Идет загрузка документа (97 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О поощрениях в Национальной полиции Украины

МВД
Положение, Приказ от 25.04.2019 № 317
действует с 11.06.2019

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.04.2019

м. Київ

N 317

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 травня 2019 р. за N 535/33506

Про заохочення в Національній поліції України

Відповідно до Законів України "Про Національну поліцію", "Про державну службу", Кодексу законів про працю України та Дисциплінарного статуту Національної поліції України, з метою визначення порядку застосування заохочень у Національній поліції України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про заохочення в Національній поліції України, що додається.

2. Установити такі відомчі заохочувальні відзнаки Національної поліції України:

Подяка Національної поліції України;

Грамота Національної поліції України;

Почесна грамота Національної поліції України;

нагрудний знак "Знак Пошани";

медаль "10 років сумлінної служби";

медаль "15 років сумлінної служби";

медаль "20 років сумлінної служби";

медаль "Ветеран служби".

3. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної поліції України;

2) Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - Подяки Національної поліції України;

3) Опис відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - Подяки Національної поліції України;

4) Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - Грамоти Національної поліції України;

5) Опис відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - Грамоти Національної поліції України;

6) Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - Почесної грамоти Національної поліції України;

7) Опис відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - Почесної грамоти Національної поліції України;

8) Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - нагрудного знака "Знак Пошани";

9) Опис відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - нагрудного знака "Знак Пошани";

10) Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - медалі "10 років сумлінної служби";

11) Опис відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - медалі "10 років сумлінної служби";

12) Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - медалі "15 років сумлінної служби";

13) Опис відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - медалі "15 років сумлінної служби";

14) Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - медалі "20 років сумлінної служби";

15) Опис відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - медалі "20 років сумлінної служби";

16) Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - медалі "Ветеран служби";

17) Опис відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - медалі "Ветеран служби";

18) Ескіз посвідчення до відомчих заохочувальних відзнак Національної поліції України (у формі нагрудного знака та медалей);

19) Опис посвідчення до відомчих заохочувальних відзнак Національної поліції України (у формі нагрудного знака та медалей).

4. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Первинної профспілкової
організації працівників центрального органу
управління Національної поліції України

Д. П. Зубков

Заступник голови Комісії
державних нагород та геральдики

О. Дніпров

Голова Національної поліції України
генерал поліції першого рангу

С. М. Князєв

 

ПОЛОЖЕННЯ
про заохочення в Національній поліції України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає підстави для застосування заохочень, порядок представлення до заохочення, порядок розгляду нагородних матеріалів та прийняття рішення про заохочення або про відмову в заохоченні, опис заохочення, порядок вручення заохочення, а також його позбавлення та вилучення в Національній поліції України.

2. Заохочення є засобом підтримання службової дисципліни, що полягає у відзначенні особи за успішне виконання нею обов'язків, а також за інші заслуги перед державою та суспільством.

3. Поліцейські заохочуються відповідно до Закону України "Про Національну поліцію", Дисциплінарного статуту Національної поліції України та цього Положення.

4. Заохочення державних службовців Національної поліції України здійснюється відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про Національну поліцію" та цього Положення.

5. Працівники Національної поліції України заохочуються відповідно до Закону України "Про Національну поліцію", Кодексу законів про працю України та цього Положення.

6. За мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги перед державою в боротьбі зі злочинністю, забезпеченні публічної безпеки і порядку, бездоганну та ефективну державну службу, особливі трудові заслуги та зразкове виконання службових обов'язків поліцейські, державні службовці та інші працівники Національної поліції України можуть представлятися до заохочення державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному законодавством, у тому числі цим Положенням.

7. До поліцейських можуть застосовуватися такі види заохочень:

1) дострокове зняття дисциплінарного стягнення;

2) занесення на дошку пошани;

3) заохочення грошовою винагородою;

4) заохочення цінним подарунком;

5) надання додаткової оплачуваної відпустки тривалістю до п'яти діб;

6) заохочення відомчими заохочувальними відзнаками Національної поліції України;

7) заохочення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства внутрішніх справ України;

8) дострокове присвоєння чергового спеціального звання;

9) присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою;

10) заохочення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України "Вогнепальна зброя";

11) заохочення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України "Холодна зброя".

8. До державних службовців Національної поліції України можуть застосовуватися заохочення, визначені Законом України "Про державну службу".

9. До працівників Національної поліції України можуть застосовуватися заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку.

10. Керівник Національної поліції України має право застосовувати до поліцейських заохочення, передбачені підпунктами 1 - 6, 8, 9 пункту 7 цього розділу.

Інші керівники поліції застосовують до підлеглих заохочення в межах повноважень, наданих їм керівником Національної поліції України.

Керівник, не наділений повноваженнями щодо застосування заохочень, має право внести нагородний лист (подання) або порушити клопотання про заохочення підлеглого перед уповноваженим керівником.

11. Заохочення застосовуються з огляду на сукупну оцінку професійних якостей особи, результатів службової діяльності, ступеня службової активності, ініціативності та стану дотримання службової дисципліни на підставі нагородного листа (подання) про заохочення. При цьому звертається увага на відповідність заохочення досягненням особи.

