Идет загрузка документа (452 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Авиационных правил Украины, Часть 21 "Сертификация воздушных судов, связанных с ними изделий, компонентов и оборудования, а также организаций разработчика и производителя" АПУ-21(Part-21)

Государственная авиационная служба Украины
Приказ, Правила от 26.04.2019 № 529
действует с 27.06.2019

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.04.2019

м. Київ

N 529

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 травня 2019 р. за N 543/33514

Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 21 "Сертифікація повітряних суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника" АПУ-21(Part-21)

Відповідно до частин третьої, сьомої статті 11, статті 42 Повітряного кодексу України, Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", з метою впровадження прийнятих Європейською комісією поправок 2, 3, 4 до Регламенту Європейської комісії від 03 серпня 2012 року (EU) N 748/2012

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України, Частина 21 "Сертифікація повітряних суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника" АПУ-21 (Part-21) (далі - Правила), що додаються.

2. Департаменту льотної придатності (Овчинніков В. М.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної авіаційної служби України.

3. Установити, що:

1) сертифікати типу, обмежені сертифікати типу, додаткові сертифікати типу, схвалення для комплектувальних виробів та будь-які інші сертифікати та схвалення, які видані згідно з вимогами Авіаційних правил України, Частина 21 "Сертифікація повітряних суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника" АПУ-21(Part-21), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2014 року N 27, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за N 240/25017, залишаються чинними до видання нових сертифікатів та схвалень відповідно до вимог Правил;

2) головні переліки мінімального обладнання, які схвалені згідно з вимогами Положення про Головний перелік мінімального обладнання - Авіаційні правила України, частина 1, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 12 грудня 2001 року N 865, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2001 року за N 1067/6258, залишаються чинними до схвалення нових головних переліків мінімального обладнання відповідно до вимог Правил;

3) схвалені Європейським агентством з безпеки польотів (European Aviation Safety Agency - EASA) дані для забезпечення експлуатації, які зазначені у виданих EASA сертифікатах типу для повітряного судна, визнаються такими, що схвалені для використання в Україні;

4) організації розробників України, які є утримувачами сертифікатів типу для повітряного судна, повинні отримати схвалення відповідно до пункту 21.A.21(e) Правил не пізніше 27 травня 2021 року.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Міністерства транспорту України від 12 грудня 2001 року N 865 "Про затвердження Положення про Головний перелік мінімального обладнання - Авіаційні правила України, частина 1", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2001 року за N 1067/6258;

2) наказ Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2014 року N 27 "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 21 "Сертифікація повітряних суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника" АПУ-21(Part-21), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за N 240/25017.

5. Цей наказ набирає чинності з 27 червня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Державіаслужби

О. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Громадської ради
при Державній авіаційній
службі України

В. Рєзнік

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна

Заступник Міністра екології
та природних ресурсів України

В. М. Вакараш

В. о. Міністра
інфраструктури України

В. Довгань

 

Авіаційні правила України,
Частина 21 "Сертифікація повітряних суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника"
АПУ-21(Part-21)

I. Загальні положення

1. Ці Правила встановлюють вимоги та процедури під час сертифікації повітряних суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також підприємств та організацій (далі - організації) розробника та виробника, зокрема:

(a) видання сертифікатів типу, обмежених сертифікатів типу, додаткових сертифікатів типу та змін до цих сертифікатів;

(b) видання сертифікатів льотної придатності, обмежених сертифікатів льотної придатності, дозволів на виконання польотів та сертифікатів дозволеної передачі;

(c) видання схвалень проектів ремонту;

(d) доведення відповідності вимогам захисту довкілля;

(e) видання сертифікатів щодо шуму на місцевості;

(f) ідентифікація виробів, компонентів та обладнання;

(g) сертифікація певних компонентів та обладнання;

(h) сертифікація організацій розробників та виробників;

(i) видання директив льотної придатності;

(j) видання експортних сертифікатів льотної придатності;

(k) схвалення типової конструкції виробів, компонентів та обладнання, що імпортуються в Україну.

2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

(a) держава виробника - держава, яка володіє юрисдикцією щодо організації, що відповідає за остаточне складання повітряного судна;

(b) держава розробника - держава, яка володіє юрисдикцією щодо організації, що відповідає за типову конструкцію;

(c) UA-TSO - Технічний стандарт України (Ukrainian Technical Standard Order) - детальні вимоги льотної придатності, що прийняті компетентним органом як мінімальні стандартні характеристики для забезпечення відповідності вимогам цих Правил визначених комплектувальних виробів;

(d) комплектувальний виріб - будь-який компонент та обладнання, призначені для використання на цивільному повітряному судні;

(e) оснащене двигуном повітряне судно складної конструкції - повітряне судно, до якого належать:

літак:

з максимальною сертифікованою злітною масою понад 5700 кг; або

сертифікований для максимальної пасажировмісності понад дев'ятнадцять осіб; або

сертифікований для експлуатації мінімальним льотним екіпажем з двох пілотів; або

обладнаний турбореактивним двигуном (двигунами) або більше ніж одним турбогвинтовим двигуном; або

вертоліт:

з максимальною сертифікованою злітною масою понад 3175 кг; або

сертифікований для максимальної пасажировмісності понад дев'ять осіб; або

сертифікований для експлуатації мінімальним льотним екіпажем з двох пілотів; або

повітряне судно з поворотними гвинтами;

(f) повітряне судно ELA1 - таке пілотоване Європейське Легке Повітряне Судно (European Light Aircraft), до якого належать:

1) літак з максимальною злітною масою (Maximum Take-off Mass, далі - MTOM) 1200 кг чи менше, який не класифіковано як оснащене двигуном повітряне судно складної конструкції;

2) планер чи мотопланер, MTOM якого складає 1200 кг чи менше;

3) аеростат з максимальним проектним об'ємом підйомного газу або гарячого повітря не більше ніж 3400 м3 для теплових аеростатів, 1050 м3 - для газових аеростатів, 300 м3 - для прив'язних газових аеростатів;

4) дирижабль, спроектований для перевезення не більше ніж 4 осіб та з максимальним проектним об'ємом підйомного газу не більше ніж 3400 м3 для теплового дирижабля і 1000 м3 для газового дирижабля;

(g) повітряне судно ELA2 - таке пілотоване Європейське Легке Повітряне Судно (European Light Aircraft), до якого належать:

1) літак з MTOM 2000 кг чи менше, який не класифіковано як оснащене двигуном повітряне судно складної конструкції;

2) планер чи мотопланер, MTOM якого складає 2000 кг чи менше;

3) аеростат;

4) тепловий дирижабль;

5) газовий дирижабль з такими властивостями:

максимальна різниця між максимальною вагою та статичною підйомною силою не перевищує 3 %;

незмінний напрям тяги (за винятком реверсу);

звичайні та прості: конструкція, система керування та система балонетів;

система управління без підсилювачів;

6) дуже легкий гвинтокрил

(h) UPA (Ukrainian Part Approval) - Схвалення українського компонента. UPA для комплектувального виробу означає, що комплектувальний виріб був виготовлений згідно із схваленими проектними даними, що не належать утримувачу сертифіката типу для відповідного виробу, крім комплектувальних виробів, які відповідають UA-TSO.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України.

3. Ці Правила поширюються на юридичних та фізичних осіб, які здійснюють діяльність у галузі створення та експлуатації авіаційної техніки.

4. Організації, які відповідають за типову конструкцію виробів, компонентів та обладнання авіаційної техніки або за їх зміни і ремонти, а також організації, які відповідають за серійне виробництво авіаційної техніки схваленої конструкції, повинні отримати відповідний сертифікат на відповідність вимогам цих Правил. Для організацій, які розташовані за межами України, у разі імпортування їхньої продукції в Україну компетентним органом визнаються схвалення організацій разом з їхніми повноваженнями, що видані компетентними органами у сфері цивільної авіації чи компетентними організаціями інших держав, якщо:

ця держава є відповідно державою розробника або виробника та

це передбачено міжнародним договором України та відповідними нормативно-правовими актами або

компетентний орган визнав, що система нагляду за проектуванням та виробництвом у державі забезпечує такий самий незалежний рівень перевірки відповідності, який передбачено цими Правилами, або через еквівалентну систему схвалення організацій, або через безпосереднє залучення компетентного органу з льотної придатності цієї держави.

5. Схвалення типової конструкції виробів, компонентів та обладнання, що імпортуються в Україну, може проводитися шляхом визнання (валідації) компетентним органом відповідного сертифіката, виданого компетентним органом держави розробника за умови наявності двосторонньої угоди з цього питання між Україною та державою розробника або робочих домовленостей, меморандуму про порозуміння чи еквівалентного документа між компетентним органом та компетентним органом з льотної придатності держави розробника (далі - двостороння угода). Така двостороння угода визначає загальні умови визнання (валідації) сертифікатів, виданих за результатами первинної сертифікації. Додатки до двосторонньої угоди містять детальні процедури проведення визнання (валідації).

6. Дозвіл на виконання польотів, що видається для цілей, визначених у підпункті 21A.701(a)(15), може видаватися для повітряного судна, яке підпадає під одну із зазначених категорій:

(a) історичні повітряні судна, які відповідають таким критеріям:

повітряне судно нескладної конструкції, для якого:

первісну конструкцію було визначено до 01 січня 1955 року;

виробництво було зупинено до 01 січня 1975 року, або

повітряне судно, яке має певну історичну цінність, пов'язану з:

участю у визначній історичній події, або

визначним кроком у розвитку авіації, або

визначною роллю в збройних силах;

(b) повітряне судно, щонайменше 51 % якого побудовано аматором або некомерційною асоціацією аматорів для їхніх власних потреб без будь-якої комерційної мети;

(c) повітряне судно, яке було в експлуатації в збройних силах і типова конструкція якого не має аналога, схваленого компетентним органом для експлуатації в цивільній авіації;

(d) точні копії повітряних суден, які відповідають критеріям, наведеним у підпункті (a) або (c), та у яких конструкція подібна до оригіналу.

7. Суб'єкти авіаційної діяльності повинні дотримуватись форм, наведених у додатках до цих Правил (далі - Форми). Компетентний орган та організації, що видають Форми, забезпечують їх упізнаваність та друк. Форми видаються та заповнюються українською мовою з дублюванням англійською.

8. Прийнятні методи відповідності:

a) компетентний орган приймає прийнятні методи відповідності (Acceptable Means of Compliance, далі - AMC) та керівні матеріали (Guidance Material, далі - GM), які можуть використовуватися компетентним органом, організаціями та персоналом для демонстрації відповідності положенням цих Правил;

b) прийняті компетентним органом AMC не впроваджують нові вимоги та не пом'якшують вимог цих Правил;

c) у разі застосування прийнятих компетентним органом AMC відповідні вимоги цих Правил вважаються виконаними без подальшої демонстрації;

d) прийняті компетентним органом GM застосовуються для полегшення застосування і уникнення різного тлумачення цих Правил та AMC до них.

II. Сертифікація повітряних суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника

Зміст

21.1.

Загальні положення

 

РОЗДІЛ A. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 

ГЛАВА A - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

21.A.1.

Сфера застосування

 

21.A.2.

Подання документів для отримання сертифіката особою іншою, ніж заявник на отримання або утримувач

 

21.A.3A.

Відмови, несправності та дефекти

 

21.A.3B.

Директиви льотної придатності

 

21.A.4.

Взаємодія між проектуванням та виробництвом

 

ГЛАВА B - СЕРТИФІКАТИ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНІ СЕРТИФІКАТИ ТИПУ

 

21.A.11.

Сфера застосування

 

21.A.13.

Прийнятність заявника

 

21.A.14.

Доведення здатності

 

21.A.15.

Заявка

 

21.A.16A.

Вимоги для сертифікації

 

21.A.16B.

Спеціальні умови

 

21.A.17A.

Сертифікаційний базис типу

 

21.A.17B.

Сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації

 

21.A.18.

Визначення застосовних вимог захисту довкілля та вимог для сертифікації

 

21.A.19.

Зміни, які вимагають видання нового сертифіката типу

 

21.A.20.

Відповідність сертифікаційному базису типу, сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації та вимогам захисту довкілля

 

21.A.21.

Видання сертифіката типу

 

21.A.23.

Видання обмеженого сертифіката типу

 

21.A.31.

Типова конструкція

 

21.A.33.

Перевірки та випробування

 

21.A.35.

Льотні випробування

 

21.A.41.

Сертифікат типу

 

21.A.44.

Обов'язки утримувача

 

21.A.47.

Передача

 

21.A.51.

Строк дії та чинність

 

21.A.55.

Зберігання документації

 

21.A.57.

Керівництва

 

21.A.61.

Інструкції з підтримання льотної придатності

 

21.A.62

Наявність даних для забезпечення експлуатації

 

ГЛАВА B1 - СХВАЛЕННЯ ТИПОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ВИРОБІВ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

 

21.A.B1.5.

Сфера застосування

 

21.A.B1.10.

Прийнятність заявника

 

21.A.B1.15.

Заявка

 

21.A.B1.20.

Додаткові технічні умови

 

21.A.B1.25.

Доведення відповідності

 

21.A.B1.30.

Сертифікат типу для імпортованого виробу

 

(ГЛАВА C - НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ)

 

ГЛАВА D - ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ

 

21.A.90A.

Сфера застосування

 

21.A.90B.

Стандартні зміни

 

21.A.91.

Класифікація змін, які вносяться до типової конструкції

 

21.A.92.

Прийнятність заявника

 

21.A.93.

Заявка

 

21.A.95.

Другорядні зміни

 

21.A.97.

Головні зміни

 

21.A.101.

Визначення застосовних вимог для сертифікації та вимог захисту довкілля

 

21.A.103.

Видання схвалення

 

21.A.105.

Зберігання документації

 

21.A.107.

Інструкції з підтримання льотної придатності

 

21.A.108.

Наявність даних для забезпечення експлуатації

 

21.A.109.

Обов'язки та маркування

 

ГЛАВА D1 - СХВАЛЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ДЛЯ ІМПОРТОВАНОГО ВИРОБУ

 

21.A.D1.5.

Сфера застосування

 

21.A.D1.10.

Загальні положення

 

ГЛАВА E - ДОДАТКОВІ СЕРТИФІКАТИ ТИПУ

 

21.A.111.

Сфера застосування

 

21A.112A.

Прийнятність заявника

 

21.A.112B.

Доведення здатності

 

21.A.113.

Заявка на отримання додаткового сертифіката типу

 

21.A.114.

Доведення відповідності

 

21.A.115.

Видання додаткового сертифіката типу

 

21.A.116.

Передача

 

21.A.117.

Зміни частини виробу, для якої видано додатковий сертифікат типу

 

21.A.118A.

Зобов'язання та маркування

 

21.A.118B.

Строк дії та чинність

 

21.A.119.

Керівництва

 

21.A.120A.

Інструкції з підтримання льотної придатності

 

21.A.120B.

Наявність даних для забезпечення експлуатації

 

ГЛАВА E1 - СХВАЛЕННЯ ЗМІН ЗА ДОДАТКОВИМИ СЕРТИФІКАТАМИ ТИПУ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

 

21.A.E1.5.

Сфера застосування

 

21.A.E1.10.

Загальні положення

 

21.A.E1.15.

Валідація додаткового сертифіката типу

 

21.A.E1.20.

Прийнятність заявника

 

21.A.E1.25.

Заявка

 

21.A.E1.30.

Доведення відповідності

 

21.A.E1.35.

Видання додаткового сертифіката типу

 

21.A.E1.40.

Визнання додаткового сертифіката типу

 

ГЛАВА F - ВИРОБНИЦТВО БЕЗ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА

 

21.A.121.

Сфера застосування

 

21.A.122.

Прийнятність заявника

 

21.A.124.

Заявка

 

21.A.125A.

Видання схвального листа

 

21.A.125B.

Недоліки

 

21.A.125C.

Строк дії та чинність

 

21.A.126.

Система контролю виробництва

 

21.A.127.

Випробування: повітряне судно

 

21.A.128.

Випробування: двигуни та повітряні гвинти

 

21.A.129.

Обов'язки виробника

 

21.A.130.

Заява про відповідність

 

ГЛАВА G - СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА

 

21.A.131.

Сфера застосування

 

21.A.133.

Прийнятність заявника

 

21.A.134.

Заявка

 

21.A.135.

Видання схвалення організації виробника

 

21.A.139.

Система якості

 

21.A.143.

Опис організації

 

21.A.145.

Вимоги для схвалення

 

21.A.147.

Зміни схваленої організації виробника

 

21.A.148.

Зміна місцезнаходження

 

21.A.149.

Передача

 

21.A.151.

Умови схвалення

 

21.A.153.

Зміна умов схвалення

 

21.A.157.

Обстеження

 

21.A.158.

Недоліки

 

21.A.159.

Строк дії та чинність

 

21.A.163.

Повноваження

 

21.A.165.

Обов'язки утримувача

 

ГЛАВА H - СЕРТИФІКАТИ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА ОБМЕЖЕНІ СЕРТИФІКАТИ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

 

21.A.171.

Сфера застосування

 

21.A.172.

Прийнятність заявника

 

21.A.173.

Класифікація

 

21.A.174.

Заявка

 

21.A.175.

Мова

 

21.A.177.

Виправлення або змінення

 

21.A.179.

Передача або повторне видання

 

21.A.180.

Інспектування

 

21.A.181.

Строк дії та чинність

 

21.A.182.

Ідентифікація повітряного судна

 

ГЛАВА I - СЕРТИФІКАТИ ЩОДО ШУМУ НА МІСЦЕВОСТІ

 

21.A.201.

Сфера застосування

 

21.A.203.

Прийнятність заявника

 

21.A.204.

Заявка

 

21.A.207.

Виправлення або змінення

 

21.A.209.

Передача або повторне видання

 

21.A.210.

Інспектування

 

21.A.211.

Строк дії та чинність

 

ГЛАВА J - СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРОБНИКА

 

21.A.231.

Сфера застосування

 

21.A.233.

Прийнятність заявника

 

21.A.234.

Заявка

 

21.A.235.

Видання схвалення організації розробника

 

21.A.239.

Система забезпечення проекту

 

21.A.243.

Інформація

 

21.A.245.

Вимоги для схвалення

 

21.A.247.

Зміни у системі забезпечення проекту

 

21.A.249.

Передача

 

21.A.251.

Умови схвалення

 

21.A.253.

Зміни умов схвалення

 

21.A.257.

Обстеження

 

21.A.258.

Недоліки

 

21.A.259.

Строк дії та чинність

 

21.A.263.

Повноваження

 

21.A.265.

Обов'язки утримувача

 

ГЛАВА K - КОМПОНЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ

 

21.A.301.

Сфера застосування

 

21.A.303.

Відповідність застосовним вимогам

 

21.A.305.

Схвалення компонентів та обладнання

 

21.A.307.

Допуск компонентів та обладнання до встановлення

 

ГЛАВА L - СХВАЛЕННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ЕКСПОРТУ

 

21.A.L.5.

Сфера застосування

 

21.A.L.10.

Класифікація

 

21.A.L.15.

Експортний сертифікат льотної придатності

 

21.A.L.20.

Прийнятність заявника

 

21.A.L.25.

Заявка

 

21.A.L.30.

Інспектування

 

21.A.L.35.

Ідентифікація повітряного судна

 

21.A.L.40.

Виправлення або змінення

 

ГЛАВА M - РЕМОНТИ

 

21.A.431A.

Сфера застосування

 

21.A.431B.

Стандартні ремонти

 

21.A.432A.

Прийнятність заявника

 

21.A.432B.

Доведення здатності

 

21.A.433.

Проект ремонту

 

21.A.435.

Класифікація ремонтів

 

21.A.437.

Видання схвалення проекту ремонту

 

21.A.439.

Виготовлення компонентів для ремонту

 

21.A.441.

Виконання ремонту

 

21.A.443.

Обмеження

 

21.A.445.

Пошкодження, які залишаються невідремонтованими

 

21.A.447.

Зберігання документації

 

21.A.449.

Інструкції з підтримання льотної придатності

 

21.A.451.

Обов'язки та маркування

 

ГЛАВА M1 - ВИЗНАННЯ СХВАЛЕНЬ ПРОЕКТІВ РЕМОНТІВ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

 

21.A.M1.5.

Сфера застосування

 

21.A.M1.10.

Загальні положення

 

21.A.M1.15.

Визнання проекту ремонту

 

(ГЛАВА N - НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ)

 

ГЛАВА O - СХВАЛЕННЯ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНДАРТОМ УКРАЇНИ

 

21.A.601.

Сфера застосування

 

21.A.602A.

Прийнятність заявника

 

21.A.602B.

Доведення здатності

 

21.A.603.

Заявка

 

21.A.604.

Отримання UA-TSO схвалення для Допоміжної Силової Установки (APU)

 

21.A.605.

Вимоги до обсягу інформації

 

21.A.606.

Видання UA-TSO схвалення

 

21.A.607.

Повноваження, які надає UA-TSO схвалення

 

21.A.608.

Декларація про конструкцію та характеристики (DDP)

 

21.A.609.

Обов'язки утримувачів UA-TSO схвалення

 

21.A.610.

Схвалення відхилень

 

21.A.611.

Зміни конструкції

 

21.A.613.

Зберігання документації

 

21.A.615.

Перевірки компетентним органом

 

21.A.619.

Строк дії та чинність

 

21.A.621.

Передача

 

ГЛАВА O1 - СХВАЛЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЯКІ ІМПОРТУЮТЬСЯ

 

21.A.O1.5.

Сфера застосування

 

21.A.O1.10.

Загальні положення

 

21.A.O1.15.

Видання схвалення для компонента або обладнання

 

ГЛАВА P - ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ

 

21.A.701.

Сфера застосування

 

21.A.703.

Прийнятність заявника

 

21.A.705.

Компетентний орган

 

21.A.707.

Заявка на отримання дозволу на виконання польотів

 

21.A.708.

Умови польоту

 

21.A.709.

Заявка на схвалення умов польоту

 

21.A.710.

Схвалення умов польоту

 

21.A.711.

Видання дозволу на виконання польотів

 

21.A.713.

Зміни

 

21.A.715.

Мова

 

21.A.719.

Передача

 

21.A.721.

Перевірки

 

21.A.723.

Строк дії та чинність

 

21.A.725.

Поновлення дії дозволу на виконання польотів

 

21.A.727.

Обов'язки утримувача дозволу на виконання польотів

 

21.A.729.

Зберігання документації

 

ГЛАВА Q - ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ, КОМПОНЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

 

21.A.801.

Ідентифікація виробів

 

21.A.803.

Поводження з даними ідентифікації

 

21.A.804.

Ідентифікація компонентів та обладнання

 

21.A.805.

Ідентифікація критичних компонентів

 

21.A.807.

Ідентифікація UA-TSO комплектувальних виробів

 

РОЗДІЛ B. ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНУ

 

ГЛАВА A - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

21.B.5.

Сфера застосування

 

21.B.20.

Зобов'язання компетентного органу

 

21.B.25.

Вимоги до організаційної структури компетентного органу

 

21.B.30.

Документовані процедури

 

21.B.35.

Зміни організаційної структури та процедур

 

21.B.40.

Розв'язання спірних питань

 

21.B.45.

Звітність/взаємодія

 

21.B.55.

Зберігання документації

 

21.B.60.

Директиви льотної придатності

 

ГЛАВА B - СЕРТИФІКАТИ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНІ СЕРТИФІКАТИ ТИПУ

 

ГЛАВА B1 - СХВАЛЕННЯ ТИПОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ВИРОБІВ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

 

(ГЛАВА C - НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ)

 

ГЛАВА D - ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ТА ДО ОБМЕЖЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ

 

21.B.70

Схвалення змін типової конструкції

 

ГЛАВА D1 - СХВАЛЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ДЛЯ ІМПОРТОВАНОГО ВИРОБУ

 

ГЛАВА E - ДОДАТКОВІ СЕРТИФІКАТИ ТИПУ

 

ГЛАВА E1 - СХВАЛЕННЯ ЗМІН ЗА ДОДАТКОВИМИ СЕРТИФІКАТАМИ ТИПУ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

 

ГЛАВА F - ВИРОБНИЦТВО БЕЗ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА

 

21.B.120.

Обстеження

 

21.B.125.

Недоліки

 

21.B.130.

Видання схвального листа

 

21.B.135.

Супроводження схвального листа

 

21.B.140.

Зміни схвального листа

 

21.B.145.

Обмеження, призупинення дії та скасування схвального листа

 

21.B.150.

Зберігання документації

 

ГЛАВА G - СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА

 

21.B.220.

Обстеження

 

21.B.225.

Недоліки

 

21.B.230.

Видання сертифіката

 

21.B.235.

Постійний нагляд

 

21.B.240.

Зміна схвалення організації виробника

 

21.B.245.

Призупинення дії та скасування схвалення організації виробника

 

21.B.260.

Зберігання документації

 

ГЛАВА H - СЕРТИФІКАТИ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА ОБМЕЖЕНІ СЕРТИФІКАТИ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

 

21.B.320.

Дослідження

 

21.B.325.

Видання сертифікатів льотної придатності

 

21.B.326.

Сертифікат льотної придатності

 

21.B.327.

Обмежений сертифікат льотної придатності

 

21.B.330.

Призупинення дії та скасування сертифікатів льотної придатності та обмежених сертифікатів льотної придатності

 

21.B.345.

Зберігання документації

 

ГЛАВА I - СЕРТИФІКАТИ ЩОДО ШУМУ НА МІСЦЕВОСТІ

 

21.B.420.

Дослідження

 

21.B.425.

Видання сертифікатів щодо шуму на місцевості

 

21.B.430.

Призупинення дії та скасування сертифікатів щодо шуму на місцевості

 

21.B.445.

Зберігання документації

 

ГЛАВА J - СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРОБНИКА

 

ГЛАВА K - КОМПОНЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ

 

ГЛАВА L - СХВАЛЕННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ЕКСПОРТУ

 

21.B.L.5.

Дослідження

 

21.B.L.10.

Видання експортного сертифіката льотної придатності повітряного судна

 

21.B.L.15.

Експортний сертифікат льотної придатності повітряного судна

 

21.B.L.20.

Зберігання документації

 

ГЛАВА M - РЕМОНТИ

 

ГЛАВА M1 - ВИЗНАННЯ СХВАЛЕНЬ ПРОЕКТІВ РЕМОНТІВ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

 

(ГЛАВА N - НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ)

 

ГЛАВА O - СХВАЛЕННЯ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНДАРТОМ УКРАЇНИ

 

ГЛАВА O1 - СХВАЛЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЯКІ ІМПОРТУЮТЬСЯ

 

ГЛАВА P - ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ

 

21.B.520.

Дослідження

 

21.B.525.

Видання дозволу на виконання польотів

 

21.B.530.

Скасування дозволів на виконання польотів

 

21.B.545.

Зберігання документації

 

ГЛАВА Q - ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ, КОМПОНЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

 

ДОДАТКИ

 

 

Додаток 1.

Сертифікат дозволеної передачі - Форма 1

 

Додаток 2.

Сертифікат перегляду льотної придатності - Форма 15a

 

Додаток 3.

Дозвіл на виконання польотів - Форма 20a

 

Додаток 4.

Дозвіл на виконання польотів - Форма 20b

 

Додаток 5.

Обмежений сертифікат льотної придатності - Форма 24

 

Додаток 6.

Сертифікат льотної придатності - Форма 25

 

Додаток 7.

Сертифікат щодо шуму на місцевості - Форма 45

 

Додаток 8.

Заява про відповідність повітряного судна - Форма 52

 

Додаток 9.

Сертифікат передачі до експлуатації - Форма 53

 

Додаток 10.

Сертифікати схвалення організації виробника - Форма 55

 

Додаток 11.

Схвальний лист - Форма 65

 

Додаток 12.

Категорії льотних випробувань та відповідні кваліфікації екіпажу з льотних випробувань

 

Додаток 13.

Експортний сертифікат льотної придатності - Форма 27

 

21.1. Загальні положення

Для цілей цих Правил "компетентним органом" є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації України.

(a) (зарезервовано)

(b) (зарезервовано)

РОЗДІЛ A. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ГЛАВА A - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

21.A.1. Сфера застосування

Цей розділ містить загальні положення, які визначають права та обов'язки заявника на отримання та утримувача сертифіката, виданого або який буде виданий відповідно до вимог цього розділу.

21.A.2. Подання документів для отримання сертифіката особою іншою, ніж заявник на отримання або утримувач

Право на подання документів для отримання сертифіката виробу, компонента або обладнання, що видаються відповідно до умов цього розділу, має фізична або юридична особа за умови укладення відповідного договору з утримувачем або заявником на отримання сертифіката. У такому випадку така особа забезпечує виконання обов'язків, які має виконувати утримувач або заявник на отримання сертифіката.

21.A.3A. Відмови, несправності та дефекти

(a) Система збирання, дослідження та аналізу даних

Утримувач сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, схвалення за Технічним Стандартом України (далі - UA-TSO схвалення), схвалення проекту значного ремонту або будь-якого іншого застосовного схвалення, виданого відповідно до вимог цих Правил, повинен мати систему збирання, дослідження та аналізу звітів та інформації, що пов'язана з відмовами, несправностями та дефектами або іншими випадками, які призводять або могли б призвести до негативного впливу на підтримання льотної придатності виробу, компонента або обладнання, для яких виданий сертифікат типу, обмежений сертифікат типу, додатковий сертифікат типу, UA-TSO схвалення, схвалення проекту значного ремонту або будь-яке інше застосовне схвалення, видане відповідно до вимог цих Правил. Інформація про таку систему повинна бути доступною для усіх відомих експлуатантів виробу, компонента або обладнання та за запитом для будь-якої особи, яка має повноваження на такий запит відповідно до положень інших пов'язаних авіаційних правил.

(b) Звітність перед компетентним органом

1. Утримувач сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, UA-TSO схвалення, схвалення проекту значного ремонту або будь-якого іншого застосовного схвалення, виданого відповідно до вимог цих Правил, повинен звітувати перед компетентним органом про будь-яку відмову, несправність та дефект або інший випадок, який, як він впевнений, пов'язаний з виробом, компонентом або обладнанням, для якого видано сертифікат типу, обмежений сертифікат типу, додатковий сертифікат типу, UA-TSO схвалення, схвалення проекту значного ремонту або будь-яке інше застосовне схвалення, що може призвести до виникнення небезпечного стану.

2. Форма та порядок складання таких звітів встановлюються компетентним органом. Звіти повинні складатися терміново і надсилатися не пізніше 72 годин після визначення можливого небезпечного стану, якщо цьому не стануть на заваді обставини непереборної сили.

(c) Дослідження звітних випадків

1. Якщо випадок, який потрапив у звіт відповідно до пункту (b) або підпунктів 21.A.129(f)(2) чи 21.A.165(f)(2), виникає в результаті недоліків у конструкції або в результаті виробничого браку, утримувач сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, UA-TSO схвалення, схвалення проекту значного ремонту або будь-якого іншого застосовного схвалення, виданого відповідно до вимог цих Правил, або виробник залежно від того, що застосовується, повинен дослідити причину виникнення недоліків та доповісти компетентному органу про результати своїх досліджень та про будь-які заходи, які вони вживають або пропонують вжити для виправлення цих недоліків.

2. Якщо компетентний орган вважає, що для усунення недоліків слід удатися до коригувальних заходів, утримувач сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, UA-TSO схвалення, схвалення проекту значного ремонту або будь-якого іншого застосовного схвалення, виданого відповідно до вимог цих Правил, або виробник залежно від того, що застосовується, повинен надати компетентному органу відповідні дані.

21.A.3B. Директиви льотної придатності

(a) Директива льотної придатності означає документ, виданий або прийнятий компетентним органом, в якому визначено дії, обов'язкові для виконання на повітряному судні, для поновлення прийнятного рівня безпеки, у випадку, коли є підстави вважати, що рівень безпеки цього повітряного судна може опинитися під загрозою у разі невиконання цих дій.

(b) Компетентний орган повинен видати директиву льотної придатності, якщо:

1) компетентним органом визначено, що існує небезпечний стан повітряного судна, який є результатом недоліку повітряного судна або двигуна, повітряного гвинта, компонента чи обладнання, що встановлені на цьому повітряному судні; та

2) цей стан, ймовірно, існує або може виникнути на іншому повітряному судні.

(c) Якщо директива льотної придатності має бути видана компетентним органом для усунення небезпечного стану, про який ідеться у пункті (b), або для проведення необхідної перевірки, утримувач сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, UA-TSO схвалення, схвалення проекту значного ремонту або будь-якого іншого застосовного схвалення, виданого відповідно до вимог цих Правил, повинен:

1) запропонувати відповідну коригувальну дію та/або необхідні перевірки і надати детальну інформацію про ці пропозиції компетентному органу для схвалення;

2) після схвалення компетентним органом пропозицій, про які йдеться у підпункті (1), зробити доступними усім відомим експлуатантам або власникам виробу, компонента або обладнання та за запитом будь-якій особі, якій необхідно дотримуватися директиви льотної придатності, відповідні описові дані та інструкції для виконання.

(d) Директива льотної придатності повинна містити принаймні таку інформацію:

1) визначення небезпечного стану;

2) визначення повітряного судна, якого вона стосується;

3) необхідну дію (дії);

4) визначений строк виконання необхідної дії (дій);

5) дату набрання чинності директивою.

21.A.4. Взаємодія між проектуванням та виробництвом

Кожен утримувач сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, UA-TSO схвалення, схвалення зміни типової конструкції або схвалення проекту ремонту повинен співпрацювати з організацією виробника так, як це необхідно для забезпечення:

(a) задовільної узгодженості між проектуванням та виробництвом, як це вимагається в параграфі 21.A.122, підпунктах 21A.130(b)(3) та (4), параграфі 21.A.133, підпунктах 21.A.165(c)(2) та (3) залежно від того, що застосовується, та

(b) відповідного супроводження підтримання льотної придатності виробу, компонента або обладнання.

ГЛАВА B - СЕРТИФІКАТИ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНІ СЕРТИФІКАТИ ТИПУ

21.A.11. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру видання сертифікатів типу для виробів та обмежених сертифікатів типу для повітряних суден, а також права і обов'язки заявників на отримання, а також утримувачів таких сертифікатів.

21.A.13. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа, яка довела або доводить свою здатність згідно з параграфом 21.A.14, вважається прийнятною як заявник на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу на умовах, визначених у цій главі.

21.A.14. Доведення здатності

(a) Будь-яка організація, що подає заявку на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу, повинна довести свою здатність шляхом отримання схвалення організації розробника, яке видається компетентним органом згідно з главою J.

(b) Шляхом відступу від пункту (a) заявник може запропонувати компетентному органу як альтернативну процедуру підтвердження своєї здатності угоду про застосування процедур, що встановлюють особливу практику проектування, використання ресурсів та послідовності дій, які необхідні для доведення відповідності цим Правилам, якщо виробом є одне з наведеного нижче:

1) повітряне судно, яке належить до ELA2;

2) двигун або повітряний гвинт, що встановлюються на повітряних суднах ELA2;

3) поршневий двигун;

4) повітряний гвинт фіксованого або переставного на землі кроку.

