Идет загрузка документа (164 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Министерства образования и науки Украины

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 07.02.2019 № 152
редакция действует с 20.08.2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2019

м. Київ

N 152

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 березня 2019 р. за N 234/33205

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства освіти і науки України
 від 10 липня 2019 року N 955

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про освіту", з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року N 811 "Про затвердження Положення про ІВС "ОСВІТА" та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за N 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року N 737), такі зміни:

1) заголовок наказу викласти у такій редакції:

"Про затвердження Положення про ІВС "ОСВІТА" та Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток";

2) у пункті 2 слова "Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка" замінити словами "Порядок замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток";

3) у підпункті 4.2 пункту 4 слова "документів про освіту державного зразка" замінити словами "документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту".

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, що додаються.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзаців четвертого, п'ятого підпункту 2 та абзаців тринадцятого, чотирнадцятого підпункту 4 пункту 1 Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2020 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Карандія В. А.

 

Міністр

Л. Гриневич

 

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України

1. У Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року N 811, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за N 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року N 737):

1) заголовок Порядку викласти у такій редакції:

"Порядок замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток";

2) у розділі I:

пункт 1.1 викласти у такій редакції:

"1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту". Цей Порядок установлює процедуру замовлення, видачі та обліку документів про базову середню та повну загальну середню освіту, що виготовляються на основі фотокомп'ютерних технологій (далі - документи про освіту).";

у пункті 1.2:

підпункт 1.2.1 викласти у такій редакції:

"1.2.1. Документ про освіту (далі - Документ) - персональні дані про здобутий особою у закладі освіти України рівень загальної середньої освіти, занесені до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України та Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО) та відтворені в пластиковій картці (далі - Картка).";

підпункт 1.2.4 викласти у такій редакції:

"1.2.4. Замовлення в електронному вигляді - текст, складений згідно із затвердженими формами у вигляді електронних даних у закладі освіти із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення, що вноситься до інформаційних ресурсів ІВС "ОСВІТА".";

підпункт 1.2.6 після слів "систематизацію інформації," доповнити словами "внесення до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України персональних даних про здобуті особами у закладах освіти України рівні загальної середньої освіти; внесення до ЄДЕБО усієї інформації про створені Документи, у тому числі їх серії та номери; виконання інших завдань та функцій, визначених цим Порядком,";

пункт 1.3 викласти у такій редакції:

"1.3. Цей Порядок поширюється на такі Документи відповідно до встановленого зразка:

свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;

свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою;

свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку);

свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти;

свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених срібною медаллю "За досягнення у навчанні";

свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні").";

3) у пункті 2.3 розділу II:

в абзаці першому слова "відбитка печатки та" виключити;

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Перед поданням документів до підрозділу Виконавця заклад освіти перевіряє достовірність, точність та повноту інформації про себе, що міститься в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, та в разі виявлення невідповідностей самостійно або через органи управління у сфері освіти, яким він підпорядкований, приводить у відповідність цю інформацію шляхом внесення до ЄДЕБО достовірної, точної та повної інформації про заклад освіти.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

абзац третій викласти у такій редакції:

"Вимоги до зразка підпису керівника закладу освіти:

зразок підпису приймається тільки на оригінальному бланку, який має свій унікальний номер;

поля для внесення зразка підпису розміщуються в рамці 120 х 60 мм;

підпис керівника наноситься капілярною або чорнильною ручкою з чорнилом чорного кольору.";

4) у розділі III:

пункт 3.1 викласти у такій редакції:

"3.1. Зведені попередні підтвердження Замовлення, де вказуються кількість та тип Документів, Замовники подають до Державного підприємства "Інфоресурс" щороку до 01 липня на наступний рік за формою, наведеною у додатку 22.";

пункт 3.3 викласти у такій редакції:

"3.3. Основою для створення Замовлення є дані щодо осіб, для яких створюються Документи та виготовляються їх Картки.

