках виявлення регульованих шкідливих організмів повідомляє головне управління Держпродспоживслужби та застосовує заходи щодо локалізації та ліквідації регульованих шкідливих організмів

Високий

 

 

 

 

Абзац перший пункту 5.4 глави 5 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

39

Суб'єкт господарювання складає окремо термічно оброблений або знезаражений дерев'яний пакувальний матеріал та сировину для виготовлення дерев'яного пакувального матеріалу від необробленого або незнезараженого дерев'яного пакувального матеріалу та сировини

Високий

 

 

 

 

Пункт 5.8 глави 5 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

40

Склади та інші складські приміщення і ємності, де зберігаються деревина і дерев'яний пакувальний матеріал, підлягали (не рідше одного разу на два роки) знезараженню

Високий

 

 

 

 

Абзац третій пункту 5.4 глави 5 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

41

Суб'єкт господарювання заносить результати обстежень до журналу проведення обстежень місць виробництва дерев'яного пакувального матеріалу

Високий

 

 

 

 

Абзац другий пункту 5.4 глави 5 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

42

Суб'єкт господарювання заносить до журналу реєстрації виготовлення та маркування дерев'яного пакувального матеріалу інформацію стосовно деревини, що надійшла для виготовлення та маркування дерев'яного пакувального матеріалу та знищення залишків непридатної деревини

Високий

 

 

 

 

Пункт 5.18 глави 5 Фітосанітарних правил, затверджених наказом N 731

43

Особа у разі внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо місцезнаходження або місця проживання, організаційно - правової форми, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків (за їх наявності) та форми власності подавала протягом 10 робочих днів до територіального органу Держпродспоживслужби відповідну інформацію у письмовій формі

Високий

 

 

 

 

Пункт 2.11 Порядку, затвердженого наказом N 690

____________
** Заповнює керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 означає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

*** Перелік питань для перевірки вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання, що включає 30 питань і більше, може складатися окремим додатком до уніфікованої форми акта перевірки.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

1

2

3

4

Закони України

1

Закон України "Про карантин рослин"

30 червня 1993 року N 3348-XII

 

Постанови Кабінету Міністрів України

2

Постанова Кабінету Міністрів України "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин"

12 травня 2007 року N 705

 

3

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей"

11 січня 2017 року N 144

 

Накази центральних органів виконавчої влади

4

Наказ Мінагрополітики України "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу"

22 грудня 2005 року N 731

24 січня 2006 року за N 62/11936

5

Наказ Мінагрополітики України "Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання"

21 листопада 2006 року N 690

07 грудня 2006 року за N 1286/13160

6

Наказ Мінагрополітики України "Про затвердження Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки"

07 серпня 2012 року N 487

28 серпня 2012 року за N 1444/21756

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

   відсутність порушень вимог законодавства;

   наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності)

______________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності)

______________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

N
з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

додержання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

2

3

4

5

6

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

 

 

 

____________
* Цю частину акта заповнює (за бажанням) суб'єкт господарювання (керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

___________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

___________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

___________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

___________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

___________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього Акта на  сторінках отримано   

___________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього Акта

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

  

_______________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,

_______________________________________________________________________________________
номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту рослин

від ______________________
                 (дата складення акта)

N

______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

______________________________________________________________________________________
ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків   , або серія та номер паспорта*

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

______________________________________________________________________________________
телефаксу та адреса електронної пошти)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику

______________________________________________________________________________________

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід

______________________________________________________________________________________

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від    N   
Посвідчення (направлення)
від    N   

Тип заходу державного нагляду (контролю):
  плановий
  позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):
  перевірка
  ревізія
  обстеження
  огляд
  інша форма, визначена
законом _______________________
                             (назва форми заходу)

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)

Плановий

Позаплановий

  не проводився

   не проводився

  проводився з    до  
Акт перевірки N 
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався   видавався;
його вимоги:
  виконано   не виконано

   проводився з    до   
Акт перевірки N   
Припис щодо усунення порушень:
 не видавався   видавався;
його вимоги:
  виконано   не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена, по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

треті особи:

______________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена, по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався

   суб'єктом господарювання

   засобами аудіотехніки

   засобами відеотехніки

   посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

   засобами аудіотехніки

   засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)*

N
з/п

Питання про додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

1

2

3

4

5

6

7

8

Питання для перевірки додержання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері

1

Наявний у осіб, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, допусків (посвідчень) на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 11 ЗУ N 86/95-ВР

Питання для перевірки додержання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників)***

1

Суб'єкт господарювання враховує екологічну і економічну доцільності захисту рослин від шкідливих організмів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 4 ЗУ N 180-XIV