12. Нагородний лист (подання) про заохочення державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства внутрішніх справ України подається Міністру внутрішніх справ України керівником Національної поліції України.

13. Нагородження (заохочення) поліцейських, відряджених (прикомандированих) до органів державної влади, установ, організацій, державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчими відзнаками здійснюється на загальних підставах за поданням керівника державного органу, установи, організації, до яких вони відряджені (прикомандировані).

Нагородження (заохочення) керівником Національної поліції України поліцейських, відряджених до Міністерства внутрішніх справ України, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, відомчими заохочувальними відзнаками Національної поліції України здійснюється за поданням керівника державної служби Міністерства внутрішніх справ України.

14. Відомості про застосування заохочення (вид заохочення, дата і номер наказу) вносяться до послужного списку поліцейського, форма якого установлена Порядком формування та ведення особових справ поліцейських, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 12 травня 2016 року N 377, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2016 року за N 828/28958, особової картки державного службовця, форма якої затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року N 156, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за N 1200/29330.

Відомості про нагородження і заохочення вносяться до трудової книжки поліцейського, державного службовця, іншого працівника Національної поліції України відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за N 110.

II. Загальний порядок представлення до заохочення

1. Висунення кандидатур до заохочення здійснюється безпосереднім керівником особи за місцем служби (роботи) (у структурному підрозділі центрального органу управління поліції, територіальному (міжрегіональному) органі (підрозділі) поліції, підприємстві, установі та організації, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі - орган (підрозділ) поліції)).

Про результати розгляду кандидатур, що висуваються до заохочення, складається протокол, витяг з якого додається до нагородних матеріалів.

2. У нагородному листі (поданні) зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для внесення матеріалів про застосування до неї заохочення.

Стосовно керівників органів (підрозділів) поліції (від начальника відділення й вище), крім особистих позитивних характеристик, зазначаються також відомості про стан дисципліни та законності в очолюваному органі (підрозділі), роль підлеглих у співпраці з органами виконавчої влади та взаємодії із засобами масової інформації, ступінь довіри і поваги населення до них особисто і керівного складу органу (підрозділу) у цілому, рівень їх авторитету як керівників серед підлеглих.

Забороняється внесення підлеглими подання про заохочення їхнього керівника.

У разі порушення клопотання про заохочення осіб, після виходу на пенсію, у нагородному листі (поданні) зазначаються відомості про їх час проходження служби (роботи) в поліції (органах внутрішніх справ), а також про особистий внесок щодо забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку, надання допомоги у виявленні, запобіганні вчиненню правопорушень та проведенні досудового розслідування, про сприяння в роботі поліції із захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, активну участь у діяльності ветеранської організації, іншу діяльність, яка є підставою для нагородження.

3. Достовірність відомостей, зазначених у нагородних матеріалах, дотримання порядку, форми і строку подання забезпечує керівник, який підписав та надав відповідні нагородні матеріали.

4. Оформлення документів покладається виключно на підрозділи кадрового забезпечення органів (підрозділів) поліції (у разі їх відсутності - на працівників, які згідно з посадовими (функціональними) обов'язками відповідають за цей напрям діяльності).

5. Нагородні матеріали, які вносяться з нагоди державного, професійного свята, ювілею особи, надсилаються до центрального органу управління поліції, як правило, не пізніш як за півтора місяця до відповідної дати.

Кількість осіб, які подаються до нагородження, визначається з урахуванням чисельності особового складу органу (підрозділу) поліції та суспільної значущості їх діяльності.

6. У територіальному (міжрегіональному) органі (підрозділі) поліції, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери управління Національної поліції України, нагородні матеріали керівнику органу (підрозділу) поліції вносять керівники підпорядкованих підрозділів поліції.

7. У територіальних (міжрегіональних) органах поліції, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери управління Національної поліції України, нагородні матеріали опрацьовуються підрозділом кадрового забезпечення органу (підрозділу) поліції, після чого проект наказу про нагородження доповідається керівнику органу (підрозділу) поліції для прийняття остаточного рішення.

8. Матеріали щодо заохочення державними нагородами, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Міністром внутрішніх справ України, керівником Національної поліції України підписує керівник органу (підрозділу) поліції та надсилає для прийняття рішення керівникові Національної поліції України.

Підпис керівника органу (підрозділу) поліції скріплюється гербовою печаткою.

Одночасно матеріали щодо такого заохочення надсилаються в електронному вигляді до підрозділу кадрового забезпечення центрального органу управління поліції.

9. За рішенням керівника Національної поліції України у центральному органі управління поліції утворюється комісія для попереднього розгляду матеріалів щодо відзначення державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України поліцейських, державних службовців, інших працівників Національної поліції України, заохочення їх керівником Національної поліції України, підготовки відповідних рекомендацій керівнику Національної поліції України, а також розгляду інших питань, пов'язаних із заохоченнями в Національній поліції України.