Документи подаються за формами, наведеними в додатках 23 - 25. Дані Документів мають бути звірені з даними, що подаються закладами освіти до Українського центру оцінювання якості освіти для проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Розбіжності, виявлені під час звірки даних, усуваються до завершення створення Замовлення.

Документи, подані за формами згідно із додатками 15, 16 (анкети випускників), є підставою для обробки персональних даних таких осіб під час виготовлення Документів та підтвердження достовірності виготовлених Документів в установленому законодавством порядку.

Щодо осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, і не мають документів, що посвідчують особу, для Замовлення використовуються дані, зазначені в довідці про звернення за захистом в Україні.

Здобувачам освіти з порушенням зору Замовники замовляють Документи, Картки, які виготовляються відповідно до технічного опису, визначеного Міністерством освіти і науки України, з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації про освіту (з використанням шрифту Брайля), а саме назви документа про освіту, прізвища, імені, по батькові (за наявності) випускника, року здобуття ним освіти (закінчення ним закладу освіти), повного найменування закладу освіти, дати видачі документа про освіту, його серії та номера.";

у пункті 3.5 слова "і печаткою" виключити;

у пункті 3.7 слова "документів про загальну середню освіту" замінити словом "Документів";

пункт 3.9 викласти у такій редакції:

"3.9. Виконавець здійснює контроль за обґрунтованістю подання Замовлень та змін до них шляхом зіставлення інформації про заклад освіти, отриманої згідно з абзацом першим пункту 2.3 розділу II цього Порядку, з інформацією, що міститься в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО.";

у підпункті 3.10.1 пункту 3.10:

слова "та рівнів акредитації" виключити;

слова "про загальну середню освіту" виключити;

у пункті 3.14 слова "Печатка, посада" замінити словом "Посада";

пункт 3.16 доповнити новим реченням такого змісту: "Помилка у Замовленні в тій інформації, що не відтворена в Картці, виправляється Виконавцем на підставі звернення Замовника без заміни Картки Документів.";

друге речення пункту 3.19 викласти у такій редакції: "Документи для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, та з порушенням зору виготовляються після додаткового підтвердження з боку закладу освіти (додатки 24, 25).";

у пункті 3.20:

абзац другий підпункту "а" викласти у такій редакції:

"за 2 місяці до дати вручення Документів випускникам закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від їх підпорядкування та форм власності;";

підпункт "б" викласти у такій редакції:

"б) закладами вищої освіти та регіональними вузлами:

за 1 місяць до дати вручення Документів випускникам закладів вищої освіти.";

5) у розділі IV:

пункт 4.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Всю інформацію про створені Документи, у тому числі їх серії та номери, Виконавець вносить до ЄДЕБО не пізніше наступного дня з дня передання Карток Документів до Державного підприємства "Інфоресурс".";

у пункті 4.2 слово "печаткою" замінити словами "підписом керівника";

в абзаці четвертому пункту 4.3 слова "(атестат, свідоцтво)" виключити;

пункт 4.7 після слова "замовлені," доповнити словами "у Виконавця";

доповнити новим пунктом 4.8 такого змісту:

"4.8. Особи отримують можливість перевірки достовірності Документа в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО з дня, наступного за днем внесення Виконавцем до ЄДЕБО інформації про створений Документ.";

6) підпункт 5.5.2 пункту 5.5 розділу V викласти у такій редакції:

"5.5.2. Завірену виписку з книги обліку і видачі документів про здобуття загальної середньої освіти та обліку додатків до них, срібних і золотих медалей із ксерокопією титульної сторінки книги (журналу) та сторінки, на якій зроблено відповідний запис, що засвідчує факт отримання особою Картки Документа.";

7) у тексті Порядку:

слова "навчальний заклад", "професійно-технічний навчальний заклад", "вищий навчальний заклад" в усіх відмінках та числах замінити словами "заклад освіти", "заклад професійної (професійно-технічної) освіти", "заклад вищої освіти" у відповідних відмінках та числах;

