Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения оценки рисков совершения домашнего насилия

МВД, Министерство социальной политики Украины
Порядок, Приказ от 13.03.2019 № 369/180
действует с 19.04.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.03.2019

м. Київ

N 369/180

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 квітня 2019 р. за N 333/33304

Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", пункту 18 частини першої статті 23 Закону України "Про Національну поліцію", Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами), Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877 (зі змінами), з метою запобігання та протидії домашньому насильству

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства, що додається.

2. Управлінню протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству Міністерства соціальної політики України (Фаримець О. О.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр соціальної політики України

А. Рева

Міністр внутрішніх справ України

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Л. Денісова

Голова Національної політики України

С. М. Князєв

 

ПОРЯДОК
проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення оцінки вірогідності продовження чи повторного вчинення домашнього насильства, настання тяжких або особливо тяжких наслідків його вчинення, а також смерті постраждалої особи, з метою визначення ефективних заходів реагування, спрямованих на припинення такого насильства та попередження його повторного вчинення.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" та інших актів законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію домашньому насильству".

4. Оцінку ризиків проводить поліцейський уповноважений підрозділ органу Національної поліції України (далі - уповноважений підрозділ поліції) за фактом вчинення домашнього насильства.

5. Результати оцінки ризиків враховує поліцейський уповноваженого підрозділу поліції під час винесення термінового заборонного припису стосовно кривдника, вжиття інших заходів для припинення такого насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення та надання допомоги постраждалим особам у порядку, визначеному законодавством.

Уповноважені органи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству можуть використовувати результати оцінки ризиків під час застосування заходів протидії такому насильству відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству".

II. Процедура оцінки ризиків вчинення домашнього насильства

1. Оцінка ризиків проводиться за факторами небезпеки/ризиків щодо вчинення домашнього насильства, передбачених у формі оцінки ризиків вчинення домашнього насильства згідно з додатком до цього Порядку, шляхом спілкування/бесіди з постраждалою від такого насильства особою або її представником, з'ясування обставин конфлікту та виявлення чинників і умов, які створюють або можуть створювати небезпеку для цієї особи.

2. За результатами заповнення форми оцінки ризиків вчинення домашнього насильства поліцейський уповноваженого підрозділу поліції визначає рівень небезпеки, який ураховується під час винесення термінового заборонного припису стосовно кривдника, вжиття інших заходів для припинення такого насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення, надання допомоги постраждалим особам.

3. Фактори небезпеки/ризику щодо вчинення домашнього насильства визначаються за результатами оцінки дій кривдника, які свідчать про ймовірність настання летальних наслідків у разі вчинення домашнього насильства, і представлені у формі оцінки ризиків вчинення домашнього насильства у вигляді питань, на які відповідає поліцейський уповноваженого підрозділу поліції за результатами спілкування з постраждалою особою, та загальної оцінки ситуації вчинення домашнього насильства з метою виявлення вірогідності продовження чи повторного вчинення домашнього насильства, настання тяжких або особливо тяжких наслідків його вчинення, а також смерті такої особи.

4. У разі виявлення будь-яких інших чинників/обставин за результатами оцінки ситуації, які можуть вплинути на рівень небезпеки (ризику) вчинення домашнього насильства, поліцейський уповноваженого підрозділу поліції у позиції "Зауваження поліцейського уповноваженого підрозділу поліції щодо будь-яких інших чинників/обставин, які підвищують/знижують рівень загрози життю та здоров'ю постраждалої особи" форми оцінки ризиків вчинення домашнього насильства робить запис про наявність таких чинників/обставин, їхні можливі наслідки та надає інші зауваження щодо них.

5. У зв'язку з тим, що кожна окрема ситуація може мати унікальні чинники/обставини, які впливають на рівень небезпеки та ризик летального випадку, пов'язаного з насильством, не передбачені формою оцінки ризиків вчинення домашнього насильства, поліцейський уповноваженого підрозділу поліції на власний розсуд може оцінити рівень небезпеки як високий, якщо він/вона вважає, що постраждала особа перебуває в потенційно небезпечній ситуації або яка може спричинити смерть особи або інші тяжкі наслідки.