10. У разі внесення нагородних матеріалів з порушенням вимог законодавства з питань нагородження та цього Положення їх повертають до органу (підрозділу) поліції, який вносив подання.

11. Рішення про нагородження особи приймає керівник, наділений повноваженнями щодо застосування заохочень, а в разі його відсутності - особа, яка виконує його обов'язки.

12. Заохочення оформлюється письмовим наказом. Зміст наказу оголошується у відповідному органі поліції та доводиться до відома особи, яку заохочено.

13. Поліцейський, який має дисциплінарне стягнення, може заохочуватися лише шляхом дострокового зняття дисциплінарного стягнення, але не раніше ніж через три місяці з дня видання наказу про застосування дисциплінарного стягнення, крім випадків заохочення такого поліцейського державними нагородами.

III. Особливості представлення до нагородження державними нагородами, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

1. Нагородний лист (подання) про нагородження державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України керівника Національної поліції України вносить Міністр внутрішніх справ України.

2. Нагородний лист (подання) про нагородження державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України поліцейських, державних службовців чи інших працівників Національної поліції України вносить Міністр внутрішніх справ України за поданням керівника Національної поліції України.

3. Нагородний лист (подання) про нагородження державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України поліцейських, які проходять службу або навчаються у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, уносить Міністр внутрішніх справ України за поданням ректора такого закладу освіти, що погоджується керівником Національної поліції України.

4. Особливості представлення до нагородження державними нагородами:

1) підготовка матеріалів щодо нагородження державними нагородами здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України "Про Національну поліцію", "Про державну службу", "Про державні нагороди України", Дисциплінарного статуту Національної поліції України, указів Президента України від 29 червня 2001 року N 476 "Про почесні звання України", від 29 квітня 1995 року N 341 "Про заснування відзнаки Президента України "Іменна вогнепальна зброя", від 20 травня 2008 року N 461 "Про медаль "За врятоване життя", від 30 січня 2015 року N 41 "Про медаль "Захиснику Вітчизни", від 05 жовтня 1996 року N 932 "Про відзнаку Президента України - медаль "За бездоганну службу", від 05 жовтня 1996 року N 931 "Про встановлення відзнаки Президента України - медалі "За військову службу Україні", від 19 лютого 2003 року N 138 "Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України", від 30 липня 2003 року N 769 "Про орден Данила Галицького", від 15 серпня 1997 року N 827 "Про встановлення відзнаки Президента України "Орден княгині Ольги", від 21 серпня 1996 року N 720 "Про встановлення відзнаки Президента України - ордена "За мужність", від 30 січня 2004 року N 112 "Про орден Богдана Хмельницького", від 22 вересня 1996 року N 870 "Про встановлення відзнаки Президента України - ордена "За заслуги", від 23 серпня 1995 року N 766 "Про заснування відзнаки Президента України "Орден князя Ярослава Мудрого", від 02 грудня 2002 року N 1114 "Про звання Герой України", від 20 травня 2008 року N 460 "Про орден Свободи" та цього Положення;

2) клопотання про нагородження державною нагородою порушується за наявності визначених статутами і положеннями про державні нагороди підстав для нагородження. При цьому мають забезпечуватись послідовність у нагородженні осіб відповідно до системи державних нагород, додержання встановлених законодавством строків представлення нагороджених осіб до наступного нагородження;

3) клопотання про нагородження державними нагородами поліцейського за проявлені мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги в боротьбі із злочинністю, забезпеченні публічної (громадської) безпеки і порядку вноситься незалежно від наявності у поліцейського дисциплінарних стягнень;

4) подання про відзначення державними нагородами мають бути попередньо письмово погоджені з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями;

5) органи (підрозділи) поліції надсилають на ім'я керівника Національної поліції України:

нагородний лист (додаток 1), у якому зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення її державною нагородою, та проставляється гербова печатка відповідного органу (підрозділу) поліції;

витяг з рішення наради органу поліції;

довідку про наявність в особи заохочень та стягнень, засвідчену підписом керівника кадрового підрозділу органу поліції та скріплену відповідною печаткою, у якій зазначаються відомості про державні нагороди та відомчі відзнаки кандидата;

6) у разі представлення до відзначення державними нагородами з нагоди ювілею органу (підрозділу) поліції до матеріалів додаються також архівна довідка, що підтверджує дату ювілею, та документ, у якому зазначається дата святкування відповідного заходу;

7) особу, яку відзначено державною нагородою, може бути представлено до наступного нагородження державною нагородою або відзнакою Кабінету Міністрів України не раніше ніж через три роки після попереднього нагородження, за винятком представлення до нагородження за виявлену особисту мужність і героїзм.

