Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения обобщенных материалов

Минфин, МВД, СБУ
Порядок, Приказ от 11.03.2019 № 103/162/384
действует с 02.05.2019

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.03.2019

м. Київ

N 103/162/384

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 квітня 2019 р. за N 368/33339

Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів

Відповідно до Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про Національну поліцію", "Про Службу безпеки України", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про контррозвідувальну діяльність", "Про боротьбу з тероризмом", Податкового кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання та розгляду узагальнених матеріалів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства доходів і зборів України, Служби безпеки України від 02 грудня 2013 року N 1026/1184/739/484 "Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2013 року за N 2170/24702.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України та Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Керівникам відповідних структурних підрозділів Національної поліції України, Державної фіскальної служби України, Служби безпеки України та Державної служби фінансового моніторингу України забезпечити контроль за виконанням цього наказу відповідно до вимог законодавства України.

5. Національній поліції України, Державній фіскальній службі України, Службі безпеки України призначити уповноважених співробітників (працівників) для організації на постійній основі взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр фінансів України

О. Маркарова

Міністр внутрішніх
справ України

А. Аваков

Голова Служби
безпеки України

В. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Черкаський

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

О. Власов

 

ПОРЯДОК
надання та розгляду узагальнених матеріалів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає форму, структуру, зміст узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу, а також механізми та систему:

надання Держфінмоніторингом узагальнених матеріалів Національній поліції України, Службі безпеки України, Державній фіскальній службі України (далі - правоохоронні органи), їх підрозділам;

реєстрації, отримання та розгляду узагальнених матеріалів правоохоронними органами, їх підрозділами;

отримання Держфінмоніторингом інформації/документів про перебіг опрацювання узагальнених матеріалів правоохоронними органами, їх підрозділами;

запобігання розголошенню інформації, що міститься в узагальнених матеріалах.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

додатки до узагальнених матеріалів - копії документів щодо відомостей про фінансові операції та інша інформація, пов'язана з узагальненими матеріалами, у письмовій та/або електронній формі (за наявності);

експертна комісія - комісія Держфінмоніторингу з розгляду узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, підготовлених для подання правоохоронним та розвідувальним органам, склад і повноваження якої затверджуються окремим наказом Держфінмоніторингу за погодженням з Міністерством фінансів України;

надання узагальнених матеріалів - дії посадових осіб Держфінмоніторингу, спрямовані на виконання рішення експертної комісії щодо передання, відповідно до цього Порядку, правоохоронним органам, їх підрозділам узагальнених матеріалів у письмовій та/або електронній формі;

предикатний злочин - суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

реєстрація (облік) узагальнених матеріалів - присвоєння Держфінмоніторингом кожному узагальненому матеріалу реєстраційного номера, а також реєстрація, взяття на облік та фіксація в облікових журналах, книгах та Єдиному реєстрі досудових розслідувань правоохоронними органами та їх підрозділами;

розгляд узагальнених матеріалів - перевірка шляхом здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності та/або розслідування у межах кримінального провадження правоохоронними органами, їх підрозділами відомостей, викладених в узагальнених матеріалах, та прийняття рішення згідно з кримінальним процесуальним законодавством або іншими законодавчими актами.

Інші терміни, що вживаються у цьому Порядку, використовуються у значеннях, визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон).

II. Підготовка узагальнених матеріалів до передання правоохоронним органам

1. Інформація про фінансову операцію або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також про клієнта, одержана Держфінмоніторингом у встановленому законодавством порядку, обробляється та аналізується щодо наявності достатніх підстав:

вважати, що операція або сукупність пов'язаних між собою операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов'язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

У разі встановлення вищезазначених підстав Держфінмоніторинг у встановлені цим Порядком строки надає до правоохоронних органів відповідні узагальнені матеріали.

2. Узагальнені матеріали готуються Держфінмоніторингом у письмовій та/або електронній формі.

3. У разі якщо узагальнений матеріал містить інформацію з обмеженим доступом, присвоєння йому грифа обмеження доступу, його облік, зберігання, використання і знищення (у тому числі на інших матеріальних носіях інформації) здійснюються відповідно до нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію.

4. Структура узагальнених матеріалів:

зміст;

преамбула;

описові розділи, до яких можуть включатися:

опис фінансових операцій (для узагальненого матеріалу);

інформація щодо раніше переданого узагальненого матеріалу (для додаткового узагальненого матеріалу);

інформація про стан розгляду правоохоронними органами узагальненого матеріалу (для додаткового узагальненого матеріалу);

додаткова інформація про проведення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, отримана від суб'єктів первинного фінансового моніторингу (для додаткового узагальненого матеріалу);

інформація щодо зупинення фінансових операцій;

перелік документів та додатково отримана інформація від суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

інформація щодо пов'язаних узагальнених матеріалів;

додатково отримана інформація про фінансові операції;

інформація щодо учасників фінансових операцій;

резюме;

мотивований висновок;

додатки (за наявності).

