Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по организации проведения подконтрольной эксплуатации вооружения и военной техники в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ, Инструкция от 16.11.2018 № 578
действует с 05.04.2019

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.11.2018

м. Київ

N 578

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 березня 2019 р. за N 277/33248

Про затвердження Інструкції з організації проведення підконтрольної експлуатації озброєння та військової техніки у Збройних Силах України

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 730), Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 року N 345 (зі змінами), та з метою впорядкування діяльності з питань організації проведення підконтрольної експлуатації озброєння та військової техніки в Збройних Силах України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації проведення підконтрольної експлуатації озброєння та військової техніки у Збройних Силах України, що додається.

2. Центральному науково-дослідному інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

С. Полторак

 

ІНСТРУКЦІЯ
з організації проведення підконтрольної експлуатації озброєння та військової техніки у Збройних Силах України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає загальну процедуру організації проведення заходів підконтрольної експлуатації озброєння та військової техніки (далі - ОВТ) вітчизняного та іноземного виробництва у Збройних Силах України.

2. Дія цієї Інструкції поширюється на всі види ОВТ, що розроблялися (модернізувалися) або закуповувались в інтересах Збройних Сил України, за винятком військової авіаційної техніки та комплектувальних виробів до неї, залізничної техніки, засобів криптографічного захисту інформації, автоматизованих (інформаційних) систем, які за своїми ознаками належать до ОВТ, засобів розвідки та ОВТ спеціального призначення, у тому числі засобів розвідки за номенклатурою Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Підконтрольна експлуатація, а також збирання, аналіз і подання інформації про несправності виробів військової авіаційної техніки, залізничної техніки, кораблів та суден Військово-Морських Сил Збройних Сил України, засобів криптографічного захисту інформації, автоматизованих (інформаційних) систем, засобів розвідки та ОВТ спеціального призначення, у тому числі засобів розвідки номенклатури Головного управління розвідки Міністерства оборони України, визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

експлуатаційні документи - вид конструкторських документів, які окремо або у сукупності з іншими документами визначають правила експлуатації ОВТ та (або) відображають відомості, що засвідчують гарантовані виробником значення основних параметрів і характеристик (властивостей) ОВТ, гарантії і дані про їх експлуатацію протягом встановленого строку служби. Експлуатаційні документи призначені для експлуатації ОВТ, ознайомлення з їх конструкцією, вивчення правил експлуатації (використання за призначенням, технічного обслуговування, поточного ремонту, зберігання і транспортування);

надійність - властивість об'єкта зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання і транспортування. Надійність є комплексною властивістю, яка залежно від призначення об'єкта й умов його застосування містить в собі безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та збережуваність чи певні поєднання цих властивостей;

нормативно-технічні документи - документи, які встановлюють принципи, правила, порядок постачання, експлуатації, відновлення ОВТ, а також порядок організації управління;

підконтрольна експлуатація виробів військового призначення - штатна експлуатація заданої кількості виробів військового призначення, що супроводжується додатковим контролем і врахуванням їх технічного стану для одержання достовірної інформації щодо змінювання якісних показників технічного стану виробів в умовах експлуатації;

штатна експлуатація виробів військового призначення - експлуатація виробів військового призначення згідно з вимогами експлуатаційної документації, затвердженої у встановленому порядку.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про оборону України", Положенні про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року N 1225 (із змінами), Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року N 120, Порядку складання єдиного наскрізного плану створення зразка (системи, комплексу) озброєння, військової і спеціальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 449, Положенні про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України, затвердженому наказом Міністерства оборони України від 27 липня 2016 року N 385, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2016 року за N 1172/29302.

4. Метою підконтрольної експлуатації є:

підтвердження відповідності ОВТ вимогам нормативно-технічної документації в умовах їх використання за призначенням;

перевірка всіх тактико-технічних характеристик ОВТ, за результатами якої приймається рішення про прийняття зразка ОВТ на озброєння (постачання) в особливий період;

перевірка ефективності впроваджених конструкторських і технологічних рішень під час розробки та виготовлення ОВТ, застосування комплектувальних виробів, у тому числі вироблених за сучасними технологіями;

отримання додаткових відомостей про надійність ОВТ під час їх експлуатації у різні пори року та різних кліматичних зонах;

можливість застосування нових марок пально-мастильних матеріалів, спеціальних рідин, які не передбачені експлуатаційною документацією на ОВТ, а також відомостей, які враховуються під час подальших розробок зразків ОВТ;

дослідження зміни якісних показників технічного стану ОВТ під час їх експлуатації в різних умовах;

підготовка рекомендацій щодо усунення недоліків, підвищення ефективності використання ОВТ.