5. Особливості представлення до нагородження відзнаками Верховної Ради України:

1) підготовка матеріалів щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України "Про Національну поліцію", "Про державну службу", Дисциплінарного статуту Національної поліції України, Постанови Верховної Ради України від 05 липня 2001 року N 2541-III "Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України" та цього Положення;

2) особу (трудовий колектив органу (підрозділу) поліції) може бути представлено до нагородження відзнакою Верховної Ради України один раз;

3) одночасно з поданням про нагородження (додаток 2) подаються такі документи:

відомості про конкретні досягнення особи (трудового колективу органу (підрозділу) поліції);

витяг з рішення колегії (у разі її утворення), наради керівного складу органу (підрозділу) поліції;

особовий листок з обліку кадрів (додаток 3), засвідчений підписом керівника підрозділу кадрового забезпечення за основним місцем служби (роботи) та скріплений відповідною печаткою;

копії документів, що посвідчують нагородження відомчими заохочувальними відзнаками.

6. Особливості представлення до нагородження відзнаками Кабінету Міністрів України:

1) підготовка матеріалів щодо нагородження відзнаками Кабінету Міністрів України здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України "Про Національну поліцію", "Про державну службу", Дисциплінарного статуту Національної поліції України, постанов Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року N 728 "Про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України", від 28 жовтня 2015 року N 877 "Про затвердження Положення про Національну поліцію", розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 року N 423-р "Деякі питання запровадження заохочувальних відзнак Прем'єр-міністра України" та цього Положення;

2) відзнаками Кабінету Міністрів України нагороджуються особи, які раніше заохочувалися відомчими відзнаками;

3) особи, відзначені державною нагородою або Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, можуть бути представлені до нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України не раніше ніж через три роки;

4) подання про нагородження відзнакою Кабінету Міністрів України (додаток 4) поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України погоджується відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міськими держадміністраціями, на території яких розташовані органи (підрозділи) поліції.

Подання про привітання, оголошення подяки Прем'єр-міністра України поліцейським, державним службовцям, іншим працівникам та трудовим колективам центрального органу управління поліції вноситься без зазначеного погодження;

5) до подання додаються такі документи:

інформація про конкретні досягнення особи, що представляється до нагородження;

біографічна довідка встановленого зразка, засвідчена підписом керівника підрозділу кадрового забезпечення та скріплена відповідною печаткою;

довідка про наявність заохочень та стягнень, засвідчена підписом керівника підрозділу кадрового забезпечення та скріплена відповідною печаткою, в якій зазначаються відомості про державні нагороди та відомчі відзнаки особи, що представляється до нагородження;

витяг з рішення колегії (у разі її утворення), наради керівного складу органу (підрозділу) поліції;

довідка про стан справ в органі (підрозділі) поліції, якщо до нагородження представляється його керівник або трудовий колектив органу (підрозділу) поліції;

копія листа-погодження з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міськими держадміністраціями, на території яких розташовані органи (підрозділи) поліції (крім випадків, передбачених абзацом другим підпункту 4 пункту 6 цього розділу).

IV. Особливості представлення до заохочення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства внутрішніх справ України

1. Підготовка матеріалів щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства внутрішніх справ України здійснюється відповідно до Закону України "Про Національну поліцію", Дисциплінарного статуту Національної поліції України та цього Положення.

2. Відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства внутрішніх справ України "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя" заохочуються особи, які мають право на придбання, зберігання та використання вогнепальної зброї відповідно до чинного законодавства, за сумлінну службу, особливі заслуги в боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового, службового та громадянського обов'язку, проявлені при цьому честь і доблесть.

Реєстрація, зберігання, носіння, використання і застосування зброї здійснюються відповідно до чинного законодавства.

V. Особливості представлення до відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Національної поліції України

1. Нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Національної поліції України оформляється наказом керівника Національної поліції України в порядку, визначеному Положенням про відомчі заохочувальні відзнаки Національної поліції України, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 квітня 2019 року N 317 (далі - Положення про відзнаки).

2. Особі, відзначеній відомчою заохочувальною відзнакою Національної поліції України у вигляді медалі, нагрудного знака, видається посвідчення за підписом керівника Національної поліції України.

3. Про вручення відзнаки складається протокол вручення відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України, форма якого визначена Положенням про відзнаки.

Зберігання протоколу вручення відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України забезпечується центральним органом управління поліції відповідно до законодавства.

4. У разі втрати чи пошкодження відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України та/або документа, що засвідчує нагородження нею, дублікати відзнаки і відповідного документа не видаються.

VI. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення

1. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення до поліцейського застосовується відповідно до вимог Закону України "Про Національну поліцію", Дисциплінарного статуту Національної поліції України та цього Положення.

2. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення до державного службовця застосовується відповідно до вимог статті 79 Закону України "Про державну службу" та цього Положення.

3. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення до працівника Національної поліції застосовується відповідно до вимог статті 151 Кодексу законів про працю України, Закону України "Про Національну поліцію" та цього Положення.

4. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення застосовується в разі, якщо воно виконало свою виховну функцію, а особа своїм ставленням до служби (роботи) і поведінкою довела своє виправлення.

Одноразово може бути знято лише одне дисциплінарне стягнення.

5. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення до поліцейського, якому оголошено зауваження, не застосовується.

6. Клопотання про зняття дисциплінарного стягнення порушує керівник особи, якому надані на це повноваження, перед керівником, яким застосовано дисциплінарне стягнення.