(c) Шляхом відступу від пункту (a) заявник може обрати для доведення своєї здатності надання компетентному органу програми сертифікації, про яку йдеться в пункті 21.A.20(b), якщо виробом є:

1) повітряне судно, яке належить до ELA1; або

2) двигун або повітряний гвинт, що встановлюються на повітряних суднах ELA1.

21.A.15. Заявка

(a) Заявка на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу надається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом.

(b) До заявки на отримання сертифіката типу повітряного судна або обмеженого сертифіката типу додаються креслення цього повітряного судна у трьох проекціях та попередні основні дані, включаючи заявлені експлуатаційні характеристики та обмеження.

(c) До заявки на отримання сертифіката типу двигуна або повітряного гвинта додаються загальне монтажне креслення, опис особливостей конструкції, експлуатаційні характеристики та заявлені експлуатаційні обмеження двигуна або повітряного гвинта.

d) Заявка на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу для повітряного судна включає заявку для схвалення даних для забезпечення експлуатації або доповнюється нею після первинного подання. Така заявка містить, якщо застосовно:

1) мінімальну програму підготовки пілота для типу повітряного судна, позначення якого потрібне для кваліфікаційної відмітки (рейтингу типу), включаючи визначення рейтингу типу;

2) визначення обсягу оціночних вихідних даних повітряного судна для забезпечення проведення об'єктивної кваліфікації тренажера (тренажерів), що пов'язані з підготовкою пілота для рейтингу типу повітряного судна, або попередніх даних для підтримання їхньої проміжної кваліфікації;

3) мінімальну програму підготовки сертифікованого персоналу з технічного обслуговування для типу повітряного судна, позначення якого потрібне для кваліфікаційної відмітки (рейтингу типу), включаючи визначення рейтингу типу;

4) визначення типу чи варіанту для екіпажу пасажирського та/або вантажного салону та конкретних даних для цього екіпажу;

5) Головний перелік мінімального обладнання, та

6) інші питання забезпечення експлуатації, пов'язані з типом повітряного судна.

21.A.16A. Вимоги для сертифікації
(Certification specifications)

Компетентний орган приймає вимоги для сертифікації, включаючи вимоги для сертифікації даних для забезпечення експлуатації, як стандартні засоби доведення відповідності виробів, компонентів та обладнання основним вимогам додатків 1, 6 та 8 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 07 грудня 1944 року (далі - Чиказька конвенція). Такі вимоги повинні бути досить деталізованими та чітко визначеними для того, щоб надати заявникам інформацію про умови, на підставі яких будуть видані сертифікати.

Компетентний орган визначає застосовні вимоги для сертифікації (CS), прийняті Європейським агентством з безпеки польотів (European Union Aviation Safety Agency - EASA).

Застосовні вимоги для сертифікації повинні бути представлені однією або кількома мовами - українською або англійською.

21.A.16B. Спеціальні умови

(a) Компетентний орган визначає спеціальні детальні технічні вимоги, які називаються спеціальними умовами для виробу, якщо пов'язані з ним вимоги для сертифікації не містять адекватних або відповідних стандартів безпеки для цього виробу внаслідок того, що:

1) виріб має особливості конструкції, які є новішими або незвичайними щодо практики проектування, яка є основою для застосовних вимог для сертифікації; або

2) виріб призначено для нетрадиційного використання; або

3) досвід експлуатації інших подібних виробів або виробів з подібними особливостями конструкції виявив можливість виникнення небезпечного стану.

(b) Спеціальні умови містять такі стандарти безпеки, які компетентний орган вважає необхідними для встановлення рівня безпеки, який є еквівалентним рівню, встановленому застосовними вимогами для сертифікації.

21.A.17A. Сертифікаційний базис типу

(a) Сертифікаційний базис типу, визначений для видання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу, складається з:

1) визначених компетентним органом застосовних вимог для сертифікації, які є чинними на дату подання заявки на отримання відповідного сертифіката, за винятком того, що:

(i) компетентним органом визначено інше; або

(ii) доведення відповідності пізніше внесеним поправкам до вимог для сертифікації, які є чинними і вибрані заявником або потрібні відповідно до пунктів (c) та (d);

2) будь-якої спеціальної умови, визначеної згідно з пунктом 21.A.16B(a).

(b) Заявка на сертифікацію типу великих літаків та великих гвинтокрилів є чинною протягом п'яти років, а заявка на сертифікацію іншого типу виробу - протягом трьох років, якщо заявник не доведе за цей період, що для його виробу потрібен більш тривалий час для проектування, розроблення та випробувань, і компетентний орган схвалить більш тривалий період.

(c) У разі, якщо сертифікат типу не видано або стає зрозумілим, що сертифікат типу не буде видано протягом періоду, визначеного в пункті (b), заявник може:

1) подати нову заявку на отримання сертифіката типу та дотримуватись положень пункту (a), що застосовуються до первісної заявки; або

2) звернутися за продовженням первісної заявки та довести відповідність застосовним вимогам для сертифікації, які є чинними на дату, що вибрана заявником, але яка не раніше, ніж дата, що передує даті видання сертифіката типу, у визначені в пункті (b) строки для первісної заявки.

(d) Якщо заявник вибирає доведення відповідності вимогам для сертифікації з поправкою, прийнятою після подання заявки на отримання сертифіката типу, заявник також повинен довести відповідність будь-яким іншим вимогам для сертифікації, які компетентний орган вважає безпосередньо з нею пов'язаними.

21.A.17B. Сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації

(a) Компетентний орган повідомляє заявнику сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації. Він повинен складатися з:

1) чинних вимог для сертифікації даних для забезпечення експлуатації, що прийняті згідно з параграфом 21.A.16A, які є чинними на дату подання заявки або доповнення до заявки, за винятком того, що:

(i) компетентний орган приймає інші методи доведення відповідності відповідним основним вимогам додатків 1, 6 та 8 до Чиказької конвенції; або

(ii) заявником вибране доведення відповідності чинним вимогам для сертифікації з пізніше внесеними поправками;

2) будь-якої спеціальної умови, визначеної згідно з пунктом 21.A.16B(a).

(b) Якщо заявник вибирає доведення відповідності поправці до вимог для сертифікації, яка прийнята після подання заявки на отримання сертифіката типу, заявник також повинен довести відповідність будь-яким іншим вимогам для сертифікації, які компетентний орган вважає безпосередньо з нею пов'язаними.

21.A.18. Визначення застосовних вимог захисту довкілля та вимог для сертифікації

(a) Застосовні вимоги щодо рівня шуму для видання сертифіката типу для повітряного судна визначаються відповідно до положень глави 1 додатка 16 тому I, частини II до Чиказької Конвенції та:

1) для дозвукових реактивних літаків - у томі I, частині II, главах 2, 3, 4 та 14, якщо застосовно;

2) для гвинтових літаків - у томі I, частині II, главах 3, 4, 5, 6, 10 та 14, якщо застосовно;

3) для вертольотів - у томі I, частині II, главах 8 і 11, якщо застосовно;

4) для надзвукових літаків - у томі I, частині II, главі 12, якщо застосовно;

5) для повітряного судна з поворотними гвинтами - у томі I, частині II, главі 13, якщо застосовно.

(b) Застосовні вимоги щодо емісії для видання сертифіката типу для повітряного судна та двигуна визначені у томі II додатка 16 до Чиказької Конвенції:

1) щодо запобігання навмисному викиду палива - у томі II, частині II, главі 2;

2) щодо емісії відпрацьованих газів турбореактивних та турбовентиляторних двигунів, що призначені для утворення тяги лише на дозвукових швидкостях - у томі II, частині III, главі 2; та

3) щодо емісії відпрацьованих газів турбореактивних та турбовентиляторних двигунів, що призначені для утворення тяги лише на надзвукових швидкостях, - у томі II, частині III, главі 3.

(c) Компетентний орган приймає вимоги для сертифікації, які забезпечують прийнятні методи визначення відповідності вимогам щодо рівня шуму на місцевості та емісії, які встановлені у пунктах (a) та (b).

21.A.19. Зміни, які вимагають видання нового сертифіката типу

Будь-яка фізична або юридична особа, яка пропонує внести зміни до виробу, повинна подати заявку на отримання нового сертифіката типу, якщо компетентний орган вважає зміну конструкції, потужності, тяги або маси настільки всеохопною, що потребує, по суті, проведення повного дослідження відповідності застосовному сертифікаційному базису типу.

21.A.20. Відповідність сертифікаційному базису типу, сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації та вимогам захисту довкілля

(a) Заявник на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу повинен довести відповідність застосовним сертифікаційному базису типу, сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації та вимогам захисту довкілля і надати компетентному органу методи, за допомогою яких така відповідність доведена.

(b) Заявник надає компетентному органу програму сертифікації, яка деталізує методи доведення відповідності. Такий документ оновлюється за потреби впродовж процесу сертифікації.

(c) Заявник оформлює доведення відповідності у доказових документах згідно з програмою сертифікації, визначеною у пункті (b).

(d) Заявник повинен заявити, що він довів відповідність застосовному сертифікаційному базису типу та вимогам захисту довкілля згідно з програмою сертифікації, визначеною у пункті (b).

(e) Якщо заявник є утримувачем відповідного схвалення організації розробника, заява, про яку йдеться в пункті (b), складається відповідно до положень глави J.

21.A.21. Видання сертифіката типу

Заявник має право отримати сертифікат типу для виробу, який видається компетентним органом, після:

(a) доведення своєї можливості відповідно до параграфа 21.A.14;

(b) подання заяви, зазначеної в пункті 21.A.20(d);

(c) доведення того, що

1) виріб, який підлягає сертифікації, відповідає застосовному сертифікаційному базису типу та вимогам захисту довкілля, що визначені згідно з параграфами 21.A.17A та 21.A.18;

2) будь-які невідповідності положенням льотної придатності компенсуються за рахунок факторів, які забезпечують еквівалентний рівень безпеки польотів;

3) відсутня особливість або характеристика, які роблять цей виріб небезпечним для використання, для якого заявлена сертифікація;

4) заявник на отримання сертифіката типу чітко заявив, що він готовий забезпечити відповідність параграфа 21.A.44;

(d) для отримання сертифіката типу для повітряного судна - наявності для двигуна та/або повітряного гвинта, якщо вони встановлені на повітряному судні, сертифікатів типу, які видані або визнані згідно з цими Правилами;

(e) для отримання сертифіката типу для повітряного судна - доведення, що дані для забезпечення експлуатації відповідають застосовному сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації, який визначений згідно з параграфом 21.A.17B.

(f) Шляхом відступу від пункту (e) та за запитом заявника, який зазначений у заяві, про яку йдеться в пункті 21.A.20(d), сертифікат типу для повітряного судна може бути видано до доведення відповідності застосовному сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації за умови доведення заявником відповідності застосовному сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації до того, як дані для забезпечення експлуатації фактично повинні бути застосовані.

21.A.23. Видання обмеженого сертифіката типу

(a) Для повітряного судна, яке не відповідає положенням пункту 21.A.21(c), заявник має право отримати виданий компетентним органом обмежений сертифікат типу після:

1) відповідності встановленому компетентним органом відповідному сертифікаційному базису типу, який забезпечує адекватну безпеку щодо призначеного використання повітряного судна, та застосовним вимогам захисту довкілля;

2) чіткої заяви, що він готовий забезпечити відповідність параграфа 21.A.44;

3) щодо обмеженого сертифіката типу для повітряного судна доведено, що дані для забезпечення експлуатації відповідають застосовному сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації, який визначений згідно з параграфом 21.A.17B.

(b) Шляхом відступу від підпункту 3 пункту (a) та за запитом заявника, який включений до заяви, про яку йдеться в пункті 21.A.20(d), обмежений сертифікат типу може бути видано до доведення застосовному сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації за умови доведення заявником відповідності застосовному сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації до того, як дані для забезпечення експлуатації фактично повинні бути застосовані.

(c) Двигун або повітряний гвинт, встановлений на повітряному судні, чи вони обидва повинні:

1) мати сертифікат типу, виданий або визнаний згідно з цими Правилами; або

2) мати доведену відповідність вимогам для сертифікації, які необхідні для забезпечення безпечного польоту повітряного судна.

21.A.31. Типова конструкція

(a) Типова конструкція складається з:

1) креслень і технічних умов, а також переліку таких креслень і технічних умов, які необхідні для визначення конфігурації та конструктивних особливостей виробу, який, як доведено, відповідає застосовному сертифікаційному базису типу і вимогам захисту довкілля;

2) інформації про матеріали та процеси і про методи виробництва та складання виробу, яка необхідна для забезпечення тотожності виробу;

3) схваленого розділу обмежень льотної придатності в інструкціях з підтримання льотної придатності, як визначено застосовними вимогами для сертифікації;

4) будь-яких інших відомостей, які необхідні, щоб шляхом порівняння забезпечити визначення льотної придатності, характеристик шуму на місцевості, викиду палива та емісії авіаційного двигуна (там, де доречно) пізніше вироблених виробів того самого типу.

(b) Кожна типова конструкція повинна бути належним чином ідентифікована.

21.A.33. Перевірки та випробування

(a) Заявник повинен виконати всі перевірки та випробування, необхідні для доведення відповідності застосовному сертифікаційному базису типу та вимогам захисту довкілля.

(b) Перед проведенням кожного випробування, про які йдеться в пункті (a), заявник повинен визначити:

1) для кожного випробувального зразка:

(i) що матеріали та процеси адекватно відповідають специфікаціям заявленої типової конструкції;

(ii) що деталі виробів адекватно відповідають кресленням заявленої типової конструкції;

(iii) що процеси виробництва, конструкція та збірка адекватно відповідають таким, що визначені у заявленій типовій конструкції; та

2) що випробувальне обладнання та обладнання для вимірювання, яке використовується для випробувань, адекватне видам випробувань та відповідно відкаліброване.

(c) Заявник повинен дати можливість компетентному органу проводити будь-які огляди, необхідні для перевірки відповідності пункту (b).

(d) Заявник повинен дати можливість компетентному органу переглядати будь-який звіт та здійснювати будь-яку перевірку, виконувати або брати участь у будь-якому льотному або наземному випробуванні, необхідному для перевірки обґрунтованості заяви про відповідність, поданої заявником згідно з пунктом 21.A.20(d), та для визначення того, що відсутня особливість або характеристика, що робить виріб, заявлений для сертифікації, небезпечним для використання.

(e) Для випробувань, які проводить компетентний орган чи бере в них участь згідно з пунктом (d):

1) заявник повинен подати компетентному органу заяву про відповідність пункту (b); та

2) пов'язані з випробуванням зміни, які впливають на заяву про відповідність, не можуть бути внесені до виробу, компонента чи обладнання в період від дати доведення відповідності пункту (b) до дати представлення для випробувань компетентному органу.

21.A.35. Льотні випробування

(a) Льотні випробування з метою отримання сертифіката типу проводяться згідно з умовами, визначеними компетентним органом для льотних випробувань.

(b) Заявник повинен провести усі льотні випробування, які компетентний орган вважає необхідними:

1) для визначення відповідності застосовному сертифікаційному базису типу та вимогам захисту довкілля, та

2) для визначення прийнятного рівня надійності повітряного судна, його компонентів та обладнання і належного їх функціонування для повітряних суден, які сертифікуються відповідно до цих Правил, за винятком:

(i) планерів та мотопланерів;

(ii) аеростатів та дирижаблів, що належать до ELA1 або ELA2;

(iii) літаків з MTOM 2722 кг чи менше.

(c) (зарезервовано)

(d) (зарезервовано)

(e) (зарезервовано)

(f) Льотні випробування, про які йдеться в підпункті (b)(2), включають:

1) для повітряних суден з газотурбінними двигунами такого типу, який раніше не використовувався на сертифікованому типі повітряного судна, принаймні 300 годин експлуатації з двигуном, повна комплектація якого відповідає сертифікату типу; та

2) для усіх інших повітряних суден принаймні 150 годин.

21.A.41. Сертифікат типу

Сертифікат типу та обмежений сертифікат типу включають типову конструкцію, експлуатаційні обмеження, перелік даних сертифіката типу для льотної придатності, шуму та емісії, застосовний сертифікаційний базис та вимоги захисту довкілля, для яких компетентний орган засвідчує відповідність, та будь-які інші умови або обмеження, визначені для виробу в застосовних вимогах для сертифікації та вимогах захисту довкілля. Додатково, обидва, сертифікат типу та обмежений сертифікат типу включають сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації та дані для забезпечення експлуатації. Перелік даних сертифіката типу для двигуна включає свідчення про відповідність вимогам з емісії для двигунів.

21.A.44. Обов'язки утримувача

Кожен утримувач сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу повинен:

(a) виконувати обов'язки, встановлені у параграфах 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61 та 21.A.62, та для цього продовжувати відповідати кваліфікаційним вимогам, за якими отримано права згідно з параграфом 21.A.14; та

(b) визначати маркування відповідно до глави Q.

21.A.47. Передача

Передати сертифікат типу або обмежений сертифікат типу можна лише фізичній або юридичній особі, яка здатна прийняти зобов'язання, зазначені в параграфі 21.A.44, та довела свою кваліфікацію за критеріями параграфа 21.A.14.

21.A.51. Строк дії та чинність

(a) Сертифікат типу та обмежений сертифікат типу видаються на необмежений строк. Вони залишаються чинними за умови, що:

1) утримувач продовжує відповідати вимогам цих Правил; та

2) сертифікат не було здано або скасовано відповідно до застосовних процедур відповідно до чинного законодавства.

(b) Після здавання або скасування сертифікат типу або обмежений сертифікат типу має бути повернений до компетентного органу.

21.A.55. Зберігання документації

Уся доречна інформація, що стосується конструкції, креслення, та звіти з випробувань, включаючи звіти про перевірку виробу, який проходив випробування, повинна зберігатися утримувачем сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу для надання у розпорядження компетентного органу і підтримуватися у порядку, що забезпечує наявність даних, необхідних для забезпечення підтримання льотної придатності виробу, підтримання чинності даних для забезпечення експлуатації та відповідності вимогам захисту довкілля.

21.A.57. Керівництва

Утримувач сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу повинен розробити, супроводжувати та оновлювати оригінальні копії усіх керівництв, які необхідні за застосовним сертифікаційним базисом типу, сертифікаційним базисом даних для забезпечення експлуатації та вимогами захисту довкілля для виробу, та надавати копії компетентному органу за його запитом.

21.A.61. Інструкції з підтримання льотної придатності

(a) Утримувач сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу повинен надати принаймні один комплект повних інструкцій з підтримання льотної придатності, який містить опис конструкції та технологічні інструкції, підготовлені згідно із застосовним сертифікаційним базисом типу, кожному відомому власнику одного або кількох повітряних суден, двигунів або повітряних гвинтів під час їх поставки або видання першого сертифіката льотної придатності для відповідного повітряного судна залежно від того, що настане пізніше, та у подальшому зробити ці інструкції доступними за запитом для будь-якої іншої особи, якій необхідно дотримуватись вимог таких інструкцій. Наявність керівництва або частини інструкцій для підтримання льотної придатності, що стосуються капітального ремонту або інших важких форм технічного обслуговування, може бути відкладена, доки виріб не буде передано в експлуатацію, але вони повинні бути наявними до того, коли будь-який виріб досягне відповідного календарного строку служби чи напрацювання, яке вимірюється в льотних годинах та/або циклах.

(b) Крім того, інформація про зміни, внесені до інструкцій з підтримання льотної придатності, повинна бути доступною для усіх відомих експлуатантів виробу, а також для будь-якої іншої особи за її запитом, якій необхідно дотримуватись вимог таких інструкцій. Компетентному органу повинна бути надана програма, яка демонструє, як саме поширюються зміни до інструкцій з підтримання льотної придатності.

21.A.62. Наявність даних для забезпечення експлуатації

Утримувач сертифіката типу чи обмеженого сертифіката типу робить доступними:

(a) принаймні один повний комплект даних для забезпечення експлуатації, що підготовлений згідно із застосовним сертифікаційним базисом даних для забезпечення експлуатації, для всіх відомих експлуатантів повітряного судна до того, як дані для забезпечення експлуатації повинні використовуватися організаціями з підготовки або експлуатантами, та

(b) будь-яку зміну даних для забезпечення експлуатації для всіх відомих експлуатантів повітряного судна; та

(c) за запитом, відповідні дані, зазначені в пунктах (a) і (b), для:

1) компетентної влади, що є відповідальною за перевірку відповідності одному або декільком елементам цієї групи даних для забезпечення експлуатації; та

2) будь-якої особи, якій необхідно дотримуватись одного або декількох елементів цієї групи даних для забезпечення експлуатації.

ГЛАВА B1 - СХВАЛЕННЯ ТИПОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ВИРОБІВ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

21.A.B1.5. Сфера застосування

Ця глава визначає процедури валідації сертифіката типу чи обмеженого сертифіката типу, що виданий компетентним органом з льотної придатності іншої держави розробника для виробу, який планується імпортувати в Україну через видання компетентним органом відповідного сертифіката типу за позитивними результатами визначення відповідності встановленому сертифікаційному базису для валідації.

21.A.B1.10. Прийнятність заявника

Заявка на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу для виробу, що імпортується, приймається компетентним органом від утримувача відповідного сертифіката, який виданий компетентним органом з льотної придатності держави розробника за результатами первинної сертифікації виробу.

21.A.B1.15. Заявка

(a) Заявка на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу для виробу, що імпортується, подається до компетентного органу через компетентний орган з льотної придатності держави розробника. Форма заявки та порядок її подання встановлюються компетентним органом.

(b) До заявки на отримання сертифіката типу для виробу, що імпортується, або обмеженого сертифіката типу додаються:

1) лист підтримки від компетентного органу з льотної придатності держави розробника із загальним описом виробу;

2) стислий опис конструктивних особливостей та основні дані виробу, включаючи креслення у трьох проекціях для повітряного судна або технічні характеристики для двигуна чи повітряного гвинта;

3) копії сертифіката типу та переліку даних, що видані компетентним органом з льотної придатності держави розробника за результатами первинної сертифікації, включаючи підтвердження відповідності вимогам захисту довкілля;

4) детальний опис прийнятих під час первинної сертифікації в державі розробника звільнень, спеціальних умов та еквівалентних рівнів безпеки польотів, що компенсують невідповідність конкретним положенням льотної придатності;

5) в узгодженому з компетентним органом обсязі копії керівництв, виданих утримувачем сертифіката типу для забезпечення льотної експлуатації та підтримання льотної придатності виробу;

6) копія сертифіката схвалення виробництва чи еквівалентного документа (якщо застосовується);

7) відомості про конкретних замовників виробу або експлуатанта першого повітряного судна, що планується для експлуатації в Україні;

8) пропозиції щодо строків проведення валідації.

(c) Заявка на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу для виробу, що імпортується, для великих літаків та великих гвинтокрилів є чинною протягом п'яти років, для будь-якого іншого виробу - протягом трьох років.

21.A.B1.20. Додаткові технічні умови

(a) Сертифікаційний базис для валідації складається з:

1) сертифікаційного базису первинної сертифікації в країні розробника;

2) додаткових технічних умов, визначених компетентним органом.

(b) Додаткові технічні умови визначаються:

1) різницею між вимогами льотної придатності сертифікаційного базису первинної сертифікації та застосовними вимогами, які були чинними в Україні на дату, що була прийнята для визначення застосовних вимог льотної придатності під час первинної сертифікації в державі розробника;

2) особливостями та досвідом експлуатації аналогічних виробів в Україні;

3) результатами розгляду прийнятих під час первинної сертифікації в державі розробника звільнень, спеціальних умов та еквівалентних рівнів безпеки польотів.

(c) Компетентний орган може зробити запит до заявника або до компетентного органа з льотної придатності держави розробника додаткову інформацію щодо первинної сертифікації типу.

21.A.B1.25. Доведення відповідності

(a) Заявник - утримувач первинного сертифіката типу доводить відповідність типової конструкції виробу додатковим технічним умовам та надає документацію з підтвердження відповідності компетентному органу для оцінки.

(b) Компетентний орган оцінює документи, надані відповідно до пункту 21.A.B1.15(b), та документи з підтвердження відповідності додатковим технічним умовам.

(c) Компетентний орган може надати компетентному органу з льотної придатності держави розробника повноваження на проведення оцінки наданих заявником документів з підтвердження відповідності додатковим технічним умовам.

(d) Ступінь довіри до оцінок і процедур, які робляться та застосовуються компетентним органом з льотної придатності держави розробника, та детальні процедури процесу валідації (визнання) визначаються відповідною двосторонньою угодою, про яку йдеться у пункті 5 розділу I цих Правил, або відповідною домовленістю між компетентним органом та компетентним органом з льотної придатності держави розробника чи еквівалентним документом.

21.A.B1.30. Сертифікат типу для імпортованого виробу

(a) У разі визначення компетентним органом відповідності виробу, що імпортується, сертифікаційному базису, визначеному в пункті 21.A.B1.20(a), компетентний орган видає сертифікат типу для імпортованого виробу.

(b) Сертифікат типу та обмежений сертифікат типу для імпортованого виробу видаються на необмежений строк. Вони залишаються чинними за умови, що:

1) залишається чинним первинний сертифікат типу, виданий компетентним органом з льотної придатності держави розробника;

2) сертифікат не було здано або скасовано відповідно до процедур, встановлених відповідно до цих Правил.

(ГЛАВА C - не застосовується)

ГЛАВА D - ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ

21.A.90A. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру схвалення змін типової конструкції та змін сертифікатів типу, встановлює права та обов'язки заявників на отримання та утримувачів такого схвалення. Ця глава також визначає стандартні зміни, які не є предметом процесу схвалення відповідно до цієї глави. У цій главі посилання на сертифікати типу охоплюють посилання на сертифікати типу та на обмежені сертифікати типу.

21.A.90B. Стандартні зміни

(a) Стандартними змінами є зміни типової конструкції:

1) щодо:

(i) літаків з MTOM 5700 кг або менше;

(ii) гвинтокрилих повітряних суден з MTOM 3175 кг або менше;

(iii) планерів, мотопланерів, аеростатів та дирижаблів, які належать до ELA1 або ELA2;

2) які відповідають проектним даним, що містяться у виданих компетентним органом вимогах для сертифікації, враховуючи прийнятні методи, техніку та практику для впровадження та визначення стандартних змін, включаючи пов'язані інструкції з підтримання льотної придатності; та

3) які не суперечать даним утримувача сертифіката типу.

(b) Параграфи з 21.A.91 до 21.A.109 не застосовуються до стандартних змін.

21.A.91. Класифікація змін, які вносяться до типової конструкції

Зміни, які вносяться до типової конструкції, класифікуються як другорядні та головні. Другорядна зміна є такою, що суттєво не впливає на масу, центрування, міцність конструкції, надійність, експлуатаційні характеристики, рівень шуму, викид палива, випускну емісію або на інші характеристики, що впливають на льотну придатність виробу. Якщо це не суперечить параграфу 21.A.19, згідно з цією главою усі інші зміни є головними. Головні та другорядні зміни схвалюються згідно з параграфом 21.A.95 або 21.A.97 відповідно та належним чином ідентифікуються.

21.A.92. Прийнятність заявника

(a) Тільки утримувач сертифіката типу може подавати заявку на схвалення головної зміни типової конструкції згідно з цією главою; усі інші заявники на схвалення головної зміни типової конструкції подають заявку згідно з главою Е.

(b) Будь-яка фізична або юридична особа може подавати заявку на схвалення другорядної зміни типової конструкції згідно з цією главою.

21.A.93. Заявка

Заявка на схвалення зміни типової конструкції подається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом, і повинна включати:

(a) Опис зміни, який визначає:

1) усі частини типової конструкції та затверджені керівництва, на які впливає зміна;

2) вимоги для сертифікації та вимоги захисту довкілля, відповідно до яких зміну спроектовано згідно з параграфом 21.A.101.

(b) Визначення будь-яких повторних досліджень, які необхідні для доведення відповідності зміненого виробу застосовним вимогам для сертифікації та вимогам захисту довкілля.

(c) Якщо зміна впливає на дані для забезпечення експлуатації, заявка включає необхідні зміни даних для забезпечення експлуатації або доповнюється ними після первинного подання заявки.

21.A.95. Другорядні зміни

Другорядні зміни типової конструкції класифікуються та схвалюються:

(a) Компетентним органом; або

(b) Відповідно схваленою організацією розробника за процедурою, що узгоджена з компетентним органом.

21.A.97. Головні зміни

(a) Заявник на схвалення головної зміни:

1) надає компетентному органу доказову документацію разом з будь-якими описовими даними, необхідними для включення до типової конструкції;

2) доводить відповідність зміненого виробу застосовним вимогам для сертифікації та вимогам захисту довкілля відповідно до вимог параграфа 21.A.101;

3) діє відповідно до пунктів 21.A.20(b), (c) та (d);

4) якщо заявник є утримувачем відповідного схвалення організації розробника, він складає заяву, про яку йдеться в пункті 21.A.20(d), відповідно до положень глави J;

5) діє відповідно до параграфа 21.A.33 та, якщо застосовно, параграфа 21.A.35.

(b) Схвалення головної зміни типової конструкції обмежується тією (тими) конкретною (конкретними) конфігурацією (конфігураціями) типової конструкції, до якої (яких) вносяться зміни.

21.A.101. Визначення застосовних вимог для сертифікації та вимог захисту довкілля

(a) Заявник на схвалення зміни до сертифіката типу повинен довести, що змінений виріб відповідає вимогам для сертифікації, які є застосовними до такого зміненого виробу та є чинними на дату подання заявки на схвалення зміни, якщо тільки відповідність більш пізнім чинним поправкам не вибрана заявником або не вимагається відповідно до пунктів (e) та (f), та задовольняє застосовним вимогам захисту довкілля, зазначеним у параграфі 21.A.18.

(b) За рахунок часткового відступу від пункту (a) заявник може довести, що змінений виріб відповідає попередній поправці до вимог для сертифікації, визначеним у пункті (a), та будь-яким іншим вимогам для сертифікації, які компетентний орган вважає такими, що безпосередньо стосуються виробу. Однак попередня поправка до вимог для сертифікації не може передувати даті вимог для сертифікації, зазначених у сертифікаті типу. Заявник може довести відповідність попередній поправці до вимог для сертифікації у будь-якому з таких випадків:

1) зміна, яку компетентний орган не вважає суттєвою. Під час визначення того, чи є така конкретна зміна суттєвою, компетентний орган розглядає зміну з урахуванням усіх попередньо внесених до конструкції змін, що стосуються цієї зміни, та усіх пов'язаних з цим поправок до вимог для сертифікації, включених до сертифіката типу виробу. Зміни, які задовольняють один із нижчезазначених критеріїв, автоматично вважаються суттєвими, якщо:

(i) загальна конфігурація або принципи конструкції не збережені; або

(ii) припущення, які були використані для сертифікації виробу, що підлягає зміні, не залишаються чинними;

2) для кожної зони, системи, кожного компонента або обладнання, якщо компетентний орган вважає, що внесена зміна на них не впливає;

3) для кожної зони, системи, кожного компонента або обладнання, якщо компетентний орган вважає, що доведення їх відповідності вимогам для сертифікації, визначеним у пункті (a), не сприятиме збільшенню рівня безпеки зміненого виробу або буде недоцільне з практичної точки зору.

(c) Заявник на схвалення зміни до повітряного судна (іншого, ніж гвинтокрил) з максимальною вагою 2722 кг (6000 фунтів) або менше чи до гвинтокрила з негазотурбінною силовою установкою з максимальною вагою 1361 кг (3000 фунтів) або менше може довести, що змінений виріб відповідає сертифікаційному базису типу, який зазначений в сертифікаті типу. Однак якщо компетентний орган вважає, що зміна у такому разі є суттєвою, він може визначити за необхідне довести відповідність поправці до сертифікаційного базису типу виробу, який включений до сертифіката типу, що є чинною на дату подання заявки, та будь-яким іншим вимогам для сертифікації, які компетентний орган вважає такими, що безпосередньо стосуються виробу, за винятком випадку, коли компетентний орган вважає, що доведення відповідності такій поправці або таким вимогам для сертифікації не сприятиме збільшенню рівня безпеки зміненого виробу або буде недоцільне з практичної точки зору.

(d) Якщо компетентний орган вважає, що вимоги для сертифікації, які чинні на дату подання заявки на схвалення зміни, не забезпечують адекватних вимог до запропонованої зміни, заявник також повинен довести відповідність будь-яким спеціальним умовам та поправкам до цих спеціальних умов, визначених згідно з параграфом 21.A.16B, для забезпечення рівня безпеки, еквівалентного тому, що встановлений у вимогах для сертифікації, які є чинними на дату подання заявки на схвалення зміни.

(e) Будь-яка заявка на схвалення змін до сертифіката типу великого літака та великого гвинтокрила є чинною протягом п'яти років, а будь-яка заявка на внесення змін до будь-якого іншого сертифіката типу - протягом трьох років. У разі, якщо зміна не схвалена, або стає зрозумілим, що вона не буде схвалена протягом періоду, встановленого згідно з цим пунктом, заявник може:

1) подати нову заявку на схвалення зміни типової конструкції та дотримуватись положень пункту (a), що застосовуються до первісної заявки на схвалення зміни; або

2) звернутися за продовженням первісної заявки та дотримуватись положень пункту (a) на дату набрання чинності заявкою, що вибрана заявником, але яка не раніше, ніж дата, що визначена як дата схвалення зміни у визначені в цьому пункті строки для первісної заявки на схвалення зміни.

(f) Якщо заявник обрав доведення відповідності вимогам для сертифікації з поправками, які є чинними після подання заявки для схвалення зміни типової конструкції, заявник повинен також забезпечити відповідність будь-яким іншим вимогам для сертифікації, які компетентний орган визнає прямо пов'язаними зі зміною.

(g) Якщо заявка на схвалення зміни типової конструкції для повітряного судна включає дані для забезпечення експлуатації або доповнюється ними після первинного подання заявки сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації визначається згідно з пунктами (a), (b), (c), (d) та (f), що наведені вище.

21.A.103. Видання схвалення

(a) Заявник має право отримати схвалення головної зміни до схваленої компетентним органом типової конструкції після:

1) подання заяви, зазначеної в пункті 21.A.20(d); та

2) доведення того, що:

(i) змінений виріб відповідає застосовним вимогам для сертифікації та вимогам захисту довкілля відповідно до параграфа 21.A.101;

(ii) будь-які невідповідності положенням льотної придатності компенсуються за рахунок факторів, які забезпечують еквівалентний рівень безпеки польотів; та

(iii) відсутня особливість або характеристика, які роблять цей виріб небезпечним для використання, для якого заявлена сертифікація.