5. Узагальнені матеріали мають містити такі відомості:

1) обов'язково:

реєстраційний номер, дату, умовне найменування, підпис уповноваженої особи Держфінмоніторингу;

опис суті фінансової операції або сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, з відображенням дати та суми, на яку проведено фінансові операції, місця та обставин їх здійснення, взаємовідносин, а також зв'язків між особами, які їх вчинили, або:

опис суті фінансової операції або сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з предикатним злочином, з відображенням дати та суми, на яку проведено фінансові операції, місця та обставин їх здійснення, взаємовідносин, а також зв'язків між особами, які їх вчинили;

опис суті фінансової операції або сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, які дають можливість підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов'язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, з відображенням дати та суми, на яку проведено фінансові операції, місця та обставин їх здійснення, взаємовідносин, а також зв'язків між особами, які їх вчинили;

опис достатніх підстав, які дають можливість вважати, що фінансові операції або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або:

опис достатніх підстав, які дають можливість вважати, що фінансові операції або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з предикатним злочином;

опис достатніх підстав, які дають можливість підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов'язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

вмотивований висновок про те, що фінансові операції можуть здійснюватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення або з метою вчинення іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

2) за наявності:

опис ознак, за якими суб'єкт фінансового моніторингу виявив фінансові операції, що підлягали фінансовому моніторингу;

код банку (МФО - BIC), найменування банку та номери рахунків, через які здійснювалися фінансові операції;

інформацію щодо ідентифікації та вивчення резидентів:

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, номер (за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, місце проживання або місцеперебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, номер (за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, місце проживання або місцеперебування фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунку (за наявності);

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації, відомості про виконавчий орган, ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунку;

інформацію щодо ідентифікації та вивчення нерезидентів:

схему фінансових операцій;

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, номер (за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, місце проживання або місцеперебування фізичної особи, громадянство;

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку, відомості про органи управління, ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Суб'єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи;

інформацію про стан учасника фінансових операцій (діючий, відновлення платоспроможності, банкрут, ліквідований тощо);

копії первинних документів, на підставі яких проведені фінансові операції, що стали об'єктом фінансового моніторингу, у тому числі таких, що містять інформацію з обмеженим доступом;

копії заяв та інших документів, на підставі яких відкриті рахунки, через які здійснювалися фінансові операції;

копії паспорта особи, карток із зразками підписів та довіреності, на підставі якої цей учасник брав участь у проведенні фінансової операції, що стала об'єктом фінансового моніторингу;

копії установчих документів юридичних осіб, задіяних у здійсненні фінансових операцій;

відомості та копії документів щодо відстеження (моніторингу) обігу активів, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

інформацію, одержану від правоохоронних та інших державних органів;

інформацію, одержану від підрозділів фінансових розвідок інших держав (за наявності дозволу підрозділів фінансових розвідок інших держав на передання такої інформації до правоохоронних органів та/або розвідувальних органів);

відомості, одержані з відкритих джерел (засобів масової інформації тощо);

інформацію про раніше передані узагальнені матеріали, пов'язані з цим матеріалом;

інформацію щодо зупинення фінансових операцій;

схеми засновницьких зв'язків;

3) за наявності двох і більше ознак фінансових операцій клієнтів їх опис формується як узагальнення (загальна кількість операцій, загальна сума, найбільш суттєвий характер операцій та основні контрагенти). Детальніша інформація додається в табличній електронній формі, що є невід'ємним додатком до узагальнених матеріалів.

6. Під час формування узагальнених матеріалів для здійснення аналізу фінансових операцій та/або за необхідності отримання інформації від підрозділу фінансової розвідки іншої держави або надання такої інформації Держфінмоніторингом використовується інформація, надана правоохоронними або іншими державними органами (їх підрозділами), про фінансові операції, стосовно яких є підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або з особами, щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Підрозділи правоохоронних органів надають таку інформацію безпосередньо Держфінмоніторингу або через відповідні підрозділи центральних апаратів правоохоронних органів.

Інформація, яка надається відповідно до цього пункту, має містити відомості та реквізити осіб, перелік яких визначено в додатку 1 до цього Порядку.

За відсутності в інформації правоохоронного органу відомостей та реквізитів осіб така інформація не розглядається.

Надання інформації Держфінмоніторингу здійснюється правоохоронними органами з дотриманням вимог законодавства щодо розголошення відомостей досудового розслідування та вимог законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом.