7. У разі переведення особи з діючим дисциплінарним стягненням до іншого підрозділу поліції (у межах одного органу поліції) клопотання про дострокове зняття з такої особи дисциплінарного стягнення порушує керівник особи, якому надані на це повноваження, перед керівником органу поліції.

8. У разі переведення поліцейського з діючим дисциплінарним стягненням до іншого органу (підрозділу) поліції рішення про дострокове зняття дисциплінарного стягнення приймає керівник Національної поліції України на підставі клопотання керівника органу (підрозділу) поліції, у якому поліцейський проходить службу.

9. Рішення про дострокове зняття дисциплінарного стягнення не може бути прийнято керівником нижчого рівня, якщо дисциплінарне стягнення застосував керівник вищого рівня.

VII. Занесення на дошку пошани

1. Занесення на дошку пошани є особливою формою визнання та морального стимулювання, спрямованою на відзначення та вшанування поліцейського, працівника Національної поліції України, підвищення якості виконавчої дисципліни в органі (підрозділі) поліції.

2. Дошка пошани розташовується на видному місці в органі (підрозділі) поліції.

3. На дошку пошани заносяться фотографії поліцейських та працівників Національної поліції України, які досягли високих показників у діяльності, успішно й зразково виконують службовий (трудовий) обов'язок, зробили вагомий особистий внесок у справу забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної (громадської) безпеки і порядку, проявили мужність і відвагу в боротьбі зі злочинністю, відданість Присязі, високий професіоналізм, ініціативу і наполегливість у розкритті резонансних правопорушень та мають стаж служби (роботи) в поліції не менше ніж 5 років.

4. Кількість осіб, фотографії яких заносяться на дошку пошани, не має перевищувати:

50 - на дошку пошани центрального органу управління поліції;

20 - на дошку пошани органу поліції;

5 - на дошку пошани територіального (відокремленого) підрозділу поліції.

5. Занесення на дошку пошани здійснюється щороку до Дня Національної поліції України:

наказом керівника Національної поліції України - на дошку пошани центрального органу управління поліції;

наказом керівника органу поліції - на дошку пошани відповідного органу поліції;

наказом керівника територіального (відокремленого) підрозділу поліції - на дошку пошани відповідного підрозділу поліції.

6. Занесення фотографії на дошку пошани здійснюється строком на 1 рік, крім випадків, визначених у пункті 9 цього розділу.

7. Заохочення у вигляді занесення на дошку пошани може бути застосовано до особи повторно, але не більше двох разів поспіль.

8. Фотографування на дошку пошани здійснюється в анфас на білому фоні в повсякденній формі одягу (діловому костюмі) без головного убору у сорочці білого кольору з обов'язковим розміщенням на кітелі в установленому порядку державних нагород та відомчих відзнак.

9. У разі застосування до особи, фотокартку якої занесено на дошку пошани, дисциплінарного стягнення або набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення її до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, або кримінального правопорушення наказом керівника, якому надані на це повноваження, за клопотанням безпосереднього керівника такої особи здійснюється дострокове зняття її фотографії з дошки пошани.

Додаткове занесення фотокарток на дошку пошани не здійснюється.

VIII. Заохочення грошовою винагородою

1. Заохочення грошовою винагородою може застосовуватися як окремий вид заохочення або одночасно із заохоченням відомчою заохочувальною відзнакою Національної поліції України або Міністерства внутрішніх справ України.

2. Виплата грошової винагороди здійснюється за місцем проходження служби (роботи) поліцейського чи працівника Національної поліції України на підставі наказів про виплату такої винагороди.

3. У територіальних органах поліції охорони рішення про заохочення грошовою винагородою здійснюється за погодженням з Департаментом поліції охорони.

4. Розмір грошової винагороди не може перевищувати розміру посадового окладу з урахуванням підвищень за посадою, що займає особа, яку висувають до заохочення.

5. Грошова винагорода виплачується в межах асигнувань, передбачених у кошторисі Національної поліції України, відповідного органу (підрозділу) поліції на грошове забезпечення поліцейських та заробітну плату працівників.

6. Проект наказу про заохочення грошовою винагородою готується підрозділом поліції, де проходить службу (працює) особа, погоджується з підрозділами фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, підрозділами кадрового забезпечення органу поліції та в установленому порядку щомісяця до 15 числа подається на підпис відповідному керівнику органу (підрозділу) поліції разом із поданням про заохочення грошовою винагородою (додаток 5).

7. Підрозділи фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку погоджують відповідні подання за наявності фінансових можливостей для виплати грошової винагороди.

8. Підрозділи кадрового забезпечення погоджують відповідні подання у разі відповідності зазначених у них даних відомостям особової справи та відсутності дисциплінарних стягнень.

9. Клопотання про нагородження грошовою винагородою одночасно із заохоченням відомчою заохочувальною відзнакою Національної поліції України порушує керівник органу (підрозділу) поліції, де проходить службу (працює) кандидат на заохочення грошовою винагородою, перед керівником Національної поліції України.