3) Щодо зміни, яка впливає на дані для забезпечення експлуатації, доведено, що необхідні зміни даних для забезпечення експлуатації відповідають застосовному сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації, який визначено згідно з пунктом 21.A.101(g).

4) Шляхом відступу від підпункту 3 та за запитом заявника, який включений до заяви, про яку йдеться в пункті 21.A.20(d), головну зміну типової конструкції повітряного судна може бути схвалено до доведення відповідності застосовному сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації за умови доведення заявником відповідності застосовному сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації до того, як дані для забезпечення експлуатації фактично повинні бути застосовані.

(b) Другорядна зміна типової конструкції схвалюється згідно з параграфом 21.A.95 тільки в тому разі, якщо доведено відповідність зміненого виробу застосовним вимогам для сертифікації відповідно до параграфа 21.A.101.

21.A.105. Зберігання документації

Для кожної зміни уся суттєва інформація, що стосується конструкції, креслення та звітів з випробувань, включаючи звіти про перевірку зміненого виробу, який проходив випробування, повинна зберігатися заявником для надання у розпорядження компетентного органу і підтримуватися у порядку, що забезпечує наявність даних, необхідних для забезпечення для зміненого виробу підтримання льотної придатності, підтримання чинності даних для забезпечення експлуатації та відповідності вимогам захисту довкілля.

21.A.107. Інструкції з підтримання льотної придатності

(a) Утримувач схвалення другорядної зміни типової конструкції повинен надати принаймні один комплект пов'язаних з нею змін, якщо такі існують, до інструкцій з підтримання льотної придатності виробу, до якого вноситься другорядна зміна, складених згідно із застосовним сертифікаційним базисом типу, кожному відомому власнику одного або кількох повітряних суден, двигуна або повітряного гвинта, до яких внесено другорядну зміну, під час їх поставки або видання першого сертифіката льотної придатності для зміненого повітряного судна залежно від того, що настане пізніше, та у подальшому зробити ці зміни інструкцій доступними за запитом будь-якій іншій особі, від якої вимагається відповідність вимогам цих інструкцій.

(b) Крім того, ревізії таких змін до інструкцій з підтримання льотної придатності повинні бути доступними для всіх відомих експлуатантів виробу, до якого внесено другорядну зміну, а також повинні бути доступними для будь-якої іншої особи за її запитом, якій необхідно дотримуватись вимог зазначених інструкцій.

21.A.108. Наявність даних для забезпечення експлуатації

Якщо зміна впливає на дані для забезпечення експлуатації, утримувач схвалення другорядної зміни робить доступними:

(a) принаймні один комплект змін до даних для забезпечення експлуатації, що підготовлений згідно із застосовним сертифікаційним базисом даних для забезпечення експлуатації, для всіх відомих експлуатантів зміненого повітряного судна до того, як дані для забезпечення експлуатації повинні використовуватися організаціями з підготовки або експлуатантами, та

(b) будь-яку подальшу зміну до даних для забезпечення експлуатації, які зазнали впливу, для всіх відомих експлуатантів зміненого повітряного судна; та

(c) за запитом, відповідні частини змін, про які йдеться в пунктах (a) та (b), для:

1) компетентної влади, що є відповідальною за перевірку відповідності одному або декільком елементам даних для забезпечення експлуатації, які зазнали впливу; та

2) будь-якої особи, якій необхідно дотримуватись одного або декількох елементів цієї групи даних для забезпечення експлуатації.

21.A.109. Обов'язки та маркування

Утримувач схвалення другорядної зміни типової конструкції повинен:

(a) виконувати обов'язки, визначені у параграфах 21.A.4, 21.A.105, 21.A.107 та 21.A.108; та

(b) визначати маркування, включаючи літери UPA (Ukrainian Part Approval), згідно з пунктом 21.A.804(a).

ГЛАВА D1 - СХВАЛЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ДЛЯ ІМПОРТОВАНОГО ВИРОБУ

21.A.D1.5. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру схвалення змін типової конструкції імпортованого виробу, які вносяться утримувачами сертифікатів типу або обмежених сертифікатів типу для імпортованого виробу, та другорядних змін, які вносяться будь-якою іншою особою, яка не знаходиться під юрисдикцією України. Для стандартних змін використовуються положення параграфа 21.A.90B.

21.A.D1.10. Загальні положення

(a) Компетентний орган розглядає зміни типової конструкції виробу, для якого він видав сертифікат типу або обмежений сертифікат типу для імпортованого виробу, які схвалені компетентним органом держави розробника.

(b) Зміни, які розглядаються, класифікуються:

1) як другорядні та головні згідно з параграфом 21.A.91;

2) головна зміна вважається суттєвою відповідно до положень параграфа 21.A.101.

(c) Залежно від значності та складності зміни компетентний орган може визнавати схвалені компетентним органом з льотної придатності держави розробника зміни без додаткових перевірок та без видання схвального документа або виконувати валідацію зміни аналогічно процедурам, зазначеним у главі B1.

1) Для змін, які віднесені компетентним органом до суттєвих, застосовується процедура валідації, подібна до процедури, наведеної в главі B1.

2) Другорядні зміни та головні несуттєві зміни можуть бути визнані компетентним органом без додаткових перевірок та без видання схвального документа з урахуванням положень пункту (d).

(d) Ступінь довіри до оцінок і процедур, які робляться та застосовуються компетентним органом з льотної придатності держави розробника, визначається з врахуванням положень пункту 4 розділу I цих Правил. Детальні процедури процесу визнання (валідації) можуть визначатися відповідною двосторонньою угодою, про яку йдеться у пункті 5 розділу I цих Правил, або відповідною домовленістю між компетентним органом та компетентним органом з льотної придатності держави розробника чи еквівалентним документом.

(e) Для виробів, щодо яких Європейське агентство з безпеки польотів (European Union Aviation Safety Agency - EASA) виконує від імені держав членів Європейського Союзу функції та завдання держави розробника, головні несуттєві зміни та другорядні зміни, схвалені відповідно до Регламенту (EU) N 748/2012, вважаються такими, що схвалені компетентним органом.

ГЛАВА E - ДОДАТКОВІ СЕРТИФІКАТИ ТИПУ

21.A.111. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру схвалення головних змін типової конструкції за процедурами видання додаткових сертифікатів типу, а також права та обов'язки заявників на отримання та утримувачів таких сертифікатів.

21.A.112A. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа, яка довела або доводить свою здатність відповідно до параграфа 21.A.112B, вважається прийнятною як заявник на отримання додаткового сертифіката типу на умовах, встановлених у цій главі.

21.A.112B. Доведення здатності

(a) Будь-яка організація, що подає заявку на отримання додаткового сертифіката типу, повинна довести свою здатність шляхом отримання схвалення організації розробника, яке видається компетентним органом згідно з главою J.

(b) Шляхом відступу від пункту (a) заявник може запропонувати компетентному органу як альтернативну процедуру доведення своєї здатності угоду про використання процедур, що встановлюють особливу практику проектування, використання ресурсів та послідовності дій, необхідних для відповідності цій главі.

(c) Шляхом відступу від пунктів (a) та (b) заявник може обрати для доведення своєї здатності схвалену компетентним органом програму сертифікації, яка деталізує методи доведення відповідності для додаткового сертифіката типу для повітряного судна, двигуна та повітряного гвинта, що визначені у пункті 21.A.14(c).

21.A.113. Заявка на отримання додаткового сертифіката типу

(a) Заявка на отримання додаткового сертифіката типу надається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом.

(b) Заявка на отримання додаткового сертифіката типу повинна містити усі описи і визначення, а також зміни даних для забезпечення експлуатації, які необхідні згідно з параграфом 21.A.93. Крім того, така заявка повинна включати обґрунтування того, що інформація, на якій ці складові базуються, є достатньою або за рахунок використання власних можливостей заявника, або через підписання домовленості з утримувачем сертифіката типу.

21.A.114. Доведення відповідності

Будь-який заявник на отримання додаткового сертифіката типу повинен дотримуватися положень параграфа 21.A.97.

21.A.115. Видання додаткового сертифіката типу

Заявник має право отримати додатковий сертифікат типу, який видається компетентним органом, після:

(a) подання заяви, про яку йдеться у пункті 21.A.20(d);

(b) доведення того, що:

1) змінений виріб відповідає застосовним вимогам для сертифікації та вимогам захисту довкілля відповідно до вимог параграфа 21.A.101;

2) невідповідність будь-яким положенням льотної придатності компенсується за рахунок факторів, які забезпечують еквівалентний рівень безпеки польотів; та

3) відсутня особливість або характеристика, які роблять цей виріб небезпечним для використання, для якого заявлена сертифікація;

(c) доведення своєї здатності згідно з параграфом 21.A.112B;

(d) якщо відповідно до пункту 21.A.113(b) заявник підписав домовленість з утримувачем сертифіката типу після того, як

1) утримувач сертифіката типу повідомив про те, що не має технічних заперечень щодо інформації, наданої згідно з параграфом 21.A.93; та

2) утримувач сертифіката типу погодився співпрацювати з утримувачем додаткового сертифіката типу для забезпечення виконання усіх обов'язків щодо підтримання льотної придатності зміненого виробу через дотримання положень параграфів 21.A.44 та 21.A.118A.

21.A.116. Передача

Додатковий сертифікат типу може бути передано лише фізичній або юридичній особі, яка здатна виконувати обов'язки згідно з параграфом 21.A.118A та довела свою кваліфікацію за критеріями параграфа 21.A.112B (за винятком повітряного судна ELA1, для якого фізична або юридична особа домоглася від компетентного органу згоди на використання процедур, що визначають її діяльність для прийняття цих обов'язків).

21.A.117. Зміни частини виробу, для якої видано додатковий сертифікат типу

(a) Другорядні зміни тієї частини виробу, для якої видано додатковий сертифікат типу, класифікуються та схвалюються згідно з главою D.

(b) Кожна головна зміна тієї частини виробу, для якої видано додатковий сертифікат типу, схвалюється виданням окремого додаткового сертифіката типу згідно з цією главою.

(c) Шляхом часткового відступу від положень пункту (b) головна зміна тієї частини виробу, для якої видано додатковий сертифікат типу, що вноситься безпосередньо утримувачем цього додаткового сертифіката типу, може бути схвалена як зміна наявного додаткового сертифіката типу.

21.A.118A. Зобов'язання та маркування

Кожен утримувач додаткового сертифіката типу повинен:

(a) виконувати обов'язки:

1) визначені в параграфах 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119, 21.A.120A та 21.A.120B;

2) тісно співпрацювати з утримувачем сертифіката типу згідно з підпунктом 21.A.115(d)(2); та

для цього підтримувати відповідність критеріям, наведених у параграфі 21.A.112B;

(b) визначати маркування, включаючи літери UPA, згідно з пунктом 21.A.804(a).

21.A.118B. Строк дії та чинність

(a) Додатковий сертифікат типу видається на необмежений строк. Він залишається чинним за умови, що:

1) утримувач продовжує відповідати вимогам цих Правил; та

2) сертифікат не було здано або скасовано за застосовними процедурами відповідно до чинного законодавства.

(b) Після здавання або скасування додатковий сертифікат типу має бути повернений до компетентного органу.

21.A.119. Керівництва

Утримувач додаткового сертифіката типу повинен розробити, супроводжувати та оновлювати оригінальні копії змін до керівництв, які необхідні за застосовним сертифікаційним базисом типу, застосовним сертифікаційним базисом даних для забезпечення експлуатації та вимогами захисту довкілля та необхідні для відображення змін, внесених згідно з додатковим сертифікатом типу, а також подавати копії цих керівництв до компетентного органу за його запитом.

21.A.120A. Інструкції з підтримання льотної придатності

(a) Утримувач додаткового сертифіката типу на повітряне судно, двигун або повітряний гвинт повинен надати принаймні один комплект відповідних змін до інструкцій з підтримання льотної придатності, який підготовлено відповідно до застосовного сертифікаційного базису типу, кожному відомому йому власнику одного або кількох повітряних суден, двигунів або повітряних гвинтів, що відображають особливості, пов'язані з додатковим сертифікатом типу, на час їх поставки або видання першого сертифіката льотної придатності для відповідного повітряного судна залежно від того, що настане пізніше, та у подальшому зробити такі зміни до чинних інструкцій доступними за запитом для будь-якої особи, якій необхідно дотримуватись будь-яких умов зазначених інструкцій. Наявність деякого керівництва або частини змін до інструкцій з підтримання льотної придатності, що стосуються капітального ремонту або інших складних форм технічного обслуговування, може бути відкладено, доки виріб не буде передано на обслуговування, але мають бути в наявності до того, як виріб досягне закінчення відповідного календарного строку служби чи напрацювання, яке вимірюється в льотних годинах/циклах.

(b) Крім того, зміни, внесені до таких варіантів інструкцій з підтримання льотної придатності, повинні бути доступними для всіх відомих експлуатантів виробу, на яких впроваджена зміна за додатковим сертифікатом типу, а також повинні бути доступними для будь-якої іншої особи за її запитом, якій необхідно дотримуватись будь-яких умов таких інструкцій. Компетентному органу повинна бути надана програма, яка демонструє, як саме поширюються зміни до інструкцій з підтримання льотної придатності.

21.A.120B. Наявність даних для забезпечення експлуатації

Якщо зміна впливає на дані для забезпечення експлуатації, утримувач додаткового сертифіката типу робить доступними:

(a) принаймні один комплект змін до даних для забезпечення експлуатації, підготовлений згідно із застосовним сертифікаційним базисом даних для забезпечення експлуатації, для всіх відомих експлуатантів зміненого повітряного судна до того, як дані для забезпечення експлуатації повинні використовуватися організаціями з підготовки або експлуатантами, та

(b) будь-яку подальшу зміну до даних для забезпечення експлуатації, які зазнали впливу, для всіх відомих експлуатантів зміненого повітряного судна; та

(c) за запитом, відповідні частини змін, про які йдеться в пунктах (a) та (b), для:

1) компетентної влади, що є відповідальною за перевірку відповідності одному або декільком елементам даних для забезпечення експлуатації, які зазнали впливу; та

2) будь-якої особи, якій необхідно дотримуватись одного або декількох елементів цієї групи даних для забезпечення експлуатації.

ГЛАВА E1 - СХВАЛЕННЯ ЗМІН ЗА ДОДАТКОВИМИ СЕРТИФІКАТАМИ ТИПУ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

21.A.E1.5. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру визнання змін типової конструкції за додатковим сертифікатом типу, що видано компетентним органом з льотної придатності іншої держави розробника, зміни типової конструкції виробу, для якого компетентним органом видано сертифікат типу, або обмежений сертифікат типу, або еквівалентний документ для імпортованого виробу.

21.A.E1.10. Загальні положення

(a) Залежно від значності та складності зміни компетентний орган може визнавати додаткові сертифікати типу інших держав розробників або виконувати валідацію додаткового сертифіката типу аналогічно процедурам, зазначеним в главі B1.

(b) Для змін, віднесених компетентним органом до суттєвих, застосовується процедура валідації додаткового сертифіката типу, яка подібна до процедури, наведеної в главі B1.

(c) Додаткові сертифікати типу, що стосуються другорядних та головних несуттєвих змін, можуть бути визнані компетентним органом без додаткових перевірок та без видання схвального документа з урахуванням положень пункту (d).

(d) Ступінь довіри до оцінок і процедур, які робляться та застосовуються компетентним органом з льотної придатності держави розробника, визначається з врахуванням положень пункту 4 розділу I цих Правил. Детальні процедури процесу визнання (валідації) можуть визначатися міждержавною угодою з льотної придатності між Україною та державою розробника зміни або відповідною домовленістю між компетентним органом та компетентним органом з льотної придатності держави розробника зміни чи еквівалентним документом (угодою).

21.A.E1.15. Валідація додаткового сертифіката типу

За результатами валідації додаткового сертифіката типу компетентний орган видає відповідний додатковий сертифікат типу за процедурами, наведеними у цій главі.

21.A.E1.20. Прийнятність заявника

Заявка на отримання додаткового сертифіката типу приймається компетентним органом від утримувача відповідного додаткового сертифіката типу, який видано компетентним органом з льотної придатності держави розробника зміни за результатами первинного схвалення головної зміни.

21.A.E1.25. Заявка

(a) Заявка на отримання додаткового сертифіката типу для виробу, що імпортується, подається до компетентного органу через компетентний орган з льотної придатності держави розробника зміни. Форма заявки та порядок її подання встановлюються компетентним органом.

(b) До заявки на отримання додаткового сертифіката типу додаються:

1) лист підтримки від компетентного органу з льотної придатності держави розробника зміни із загальним описом зміни;

2) детальний опис зміни із зазначенням моделі (моделей) виробу (виробів), на яких впровадження зміни схвалено компетентним органом з льотної придатності держави розробника зміни;

3) копія додаткового сертифіката типу з усіма додатками, виданими за результатами первинного схвалення зміни;

4) перелік вимог льотної придатності, відповідність яким було доведено під час первинного схвалення зміни із зазначенням застосованих методів доведення відповідності та відповідних доказових документів;

5) копії виданих утримувачем додаткового сертифіката типу додатків до керівництв, які видані утримувачем сертифіката типу, для забезпечення льотної експлуатації та підтримання льотної придатності виробу з внесеною зміною;

6) копія виданого компетентним органом з льотної придатності держави розробника зміни документа, що схвалює або підтверджує спроможність організації розробника зміни та наявність наданих повноважень;

7) відомості про конкретних замовників упровадження зміни або експлуатанта першого повітряного судна з упровадженою зміною, що планується для експлуатації в Україні;

8) пропозиції щодо строків проведення валідації.

21.A.E1.30. Доведення відповідності

(a) Доведення відповідності здійснюється за процедурами, аналогічними процедурам глави B1.

(b) Ступінь довіри до оцінок і процедур, які робляться та застосовуються компетентним органом з льотної придатності держави розробника, визначається з врахуванням положень пункту 4 розділу I цих Правил. Детальні процедури процесу визнання (валідації) можуть визначатися відповідною двосторонньою угодою, про яку йдеться у пункті 5 розділу I цих Правил, або відповідною домовленістю між компетентним органом та компетентним органом з льотної придатності держави розробника чи еквівалентним документом.

21.A.E1.35. Видання додаткового сертифіката типу

(a) За позитивними результатами заходів, передбачених параграфом 21.A.120D, компетентний орган видає додатковий сертифікат типу.

(b) Додатковий сертифікат типу видається на необмежений строк та є чинним за умови, що:

1) залишається чинним первинний додатковий сертифікат типу, виданий компетентним органом з льотної придатності держави розробника зміни;

2) сертифікат не було здано або скасовано за застосовними процедурами відповідно до вимог чинного законодавства.

21.A.E1.40. Визнання додаткового сертифіката типу

Для визнання додаткового сертифіката типу компетентним органом видається лист визнання додаткового сертифіката типу за формою та процедурою, що визначається компетентним органом.

ГЛАВА F - ВИРОБНИЦТВО БЕЗ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА

21.A.121. Сфера застосування

(a) Ця глава визначає процедуру доведення відповідності застосовним проектним даним виробу, компонента та обладнання, які передбачається виготовляти без отримання схвалення організації виробника відповідно до глави G.

(b) Ця глава встановлює правила, які визначають зобов'язання виробника виробу, компонента або обладнання, які виробляються згідно з цією главою.

21.A.122. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа може подати заявку на доведення відповідності окремих виробів, компонентів або обладнання згідно з цією главою, якщо:

(a) вона є утримувачем або подала заявку на отримання схвалення конструкції такого виробу, компонента або обладнання, або

(b) вона забезпечила задовільну взаємодію між виробництвом та проектуванням через відповідну угоду із заявником або утримувачем схвалення такої конструкції.

21.A.124. Заявка

(a) Заявка на отримання згоди на доведення відповідності окремих виробів, компонентів та обладнання відповідно до вимог цієї глави надається за формою та у порядку, що встановлені компетентним органом.

(b) Зазначена заявка повинна містити:

1) докази про те, що:

(i) видання схвалення організації виробника відповідно до глави G буде недоречним; або

(ii) сертифікація або схвалення виробу, компонента або обладнання відповідно до цієї глави необхідні в очікуванні видання схвалення організації виробника згідно з главою G;

2) основну інформацію, яка вимагається пунктом 21.A.125A(b).

21.A.125A. Видання схвального листа

Заявник має право отримати схвальний лист, який видається компетентним органом, що дає змогу доводити відповідність окремих виробів, компонентів та обладнання вимогам цієї глави після:

(a) встановлення системи контролю виробництва, яка забезпечує, що кожен виріб, компонент або обладнання відповідають застосовним проектним даним та знаходяться у стані, придатному для безпечної експлуатації;

(b) надання керівництва, яке містить:

1) опис системи контролю виробництва, яка вимагається в пункті (a);

2) опис засобів для прийняття рішень у системі контролю виробництва;

3) опис випробувань, які вимагаються в параграфах 21.A.127 та 21.A.128, прізвища та імена осіб, які уповноважені для цілей, про які йдеться в пункті 21.A130(a);

(c) доведення того, що заявник здатний здійснювати супровід згідно з параграфами 21.A.3A та 21.A.129(d).

21.A.125B. Недоліки

(a) Якщо виявлено об'єктивний доказ невідповідності утримувача схвального листа застосовним вимогам цих Правил, недолік класифікується так:

1) недолік першого рівня - будь-яка невідповідність цим Правилам, яка може призвести до неконтрольованої невідповідності проектним даним та негативно вплинути на безпеку повітряного судна;

2) недолік другого рівня - будь-яка невідповідність цим Правилам, що не класифікована як невідповідність першого рівня.

(b) Недолік третього рівня - будь-який елемент, який містить потенційні проблеми, що можуть призвести до невідповідності за умовами пункту (a), що визначено на підставі об'єктивного доказу.

(c) Після одержання повідомлення про недоліки відповідно до параграфа 21.B.125:

1) у разі недоліку першого рівня утримувач схвального листа повинен впровадити коригувальні заходи, спрямовані на задоволення вимог компетентного органу, протягом періоду, який не перевищує 21 робочий день і починається після надання у письмовому вигляді підтвердження про отримання повідомлення про недолік;

2) у разі недоліків другого рівня тривалість періоду коригувальних заходів, яка визначається компетентним органом, повинна відповідати характеру недоліку, але у будь-якому разі з початку не повинна перевищувати трьох місяців. За певних обставин та залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити строк на три місяці за умови наявності задовільного плану коригувальної дії, який узгоджений з компетентним органом;

3) недолік третього рівня не потребує від утримувача схвального листа негайних заходів.

(d) У разі недоліків першого або другого рівня схвальний лист може підлягати частковому або повному обмеженню, призупиненню дії або скасуванню відповідно до параграфа 21.B.145. Утримувач схвального листа повинен своєчасно надати підтвердження про отримання повідомлення про обмеження, призупинення або скасування схвального листа.

21.A.125C. Строк дії та чинність

(a) Схвальний лист видається на обмежений період часу, який не перевищує один рік. Він залишається чинним, доки:

1) утримувач схвального листа не втратить спроможність демонструвати відповідність застосовним вимогам цієї глави; або

2) не існує доказів, що виробник не здатний зберігати задовільний контроль за виготовленням виробів, компонентів або обладнання відповідно до схвального листа; або

3) виробник відповідає вимогам параграфа 21.A.122; або

4) схвальний лист не буде здано або скасовано згідно з параграфом 21.B.145 або закінчиться строк його чинності.

(b) Після здавання, скасування або закінчення строку чинності схвальний лист має бути повернуто до компетентного органу.

21.A.126. Система контролю виробництва

(a) Система контролю виробництва, яка потрібна відповідно до пункту 21.A.125A(a), повинна забезпечити засоби для визначення того, що:

1) матеріали, що надходять чи закуповуються, або компоненти, які отримано за субпідрядом та використовуються у кінцевому виробі, є такими, що визначені застосовними проектними даними;

2) матеріали, що надходять чи закуповуються, або компоненти, отримані за субпідрядом, належним чином ідентифіковано;

3) процеси, технології виробництва та методи складання, які впливають на якість та безпеку кінцевого виробу, виконуються згідно з технічними умовами, затвердженими компетентним органом;

4) зміни конструкції, включаючи заміни матеріалів, схвалено відповідно до глави D або E та перевірено перед їх застосуванням у кінцевому виробі.

(b) Система контролю виробництва, яка потрібна відповідно до пункту 21.A.125A(a), повинна також забезпечити, щоб:

1) компоненти в процесі виробництва перевірялися на відповідність застосовним проектним даним на таких етапах виробництва, де може бути зроблене правильне визначення;

2) матеріали, для яких існує можливість пошкодження чи псування, зберігалися належним чином та були адекватно захищені;

3) чинні конструкторські креслення були легкодоступні для персоналу, задіяного у виробництві та перевірках, і використовувалися за потребою;

4) відбраковані матеріали та компоненти відокремлювалися та ідентифікувалися так, щоб виключити можливість їх установлення на кінцевому виробі;

5) для розгляду можливості використання на кінцевому виробі матеріалів та компонентів, відсторонених внаслідок їх відхилення від проектних даних або технічних умов, застосовувалася схвалена процедура інженерної та виробничої оцінки. Ці матеріали та компоненти, визначені у процесі виконання такої процедури як придатні для застосування, було належним чином ідентифіковано та за потреби їх переробки або ремонту повторно перевірено. Матеріали та компоненти, відбраковані за цією процедурою, було марковано та вилучено для забезпечення того, що їх не буде застосовано на кінцевому виробі;

6) оформлені в рамках системи контролю виробництва звіти підтримувалися, ототожнювалися з готовим виробом або компонентом, якщо застосовно, та зберігалися виробником у порядку, який забезпечує інформацію, необхідну для підтримання льотної придатності виробу.

21.A.127. Випробування: повітряне судно

(a) Кожен виробник повітряного судна, яке вироблено відповідно до цієї глави, повинен встановити схвалену процедуру виробничих наземних і льотних випробувань, форми контролю та згідно з цими формами проводити випробування кожного виробленого повітряного судна як засіб визначення відповідності згідно з положеннями пункту 21.A.125A(a).

(b) Кожна процедура виробничих випробувань повинна включати принаймні таке:

1) перевірку характеристик стійкості та керованості;

2) перевірку льотно-технічних характеристик (із використанням звичайних приладів повітряного судна);

3) перевірку належного функціонування всього обладнання та систем повітряного судна;

4) визначення того, що всі прилади мають належне маркування, та того, що всі таблички та інструкції для виконання польоту встановлено після проведення випробувань;

5) перевірку експлуатаційних характеристик повітряного судна на землі;

6) інші перевірки, пов'язані з особливостями повітряного судна, яке проходить випробування.

21.A.128. Випробування: двигуни та повітряні гвинти

Кожен виробник двигунів або повітряних гвинтів, які виробляються відповідно до цієї глави, повинен піддавати кожен двигун або повітряний гвинт зі змінним кроком прийнятним функціональним випробуванням, про що зазначається у документації утримувача сертифіката типу, щоб визначити, чи функціонує він належним чином в експлуатаційному діапазоні, визначеному сертифікатом типу як засіб доведення відповідності вимогам пункту 21.A.125A(a).

21.A.129. Обов'язки виробника

Кожен виробник виробу, компонента або обладнання, що виробляються відповідно до цієї глави, повинен:

(a) забезпечити доступність кожного виробу, компонента або обладнання для перевірки компетентним органом;

(b) зберігати в місці виробництва технічні дані та креслення, необхідні для визначення відповідності виробу проектним даним;

(c) підтримувати систему контролю виробництва для забезпечення того, що кожен виріб відповідає застосовним проектним даним та знаходиться у стані, придатному для безпечної експлуатації;

(d) надавати допомогу утримувачу сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу або схвалення конструкції під час впровадження будь-яких заходів з підтримання льотної придатності, пов'язаних із виробами, компонентами або обладнанням, які були вироблено;

(e) встановити та підтримувати з метою безпеки систему внутрішньої звітності про випадки, яка дає змогу збирати та оцінювати внутрішні звіти про випадки для виявлення несприятливих тенденцій або місць виявлення браку, та вибирати випадки, які підлягають звітуванню. Така система повинна включати оцінювання відповідної інформації щодо випадків та її оприлюднення;

(f) 1) повідомляти утримувача сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу або схвалення конструкції про усі випадки, коли у виробах, компонентах або обладнанні, випущених виробником, згодом виявлено відхилення від застосовних проектних даних, та проводити разом з утримувачем сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу або схвалення конструкції дослідження для визначення тих відхилень, які могли б призвести до виникнення небезпечного стану;

2) повідомляти компетентному органу про відхилення, які можуть призвести до небезпечного стану, що виявлені згідно з підпунктом (1). Такі повідомлення повинні бути зроблені за формою та у спосіб, встановлені компетентним органом відповідно до підпункту 21.A.3A(b)(2);

3) там, де виробник діє, як постачальник для іншої організації виробника, - повідомляти цій організації про всі випадки, коли у виробах, компонентах або обладнанні, реалізованих цій організації, згодом виявлено можливі відхилення від застосовних проектних даних.

21.A.130. Заява про відповідність

(a) Кожен виробник виробу, компонента або обладнання, які виробляються відповідно до цієї глави, повинен оформити заяву про відповідність повітряного судна за Формою 52 (додаток 8) для готового повітряного судна або оформити сертифікат за Формою 1 (додаток 1) для інших виробів, компонентів або обладнання (далі - заява про відповідність). Ця заява повинна бути підписана уповноваженою особою організації виробника. У разі експорту для виробів інших, ніж повітряне судно, компонентів або обладнання додатково до Форми 1 (додаток 1) може бути оформлено інший еквівалентний документ, прийнятність якого визнано компетентним органом країни імпортера.

(b) Заява про відповідність повинна містити:

1) для кожного виробу, компонента або обладнання - твердження, що виріб, компонент або обладнання відповідають схваленим проектним даним та знаходяться у стані, придатному для безпечної експлуатації; та

2) для кожного повітряного судна - твердження, що повітряне судно пройшло наземні та льотні перевірки згідно з пунктом 21.A.127(a); та

3) для кожного двигуна або повітряного гвинта зі змінним кроком - твердження, що двигун або повітряний гвинт було піддано виробником завершальним функціональним випробуванням згідно з параграфом 21.A.128;

4) додатково для двигунів - визначення згідно з наданими утримувачем сертифіката типу даними, що кожний готовий двигун відповідає застосовним вимогам з емісії, чинним на дату виготовлення двигуна.

(c) Кожен виробник такого виробу, компонента або обладнання повинен:

1) під час первинної передачі виробу, компонента або обладнання його власнику; або

2) під час подання заявки на первинне видання сертифіката льотної придатності повітряного судна; або

3) під час подання заявки на первинне видання документа про льотну придатність для двигуна, повітряного гвинта, компонента або обладнання подати чинну заяву про відповідність до компетентного органу.

(d) Компетентний орган засвідчує своїм підписом заяву про відповідність, якщо він після перевірки визначить, що виріб, компонент або обладнання відповідає застосовним проектним даним та знаходиться у стані, придатному для безпечної експлуатації.

ГЛАВА G - СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА

(Production Organisation Approval - POA)

21.A.131. Сфера застосування

Ця глава визначає:

(a) Процедуру видання схвалення організації виробника для доведення відповідності виробів, компонентів та обладнання застосовним проектним даним;

(b) Правила, які визначають права та обов'язки заявника на отримання та утримувачів таких схвалень.

21.A.133. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа (організація) вважається прийнятною як заявник на отримання схвалення відповідно до цієї глави. Заявник повинен:

(a) підтвердити, що для визначеного обсягу робіт схвалення відповідно до цієї глави є доречним для доведення відповідності конкретній конструкції; та

(b) бути утримувачем чи заявником на отримання схвалення цієї конкретної конструкції; або

(c) забезпечити задовільну взаємодію між виробництвом та проектуванням на договірній основі із заявником або утримувачем схвалення цієї конкретної конструкції.

21.A.134. Заявка

Кожна заявка на отримання схвалення організації виробника надається компетентному органу за формою та в порядку, що встановлені цим органом, та повинна включати в себе основну інформацію, яка вимагається параграфом 21.A.143, та умови, які заявляються для схвалення відповідно до параграфа 21.A.151.

21.A.135. Видання схвалення організації виробника

Організація має право отримати схвалення організації виробника, що видається компетентним органом, після доведення відповідності застосовним вимогам цієї глави.

21.A.139. Система якості

(a) Організація виробника повинна довести, що вона встановила та здатна підтримувати систему якості. Система якості повинна бути задокументована. Така система якості повинна бути такою, що дає можливість організації забезпечити, щоб кожен виріб, компонент або обладнання, вироблені організацією чи її партнерами або поставлені субпідрядною організацією, відповідали застосовним проектним даним та знаходилися у стані, придатному для безпечної експлуатації, та реалізує повноваження, про які йдеться в параграфі 21.A.163.

(b) Система якості повинна охоплювати:

1) контроль процедур, які у межах схвалення застосовуються для:

(i) видання, схвалення або зміни документів;

(ii) оціночного аудиту та контролю за постачальником та субпідрядником;

(iii) перевірки того, що вироби, компоненти, матеріали та обладнання, включаючи нові або такі, що використовувалися, які поставляються покупцями, є такими, що визначено застосовними проектними даними;

(iv) ідентифікації та простежування;

(v) процесів виробництва;

(vi) перевірки та випробування, включаючи виробничі льотні випробування;

(vii) калібрування оснащення, технологічних пристроїв та випробувального обладнання;

(viii) контролю за продукцією, яка не відповідає технічним умовам;

(ix) взаємодії із заявником на отримання чи утримувачем схвалення конструкції з питань льотної придатності;

(x) ведення та зберігання документації;

(xi) визначення компетентності та кваліфікації персоналу;

(xii) видання документів з підтвердження льотної придатності;

(xiii) переміщення, зберігання та пакування;

(xiv) проведення внутрішніх аудитів якості та аналізу результатів коригувальних заходів;

(xv) робіт, які виконуються в межах умов схвалення в будь-якому іншому місці, ніж на схвалених виробничих потужностях;

(xvi) робіт, які виконуються після завершення виробництва, але до поставки, для підтримання повітряного судна у стані, придатному для безпечної експлуатації;

(xvii) видання дозволу на виконання польотів та схвалення відповідних умов польоту.

Процедури контролю мають включати конкретні положення для будь-яких критичних компонентів;

2) незалежність функції забезпечення якості полягає в контролі відповідності чи адекватності задокументованим процедурам системи якості. Такі перевірки повинні включати систему зворотного зв'язку, замкнуту на особу або групу осіб, про яких ідеться у підпункті 21.A.145(c)(2), та на керівника, про якого йдеться у підпункті 21.A.145(c)(1), для впровадження за потреби коригувальних заходів.