слова "Уповноважений орган" в усіх відмінках та числах замінити словами "Державне підприємство "Інфоресурс" у відповідних відмінках та числах;

слова "управління освіти і науки" в усіх відмінках та числах замінити словами "департаменти (управління) освіти і науки" у відповідних відмінках та числах;

8) у додатках до Порядку:

у додатках 1, 2:

слова "до пункту 2.2 Порядку" замінити словами "до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток (пункт 2.2)";

цифри "200" замінити цифрами "20";

літери "М. П." виключити;

у додатку 23:

слова "до пункту 3.19 Порядку" замінити словами "до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток (пункт 3.19)";

слова "навчального закладу" замінити словами "закладу освіти";

цифри "200" замінити цифрами "20";

додатки 3 - 22, 24 викласти у новій редакції, що додаються;

доповнити Порядок новим додатком 25, що додається.

2. Абзац четвертий пункту 4.1 розділу IV Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року N 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за N 823/23355, викласти в такій редакції:

"за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;";

3. У Положенні про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні", затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2015 року N 306, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за N 354/26799:

1) пункт 2.7 розділу II викласти у такій редакції:

"2.7. Учням (вихованцям) закладів загальної середньої освіти, які нагороджені Золотою або Срібною медаллю, видається відповідний документ про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою.";

2) у розділі V слова "атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту" замінити словами "відповідний документ про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою".

4. Пункт 4 втратив чинність

5. У пункті 1 розділу VII Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року N 1082, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за N 1231/32683, слова "і в атестаті про повну загальну середню освіту та у" замінити словами "та у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти і".

 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

 

Перелік документів,
що подаються закладами освіти до відділу ведення реєстру інформаційно-технічного адміністратора

1. Для закладів загальної середньої освіти - завірені підписом керівника закладу:

копія статуту (дві перші сторінки);

копія довідки про занесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копії ліцензії на надання освітніх послуг та свідоцтва про атестацію (для закладів освіти, що відповідно до законодавства надають освітні послуги на підставі ліцензій на надання освітніх послуг та свідоцтв про атестацію);

копія наказу про призначення керівника;

зразок підпису керівника закладу освіти.

2. Для закладів професійної (професійно-технічної) освіти - завірені підписом керівника закладу:

копія статуту (дві перші сторінки);

копія довідки про занесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копія ліцензії на надання освітніх послуг та додаток до цієї ліцензії;

копія свідоцтва про атестацію;

копія наказу про призначення керівника;

зразок підпису керівника закладу освіти.

Додатково подається завірена копія сертифіката про акредитацію для відповідних закладів освіти, які забезпечують здобуття професійної (професійно-технічної) освіти.

3. Для закладів вищої освіти - завірені підписом керівника закладу:

копія статуту (дві перші сторінки);

копія довідки про занесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копія ліцензії на надання освітніх послуг та додаток до цієї ліцензії;

копія сертифіката про акредитацію;

копія наказу про призначення керівника;

зразок підпису керівника закладу освіти.

 

ЗРАЗОК ПІДПИСУ
керівника закладу освіти

Найменування закладу освіти ____________________________________________________________

 

ЗРАЗОК

 

Зразок підпису

Посада керівника закладу освіти __________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові керівника закладу освіти ________________________________________

Область та район, де розташований заклад освіти ___________________________________________

Дата надання зразка ____________________________________________________________________

 

Реєстраційний штамп закладу освіти
(якщо немає бланка)

Інформаційно-технічний адміністратор ІВС "ОСВІТА"

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виготовлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти1

Повне найменування закладу освіти для друку на документах про освіту2 ______________________________________________________________________________________

Керівництво закладу просить виготовити ________________________ свідоцтв про здобуття базової
                                                                                                                       (кількість)

середньої освіти для випускників ________________________________ року згідно з поданим нижче
                                                                                                          (рік закінчення)

списком (з них ________________ за держзамовленням та _____________________ за контрактом).
                                                (кількість)                                                                                      (кількість)

Дата вручення свідоцтв _________________________________________________________________

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові випускника

Дата народження

Дані свідоцтва про народження (або паспорта)

Примітка3

серія

номер

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Кожна сторінка замовлення засвідчується особистим підписом керівника закладу освіти.