10. Клопотання про нагородження грошовою винагородою одночасно із заохоченням відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України порушує керівник Національної поліції України перед Міністром внутрішніх справ України.

11. Виплата грошової винагороди здійснюється одночасно із виплатою грошового забезпечення (заробітної плати) у порядку, передбаченому для виплати грошового забезпечення (заробітної плати).

12. Виплата грошової винагороди, призначеної одночасно із заохоченням відомчою заохочувальною відзнакою Національної поліції України або Міністерства внутрішніх справ України, здійснюється на підставі витягу з наказу керівника Національної поліції України або Міністра внутрішніх справ України відповідно.

IX. Заохочення цінним подарунком

1. Нагородження цінним подарунком є видом заохочення за зразкове виконання службового обов'язку, старанність, ініціативу і наполегливість, високий професіоналізм, мужність та героїзм, проявлені під час забезпечення охорони прав і свобод людини, підтримання публічної (громадської) безпеки і порядку, за тривалу і плідну працю, активну участь у наданні допомоги в забезпеченні публічної (громадської) безпеки та боротьбі із злочинністю.

2. Цінний подарунок - предмет особистого користування, виріб мистецтва або предмет побутового призначення.

На цінний подарунок може бути нанесений дарчий напис.

3. Вартість цінного подарунка (з урахуванням вартості дарчого напису), придбаного за рахунок коштів державного бюджету, не повинна перевищувати 25 відсотків розміру однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), установленої на 01 січня поточного року.

4. Цінним подарунком може бути нагороджено особу після виходу на пенсію, а також іншу особу за активну участь у наданні допомоги в забезпеченні публічної (громадської) безпеки та боротьбі зі злочинністю.

5. Подання про нагородження особи цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету (додаток 6), оформлюється підрозділом кадрового забезпечення органу (підрозділу) поліції (за його відсутності - працівником, який згідно з посадовими (функціональними) обов'язками відповідальний за цей напрям діяльності).

6. Нагородження цінним подарунком більше ніж один раз на рік або одним і тим самим цінним подарунком не проводиться.

7. У разі втрати чи пошкодження цінного подарунка його копія або аналог не видаються.

X. Надання додаткової оплачуваної відпустки тривалістю до п'яти діб

1. За зразкове виконання службових обов'язків, особисту мужність, героїзм і відвагу в боротьбі зі злочинністю, відданість Присязі, високий професіоналізм, ініціативу і наполегливість у розкритті резонансних правопорушень, за самовіддані дії з ризиком для життя або в разі отримання поранення під час забезпечення публічної (громадської) безпеки чи затримання небезпечних правопорушників наказом керівника Національної поліції України за клопотанням керівника органу (підрозділу) поліції, у якому особа проходить службу, поліцейський може бути заохочений наданням додаткової оплачуваної відпустки тривалістю до п'яти діб.

2. Надання додаткової оплачуваної відпустки тривалістю до п'яти діб здійснюється відповідно до законів України "Про Національну поліцію" та "Про відпустки".

3. Святкові та неробочі дні до тривалості додаткової оплачуваної відпустки не включаються.

4. Додаткова оплачувана відпустка надається та використовується до кінця календарного року.

5. Додаткова оплачувана відпустка тривалістю до п'яти діб надається за бажанням поліцейського у зручний для нього час, але не пізніше 26 грудня поточного року, та оформлюється наказом по особовому складу відповідного органу (підрозділу) поліції.

6. Поліцейський може бути заохочений наданням додаткової оплачуваної відпустки тривалістю до п'яти діб не раніше ніж через два роки після попереднього заохочення додатковою оплачуваною відпусткою, крім випадків нагородження за отримання поранення під час забезпечення публічної (громадської) безпеки чи затримання небезпечних правопорушників.

XI. Дострокове присвоєння чергового спеціального звання та присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою

1. Підстави та порядок застосування заохочення у вигляді дострокового присвоєння спеціального звання та присвоєння спеціального звання на один ступінь вище від звання, передбаченого займаною штатною посадою, визначаються Законом України "Про Національну поліцію" та Дисциплінарним статутом Національної поліції України.

2. Дострокове присвоєння чергового спеціального звання здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про Національну поліцію" та Дисциплінарного статуту Національної поліції України і може бути застосовано до поліцейського, який має стаж служби в поліції не менше ніж п'ять років.

3. Присвоєння чергових спеціальних звань середнього складу поліції достроково та присвоєння спеціального звання середнього складу поліції на один ступінь вище від звання, передбаченого займаною штатною посадою, здійснюється керівником Національної поліції України за поданням керівника органу (підрозділу) поліції, у якому проходить службу поліцейський.

4. Присвоєння чергових спеціальних звань поліції достроково та присвоєння спеціального звання поліції на один ступінь вище від звання, передбаченого займаною штатною посадою, поліцейським, прикомандированим або відрядженим із залишенням у кадрах поліції до інших органів державної влади (установ, організацій), органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до частини восьмої статті 83 та статті 84 Закону України "Про Національну поліцію", Дисциплінарного статуту Національної поліції України та цього Положення.