21.A.143. Опис організації

(a) Організація повинна надати компетентному органу опис організації виробника, який містить таку інформацію:

1) підписану відповідальним керівником заяву, яка підтверджує, що опис організації виробника та пов'язані з ним керівництва визначають відповідність схваленої організації цій главі, яка завжди зберігатиметься;

2) посаду (посади) та прізвища керівників, які визнані компетентним органом згідно з підпунктом 21.A.145(c)(2);

3) обов'язки керівника(ів) відповідно до підпункту 21.A.145(c)(2), включаючи питання, які вони можуть вирішувати безпосередньо з компетентним органом від імені організації;

4) організаційну схему, на якій показано взаємозв'язок функціональних обов'язків керівників, відповідно до підпунктів 21.A.145(c)(1) та (2);

5) перелік персоналу, що бере участь у сертифікації, про який ідеться в пункті 21.A.145(d);

6) загальний опис людських ресурсів;

7) загальний опис виробничих потужностей, місця розташування яких зазначено у сертифікаті схвалення організації виробника;

8) загальний опис обсягу робіт організації виробника, які є суттєвими для умов схвалення;

9) процедуру повідомлення компетентному органу про організаційні зміни;

10) процедуру внесення змін до опису організації виробника;

11) опис системи якості та процедур відповідно до підпункту 21.A.139(b)(1);

12) перелік субпідрядних організацій, зазначених у пункті 21.A.139(a);

13) у разі проведення льотних випробувань, керівництво з льотних випробувань, яке визначає організаційні принципи та процедури щодо льотних випробувань. Керівництво з льотних випробувань включає:

(i) опис організації процесів льотних випробувань, включаючи залучення організації з льотних випробувань у процесі видання дозволу на виконання польотів;

(ii) принципи комплектування екіпажу, включаючи визначення складу, компетентність, тривалість та обмеження часу польоту відповідно до додатка 12, де це застосовується;

(iii) процедури перевезення осіб, що не є членами льотного екіпажу та для навчальних льотних випробувань, коли це застосовується;

(iv) принципи управління ризиками та безпекою і відповідні методики;

(v) процедури визначення приладів та обладнання, які повинні бути наявними на повітряному судні;

(vi) перелік документів, які необхідно оформити для проведення льотних випробувань.

(b) Зміни до опису організації виробника вносяться за потреби для відображення наявного на цю дату стану організації, а копії будь-яких поправок повинні подаватися компетентному органу.

21.A.145. Вимоги для схвалення

На підставі інформації, наданої відповідно до параграфа 21.A.143, організація виробника повинна довести, що:

(a) щодо загальних вимог схвалення потужності, умови роботи, обладнання, оснащення, процеси та пов'язані з ними матеріали, чисельність та компетентність персоналу, загальна організація є адекватними для виконання зобов'язань згідно з параграфом 21.A.165;

(b) щодо всіх необхідних даних, які стосуються льотної придатності, шуму, викидів палива та емісії:

1) організація виробника отримує такі дані від компетентного органу та від утримувача або заявника на отримання сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу або схвалення конструкції для визначення відповідності застосовним проектним даним;

2) організація виробника встановила процедуру для забезпечення того, щоб дані щодо льотної придатності, шуму, викиду палива та емісії було належним чином включено до її виробничих даних;

3) такі дані зберігаються своєчасно оновленими та є доступними для всього персоналу, якому потрібен доступ до таких даних для виконання своїх обов'язків;

(c) щодо керівництва та персоналу:

1) відповідальний керівник, призначений організацією виробника, є підзвітним компетентному органу та здійснює контроль за дотриманням необхідних стандартів. Організація виробника повинна відповідати вимогам параграфа 21.A.143;

2) особа або група осіб, які призначені організацією виробника для забезпечення відповідності організації вимогам цих Правил, визначена разом з переліком своїх повноважень. Ця особа (група осіб) підпорядковується безпосередньо відповідальному керівнику, про якого йдеться у підпункті 1. Призначені особи повинні мати відповідні знання, кваліфікацію та досвід;

3) персонал усіх рівнів наділений відповідними повноваженнями для виконання своїх обов'язків та взаємодії з організацією виробника щодо питань льотної придатності, шуму, викидів палива та емісії;

(d) щодо задіяного у сертифікації персоналу, який уповноважений організацією виробника підписувати документи, що видаються відповідно до параграфа 21.A.163, та з урахуванням обсягу або умов схвалення:

1) знання, підготовка (включаючи інші функції в організації) та досвід персоналу, задіяний у сертифікації, є достатніми для виконання усіх своїх обов'язків;

2) організація виробника веде записи про весь персонал, задіяний у сертифікації, із зазначенням детальних даних про рівень повноважень;

3) персоналу, задіяному у сертифікації, надаються відповідні свідоцтва, у яких зазначається обсяг його повноважень.

21.A.147. Зміни схваленої організації виробника

(a) Після видання схвалення організації виробника кожна зміна схваленої організації виробника, яка є суттєвою для доведення відповідності або для льотної придатності чи характеристик шуму, викидів палива та емісії виробу, компонента або обладнання, зокрема зміни системи якості, повинна бути схвалена компетентним органом. Заявка для схвалення повинна бути подана в письмовому вигляді компетентному органу, організація повинна до впровадження зміни довести компетентному органу, що зберігається відповідність положенням цієї глави.

(b) Компетентний орган повинен встановити такі умови, за яких схвалена відповідно до цієї глави організація виробника може працювати під час таких змін, доки компетентний орган не визначить, що схвалення повинно бути призупинено.

21.A.148. Зміна місць розташування

Зміна місць розташування виробничих потужностей схваленої організації виробника вважається суттєвою, внаслідок чого потрібна відповідність вимогам параграфа 21.A.147.

21.A.149. Передача

Окрім випадку зміни власності, що для визначених у параграфі 21.A.147 цілей вважається суттєвим, схвалення організації виробника не передається.

21.A.151. Умови схвалення

Умови схвалення визначають обсяг робіт, вироби або категорії компонентів та/або обладнання, для яких утримувач має право застосовувати повноваження, визначені параграфом 21.A.163.

Такі умови видаються як частина схвалення організації виробника.

21.A.153. Зміна умов схвалення

Кожна зміна умов схвалення повинна бути схвалена компетентним органом. Заявка на внесення зміни до умов схвалення подається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом. Заявник повинен відповідати застосовним вимогам цієї глави.

21.A.157. Обстеження

Організація виробника повинна вжити заходів, які дадуть компетентному органу можливість проводити будь-які обстеження, включаючи перевірки партнерів та субпідрядників, необхідні для визначення відповідності та збереження відповідності застосовним вимогам цієї глави.

21.A.158. Недоліки

(a) Якщо виявлено об'єктивний доказ невідповідності утримувача схвалення організації виробника застосовним вимогам цих Правил, недолік класифікується так:

1) недолік першого рівня - будь-яка невідповідність вимогам цих Правил, яка може призвести до неконтрольованої невідповідності проектним даним та негативно вплинути на безпеку повітряного судна;

2) недолік другого рівня - будь-яка невідповідність вимогам цих Правил, що не класифікована як невідповідність першого рівня.

(b) Недолік третього рівня - будь-який елемент, який містить потенційні проблеми, які можуть призвести до невідповідності вимогам пункту (a), що визначено на підставі об'єктивного доказу.

(c) Після одержання повідомлення про недоліки відповідно до параграфа 21.B.225:

1) у разі недоліку першого рівня утримувач схвалення організації виробника повинен довести коригувальні заходи, спрямовані на задоволення вимог компетентного органу, протягом періоду, який не перевищує 21 робочий день і починається після складання у письмовому вигляді підтвердження щодо отримання повідомлення про недолік;

2) у разі недоліків другого рівня тривалість періоду коригувальних заходів, яка визначається компетентним органом, повинна відповідати характеру недоліку, але не повинна перевищувати трьох місяців. За певних обставин та залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити строк на три місяці за умови наявності задовільного плану коригувальної дії, який узгоджений з компетентним органом;

3) недолік третього рівня не потребує від утримувача схвалення організації виробника негайних заходів.

(d) У разі недоліків першого або другого рівня схвалення організації виробника може підлягати частковому або повному обмеженню, призупиненню дії або скасуванню відповідно до параграфа 21.B.245. Утримувач схвалення організації виробника повинен своєчасно надати підтвердження отримання повідомлення про обмеження, призупинення дії або скасування схвалення організації виробника.

21.A.159. Строк дії та чинність

(a) Схвалення організації виробника видається на необмежений період часу. Воно залишається чинним, доки:

1) організація виробника не втратить спроможність довести відповідність застосовним вимогам цієї глави; або

2) утримувач або будь-який з його партнерів чи субпідрядників не перешкоджають компетентному органу проводити обстеження згідно з параграфом 21.A.157; або

3) немає доказів, що організація виробника не здатна зберігати задовільний контроль за виготовленням виробів, компонентів або обладнання згідно з умовами схвалення; або

4) організація виробника все ще відповідає вимогам параграфа 21.A.133; або

5) сертифікат не буде здано або скасовано згідно з параграфом 21.B.245.

(b) Після здавання або скасування сертифікат має бути повернуто до компетентного органу.

21.A.163. Повноваження

Згідно з умовами схвалення, виданими відповідно до параграфа 21.A.135, утримувач схвалення організації виробника може:

(a) здійснювати виробничу діяльність відповідно до вимог цих Правил;

(b) для готового повітряного судна після подання заяви про відповідність (Форма 52 (додаток 8)) відповідно до параграфа 21.A.174 отримати сертифікат льотної придатності повітряного судна та сертифікат з шуму без додаткового підтвердження;

(c) для інших виробів, компонентів або обладнання видавати сертифікати дозволеної передачі (Форма 1 (додаток 1)) без додаткового підтвердження; у разі експорту додатково до Форми 1 (додаток 1) може бути видано інший еквівалентний документ, прийнятність якого визнано компетентним органом країни-імпортера;

(d) здійснювати технічне обслуговування нового повітряного судна, яке виготовлено, та видавати сертифікат передачі до експлуатації (Форма 53, (додаток 9)) щодо цього технічного обслуговування;

(e) відповідно до процедур, узгоджених з компетентним органом організації виробника для виробництва повітряних суден, та якщо організація виробника сама контролює відповідно до схвалення організації виробника конфігурацію повітряного судна та засвідчує відповідність проектним умовам, схваленим для польоту, видати дозвіл на виконання польотів згідно з вимогами пункту 21.A.711(c), включаючи схвалення умов польоту згідно з пунктом 21.A.710(b).

21.A.165. Обов'язки утримувача

Утримувач схвалення організації виробника повинен:

(a) забезпечити, щоб опис організації виробника, який підготовлений згідно з параграфом 21.A.143, та документи, на які є посилання, використовувалися як основні робочі документи цієї організації виробника;

(b) підтримувати організацію виробника відповідно до даних та процедур, визначених для отримання схвалення організації виробника;

(c) 1) визначати, що кожне готове повітряне судно відповідає типовій конструкції і знаходиться у стані, придатному для безпечної експлуатації, до подання заяви про відповідність компетентному органу; або

2) визначати, що інші вироби, компоненти або обладнання повністю готові, відповідають схваленим проектним даним та перебувають у стані, придатному для безпечної експлуатації до видання Форми 1 (додаток 1), яка засвідчує відповідність схваленим проектним даним і прийнятність до безпечної експлуатації;

3) додатково для двигунів визначити згідно з даними, наданими утримувачем сертифіката типу для двигуна, що кожний готовий двигун відповідає застосовним вимогам щодо емісії;

4) визначити, що інші вироби, компоненти або обладнання відповідають застосовним даним до видання Форми 1 (додаток 1) як сертифіката відповідності;

(d) записувати усі подробиці виконаної роботи;

(e) встановити та підтримувати в інтересах безпеки систему внутрішньої звітності про випадки, яка дає змогу збирати та оцінювати внутрішні звіти про випадки для виявлення несприятливих тенденцій або місць появи браку та вибирати випадки, які підлягають звітуванню. Така система повинна включати оцінювання відповідної інформації щодо випадків та її оприлюднення;

(f) 1) повідомляти утримувача сертифіката типу або схвалення конструкції про усі виявлені у виробах, компонентах або обладнанні, які були випущені організацією виробника, можливі відхилення від застосовних проектних даних та проводити разом з утримувачем сертифіката типу або схвалення конструкції дослідження для визначення тих відхилень, які могли б призвести до виникнення небезпечного стану;

2) повідомляти компетентний орган про відхилення, які можуть призвести до небезпечних умов, що виявлені згідно з підпунктом 1. Такі повідомлення повинні подаватися за формою та у спосіб, встановлені компетентним органом відповідно до підпункту 21.A.3A(b)(2);

3) там, де утримувач схвалення організації виробника діє як постачальник щодо іншої організації виробника, повідомляти також таку організацію про всі випадки виявлення у виробах, компонентах або обладнанні, які були реалізовані такій організації, відхилень від застосовних проектних даних;

(g) надавати допомогу утримувачу сертифіката типу або схвалення конструкції під час впровадження будь-яких заходів з підтримання льотної придатності, які пов'язані з виготовленими виробами, компонентами або обладнанням;

(h) встановити систему архівації, яка містить вимоги до партнерів, постачальників та підрядників, забезпечує збереження даних, використаних для обґрунтування відповідності виробів, компонентів або обладнання. Такі дані повинні знаходитись у розпорядженні компетентного органу та зберігатися для надання інформації, необхідної для забезпечення підтримання льотної придатності виробів, компонентів або обладнання;

(i) якщо відповідно до умов схвалення утримувач видає сертифікат передачі до експлуатації, визначати до видання сертифіката, що на кожному готовому повітряному судні виконано необхідне технічне обслуговування та воно знаходиться у стані, придатному до безпечної експлуатації;

(j) якщо застосовно відповідно до зазначеного в пункті 21.A.163(e) повноваження, визначати умови, відповідно до яких може бути видано дозвіл на виконання польотів;

(k) якщо доречно, відповідно до зазначеного в пункті 21.A.163(e) повноваження, встановлювати відповідність пунктам 21.A.711(c) та (e) перед виданням дозволу на виконання польотів повітряного судна.

ГЛАВА H - СЕРТИФІКАТИ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА ОБМЕЖЕНІ СЕРТИФІКАТИ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

21.A.171. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру видання сертифікатів льотної придатності.

21.A.172. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа, на ім'я якої зареєстроване або буде зареєстроване повітряне судно в Україні, або її представник, вважаються прийнятними як заявник на отримання сертифіката льотної придатності або обмеженого сертифіката льотної придатності для цього повітряного судна відповідно до цієї глави.

21.A.173. Класифікація

Сертифікати льотної придатності класифікуються так:

(a) сертифікати льотної придатності, що видаються для повітряних суден, які відповідають сертифікату типу, виданому згідно з положеннями цих Правил, або аналогічному документу, яким було схвалено типову конструкцію виробів авіаційної техніки та який був підставою для видання сертифіката льотної придатності повітряних суден розробки СРСР;

(b) обмежені сертифікати льотної придатності, що видаються для повітряних суден:

1) які відповідають обмеженому сертифікату типу, виданому згідно з положеннями цих Правил; або

2) для яких компетентному органу доведено відповідність спеціальним вимогам льотної придатності, що забезпечують відповідний рівень безпеки.

21.A.174. Заявка

(a) Заявка на отримання сертифіката льотної придатності відповідно до параграфа 21.A.172 подається у формі та порядку, що встановлені компетентним органом.

(b) Кожна заявка на отримання сертифіката льотної придатності або обмеженого сертифіката льотної придатності повинна включати:

1) клас заявленого сертифіката льотної придатності;

2) для нового повітряного судна:

(i) заяву про відповідність:

видану відповідно до пункту 21.A.163(b), або

видану відповідно до параграфа 21.A.130 та визнану компетентним органом, або

для імпортованого повітряного судна заяву, яка підписана компетентним органом держави експортера, що повітряне судно відповідає конструкції, схваленій компетентним органом;

(ii) звіт про вагу та центрування повітряного судна разом зі схемою завантаження;

(iii) льотне керівництво повітряного судна (Aircraft Flight Manual - AFM), якщо воно потрібне за застосовними вимогами для сертифікації для конкретного повітряного судна;

3) для повітряного судна, що знаходилося в експлуатації:

(i) зареєстрованого в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або країною попередньої реєстрації якого є Україна:

звіт про вагу та центрування повітряного судна разом зі схемою завантаження;

льотне керівництво повітряного судна (AFM), якщо такий матеріал потрібен за застосовними вимогами льотної придатності для конкретного повітряного судна;

записи, що відображають строки та стандарти виробництва, модифікації та технічного обслуговування повітряного судна, включаючи усі обмеження, пов'язані з обмеженим сертифікатом льотної придатності відповідно до пункту 21.B.327(c);

рекомендацію для видання сертифіката льотної придатності або обмеженого сертифіката льотної придатності та сертифіката перегляду льотної придатності, який видається після оцінки льотної придатності згідно з додатком 1 до Авіаційних правил України "Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 06 березня 2019 року N 286, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 березня 2019 року за N 316/33287 (далі - Частина - М (Part-M));

(ii) такого, що походить з країни попередньої реєстрації:

заяву від компетентного органу держави, де повітряне судно є або було зареєстроване, яка відображає стан льотної придатності повітряного судна у такому реєстрі на дату передачі;

звіт про вагу та центрування повітряного судна разом зі схемою завантаження;

льотне керівництво повітряного судна (AFM), якщо такий матеріал потрібен за застосовними вимогами льотної придатності для конкретного повітряного судна;

записи, що відображають строки, стандарти виробництва, модифікації та технічного обслуговування повітряного судна, включаючи усі обмеження, пов'язані з обмеженим сертифікатом льотної придатності відповідно до пункту 21.B.327(c);

рекомендацію для видання сертифіката льотної придатності або обмеженого сертифіката льотної придатності та сертифіката перегляду льотної придатності, який видається після оцінки льотної придатності згідно з Частиною-M(Part-M).

(c) Якщо не узгоджено інше, заяви, зазначені в підпунктах (b)(2)(i) та (b)(3)(ii), повинні бути видані не раніше ніж за 60 днів до пред'явлення повітряного судна компетентному органу.

21.A.175. Мова

Керівництва, таблички, переліки, маркування приладів та інша необхідна інформація, яка вимагається застосовними вимогами для сертифікації, повинні бути представлені однією або кількома мовами - українською, російською або англійською.

21.A.177. Виправлення або змінення

Сертифікат льотної придатності може виправити або змінити лише компетентний орган.

21.A.179. Передача або повторне видання

(a) У разі зміни власника повітряного судна:

1) якщо повітряне судно залишається у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, сертифікат льотної придатності або обмежений сертифікат льотної придатності, тільки який відповідає обмеженому сертифікату типу, передається разом з повітряним судном;

2) (зарезервовано)

(i) (зарезервовано)

(ii) (зарезервовано)

(b) У разі зміни власника повітряного судна, яке не відповідає обмеженому сертифікату типу та для якого видано обмежений сертифікат льотної придатності, сертифікат льотної придатності передається разом з повітряним судном за умови, що повітряне судно залишається у тому самому реєстрі.

21.A.180. Інспектування

Утримувач сертифіката льотної придатності повинен забезпечити доступ до повітряного судна, для якого видано сертифікат льотної придатності, за запитом компетентного органу.

21.A.181. Строк дії та чинність

(a) Сертифікат льотної придатності видається на необмежений період. Він залишається чинним за умови:

1) відповідності застосовній типовій конструкції та вимогам підтримання льотної придатності; та

2) повітряне судно залишається у тому самому реєстрі; та

3) сертифікат типу або обмежений сертифікат типу, на підставі якого його було видано, не втратив чинності відповідно до параграфа 21.A.51;

4) сертифікат не було здано або скасовано відповідно до параграфа 21.B.330.

(b) Після здавання або скасування сертифікат має бути повернено до компетентного органу.

21.A.182. Ідентифікація повітряного судна

Кожен заявник на отримання сертифіката льотної придатності за умовами цієї глави повинен довести, що повітряне судно ідентифіковано згідно з главою Q.

ГЛАВА I - Сертифікати щодо шуму на місцевості

21.A.201. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру видання сертифікатів щодо шуму на місцевості.

21.A.203. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа, яка зазначена як власник у реєстраційному посвідченні повітряного судна, або її представник вважаються прийнятними як заявник на отримання сертифіката щодо шуму на місцевості для цього повітряного судна відповідно до цієї глави.

21.A.204. Заявка

(a) Заявка на отримання сертифіката щодо шуму на місцевості відповідно до параграфа 21.A.203 подається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом.

(b) Кожна заявка повинна включати:

1) для нового повітряного судна:

(i) заяву про відповідність:

видану відповідно до пункту 21.A.163(b), або

видану відповідно до параграфа 21.A.130 та визнану компетентним органом, або

для імпортованого повітряного судна, заяву, підписану органом держави експортера, про те, що повітряне судно відповідає конструкції, схваленій компетентним органом, та

(ii) інформацію щодо шуму, що визначена згідно із застосовними вимогами щодо шуму;

2) для повітряного судна, що знаходилося в експлуатації:

(i) інформацію щодо шуму, що визначена згідно із застосовними вимогами щодо шуму;

(ii) записи, що відображають строки та стандарти виробництва, модифікації та технічного обслуговування повітряного судна.

(c) Якщо не узгоджено інше, заяви, про які йдеться в підпункті (b)(1), має бути видано не раніше ніж за 60 днів до представлення повітряного судна компетентному органу.

21.A.207. Виправлення або змінення

Сертифікат щодо шуму на місцевості може доповнити або змінити лише компетентний орган.

21.A.209. Передача або повторне видання

У разі зміни власника повітряного судна:

(a) якщо повітряне судно залишається у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, сертифікат щодо шуму на місцевості передається разом з повітряним судном.

(b) (зарезервовано)

21.A.210. Інспектування

Утримувач сертифіката щодо шуму на місцевості повинен забезпечити доступ до повітряного судна, для якого видано сертифікат щодо шуму на місцевості, за запитом компетентного органу для інспектування.

21.A.211. Строк дії та чинність

(a) Сертифікат щодо шуму на місцевості видається на необмежений період. Він залишається чинним за умови:

1) відповідності застосовній типовій конструкції, вимогам захисту довкілля та підтримання льотної придатності; та

2) повітряне судно залишається у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України; та

3) сертифікат типу або обмежений сертифікат типу, на підставі якого його було видано, не втратив чинності відповідно до параграфа 21.A.51;

4) сертифікат не було здано або скасовано відповідно до параграфа 21.B.430.

(b) Після здавання або скасування сертифікат має бути повернено до компетентного органу.

ГЛАВА J - СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРОБНИКА

(Design Organisation Approval - DOA)

21.A.231. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру схвалення організацій розробників та правила, які визначають права і обов'язки заявника на отримання та утримувачів таких схвалень.

21.A.233. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа (організація) вважається прийнятною як заявник на отримання схвалення відповідно до цієї глави:

(a) згідно з параграфами 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B або 21.A.602B; або

(b) для схвалення другорядних змін або проектів незначних ремонтів, якщо робиться запит на отримання повноважень відповідно до параграфа 21.A.263.

21.A.234. Заявка

Заявка на отримання схвалення організації розробника надається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом. Зазначена заявка повинна містити основну інформацію, необхідну відповідно до параграфа 21.A.243, та умови схвалення, які заявляються для схвалення відповідно до параграфа 21.A.251.

21.A.235. Видання схвалення організації розробника

Організація розробника має право отримати схвалення організації розробника, яке видається компетентним органом, якщо вона довела відповідність застосовним вимогам, викладеним у цій главі.

21.A.239. Система забезпечення проекту

(a) Організація розробника повинна довести, що вона встановила та здатна підтримувати систему забезпечення проекту для управління та нагляду за процесом проектування виробів, компонентів та обладнання, які зазначені у заявці, та змінами, які вносяться до конструкції. Система забезпечення проекту повинна бути такою, щоб дати організації розробника можливість:

1) забезпечувати, що проектування виробів, компонентів та обладнання або проектування змін до них відповідає застосовним вимогам сертифікаційного базису типу, застосовному сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації та вимогам захисту довкілля; та

2) забезпечувати, що обов'язки організації належно виконуються відповідно до:

(i) цих Правил; та

(ii) умов схвалення, виданих відповідно до параграфа 21.A.251;

3) самостійно контролювати відповідність задокументованим процедурам системи. Такий контроль повинен включати систему зворотного зв'язку, замкнуту на особу або на групу осіб, які відповідають за впровадження коригувальних заходів.

(b) Система забезпечення проекту повинна включати функцію незалежної перевірки доведення відповідності, на підставі якої організація подає заяву про відповідність та пов'язану з цим документацію до компетентного органу.

(c) Організація розробника повинна визначити спосіб, у який система забезпечення проекту пояснює прийнятність спроектованих партнерами або субпідрядником компонентів чи обладнання, або виконаних ними завдань згідно з порядком, який узгоджується в письмовому вигляді.

21.A.243. Інформація

(a) Організація розробника повинна надати компетентному органу посібник, у якому безпосередньо або через перехресне посилання описуються сама організація, суттєві процедури та вироби або зміни, що вносяться до виробів, які проектуються. У разі проведення льотних випробувань, керівництво з льотних випробувань, яке визначає організаційні принципи та процедури щодо льотних випробувань. Керівництво з льотних випробувань включає:

(i) опис організації процесів льотних випробувань, включаючи залучення організації з льотних випробувань у процесі видання дозволу на виконання польотів;

(ii) принципи комплектування екіпажу, включаючи визначення складу, компетентність, тривалість та обмеження часу польоту відповідно до додатка 12, де це застосовується;

(iii) процедури перевезення осіб, що не є членами льотного екіпажу та для навчальних льотних випробувань, коли це застосовується;

(iv) принципи управління ризиками та безпекою і відповідні методики;

(v) процедури визначення приладів та обладнання, які повинні бути наявні на повітряному судні;

(vi) перелік документів, які необхідно оформити для проведення льотних випробувань.

(b) Якщо будь-які компоненти або обладнання чи будь-які зміни виробів проектуються організаціями-партнерами або субпідрядниками, посібник повинен відображати, яким чином організація розробника здатна забезпечити відповідність усіх компонентів та обладнання, як вимагається в пункті 21.A.239(b), та повинен містити безпосередньо або через перехресне посилання опис та інформацію про діяльність з проектування та організаційну структуру зазначених партнерів або субпідрядників, які необхідні для такого забезпечення.

(c) До посібника слід вносити зміни, які необхідні для відображення останнього оновлення організації, а копії внесених змін слід надавати компетентному органу.

(d) Організація розробника повинна надати інформацію про кваліфікацію і досвід керівного складу та інших осіб, які в організації відповідають за прийняття рішень, що впливають на льотну придатність та захист довкілля.

21.A.245. Вимоги для схвалення

Організація розробника на підставі інформації, наданої відповідно до параграфа 21.A.243, повинна додатково до вимог параграфа 21.A.239 довести, що:

(a) персонал усіх технічних підрозділів відповідно укомплектований і досвідчений та отримав такі належні повноваження, які дозволяють йому виконувати усі покладені обов'язки, і все це разом з робочими місцями, виробничими потужностями та обладнанням є достатнім для того, щоб досягти заданих характеристик виробу з льотної придатності, даних для забезпечення експлуатації та захисту довкілля;

(b) у межах підрозділів та між підрозділами існує повна та ефективна координація щодо льотної придатності, забезпечення експлуатації та захисту довкілля.

21.A.247. Зміни у системі забезпечення проекту

Після видання схвалення організації розробника кожна зміна системи забезпечення проекту, яка є суттєвою для доведення відповідності або для льотної придатності виробу, забезпечення експлуатації та захисту довкілля, повинна бути схвалена компетентним органом. Заяву для схвалення до компетентного органу слід подавати у письмовому вигляді, а організація розробника повинна довести компетентному органу на підставі запропонованих для внесення змін до посібника та до впровадження зміни, що система забезпечення проекту відповідатиме цій главі після впровадження зміни.

21.A.249. Передача

Окрім випадку зміни власника, що для визначених у параграфі 21.A.247 цілей вважається суттєвим, схвалення організації розробника не передається.

21.A.251. Умови схвалення

Умови схвалення визначають різновиди проектної роботи, категорії виробів, компонентів та обладнання, для яких організація розробника є утримувачем схвалення організації розробника, а також функції та обов'язки, які організації дозволено виконувати щодо льотної придатності, забезпечення експлуатації та характеристик шуму, викиду палива та емісії вихлопних газів виробів. Для схвалення організації розробника, яке охоплює сертифікацію типу або UA-TSO схвалення для допоміжної силової установки (Auxiliary Power Unit - APU), умови схвалення додатково повинні містити перелік виробів або APU. Ці умови повинні видаватися як частина схвалення організації розробника.

21.A.253. Зміни умов схвалення

Кожна зміна умов схвалення повинна бути схвалена компетентним органом. Заявка на внесення зміни до умов схвалення подається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом. Організація розробника повинна відповідати застосовним вимогам цієї глави.

21.A.257. Обстеження

(a) Організація розробника повинна вжити заходів, які дадуть компетентному органу можливість проводити будь-які обстеження, включаючи перевірки партнерів та субпідрядників, які необхідні для визначення відповідності та збереження відповідності застосовним вимогам цієї глави.

(b) Організація розробника повинна дати можливість компетентному органу переглядати будь-який звіт, робити будь-яку перевірку та виконувати або брати участь у будь-яких наземному та льотному випробуваннях, необхідних для перевірки обґрунтованості заяви про відповідність, яку подає заявник згідно з пунктом 21.A.239(b).

21.A.258. Недоліки

(a) Якщо виявлено об'єктивний доказ невідповідності утримувача схвалення організації розробника застосовним вимогам цих Правил, недолік класифікується так:

1) недолік першого рівня - будь-яка невідповідність цим Правилам, яка може призвести до неконтрольованої невідповідності застосовним вимогам та негативно вплинути на безпеку повітряного судна;

2) недолік другого рівня - будь-яка невідповідність цим Правилам, що не класифікована як невідповідність першого рівня.

(b) недолік третього рівня - будь-який елемент, який містить потенційні проблеми, що можуть призвести до невідповідності за умовами пункту (a), що визначено на підставі об'єктивного доказу.

(c) Після одержання згідно із застосовними процедурами відповідно до вимог чинного законодавства повідомлення про недоліки:

1) у разі недоліку першого рівня утримувач схвалення організації розробника повинен довести коригувальні дії, спрямовані на задоволення вимог компетентного органу, протягом періоду, який не перевищує 21 робочий день і починається після складеного у письмовому вигляді підтвердження щодо отримання повідомлення про недоліки;

2) у разі недоліків другого рівня тривалість періоду коригувальних заходів, яка визначається компетентним органом, повинна відповідати характеру недоліку, але у будь-якому разі від початку не повинна перевищувати трьох місяців. За певних обставин та залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити строк на три місяці за умови наявності задовільного плану коригувальної дії, який узгоджено з компетентним органом;

3) недоліки третього рівня не потребують від утримувача схвалення організації розробника негайної дії.

(d) У разі недоліків першого або другого рівня схвалення організації розробника може підлягати частковому або повному призупиненню або скасуванню згідно із застосовними процедурами відповідно до чинного законодавства. Утримувач схвалення організації розробника повинен своєчасно надати підтвердження отримання повідомлення про призупинення або скасування схвалення організації розробника.

21.A.259. Строк дії та чинність

(a) Схвалення організації розробника видається на необмежений період часу. Воно залишається чинним, доки:

1) організація розробника не втратить спроможності довести відповідність застосовним вимогам цієї глави; або

2) утримувач або будь-який з його партнерів або субпідрядників не перешкоджають компетентному органу виконувати обстеження відповідно до параграфа 21.A.257; або

3) не існує доказів, що система забезпечення проекту не здатна зберігати задовільний контроль та нагляд за проектуванням виробів або за внесенням змін відповідно до схвалення; або

4) сертифікат здано або скасовано відповідно до застосовних процедур, вимог чинного законодавства.

(b) Після здавання або скасування сертифікат має бути повернуто до компетентного органу.

21.A.263. Повноваження

(a) Утримувач схвалення організації розробника має право здійснювати діяльність з проектування згідно з положеннями цих Правил та в межах умов схвалення.

(b) За умови дотримання вимог пункту 21.A.257(b) компетентний орган приймає без подальшої перевірки такі доказові документи, надані заявником для отримання:

1) схвалення умов польоту, необхідні для дозволу на виконання польотів; або

2) сертифіката типу чи схвалення головної зміни типової конструкції; або

3) додаткового сертифіката типу; або

4) UA-TSO схвалення згідно з підпунктом 21.A.602B(b)(1); або

5) схвалення проекту значного ремонту.

(c) Утримувач схвалення організації розробника має право у межах її умов схвалення та за відповідними процедурами системи забезпечення проекту:

1) класифікувати зміни типової конструкції на головні та другорядні, а також ремонти як значні та незначні;

2) схвалювати другорядні зміни типової конструкції та незначні ремонти;

3) видавати інформацію або інструкції, які містять таке формулювання: "Технічний зміст цього документа схвалено за повноваженнями схваленої організації розробника (DOA) N UA.21J.XXXX";

4) схвалювати другорядні зміни та додатки до льотного керівництва повітряного судна (AFM) та видавати такі зміни, які містять таке формулювання: "Зміну N [YY] до AFM [ZZ] схвалено за повноваженнями схваленої організації розробника (DOA) N UA.21J.XXXX";

5) схвалювати проекти значних ремонтів виробів або допоміжної силової установки, для яких вона є утримувачем сертифіката типу або додаткового сертифіката типу, або UA-TSO схвалення;

6) схвалювати умови, для яких може бути видано дозвіл на виконання польотів згідно з підпунктом 21.A.710(a)(2), за винятком дозволів на виконання польотів, що видаються для цілей, визначених у підпункті 21.A.701(a)(15);

7) видавати дозвіл на виконання польотів відповідно до пункту 21.A.711(b) для повітряного судна, яке спроектовано або модифіковано або для якого згідно з підпунктом 21.A.263(c)(6) схвалено умови, згідно з якими дозвіл на виконання польотів може бути видано, та якщо організація контролює згідно зі схваленням організації розробника конфігурацію повітряного судна та засвідчує відповідність зі схваленими проектними умовами польоту.

21.A.265. Обов'язки утримувача

Утримувач схвалення організації розробника повинен:

(a) вести свій посібник відповідно до системи забезпечення проекту;

(b) забезпечувати, щоб цей посібник використовувався як базовий робочий документ всередині організації;

(c) визначати, що конструкція виробів, або їх зміни, або ремонти, що доречні, відповідають застосовним вимогам та не мають небезпечних особливостей;

(d) за винятком другорядних змін або незначних ремонтів, схвалених відповідно до наданих повноважень згідно з параграфом 21.A.263, подавати компетентному органу заяви та відповідну документацію, яка підтверджує відповідність пункту (c);

(e) надавати компетентному органу інформацію або інструкції, пов'язані з діями, визначеними параграфом 21.A.3B;

(f) якщо застосовується, за повноваженням відповідно до підпункту 21.A.263(c)(6) визначати умови, за яких може бути видано дозвіл на виконання польотів;

(g) якщо застосовується, за повноваженням відповідно до підпункту 21.A.263(c)(7) встановлювати відповідність пунктам 21.A.711(b) та (e) перед виданням дозволу на виконання польотів.