2 За статутними документами (без зазначення державних нагород) у знахідному відмінку.

3 Робляться помітки "ООП" - для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, "ЗВ" - для випускників, які претендують на свідоцтво з відзнакою, "ШБ" - для осіб, яким документ про освіту виготовляється з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

Додаток: електронне замовлення у файлах __________________________________________________
                                                                                                                                         (назви файлів)

Керівник ___________________________ __________________________________________________
                                                 (підпис)                                                                               (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

Відповідальний ___________________________________________ _____________________________
                                                                    (прізвище, ініціали)                                                                             (телефон)

 

Реєстраційний штамп закладу освіти
(якщо немає бланка)

Інформаційно-технічний адміністратор ІВС "ОСВІТА"

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виготовлення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти1

Повне найменування закладу освіти для друку на документах про освіту2 ______________________________________________________________________________________

Керівництво закладу просить виготовити _________________________ свідоцтв про здобуття повної
                                                                                                                      (кількість)

загальної середньої освіти для випускників _______________________ року згідно з поданим нижче
                                                                                                                   (рік закінчення)

списком (з них ____________________ за держзамовленням та ___________________ за контрактом).
                                                       (кількість)                                                                                       (кількість)

Дата вручення свідоцтв __________________________

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові випускника

Дата народження

Паспортні дані3

Примітка4

1

 

 

серія

номер

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________
1 Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом керівника закладу освіти.

2 За статутними документами (без зазначення державних нагород) у знахідному відмінку.

3 Якщо відсутні дані паспорта, зазначаються дані свідоцтва про народження.

4 Робляться помітки "ЗМ" - для випускників, які претендують на золоту медаль, "СМ" - для випускників, які претендують на срібну медаль, "ШБ" - для осіб, яким документ про освіту виготовляється з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

 

Додаток: електронне замовлення у файлах __________________________________________________
                                                                                                                                        (назви файлів)

Керівник ________________________ _____________________________________________________
                                            (підпис)                                                                           (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

Відповідальний _______________________________________________ _________________________
                                                                            (прізвище, ініціали)                                                                          (телефон)

 

Реєстраційний штамп районного (міського) відділу освіти
(якщо немає бланка)

Державне підприємство "Інфоресурс"

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
загального замовлення районного (міського) відділу освіти і науки на виготовлення документів про здобуття загальної середньої освіти1 для закладів загальної середньої освіти

______________________________________________________________________________________
(найменування районного (міського) відділу освіти і науки)

просить виготовити _______________ документів про освіту для випускників ___________________
                                                           (кількість)                                                                                                           (рік закінчення)

року згідно з поданим нижче списком (з них ______________________________ за держзамовленням
                                                                                                                                   (кількість)

та ________________ за контрактом).
                   (кількість)

N
з/п

Найменування закладу освіти

КІЛЬКІСТЬ ДОКУМЕНТІВ

свідоцтва про здобуття базової середньої освіти

свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти

усього (у т. ч. ШБ)2

загальні (у т. ч. ШБ)2

з відзнакою (у т. ч. ШБ)2

ООП3 (у т. ч. ШБ)2

усього (у т. ч. ШБ)2

загальні (у т. ч. ШБ)2

срібна медаль (у т. ч. ШБ)2

золота медаль (у т. ч. ШБ)2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Кожна сторінка замовлення засвідчується підписами начальника, головного бухгалтера та печаткою районного (міського) відділу освіти і науки.