5. Збір інформації про надійність ОВТ під час експлуатації проводиться для отримання даних, необхідних для удосконалення конструкції ОВТ, технології їх виготовлення, правил та методів експлуатації і ремонту ОВТ, а також контролю показників надійності ОВТ.

6. Основними завданнями збору та обробки інформації під час проведення підконтрольної експлуатації ОВТ є:

виявлення конструктивних і технологічних недоліків ОВТ, які знижують надійність, а також виявлення недоліків в організації ремонту й експлуатації;

встановлення елементів та складових частин, що лімітують надійність виробів ОВТ;

уточнення критеріїв відмов і граничних станів ОВТ;

уточнення норм витрат експлуатаційних матеріалів, запасних частин, інструментів і приладдя (далі - ЗІП);

оцінка ефективності заходів щодо підвищення надійності ОВТ;

підготовка рекомендацій із внесення змін до експлуатаційної, ремонтної та робочої конструкторської документації виробу ОВТ;

підготовка пропозицій щодо комплектності одиночних, групових та ремонтних комплектів ЗІП.

7. Ініціатором підконтрольної експлуатації ОВТ є командування (штаби) видів (родів військ) Збройних Сил України, служби забезпечення органів військового управління, структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та інші органи військового управління, які безпосередньо підпорядковані Міністерству оборони України та Генеральному штабу Збройних Сил України.

II. Склад учасників, організація виконання заходів підконтрольної експлуатації ОВТ

1. Учасниками виконання заходів з організації та проведення підконтрольної експлуатації ОВТ є:

Міністерство оборони України (далі - Міноборони);

Генеральний штаб Збройних Сил України (далі - Генеральний штаб);

служби забезпечення органів військового управління, на які наказом Міністерства оборони України покладено функції матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України військовим майном визначеної номенклатури, що виконують функції замовника з оборонного замовлення в інтересах Збройних Сил України відповідно до вимог чинного законодавства (далі - центральні служби забезпечення);

командування (штаби) видів (родів військ) Збройних Сил України та інші органи військового управління, які безпосередньо підпорядковані Генеральному штабу (далі - органи військового управління);

представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях (далі - військові представництва Міністерства оборони України);

науково-дослідні установи та вищі військові навчальні заклади Збройних Сил України (далі - науково-дослідні установи);

військові частини Збройних Сил України.

2. До військових частин, на фондах яких проводиться підконтрольна експлуатація ОВТ, допускаються представники підприємств (установ, організацій) - виробників та розробників України в установленому чинним законодавством порядку.

3. Організація проведення підконтрольної експлуатації ОВТ здійснюється із забезпеченням виконання вимог законодавства щодо охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам.

4. Міноборони під час організації проведення підконтрольної експлуатації ОВТ:

за поданням Генерального штабу приймає рішення про проведення підконтрольної експлуатації ОВТ;

організовує розроблення методичних рекомендацій на проведення підконтрольної експлуатації ОВТ;

затверджує розроблені Генеральним штабом програми і документи щодо проведення підконтрольної експлуатації на найбільш складні системи, комплекси та зразки ОВТ;

узгоджує питання щодо організації підконтрольної експлуатації ОВТ;

бере участь разом з Генеральним штабом, іншими органами військового управління (за потреби) у проведенні підконтрольної експлуатації ОВТ;

здійснює контроль за підготовкою, отриманням та узагальненням відповідної інформації (актів, повідомлень, звітів, бюлетенів) за результатами виконання заходів підконтрольної експлуатації ОВТ на всіх етапах через науково-дослідні установи та військові представництва;

організовує виконання заходів з реалізації результатів підконтрольної експлуатації ОВТ;

бере участь у розробці (організовує розроблення) у межах повноважень методичних документів з питань удосконалення організації підконтрольної експлуатації ОВТ.

5. Генеральний штаб під час організації проведення підконтрольної експлуатації ОВТ:

видає наказ Генерального штабу Збройних Сил України про проведення підконтрольної експлуатації ОВТ;

організовує розроблення та погодження програм і документів щодо проведення підконтрольної експлуатації ОВТ на найбільш складні системи, комплекси ОВТ та подає на затвердження до Міноборони;

організовує розроблення та затвердження програм і документів щодо проведення підконтрольної експлуатації зразків ОВТ відповідно до закріпленої для забезпечення Збройних Сил України номенклатури ОВТ та військового майна;

узгоджує заходи щодо організації підконтрольної експлуатації ОВТ з Міноборони та центральними службами забезпечення;