5. Зазначені в цьому розділі положення не поширюються на випадки, коли спеціальним званням, передбаченим штатною посадою, є спеціальне звання рядового поліції, старшого сержанта поліції або полковника поліції.

XII. Порядок вручення та позбавлення нагород, відзнак та цінних подарунків

1. Вручення нагород, відзнак та цінних подарунків (далі - нагороди) проводиться керівником Національної поліції України, органу (підрозділу) поліції в урочистій обстановці.

У разі потреби вручення нагород може бути проведено за місцем проходження служби (роботи), проживання чи лікування нагородженого.

2. Перед врученням нагород оголошується відповідний розпорядчий акт.

3. Про вручення нагород складається протокол за формою, установленою відповідними нормативно-правовими актами.

Протокол підписується особою, яка вручила заохочення, та скріплюється гербовою печаткою.

4. Протоколи вручення державних нагород, відзнак Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчих заохочувальних відзнак Міністерства внутрішніх справ України, відомчих заохочувальних відзнак Національної поліції України надсилаються до підрозділу кадрового забезпечення центрального органу управління поліції у двох примірниках не пізніш як через тиждень після їх вручення.

5. Протокол вручення цінного подарунка (додаток 7), підписаний особою, яка здійснювала вручення, та нагородженою особою, надсилається не пізніш як через 10 днів після вручення цінного подарунка:

до підрозділу кадрового забезпечення і підрозділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку органу (підрозділу) поліції - стосовно осіб, нагороджених наказом керівника цього органу (підрозділу) поліції;

до підрозділу кадрового забезпечення і підрозділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку центрального органу управління поліції - стосовно осіб, нагороджених наказом керівника Національної поліції України.

6. Структурний підрозділ органу поліції, на який покладено функції взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю, забезпечує висвітлення інформації про нагородження поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України.

7. У разі смерті нагородженого, якому за життя нагороду не було вручено, або нагородження особи посмертно нагорода передається членам сім'ї такого нагородженого.

Передача нагороди та документа, що засвідчує нагородження нею, оформлюється протоколом за формою, установленою відповідним нормативно-правовим актом.

Контроль за врученням нагороди покладається в таких випадках на керівника, який порушив клопотання про нагородження.

8. Підрозділи кадрового забезпечення органів (підрозділів) поліції ведуть персональний перелік осіб, яким не вручено нагороди.

9. Рішення про заохочення особи, прийняте з порушенням визначеного порядку або на підставі недостовірних відомостей, підлягає скасуванню, а виданий предмет заохочення - вилученню. За відсутності предмета заохочення його вартість відшкодовується в порядку, визначеному законодавством.

10. Рішення про скасування заохочення із зазначених статтею 9 Дисциплінарного статуту Національної поліції України підстав приймається уповноваженим керівником за результатами проведеного в установленому порядку службового розслідування.

 

Т. в. о. начальника Управління взаємодії
з Національною поліцією України
Міністерства внутрішніх справ України

К. Я. Кудрик

 

                                       

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до відзначення державною нагородою України

1. Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Посада і місце роботи, служби __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Число, місяць, рік і місце народження ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Стать __________________________________ 5. Освіта ____________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання ________________________________________

7. Державні нагороди України і дата нагородження (за наявності) ______________________________

8. Адреса місця проживання _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________ Тел. ________________________________

9. Адреса місця роботи _________________________________________________________________

                      Тел.

10. Загальний стаж роботи _________________ Стаж роботи в цьому колективі __________________

Зворотний бік

11. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи
(зазначаються підстави для нагородження)

 
 
 
 
 
 
 
 

Кандидатура ___________________________________________________________ рекомендована
                                                                                (прізвище, ініціали особи)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції, дата обговорення, N протоколу)

Представляється до нагородження ______________________________________________________
                                                                           (вид нагороди)

___________________________
(посада керівника органу
(підрозділу) поліції)

____________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

___________________________
(дата підписання)

 

 

М. П.

 

 

 

ПОДАННЯ

про нагородження _____________________________________________________________________
(вид відзнаки Верховної Ради України,

______________________________________________________________________________________
спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові,

______________________________________________________________________________________
посада, орган (підрозділ) поліції)

 

_________________________________________
(рік народження,
_________________________________________
рівень освіти, рік закінчення та найменування закладу освіти,
_________________________________________
стаж служби в поліції)

(зазначаються підстави для нагородження)
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________
(посада керівника органу
(підрозділу) поліції)

____________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

___________________________
(дата підписання)

 

 

М. П.