Держфінмоніторинг за необхідності звернення (запиту) до підрозділу фінансової розвідки іншої держави використовує інформацію, надану правоохоронними органами, їх підрозділами, щодо фінансових операцій, стану розгляду узагальнених матеріалів, кримінальних проваджень, у тому числі з обмеженим доступом, якщо наявний дозвіл правоохоронного органу, його підрозділу.

За відсутності такого дозволу інформація правоохоронного органу не може бути використана під час звернення (запиту) до підрозділу фінансової розвідки іншої держави.

За наявності в узагальненому матеріалі інформації підрозділу фінансової розвідки іншої держави, яким надано дозвіл на передання цієї інформації конкретному правоохоронному органу, такі узагальнені матеріали передаються в інший правоохоронний орган за наявності відповідного дозволу підрозділу фінансової розвідки іншої держави.

7. За наявності у Держфінмоніторингу додаткової інформації, що стосується раніше направлених правоохоронним органам, їх підрозділам узагальнених матеріалів, Держфінмоніторинг формує та надає відповідному правоохоронному органу, його підрозділу додаткові узагальнені матеріали.

Додаткові узагальнені матеріали (за наявності) надаються правоохоронному органу, його підрозділу, на розгляді якого перебувають узагальнені матеріали.

Додаткові узагальнені матеріали є невід'ємною частиною узагальнених матеріалів.

8. За наявності у Держфінмоніторингу додаткової інформації, що стосується раніше направлених правоохоронним органам, їх підрозділам узагальнених матеріалів, за результатами розгляду яких оперативно-розшукові, контррозвідувальні справи закриті або досудове розслідування закінчено, Держфінмоніторинг може формувати узагальнені матеріали, які подаються на розгляд до експертної комісії, для прийняття рішення щодо їх направлення до правоохоронних органів, їх підрозділів.

Якщо за результатами розгляду раніше наданого узагальненого матеріалу розпочато кримінальне провадження або узагальнений матеріал розглядається (використовується) під час досудового розслідування, додаткові узагальнені матеріали надаються безпосередньо підрозділу правоохоронного органу, що здійснює кримінальне провадження, якщо інше не визначено цим підрозділом.

III. Надання Держфінмоніторингом узагальнених матеріалів

1. Рішення про наявність достатніх підстав для передання узагальнених матеріалів до правоохоронних органів приймається експертною комісією.

2. До участі в засіданнях експертної комісії можуть запрошуватися представники підрозділів правоохоронних органів, завданням яких є запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, склад яких затверджується окремим розпорядчим документом відповідного підрозділу правоохоронного органу.

Представники підрозділів правоохоронних органів, які залучаються до участі в засіданнях експертної комісії, наділені консультативно-дорадчими функціями та мають право:

ознайомлюватися зі стислими описами проектів узагальнених матеріалів (у табличній формі) та схемами фінансових операцій;

вносити пропозиції щодо наявності або відсутності достатніх підстав для передання узагальнених матеріалів до правоохоронного органу, його підрозділу, обсягу і терміну доопрацювання узагальнених матеріалів, визначення правоохоронного органу, його підрозділу, до якого рекомендується передати узагальнені матеріали;

інформувати про стан розгляду раніше переданих до правоохоронних органів узагальнених матеріалів;

вносити пропозиції щодо надання копій узагальнених матеріалів, доцільності інформування правоохоронного органу щодо направлення узагальнених матеріалів до іншого правоохоронного органу, його підрозділу тощо.

3. За наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція може бути пов'язана з фінансуванням тероризму, узагальнений матеріал негайно передається Службі безпеки України.

4. За наявності інформації про те, що підрозділом правоохоронного органу розпочато кримінальне провадження за ознаками предикатного злочину, та/або легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму, та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, експертна комісія може прийняти рішення про надання узагальненого матеріалу, пов'язаного з таким провадженням, безпосередньо до цього підрозділу.

5. За наявності інформації про те, що підрозділом правоохоронного органу проводиться оперативно-розшукова або контррозвідувальна діяльність у межах оперативно-розшукової або контррозвідувальної справи відповідно до Законів України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про контррозвідувальну діяльність", експертна комісія може прийняти рішення про надання узагальненого матеріалу, пов'язаного з такою справою, безпосередньо до цього підрозділу.

6. За наявності інформації про те, що фінансові операції, які відображені в узагальненому матеріалі, здійснюються або здійснювалися у конкретній адміністративно-територіальній одиниці, експертна комісія може прийняти рішення щодо направлення такого узагальненого матеріалу безпосередньо до підрозділу правоохоронного органу цієї адміністративно-територіальної одиниці.