забезпечує участь визначених наказом Генерального штабу Збройних Сил України представників структурних підрозділів Генерального штабу, науково-дослідних установ та інших органів військового управління у проведенні підконтрольної експлуатації ОВТ;

організовує виконання заходів із науково-технічного супроводження підконтрольної експлуатації ОВТ;

здійснює контроль за підготовкою та проведенням підконтрольної експлуатації ОВТ у військах, узагальненням та наданням відповідної інформації (актів, повідомлень, звітів, бюлетенів) за результатами виконання заходів підконтрольної експлуатації ОВТ на всіх етапах до науково-дослідних установ;

організовує матеріально-технічне забезпечення підконтрольної експлуатації ОВТ відповідно до вимог чинного законодавства України;

готує пропозиції щодо реалізації результатів підконтрольної експлуатації ОВТ (внесення змін до експлуатаційної та ремонтної документації тощо);

розробляє у межах повноважень методичні документи з питань удосконалення організації підконтрольної експлуатації ОВТ;

здійснює контроль за виконанням вимог з охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам.

6. Центральні служби забезпечення та інші органи військового управління під час організації проведення підконтрольної експлуатації ОВТ:

готують та подають у встановленому порядку начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України клопотання та/або на підставі рішення Міноборони проект наказу Генерального штабу Збройних Сил України про проведення підконтрольної експлуатації ОВТ (відповідно до закріпленої для забезпечення Збройних Сил України номенклатури ОВТ та військового майна) у визначених військових частинах;

відповідно до рішення Міноборони та наказу Генерального штабу Збройних Сил України погоджують або затверджують проекти програм та документи щодо проведення підконтрольної експлуатації ОВТ;

організовують заходи щодо науково-технічного супроводження, підготовки та проведення підконтрольної експлуатації ОВТ у військових частинах;

організовують матеріально-технічне забезпечення підконтрольної експлуатації ОВТ відповідно до вимог чинного законодавства України;

за результатами виконання заходів підконтрольної експлуатації ОВТ затверджують акти або звіти та подають їх до науково-дослідних установ для проведення науково-технічної експертизи;

готують пропозиції щодо реалізації результатів підконтрольної експлуатації ОВТ у процесі експлуатації ОВТ (внесення змін до експлуатаційної та ремонтної документації тощо);

готують пропозиції до Міноборони щодо доцільності прийняття на озброєння (постачання) ОВТ в особливий період за результатами підконтрольної експлуатації ОВТ;

розробляють (організовують розроблення) у межах повноважень документи з питань удосконалення організації підконтрольної експлуатації ОВТ;

здійснюють контроль у межах компетенції за виконанням вимог з охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам під час проведення підконтрольної експлуатації ОВТ.

7. Військові частини, в яких проводиться підконтрольна експлуатація ОВТ:

видають накази про проведення підконтрольної експлуатації ОВТ у військовій частині;

проводять роботи з підготовки ОВТ, вивчають документи, що регламентують порядок проведення підконтрольної експлуатації ОВТ, розробляють документи, що забезпечують проведення підконтрольної експлуатації ОВТ, визначають основні та запасні об'єкти ОВТ, екіпажі, технічний персонал, призначають осіб, які організовують роботу щодо збирання, підготовки та оформлення результатів підконтрольної експлуатації ОВТ;

виконують роботи з проведення підконтрольної експлуатації ОВТ згідно з програмою та нормативно-технічною документацією;

готують звітні матеріали за результатами проведення підконтрольної експлуатації ОВТ;

беруть участь в оцінці змін та прогнозуванні технічного стану ОВТ;

беруть участь у встановленні причини несправностей та пошкоджень ОВТ з подальшою підготовкою відповідних документів (актів рекламацій, повідомлень);

беруть участь у розробленні пропозицій щодо проведення робіт з виконання необхідних доробок ОВТ;

беруть участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення системи експлуатації ОВТ.

8. Завдання військових представництв Міністерства оборони України щодо участі у проведенні підконтрольної експлуатації ОВТ визначаються відповідно до Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 року N 1107 (зі змінами).