 

 

 

ОСОБОВИЙ ЛИСТОК
з обліку кадрів

 
 
1. Прізвище ______________________________________________________

ім'я __________________ по батькові ________________________________

2. Стать ____________ 3. Рік, число і місяць народження ________________

 
 
 
 
Місце для фото
 
 
 
 


4. Місце народження ___________________________________________________________________
         (село, місто, район, область)

5. Освіта _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Найменування закладу освіти та його місцезнаходження

Факультет або відділення

Рік вступу

Рік закінчення або вибуття

Якщо не закінчив, курс вибуття

Спеціальність, одержана після закінчення закладу освіти, номер документа про освіту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Володіння іноземними мовами (якими і якою мірою) _______________________________________
______________________________________________________________________________________
(читаю і перекладаю із словником, читаю і можу розмовляти, володію вільно)

7. Науковий ступінь, вчене звання ________________________________________________________

8. Наукові праці та винаходи (за наявності) _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Зворотний бік

9. Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих і середніх спеціальних закладах освіти, військову службу, участь у партизанських загонах і роботу за сумісництвом) (найменування установ, організацій, підприємств зазначаються за трудовою книжкою, дані про військову службу записуються із зазначенням посади).

Місяць і рік

Посада із зазначенням установи, організації, підприємства, а також міністерства (відомства)

Місцезнаходження установи, організації, підприємства

вступу

звільнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Державні нагороди (за наявності) ______________________________________________________
                                                                                                                             (вид і дата одержання)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
11. Відношення до військового обов'язку, військове (спеціальне) звання _________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Склад ______________________________________ Рід військ _________________________________
                      (командний, адміністративний, технічний тощо)

12. Сімейний стан на момент заповнення особового листка __________________________________
                                                                                                                                                            (одружений/неодружений,

______________________________________________________________________________________
у разі одруження зазначається склад сім'ї, дати народження членів сім'ї)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

13. Місце проживання __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

___ ____________ 20__ року

Особистий підпис _____________________________

Керівник кадрового підрозділу
(органу) поліції

 

 

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

ПОДАННЯ

про нагородження _____________________________________________________________________
(вид відзнаки Кабінету Міністрів України,

_____________________________________________________________________________________
посада, орган (підрозділ) поліції,

_____________________________________________________________________________________
спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)

 

__________________________________________
(рік народження,

__________________________________________
рівень освіти, рік закінчення та найменування закладу освіти,

__________________________________________
стаж служби в поліції)

(зазначаються підстави для нагородження)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________
(посада керівника органу
(підрозділу) поліції)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

_________________________
(дата підписання)

 

 

М. П.

 

 

 

 

ПОДАННЯ
про заохочення грошовою винагородою

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(спеціальне звання, посада, орган (підрозділ) поліції)

_____________________________________________________________________________________
(розмір грошової винагороди словами)

у зв'язку із

_____________________________________________________________________________________
(конкретні заслуги поліцейського, які стали підставою для подання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(інформація про відсутність діючих дисциплінарних стягнень
_____________________________________________________________________________________
та службових розслідувань стосовно особи)

Керівник органу (підрозділу) поліції, у якому проходить
службу поліцейський                                  ________________
                                                                                                             (підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

Керівник фінансового підрозділу органу поліції

________________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

Керівник підрозділу кадрового
забезпечення органу поліції

________________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

СКЛАВ:

 

 

Працівник органу (підрозділу) поліції, який готував подання

________________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

 

 

ПОДАННЯ
про нагородження особи цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету

1. ____________________________________________________________________________________
(спеціальне звання поліції (ранг державного службовця), прізвище, ім'я, по батькові особи,

______________________________________________________________________________________
номер спеціального жетона (для поліцейських))

2. ____________________________________________________________________________________
(посада і місце служби (роботи) особи)

3. Число, місяць, рік народження __________________________________________________________

4. Освіта ______________________________________________________________________________
                         (рівень освіти, коли і який заклад освіти закінчив(ла), ступінь освіти, напрям підготовки, кваліфікація)

5. Загальний стаж роботи ________________________________________________________________

6. Стаж служби в поліції _________________________________________________________________

7. Характеристика (із зазначенням заслуг, які стали підставою для нагородження)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Посада особи,
яка вносить пропозицію

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

____ ____________ 20__ року

 

 

М. П.

 

 

 

ПРОТОКОЛ
вручення цінного подарунка

___ ____________ 20__ року

                           ____________________
                                (місце вручення)

мною, ________________________________________________________________________________
(посада, спеціальне звання, прізвище,

_____________________________________________________________________________________
ініціали особи, яка проводила вручення)

вручено цінний подарунок ______________________________________________________________
                                         (вид цінного подарунка)

_____________________________________________________________________________________
(спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові нагородженого, дані облікової картки фізичної особи - платника

_____________________________________________________________________________________
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються

_____________________________________________________________________________________
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили

_____________________________________________________________________________________
про це відповідний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті)

_____________________________________________________________________________________
з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних")

нагородженому(ій) згідно з наказом ______________________________________________________
                                                                                                                    (найменування органу поліції)

від ____ ____________ 20__ року N ________

__________________________________________
(підпис нагородженої особи)

____________________________
(ініціали, прізвище)

_____________________________
                 (дата підписання)

 

________________________
(посада особи, яка проводила вручення)

_____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

________________________
(дата підписання)

 

 

М. П.

 

 

____________

Опрос