2

Суб'єкт господарювання проводить систематичне обстеження угідь, посівів, насаджень, продукції рослинного походження, сховищ

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 18 ЗУ N 180-XIV

3

Суб'єкт господарювання в разі виявлення поширення шкідливих організмів інформує про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статі 18 ЗУ N 180-XIV

4

Суб'єкт господарювання додержується технологій вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 18 ЗУ N 180-XIV

5

Суб'єкт господарювання виконує сукупність вимог законодавства щодо зберігання засобів захисту рослин

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини другої статті 18 ЗУ N 180-XIV

6

Суб'єкт господарювання веде прибутково-видаткову книгу (журнал) обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ N 881

7

Суб'єкт господарювання на кінець року проводить інвентаризацію пестицидів і агрохімікатів зі складанням акта про наявність їх залишків

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 Порядку, затвердженого постановою КМУ N 881

8

Суб'єкт господарювання подає статистичну звітність про наявність та використання пестицидів і агрохімікатів до 10 січня наступного року

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 Порядку, затвердженого постановою КМУ N 881

9

Ввезення на митну територію України, виробництво, торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації

 

 

 

 

9.1

Суб'єкт господарювання ввозить на митну територію України пестициди і агрохімікати, що пройшли державну реєстрацію

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший частини другої статті 4 ЗУ N 86/95-ВР

9.2

Суб'єкт господарювання виробляє пестициди і агрохімікати, що пройшли державну реєстрацію

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший частини другої статті 4 ЗУ N 86/95-ВР

9.3

Суб'єкт господарювання здійснює торгівлю пестицидами і агрохімікатами, що пройшли державну реєстрацію

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший частини другої статті 4 ЗУ N 86/95-ВР

9.4

Суб'єкт господарювання застосовує пестициди і агрохімікати, що пройшли державну реєстрацію

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший частини другої статті 4 ЗУ N 86/95-ВР

9.5

Суб'єкт господарювання рекламує пестициди і агрохімікати, що пройшли державну реєстрацію

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший частини другої статті 4 ЗУ N 86/95-ВР

10

Додержання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів згідно з переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, у тому числі для торгівлі та для застосування авіаційним методом

 

 

 

 

10.1

Суб'єкт господарювання застосовував засоби захисту рослин відповідно до культури, об'єкта, що обробляється

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини другої статті 18 ЗУ N 180-XIV

10.2

Суб'єкт господарювання застосовував засоби захисту щодо об'єкта, проти якого обробляється

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини другої статті 18 ЗУ N 180-XIV

10.3

Суб'єкт господарювання порушував норми витрат препарату

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини другої статті 18 ЗУ N 180-XIV

10.4

Суб'єкт господарювання порушував способи, час обробок, обмеження

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини другої статті 18 ЗУ N 180-XIV

10.5

Суб'єкт господарювання порушував кратності обробок

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини другої статті 18 ЗУ N 180-XIV

10.6

Суб'єкт господарювання порушував строк останньої обробки (в днях до збирання врожаю)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини другої статті 18 ЗУ N 180-XIV

10.7

Суб'єкт господарювання порушував строки виходу людей на оброблені пестицидами площі для проведення ручних / механізованих робіт

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини другої статті 18 ЗУ N 180-XIV

11

Суб'єкт господарювання своєчасно проводить комплекс профілактичних і винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками, хворобами і бур'янами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац восьмий частини другої статті 18 ЗУ N 180-XIV

12

Особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням і торгівлею пестицидами та агрохімікатами, мають при собі під час виконання роботи допуск, медичну книжку та наряд на виконання такої роботи

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 8 Порядку затвердженого постановою КМУ N 746

____________
** Заповнює керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 означає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

*** Перелік питань для перевірки вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання, що включає 30 питань і більше, може складатися окремим додатком до уніфікованої форми акта перевірки.

ПЕРЕЛІК*
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

1

2

3

4

Закони України

1

Закон України "Про пестициди і агрохімікати"

02 березня 1995 року N 86/95-ВР

 

2

Закон України "Про захист рослин"

14 жовтня 1998 року N 180-XIV

 

Постанови Кабінету Міністрів України

3

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 року N 746 "Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами"

18 вересня 1995 року N 746

 

4

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1995 року N 881 "Про затвердження Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів"

02 листопада 1995 року N 881

 

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

   відсутність порушень вимог законодавства;

   наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності)

______________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності)

______________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

N
з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

додержання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

2

3

4

5

6

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

 

 

 

____________
* Цю частину акта заповнює (за бажанням) суб'єкт господарювання (керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

___________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

___________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

___________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

___________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

___________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

___________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього Акта на  сторінках отримано   

___________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього Акта

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________

Опрос