9. Науково-дослідні установи здійснюють науково-технічне супроводження підконтрольної експлуатації ОВТ за основними напрямами супроводження експлуатації ОВТ, до яких входить науково-технічне та експериментальне оцінювання бойових, технічних та експлуатаційних характеристик дослідних, модернізованих, серійних зразків ОВТ на стадіях їх життєвого циклу, а також зразків ОВТ іноземного виробництва, у тому числі за напрямами діяльності:

розробляють, погоджують та подають на затвердження в установленому порядку програми та документи щодо підконтрольної експлуатації ОВТ, а також методичні рекомендації щодо їх виконання;

забезпечують методичне керівництво підконтрольною експлуатацією ОВТ;

беруть участь у проведенні підконтрольної експлуатації ОВТ, складанні та узгодженні звітних документів з підконтрольної експлуатації ОВТ;

забезпечують інформаційно-аналітичну підтримку заходів із підконтрольної експлуатації ОВТ;

аналізують рекламаційні документи та проводять в установленому порядку науково-технічну експертизу документів (актів, звітів, повідомлень), що розробляються за результатами проведення підконтрольної експлуатації ОВТ;

аналізують звітні матеріали, що надаються за результатами проведення підконтрольної експлуатації ОВТ;

здійснюють збір та обробку інформації щодо змін технічного стану ОВТ, їх надійності та ефективності застосування в ході проведення підконтрольної експлуатації ОВТ;

аналізують технічний стан ОВТ та розробляють проекти документів, методичних рекомендацій щодо забезпечення надійності та ефективності застосування ОВТ;

готують пропозиції щодо покращення бойових, експлуатаційних і тактико-технічних характеристик ОВТ, ефективності їх застосування в процесі подальшої експлуатації ОВТ та реалізації результатів підконтрольної експлуатації ОВТ;

розробляють (організовують розроблення) у межах повноважень документи з питань удосконалення організації підконтрольної експлуатації ОВТ;

беруть участь у розробленні та експертизі проектів документів щодо внесення змін (коригування) до чинних документів щодо організації експлуатації, норм наробітку та строків служби зразків ОВТ, їх розробки (модернізації) та закупівлі, проведення випробувань, продовження ресурсу утилізації, доцільності прийняття на озброєння (постачання) ОВТ в особливий період за результатами проведення підконтрольної експлуатації ОВТ.

III. Організація проведення підконтрольної експлуатації ОВТ

1. Підконтрольна експлуатація ОВТ виконується на підставі наказу Генерального штабу Збройних Сил України, органу військового управління та командира військової частини, у яких проводиться підконтрольна експлуатація ОВТ.

2. У наказах Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління на проведення підконтрольної експлуатації ОВТ визначаються:

місця проведення підконтрольної експлуатації ОВТ (військові частини, на фондах яких проводитиметься підконтрольна експлуатація);

строки проведення підконтрольної експлуатації ОВТ (етапів підконтрольної експлуатації ОВТ) згідно з програмою проведення підконтрольної експлуатації ОВТ;

кількість зразків ОВТ, що використовуватимуться для проведення підконтрольної експлуатації;

військові частини (виконавці та співвиконавці), які залучатимуться до підконтрольної експлуатації ОВТ;

військові частини та підрозділи, на які покладається завдання з матеріально-технічного забезпечення підконтрольної експлуатації ОВТ відповідно до вимог чинного законодавства України;

організація підготовки та проведення підконтрольної експлуатації ОВТ згідно з програмою проведення підконтрольної експлуатації ОВТ;

голова комісії, а також органи військового управління, від яких залучаються представники до складу комісії з проведення підконтрольної експлуатації ОВТ;

заступники голови комісії (командири визначених військових частин, в яких проводиться захід, або особи з числа керівного інженерно-технічного складу частин) та члени комісії з проведення підконтрольної експлуатації ОВТ;

науково-дослідні установи Збройних Сил України, які здійснюють науково-технічне супроводження та науково-методичне забезпечення підконтрольної експлуатації ОВТ;

процедура роботи комісії, підготовки та надання інформаційних звітних матеріалів до відповідних органів військового управління та науково-дослідних установ за період виконання кожного етапу згідно з програмою проведення підконтрольної експлуатації ОВТ.

3. До початку підконтрольної експлуатації ОВТ наказами командирів військових частин визначаються:

місця проведення підконтрольної експлуатації ОВТ (підрозділи військової частини, в яких проводитиметься підконтрольна експлуатація ОВТ);

строки проведення етапів підконтрольної експлуатації ОВТ згідно з програмою проведення підконтрольної експлуатації ОВТ;

кількість, заводські та стройові номери основних і запасних зразків ОВТ;

закріплені екіпажі та розрахунки;

особи, які організовуватимуть підготовку та проведення підконтрольної експлуатації ОВТ;

особи, призначені для роботи у складі комісії, на яких покладаються обов'язки щодо збирання інформації, підготовки та оформлення результатів підконтрольної експлуатації;

організація підготовки та проведення підконтрольної експлуатації ОВТ згідно з програмою проведення підконтрольної експлуатації ОВТ;

підрозділи, на які покладається завдання з матеріально-технічного забезпечення виконання заходів з проведення підконтрольної експлуатації ОВТ відповідно до вимог чинного законодавства України;

організація підготовки та надання інформаційних звітних матеріалів до відповідних органів військового управління та науково-дослідних установ за період виконання кожного етапу згідно з програмою проведення підконтрольної експлуатації ОВТ.