7. За наявності інформації про те, що підрозділу правоохоронного органу відповідно до доручення слідчого, прокурора, слідчого судді або у складі слідчої групи необхідно здійснити низку слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій у межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками предикатного злочину, та/або легалізації (відмивання) доходів, та/або фінансування тероризму, експертна комісія може прийняти рішення щодо направлення узагальненого матеріалу безпосередньо до такого підрозділу правоохоронного органу.

8. До правоохоронного органу, його підрозділу направляється лише один примірник узагальненого матеріалу.

Направлення декількох примірників одного і того самого узагальненого матеріалу або його копії підрозділам одного правоохоронного органу чи декільком правоохоронним органам, їх підрозділам не допускається.

Слідчим підрозділам правоохоронних органів у разі здійснення кримінального провадження за ознаками предикатного злочину, та/або легалізації (відмивання) доходів, та/або фінансування тероризму, та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення за фінансовими операціями, які безпосередньо або опосередковано пов'язані з операціями, відображеними в узагальненому матеріалі, наданому іншому правоохоронному органу, його підрозділу, за наявності їх згоди надається копія такого узагальненого матеріалу відповідно до рішення експертної комісії.

Копії узагальнених матеріалів надаються без згоди іншого правоохоронного органу, його підрозділу у разі закриття кримінального провадження, наявності рішення суду або закриття оперативно-розшукової чи контррозвідувальної справи за реабілітуючими підставами відповідно до рішення експертної комісії.

Надання іншому правоохоронному органу копії узагальненого матеріалу, який містить інформацію підрозділу фінансової розвідки іншої держави, що надала дозвіл на передання інформації конкретному правоохоронному органу, не допускається без згоди підрозділу фінансової розвідки іншої держави.

Документ на отримання копії узагальненого матеріалу має бути:

викладений на офіційному бланку відповідного правоохоронного органу встановленої форми;

наданий за підписом керівника слідчого підрозділу правоохоронного органу (чи його заступника), скріпленим гербовою печаткою.

9. Строк передання узагальнених матеріалів до правоохоронних органів, їх підрозділів не має перевищувати п'яти робочих днів з дня прийняття експертною комісією рішення.

У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення щодо подальшого зупинення фінансової операції відповідно до частини другої статті 17 Закону та/або зупинення видаткових операцій відповідно до частини третьої статті 17 Закону передання узагальнених матеріалів до правоохоронних органів здійснюється у строки, встановлені у пункті 3 розділу VII цього Порядку.

10. Узагальнені матеріали, додаткові узагальнені матеріали (за наявності) та додатки до них (за наявності) надаються правоохоронним органам, їх підрозділам на паперових, та/або магнітних, та/або інших матеріальних носіях інформації разом з відповідним супровідним листом за підписом Голови Держфінмоніторингу або його заступника.

11. У супровідному листі зазначаються скорочене умовне найменування узагальненого матеріалу, підозри щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, його реєстраційний номер, наявність додатків, а також інформація про день закінчення строку зупинення фінансової та/або видаткової операції у разі, якщо таке рішення прийнято Держфінмоніторингом відповідно до частин другої, третьої статті 17 Закону, а також інформація щодо раніше направлених узагальнених матеріалів.

12. Копії документів, які надійшли до Держфінмоніторингу після надання узагальненого матеріалу до правоохоронного органу, його підрозділу та не містять відомостей щодо проведення нових фінансових операцій, можуть надаватися правоохоронному органу, його підрозділу окремим супровідним листом як додатки до узагальненого матеріалу або до додаткового узагальненого матеріалу.

Додатки (за наявності) до узагальненого матеріалу або до додаткового узагальненого матеріалу є його невід'ємними частинами.

13. Примірник (копія) супровідного листа про направлення узагальнених матеріалів або додаткових узагальнених матеріалів до підрозділу правоохоронного органу обов'язково надається відповідному підрозділу правоохоронного органу.

IV. Реєстрація (облік) узагальнених матеріалів

1. Реєстрація узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, отриманих від Держфінмоніторингу, здійснюється правоохоронним органом, його підрозділом відповідно до законодавства України, зокрема, що регламентує порядок використання інформації з обмеженим доступом.

2. Правоохоронний орган, його підрозділ, який отримав узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал, не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з моменту його реєстрації (обліку) надає Держфінмоніторингу відомості щодо дати і номера його реєстрації, у тому числі в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (дата внесення інформації, номер кримінального провадження та попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України).

3. Під час направлення підрозділом правоохоронного органу узагальненого матеріалу та/або додаткового узагальненого матеріалу чи матеріалів досудового розслідування, проведеного його підрозділом, або у разі, якщо підрозділ направив його до підрозділу правоохоронного органу, один примірник супровідного листа та/або повідомлення (із зазначенням реквізитів супровідного листа та/або узагальненого чи додаткового узагальненого матеріалу) надсилається на адресу Держфінмоніторингу.