ГЛАВА К - КОМПОНЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ

21.A.301. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру схвалення компонентів та обладнання.

21.A.303. Відповідність застосовним вимогам

Доведення відповідності компонентів та обладнання, що встановлюються на виріб, тип якого сертифіковано, проводиться:

(a) спільно з процедурами сертифікації типу відповідно до глав B, D або E для виробу, на якому вони встановлюються, або

(b) якщо доречно, за процедурами UA-TSO схвалення відповідно до глави O; або

(c) у разі стандартних комплектувальних виробів відповідно до офіційно визнаних стандартів.

21.A.305. Схвалення компонентів та обладнання

У всіх випадках, коли вимагається схвалення компонентів або обладнання, компоненти або обладнання мають відповідати відповідному UA-TSO або технічним вимогам, які визнані компетентним органом як еквівалентні у конкретному випадку.

21.A.307. Допуск компонентів та обладнання до встановлення

Компонент або обладнання може бути встановлено на виріб, тип якого сертифіковано, якщо вони знаходяться у стані, придатному для безпечної експлуатації, та якщо:

(a) виконано маркування відповідно до глави Q та вони супроводжені документом, який засвідчує, що комплектувальний виріб виготовлено відповідно до схвалених проектних даних; таким документом є сертифікат дозволеної передачі (Форма 1 (додаток 1)) чи еквівалентний документ, прийнятність якого визнано компетентним органом; або

(b) вони є стандартною деталлю; або

(c) у разі повітряного судна, що належить до ELA1 чи ELA2, вони є компонентом або обладнанням, для яких:

1) відсутні обмеження ресурсу та строку служби, вони не є компонентом силової конструкції планера, не є компонентом системи керування польотом;

2) виготовлення здійснено відповідно до застосовного проекту;

3) виконано маркування відповідно до глави Q;

4) виконано ідентифікацію для встановлення на конкретному повітряному судні;

5) відповідність їх встановлення на повітряному судні вимогам підпунктів 1 - 4 цього пункту перевірена власником, який відповідає за визначення цієї відповідності.

ГЛАВА L - СХВАЛЕННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ЕКСПОРТУ

21.A.L.5. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру видання схвалень льотної придатності для виробів авіаційної техніки, що експортуються.

21.A.L.10. Класифікація

(a) Схвалення льотної придатності для експорту повітряного судна видається відповідно до цієї глави у формі експортного сертифіката льотної придатності повітряного судна (Форма 27 (додаток 13)).

(b) Схваленням льотної придатності для експорту виробів авіаційної техніки інших, ніж повітряне судно, є сертифікат дозволеної передачі (Форма 1 (додаток 1)) чи еквівалентний документ, прийнятність якого визнано компетентним органом, що видається:

1) відповідно до параграфа 21.A.130 або 21.A.163 для виготовлених виробів, або

2) відповідно до параграфа 145.A.50 додатка 2 до Авіаційних правил України "Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 06 березня 2019 року N 286, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 березня 2019 року за N 316/33287 (далі - Частина-145(Part-145)) або параграфа M.A.613 Частини-M(Part-M) для виробів, на яких виконано технічне обслуговування.

21.A.L.15. Експортний сертифікат льотної придатності

Експортний сертифікат льотної придатності засвідчує, що повітряне судно відповідає схваленим проектним даним, додатковим вимогам та умовам країни імпортера (за наявності) та перебуває у стані, придатному для безпечної експлуатації. Експортний сертифікат не дає права на виконання польотів.

21.A.L.20. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа, яка є власником повітряного судна, або організація виробника вважається прийнятною як заявник на отримання експортного сертифіката льотної придатності відповідно до цієї глави.

21.A.L.25. Заявка

(a) Форму заявки на отримання експортного сертифіката льотної придатності повітряного судна відповідно до параграфа 21.A.L.15 та порядок її подання визначає компетентний орган.

(b) Кожна заявка на отримання експортного сертифіката льотної придатності повітряного судна повинна включати:

1) для нового повітряного судна:

(i) тип і модель повітряного судна;

(ii) сертифікат типу;

(iii) найменування організації виробника повітряного судна;

(iv) документ, яким компетентний орган схвалив виробництво повітряного судна;

(v) серійний (заводський) номер повітряного судна;

(vi) визначення стану повітряного судна (нове);

(vii) назву країни, до якої експортується повітряне судно;

(viii) інформацію про наявність або відсутність додаткових спеціальних вимог та умов держави імпортера;

(ix) відхилення та/або невідповідності застосовним вимогам льотної придатності із зазначенням наявності згоди органу держави-імпортера про прийняття повітряного судна з цими відхиленнями та/або невідповідностями;

2) для повітряного судна, що знаходилось в експлуатації:

(i) тип і модель повітряного судна;

(ii) сертифікат типу або еквівалентний документ, яким компетентний орган схвалив проектні дані;

(iii) найменування організації виробника повітряного судна;

(iv) серійний (заводський) номер повітряного судна;

(v) державний і реєстраційний знаки повітряного судна;

(vi) визначення стану повітряного судна (було в експлуатації або після капітального ремонту);

(vii) документ, яким компетентний орган схвалив організацію з технічного обслуговування (для повітряного судна після капітального ремонту) або організацію з управління підтримання льотної придатності організації відповідно до Частини-M(Part-M);

(viii) назву країни, до якої експортується повітряне судно;

(ix) інформацію про наявність або відсутність додаткових спеціальних вимог та умов держави-імпортера;

(x) відхилення та/або невідповідності застосовним вимогам льотної придатності із зазначенням наявності згоди органу держави-імпортера про прийняття повітряного судна з цими відхиленнями та/або невідповідностями.

(c) До заявки додаються:

1) для нового повітряного судна:

(i) заява про відповідність повітряного судна за Формою 52 (додаток 8)), яка:

видана відповідно до пункту 21.A.163(b), або

видана відповідно до параграфа 21.A.130 та визнана компетентним органом;

(ii) виданий компетентним органом держави-імпортера перелік додаткових спеціальних вимог та умов або його заява про відсутність таких вимог та умов;

(iii) заява компетентного органу держави-імпортера про згоду прийняти повітряне судно з наявними відхиленнями та/або невідповідностями;

2) для повітряного судна, що знаходилось в експлуатації:

(i) Сертифікат передачі до експлуатації, який видано згідно з Частиною-145(Part-145) після виконання капітального ремонту, або рекомендація для видання сертифіката перегляду льотної придатності, яка видається після оцінки льотної придатності згідно з Підчастиною I Частини-M(Part-M);

(ii) виданий компетентним органом держави-імпортера перелік додаткових спеціальних вимог та умов або його заява про відсутність таких вимог та умов;

(iii) заява компетентного органу держави-імпортера про згоду прийняти повітряне судно з наявними відхиленнями та/або невідповідностями.

(d) Якщо не узгоджено інше, заяви та сертифікати, зазначені в підпунктах (c)(1)(i) та (c)(2)(i), повинні бути видані не раніше ніж за 60 днів до пред'явлення повітряного судна компетентному органу.

21.A.L.30. Інспектування

Заявник на отримання експортного сертифіката льотної придатності повітряного судна повинен забезпечити доступ до повітряного судна інспекторів компетентного органу.

21.A.L.35. Ідентифікація повітряного судна

Кожен заявник на отримання сертифіката льотної придатності за умовами цієї глави повинен довести, що повітряне судно ідентифіковано відповідно до умов глави Q.

21.A.L.40. Виправлення або змінення

Експортний сертифікат льотної придатності повітряного судна може виправити або змінити лише компетентний орган.

ГЛАВА M - РЕМОНТИ

21.A.431A. Сфера застосування

(a) Ця глава визначає процедуру схвалення проекту ремонту та права і обов'язки заявників на отримання або утримувачів таких схвалень.

(b) Ця глава визначає стандартні ремонти, які не підлягають процесу схвалення, визначеному в цій главі.

(c) Ремонт означає усунення пошкодження та/або відновлення стану льотної придатності після первинної передачі в експлуатацію виробником будь-якого виробу, компонента або обладнання.

(d) Усунення пошкодження шляхом заміни компонентів або обладнання без потреби розроблення конструкторської документації розглядається як завдання технічного обслуговування і тому не потребує схвалення згідно з положеннями цих Правил.

(e) Ремонт комплектувального виробу, для якого видано UA-TSO схвалення, розглядається як зміна конструкції, схвалена відповідно до UA-TSO, та проводиться згідно з параграфом 21.A.611 цих Правил.

21.A.431B. Стандартні ремонти

(a) Стандартними ремонтами є ремонти:

1) щодо:

(i) літаків з MTOM 5700 кг або менше;

(ii) гвинтокрилих повітряних суден з MTOM 3175 кг або менше;

(iii) планерів, мотопланерів, аеростатів та дирижаблів, які належать до ELA1 або ELA2;

2) які відповідають проектним даним, що містяться у прийнятих компетентним органом вимогах для сертифікації, враховуючи прийнятні методи, техніку та практику для впровадження і визначення стандартних ремонтів, включаючи пов'язані інструкції з підтримання льотної придатності; та

3) які не суперечать даним утримувача сертифіката типу.

(b) Параграфи з 21.A.432A до 21.A.451 не застосовуються до стандартних ремонтів.

21.A.432A. Прийнятність заявника

(a) Будь-яка фізична або юридична особа, яка довела або доводить свою здатність відповідно до параграфа 21.A.432B, вважається прийнятною як заявник на отримання схвалення проекту значного ремонту відповідно до цієї глави.

(b) Будь-яка фізична або юридична особа має право подати заявку на отримання схвалення проекту незначного ремонту.

21.A.432B. Доведення здатності

(a) Заявник на отримання схвалення проекту значного ремонту повинен довести свою здатність шляхом отримання схвалення організації розробника, яке видає компетентний орган згідно з главою J.

(b) У разі відступу від пункту (a) заявник може запропонувати компетентному органу альтернативну процедуру доведення своєї спроможності у вигляді угоди про застосування процедур, яка встановлює особливу практику проектування, використання ресурсів та послідовності дій, які необхідні для відповідності вимогам цієї глави.

(c) У разі відступу від пунктів (a) та (b) заявник може запропонувати компетентному органу узгодити для схвалення програму сертифікації, що визначає особливу практику проектування, використання ресурсів та послідовності дій, необхідних для відповідності вимогам цих Правил для ремонту виробу, як визначено в пункті 21.A.14(c).

21.A.433. Проект ремонту

(a) Заявник на отримання схвалення проекту ремонту повинен:

1) довести відповідність вимогам сертифікаційного базису типу та вимогам захисту довкілля, на які здійснено посилання у сертифікаті типу, або у додатковому сертифікаті типу, або у UA-TSO схваленні для допоміжної силової установки, що доречно, або в обох вищезазначених сертифікатах, які є чинними на дату подання заявки (на отримання схвалення ремонту), а також відповідність будь-якій поправці, внесеній у ті вимоги для сертифікації, або спеціальні умови, які компетентний орган вважає необхідними для встановлення рівня безпеки, еквівалентного такому, що встановлено сертифікаційним базисом типу конструкції, на який є посилання у сертифікаті типу, або у додатковому сертифікаті типу, або у UA-TSO схваленні для допоміжної силової установки;

2) надати усю необхідну доказову інформацію за запитом компетентного органу;

3) заявити про відповідність вимогам для сертифікації та вимогам захисту довкілля, про які йдеться в підпункті (a)(1).

(b) Якщо заявник не є утримувачем сертифіката типу, або додаткового сертифіката типу, або UA-TSO схвалення для допоміжної силової установки, що доречно, він може відповідати пункту (a) через використання власних ресурсів або через укладення угоди з утримувачем сертифіката типу, або додаткового сертифіката типу, або UA-TSO схвалення для допоміжної силової установки, що доречно.

21.A.435. Класифікація ремонтів

(a) Ремонт може бути значним або незначним. Класифікація проводиться відповідно до критеріїв параграфа 21.A.91 для зміни типової конструкції.

(b) Класифікація ремонту як значного або незначного відповідно до пункту (a) проводиться:

1) компетентним органом; або

2) відповідно схваленою організацією розробника за узгодженою з компетентним органом процедурою.

21.A.437. Видання схвалення проекту ремонту

Якщо заявлено та продемонстровано, що проект ремонту задовольняє застосовним вимогам для сертифікації та вимогам захисту довкілля, про які йдеться в підпункті 21.A.433(a)(1), він схвалюється:

(a) компетентним органом; або

(b) відповідно схваленою організацією, яка також є утримувачем сертифіката типу, або додаткового сертифіката типу, або UA-TSO схвалення для допоміжної силової установки, за узгодженою з компетентним органом процедурою; або

(c) лише для незначних ремонтів - відповідно схваленою організацією розробника за узгодженою з компетентним органом процедурою.

21.A.439. Виготовлення компонентів для ремонту

Компоненти та обладнання, які використовуватимуться для ремонту, повинні виготовлятися згідно з виробничими даними, які ґрунтуються на всіх необхідних проектних даних, наданих утримувачем схвалення проекту ремонту:

(a) відповідно до глави F, або

(b) відповідно схваленою організацією згідно з главою G, або

(c) відповідно схваленою організацією з технічного обслуговування.

21.A.441. Виконання ремонту

(a) Ремонт виконується згідно з Part - M чи Part - 145 або виробничою організацією, належно схваленою згідно з главою G, за повноваженням, зазначеним у пункті 21.A.163(d).

(b) Організація розробника повинна передати усі необхідні інструкції з встановлення організації, яка виконуватиме ремонт.

21.A.443. Обмеження

Схвалений проект ремонту може містити обмеження. У такому разі проект ремонту повинен включати всі необхідні інструкції та обмеження. Такі інструкції та обмеження повинен передати утримувач схвалення ремонту експлуатанту згідно з процедурою, узгодженою з компетентним органом.

21.A.445. Пошкодження, які залишаються невідремонтованими

(a) Якщо пошкоджений виріб, компонент або обладнання залишаються невідремонтованими і не відповідають раніше затвердженим даним, оцінка наслідків пошкодження для льотної придатності може бути проведена тільки:

1) компетентним органом, або

2) відповідно схваленою організацією розробника за процедурою, узгодженою з компетентним органом.

Будь-які необхідні обмеження слід відпрацювати згідно з процедурами, про які йдеться в параграфі 21.A.443.

(b) Якщо організація, яка оцінює пошкодження за пунктом (a), не є компетентним органом або утримувачем сертифіката типу, чи додаткового сертифіката типу, або UA-TSO схвалення для допоміжної силової установки, вона повинна надати підтвердження, що інформація, на якій ґрунтується оцінка, є адекватною і отримана або за рахунок власних ресурсів організації, або за угодою з утримувачем сертифіката типу чи додаткового сертифіката типу або UA-TSO схвалення для допоміжної силової установки, або від виробника, що доречно.

21.A.447. Зберігання документації

Для кожного ремонту вся застосовна проектна інформація, креслення, звіти з випробувань, інструкції та обмеження, які можуть бути використані згідно з параграфом 21.A.443, обґрунтування класифікації та доведення схвалення проекту повинні:

(a) надаватися утримувачем схвалення проекту ремонту у розпорядження компетентного органу, та

(b) зберігатися утримувачем схвалення проекту ремонту з метою надання інформації, необхідної для забезпечення підтримання льотної придатності відремонтованих виробів, компонентів та обладнання.

21.A.449. Інструкції з підтримання льотної придатності

(a) Утримувач схвалення проекту ремонту повинен надати принаймні один повний комплект змін до інструкцій з підтримання льотної придатності, що є результатом проекту ремонту, який включає описові дані та технологічні інструкції, підготовлені згідно із застосовними вимогами, кожному експлуатанту повітряного судна, на якому виконано ремонт. Відремонтовані виріб, компонент або обладнання можуть бути передані в експлуатацію до завершення внесення змін до таких інструкцій, але це може тривати протягом обмеженого періоду експлуатації і лише за узгодженням з компетентним органом. Потім зміни до таких інструкцій повинні стати доступними за запитом будь-якої іншої особи, якій необхідно діяти відповідно до умов вищезазначених змін до інструкцій. Надання якогось керівництва або частини змін до інструкцій з підтримання льотної придатності, що стосуються проведення капітального ремонту або інших значних форм технічного обслуговування, може бути затримане на дату передачі повітряного судна в експлуатацію, але бути наявними до того, коли будь-який з виробів досягне відповідного календарного строку служби або нальоту, що вимірюються в годинах/циклах.

(b) Якщо утримувач схвалення проекту ремонту видає оновлення таких змін до інструкцій з підтримання льотної придатності після первинного схвалення ремонту, такі оновлення мають надаватися кожному експлуатанту та стати доступними для будь-якої іншої особи за її запитом, якій необхідно дотримуватись умов таких змін до інструкцій. Компетентному органу повинна бути надана програма, яка регламентує, як саме поширюються зміни до інструкцій з підтримання льотної придатності.

21.A.451. Обов'язки та маркування

(a) Кожен утримувач схвалення значного ремонту повинен:

1) виконувати обов'язки:

(i) визначені в параграфах 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 та 21.A.449;

(ii) як визначено у взаємодії з утримувачем сертифіката типу, або додаткового сертифіката типу, або UA-TSO схвалення для допоміжної силової установки відповідно до пункту 21.A.433(b), що доречно;

2) визначити маркування, включаючи літери UPA, згідно з пунктом 21.A.804(a).

(b) За винятком утримувачів сертифікатів типу або UA-TSO схвалення для допоміжної силової установки, до яких застосовується параграф 21.A.44, утримувач схвалення проекту незначного ремонту повинен:

1) виконувати обов'язки, визначені в параграфах 21.A.4, 21.A.447 та 21.A.449;

2) визначити маркування, включаючи літери UPA, згідно з пунктом 21.A.804(a).

ГЛАВА M1 - ВИЗНАННЯ СХВАЛЕНЬ ПРОЕКТІВ РЕМОНТІВ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

21.A.M1.5. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру визнання проектів ремонтів, які призначені для виконання на імпортованих виробах і які схвалені компетентним органом з льотної придатності держави розробника проекту ремонту або відповідно схваленою цим компетентним органом організацією згідно з наданими повноваженнями.

21.A.M1.10. Загальні положення

(a) Компетентний орган без додаткових перевірок та без видання схвального документа може визнати схвалення, видане компетентним органом держави розробника проекту ремонту для виконання ремонту імпортованого виробу, для якого він видав сертифікат типу, або обмежений сертифікат типу, або еквівалентний документ для імпортованого виробу, з урахуванням пункту (c).

(b) Компетентний орган може зробити запит до утримувача схвалення проекту ремонту або до компетентного органу з льотної придатності держави розробника проекту ремонту додаткову інформацію щодо первинного схвалення проекту ремонту.

(c) Ступінь довіри оцінкам і процедурам, які робить та застосовує компетентний орган з льотної придатності держави розробника, визначається з врахуванням положень пункту 4 розділу I цих Правил. Детальні процедури процесу визнання (валідації) можуть визначатися відповідною двосторонньою угодою, про яку йдеться у пункті 5 розділу I цих Правил, або відповідною домовленістю між компетентним органом та компетентним органом з льотної придатності держави розробника чи еквівалентним документом.

21.A. M1.15. Визнання проекту ремонту

Для визнання проекту ремонту компетентний орган видає лист визнання проекту ремонту за формою і процедурою, визначеними компетентним органом.

Для виробів, щодо яких Європейське агентство з безпеки польотів (European Union Aviation Safety Agency - EASA) виконує від імені держав - членів Європейського Союзу функції та завдання держави розробника, проекти ремонтів, схвалені відповідно до Регламенту (EU) N 748/2012, вважаються такими, що схвалені компетентним органом.

(ГЛАВА N - НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ)

ГЛАВА O - СХВАЛЕННЯ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНДАРТОМ УКРАЇНИ

21.A.601. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру видання UA-TSO схвалення та правила, що регулюють права і зобов'язання заявників на отримання та утримувачів таких схвалень.

21.A.602A. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа, яка виробляє або готується для виробництва комплектувального виробу згідно з UA-TSO та яка довела або доводить свою здатність відповідно до параграфа 21.A.602B, вважається прийнятною як заявник на отримання UA-TSO схвалення.

21.A.602B. Доведення здатності

Будь-який заявник на отримання UA-TSO схвалення повинен довести свою здатність так:

(a) для виробництва - шляхом отримання схвалення організації виробника, яке видається згідно з главою G або через відповідність процедурам глави F; та

(b) для проектування:

1) для допоміжної силової установки - шляхом отримання схвалення організації розробника, яке видає компетентний орган згідно з главою J;

2) для усіх інших комплектувальних виробів - шляхом застосування процедур, які встановлюють особливу практику проектування, використання ресурсів та послідовності дій, необхідних для відповідності вимогам цих Правил.

21.A.603. Заявка

(a) Заявка на отримання UA-TSO схвалення подається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом. Така заявка повинна включати обсяг інформації, визначеної в параграфі 21.A.605.

(b) Якщо передбачається впровадження серії другорядних змін згідно з параграфом 21.A.611, заявник повинен відобразити в заявці базовий номер моделі комплектувального виробу та пов'язаний номер за кресленням з відкритими дужками після нього, маючи на увазі, що зміна літер у суфіксі або номерів (або їх комбінацій) буде додаватися час від часу.

21.A.604. Отримання UA-TSO схвалення для допоміжної силової установки (APU)

Щодо UA-TSO схвалення для допоміжної силової установки:

(a) застосовуються параграфи 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17A, 21.A.17B, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44 шляхом часткового відступу від параграфів 21.A.603, 21.A.606(c), 21.A.610 та 21.A.615, за винятком того, що UA-TSO схвалення видається згідно з параграфом 21.A.606 замість сертифіката типу;

(b) глава D або E цих Правил застосовує для схвалення змін конструкції за рахунок часткового відступу від параграфа 21.A.611. Якщо застосовується глава E, слід видати окреме UA-TSO схвалення замість додаткового сертифіката типу.

(c) глава M застосовується для схвалення проектів ремонту.

21.A.605. Вимоги до обсягу інформації

Заявник повинен подати до компетентного органу такі документи:

(a) заяву про відповідність, яка засвідчує, що заявник задовольнив вимоги цієї глави;

(b) декларацію про конструкцію та характеристики (Declaration of Design and Performance - DDP);

(c) одну копію технічних даних, які вимагаються застосовним UA-TSO;

(d) опис організації (або посилання на опис організації), про який ідеться у параграфі 21.A.143, для отримання відповідного схвалення організації виробника відповідно до глави G або керівництво (чи посилання на керівництво), про яке йдеться у пункті 21.A.125A(b), для виробництва відповідно до глави F без схвалення організації виробника;

(e) для допоміжної силової установки (APU) - керівництво (чи посилання на керівництво), про яке йдеться у параграфі 21.A.243 для отримання відповідного схвалення організації розробника відповідно до глави J;

(f) для усіх інших комплектувальних виробів - процедури, про які йдеться у підпункті 21.A.602B(b)(2).

21.A.606. Видання UA-TSO схвалення

Заявник має право отримати UA-TSO схвалення, видане компетентним органом, після:

(a) доведення своєї здатності згідно з параграфом 21.A.602B; та

(b) доведення того, що комплектувальний виріб відповідає технічним умовам застосовного UA-TSO, та надання відповідної заяви про відповідність;

(c) безпосередньої заяви заявника про його готовність відповідати вимогам, про які йдеться в параграфі 21.A.609.

21.A.607. Повноваження, які надає UA-TSO схвалення

Утримувач UA-TSO схвалення має право виготовляти та маркувати комплектувальний виріб належними мітками UA-TSO.

21.A.608. Декларація про конструкцію та характеристики (DDP)

(a) DDP повинна містити принаймні таку інформацію:

1) що відповідає пунктам 21.A.31(a) і (b) та визначає комплектувальний виріб, його конструкцію та стандарти для випробувань;

2) там, де доречно, - номінальні експлуатаційні характеристики комплектувального виробу, отримані або безпосередньо, або за рахунок посилання на інші додаткові документи;

3) заяву про відповідність, яка засвідчує, що комплектувальний виріб відповідає застосовному UA-TSO;

4) посилання на відповідні звіти з випробувань;

5) посилання на належні керівництва з технічного обслуговування, капітального ремонту та відновлювального ремонту;

6) рівні відповідності у тих випадках, де згідно з UA-TSO дозволено використовувати різні рівні відповідності;

7) перелік відхилень, прийнятих відповідно до параграфа 21.A.610.

(b) DDP повинна бути підтверджена підписом та датою утримувача UA-TSO схвалення або підписом та датою його уповноваженого представника.

21.A.609. Обов'язки утримувачів UA-TSO схвалення

Утримувач UA-TSO схвалення за умовами цієї глави повинен:

(a) виготовляти кожен комплектувальний виріб відповідно до глави G або F, що гарантує відповідність кожного готового комплектувального виробу його проектним даним та його безпеку для монтажного встановлення;

(b) підготувати та вести поточну документацію повних технічних даних та записів відповідно до параграфа 21.A.613 для кожної моделі кожного комплектувального виробу, для яких було видано UA-TSO схвалення;

(c) підготувати, вести та оновлювати оригінальні копії усіх керівництв, які необхідні згідно з вимогами відповідних вимог льотної придатності для комплектувального виробу;

(d) зробити доступними для користувачів комплектувального виробу та за запитом для компетентного органу ті керівництва з технічного обслуговування, капітального ремонту та відновлювального ремонту, які необхідні під час експлуатації та технічного обслуговування комплектувального виробу. Зазначене стосується також змін, які буде внесено до таких керівництв;

(e) маркувати кожен комплектувальний виріб згідно з параграфом 21.A.807;

(f) задовольняти умовам параграфів 21.A.3A, 21.A.3B та 21.A.4;

(g) продовжувати задовольняти кваліфікаційним вимогам, про які йдеться в параграфі 21.A.602B.

21.A.610. Схвалення відхилень

(a) Кожен виробник, який запитує дозвіл на відхилення від стандарту експлуатаційних характеристик, що передбачені UA-TSO, повинен довести, що стандарти, від яких передбачається відхилення, компенсуються факторами або особливостями конструкції, які забезпечують еквівалентний рівень безпеки польотів.

(b) Запит на схвалення відхилення разом з усіма доречними даними подається компетентному органу.

21.A.611. Зміни конструкції

(a) Утримувач UA-TSO схвалення може внести другорядні зміни до конструкції (будь-яка зміна, відмінна від головної) без подальшого дозволу компетентного органу. У такому разі змінений комплектувальний виріб зберігає первісний номер моделі (для визначення другорядних змін слід використати зміни або виправлення номера за кресленням), і утримувачу треба передати компетентному органу будь-які додатково перевірені дані, необхідні для підтвердження відповідності до пункту 21.A.603(b).

(b) Будь-яка зміна конструкції, яка внесена утримувачем UA-TSO схвалення і є настільки значною, що потребує істотно повного дослідження для визначення її відповідності UA-TSO, є головною зміною такої конструкції. До внесення такої зміни до конструкції утримувач повинен присвоїти нове визначення типу або моделі комплектувального виробу та подати заявку на отримання нового схвалення відповідно до параграфа 21.A.603.

(c) Жодна зміна конструкції з боку фізичної або юридичної особи, що не є утримувачем UA-TSO схвалення, і яка подала заяву про відповідність для комплектувального виробу, не є прийнятною для схвалення відповідно до цієї глави O, доки особа, яка хоче отримати схвалення, не подасть заявку на отримання окремого UA-TSO схвалення відповідно до параграфа 21.A.603.

21.A.613. Зберігання документації

Для дотриманням вимог зі зберігання документації, що належить до системи якості або пов'язана з нею, уся відповідна інформація про конструкцію, креслення та звіти з випробувань, включаючи записи результатів перевірки комплектувального виробу після випробувань, повинні бути у розпорядженні компетентного органу та зберігатися у порядку, передбаченому для інформації, необхідної для забезпечення підтримання льотної придатності комплектувального виробу та сертифікованого типу виробу, на якому цей комплектувальний виріб установлено.

21.A.615. Перевірки компетентним органом

За запитом компетентного органу кожний заявник або утримувач UA-TSO схвалення повинен дати можливість компетентному органу щодо:

(a) присутності на будь-яких випробуваннях;

(b) перевірки документації з технічними даними для такого комплектувального виробу.

21.A.619. Строк дії та чинність

(a) UA-TSO схвалення видається на необмежений строк. Воно залишається чинним за умови, що:

1) продовжують витримуватися умови, за якими UA-TSO схвалення було надане; або

2) виконуються обов'язки утримувача, визначені в параграфі 21.A.609; або

3) комплектувальний виріб не спричинив зростання неприйнятного рівня небезпеки в експлуатації; або

4) схвалення було здано або скасовано за застосовними адміністративними процедурами, встановленими компетентним органом.

(b) У разі здавання або скасування сертифікат має бути повернено до компетентного органу.

21.A.621. Передача

За винятком зміни права власності утримувача, яка вважається суттєвою зміною і тому необхідна відповідність параграфам 21.A.147 та 21.A.247, UA-TSO схвалення, видане за умовами цих Правил, не передається.

ГЛАВА O1 - СХВАЛЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЯКІ ІМПОРТУЮТЬСЯ

21.A.O1.5. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру визнання (валідації) виданих компетентним органом з льотної придатності іншої держави розробника схвалень для компонентів та обладнання, які імпортуються та призначені для:

(a) встановлення на виробі, для якого компетентним органом видано сертифікат типу або обмежений сертифікат типу для імпортованого виробу;

(b) встановлення на виробі, розробником типової конструкції якого є українська організація розробника;

(c) встановлення на виробі за процедурою додаткового сертифіката типу, розробником якого є українська організація розробника зміни.

21.A.O1.10. Загальні положення

(a) Компоненти та обладнання, зазначені в підпункті 21.A.O1.5(a), компетентний орган визнає без додаткових перевірок та без видання схвального документа.

(b) Компоненти та обладнання, зазначені в підпунктах 21.A.O1.5(b) та (c), визнаються компетентним органом і до них застосовується процедура валідації з виданням компетентним органом відповідного схвалення.

(c) У разі недоцільності застосування процедури валідації схвалення встановлення компонентів та обладнання, які зазначено в підпунктах 21.A.O1.5(b) та (c), здійснюється відповідно до пункту 21.A.303(a).

(d) Компонент або обладнання, розробником якого є організація держави - члена Європейського Союзу, щодо якої Європейське агентство з безпеки польотів (European Union Aviation Safety Agency - EASA) виконує від імені держав - членів Європейського Союзу функції та завдання держави розробника, який схвалений відповідно до Регламенту (EU) N 748/2012, вважається таким, що схвалений компетентним органом за умови надання копій ETSO схвалення (ETSO authorisation - ETSOA) та декларації про конструкцію та характеристики (Declaration of Design and Performance - DDP).

21.A.O1.15. Видання схвалення для компонента або обладнання

(a) Заявка на отримання схвалення для компонента або обладнання, що імпортується, подається до компетентного органу через компетентний орган з льотної придатності держави розробника компонента або обладнання. Форму заявки та порядок її подання встановлює компетентний орган.

(b) До заявки на отримання схвалення для компонента або обладнання додаються:

1) копія схвалення, виданого за результатами первинного схвалення компонента або обладнання;

2) копія декларації про конструкцію та характеристики або еквівалентного документа, що містить належну інформацію.

(c) Компетентний орган може зробити запит до заявника або до компетентного органу з льотної придатності держави розробника на додаткову інформацію щодо первинного схвалення компонента або обладнання.

(d) За позитивними результатами розгляду поданих документів та інформації компетентний орган видає схвалення компонента або обладнання.

(e) Ступінь довіри до оцінок і процедур, які робить та застосовує компетентний орган з льотної придатності держави розробника компонента або обладнання, визначається з врахуванням положень пункту 4 частини I цих Правил. Детальні процедури процесу визнання (валідації) можуть визначатися відповідною двостороньою угодою, про яку йдеться у пункті 5 частини I цих Правил, або відповідною домовленістю між компетентним органом та компетентним органом з льотної придатності держави розробника чи еквівалентним документом.

ГЛАВА P - ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ

21.A.701. Сфера застосування

(a) Дозволи на виконання польотів згідно з цією главою видаються для повітряних суден, які не відповідають або для яких не доведено відповідність застосовним вимогам льотної придатності, але які придатні для виконання безпечного польоту з дотриманням визначених умов з такими цілями:

1) дослідно-конструкторських робіт;

2) доведення відповідності правилам або вимогам для сертифікації;

3) тренування екіпажу організацій розробника або організацій виробника;

4) виробничі льотні випробування нових виготовлених повітряних суден;

5) перельоти повітряного судна між виробничими потужностями під час виробництва;

6) польоти повітряного судна для прийняття замовником;

7) доставка або постачання повітряного судна на експорт;

8) польоти повітряного судна для прийняття компетентним органом;

9) дослідження ринку, включаючи тренування екіпажу замовника;

10) участь у виставках та авіашоу;

11) перельоти повітряного судна до місця проведення технічного обслуговування, або місця перегляду льотної придатності, або місця зберігання;

12) польоти повітряного судна з вагою, що перевищує його максимальну сертифіковану злітну вагу, для польоту понад нормальну дальність над водою або над земною поверхнею там, де відсутні придатні для посадки засоби чи відповідне паливо;

13) встановлення рекорду, повітряні змагання у швидкості або подібні змагання;

14) польоти повітряного судна, яке відповідає застосовним вимогам льотної придатності, до того як визначено відповідність вимогам захисту довкілля;

15) для некомерційної льотної діяльності на окремих повітряних суднах нескладної конструкції або типах, для яких не може бути видано сертифіката льотної придатності або обмеженого сертифіката льотної придатності.

(b) Ця глава визначає процедури для видання дозволів на виконання польотів та схвалення відповідних умов виконання польотів і встановлює права та обов'язки заявників на отримання та утримувачів цих дозволів і схвалень умов виконання польоту.

21.A.703. Прийнятність заявника

(a) Залежно від цілей польоту, зазначених у пункті 21.A.701(a), прийнятною особою як заявник на отримання дозволу на виконання польотів вважається організація розробника, організація виробника, експлуатант або організація з технічного обслуговування, за винятком дозволу на виконання польотів з метою, зазначеного в підпункті 21.A.701(a)(15), де заявник повинен бути власником.

(b) Прийнятною особою для подання заявки на схвалення умов виконання польоту залежно від цілей, зазначених у пункті 21.A.701(a), вважається організація розробника, організація виробника, експлуатант, організація з технічного обслуговування або власник повітряного судна для польотів з метою, зазначеною в підпункті 21.A.701(a)(15).

