Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (в целях приведения в соответствие с требованиями законодательства)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 14.03.2019 № 157
действует с 26.04.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.03.2019

м. Київ

N 157

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 квітня 2019 р. за N 373/33344

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з метою приведення у відповідність до вимог законодавства)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", з метою приведення нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Законів України "Про електронні довірчі послуги", "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", Закону України від 16 листопада 2017 року N 2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року N 1449, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за N 52/13319 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 листопада 2011 року N 1638) (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 1 розділу III слова "та клієнта/контрагента" виключити;

2) у пункті 7 розділу VI слова "електронний цифровий підпис" замінити словами "кваліфікований електронний підпис";

3) в абзаці п'ятому підпункту "є" пункту 2 розділу IX слова "публічного", "публічно" виключити.

2. У підпункті 3 пункту 3 Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 грудня 2014 року N 1708, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за N 1650/26427, слова "електронний цифровий підпис" замінити словами "кваліфікований електронний підпис".

3. У підпункті 1 пункту 3 глави 1 розділу IV Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року N 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за N 459/25236 (із змінами), слова "електронним цифровим підписом керівника або уповноваженої ним особи та електронним цифровим підписом, який за правовим статусом прирівнюється до печатки Депозитарної установи," замінити словами "кваліфікованим електронним підписом керівника або уповноваженої ним особи".

4. Внести до Типового договору андеррайтингу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 вересня 2012 року N 1240, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2012 року за N 1949/22261 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі I:

в абзаці першому пункту 1.1 слова "(зазначаються дати згідно з проспектом емісії та рішенням про публічне розміщення)" замінити словами "(зазначаються дати згідно з рішенням про розміщення / рішенням про емісію цінних паперів / проспектом емісії цінних паперів / проспектом цінних паперів)";

у пункті 1.3 слова "(зазначається загальний обсяг емісії відповідно до проспекту емісії цінних паперів***)" замінити словами "(зазначається загальний обсяг емісії згідно з рішенням про розміщення / рішенням про емісію цінних паперів / проспектом емісії цінних паперів / проспектом цінних паперів***)";

2) у розділі II:

у пункті 2.1:

слово "публічне" виключити;

слова "(проспект емісії, рішення про розміщення тощо))" замінити словами "(рішення про розміщення / рішення про емісію цінних паперів / проспект емісії цінних паперів / проспект цінних паперів тощо))";

у пункті 2.5 слово "публічному" виключити;

3) у розділі VI:

у пункті 6.2 слово "публічного" виключити;

абзац другий пункту 6.3 виключити.

5. У додатку 1 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року N 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за N 1737/22049 (зі змінами):

у рядку сімнадцятому слово "висновком" замінити словами "звітом (звітом незалежного аудитора)";

рядок двадцять восьмий виключити.

У зв'язку з цим рядки двадцять дев'ятий - тридцять шостий вважати відповідно рядками двадцять восьмим - тридцять п'ятим;

у рядку тридцять третьому слова "висновку (звіту)" замінити словами "звіту (звіту незалежного аудитора)".

6. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного
банку України

Я. Смолій

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Черкаський

 

Опрос