Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и обнародования (предоставления) информации Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции
Решение от 01.03.2019 № 609
действует с 02.05.2019

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

01.03.2019

м. Київ

N 609

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 квітня 2019 р. за N 371/33342

Про внесення змін до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 5 частини першої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про електронні довірчі послуги" Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Внести до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року N 3, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за N 959/29089, такі зміни:

1) у розділі I:

у пункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

"веб-сайт Реєстру - сукупність програмних засобів, розміщених за унікальними адресами в обчислювальній мережі, у тому числі в мережі Інтернет, разом з інформаційними ресурсами Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство), через які здійснюється формування, ведення та оприлюднення Реєстру;";

в абзаці дванадцятому слова "Про електронний цифровий підпис" замінити словами "Про електронні довірчі послуги";

доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:

"8. Технічне обслуговування Реєстру в робочий час не повинно тривати більше 3 годин у період подання щорічних декларацій, визначений Законом України "Про запобігання корупції", та більше 6 годин в інший час, аварійно-відновлювальні роботи проводяться невідкладно.

Інформація про стан функціонування Реєстру (в тому числі щодо проведення технічного обслуговування або аварійно-відновлювальних робіт) розміщується на офіційному веб-сайті Національного агентства.";

2) у розділі II:

у пункті 3:

в абзаці першому слова "посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП)" замінити словами "кваліфікованого сертифіката відкритого ключа";

абзац третій виключити;

у пункті 4:

абзац другий викласти в такій редакції:

"доступу до персонального електронного кабінету після автентифікації суб'єкта декларування із використанням особистого ключа та кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;";

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"подавати з використанням програмних засобів Реєстру заявки на зміну особистого ключа для доступу до персонального електронного кабінету суб'єкта декларування. Заявки розглядаються адміністраторами системи Реєстру не пізніше наступного робочого дня після отримання такої заявки;".

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

пункт 7 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"При поданні виправленої декларації тип декларації та звітний період не змінюються.".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

у пункті 8 слова "власного ЕЦП" замінити словами "особистого кваліфікованого електронного підпису".

2. Управлінню правового забезпечення подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Мангула О. А.

 

Голова

О. А. Мангул

Опрос