21.A.705. Компетентний орган

Для цілей цієї глави компетентним органом є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації України, як визначено в параграфі 21.1.

(a) (зарезервовано)

(b) (зарезервовано)

21.A.707. Заявка на отримання дозволу на виконання польотів

(a) Якщо заявникові не було надано повноваження з видання дозволу на виконання польотів, заявка на отримання дозволу на виконання польотів відповідно до параграфа 21.A.703 подається компетентному органу за формою та в порядку, що встановлені цим органом.

(b) Кожна заявка на отримання дозволу на виконання польотів повинна включати:

1) ціль(і) польоту(ів) відповідно до параграфа 21.A.701;

2) питання, з яких повітряне судно не відповідає застосовним вимогам льотної придатності;

3) умови польоту, схвалені відповідно до параграфа 21.A.710.

(c) Якщо умови польоту не схвалено на дату подачі заявки на отримання дозволу на виконання польотів, заявка на схвалення умов польоту повинна бути подана згідно з параграфом 21.A.709.

21.A.708. Умови польоту

Умови польоту включають:

(a) конфігурацію(ї), для якої(их) робиться запит на отримання дозволу на виконання польотів;

(b) будь-які умови або обмеження, необхідні для безпечної експлуатації повітряного судна, включаючи:

1) умови або обмеження для маршрутів чи повітряного простору, або обидва, які необхідні для польоту (польотів);

2) умови та обмеження для льотного екіпажу, який здійснює політ на повітряному судні, додатково до визначених у додатку 12;

3) обмеження щодо перевезення осіб інших, ніж льотний екіпаж;

4) експлуатаційні обмеження, особливі процедури або технічні умови, яких необхідно дотримуватися;

5) конкретну програму льотних випробувань (якщо вона може бути застосована);

6) особливі заходи з підтримання льотної придатності, включаючи інструкції з технічного обслуговування та порядок, відповідно до якого вони будуть виконуватися;

(c) обґрунтування того, що повітряне судно придатне до безпечного польоту за умов або обмежень, визначених згідно з пунктом (b);

(d) метод, який використовується для контролю конфігурації повітряного судна для того, щоб залишатися в межах визначених умов.

21.A.709. Заявка на схвалення умов польоту

(a) Якщо заявникові не було надано повноваження зі схвалення умов польоту, заявка на схвалення умов польоту відповідно до пункту 21.A.707(c) подається до компетентного органу за формою та в порядку, що встановлені цим органом:

1) (зарезервовано)

2) (зарезервовано)

(b) Кожна заявка на схвалення умов польоту повинна включати:

1) запропоновані умови польоту;

2) документи, які визначають умови; та

3) заяву про те, що повітряне судно здатне безпечно виконувати політ в умовах або за обмеженнями, які зазначені в пункті 21.A.708(b).

21.A.710. Схвалення умов польоту

(a) У разі схвалення умов польоту, пов'язаних із безпекою конструкції, умови польоту схвалює:

1) компетентний орган; або

2) відповідно схвалена організація розробника згідно з повноваженнями, визначеними підпунктом 21.A.263(c)(6).

(b) У разі схвалення умов польоту, не пов'язаних із безпекою конструкції, умови польоту схвалює компетентний орган або відповідно схвалена організація, яка також видаватиме дозвіл на виконання польотів.

(c) Перед схваленням умов польоту компетентний орган або схвалена організація повинна впевнитися, що повітряне судно здатне безпечно виконувати політ за встановлених умов та обмежень. Компетентний орган для цього може виконати або вимагати від заявника виконати будь-які необхідні перевірки або випробування.

21.A.711. Видання дозволу на виконання польотів

(a) Дозвіл на виконання польотів (Форма 20a (додаток 3)) може видати компетентний орган за умов, зазначених у параграфі 21.B.525.

(b) Відповідно схвалена організація розробника може видавати дозвіл на виконання польотів (Форма 20b (додаток 4)) відповідно до наданого згідно з пунктом 21.A.263(c)(7) повноваження, якщо умови польоту, про які йдеться в параграфі 21.A.708, було схвалено згідно з параграфом 21.A.710.

(c) Відповідно схвалена організація виробника може видавати дозвіл на виконання польотів (Форма 20b (додаток 4)) відповідно до наданого згідно з пунктом 21.A.163(e) повноваження, якщо умови польоту, про які йдеться у параграфі 21.A.708, було схвалено згідно з параграфом 21.A.710.

(d) Відповідно схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності може видавати дозвіл на виконання польотів (Форма 20b (додаток 4)) відповідно до наданого повноваження згідно з параграфом M.A.711 Part-M, якщо умови польоту, про які йдеться в параграфі 21.A.708, було схвалено згідно з параграфом 21.A.710 цих Правил.

(e) Дозвіл на виконання польотів повинен точно описувати ціль(і) та будь-які умови й обмеження, схвалені відповідно до параграфа 21.A.710.

(f) Для дозволів, виданих згідно з пунктами (b), (c) або (d), копія дозволу на виконання польотів та пов'язані з ним умови польоту повинні бути подані компетентному органу за найближчою нагодою, але не пізніше ніж через 3 дні.

(g) Якщо доведено, що будь-яка з умов, визначених у пункті 21.A.723(a), не відповідає дозволу на виконання польотів, який видано організацією відповідно до пункту (b), (c) або (d), організація повинна негайно скасувати цей дозвіл на виконання польотів та без затримок повідомити компетентний орган.

21.A.713. Зміни

(a) Будь-які зміни, які роблять недійсними умови польоту або пов'язані з обґрунтуванням, що встановлені для дозволу на виконання польотів, повинні бути схвалені відповідно до параграфа 21.A.710. За потреби відповідна заявка подається згідно з параграфом 21.A.709.

(b) Зміни, які впливають на зміст дозволу на виконання польотів, потребують видання нового дозволу на виконання польотів згідно з параграфом 21.A.711.

21.A.715. Мова

Керівництва, таблички, переліки, маркування приладів та інша необхідна інформація, яка вимагається застосовними вимогами для сертифікації, повинні бути представлені однією або кількома мовами - українською, російською або англійською.

21.A.719. Передача

(a) Дозвіл на виконання польотів не підлягає передачі.

(b) Як відступ від пункту (a) щодо дозволу на виконання польотів, який видано з метою, зазначеною в підпункті 21.A.701(a)(15), якщо право власності на повітряне судно було змінене, дозвіл на виконання польотів передається разом з повітряним судном за умови, що повітряне судно залишається в тому самому реєстрі.

21.A.721. Перевірки

Утримувач або заявник на отримання дозволу на виконання польотів повинен забезпечити доступ до повітряного судна за запитом компетентного органу.

21.A.723. Строк дії та чинність

(a) Дозвіл на виконання польотів видається максимум на 12 місяців та залишається чинним за умови:

1) відповідності зазначеним у пункті 21.A.711(e) умовам та обмеженням, що пов'язані з дозволом на виконання польотів;

2) дозвіл на виконання польотів не було здано або скасовано;

3) повітряне судно залишається в тому самому реєстрі.

(b) Як відступ від пункту (a) щодо дозволу на виконання польотів, виданого з метою, зазначеною в підпункті 21.A.701(a)(15), його може бути видано на необмежений строк.

(c) Після здавання або скасування дозвіл на виконання польотів має бути повернуто до компетентного органу.

21.A.725. Поновлення дії дозволу на виконання польотів

Поновлення дії дозволу на виконання польотів здійснюється як зміна відповідно до параграфа 21.A.713.

21.A.727. Обов'язки утримувача дозволу на виконання польотів

Утримувач дозволу на виконання польотів повинен забезпечити дотримання та збереження всіх умов та обмежень, пов'язаних з дозволом на виконання польотів.

21.A.729. Зберігання документації

(a) Усі документи, підготовлені для визначення та обґрунтування умов польоту, повинні залишатися утримувачем схвалення умов польоту в розпорядженні компетентного органу та мають зберігатися для надання інформації, необхідної для забезпечення підтримання льотної придатності повітряного судна.

(b) Усі документи, пов'язані з виданням дозволів на виконання польотів за повноваженням схваленої організації, у тому числі перевірки звітів, документів, які підтверджують схвалення умов польоту та сам дозвіл на виконання польотів, повинні залишатися в розпорядженні компетентного органу та зберігатися для надання інформації, необхідної для забезпечення підтримання льотної придатності повітряного судна.

ГЛАВА Q - ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ, КОМПОНЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

21.A.801. Ідентифікація виробів

(a) Ідентифікація виробів повинна містити таку інформацію:

1) найменування виробника;

2) визначення виробу;

3) наданий виробником серійний номер;

4) будь-яку іншу інформацію, яку компетентний орган вважає доречною.

(b) Будь-яка фізична або юридична особа, яка виготовляє повітряне судно або двигун за умовами глави G або F, повинна ідентифікувати таке повітряне судно або двигун за допомогою вогнетривкої таблички, яка містить визначену у пункті (a) інформацію, що нанесена на табличку за допомогою гравірування, вирізання, штампування або застосування іншого схваленого вогнетривкого методу маркування. Ідентифікаційна табличка повинна закріплюватись так, щоб вона була доступною і розбірливою та навряд чи буде стертою або видаленою під час звичайної експлуатації чи втраченою або зруйнованою під час аварії.

(c) Фізична або юридична особа, яка виготовляє повітряний гвинт, лопать повітряного гвинта або втулку повітряного гвинта за умовами глави G або F, повинна ідентифікувати їх за допомогою таблички, гравірування, вирізання, штампування або застосування іншого схваленого методу вогнетривкого маркування, що розміщується на некритичній з точки зору надійності поверхні гвинта, містить інформацію, визначену у пункті (a) і навряд чи буде стертою або видаленою під час звичайної експлуатації чи втраченою або зруйнованою під час аварії.

(d) Для пілотованих аеростатів ідентифікаційна табличка, визначена у пункті (b), кріпиться до оболонки аеростата та розташовується за можливості там, де розбірлива експлуатанту під час наповнення аеростата повітрям. Додатково корзина, силова рама та будь-який нагрівальний пристрій повинні бути постійно та розбірливо ідентифіковані із зазначенням найменування виробника, номера за кресленням та серійного номера або еквівалентних даних.

21.A.803. Поводження з даними ідентифікації

(a) Жодна особа не повинна видаляти, змінювати або розміщувати ідентифікаційну інформацію, про яку йдеться у пункті 21.A.801(a), на будь-якому повітряному судні, двигуні, повітряному гвинті, лопаті або на втулці повітряного гвинта або відповідно до пункту 21.A.807(a) на допоміжній силовій установці без схвалення компетентним органом.

(b) Жодна особа не повинна видаляти або встановлювати будь-яку ідентифікаційну табличку, про яку йдеться у пункті 21.A.801(a) або 21.A.807(a) для APU, без схвалення компетентним органом.

(c) Шляхом відступу від положень пунктів (a) та (b) будь-яка фізична або юридична особа, яка виконує технічне обслуговування за застосовними відповідними авіаційними правилами, згідно з встановленими компетентним органом методами, способами та практикою може:

1) видаляти, змінювати або розміщувати ідентифікаційну інформацію, про яку йдеться у пункті 21.A.801(a), на будь-якому повітряному судні, двигуні, повітряному гвинті, лопаті або втулці повітряного гвинта або відповідно до пункту 21.A.807(a) на APU; або

2) видаляти ідентифікаційну табличку, про яку йдеться у параграфі 21.A.801 або 21.A.807 для APU, якщо це необхідно під час операцій з технічного обслуговування.

(d) Жодна особа не повинна встановлювати ідентифікаційну табличку, зняту відповідно до підпункту (c)(2), на будь-яке повітряне судно, двигун, повітряний гвинт, лопать повітряного гвинта або втулку повітряного гвинта іншу, ніж ту, яку було з нього (неї) знято.

21.A.804. Ідентифікація компонентів та обладнання

(a) Кожен компонент чи обладнання повинні бути постійно та розбірливо марковані із зазначенням:

1) назви, найменування торгової марки або емблеми, що ідентифікує виробника, способом, який зазначений в застосовних проектних даних; та

2) номера за кресленням, як визначено в застосовних проектних даних; та

3) літер UPA для компонентів чи обладнання, які виготовлені згідно із схваленими проектними даними, що не належать утримувачу сертифіката типу для відповідного продукту, крім комплектувальних виробів, які відповідають UA-TSO.

(b) Шляхом відступу від положень пункту (a), якщо компетентний орган погоджується з тим, що компонент або обладнання занадто малі або ж непрактично маркувати компонент або обладнання будь-якою інформацією, яка потрібна за пунктом (a), визначений супровідний документ, що свідчить про придатність компонента чи обладнання для використання, або контейнер для них повинні містити інформацію, яка не може бути відображена на компоненті.

21.A.805. Ідентифікація критичних компонентів

Додатково до параграфа 21.A.804 кожен виробник компонента, який входить до складу виробу, для якого видано сертифікат типу, і який визначено як критичний компонент, повинен постійно та розбірливо маркувати такий компонент із зазначенням номера за кресленням та серійного номера.

21.A.807. Ідентифікація UA-TSO комплектувальних виробів

(a) Кожен утримувач UA-TSO схвалення відповідно до глави O повинен постійно та розбірливо маркувати кожен комплектувальний виріб із зазначенням такої інформації:

1) найменування та місцезнаходження виробника;

2) назва, тип, номер за кресленням або позначення моделі комплектувального виробу;

3) серійний номер або дата виготовлення комплектувального виробу або те й інше; та

4) застосовний номер UA-TSO.

(b) Шляхом відступу від положень пункту (a), якщо компетентний орган погоджується з тим, що компонент занадто малий, або ж непрактично маркувати компонент будь-якою інформацією, потрібною за пунктом (a), визначений документ про придатність компонента для використання, який супроводжує компонент або контейнер для його транспортування, повинен містити інформацію, яку не може бути відображено на компоненті.

(c) Будь-яка особа, яка виготовляє APU за умовами глави G або F, повинна ідентифікувати таку APU за допомогою вогнетривкої таблички, яка містить визначену у пункті (a) інформацію, нанесену на неї за допомогою гравірування, вирізання, штампування або іншого схваленого методу вогнетривкого маркування. Ідентифікаційна табличка повинна закріплюватись так, щоб вона була доступною і розбірливою та навряд чи буде стертою або видаленою під час звичайної експлуатації чи втраченою або зруйнованою під час аварії.

РОЗДІЛ B. ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНУ

ГЛАВА A - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

21.B.5. Сфера застосування

(a) Цей розділ встановлює процедуру для компетентного органу, коли він виконує завдання та зобов'язання, пов'язані з виданням, підтриманням, внесенням змін, призупиненням та здачею сертифікатів, схвалень та повноважень, про які йдеться у цих Правилах.

(b) Компетентний орган приймає вимоги для сертифікації і керівний матеріал для допомоги в реалізації цього розділу.

21.B.20. Зобов'язання компетентного органу

Компетентний орган є відповідальним за реалізацію глав розділу A.

21.B.25. Вимоги до організаційної структури компетентного органу

(a) Загальні положення:

Компетентний орган, його повноваження, відповідальність, організаційна структура та персонал визначаються згідно із законодавством України.

(b) Ресурси:

1) кількість персоналу повинна бути достатньою для виконання визначених завдань;

2) у структурі компетентного органу повинні бути визначені керівники підрозділів, які є відповідальними за виконання відповідного завдання (завдань) у межах своїх повноважень.

(c) Кваліфікація та підготовка:

весь персонал повинен мати належну кваліфікацію та достатні знання, досвід і підготовку, потрібні для виконання визначеного йому завдання.

21.B.30. Документовані процедури

(a) Компетентний орган повинен встановити документовані процедури для опису своєї організації, засобів та методів виконання вимог цих Правил. Процедури повинні оновлюватися та використовуватися як базові робочі документи в межах повноважень для усієї відповідної діяльності.

(b) Повинен бути забезпечений доступ користувачів до документованих процедур та поправок до них.

21.B.35. Зміни організаційної структури та процедур

(a) Компетентний орган повинен належним чином відображати в документованих процедурах будь-яку значну зміну у своїй організаційній структурі та визначити процес внесення змін до документованих процедур.

(b) Компетентний орган повинен своєчасно оновлювати свої документовані процедури відповідно до будь-якої зміни в правилах, щоб забезпечити ефективну реалізацію.

21.B.40. Розв'язання спірних питань

(a) Компетентний орган повинен визначити процес вирішення спірних питань у межах своїх організаційних документованих процедур.

(b) (зарезервовано)

21.B.45. Звітність/взаємодія

(a) Компетентний орган повинен належним чином забезпечити взаємодію з іншими групами, які здійснюють сертифікацію, дослідження, схвалення або надання повноважень, іншими країнами для забезпечення ефективного обміну інформацією, яка є застосовною для безпеки виробів, компонентів та обладнання.

(b) У процесі застосування цих Правил компетентний орган повинен проводити аналіз впливу регуляторного акта.

21.B.55. Зберігання документації

Компетентний орган повинен зберігати або підтримувати доступ до усіх належних записів, пов'язаних із сертифікатами, схваленнями та повноваженнями, які він надав згідно з відповідними національними правилами.

21.B.60. Директиви льотної придатності

Якщо компетентний орган отримує директиву льотної придатності від компетентної влади іншої країни розробника, така директива повинна бути оприлюднена для виконання на повітряних суднах, зареєстрованих в Україні або повинно бути оприлюднено інше рішення щодо її застосування.

ГЛАВА B - СЕРТИФІКАТИ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНІ СЕРТИФІКАТИ ТИПУ

Застосовуються процедури відповідно до вимог чинного законодавства.

ГЛАВА B1 - СХВАЛЕННЯ ТИПОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ВИРОБІВ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

Застосовуються процедури відповідно до вимог чинного законодавства.

(ГЛАВА C - НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ)

ГЛАВА D - ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ТА ДО ОБМЕЖЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ

21.B.70. Схвалення змін типової конструкції

Схвалення змін даних для забезпечення експлуатації включається до схвалення зміни типової конструкції. Однак компетентний орган використовує окремий процес для класифікації та схвалення щодо змін даних для забезпечення експлуатації.

ГЛАВА D1 - СХВАЛЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ДЛЯ ІМПОРТОВАНОГО ВИРОБУ

Застосовуються процедури відповідно до вимог чинного законодавства.

ГЛАВА E - ДОДАТКОВІ СЕРТИФІКАТИ ТИПУ

Застосовуються процедури відповідно до вимог чинного законодавства.

ГЛАВА E1 - СХВАЛЕННЯ ЗМІН ЗА ДОДАТКОВИМИ СЕРТИФІКАТАМИ ТИПУ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

Застосовуються процедури відповідно до вимог чинного законодавства.

ГЛАВА F - ВИРОБНИЦТВО БЕЗ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА

21.B.120. Обстеження

(a) Компетентний орган призначає групу для обстеження кожного заявника на отримання або утримувача схвального листа для виконання усіх завдань, пов'язаних із цим схвальним листом. Група складається з керівника для управління та керівництва групою обстеження та одного або кількох членів. Керівник групи звітує перед керівником, який є відповідальним за діяльність, як визначено у підпункті 21.B.25(b)(2).

(b) Компетентний орган здійснює достатню діяльність з обстеження заявника на отримання або утримувача схвального листа для обґрунтування рекомендацій щодо видання, супроводження, зміни, призупинення дії або скасування схвального листа.

(c) Компетентний орган повинен підготувати процедури для обстеження заявників на отримання або утримувачів схвального листа як частину задокументованих процедур, що охоплюють принаймні такі елементи:

1) оцінка отриманих заявок;

2) визначення групи для обстеження;

3) підготовка та планування обстеження;

4) оцінка документації (керівництва, процедури тощо);

5) аудит та перевірка;

6) відстеження коригувальних заходів;

7) рекомендації щодо видання, зміни, призупинення дії або скасування схвального листа.

21.B.125. Недоліки

(a) Якщо під час аудиту або інших заходів компетентний орган виявив об'єктивний доказ невідповідності утримувача схвального листа застосовним вимогам розділу A цих Правил, недолік класифікується згідно з пунктом 21.A.125B(a).

(b) Компетентний орган здійснює такі заходи:

1) у разі виявлення недоліків першого рівня компетентний орган негайно вживає заходів щодо обмеження, повного або часткового призупинення дії чи скасування листа схвалення залежно від серйозності недоліку, доки організація не впровадить задовільні коригувальні заходи;

2) у разі виявлення недоліків другого рівня компетентний орган надає строк для впровадження коригувальних заходів, який залежно від характеру недоліку не повинен перевищувати трьох місяців. За певних обставин наприкінці такого періоду та залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити цей строк на три місяці за умови наявності задовільного плану коригувальних заходів, наданого організацією.

(c) Компетентний орган вживає заходів з повного або часткового тимчасового призупинення дії схвального листа у разі відсутності відповідності в межах наданого компетентним органом часу.

21.B.130. Видання схвального листа

(a) Якщо є впевненість, що виробник відповідає застосовним вимогам глави F розділу A, компетентний орган видає схвальний лист з доведення відповідності окремих виробів, компонентів або обладнання (Форма 65 (додаток 11)) без зайвої затримки.

(b) Схвальний лист повинен містити обсяг схвалення, строк дії та (якщо застосовуються) відповідні обмеження, пов'язані з повноваженнями виробника.

(c) Строк дії схвального листа не повинен перевищувати одного року.

21.B.135. Супроводження схвального листа

Компетентний орган супроводжує схвальний лист, доки:

(a) виробник належним чином використовує Форму 52 (додаток 8) як заяву про відповідність для готового повітряного судна, а Форму 1 (додаток 1) та за потреби еквівалентні документи - для інших виробів, ніж готове повітряне судно, компонентів та обладнання;

(b) перевірки, проведені компетентним органом до затвердження Форми 52 (додаток 8) або Форми 1 (додаток 1) чи за потреби еквівалентного документа відповідно до пункту 21.A.130(c), не виявили будь-яких невідповідностей вимогам або процедурам, які містяться у керівництві, наданому виробником, або будь-яких невідповідностей у відповідних виробах, компонентах або обладнанні; під час таких перевірок перевіряється принаймні, що:

1) схвалення поширюється на виріб, компонент або обладнання, які були визнані та залишаються визнаними;

2) керівництво, про яке йдеться в пункті 21.A.125A(b), та статус змін до нього, на які є посилання у схвальному листі, виробник використовує як основний робочий документ; у протилежному випадку перевірка далі не продовжується і тому сертифікати придатності не затверджуються;

3) виробництво здійснюється за умовами, визначеними у схвальному листі, та виконано задовільно;

4) перевірки та випробування (включаючи льотні випробування, якщо доречно), як визначено в підпунктах 21.A.130(b)(2) та/або 21.A.130(b)(3), проведено відповідно до умов, визначених у схвальному листі, та виконано задовільно;

5) перевірки з боку компетентного органу, описані або обов'язкові для схвального листа, виконано та визнано прийнятними;

6) заява про відповідність відповідає параграфу 21.A.130 і надана у ній інформація не перешкоджає її затвердженню;

(c) не досягнуто будь-якої дати завершення дії схвального листа.

21.B.140. Зміни схвального листа

(a) Компетентний орган належним чином відповідно до параграфа 21.B.120 проводить дослідження будь-якої зміни схвального листа.

(b) Якщо компетентний орган задоволений тим, що продовжують дотримуватися вимоги глави F розділу A, він вносить відповідну зміну до схвального листа.

21.B.145. Обмеження, призупинення дії та скасування схвального листа

(a) Про обмеження, призупинення дії та скасування схвального листа необхідно письмово повідомити утримувача схвального листа. Компетентний орган повинен надати причини обмеження, призупинення дії чи скасування та повідомити утримувача про його право на оскарження.

(b) Якщо дія схвального листа призупиняється, його дія поновлюється після того, як знову буде встановлено відповідність главі F розділу A цих Правил.

21.B.150. Зберігання документації

(a) Компетентний орган повинен встановити таку систему зберігання записів, яка робить можливим адекватне простеження процесу видання, супроводження, змін, призупинення дії або скасування кожного окремого схвального листа.

(b) Записи повинні містити принаймні:

1) документи, надані заявником на отримання схвального листа або утримувачем схвального листа;

2) документи, оформлені під час обстеження та перевірки, в яких викладено дії та остаточні результати за елементами, визначеними в параграфі 21.B.120;

3) схвальний лист, включаючи зміни,

4) протоколи зустрічей з виробником.

(c) Мінімальний строк зберігання звітів у архіві становить шість років після закінчення строку дії схвального листа.

(d) Компетентний орган повинен також супроводжувати звіти до всіх заяв про відповідність (Форма 52 (додаток 8)) та сертифікатів дозволеної передачі (Форма 1 (додаток 1)) чи за потреби - еквівалентний документ, які було затверджено.

ГЛАВА G - СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА

21.B.220. Обстеження

(a) Компетентний орган призначає групу схвалення організації виробника для кожного заявника на отримання або утримувача схвалення організації виробника для виконання усіх завдань, пов'язаних з цим схваленням організації виробника, що складається з керівника групи для управління та керівництва групою схвалення і (за потреби) одного або кількох членів групи. Керівник групи має звітувати перед керівником, який є відповідальним за діяльність, як визначено у підпункті 21.B.25(b)(2).

(b) Компетентний орган здійснює достатню діяльність з обстеження заявника на отримання або утримувача схвалення організації виробника для обґрунтування рекомендацій щодо видання, супроводження, зміни, призупинення дії або скасування схвалення.

(c) Компетентний орган повинен підготувати процедури для обстеження з метою схвалення організації виробника як частину задокументованих процедур, що охоплюють принаймні такі елементи:

1) оцінка отриманих заявок;

2) визначення групи для схвалення організації виробника;

3) підготовка та планування обстеження;

4) оцінка документації (опис організації виробника, процедури тощо);

5) аудит;

6) відстеження коригувальних заходів;

7) рекомендації щодо видання, зміни, призупинення дії або скасування схвалення організації виробника;

8) постійний нагляд.

21.B.225. Недоліки

(a) Якщо під час аудиту або інших заходів компетентний орган виявив об'єктивний доказ невідповідності утримувача схвалення організації виробника застосовним вимогам розділу A цих Правил, недолік класифікується згідно з пунктом 21.A.158(a).

(b) Компетентний орган здійснює такі заходи:

1) у разі виявлення недоліків першого рівня компетентний орган негайно вживає заходів щодо обмеження, повного або часткового призупинення чи скасування схвалення організації виробника залежно від серйозності недоліку, доки організація не впровадить задовільні коригувальні заходи;

2) у разі виявлення недоліків другого рівня компетентний орган надає строк для впровадження коригувальних заходів, який залежно від характеру недоліку не повинен перевищувати трьох місяців. За певних обставин наприкінці такого періоду та залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити строк на три місяці за умови наявності задовільного плану коригувальних заходів, наданого організацією;

(c) компетентний орган вживає заходів з повного або часткового припинення дії схвалення у разі відсутності відповідності в межах наданого компетентним органом часу.

21.B.230. Видання сертифіката

(a) Якщо є впевненість, що організація виробника відповідає застосовним вимогам глави G розділу A, компетентний орган видає сертифікат схвалення організації виробника (Форма 55 (додаток 10)) без затримки.

(b) Номер сертифіката зазначається у Формі 55 (додаток 10) у спосіб, визначений компетентним органом.

21.B.235. Постійний нагляд

(a) Щоб переконатися, що схвалення організації виробника зберігає чинність, компетентний орган повинен здійснювати постійний нагляд та перевіряти:

1) що система якості утримувача схвалення організації виробника відповідає главі G розділу A цих Правил;

2) що організаційна система утримувача схвалення організації виробника функціонує згідно з описом організації виробника;

3) ефективність процедур, що містяться в описі організації виробника; та

4) дотримання стандартів виготовлення виробу, компонента або обладнання шляхом порівняння зі зразком.

(b) Постійний нагляд слід здійснювати згідно з параграфом 21.B.220.

(c) Компетентний орган повинен забезпечити через планування постійного нагляду, що схвалення організації виробника повністю переглянуто на відповідність цим Правилам протягом 24 місяців. Постійний нагляд може здійснюватися через проведення кількох обстежень протягом зазначеного періоду. Кількість аудитів може коливатися залежно від складності структури організації, кількості місць розташування її виробничих потужностей та критичності. Утримувач схвалення організації виробника має бути об'єктом заходів з постійного нагляду з боку компетентного органу щонайменше один раз кожного року.

21.B.240. Зміна схвалення організації виробника

(a) Компетентний орган контролює будь-яку незначну зміну через заходи з постійного нагляду.

(b) Компетентний орган належним чином відповідно до параграфа 21.B.220 проводить дослідження будь-якої значної зміни схвалення організації виробника або заявки утримувача схвалення організації виробника на зміну обсягу або умов схвалення.

(c) Якщо компетентний орган впевнився, що продовжують дотримуватися вимоги глави G розділу A, він вносить відповідну зміну до схвалення організації виробника.

21.B.245. Призупинення дії та скасування схвалення організації виробника

(a) У разі невідповідностей першого або другого рівня компетентний орган повинен частково або повністю обмежити, призупинити дію або скасувати схвалення організації виробника так:

1) у разі невідповідності першого рівня схвалення організації виробника слід одразу обмежити або призупинити. Якщо утримувач схвалення організації виробника не відповідає підпункту 21.A.158(c)(1), схвалення організації виробника скасовується;

2) у разі невідповідності другого рівня компетентний орган повинен прийняти рішення про будь-яке обмеження обсягу схвалення шляхом призупинення його дії або дії його частин. Якщо утримувач схвалення організації виробника не відповідає вимогам підпункту 21.A.158(c)(2), схвалення організації виробника скасовується.

(b) Про обмеження, призупинення дії або скасування схвалення організації виробника необхідно письмово повідомити утримувача схвалення організації виробника. Компетентний орган повинен надати причини призупинення дії чи скасування та повідомити утримувача про його право на оскарження.

(c) Якщо схвалення організації виробника призупиняється, його дія поновлюється після того, як знову буде встановлено відповідність главі G розділу A.

21.B.260. Зберігання документації

(a) Компетентний орган повинен встановити таку систему зберігання записів, яка робить можливим адекватне простеження процесу видання, супроводження, змін, призупинення дії або скасування кожного окремого схвалення організації виробника.

(b) Записи повинні містити принаймні:

1) документи, надані заявником на отримання або утримувачем схвалення організації виробника;

2) документи, оформлені під час обстеження, в яких викладено дії та остаточні результати за елементами, визначені в параграфі 21.B.220, включаючи невідповідності, встановлені відповідно до параграфа 21.B.225;

3) програму постійного нагляду, включаючи звіти про проведені обстеження;

4) сертифікат схвалення організації виробника, включаючи зміни;

5) протоколи зустрічей з утримувачем схвалення організації виробника.

(c) Мінімальний строк зберігання звітів у архіві становить шість років.

ГЛАВА H - СЕРТИФІКАТИ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА ОБМЕЖЕНІ СЕРТИФІКАТИ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

21.B.320. Дослідження

(a) Компетентний орган повинен проводити достатню діяльність з дослідження щодо заявника на отримання або утримувача сертифіката льотної придатності для обґрунтування видання, супроводження, виправлення, призупинення дії або скасування сертифіката або дозволу.

(b) Компетентний орган повинен підготувати процедури оцінки, які охоплюють принаймні такі елементи:

1) оцінку прийнятності заявника;

2) оцінку прийнятності заявки;

3) класифікацію сертифікатів льотної придатності;

4) оцінку документації, отриманої із заявкою;

5) інспектування повітряного судна;

6) визначення необхідних умов, обмежень умов експлуатації або експлуатаційних обмежень для сертифікатів льотної придатності.

21.B.325. Видання сертифікатів льотної придатності

(a) Компетентний орган без невиправданої затримки видає або змінює сертифікат льотної придатності (Форма 25 (додаток 6)), якщо він впевнився, що забезпечено задоволення вимогам параграфа 21.B.326 та відповідність застосовним вимогам глави H розділу A цих Правил.

(b) Компетентний орган без невиправданої затримки видає або змінює обмежений сертифікат льотної придатності (Форма 24 (додаток 5)), якщо він впевнився, що забезпечено задоволення вимогам параграфа 21.B.327 та відповідність застосовним вимогам глави H розділу A цих Правил.

(c) Для нового повітряного судна або такого, що знаходилося в експлуатації і яке походить з іншої країни, додатково до відповідного сертифіката льотної придатності, зазначеного в пунктах (a) чи (b), компетентний орган видає сертифікат перегляду льотної придатності (Форма 15a (додаток 2)).

21.B.326. Сертифікат льотної придатності

Компетентний орган видає сертифікат льотної придатності для:

(a) нового повітряного судна:

1) після надання документів, які вимагаються в підпункті 21.A.174(b)(2);

2) якщо компетентний орган буде впевнений, що повітряне судно відповідає схваленій конструкції та перебуває у стані, придатному для безпечної експлуатації. Зазначене включає інспекції компетентного органу;

(b) повітряного судна, що знаходилося в експлуатації:

1) після надання документів, які вимагаються в підпункті 21.A.174(b)(3), які свідчать, що:

(i) повітряне судно відповідає типовій конструкції відповідно до сертифіката типу та будь-якому додатковому сертифікату типу, зміні чи ремонту, що схвалені згідно з цими Правилами;

(ii) виконано застосовні директиви льотної придатності;

(iii) повітряне судно проінспектовано згідно із застосовними положеннями Part-M;

2) якщо компетентний орган буде задоволений підтвердженням, що повітряне судно відповідає схваленій конструкції та перебуває у стані, придатному для безпечної експлуатації. Зазначене включає інспекції компетентного органу.

21.B.327. Обмежений сертифікат льотної придатності

(a) Компетентний орган видає обмежений сертифікат льотної придатності для:

1) нового повітряного судна:

(i) після надання документів, які вимагаються в підпункті 21.A.174(b)(2);

(ii) якщо компетентний орган буде задоволений підтвердженням, що повітряне судно відповідає схваленій компетентним органом конструкції відповідно до обмеженого сертифіката типу або згідно зі спеціальними вимогами льотної придатності та знаходиться у стані, придатному для безпечної експлуатації. Зазначене може включати інспекції компетентного органу;

2) повітряного судна, що знаходилося в експлуатації:

(i) після надання документів, що вимагаються в підпункті 21.A.174(b)(3), які свідчать про те, що:

(A) повітряне судно відповідає схваленій компетентним органом конструкції відповідно до обмеженого сертифіката типу або згідно із спеціальними вимогами льотної придатності та будь-якому додатковому сертифікату типу, зміні чи ремонту, що схвалені згідно з цими Правилами; та

(B) виконано застосовні директиви льотної придатності;

(C) повітряне судно проінспектовано згідно із застосовними положеннями Part-M;

(ii) якщо компетентний орган буде задоволений підтвердженням, що повітряне судно відповідає схваленій конструкції та перебуває у стані, придатному для безпечної експлуатації. Зазначене може включати інспекції компетентного органу.