2 Зазначається кількість свідоцтв, що виготовляються з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля).

3 Зазначається кількість свідоцтв для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку.

Додаток: електронне замовлення у файлах ________________________________________________
                                                                                                                                       (назви файлів)

Начальник районного (міського) відділу освіти і науки

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер районного
(міського) відділу освіти і науки

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Відповідальний ____________________________________________ ___________________________
                                                               (прізвище, ініціали)                                                                  (телефон)

 

Реєстраційний штамп
(якщо немає бланка)

Державне підприємство "Інфоресурс"

 

Інформаційно-технічний адміністратор ІВС "ОСВІТА"

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
загального замовлення обласного управління освіти і науки на виготовлення документів про здобуття загальної середньої освіти1 для закладів загальної середньої освіти

______________________________________________________________________________________
(найменування обласного управління освіти і науки)

просить виготовити __________________ документів про освіту для випускників ________________
                                                             (кількість)                                                                                                                 (рік закінчення)

року згідно з поданим нижче списком.

N
з/п

Найменування районного відділу освіти

КІЛЬКІСТЬ ДОКУМЕНТІВ

свідоцтва про здобуття базової середньої освіти

свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти

усього (у т. ч. ШБ)2

загальні (у т. ч. ШБ)2

з відзнакою (у т. ч. ШБ)2

ООП3 (у т. ч. ШБ)2

усього (у т. ч. ШБ)2

загальні (у т. ч. ШБ)2

срібна медаль (у т. ч. ШБ)2

золота медаль (у т. ч. ШБ)2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Кожна сторінка замовлення засвідчується підписами начальника, головного бухгалтера та печаткою обласного управління освіти і науки.

2 Зазначається кількість свідоцтв, що виготовляються з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля).

3 Зазначається кількість свідоцтв для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку.

Додаток: електронне замовлення у файлах __________________________________________________
                                                                                                                                            (назви файлів)

Начальник обласного управління освіти і науки ____________________ _________________________
                                                                                                                                (підпис)                                      (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер обласного управління освіти і науки  ______________         __________________
                                                                                                                                              (підпис)                               (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

Відповідальний _____________________________________________ ___________________________
                                                                              (прізвище, ініціали)                                                                       (телефон)

 

Реєстраційний штамп
(якщо немає бланка)

Державне підприємство "Інфоресурс" Інформаційно-технічний адміністратор ІВС "ОСВІТА"

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
загального замовлення обласного управління освіти і науки на виготовлення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти1 для закладів професійної (професійно-технічної) освіти

__________________________________________________________________________________________________
(найменування обласного управління освіти і науки)

просить виготовити ________________ документів про освіту для випускників ___________________
                                                            (кількість)                                                                                                                 (рік закінчення)

року згідно з поданим нижче списком (з них __________________________ за держзамовленням
                                                                                                                                (кількість)

та _____________ за контрактом).
                (кількість)

N
з/п

Найменування закладу освіти

Кількість свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти

усього (у т. ч. ШБ)2

загальні (у т. ч. ШБ)2

срібна медаль (у т. ч. ШБ)2

золота медаль (у т. ч. ШБ)2

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

____________
1 Кожна сторінка замовлення засвідчується підписами начальника, головного бухгалтера і печаткою обласного управління освіти і науки.

2 Зазначається кількість свідоцтв, що виготовляються з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля).