4. Якщо відповідно до законодавства узагальнений матеріал та/або додатковий узагальнений матеріал чи матеріали розгляду узагальненого матеріалу передаються з одного правоохоронного органу до іншого або до їх підрозділів, правоохоронний орган (його підрозділ), який передає такі документи, один примірник супровідного листа та/або повідомлення (із зазначенням реквізитів супровідного листа, узагальненого та/або додаткового узагальненого матеріалу) надсилає на адресу Держфінмоніторингу та до відповідних підрозділів правоохоронних органів.

5. У всіх випадках передання правоохоронними органами інформації та/або документів про результати розгляду узагальненого матеріалу у супровідному листі обов'язково зазначається інформація щодо узагальненого матеріалу, у тому числі його реєстраційний номер у Держфінмоніторингу.

V. Розгляд узагальнених матеріалів

1. Розгляд узагальнених матеріалів правоохоронними органами, їх підрозділами здійснюється у визначеному законодавством України порядку.

2. Організація, розгляд, прийняття рішення за відомостями, викладеними в узагальнених матеріалах щодо фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, здійснюються правоохоронними органами, їх підрозділами, на які покладено виконання завдань із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3. Отримані узагальнені матеріали правоохоронні органи, їх підрозділи реалізовують у межах своєї компетенції, використовуючи оперативно-розшукові та контррозвідувальні заходи і засоби, у порядку, визначеному Законами України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про контррозвідувальну діяльність", а також здійснюючи досудове розслідування у кримінальних провадженнях у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

4. Контроль стану розгляду та обґрунтованості прийнятих підрозділами правоохоронних органів рішень за результатами розгляду узагальнених матеріалів здійснюють керівники відповідних підрозділів правоохоронних органів.

5. Узагальнені матеріали, які містять підозри щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, використовуються правоохоронними органами, їх підрозділами винятково у разі здійснення заходів щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

VI. Отримання Держфінмоніторингом інформації та/або документів про перебіг розгляду узагальнених матеріалів

1. Правоохоронні органи, їх підрозділи протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття рішення за результатами розгляду узагальнених матеріалів надають Держфінмоніторингу інформацію відповідно до Переліку відомостей про стан розгляду узагальнених матеріалів правоохоронними органами, наведеного в додатку 2 до цього Порядку (далі - Перелік).

2. Для інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу правоохоронні органи надають до Держфінмоніторингу відомості щодо вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням такого суб'єкта, що надійшло до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 6, 10, 12, 17 Закону, а також інформацію про ухвалені судами рішення за такими кримінальними провадженнями за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

3. За потреби отримання інформації (додаткової інформації) щодо стану розгляду переданих узагальнених матеріалів, копій процесуальних документів Держфінмоніторинг направляє запити до правоохоронних органів, їх підрозділів.

4. Правоохоронні органи, їх підрозділи на запити Держфінмоніторингу зобов'язані надавати інформацію (додаткову інформацію) про стан розгляду узагальнених матеріалів, перебіг досудового розслідування та/або відповідні копії процесуальних документів (з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України).

5. Держфінмоніторинг та правоохоронні органи один раз на півріччя проводять взаємозвірку результатів стану розгляду переданих узагальнених матеріалів.

Результати взаємозвірки оформлюються актом за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку.

Держфінмоніторинг складає акт у двох примірниках, які до 25 числа місяця, що настає за звітним, направляються до правоохоронного органу.

Правоохоронний орган протягом тридцяти днів з моменту отримання акта здійснює звірку і надає підписаний примірник акта Держфінмоніторингу.

До акта взаємозвірки Держфінмоніторингом та правоохоронним органом вносяться відомості про узагальнені матеріали та додаткові узагальнені матеріали, що були передані та отримані у звітний період, перенаправлені до іншого правоохоронного органу (його підрозділу) або отримані від нього у звітному періоді відомості щодо узагальнених матеріалів, які перебувають на розгляді понад шість місяців і стосовно яких відсутня інформація щодо прийнятого процесуального рішення або іншого рішення, передбаченого законодавством України.

Акт взаємозвірки підписують керівники відповідних підрозділів правоохоронного органу та Держфінмоніторингу або посадові особи, які виконують їх обов'язки, затверджує Голова Держфінмоніторингу та керівник правоохоронного органу або їх заступники відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

6. Співробітники Держфінмоніторингу за ініціативою правоохоронного органу у встановленому законодавством порядку беруть участь у заходах, які здійснюють правоохоронні органи у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, як консультанти або спеціалісти.

VII. Інформування правоохоронних органів про зупинення фінансових операцій

1. У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення про подальше зупинення фінансової операції відповідно до вимог частини другої статті 17 Закону, здійснене суб'єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до вимог частини першої статті 17 Закону, та/або зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 17 Закону Держфінмоніторинг невідкладно (не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення) інформує про зазначене правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до кримінального процесуального законодавства.