(b) Для повітряного судна, яке не може відповідати чинним вимогам льотної придатності та яке не прийнятне для обмеженого сертифіката типу, компетентний орган за потреби бере до уваги відхилення від таких основних вимог:

1) видає та перевіряє відповідність спеціальним вимогам льотної придатності, що забезпечує адекватний рівень безпеки з урахуванням призначеного використання;

2) визначає обмеження для використання повітряного судна.

(c) Обмеження для використання, пов'язані з обмеженими сертифікатами льотної придатності, включаючи обмеження повітряного простору, за потреби враховують відхилення від чинних вимог льотної придатності.

21.B.330. Призупинення дії та скасування сертифікатів льотної придатності та обмежених сертифікатів льотної придатності

(a) Якщо доведено, що будь-яку з умов, визначених у пункті 21.A.181(a), не виконано, компетентний орган призупиняє дію або скасовує сертифікат льотної придатності.

(b) У разі видання повідомлення про призупинення дії та скасування сертифіката льотної придатності чи обмеженого сертифіката льотної придатності компетентний орган повинен повідомити про причини призупинення дії або скасування сертифікатів льотної придатності та повідомити утримувача сертифіката про його право на оскарження.

21.B.345. Зберігання документації

(a) Компетентний орган повинен встановити таку систему зберігання записів, яка робить можливим адекватне простеження процесу видання, супроводження, змін, призупинення дії або скасування кожного окремого сертифіката льотної придатності.

(b) Записи повинні містити, принаймні:

1) документи, надані заявником;

2) документи, оформлені під час дослідження, в яких відображено діяльність та остаточні результати за елементами, що визначені в пункті 21.B.320(b);

3) копію сертифіката або дозволу, включаючи зміни.

(c) Мінімальний строк зберігання звітів у архіві становить шість років після виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України.

ГЛАВА I - СЕРТИФІКАТИ ЩОДО ШУМУ НА МІСЦЕВОСТІ

21.B.420. Дослідження

(a) Компетентний орган повинен проводити достатню діяльність з дослідження щодо заявника на отримання або утримувача сертифіката щодо шуму на місцевості для обґрунтування видання, супроводження, виправлення, призупинення дії або скасування сертифіката.

(b) Компетентний орган повинен підготувати процедури оцінки, які охоплюють принаймні такі елементи:

1) оцінку прийнятності заявника;

2) оцінку документації, отриманої із заявкою;

3) інспектування повітряного судна.

21.B.425. Видання сертифікатів щодо шуму на місцевості

Компетентний орган без невиправданої затримки видає або змінює, що доречно, сертифікат щодо шуму на місцевості (Форма 45 (додаток 7)), якщо забезпечено задоволення застосовним вимогам глави I розділу A.

21.B.430. Призупинення дії та скасування сертифікатів щодо шуму на місцевості

(a) Якщо доведено, що будь-яка з умов, визначених у пункті 21.A.211(a), не виконується, компетентний орган призупиняє дію або скасовує сертифікат щодо шуму на місцевості.

(b) У разі видання повідомлення про призупинення дії та скасування сертифіката щодо шуму на місцевості компетентний орган повинен повідомити про причини призупинення дії або скасування і повідомити утримувача сертифіката про його право на оскарження.

21.B.445. Зберігання документації

(a) Компетентний орган повинен встановити таку систему зберігання записів, яка робить можливим з мінімальною затримкою адекватне простеження процесу видання, супроводження, змін, призупинення дії або скасування кожного окремого сертифіката щодо шуму на місцевості.

(b) Записи повинні містити:

1) документи, надані заявником;

2) документи, оформлені під час дослідження, в яких відображено діяльність та остаточні результати за елементами, що визначені в пункті 21.B.420(b);

3) копію сертифіката, включаючи зміни.

(c) Мінімальний строк зберігання звітів у архіві становить шість років після виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України.

ГЛАВА J - СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРОБНИКА

Застосовуються процедури відповідно до вимог чинного законодавства.

ГЛАВА K - КОМПОНЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Застосовуються процедури відповідно до вимог чинного законодавства.

ГЛАВА L - СХВАЛЕННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ЕКСПОРТУ

21.B.L.5. Дослідження

(a) Компетентний орган повинен проводити достатню діяльність з дослідження щодо заявника на отримання експортного сертифіката льотної придатності повітряного судна для обґрунтування видання та виправлення сертифіката.

(b) Компетентний орган повинен підготувати процедури оцінки, які охоплюють принаймні такі елементи:

1) оцінку прийнятності заявника;

2) оцінку прийнятності заявки;

3) оцінку документації, отриманої із заявкою;

4) інспектування повітряного судна;

5) визначення відхилень та/або невідповідностей повітряного судна застосовним вимогам льотної придатності для внесення їх, як винятків, до експортного сертифіката льотної придатності повітряного судна;

6) отримання від компетентного органу держави-імпортера додаткових спеціальних вимог та умов для імпорту повітряного судна або заяви про відсутність таких вимог та умов;

7) отримання від компетентного органу держави-імпортера згоди на прийняття повітряного судна з визначеними відхиленнями та/або невідповідностями застосовним вимогам льотної придатності, якщо такі є.

21.B.L.10. Видання експортного сертифіката льотної придатності повітряного судна

Компетентний орган без невиправданої затримки видає експортний сертифікат льотної придатності (Форма 27 (додаток 13)), якщо він впевнився, що забезпечено задоволення вимогам параграфа 21.B.L.15 та відповідність застосовним вимогам глави L розділу A цих Правил.

21.B.L.15. Експортний сертифікат льотної придатності повітряного судна

Компетентний орган видає сертифікат льотної придатності для:

(a) нового повітряного судна:

1) після надання документів, які вимагаються в підпунктах 21.A.L.25(b)(1) та (c)(1);

2) якщо компетентний орган буде впевнений, що повітряне судно відповідає схваленій конструкції, додатковим спеціальним вимогам та умовам держави-імпортера, перебуває у стані, придатному для безпечної експлуатації, та є згода держави-імпортера прийняти повітряне судно з відхиленнями та/або невідповідностями застосовним вимогам льотної придатності за їх наявності на повітряному судні. Зазначене включає інспекції компетентного органу;

3) якщо заяву про відповідність повітряного судна (Форма 52, (додаток 8)) видано відповідно до вимог пункту 21.A.163(b), експортний сертифікат льотної придатності видається без інспектування повітряного судна компетентним органом;

(b) повітряного судна, що знаходилося в експлуатації:

1) після надання документів, які вимагаються в підпунктах 21.A.L.25(b)(2) та (c)(2), які свідчать, що:

(i) повітряне судно відповідає типовій конструкції відповідно до сертифіката типу та будь-якого додаткового сертифіката типу, зміні чи ремонту, що схвалені згідно з цими Правилами; та

(ii) виконано застосовні директиви льотної придатності;

(iii) на повітряному судні виконано капітальний ремонт або повітряне судно проінспектовано згідно із застосовними положеннями Part M;

(iv) здійснено заходи із забезпечення відповідності додатковим спеціальним вимогам та умовам держави-імпортера; та

2) якщо компетентний орган буде впевнений, що повітряне судно відповідає схваленій конструкції, додатковим спеціальним вимогам та умовам держави-імпортера, перебуває у стані, придатному для безпечної експлуатації, та є згода держави-імпортера прийняти повітряне судно з відхиленнями та/або невідповідностями застосовним вимогам льотної придатності за їх наявності на повітряному судні. Зазначене включає інспекції компетентного органу.

21.B.L.20. Зберігання документації

(a) Компетентний орган повинен встановити таку систему зберігання записів, яка робить можливим адекватне простеження процесу видання або змін кожного окремого експортного сертифіката льотної придатності.

(b) Записи повинні містити принаймні:

1) дані про документи, надані заявником;

2) дані про документи, оформлені під час дослідження, в яких відображено діяльність та остаточні результати за елементами, що визначені в пункті 21.B.L.5(b);

3) копію сертифіката, включаючи зміни.

(c) Мінімальний строк зберігання звітів у архіві становить шість років після видачі експортного сертифіката льотної придатності повітряного судна.

ГЛАВА M - РЕМОНТИ

Застосовуються процедури відповідно до вимог чинного законодавства.

ГЛАВА М1 - ВИЗНАННЯ СХВАЛЕНЬ ПРОЕКТІВ РЕМОНТІВ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

Застосовуються процедури відповідно до вимог чинного законодавства.

ГЛАВА N - (НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ)

ГЛАВА O - СХВАЛЕННЯ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНДАРТОМ УКРАЇНИ

Застосовуються процедури відповідно до вимог чинного законодавства.

ГЛАВА O1 - СХВАЛЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЯКІ ІМПОРТУЮТЬСЯ

Застосовуються процедури відповідно до вимог чинного законодавства.

ГЛАВА P - ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ

21.B.520. Дослідження

(a) Компетентний орган повинен проводити достатні дослідження для обґрунтування видання або скасування дозволу на виконання польотів.

(b) Компетентний орган повинен підготувати процедури оцінки, які охоплюють принаймні такі елементи:

1) оцінку прийнятності заявника;

2) оцінку прийнятності заявки;

3) оцінку документації, отриманої із заявкою;

4) інспектування повітряного судна;

5) схвалення умов польоту відповідно до пункту 21.A.710 (b).

21.B.525. Видання дозволу на виконання польотів

Компетентний орган без невиправданої затримки видає дозвіл на виконання польотів (Форма 20a (додаток 3)), якщо:

(a) представлено дані, які вимагаються в параграфі 21.A.707;

(b) схвалено умови польоту, про які йдеться в параграфі 21.A.708, згідно з параграфом 21.A.710; та

(c) компетентний орган через власне дослідження, яке може включати інспектування, або через узгоджені із заявником процедури перед польотом впевнився, що повітряне судно відповідає конструкції, визначеній згідно з вимогами параграфа 21.A.708.

21.B.530. Скасування дозволів на виконання польотів

(a) Якщо доведено, що будь-яка з умов, визначених у пункті 21.A.723(a), не відповідає виданому дозволу на виконання польотів, компетентний орган скасовує цей дозвіл на виконання польотів.

(b) У разі видання повідомлення про скасування дозволу на виконання польотів компетентний орган повинен повідомити причину такого скасування та повідомити утримувача дозволу на виконання польотів про його право на оскарження.

21.B.545. Зберігання документації

(a) Компетентний орган повинен використовувати систему зберігання записів, яка робить можливим адекватне простеження процесу видання та скасування кожного окремого дозволу на виконання польотів.

(b) Записи повинні містити принаймні:

1) дані про документи, надані заявником;

2) документи, оформлені під час дослідження і в яких відображено діяльність та остаточні результати за елементами, що визначені відповідно до вимог пункту 21.B.520(b);

3) копію дозволу на виконання польотів.

(c) Записи зберігаються протягом не менше шести років після того, як дозвіл перестає бути дійсним.

ГЛАВА Q - ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ, КОМПОНЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

Застосовуються процедури відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Заступник директора департаменту
льотної придатності

В. Овчинніков

 

Сертифікат дозволеної передачі - Форма 1, про який йдеться в цих Правилах

1. Компетентний орган схвалення /
    країна
    Approving Competent Authority / Country

2. СЕРТИФІКАТ ДОЗВОЛЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ - ФОРМА 1
Authorised Release Certificate FORM 1

3. Порядковий номер форми
     Form Tracking Number

4. Найменування та місцезнаходження організації:
    Organisation Name and Address:

5. Замовлення / контракт /
   рахунок
   Work Order / Contract / Invoice

6. Виріб
     Item

7. Опис
     Description

8. Номер за кресленням
     Part No.

9. Кількість
     Qty.

10. Серійний
     номер
      Serial No.

11. Статус / робота
       Status / Work

 

 

 

 

 

 

12.

Додаткова інформація
Remarks


13a.

Засвідчує, що зазначені вище вироби виготовлені відповідно до:
Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to:

  

схвалених проектних даних та перебувають у стані, придатному для безпечної експлуатації
approved design data and are in a condition for safe operation

  

несхвалених проектних даних, що зазначені в блоці 12
non-approved design data specified in block 12


14a.

  

Part 145.A.50
Передача до експлуатації
Part 145.A.50 Release to Service

  

Інші правила, що зазначені в блоці 12
Other regulation specified in block 12


Засвідчує, якщо інше не зазначено у блоці 12, що робота, яка зазначена у блоці 11 та описана у блоці 12, виконана відповідно до Part-145, та, стосовно цієї роботи, вироби вважаються готовими для передачі до експлуатації.
Certifies that unless otherwise specified in block 12, the work identified in block 11 and described in block 12, was accomplished in accordance with Part 145 and in respect to that work the items are considered ready for release to service.

13b. Підпис уповноваженої особи
           Authorised signature

13c. Номер схвалення /
       повноваження
         Approval/Authorisation Number

14b. Підпис уповноваженої особи
           Authorised signature

14c. Номер сертифіката /
       схвалення
         Certificate / Approval Ref. No

13d. Прізвище
          Name

13e. Дата (дд мм рррр)
          Date (dd mmm yyyy)

14d. Прізвище
           Name

14e. Дата (дд мм рррр)
          Date (dd mmm yyyy)

ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА/УСТАНОВЛЮВАЧА / USER/INSTALLER RESPONSIBILITIES

Цей сертифікат не передбачає автоматично повноваження на встановлення виробу (виробів).
This certificate does not automatically constitute authority to install the item(s).

Якщо користувач/установлювач виконує роботи відповідно до правил органу з льотної придатності іншого, ніж зазначений в блоці 1, важливо, щоб користувач/установлювач забезпечив прийняття його/її органом з льотної придатності виробів від органу з льотної придатності, який зазначений в блоці 1.
Where the user/installer performs work in accordance with regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority specified in block 1, it is essential that the user/installer ensures that his/her airworthiness authority accepts items from the airworthiness authority specified in block 1.

Заяви, що містяться в блоках 13a та 14a, не є сертифікацією установлення. У всіх випадках записи про технічне обслуговування повинні включати сертифікацію установлення, що видана користувачем/установлювачем згідно з національними правилами до виконання повітряним судном польоту.
Statements in blocks 13a and 14a do not constitute installation certification. In all cases aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown.

Форма 1-21 видання 2
Form 1 issue 2

Вказівки з використання Форми 1

Ці вказівки пов'язані тільки з використанням Форми 1 для виробництва. Слід звернути увагу на додаток 1 до Авіаційних правил України "Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 06 березня 2019 року N 286, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 березня 2019 року за N 316/33287 (Частина-M(Part-M)), який описує використання Форми 1 для цілей технічного обслуговування.

1. Призначення та використання

1.1. Основним призначенням сертифіката є засвідчення льотної придатності нових авіаційних виробів, компонентів та обладнання (у подальшому позначених як виріб (вироби)).

1.2. Повинен бути встановлений взаємозв'язок між сертифікатом та виробом (виробами). Особа, яка видає сертифікат, повинна зберігати його у спосіб, що дає можливість перевіряти первинні дані.

1.3. Сертифікат є прийнятним для багатьох органів з льотної придатності, але це може залежати від двосторонніх угод та/або політики органів з льотної придатності.

1.4. Сертифікат не є транспортною накладною або документом про відвантаження.

1.5. Повітряне судно не може бути передано за цим сертифікатом.

1.6. Сертифікат не означає схвалення установлення виробу на конкретному повітряному судні, двигуні або повітряному гвинті, але допомагає кінцевому користувачу визначити його статус льотної придатності.

1.7. Не дозволяється в одному сертифікаті одночасно вказувати вироби, які вироблені, та ті, що пройшли технічне обслуговування.

1.8. Не дозволяється в одному сертифікаті одночасно вказувати вироби, які відповідають схваленим проектним даним і несхваленим проектним даним.

2. Загальний формат

2.1. Сертифікат повинен відповідати наведеному формату, включаючи номери блоків та розташування кожного блока. Однак розмір кожного блока може різнитися залежно від застосування, але так, щоб сертифікат можна було розпізнати.

2.2. Сертифікат повинен бути в альбомному форматі, але повний розмір може бути значно збільшений або зменшений настільки, щоб залишитися розбірливим і чітким. У разі сумніву слід порадитися з компетентним органом.

2.3. Заява про обов'язки користувача/установлювача може бути розміщена на будь-якому боці сертифіката.

2.4. Весь надрукований текст має бути чітким і розбірливим для читання без труднощів.

2.5. Сертифікат може бути у вигляді друкованого бланка або згенерованим на комп'ютері, але у будь-якому разі всі контури та символи повинні бути чіткими та розбірливими відповідно до визначеного формату.

2.6. Сертифікат має складатися українською мовою з дублюванням англійською.

2.7. Інформація, що вноситься до сертифіката, може бути надрукована на друкарській машинці / комп'ютері або написана від руки друкованими літерами та повинна бути розбірливою для читання.

2.8. Кількість скорочень має бути зведено до мінімуму для кращого розуміння.

2.9. Вільне місце на зворотному боці сертифіката особа, що його видає, може використовувати для будь-якої додаткової інформації, але він не повинен містити будь-яких сертифікаційних заяв. За будь-якого використання зворотного боку сертифіката необхідно надавати посилання у відповідному блоці на лицьовому боці сертифіката.

3. Копії

Кількість копій, що надсилається замовнику чи зберігається особою, яка видає сертифікат, не обмежується.

4. Помилка (помилки) у сертифікаті

4.1. Якщо кінцевий користувач знайде помилку (помилки) у сертифікаті, він повинен письмово повідомити про неї (них) особу, яка видала сертифікат. Особа, яка видала сертифікат, може видати новий сертифікат, якщо можна перевірити та виправити помилку (помилки).

4.2. Новий сертифікат повинен мати новий порядковий номер, підпис та дату.

4.3. Запит на отримання нового сертифіката можна зробити без повторної перевірки стану виробу. Новий сертифікат не визначає наявного стану виробу, а має посилатися на попередній сертифікат у блоці 12 у вигляді такої заяви: "Цим сертифікатом виправляється помилка (помилки) у блоці [зазначається номер виправленого блока] сертифіката [зазначається оригінальний порядковий номер], датований [зазначається дата попередньої видачі], та не визначає відповідності / стану / передачу до експлуатації". Обидва сертифікати мають зберігатися відповідно до строків зберігання первинного сертифіката.

5. Заповнення сертифіката особою, яка його видає

Блок 1. Компетентний орган, що схвалює / країна

Найменування компетентного органу та країна, під юрисдикцією якої цей сертифікат видано.

Блок 2. Заголовок Форми 1

"СЕРТИФІКАТ ДОЗВОЛЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ ФОРМА 1
Authorised Release Certificate FORM 1"

Блок 3. Порядковий номер форми

Зазначаються унікальний номер, присвоєний системою/процедурою організації, яка зазначена в блоці 4. Він може бути у форматі літера/цифра.

Блок 4. Найменування та місцезнаходження організації

Зазначаються повне найменування та місцезнаходження організації виробника (Форма 55, Аркуш A), яка реалізує зазначений у цьому сертифікаті виріб (вироби). Логотип тощо організації можна використовувати, якщо його можна розмістити в межах блока.

Блок 5. Замовлення / контракт / рахунок

Для полегшення простежуваності замовника виробу (виробів) введіть номер замовлення, контракту, рахунку або подібного документа.

Блок 6. Виріб

Зазначаються надані організацією номери виробів, якщо їх більше одного. Цей блок дозволяє перехресні посилання до "Додаткової інформації" у блоці 12.

Блок 7. Опис

Зазначається назва або опис виробу. Перевага надається терміну, який використовується в інструкціях з підтримання льотної придатності або даних для технічного обслуговування (наприклад, Ілюстрований каталог компонентів (Illustrated Parts Catalogue - IPC), Керівництво з технічного обслуговування (Aircraft Maintenance Manual - AMM), Сервісний бюлетень (Service Bulletin - SB), Керівництво з технічного обслуговування компонента (Component Maintenance Manual - CMM)).

Блок 8. Номер за кресленням

Номер зазначається такий, який наноситься на виріб або зазначається на ярлику чи упаковці. Для двигуна або повітряного гвинта може використовуватися позначення типу.

Блок 9. Кількість

Зазначається кількість виробів.

Блок 10. Серійний номер

Зазначається серійний номер виробу (за потреби). Додатково будь-який інший серійний номер, що не вимагається Авіаційними правилами України, Частина 21, також може бути зазначено. Якщо серійного номера виробу немає, введіть "N/A".

Блок 11. Статус/робота

Зазначається "ПРОТОТИП/PROTOTYPE" або "НОВИЙ/NEW".

Зазначається "ПРОТОТИП/PROTOTYPE" для:

(i) виробництва нового виробу відповідно до проектних даних, які не схвалено;

(ii) повторної сертифікації організацією, яка зазначена в блоці 4 попереднього сертифіката, після внесення зміни до виробу або робіт з його виправлення до передачі для використання (наприклад, після впровадження зміни до конструкції, усунення дефекту, перевірки чи випробувань, відновлення строку зберігання). Подробиці попереднього використання та змін або виправлень зазначаються в блоці 12.

"НОВИЙ/NEW" зазначається для:

(i) виробництва нового виробу відповідно до схвалених проектних даних;

(ii) повторної сертифікації організацією, яка зазначена в блоці 4 попереднього сертифіката, після внесення зміни до виробу або робіт з його виправлення до передачі для використання (наприклад, після впровадження зміни до конструкції, усунення дефекту, перевірки чи випробувань відновлення строку зберігання). Подробиці попереднього використання та змін або виправлень зазначаються в блоці 12;

(iii) повторної сертифікації виробу виробником або організацією, яка зазначена в блоці 4 попереднього сертифіката виробу, в разі його переведення з категорії "прототип" (відповідність даним, які не схвалено) до категорії "новий" (відповідність схваленим даним і умовам, придатним для безпечної експлуатації) після схвалення застосовних проектних даних, за умови, що проектні дані не змінилися. До блока 12 необхідно внести таку заяву:

ПОВТОРНА СЕРТИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ ПРИ ПЕРЕВЕДЕННІ З КАТЕГОРІЇ "ПРОТОТИП" ДО КАТЕГОРІЇ "НОВИЙ":
RE-CERTIFICATION OF ITEMS FROM 'PROTOTYPE' TO 'NEW':

ЦЕЙ ДОКУМЕНТ ЗАСВІДЧУЄ СХВАЛЕННЯ ПРОЕКТНИХ ДАНИХ [зазначається номер сертифіката типу (TC) або додаткового сертифіката типу (STC) з відповідною зміною] ВІД [зазначається дата, якщо необхідно для визначення зміни], ЗА ЯКИМИ ВИРІБ (ВИРОБИ) БУВ (БУЛИ) ВИГОТОВЛЕНИЙ (ВИГОТОВЛЕНІ).
THIS DOCUMENT CERTIFIES THE APPROVAL OF THE DESIGN DATA [Insert TC/STC number, revision level], DATED [Insert date if necessary for identification of revision status], TO WHICH THIS ITEM (THESE ITEMS) WAS (WERE) MANUFACTURED.

У блоці 13a робиться відмітка навпроти виразу "схвалених проектних даних, та знаходяться у стані, придатному для безпечної експлуатації";

(iv) перевірки попередньо переданого для використання нового виробу до його впровадження в експлуатацію згідно з визначеними замовником стандартом або специфікацією (подробиці про які та про первинне використання зазначаються в блоці 12) або для визначення льотної придатності (пояснення підстави передачі та подробиці попереднього передання для використання зазначаються в блоці 12).

Блок 12. Додаткова інформація

Описується робота, визначена у блоці 11, безпосередньо або шляхом посилання на відповідну документацію, необхідну користувачу чи установлювачу для визначення льотної придатності виробу (виробів) щодо виду роботи, що підлягає сертифікації. За потреби можна використати окремий аркуш з посиланнями на Форму 1. Кожна заява повинна чітко визначати, якого виробу (виробів), що зазначено в блоці 6, вона стосується. Якщо заяви немає, зазначте "Відсутня/None".

Зазначається підстава для використання несхвалених проектних даних у блоці 12 (наприклад, в очікуванні сертифіката типу, лише для випробувань, в очікуванні схвалених даних).

У разі друку даних з електронної Форми 1 будь-які дані, недоречні в інших блоках, вводяться в цьому блоці.

Блок 13a

Робиться відмітка навпроти однієї з двох заяв:

1) відмітка навпроти заяви "схвалених проектних даних та знаходяться у стані, придатному для безпечної експлуатації" робиться, якщо для виробництва виробу (виробів) використовуються схвалені проектні дані та визначено, що він (вони) знаходяться у стані, придатному для безпечної експлуатації;

2) відмітка навпроти заяви "несхвалених проектних даних, зазначених у блоці 12" робиться, якщо для виробництва виробу (виробів) використовуються застосовні несхвалені проектні дані. Відповідна інформація зазначається в блоці 12 (наприклад, в очікуванні сертифіката типу, лише для випробувань, в очікуванні схвалених даних).

Не дозволяється зазначати в одному сертифікаті вироби, які передаються за схваленими та несхваленими проектними даними.

Блок 13b. Підпис уповноваженої особи

Ставиться підпис уповноваженої особи. Лише особам, які спеціально уповноважені відповідно до Авіаційних правил України, Частина 21, дозволено ставити підпис у цьому блоці. Для полегшення розпізнавання може додаватися розпізнавальний номер особи.

Блок 13c. Номер схвалення/повноваження

Зазначається посилання або номер схвалення/повноваження. Цей номер або посилання надає компетентний орган.

Блок 13d. Прізвище

Зазначається прізвище особи, яка ставить підпис у блоці 13b.

Блок 13e. Дата

Зазначається дата, коли ставиться підпис у блоці 13b. Дата повинна бути у форматі: дд(dd) - дві цифри, що визначають дату, мм(mmm) - дві цифри (три літери), що визначають місяць, рррр(yyyy) - чотири цифри, що визначають рік.

Блоки 14a - 14e

Загальні вимоги не використовуються для продукції виробництва. Затемнюється або інакше відмічається, щоб унеможливити випадки чи недозволене використання.

ЗАЯВА КОРИСТУВАЧА/УСТАНОВЛЮВАЧА

Розміщується така заява на сертифікаті для того, щоб повідомити кінцевих користувачів про їхні обов'язки щодо встановлення та використання будь-якого виробу, який супроводжується цією формою:

"ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ НЕ НАДАЄ АВТОМАТИЧНО ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ.
THIS CERTIFICATE DOES NOT AUTOMATICALLY CONSTITUTE AUTHORITY TO INSTALL.

ЯКЩО КОРИСТУВАЧ/УСТАНОВЛЮВАЧ ВИКОНУЄ РОБОТИ ЗГІДНО З ПРАВИЛАМИ ОРГАНУ З ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ІНШОГО, НІЖ ЗАЗНАЧЕНИЙ У БЛОЦІ 1, ВАЖЛИВО, ЩОБ КОРИСТУВАЧ/УСТАНОВЛЮВАЧ ЗАБЕЗПЕЧИВ ПРИЙНЯТТЯ ВИРОБІВ ЙОГО/ЇЇ ОРГАНОМ З ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ВІД ОРГАНУ З ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ЯКИЙ ЗАЗНАЧЕНИЙ У БЛОЦІ 1. ЗАЯВИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В БЛОКАХ 13A ТА 14A, НЕ Є СХВАЛЕННЯМ УСТАНОВЛЕННЯ. В УСІХ ВИПАДКАХ ЗАПИСИ ПРО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВИННІ ВКЛЮЧАТИ СХВАЛЕННЯ УСТАНОВЛЕННЯ, ЩО ВИДАНЕ КОРИСТУВАЧЕМ/УСТАНОВЛЮВАЧЕМ ЗГІДНО З НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРАВИЛАМИ ДО ВИКОНАННЯ ПОВІТРЯНИМ СУДНОМ ПОЛЬОТУ.
WHERE THE USER/INSTALLER PERFORMS WORK IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS OF AN AIRWORTHINESS AUTHORITY DIFFERENT THAN THE AIRWORTHINESS AUTHORITY SPECIFIED IN BLOCK 1, IT IS ESSENTIAL THAT THE USER/INSTALLER ENSURES THAT HIS/HER AIRWORTHINESS AUTHORITY ACCEPTS ITEMS FROM THE AIRWORTHINESS AUTHORITY SPECIFIED IN BLOCK 1. STATEMENTS IN BLOCKS 13A AND 14A DO NOT CONSTITUTE INSTALLATION CERTIFICATION. IN ALL CASES AIRCRAFT MAINTENANCE RECORDS MUST CONTAIN AN INSTALLATION CERTIFICATION ISSUED IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL REGULATIONS BY THE USER/INSTALLER BEFORE THE AIRCRAFT MAY BE FLOWN.".

 

Сертифікат перегляду льотної придатності - Форма 15a

УКРАЇНА
UKRAINE

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕГЛЯДУ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ
AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE

Номер сертифіката: ...............
ARC reference:

Відповідно до Повітряного кодексу України, що є чинним на дату видання, [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН] цим засвідчує, що повітряне судно:
Pursuant to Air Code of Ukraine for the time being in force, the [COMPETENT AUTHORITY] hereby certifies that the following aircraft:

Виробник повітряного судна: ........................................................................................................................
Aircraft manufacturer:

Позначення виробником: ...............................................................................................................................
Manufacturer's designation:

Реєстрація повітряного судна: .......................................................................................................................
Aircraft registration:

Серійний номер повітряного судна: .............................................................................................................
Aircraft serial number:

визнано льотнопридатним на час перегляду.
is considered airworthy at the time of the review.

Дата видання: ........................................................
Date of issue:

Дата закінчення строку дії: ..................................
Date of expiry:

Години нальоту планера (FH) на дату видачі (*): ....................................................................................
Airframe Flight Hours (FH) at date of issue (*)

Підпис: ...................................................................
Signed:

Номер повноваження: ...........................................
Authorisation No:


1-е Продовження: Повітряне судно протягом минулого року залишалося в контрольованому середовищі відповідно до пункту M.A.901 Додатка 1 до Авіаційних правил України "Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 06 березня 2019 року N 286, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 березня 2019 року за N 316/33287 (далі - Частина-M(Part-M)), в останній редакції. Повітряне судно вважається льотнопридатним на час видачі.
1st Extension: The aircraft for the last year has remained in a controlled environment in accordance with point M.A.901 of Annex 1 of Aviation rules of Ukraine "Continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and the approval of organisations and personnel involved in these tasks" adopted by order No. 286 of the State Aviation Adminisration of Ukraine dated March 6, 2019, registered by the Ministry of Justice of Ukraine on March 28, 2019, under No. 316/33287 (hereinafter - Part-M). The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue.

Дата видання: .........................................................
Date of issue:

Дата закінчення строку дії: ..................................
Date of expiry:

Години нальоту планера (FH) на дату видачі (*): ...................................................................................
Airframe Flight Hours (FH) at date of issue (*)

Підпис: ...................................................................
Signed:

Номер повноваження: ...........................................
Authorisation No:

Найменування компанії: .......................................
Company Name:

Номер схвалення: ..................................................
Approval reference:


2-е Продовження: Повітряне судно протягом минулого року залишалося в контрольованому середовищі відповідно до пункту M.A.901 Частини-M(Part-M). Повітряне судно вважається льотнопридатним на час видачі.
2nd Extension: The aircraft for the last year has remained in a controlled environment in accordance with point M.A.901 of Part-M. The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue.

Дата видання: .........................................................
Date of issue:

Дата закінчення строку дії: ..................................
Date of expiry:

Години нальоту планера (FH) на дату видачі (*): ...................................................................................
Airframe Flight Hours (FH) at date of issue (*)

Підпис: .....................................................................
Signed:

Номер повноваження: .......................................
Authorisation No:

Найменування компанії: ........................................
Company Name:

Номер схвалення: .............................................
Approval reference:


 

Форма 15a видання 4
Form 15a issue 4

____________
(*) Крім аеростатів та дирижаблів.

 

Дозвіл на виконання польотів - Форма 20a

КОМПЕТЕНТНИЙ
ОРГАН

  

COMPETENT
AUTHORITY


 

ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ
PERMIT TO FLY

(*)

 

Цей дозвіл на виконання польотів виданий відповідно до частини другої статті 44 Повітряного кодексу України та засвідчує, що повітряне судно придатне для безпечного польоту з ціллю та в межах умов, що наведені нижче.
This permit to fly is issued pursuant to Article 44(2) of the Air Code of Ukraine and certifies that the aircraft is capable of safe flight for the purpose and within the conditions listed below.

1. Державний та реєстраційний
    знаки:
    Nationality and registration marks:

Цей дозвіл на виконання польотів також дійсний для польотів до та на території інших країн за умови окремого схвалення, що отримане від компетентних органів цих країн.
This permit is also valid for flight to and within other States provided separate approval is obtained from the competent authorities of such States

2. Виробник/тип повітряного судна:
     Aircraft manufacturer/type:

3. Серійний N :
     Serial No.:

4. Цей дозвіл виданий для: [мета, згідно з пунктом 21.A.701(a) АПУ-21(Part-21)]
     The permit covers: [purpose in accordance with 21.A.701(a) of ARU-21(Part-21)]

5. Утримувач:

[у випадку, коли дозвіл на виконання польотів видається з метою, що визначена в підпункті 21.A.701(a)(15) АПУ-21 (Part-21), зазначається: "зареєстрований власник"]

Holder:

[in case of a permit to fly іssued for the purpose of 21.A.701(a)(15) of ARU-21 (Part-21) this should state: 'the registered owner']


6. Умови / додаткова інформація:
      Conditions / remarks:

7. Строк дії:
    Validity period:

8. Місце та дата видання:
      Place and date of issue:

9. Підпис представника компетентного органу:
    Signature of the competent authority representative:

Форма 20a
Form 20a

____________
(*) Для використання компетентним органом.

 

Дозвіл на виконання польотів - Форма 20b

УКРАЇНА
UKRAINE


ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ
PERMIT TO FLY

[Найменування та місцезнаходження організації, яка видає дозвіл на виконання польотів]
[Name and Address of the organisation issuing the permit to fly]

(*)

Цей дозвіл на виконання польотів виданий відповідно до частини другої статті 44 Повітряного кодексу України та засвідчує, що повітряне судно придатне для безпечного польоту з метою та в межах умов, що наведені нижче.
This permit to fly is issued pursuant to Article 44(2) of the Air Code of Ukraine and certifies that the aircraft is capable of safe flight for the purpose and within the conditions listed below.

Цей дозвіл на виконання польотів також дійсний для польотів до та на території інших країн за умови окремого схвалення, що отримане від компетентних органів цих країн.
This permit is also valid for flight to and within other States provided separate approval is obtained from the competent authorities of such States.