Додаток: електронне замовлення у файлах __________________________________________________
                                                                                                                                              (назви файлів)

Начальник обласного управління освіти і науки ________________ _____________________________
                                                                                                                           (підпис)                                       (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер обласного управління освіти і науки _____________   _______________________
                                                                                                                                            (підпис)                         (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

Відповідальний ______________________________________________ __________________________
                                                                             (прізвище, ініціали)                                                                        (телефон)

 

Реєстраційний штамп
(якщо немає бланка)

Інформаційно-технічний адміністратор ІВС "ОСВІТА"

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виправлення1 документів про здобуття загальної середньої освіти для закладів загальної середньої освіти

_______________________________________________________________________________________
(найменування обласного управління освіти і науки)

просить унести зміни до попереднього замовлення на виготовлення документів про освіту для випускників __________________ року згідно з поданим нижче списком.
                                      (рік закінчення)

Дата вручення свідоцтв _______________

N
з/п

Найменування районного відділу освіти

Найменування закладу освіти

Назва документа про освіту

Прізвище, ім'я, по батькові випускника

Відзнака3

Документ про освіту шрифтом Брайля4

Стать

поточна

на момент закінчення

було2

треба

було2

треба

було2

треба

було2

треба

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Замовлення на виправлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти та свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти формуються окремо. У такій самій формі замовлення подаються від шкіл або районних відділів освіти до обласних управлінь освіти.

2 Було в попередньому замовленні.

3 Робляться помітки для свідоцтв з відзнакою:

"ЗМ" - якщо випускник претендує на золоту медаль;

"СМ" - якщо випускник претендує на срібну медаль.

4 Робиться помітка "ШБ" для осіб, яким виготовляється документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

Додаток: електронне замовлення у файлах __________________________________________________
                                                                                                                                                 (назви файлів)

Начальник обласного управління освіти і науки _______________ ______________________________
                                                                                                                           (підпис)                                     (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер обласного управління освіти і науки _____________ ________________________
                                                                                                                                            (підпис)                          (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

Відповідальний __________________________________________ _____________________________
                                                                        (прізвище, ініціали)                                                                        (телефон)

 

Реєстраційний штамп
(якщо немає бланка)

Інформаційно-технічний адміністратор ІВС "ОСВІТА"

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виправлення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти для закладів професійної (професійно-технічної) освіти

_____________________________________________________________________________________
(найменування обласного управління освіти і науки)

просить унести зміни до попереднього замовлення на виготовлення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти для випускників ________________ року згідно з поданим нижче списком.
                                                                                                         (рік закінчення)

Дата вручення свідоцтв _________________

N
з/п

Поточне найменування закладу освіти

Найменування закладу освіти на момент закінчення

Назва документа про освіту

Прізвище, ім'я, по батькові випускника

Відзнака2

Документ про освіту шрифтом Брайля3

Стать

було1

треба

було1

треба

було1

треба

було1

треба

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Було в попередньому замовленні.

2 Робляться помітки для свідоцтв з відзнакою:

"ЗМ" - якщо випускник претендує на золоту медаль;

"СМ" - якщо випускник претендує на срібну медаль.

3 Робиться помітка "ШБ" для осіб, яким виготовляється документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

Додаток: електронне замовлення у файлах __________________________________________________
                                                                                                                                                    (назви файлів)

Начальник обласного управління освіти і науки ________________     ___________________________
                                                                                                                           (підпис)                                      (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер обласного управління освіти і науки   _____________   ______________________
                                                                                                                                                (підпис)                       (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

Відповідальний ____________________________________ ____________________________________
                                                                  (прізвище, ініціали)                                                                      (телефон)

 

Реєстраційний штамп
(якщо немає бланка)

Інформаційно-технічний адміністратор ІВС "ОСВІТА"

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виготовлення дубліката документа про здобуття загальної середньої освіти для закладу загальної середньої освіти

Керівництво ___________________________________________________________________________
                                                        (повне найменування закладу освіти за статутними документами)

просить виготовити дублікат1 _________________________________ для випускника _________ року
                                                                     (назва документа про загальну середню освіту)                                     (рік закінчення)

_______________________________________________________________________________________
(найменування закладу освіти на момент закінчення випускником)

Дата вручення дубліката закладом освіти ____________________________________________________

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові випускника

Номер і серія оригіналу документа про освіту

Дата народження

Серія і номер паспорта

Підстава (номер наказу)

Документ шрифтом Брайля2

1

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Додатки:

електронне замовлення у файлах __________________________________________________________
                                                                                                                                          (назви файлів)

копія платіжного доручення

архівна довідка3.