Якщо Держфінмоніторингом приймається рішення про подальше зупинення фінансових операцій (зупинення видаткових операцій) відповідно до вимог частини другої та/або третьої статті 17 Закону і такі операції пов'язані з раніше наданим узагальненим матеріалом, про це інформується лише правоохоронний орган (його підрозділ), який безпосередньо його розглядає.

Якщо Держфінмоніторингом приймається рішення про подальше зупинення фінансових операцій (зупинення видаткових операцій) відповідно до вимог частини другої та/або третьої статті 17 Закону і такі операції не пов'язані з раніше наданим узагальненим матеріалом, про це інформуються відповідні підрозділи правоохоронних органів.

Перелік слідчих та оперативних підрозділів центральних апаратів (на рівні головних управлінь, управлінь) органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та на які покладено виконання завдань із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, надається Держфінмоніторингу правоохоронними органами.

За потреби Держфінмоніторинг може інформувати інший підрозділ правоохоронного органу.

2. Правоохоронний орган (його підрозділ), отримавши інформацію про прийняте Держфінмоніторингом рішення відповідно до пункту 1 цього розділу, невідкладно (протягом двох робочих днів з моменту її отримання) надає (за наявності) Держфінмоніторингу для аналізу необхідну додаткову інформацію, документи (з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України), які містять відомості щодо:

осіб, які здійснюють або причетні до здійснення фінансової операції, у тому числі щодо притягнення до кримінальної відповідальності та наявності судимості.

3. У разі підтвердження вмотивованої підозри Держфінмоніторинг готує узагальнений матеріал, який пов'язаний із зупиненням фінансової операції, і подає відповідному правоохоронному органу (його підрозділу) не пізніше п'ятого робочого дня після прийняття рішення щодо подальшого зупинення фінансової операції відповідно до частин другої та/або третьої статті 17 Закону.

У такому разі строк зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) продовжується Держфінмоніторингом з наступного робочого дня після подання відповідного узагальненого матеріалу або додаткового узагальненого матеріалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме тридцяти робочих днів.

4. У разі надходження запиту правоохоронного органу (його підрозділу) у межах перевірки раніше наданого узагальненого матеріалу, у якому зазначаються фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу відповідно до статей 15, 16 Закону, Держфінмоніторинг може прийняти рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів (осіб) відповідно до частини третьої статті 17 Закону.

Запит правоохоронного органу обов'язково має:

бути викладений на офіційному бланку відповідного правоохоронного органу (його підрозділу) встановленої форми;

бути наданий за підписом керівника правоохоронного органу (його підрозділу) чи його заступника, скріпленим гербовою печаткою;

містити вмотивовані підозри, обґрунтування необхідності зупинення видаткових операцій, ідентифікаційні дані учасників фінансових операцій, банківські рахунки та інші відомості.

VIII. Заходи щодо запобігання розголошенню інформації

1. З метою запобігання незаконному розголошенню інформації, яка міститься в узагальнених матеріалах та додаткових узагальнених матеріалах, у тому числі під час передання та розгляду, її розкриття та захист здійснюються співробітниками правоохоронних органів (їх підрозділів) та Держфінмоніторингу відповідно до законодавства України, яке регламентує порядок використання документів, що містять інформацію з обмеженим доступом.

2. Правоохоронні органи, їх підрозділи надають Держфінмоніторингу передбачену цим Порядком інформацію (копії документів) з дотриманням вимог законодавства України, зокрема статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, Законів України "Про оперативно-розшукову діяльність" та "Про контррозвідувальну діяльність".

3. Правоохоронні органи, їх підрозділи, Держфінмоніторинг забезпечують збереження повноти і цілісності отриманої інформації, створюють і підтримують належні умови для її зберігання, а також запобігання незаконному доступу до неї.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

Начальник управління
взаємодії з Національною
поліцією МВС України

О. Соколовський

Начальник Головного управління
контррозвідувального захисту
інтересів держави у сфері
економічної безпеки Служби
безпеки України

С. Конохов

 

Перелік
відомостей та реквізитів осіб, що мають міститися в інформації правоохоронних органів

1

Перелік відомостей, які мають міститися в інформації правоохоронних органів

1.1

Вид фінансових операцій, стосовно яких у правоохоронного органу є підозри, що вони пов'язані з:

а)

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

б)

фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

в)

особами, стосовно яких застосовано міжнародні санкції

1.2

Інформація про фінансові операції, зазначені у пункті 1.1 цього Переліку, має бути отримана у разі:

а)

здійсненні кримінального провадження за ознаками предикатного злочину

б)