1. Державний та
   реєстраційний знаки:
    Nationality and registration marks:

2. Виробник / тип повітряного судна:
     Aircraft manufacturer / type:

3. Серійний N :
     Serial No.:

4. Цей дозвіл виданий для: [мета, згідно з пунктом 21.A.701(a) АПУ-21 (Part-21)]
     The permit covers: [purpose in accordance with 21.A.701(a) of ARU-21 (Part-21)]

5. Утримувач: [Організація, яка видає дозвіл на виконання польотів]
     Holder: [Organisation issuing the permit to fly]

6. Умови / додаткова інформація:
     Conditions / remarks:

7. Строк дії:
   Validity period:

8. Місце та дата
    видання:
    Place and date of issue:

9. Підпис уповноваженої особи:
     Authorised signature:

   Прізвище:
    Name:

   Номер схвалення:
    Approval Reference No:

Форма 20b
Form 20b

____________
(*) Для використання утримувачем схвалення організації.

 

Обмежений сертифікат льотної придатності - Форма 24

ОБМЕЖЕНИЙ СЕРТИФІКАТ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ
RESTRICTED CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS

КОМПЕТЕНТНИЙ
ОРГАН

  

COMPETENT
AUTHORITY


1. Державний та реєстраційний
     знаки:
    Nationality and registration marks:

2. Виробник та позначення
   повітряного судна виробником
   Manufacturer and manufacturer's
   designation of aircraft

3. Серійний номер повітряного
    судна
    Aircraft serial number

4. Категорії
     Categories

5. Цей обмежений сертифікат льотної придатності виданий відповідно до (**) [Конвенції про
    міжнародну цивільну авіацію від 07 грудня 1944 року
], Повітряного кодексу України та АПУ-21
   (Part-21) стосовно зазначеного вище повітряного судна, яке вважається льотнопридатним, якщо
   обслуговується та експлуатується згідно із зазначеними вище та доречними експлуатаційними
   обмеженнями.
    This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to (**) [the Convention on International Civil Aviation dated 7 December
    1944] and Air Code of Ukraine and ARU-21 (Part-21) in respect of the abovementioned aircraft which is considered to be
    airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations.

Додатково застосовуються такі обмеження:
In addition to above the following restrictions apply:

(*)

(**) [Повітряне судно може використовуватися в міжнародній навігації, незважаючи на вищенаведені обмеження].
        [The aircraft may be used in international navigation notwithstanding above restrictions].

Дата видання:
Date of issue:

Підпис:
Signature:


6. Цей обмежений сертифікат льотної придатності є чинним, доки не буде скасований
   [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН].
   This Restricted Certificate of Airworthiness is valid unless revoked by the [COMPETENT AUTHORITY].

   До цього сертифіката має бути доданий чинний сертифікат перегляду льотної придатності.
   A current Airworthiness Review Certificate shall be attached to this certificate.

Форма 24
Form 24

Цей сертифікат повинен перевозитися на борту протягом усіх польотів.

___________
(*) Для використання компетентним органом.

(**) Видалити за потреби.

 

Сертифікат льотної придатності - Форма 25

СЕРТИФІКАТ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ
CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS

КОМПЕТЕНТНИЙ
ОРГАН

  

COMPETENT
AUTHORITY


1. Державний та реєстраційний
    знаки:
    Nationality and registration marks:

2. Виробник та позначення
   повітряного судна виробником
   Manufacturer and manufacturer's
   designation of aircraft

3. Серійний номер повітряного
    судна
    Aircraft serial number

4. Категорії
    Categories

5. Цей Сертифікат льотної придатності виданий відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну
    авіацію від 07 грудня 1944 року
, Повітряного кодексу України та АПУ-21 (Part-21) стосовно
    зазначеного вище повітряного судна, яке вважається льотнопридатним, якщо обслуговується та
    експлуатується згідно із зазначеними вище та доречними експлуатаційними обмеженнями.
     This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated 7 December
    1944 and Air Code of Ukraine and ARU-21 (Part-21) in respect of the abovementioned aircraft which is considered to be
    airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations.

Обмеження / Зауваження:
Limitations / Remark:

(*)

Дата видання:
Date of issue:

Підпис:
Signature:


6. Цей Сертифікат льотної придатності є чинним, доки не буде скасований
   [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН].
    This Certificate of Airworthiness is valid unless revoked by the [COMPETENT AUTHORITY].

   До цього сертифіката має бути доданий чинний сертифікат перегляду льотної придатності.
    A current Airworthiness Review Certificate shall be attached to this certificate.

Форма 25
Form 25

Цей сертифікат повинен перевозитися на борту протягом усіх польотів.

____________
(*) Для використання компетентним органом.

 

Сертифікат щодо шуму на місцевості - Форма 45

  

Форма 45
Form 45

____________
(*) Ці блоки можуть не включатися залежно від сертифікаційних вимог з шуму.

 

Заява про відповідність повітряного судна - Форма 52

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ПОВІТРЯНОГО СУДНА
AIRCRAFT STATEMENT OF CONFORMITY

1. УКРАЇНА
     UKRAINE

2. [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН]
     [COMPETENT AUTHORITY]

3. Заява N :
     Statement

4. Організація
     Organisation

5. Тип повітряного судна
     Aircraft Type

6. Сертифікат типу
     Type-certificate Refs

7. Реєстрація повітряного судна або позначення
     Aircraft Registration Or Mark

8. Ідентифікаційний номер виробника
     Manufacturers Identification No

9. Дані про двигун / повітряний гвинт (*)
     Engine / Propeller Details

10. Модифікації та/або сервісні бюлетені (*)
       Modifications and/or Service Bulletins

11. Директиви льотної придатності
        Airworthiness Directives

12. Поступки
        Concessions

13. Винятки, відступи або порушення (*)
        Exemptions, Waivers or Derogations

14. Додаткова інформація
       Remarks

15. Сертифікат льотної придатності
        Certificate of Airworthiness

16. Додаткові вимоги
        Additional Requirements

17. Заява про відповідність / Statement of Conformity

Цим засвідчується, що вказане повітряне судно повністю відповідає схваленій типовій конструкції та наведеним вище даним у пунктах 9, 10, 11, 12 та 13.

Повітряне судно знаходиться у стані, придатному для безпечної експлуатації.

Результати льотних випробувань задовільні.
It is hereby certified that this aircraft confirms fully to the type-certificated design and to the items above in boxes 9, 10, 11, 12 and 13.

The aircraft is in a condition for safe operation.

The aircraft has been satisfactorily tested in flight.

18. Підпис
         Signed

19. Прізвище
        Name

20. Дата (дд мм рррр)
        Date (dd mmm yyyy)

21. Посилання на схвалення організації виробника
        Production Organisation Approval Reference

Форма 52
Form 52

____________
(*) Видалити, якщо доречно.

Вказівки щодо заповнення Заяви про відповідність повітряного судна - Форма 52

1. Призначення та мета

1.1. Використання заяви про відповідність, що видається виробником, який виробляє продукцію відповідно до глави F розділу A Авіаційних правил України, Частина 21, описано в параграфі 21.A.130 та застосовних прийнятних методах визначення відповідності.

1.2. Призначенням заяви про відповідність повітряного судна (Форма 52), яка видається відповідно до глави G розділу A Авіаційних правил України, Частина 21, є надання утримувачу відповідного схвалення організації виробника права користуватися повноваженням на отримання сертифіката льотної придатності для окремого повітряного судна від компетентного органу.

2. Загальні положення

2.1. Заява про відповідність повинна відповідати наведеному формату, включаючи номери блоків та розташування кожного блока. Однак розмір кожного блока може різнитися залежно від застосування, але так, щоб заяву про відповідність можна було розпізнати. У разі сумніву треба проконсультуватися з компетентним органом.

2.2. Заява про відповідність повинна бути у вигляді друкованого бланка або генерованою на комп'ютері, але у будь-якому разі всі контури та символи повинні бути чіткими та розбірливими. Дозволяється заздалегідь роздруковувати текст згідно з наданою формою, проте інші сертифікаційні заяви не дозволяються.

2.3. Заповнювати можна на друкарській машинці чи комп'ютері або від руки, використовуючи друковані літери, що полегшить читання. Форма видається та заповнюється українською мовою з дублюванням англійською.

2.4. Копія заяви та всі додатки, на які є посилання, повинні зберігатися схваленою організацією виробника.

3. Заповнення заяви про відповідність організацією

3.1. Мають бути заповнені всі блоки.

3.2. Заява про відповідність не може бути надана компетентному органу, доки не схвалено конструкцію повітряного судна та встановлені на ньому вироби.

3.3. Інформація, яку необхідно навести в пунктах 9 - 14, може бути представлена посиланням на окремі ідентифіковані документи, які зберігаються у справі організацією виробника, якщо компетентним органом не узгоджено інше.

3.4. Ця заява про відповідність не призначена для включення до неї тих елементів обладнання, установлення яких може бути необхідним для задоволення застосовним експлуатаційним вимогам. Деякі з цих окремих елементів може бути включено до блока 10 або до схваленої типової конструкції. Тому експлуатантам нагадують про їх відповідальність щодо забезпечення відповідності застосовним експлуатаційним вимогам для конкретного виду експлуатації.

Блок 1

Зазначається назва країни виробника.

Блок 2

Зазначається компетентний орган.

Блок 3

Специфічний порядковий номер повинен бути попередньо надрукований в цьому блоці для контролю та простежуваності заяви. Винятком є ситуація комп'ютеризованого формування документа, коли не виникає потреби попереднього друкування такого номера, а комп'ютер запрограмований на його формування та друк.

Блок 4

Повне найменування та місцезнаходження організації, яка подає заяву. Цей блок може бути попередньо роздрукований. Логотипи дозволяються, якщо такий логотип можна розмістити в межах блока.

Блок 5

Повне визначення типу повітряного судна, як визначено у сертифікаті типу та його переліку даних.

Блок 6

Номери сертифіката типу та видання для конкретного повітряного судна.

Блок 7

Якщо повітряне судно зареєстровано, це є реєстраційним позначенням. Якщо повітряне судно не зареєстровано, це є позначенням, яке прийнятне для компетентного органу.

Блок 8

Ідентифікаційний номер, наданий виробником для контролю та простежуваності, а також для супроводження виробу. На нього інколи посилаються як на серійний номер виробника або як на заводський номер.

Блок 9

Тип (типи) двигуна та повітряного гвинта зазначаються повністю так, як визначено у відповідному сертифікаті типу та його переліку даних. Також зазначаються їх ідентифікаційний номер, наданий виробником, та місцезнаходження.

Блок 10

Схвалені зміни конструкції визначеного повітряного судна.

Блок 11

Перелік усіх застосовних директив льотної придатності (або їх еквівалентів) та заява про відповідність разом з описом методу досягнення відповідності щодо окремого конкретного повітряного судна, включаючи вироби та встановлені компоненти, прилади та обладнання. Слід зазначити час для майбутніх заходів із забезпечення відповідності.

Блок 12

Схвалене ненавмисне відхилення від схваленої типової конструкції, на яке іноді посилаються як на поступку, розбіжність чи невідповідність.

Блок 13

Зазначаються лише узгоджені винятки, відступи або порушення.

Блок 14

Додаткова інформація. Будь-яка заява, інформація, спеціальні дані або обмеження, що можуть впливати на льотну придатність повітряного судна. Якщо такої інформації або даних немає, зазначається "ВІДСУТНЯ/NONE".

Блок 15

Зазначається "Сертифікат льотної придатності" або "Обмежений сертифікат льотної придатності" для запиту сертифіката льотної придатності.

Блок 16

У цьому блоці зазначаються додаткові вимоги, які повідомлені державою-імпортером.

Блок 17

Чинність заяви про відповідність залежить від повного заповнення усіх блоків форми. Копію звіту про льотні випробування разом з інформацією про будь-яку зареєстровану детальну інформацію щодо дефектів та їх усунення повинен зберігати утримувач схвалення організації виробника (POA). Позитивний звіт має підписувати відповідний персонал, що проводить сертифікацію, та член льотного екіпажу, наприклад льотчик-випробувач або інженер з льотних випробувань. Льотні випробування проводяться, як це визначено, у системі контролю якості, як встановлено в параграфі 21.A.139, зокрема в підпункті 21.A.139(b)(1)(vi), для забезпечення відповідності повітряного судна застосовним проектним даним та знаходження його у стані, придатному до безпечної експлуатації.

Перелік впроваджених (або наявних) заходів для задоволення питань безпечної експлуатації зберігається у справі утримувачем схвалення організації виробника (POA).

Блок 18

Заяву про відповідність підписує особа, уповноважена на це утримувачем схвалення організації виробника, згідно з пунктом 21.A.145(d). Використовувати факсимільний підпис не дозволяється.

Блок 19

Прізвище особи, яка підписує сертифікат, має бути розбірливо надрукованим на друкованій машинці або принтері.

Блок 20

Зазначається дата підписання заяви про відповідність.

Блок 21

Зазначається посилання на схвалення, видане компетентним органом.

 

Сертифікат передачі до експлуатації - Форма 53

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕДАЧІ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
CERTIFICATE OF RELEASE TO SERVICE

[НАЙМЕНУВАННЯ СХВАЛЕНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА]
[APPROVED PRODUCTION ORGANISATION NAME]

Посилання на схвалення організації виробника
Production organisation approval Reference:

Сертифікат передачі до експлуатації згідно з 21.A.163(d).
Certificate of release to service in accordance with 21.A.163(d).

Повітряне судно: ..................
Aircraft:

Тип: ..................
Type

Номер заводський / реєстраційний: ...........................
Constructor No / Registration:


пройшло технічне обслуговування, як визначено у наряді на роботу: .....................................................
has been maintained as specified in Work Order:

Короткий опис виконаної роботи:
Brief description of work performed:

Засвідчує, що зазначена робота була виконана згідно з пунктом 21.A.163(d) АПУ-21(Part-21) та, що стосується цієї роботи, повітряне судно вважається готовим для передачі до експлуатації і тому знаходиться у стані, придатному для безпечної експлуатації.
Certifies that the work specified was carried out in accordance with 21.A.163(d) of ARU-21(Part-21) and in respect to that work the aircraft is considered ready for release to service and therefore is in a condition for safe operation.

Відповідальна особа (прізвище):
Certifying Staff (name):

(підпис)
(signature):

Місце:
Location:

Дата: ............ (дд мм рррр).
Date: .................. (dd mmm yyyy)

Форма 53
Form 53

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕДАЧІ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ - ФОРМА 53

ІНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАПОВНЕННЯ

У блоці "КОРОТКИЙ ОПИС ВИКОНАНОЇ РОБОТИ / BRIEF DESCRIPTION OF WORK PERFORMED", що наведений у Формі 53, повинне міститися посилання на схвалені дані, які використовувалися під час виконання роботи.

У блоці "МІСЦЕ/LOCATION", що наведений у Формі 53, зазначається місце, де проводилося технічне обслуговування, а не місце розташування технічних засобів організації (якщо вони різні).

 

Сертифікати схвалення організації виробника, на які є посилання в Главі G цих правил - Форма 55

                                            Сторінка 1 з ...
                                                            Page


КОМПЕТЕНТНИЙ
ОРГАН

  

COMPETENT
AUTHORITY


СЕРТИФІКАТ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА
PRODUCTION ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE

 

Номер: UA.21G.XXXX
Reference: 


Відповідно до Повітряного кодексу України та АПУ-21 (Part-21), які є чинними на цей час, і за умов, що зазначені нижче, [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН] цим засвідчує, що:
Pursuant to Air Code of Ukraine and ARU-21 (Part-21) for the time being in force and subject to the condition specified below, the [COMPETENT AUTHORITY] hereby certifies:

[НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ]
[COMPANY NAME AND ADDRESS]

як організація виробника, яка відповідає Главі G Розділу A АПУ-21 (Part-21), схвалена для виробництва виробів, компонентів та обладнання, що зазначені у доданому схваленому переліку, і для видання відповідних сертифікатів з використанням зазначених вище посилань.
as a production organisation in compliance with the ARU-21 (Part-21), Section A, Subpart G, approved to produce products, parts and appliances listed in the attached approval schedule and issue related certificates using the above references.

УМОВИ:
CONDITIONS:

1. Це схвалення обмежене тим, що зазначено у доданих умовах схвалення, та
      This approval is limited to that specified in the enclosed terms of approval, and

2. Це схвалення вимагає відповідності процедурам, які зазначені у схваленому описі організації
     виробника, та
      This approval requires compliance with the procedures specified in the approved production organisation exposition, and

3. Це схвалення є дійсним, доки залишається відповідність схваленої організації виробника АПУ-21
    (Part-21).
     This approval is valid whilst the approved production organisation remains in compliance with the ARU-21 (Part-21).

4. У разі збереження відповідності наведеним вище умовам це схвалення залишається дійсним на
    необмежений строк, якщо не буде раніше здано, замінено, призупинено або скасовано.
    Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the
    approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Дата первинного видання: ....................................................................................
Date of original issue:

Дата цієї зміни:.............................................................. ........................................
Date of this revision:

Зміна N : .................................................................................................................
Revision No.:

Підпис: ...................................................................................................................
Signed:

Від [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН]:
For the [COMPETENT AUTHORITY]

Форма 55a
Form 55a

КОМПЕТЕНТНИЙ
ОРГАН
Competent Authority

Умови схвалення
Terms of Approval

       До: UA.21G.XXXX
         To:

                            Сторінка... з...
                                  Page

Цей документ є частиною Схвалення організації виробника номер UA.21G.XXXX, яке видано:
This document is part of Production Organisation Approval Number [MEMBER STATE CODE (*)].21G.XXXX issued to:

Найменування організації:
Company name:

Розділ 1.
Section 1

ОБСЯГ РОБІТ
SCOPE OF WORK:


ВИРОБНИЦТВО
PRODUCTION OF

ВИРОБИ / КАТЕГОРІЇ
PRODUCTS / CATEGORIES

Детальна інформація та обмеження, наведені в описі організації виробника, Розділ XXX.
For details and limitations refer to the Production Organisation Exposition, Section XXX.

Розділ 2.
Section 2.

МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ:
LOCATIONS:


Розділ 3.
Section 3.

ПОВНОВАЖЕННЯ:
PRIVILEGES:


Організація виробника має право користуватися у межах умов схвалення та згідно з процедурами свого опису організації виробника повноваженнями, які визначені у параграфі 21.A.163 АПУ-21 (Part-21). При цьому:
The Production Organisation is entitled to exercise, within its Terms of Approval and in accordance with the procedures of its Production Organisation Exposition, the privileges set forth in 21.A.163 of ARU-21 (Part-21). Subject to the following:

[залиште лише доречний текст] / [keep only applicable text]

До схвалення конструкції виробу Форма 1 може бути видана лише з метою підтвердження відповідності.
Prior to approval of the design of the product an Form 1 may be issued only for conformity purposes.

Заява про відповідність не може бути видана для повітряного судна, яке не схвалене.
A Statement of Conformity may not be issued for a non-approved aircraft.

Технічне обслуговування може проводитися відповідно до розділу XXX опису організації виробника, доки не буде потрібно дотримуватися вимог правил з технічного обслуговування.
Maintenance may be performed, until compliance with maintenance regulations is required, in accordance with the Production Organisation Exposition Section XXX.

Дозвіл на виконання польотів може бути виданий згідно з Розділом YYY опису організації виробника.
Permits to fly may be issued in accordance with the Production Organisation Exposition Section YYY

Дата первинного видання:
Date of original issue:

Підпис:
Signed:

Дата цієї зміни:
Date of this revision:

 

Зміна N :
Revision No.:

Від [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН]
For [COMPETENT AUTHORITY]

Форма 55b
Form 55b

 

Схвальний лист, на який є посилання в Главі F цих правил - Форма 65

КОМПЕТЕНТНИЙ
ОРГАН

  

COMPETENT
AUTHORITY


СХВАЛЬНИЙ ЛИСТ ВИРОБНИЦТВА БЕЗ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА
LETTER OF AGREEMENT FOR PRODUCTION WITHOUT PRODUCTION ORGANISATION APPROVAL

[НАЙМЕНУВАННЯ ЗАЯВНИКА / NAME OF THE APPLICANT]

[ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ (якщо відрізняється) / TRADE NAME (if different)]

[МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗАЯВНИКА / FULL ADDRESS OF THE APPLICANT]

Дата (дд мм рррр) / Date (dd mmm yyyy)

Посилання/Reference: UA.21F.XXXX

Шановні панове, / Dear Sirs,

Ваша система контролю виробництва оцінена та визначена такою, що відповідає Главі F Розділу A АПУ-21 (Part-21).

За умов, які наведені нижче, ми згодні, що доведення відповідності зазначених нижче виробів, компонентів та обладнання може виконуватися відповідно до Глави F Розділу A АПУ-21 (Part-21).
Your production inspection system has been evaluated and found to be in compliance with Section A, Subpart F of the ARU-21 (Part-21).

Therefore, subject to the conditions specified below, we agree that showing of conformity of products, parts and appliances mentioned below may be done under ARU-21 (Part-21), Section A, Subpart F.

 

N агрегату
No of Units

Номер за кресленням
P/N

Серійний номер
S/N

ПОВІТРЯНЕ СУДНО
AIRCRAFT

 

 

 

КОМПОНЕНТИ
PARTS

 

 

 


До цього схвалення застосовуються такі умови / The following conditions are applicable to this agreement:

(1)

Воно є чинним, доки [найменування організації] зберігає відповідність Главі F Розділу A АПУ-21(Part-21).
It is valid whilst [Company Name] remains in compliance with Section A, Subpart F of the ARU-21 (Part-21).

(2)

Це вимагає відповідності процедурам, що містяться в керівництві [найменування організації] посилання / дата видання ................................
It requires compliance with the procedures specified in [Company Name] Manual Ref. / Issue date ..........................

(3)

Схвальний лист дійсний до ................................
It terminates on

(4)

Заява про відповідність, яка видана [найменування організації] відповідно до положень пункту 21.A.130 АПУ-21 (Part-21), повинна бути затверджена [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН] згідно з процедурою ..............., що міститься в керівництві, яке зазначене вище.

The Statement of Conformity issued by [Company Name] under the provisions of 21.A.130 of ARU-2 (Part-21) shall be validated by the [COMPETENT AUTHORITY] in accordance with the procedure .............. of the above referenced manual.

(5)

[Найменування організації] повинна негайно повідомляти [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН] про будь-які зміни системи контролю виробництва, які можуть вплинути на перевірки, відповідність чи льотну придатність виробів та компонентів, що зазначені у цьому схвальному листі.
[Company Name] shall notify [COMPETENT AUTHORITY] immediately of any changes to the production inspection system that may affect the inspection, conformity, or airworthiness of the products and parts listed in this letter.


Від [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН]:
For [COMPETENT AUTHORITY]

Дата та підпис
Date and Signature

Форма 65
Form 65

 

Категорії льотних випробувань та відповідні кваліфікації екіпажу з льотних випробувань

A. Загальні положення

Цей Додаток встановлює кваліфікації, необхідні для льотного екіпажу, що задіяний у проведенні випробувальних польотів на повітряних суднах, які сертифіковані або підлягають сертифікації згідно з вимогами для сертифікації CS-23, CS-25, CS-27, CS-29 або еквівалентними вимогами льотної придатності.

B. Визначення

1. Інженер з льотних випробувань - будь-який інженер, залучений до проведення льотних випробувань або на землі, або в польоті.

2. Провідний інженер з льотних випробувань - інженер з льотних випробувань, якому доручено виконувати обов'язки на повітряному судні з метою проведення льотних випробувань або допомоги пілоту в експлуатації повітряного судна та його систем під час випробувальних польотів.

3. Льотні випробування:

3.1. польоти для етапу розробки нової конструкції (повітряне судно, силові установки, компоненти та обладнання);

3.2. польоти для доведення відповідності сертифікаційному базису або відповідності типовій конструкції;

3.3. польоти з дослідження нових конструктивних рішень, які потребують нестандартних маневрів або профілів, для виконання яких можливий вихід за межі вже схваленого діапазону режимів ПС;

3.4. тренувальні польоти для проведення льотних випробувань.

C. Категорії випробувальних польотів

1. Загальні положення

Нижчезазаначене стосується польотів, які проводяться організаціями розробників та виробників, про які йдеться в Правилах.

2. Сфера застосування

Якщо більше ніж одне повітряне судно задіяне у випробуваннях, політ кожного окремого повітряного судна оцінюється відповідно до положень цього додатка, щоб визначити, чи є цей політ випробувальним та, якщо це так, яка його категорія.

Лише польоти, про які йдеться в пункті (B)(3), є польотами, які належать до сфери застосування цього Додатка.

3. Категорії льотних випробувань

Випробувальні польоти включають такі чотири категорії:

3.1. Перша категорія (Категорія 1).

(a) Перший політ (польоти) нового типу повітряного судна або повітряного судна, у якого льотні або пілотажні характеристики, можливо, були суттєво змінені;

(b) Польоти, під час яких є можливість досягти льотних характеристик, які суттєво відрізняються від уже відомих;

(c) Польоти для дослідження новіших або незвичних особливостей конструкції повітряного судна або методів застосування;

(d) Польоти для визначення або розширення області режимів польоту;

(e) Польоти для визначення нормованих льотно-технічних характеристик, льотних характеристик та пілотажних характеристик, під час яких досягаються обмеження області режимів польоту;

(f) Тренувальні польоти для виконання випробувальних польотів Першої категорії (Категорії 1).

3.2. Друга категорія (Категорія 2)

(a) Польоти, що не класифіковано як Категорія 1, на повітряному судні, тип якого ще не сертифіковано;

(b) Польоти, що не класифіковано як Категорія 1, на повітряному судні, тип якого вже сертифіковано, після впровадження на ньому ще не схвалених модифікацій, та які:

(i) потребують оцінки загальної поведінки повітряного судна в польоті; або

(ii) потребують оцінки базових дій екіпажу, якщо нова або модифікована система використовується або буде необхідна в подальшому; або

(iii) необхідні для польотів з навмисним перевищенням на цей час схвалених експлуатаційних обмежень, але в межах досліджених режимів польоту;

(c) Тренувальні польоти для виконання випробувальних польотів Другої категорії (Категорії 2).

3.3. Третя категорія (Категорія 3)

Польоти, які виконуються для видання заяви про відповідність нового повітряного судна, для якого не потрібно виконувати польотів з перевищенням обмежень, встановлених сертифікатом типу чи льотним керівництвом повітряного судна.

3.4. Четверта категорія (Категорія 4)

Польоти, що не класифіковано як Категорія 1 або Категорія 2 на вже сертифікованому типі повітряного судна в разі впровадження на ньому ще не схваленої зміни конструкції.

D. Компетенція і досвід пілотів та провідних інженерів з льотних випробувань

1. Загальні положення.

Пілоти та провідні інженери з льотних випробувань мають компетенцію та досвід, як зазначено в таблиці.

Таблиця

Повітряні судна

Категорії льотних випробувань

1

2

3

4

Повітряні судна, для яких застосовуються вимоги для сертифікації CS-23 для літаків з кількістю пасажирів від 10 до 19 осіб, зі швидкістю пікірування понад (VD) 465 км/ч ІН (250 KCAS) чи (MD) 0,6 або з максимальною стелею понад 7260 м (25000 ft), CS-25, CS-27, CS-29 або еквівалентні вимоги льотної придатності

Компетенція рівня 1

Компетенція рівня 2

Компетенція рівня 3

Компетенція рівня 4

Інші повітряні судна, для яких застосовуються вимоги для сертифікації CS-23

Компетенція рівня 2

Компетенція рівня 2

Компетенція рівня 3

Компетенція рівня 4

1.1. Компетенція рівня 1.

1.1.1. Пілоти відповідають вимогам Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року N 565, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за N 1056/30924 (далі - Part-FCL).

1.1.2. Провідний інженер з льотних випробувань має:

(a) задовільне закінчення навчального курсу для рівня компетенції 1; та

(b) як мінімум 100 годин нальоту, включаючи підготовку з льотних випробувань.

1.2. Компетенція рівня 2.

1.2.1. Пілоти відповідають вимогам Авіаційних правил Part-FCL.

1.2.2. Провідний інженер з льотних випробувань має:

(a) задовільне закінчення навчального курсу для рівня компетенції 1 або 2; та

(b) як мінімум 50 годин нальоту, включаючи підготовку з льотних випробувань.

Навчальні курси для рівнів компетентції 1 або 2 для провідного інженера охоплює як мінімум такі предмети:

(i) льотно-технічні та злітно-посадкові характеристики;

(ii) стійкість та керованість / пілотажні характеристики;

(iii) системи;

(iv) організація випробувань, та

(v) управління безпекою/ризиками.

1.3. Компетенція рівня 3.

1.3.1. Пілот(и) має (мають) чинне свідоцтво відповідної категорії повітряного судна, на якому проводяться випробування, яке видане згідно з Part-FCL, а також Свідоцтво комерційного пілота (CPL). Крім того, командир повітряного судна:

(a) має рейтинг на право виконання льотних випробувань; або

(b) має не менше ніж 1000 годин нальоту як командир повітряного судна, що має схожу складність та характеристики; і

(c) брав участь у всіх польотах для кожного класу або типу ПС, що є частиною програми для видання індивідуального сертифіката льотної придатності принаймні для не менше п'яти повітряних суден.

1.3.2. Провідний інженер з льотних випробувань:

(a) відповідає компетенції 1 або 2; або

(b) отримав значний досвід польотів відповідно до завдань; та

(c) брав участь у всіх польотах для кожного класу або типу ПС, що є частиною програми для видання індивідуального сертифіката льотної придатності принаймні для не менше п'яти повітряних суден.

1.4. Компетенція рівня 4.

1.4.1. Пілот(и) має (мають) чинне свідоцтво відповідної категорії повітряного судна, на якому проводяться випробування, яке видане згідно з Part-FCL, а також Свідоцтво комерційного пілота (CPL) як мінімум. Командир повітряного судна має не менше ніж 1000 годин нальоту як командир повітряного судна, що має схожу складність і характеристики.

1.4.2. Компетенція та досвід провідних інженерів з льотних випробувань визначено в Керівництві з льотних випробувань.

2. Провідні інженери з льотних випробувань.

Провідні інженери з льотних випробувань отримали дозволи від організації, яка їх наймає, з докладним описом обсягу їх функцій в організації. Дозволи містять таку інформацію:

(a) ім'я;

(b) дата народження;

(c) досвід і підготовка;

(d) посада в організації;

(e) обсяг дозволених робіт;

(f) дата видання першого дозволу;

(g) дата закінчення строку дії дозволу, якщо це доречно; та

(h) ідентифікаційний номер дозволу.

Провідні інженери з льотних випробувань призначаються лише для конкретного польоту, якщо вони фізично та психічно придатні для безпечного виконання покладених на них обов'язків та повноважень.

Організація повинна зробити усі відповідні записи, пов'язані з дозволами, які доступні їх утримувачам.

E. Компетенція та досвід інших інженерів з льотних випробувань

Інші інженери з льотних випробувань на борту повітряного судна мають достатній досвід та підготовку відповідно до завдань, визначених їм членами екіпажу, та відповідно до Керівництва з льотних випробувань, якщо це застосовується.

Організація повинна зробити усі відповідні записи, пов'язані з їх льотною діяльністю, які доступні відповідному інженеру з льотних випробувань.

 

Експортний сертифікат льотної придатності - Форма 27

КОМПЕТЕНТНИЙ
ОРГАН

  

COMPETENT
AUTHORITY


ЕКСПОРТНИЙ СЕРТИФІКАТ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ
EXPORT CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS

(*)

Цей експортний сертифікат засвідчує, що повітряне судно, яке зазначене нижче і яке детально описано у сертифікаті типу N _____, було перевірено і станом на дату видачі цього сертифіката вважається льотнопридатним згідно з АПУ-21(Part-21) та відповідно до додаткових вимог, що надані державою-імпортером, за винятком випадків, зазначених нижче.

Примітка: Цей експортний сертифікат не свідчить про відповідність будь-яким договорам або контрактам між продавцем і покупцем, а також не дає права на експлуатацію повітряного судна.
This export certificate certifies that the aircraft identified below and detailed in type certificate N ______ has been inspected and as of the date of this certificate issue is considered airworthy in accordance with ARU-21(Part-21), and is in compliance with those additional requirements of the importing state, except as noted below.

Note: This export certificate in no way attest compliance with any agreements or contracts between the vendor and purchaser, nor does it constitute authority to operate an aircraft.

  

Форма 27
Form 27

____________
(*) Для використання компетентним органом.

Вказівки щодо заповнення Експортного сертифіката льотної придатності - Форма 27

Блок 1. Повітряне судно

Зазначаються тип і модель повітряного судна, які визначені виробником.

Блок 2. Модель та серійні номери двигунів

Зазначаються модель двигуна та серійні номери кожного з двигунів. Якщо на повітряному судні встановлено двигуни різних моделей (intermix), вказуються всі моделі, встановлені на повітряному судні.

Блок 3. Виробник

Зазначається найменування виробника повітряного судна відповідно до ідентифікаційної таблички згідно з главою Q Правил.

Блок 4. Модель та серійні номери повітряних гвинтів

Зазначаються модель повітряного гвинта та серійні номери кожного із гвинтів. Якщо згідно з конструкцією повітряного судна повітряних гвинтів немає, у блоці 4 проставляються літери "N/A".

Блок 5. Номер схвалення виробництва

Для нового повітряного судна зазначається номер сертифіката схвалення організації виробника (Форма 55, додаток 10) або схвального листа виробництва без схвалення організації виробника (Форма 65, додаток 11). Для літаків, що експлуатуються, у блоці 5 проставляються літери "N/A".

Блок 6. Номер Форми 52, що додається

Зазначається номер заяви про відповідність повітряного судна Форма 52, яка видається виробником згідно з главою F або G розділу A Правил. Цей блок використовується тільки для нових літаків. Для відремонтованих літаків та літаків, що експлуатуються, у блоці 6 проставляються літери "N/A".

Блок 7. Серійний номер повітряного судна

Зазначається серійний (заводський) номер повітряного судна відповідно до ідентифікаційної таблички згідно з главою Q Правил.

Блок 8. Стан повітряного судна

Залежно від стану повітряного судна (нове, після капремонту або знаходиться в експлуатації) зробіть відмітку у відповідному блоці.

Блок 9. Держава, у яку експортується

Зазначається держава, до якої експортується повітряне судно, українською та англійською мовами.

Блок 10. Зауваження/винятки

Зазначаються відхилення від будь-яких вимог льотної придатності повітряного судна, якщо є письмова згода уповноваженого органу держави-імпортера у галузі цивільної авіації прийняти повітряне судно з цими винятками. Перелік винятків наводиться українською та англійською мовами. Якщо перелік не вміщується у полі блока, дозволяється надрукувати перелік винятків на зворотному боці експортного сертифіката, при цьому в блоці 10 зазначається: "Дивись на звороті" та "See overleaf". Якщо немає відхилень у блоці 10, проставляються літери "N/A".

____________

Опрос