____________
1 Або свідоцтва про здобуття базової середньої освіти або свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (зазначити потрібне).

2 Робиться помітка "ШБ" для осіб, яким виготовляється документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

3 У разі ліквідації закладу освіти.

Керівник     _________________________  _________________________________________________
                                                      (підпис)                                                                   (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

Відповідальний    ___________________________________________       ______________________
                                                                               (прізвище, ініціали)                                                                    (телефон)

 

Реєстраційний штамп
(якщо немає бланка)

Інформаційно-технічний адміністратор ІВС "ОСВІТА"

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виготовлення дубліката свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти для закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Керівництво
_______________________________________________________________________________________
                                                          (повне найменування закладу освіти за статутними документами)

просить виготовити дублікат свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти для випускника ______________ року
                                 (рік закінчення)

_______________________________________________________________________________________
       (найменуваня закладу освіти на момент закінчення випускником)

Кваліфікація __________________

Дата вручення дубліката закладом освіти ____________________

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові випускника

Номер і серія оригіналу документа про освіту

Дата народження

Серія і номер паспорта

Підстава (номер наказу)

Документ шрифтом Брайля1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки:

електронне замовлення у файлах __________________________________________________________
                                                                                                                                            (назви файлів)

копія платіжного доручення

архівна довідка2.

____________
1 Робиться помітка "ШБ" для осіб, яким виготовляється документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

2 У разі ліквідації закладу освіти.

Керівник  ___________________              ___________________________________________________
                                         (підпис)                                                                                 (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

Відповідальний         __________________________________________       ______________________
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                                                       (телефон)

 

Реєстраційний штамп
(якщо немає бланка)

Інформаційно-технічний адміністратор ІВС "ОСВІТА"

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
замовлення на виготовлення дубліката свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти для закладу вищої освіти

Керівництво ______________________________________________________________________________________
                                              (повне найменування закладу освіти за статутними документами)

просить виготовити дублікат свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти для випускника ________________ року
                                   (рік закінчення)

_______________________________________________________________________________________
(найменування закладу освіти на момент закінчення випускником)

Факультет _____________________________________________________________________________

Назва напряму або спеціальності __________________________________________________________

Кваліфікація ____________________________________________________________________________

Дата вручення дубліката закладом освіти ____________________________________________________

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові випускника

Номер і серія оригіналу документа про освіту

Дата народження

Серія і номер паспорта

Підстава
(номер наказу)

Документ шрифтом Брайля1

1

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Додатки:

електронне замовлення у файлах __________________________________________________________
                                                                                                                                   (назви файлів)

копія платіжного доручення

архівна довідка2.

____________
1 Робиться помітка "ШБ" для осіб, яким виготовляється документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

2 У разі ліквідації закладу освіти.

Керівник        ___________________     ____________________________________________________
                                               (підпис)                                                                            (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

Відповідальний _____________________________________________        ______________________
                                                                           (прізвище, ініціали)                                                                            (телефон)

 

АНКЕТА
випускника закладу загальної середньої освіти1

__________________________________________________________________________________________________
(повне найменування закладу освіти)

ДАНІ ДОКУМЕНТА (заповнюються українською мовою)

1. Тип документа2:                паспорт

                                                 свідоцтво про народження

2. Серія ________________

3. Номер ________________

4. Стать2: чол. жін.

5. Прізвище ____________________________________________________________________________

6. Ім'я ________________________________________________________________________________

7. По батькові __________________________________________________________________________

8. Дата народження: число ___ місяць ____________ рік _____

9. Ідентифікаційний код _________________________________

ДАНІ ПРО ОСВІТУ

10. Освітній рівень2:                 свідоцтво про здобуття базової
                                                  середньої освіти

                                                   свідоцтво про здобуття повної загальної
                                                  середньої освіти

11. Фінансування навчання2: за рахунок бюджету

                                                   за контрактом

12. Документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля)2: так ні

____________
1 Анкета заповнюється розбірливо друкованими літерами.

2 У потрібному квадраті ставиться позначка "V".

