Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок ведения Государственного реестра научных объектов, составляющих национальное достояние

Министерство образования и науки Украины (2)
Порядок, Приказ от 13.11.2018 № 1233
действует с 19.04.2019

ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання

1. Цей Порядок визначає процедури включення (виключення) наукового об'єкта, якому надано статус (якого позбавлено статусу) національного надбання до (з) Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання (далі - Реєстр), супроводження і забезпечення функціонування Реєстру, видачі (анулювання) свідоцтва про включення наукового об'єкта, якому надано статус такого, що становить національне надбання, до Реєстру (далі - Свідоцтво) та обліку виданих свідоцтв МОН.

Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про вищу освіту", Положенні про порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне надбання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 723 (далі - Положення).

2. Науковий об'єкт, якому в установленому порядку надано статус об'єкта національного надбання (далі - об'єкт НН), включається до Реєстру шляхом уведення (додавання) до Реєстру нового запису про об'єкт НН.

У Реєстрі запис про об'єкт НН ведеться за такими графами: "N з/п"; "Найменування об'єкта НН"; "Відповідальна установа"; "Нормативно-правовий акт та його реквізити, яким науковому об'єкту надано статус об'єкта національного надбання"; "Відповідальний орган"; "Адміністративно-територіальна одиниця розташування об'єкта НН"; "Напрям"; "Піднапрям (Вид об'єкта НН)"; "Дата надання / Дата позбавлення статусу об'єкта НН", "Дата видачі/анулювання Свідоцтва та його реквізити".

У разі позбавлення наукового об'єкта в установленому порядку статусу об'єкта НН у відповідній графі запису про об'єкт НН в Реєстрі робиться відмітка, при цьому запис з Реєстру не видаляється.

3. МОН забезпечує:

розміщення Реєстру на своєму офіційному веб-сайті;

вільний і безкоштовний доступ до Реєстру;

захист Реєстру від несанкціонованого доступу.

4. Свідоцтво за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, МОН видає уповноваженому представнику відповідальної установи, про що у журналі обліку виданих Свідоцтв робляться записи із зазначенням серії та номера Свідоцтва, а також посад, прізвищ, імен, по батькові й підписів осіб, що одержала Свідоцтво та видала Свідоцтво.

У разі втрати Свідоцтва на прохання відповідальної установи МОН видає дублікат Свідоцтва у порядку, визначеному для видачі Свідоцтва.

5. У разі позбавлення наукового об'єкта в установленому порядку статусу об'єкта НН МОН анулює Свідоцтво, про що у журналі видачі Свідоцтв робиться відповідний запис, після чого надсилається офіційне повідомлення відповідальній установі, відповідальному органу, Мінекономрозвитку та Мінфіну.

6. Уповноважений структурний підрозділ МОН забезпечує ведення Реєстру, а саме:

включення (виключення) наукового об'єкта, якому надано статус (якого позбавлено статусу) національного надбання до (з) Реєстру;

супроводження і забезпечення функціонування Реєстру;

видачу (анулювання) Свідоцтва;

облік виданих Свідоцтв;

підготовку і прийняття методичних документів та надання консультативних, інформаційних послуг з питань ведення Реєстру.

 

Виконуючий обов'язки директора
департаменту науково-технічного розвитку

О. А. Хименко

 

Герб України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

N _________

Серія __________

м. Київ

___ ____________ ____ року

Цим підтверджується, що _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування наукового об'єкта та його місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                          найменування відповідальної установи за об'єкт)
постановою (розпорядженням) Кабінету Міністрів України від
"___" ____________ 20__ року N ______ "_________________________________________________"
                                                                                                                     (назва акта Кабінету Міністрів України)
внесено до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання.

_________________________________
(посада керівника)

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 


____________

Опрос