Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины от 29 августа 2016 года N 1027/900

Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 14.02.2019 № 194/331
действует с 05.04.2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.02.2019

м. Київ

N 194/331

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 березня 2019 р. за N 237/33208

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900

Відповідно до частини шостої статті 3, частини п'ятої статті 19, частини четвертої статті 47, абзацу сьомого підпункту 2 пункту 6 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про освіту", частини третьої статті 44 Закону України "Про вищу освіту", підпункту 12 пункту 14 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року N 533),

НАКАЗУЄМО:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, такі зміни:

1) у пункті 2:

у підпункті 1:

в абзаці п'ятому слова "випускників загальноосвітніх навчальних закладів, учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів" замінити словами "учнів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти";

в абзаці шостому:

слова "дитину-інваліда" замінити словами "дитину з інвалідністю";

слова "дітей-інвалідів" замінити словами "дітей з інвалідністю";

в абзаці сьомому слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю віком від 18 років і старше";

у підпункті 3 слова "вищий навчальний заклад" у всіх відмінках і числах замінити словами "заклад вищої освіти" у відповідних відмінках і числах;

доповнити пункт новим підпунктом 4 такого змісту:

"4) особа з порушеннями зору, яка використовує(вала) в процесі навчання шрифт Брайля та потребує створення особливої (спеціальної) умови, зазначеної в Переліку особливих умов за кодом 0205, може бути зареєстрованою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики, історії України, біології (такій особі за підсумками реєстрації надається витяг з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти, на якому ухвалено рішення щодо створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205).

Форми проведення вступних випробувань з інших конкурсних предметів для осіб, зазначених в абзаці першому цього підпункту, визначаються окремо в умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти, що затверджуються Міністерством освіти і науки України кожного року.";

2) у пункті 3 слова "навчальних закладів" замінити словами "закладів освіти";

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Кононенко Ю. Г.) спільно з Українським центром оцінювання якості освіти (Бойко В. І.) організувати:

1) у 2019 році під час додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики, історії України, біології апробацію технології проведення зовнішнього незалежного оцінювання для осіб із глибокими порушеннями зору, яка передбачає використання комп'ютерної техніки та спеціальних програмних засобів для сліпих і слабозорих людей;

2) до 2023 року розроблення та апробацію технології проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови для осіб із глибокими порушеннями зору.".

2. Затвердити Зміни до Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, та Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837 та N 1708/29838 відповідно, що додаються.

3. Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України (Шаров О. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра освіти і науки України та Міністра охорони здоров'я України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр освіти і науки України

Л. Гриневич

В. о. Міністра
охорони здоров'я України

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова ГО "Всеукраїнська організація
Союз осіб з інвалідністю України"

В. В. Назаренко

Голова Всеукраїнської громадської
організації інвалідів "Асоціація
інвалідів-спинальників України"

І. М. Марусевич

Виконавчий директор Громадської
Спілки "Всеукраїнське Громадське
об'єднання "Національна Асамблея
людей з інвалідністю України"

Н. Скрипка

Голова громадської організації
"Українське товариство сліпих"

В. М. Більчич

Голова ВГОІ "Українське
товариство глухих"

І. І. Чепчина

Виконавчий директор Української
Гельсінської спілки з прав людини

О. Павліченко

Уповноважений Президента України
з прав людей з інвалідністю

В. М. Сушкевич

Керівник Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини

Л. Левшун

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

 

ЗМІНИ
до Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, та Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання

1. У пункті 6.4 Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, цифри "06" замінити цифрами "05".

2. У Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1708/29838:

1) у пункті 2 позицію "Адаптація процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання для осіб з порушеннями зору, які використовували в процесі навчання шрифт Брайля**" викласти у такій редакції:

"Надання сертифікаційної роботи із завданнями, адаптованими для осіб із глибокими порушеннями зору, надрукованої рельєфно-крапковим шрифтом для написання і читання сліпими (шрифт Брайля); додатковий час для виконання сертифікаційної роботи входить до загального часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи (умова за кодом 0206 додатково не створюється); розумне пристосування процедур проведення зовнішнього незалежного оцінювання та визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання для осіб із глибокими порушеннями зору**";

2) виноску "**" викласти в такій редакції:

"** Ця особлива (спеціальна) умова створюється для осіб із порушеннями зору, які використовували в процесі навчання шрифт Брайля, під час проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики, історії України, біології.".

 

Генеральний директор
директорату вищої освіти
і освіти дорослих Міністерства
освіти і науки України

О. І. Шаров

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу з питань надання
медичних послуг населенню
Департаменту впровадження реформ
Міністерства охорони здоров'я України

А. О. Гаврилюк

Опрос