виконання завдань, передбачених Законами України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про контррозвідувальну діяльність", з метою пошуку і фіксації фактичних даних щодо протиправних діянь окремих осіб та груп, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

1.3

Інформація щодо кримінального провадження, оперативно-розшукової або контррозвідувальної справи:

1.3.1

щодо кримінального провадження:

а)

номер реєстрації заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, у тому числі в Єдиному реєстрі досудових розслідувань

б)

дата реєстрації заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, у тому числі в Єдиному реєстрі досудових розслідувань

в)

кваліфікація предикатного злочину

г)

найменування правоохоронного органу, його слідчого підрозділу, який веде розслідування

ґ)

стислий опис фабули факту розслідування (дата, час, адреса, місце, спосіб, знаряддя, засоби, інші особливості вчинення злочину, дані осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, тощо)

д)

встановлений розмір матеріальних збитків та/або злочинних доходів (грн)

1.3.2

щодо оперативно-розшукової справи:

а)

номер оперативно-розшукової справи

б)

дата заведення оперативно-розшукової справи

в)

кваліфікація предикатного злочину, щодо вчинення якого є підозри

г)

найменування правоохоронного органу, його структурного підрозділу, у провадженні якого перебуває оперативно-розшукова справа

1.3.3

щодо контррозвідувальної справи:

а)

номер контррозвідувальної справи

б)

дата заведення контррозвідувальної справи

в)

кваліфікація предикатного злочину, щодо вчинення якого є підозри

г)

найменування правоохоронного органу, його структурного підрозділу, у провадженні якого перебуває контррозвідувальна справа

1.4

Опис фінансової операції, щодо якої у правоохоронного органу є підозри, що вона пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або з особами, стосовно яких застосовано міжнародні санкції:

а)

дата проведення фінансової операції

б)

сума фінансової операції

в)

зміст фінансової операції

г)

найменування банку

ґ)

відомості щодо учасників фінансової операції

д)

інші відомості про фінансову операцію (за наявності)

1.5

Підстави обґрунтованої підозри стосовно того, що фінансова операція пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або з особами, стосовно яких застосовані міжнародні санкції

1.6

Наявність причинного зв'язку між фактами, які досліджуються під час кримінального провадження, оперативно-розшуковою або контррозвідувальною справою та фінансовою операцією

1.7

Обов'язкові ідентифікаційні дані юридичних та фізичних осіб, які здійснили фінансові операції та прямо чи опосередковано можуть бути причетні до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення:

1.7.1

для фізичних осіб - резидентів:

а)

прізвище, ім'я, по батькові

б)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної влади)

1.7.2

для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (українською та/або англійською мовою)

1.7.3

для юридичних осіб:

а)

повне найменування

б)

код згідно ЄДРПОУ (для резидентів)

в)

місцезнаходження

2

Обсяг (перелік) інформації, необхідної для звернення до підрозділу фінансової розвідки іншої держави

2.1

Інформація, зазначена в підпунктах 1.1 - 1.3, 1.5, 1.6 цього додатка

2.2

Відомості, що ідентифікують суб'єкта: назва суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи та/або найменування юридичної особи)

2.3

Фінансова та інша інформація:

а)

найменування банку (SWIFT-код (BIC cod) банку)

б)

номер банківського рахунку

в)

опис необхідної інформації (запитання)

г)

ціль та мета використання інформації, що запитується

ґ)

застосування арешту, вилучення або конфіскації майна

д)

сума (вид валюти) та/або походження коштів

е)

країни, задіяні у розслідуванні

 

Перелік
відомостей про стан розгляду узагальнених матеріалів правоохоронними органами

N
з/п

Стадії розгляду

Відомості про стан розгляду узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ)

1

Отримання
УМ (ДУМ)

1. Реєстраційний номер УМ (ДУМ) Держфінмоніторингу, дата.
2. Найменування правоохоронного органу (його підрозділу), який отримав УМ (ДУМ).
3. Дата і номер реєстрації УМ (ДУМ) у журналі обліку документів з обмеженим доступом.
4. Реквізити реєстрації УМ в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (дата внесення інформації, номер кримінального провадження та попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України)

2

Здійснення розгляду відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" або Закону України "Про контррозвідувальну діяльність"

1. Реєстраційний номер УМ (ДУМ) Держфінмоніторингу України, дата.
2. Підстави проведення розгляду (Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" або Закон України "Про контррозвідувальну діяльність").
3. Номер оперативно-розшукової або контррозвідувальної справи та дата її заведення.
4. Найменування органу, його підрозділу, який здійснює розгляд

3

У разі направлення УМ (ДУМ) або матеріалів його розгляду за належністю до іншого правоохоронного органу, його територіального підрозділу