4. Безпосереднє керівництво підконтрольною експлуатацією здійснює комісія, яка призначається наказом органу військового управління, та командири визначених військових частин.

5. Розроблення програм проведення підконтрольної експлуатації ОВТ (із зазначенням у них форм планувальних та звітних документів), методичних рекомендацій щодо їх виконання, а також методичне керівництво цими заходами покладаються на відповідні науково-дослідні установи Збройних Сил України відповідно до функціонального розподілу повноважень.

Науково-дослідна установа Збройних Сил України, яка розробила програму проведення підконтрольної експлуатації ОВТ, погоджує програму з центральними службами забезпечення та затверджує у керівника органу військового управління, що ініціював проведення підконтрольної експлуатації ОВТ.

Програма проведення підконтрольної експлуатації ОВТ має містити:

якісні показники, за якими оцінюються зміни технічного стану зразків ОВТ;

перелік робіт, які проводяться для контролю цих показників;

перелік та форми звітних документів (акти, звіти, відомості, журнали, повідомлення), що відпрацьовуються за результатами проведення підконтрольної експлуатації ОВТ;

перелік заходів із матеріально-технічного забезпечення проведення підконтрольної експлуатації ОВТ відповідно до вимог чинного законодавства України;

строки виконання робіт та строки надання звітних документів;

інші заходи з проведення підконтрольної експлуатації ОВТ (за потреби).

До програм проведення підконтрольної експлуатації ОВТ розробляються та додаються у вигляді додатків методичні рекомендації щодо визначення показників, за якими оцінюються зміни технічного стану ОВТ.

6. Центральні служби забезпечення на підставі поданих заявок для забезпечення проведення підконтрольної експлуатації ОВТ організовують заходи з матеріально-технічного забезпечення визначених військових частин відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Після отримання програми проведення підконтрольної експлуатації ОВТ голова комісії та командири визначених військових частин організовують заходи з вивчення розпорядчих документів, що регламентують проведення підконтрольної експлуатації ОВТ, нормативно-технічних документів та методичних рекомендацій щодо визначення показників, за якими оцінюються зміни технічного стану ОВТ, готують засоби технічного обслуговування та контролю, необхідні для проведення підконтрольної експлуатації ОВТ.

8. Збір інформаційних матеріалів за результатами підконтрольної експлуатації ОВТ проводить визначений наказами командирів військових частин інженерно-технічний склад військових частин та члени комісії.

Результати підконтрольної експлуатації (відомості про відмови, технічне обслуговування, ремонт, витрати експлуатаційних, пально-мастильних матеріалів, спеціальних рідин та комплектів ракетного палива, ЗІП тощо) комісія з проведення підконтрольної експлуатації ОВТ вносить до визначених форм звітних документів на місці проведення підконтрольної експлуатації ОВТ та за потреби надсилає виробнику (розробнику) відповідно до програми проведення підконтрольної експлуатації ОВТ в установленому порядку.

9. Командири військових частин організовують виконання програм проведення підконтрольної експлуатації ОВТ.

10. За результатами підконтрольної експлуатації ОВТ комісія складає акт про результати підконтрольної експлуатації ОВТ за формою, що визначена програмою проведення підконтрольної експлуатації ОВТ, у п'яти примірниках та подає його на затвердження до органу військового управління, що ініціював проведення підконтрольної експлуатації. Після затвердження акта про результати підконтрольної експлуатації ОВТ один примірник акта залишається у військовій частині, у якій проводилась підконтрольна експлуатація ОВТ. Решта екземплярів актів надсилаються до керівника органу військового управління (два примірники), науково-дослідної установи, центральної служби забезпечення.

11. Про результати проведення підконтрольної експлуатації ОВТ відповідний керівник органу військового управління або центральної служби забезпечення доповідає начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України із наданням матеріалів проведення підконтрольної експлуатації ОВТ та пропозицій щодо підвищення боєготовності ОВТ, ефективності їх бойового застосування та підвищення експлуатаційних властивостей у процесі їх подальшої експлуатації.

Після розгляду результатів проведення підконтрольної експлуатації ОВТ начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України доповідає Міністру оборони України для прийняття відповідного рішення.

 

Начальник Центрального
науково-дослідного інституту
озброєння та військової техніки
Збройних Сил України
полковник

І. Чепков

Опрос