Про наявність та можливі наслідки дії таких чинників/обставин поліцейський уповноваженого підрозділу поліції робить запис у відповідній позиції форми оцінки ризиків вчинення домашнього насильства.

6. Дві відповіді "Так" на запитання з N 1 - 6 та на будь-яку кількість запитань з N 7 - 27 форми оцінки ризиків вчинення домашнього насильства, а також якщо поліцейський уповноваженого підрозділу поліції вважає, що постраждала особа перебуває в ситуації, яка може спричинити її смерть або інші тяжкі наслідки, оцінюється як високий рівень небезпеки.

Відповідь "Так" на одне запитання з N 1 - 6 та на щонайменше сім і більше запитань з N 7 - 27 або жодної відповіді на запитання з N 1 - 6, але не менше чотирнадцяти позитивних відповідей на запитання з N 7 - 27 форми оцінки ризиків вчинення домашнього насильства оцінюється як середній рівень небезпеки.

Відповідь "Так" на одне запитання з N 1 - 6 та на не більше ніж шість запитань з N 7 - 27 або не більше тринадцяти позитивних відповідей на запитання з N 7 - 27 форми оцінки ризиків вчинення домашнього насильства оцінюється як низький рівень небезпеки.

Якщо на всі запитання отримано відповіді "Без відповіді / Невідомо", поліцейський уповноваженого підрозділу поліції на свій розсуд може оцінити ситуацію як таку, що має високий рівень небезпеки.

7. Залежно від визначеного рівня небезпеки, яка загрожує постраждалій особі, поліцейський уповноваженого підрозділу поліції приймає рішення щодо необхідності винесення термінового заборонного припису стосовно кривдника та застосування заходів, передбачених частиною другою статті 25 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству".

Якщо рівень небезпеки оцінюється як низький або середній, а інші чинники/обставини, що можуть вплинути на рівень небезпеки, відсутні, терміновий заборонний припис стосовно кривдника виноситься на розсуд поліцейського уповноваженого підрозділу поліції.

У разі високого рівня небезпеки поліцейський уповноваженого підрозділу поліції обов'язково виносить терміновий заборонний припис стосовно кривдника.

8. Якщо поліцейський уповноваженого підрозділу поліції вважає, що постраждала особа потребує медичної, соціальної, психологічної, правової або іншої допомоги, він інформує у встановленому законодавством порядку про це відповідний уповноважений орган (установу) у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

9. У разі наявності декількох постраждалих осіб форма оцінки ризиків вчинення домашнього насильства заповнюється щодо кожної постраждалої особи окремо.

10. Усі реквізити форми оцінки ризиків вчинення домашнього насильства поліцейський уповноваженого підрозділу поліції заповнює державною мовою, розбірливим почерком, чорнилом чорного або синього кольору.

11. Після проведення оцінки ризиків поліцейський уповноваженого підрозділу поліції долучає форму оцінки ризиків вчинення домашнього насильства до матеріалів, зібраних за фактом такого насильства.

 

Начальник Управління протидії
торгівлі людьми та запобігання
домашньому насильству Міністерства
соціальної політики України

О. Фаримець

Начальник Управління взаємодії
з Національною поліцією Міністерства
внутрішніх справ України

О. Соколовський

 

ФОРМА ОЦІНКИ РИЗИКІВ
ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Дата:

поліцейський уповноваженого підрозділу поліції (П. І. Б., звання, посада, орган поліції) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
   

Постраждала особа: стать: Ч / Ж, (П. І. Б.) ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Кривдник: стать: Ч / Ж, (П. І. Б) ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

У яких стосунках перебуває кривдник з постраждалою особою: _________________________________________
                                                                                                                               (інформація зазначається згідно зі статтею 3
______________________________________________________________________________________
Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству")

Місце (адреса) проведення оцінювання ризиків:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 

Чи вдалося поліцейському уповноваженого підрозділу поліції провести спілкування/бесіду?

  Так       Ні

Чи постраждала особа відмовилася від спілкування/бесіди?