1. Реєстраційний номер УМ (ДУМ) Держфінмоніторингу, дата.
2. Вихідні дата і номер супровідного листа правоохоронного органу, його підрозділу до
УМ (ДУМ), матеріалів перевірки (гриф обмеження доступу).
3. Найменування органу (структурного підрозділу), яким спрямовано УМ (ДУМ) за належністю, його місцезнаходження.
4. Найменування органу (структурного підрозділу), до якого спрямовано УМ (ДУМ), його місцезнаходження

4

Кримінальне провадження

1. Реєстраційний номер УМ (ДУМ) Держфінмоніторингу, дата.
2. Дата і номер реєстрації УМ (ДУМ) в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
3. Стаття Кримінального кодексу України, за ознаками якої розпочато досудове розслідування (у тому числі кваліфікуючі ознаки).
4. Яким органом зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (найменування органу).
5. Яким органом здійснюється досудове розслідування (найменування органу).
6. Стан досудового розслідування (кримінальне провадження триває, передано за підслідністю, розслідування зупинено, строк розслідування продовжено).
7. Стислий опис фабули досудового розслідування
8. Дії щодо закінчення досудового розслідування (стаття 283 Кримінального процесуального кодексу України).
9. Установлена сума легалізованих доходів (млн грн).
10. Сума злочинних доходів, на які накладено арешт та/або які вилучено під час досудового розслідування (млн грн).
11. Загальна сума грошових коштів та іншого майна, на які накладено арешт та/або які вилучено під час досудового розслідування (млн грн).
12. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - орган, найменування журналу обліку, реєстраційний номер та дата, номер справи

5

Закриття кримінального провадження під час досудового розслідування

1. Реєстраційний номер УМ (ДУМ) Держфінмоніторингу, дата.
2. Дата і номер реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань УМ (ДУМ).
3. Стаття Кримінального кодексу України, за ознаками якої розпочато досудове розслідування (у тому числі кваліфікуючі ознаки).
4. Найменування органу, яким прийнято рішення.
5. Копія постанови про закриття кримінального провадження під час досудового слідства (надається поштою).
6. Дата і номер реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей про закінчення досудового розслідування.
7. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - орган, найменування журналу (справи), реєстраційний номер та дата

6

Закінчення досудового розслідування шляхом складання обвинувального акта та направлення його до суду

1. Реєстраційний номер УМ (ДУМ) Держфінмоніторингу, дата.
2. Дата і номер реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей про закінчення досудового розслідування.
3. Найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер.
4. Найменування органу, який склав обвинувальний акт.
5. Прізвище, ім'я, по батькові обвинувачених.
6. За якими статтями та їх частинами пред'явлено обвинувачення (у тому числі обов'язково зазначити предикатний злочин до статті 209 Кримінального кодексу України) у розрізі обвинувачених.
7. Установлена сума легалізованих доходів - за обвинувальним актом (млн грн).
8. Сума злочинних доходів, на які накладено арешт, які вилучено під час досудового розслідування (млн грн).
9. Загальна сума грошових коштів та іншого майна, на які накладено арешт та/або які вилучено під час досудового розслідування (млн грн).
10. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - орган, найменування журналу (справи), реєстраційний номер та дата.
11. Найменування суду, до якого спрямовано обвинувальний акт, його адреса та (за наявності) номер судової справи.
12. Дата та реєстраційний номер супровідного листа, яким обвинувальний акт направлено до суду

 

Повідомлення
щодо прийнятого процесуального рішення

(на виконання пункту 2 розділу VI Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів)

N
з/п

Номер фінансової операції за узагальненим матеріалом

Номер узагальненого матеріалу

Номер кримінального провадження за Єдиним реєстром досудових розслідувань

Дата внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань факту:

Стаття Кримінального кодексу України

Найменування органу, який прийняв рішення

направлення повідомлення про підозру

закриття кримінального провадження

направлення обвинувального акта до суду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Керівник правоохоронного органу
або його підрозділу

____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

(гриф обмеження доступу до документа)

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________
(керівник Держфінмоніторингу або його заступник)

_______________________________________
(керівник правоохоронного органу або його заступник)

________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

 

місто ________________

АКТ
взаємозвірки результатів стану розгляду переданих узагальнених матеріалів за ____________

N
з/п

Номер та дата супровідного листа Держфінмоніторингу

Номер та дата узагальненого матеріалу або додаткового узагальненого матеріалу

Вид та умовне найменування узагальненого матеріалу

Дата та номер реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань

Результати розгляду узагальнених матеріалів
(останнє на звітну дату прийняте рішення згідно із законодавством)

1

2

3

4

5

6

Керівник підрозділу
Держфінмоніторингу

Керівник підрозділу
правоохоронного органу

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

_____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

____________

Опрос