  Так       Ні

1. Чи кривдник колись погрожував застосувати та/або застосовував зброю або інші предмети, які можуть спричинити шкоду життю та здоров'ю постраждалої особи та/або її дітям?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

2. Чи кривдник погрожував вбити постраждалу особу та/або її дітей?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

3. Чи допускає постраждала особа, що кривдник може спробувати вбити постраждалу особу та/або її дітей?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

4. Чи кривдник коли-небудь душив постраждалу особу, або передавлював їй горло, або намагався це зробити?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

5. Чи кривдник застосовував раніше фізичне насильство, яке мало наслідки спричинення середнього та/або тяжкого ступеня тілесних ушкоджень?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

6. Чи застосовувався протягом останнього року до кривдника терміновий заборонний припис?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

7. Чи кривдник має зброю та/або може її легко дістати і застосувати?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

8. Чи кривдник схильний до сильних та/або постійних ревнощів та чи контролює більшу частину повсякденного життя постраждалої особи?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

9. Чи висловлював кривдник наміри та/або намагався вчинити самогубство?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

10. Чи кривдник залякував, переслідував або погрожував постраждалій особі та/або її дітям?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

11 Чи здійснював кривдник напади на постраждалу особу та/або її дітей за межами домашнього середовища?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

12. Чи утримував кривдник постраждалу особу та/або її дітей проти її волі в певному місці або будь-яким іншим чином обмежував свободу, у тому числі свободу в спілкуванні?

  Так     Ні       Без відповіді / Невідомо

13. Чи вплинула поведінка кривдника на безпеку постраждалої особи та/або безпеку її дітей?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

14. Чи кривдник має алкогольну залежність або зловживає алкогольними напоями?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

15. Чи кривдник має наркотичну залежність або зловживає наркотичними речовинами?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

16. Чи кривдник коли-небудь погрожував вбити, вбив або завдавав навмисно шкоди домашній та/або іншій тварині?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

17. Чи кривдник вчиняв щодо постраждалої особи фізичне та/або сексуальне насильство, коли вона була вагітна або з новонародженою дитиною / немовлям?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

18 Чи кривдник має фінансові проблеми?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

19. Чи є постраждала особа та/або її діти економічно залежною(ними) від кривдника?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

20. Чи були випадки після одруження або проживання разом, коли кривдник покидав на тривалий час (не менше ніж на 10 діб) сім'ю без причини та без надання пояснень?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

21. Чи є у постраждалої особи дитина/діти від іншого шлюбу, про яких кривдник знає та/або нещодавно дізнався?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

22. Чи перебуває сім'я постраждалої особи під соціальним супроводом?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

23. Чи видавав суд кривднику обмежувальний припис?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

24. У разі видачі кривднику обмежувального припису, чи порушував він заходи тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього обов'язків, передбачених таким приписом?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

25. Чи відомо постраждалій особі про притягнення кривдника до кримінальної відповідальності за вбивство, спричинення тілесних ушкоджень, зґвалтування та/або інші злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи? (якщо так, необхідне виділити або підкреслити)

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

26. Чи кривдник виганяв постраждалу особу та/або її дітей з місця проживання та/або погрожував здійснити такі дії?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

27. Чи є щось додаткове, що змушує постраждалу особу турбуватися про її безпеку?

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

Якщо так, що саме турбує постраждалу особу?  ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Чи здійснювала постраждала особа телефонний дзвінок або консультувалася з експертами національної гарячої лінії з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми і ґендерної дискримінації або дитячої гарячої лінії

  Так       Ні       Без відповіді / Невідомо

Зауваження поліцейського уповноваженого підрозділу поліції щодо будь-яких інших чинників/обставин, які підвищують/знижують рівень загрози життю та здоров'ю постраждалої особи ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис поліцейського уповноваженого підрозділу поліції, який провів оцінку ризиків: __________________________

дата ___ ____________ 20__ року

Поліцейським уповноваженого підрозділу поліції визначено рівень небезпеки:

високий - ;

середній - ;

низький - 

Терміновий заборонний припис стосовно кривдника винесено: ТАК / НІ

у разі винесення зазначити: N ______________від ___ ____________ 20__ року

____________

Опрос