 

АНКЕТА
випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти1

_______________________________________________________________________________
(повне найменування закладу освіти)

ДАНІ ДОКУМЕНТА (заповнюються українською мовою)

1. Тип документа2:                           паспорт

                                                           свідоцтво про народження

2. Серія _________________

3. Номер ________________

4. Стать2: чол. жін.

5. Прізвище ____________________________________________________________________________

6. Ім'я ________________________________________________________________________________

7. По батькові __________________________________________________________________________

8. Дата народження: число ___ місяць ____________ рік _____

9. Ідентифікаційний код _________________________________

ДАНІ ПРО ОСВІТУ

10. Освітній рівень2:                      свідоцтво про здобуття базової
                                                        середньої освіти

                                                        свідоцтво про здобуття повної загальної
                                                        середньої освіти

11. Фінансування навчання2:       за рахунок бюджету

                                                         за контрактом

12. Документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля)2: так ні

____________
1 Анкета заповнюється розбірливо друкованими літерами.

2 У потрібному квадраті ставиться позначка "V".

Підпис випускника ___________________________

 

Реєстраційний штамп
(якщо немає бланка)

Державне підприємство "Інфоресурс"

ЗВІТ
про видані документи про здобуття загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

______________________________________________________________________________________
(найменування обласного управління освіти і науки)

Усього отримано документів від Міністерства освіти і науки України:

загальна кількість документів про освіту ____________________________________________________

на суму _______________________________________________________________________________

Усього видано документів про освіту:

загальна кількість документів про освіту ____________________________________________________

на суму _______________________________________________________________________________

N
з/п

Найменування районного відділу освіти

Кількість закладів освіти

Видано закладам освіти

Усього

 

 

 

свідоцтв про здобуття БСО1

свідоцтв про здобуття ПЗСО2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

 

____________
1 Свідоцтв про здобуття базової середньої освіти.

2 Свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти.

Начальник обласного управління освіти і науки __________________ __________________________
                                                                                                                            (підпис)                                     (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер обласного управління освіти і науки _____________ _______________________
                                                                                                                                             (підпис)                         (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

 

Реєстраційний штамп
(якщо немає бланка)

Державне підприємство "Інфоресурс"

ЗВІТ
про видані свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти закладами професійної (професійно-технічної) освіти

_______________________________________________________________________________________
(найменування обласного управління освіти і науки)

Усього отримано документів від Міністерства освіти і науки України:

загальна кількість документів про освіту _____________________________________________________

на суму ________________________________________________________________________________

Усього видано документів про освіту:

загальна кількість документів про освіту _____________________________________________________

на суму ________________________________________________________________________________

N
з/п

Найменування закладу освіти

Видано закладам освіти свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

 

Начальник обласного управління освіти і науки _______________     ___________________________
                                                                                                                          (підпис)                                       (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер обласного управління освіти і науки _____________     _____________________
                                                                                                                                           (підпис)                          (прізвище, ініціали)

"___" _____________ 20__ р.

 

Реєстраційний штамп
(якщо немає бланка)

Державне підприємство "Інфоресурс"

ЗВІТ
про невидані документи про здобуття загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти1

_______________________________________________________________________________________
(найменування обласного управління освіти і науки)

Загальна кількість документів про здобуття загальної середньої освіти, що повертаються для знищення до ДП "Інфоресурс" ___________________ на суму ______________
                                                            (кількість)

_______________________________________________________________________________________

   

____________
1 До звіту додаються документи про освіту.

2 Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти.

3 Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.

Начальник обласного управління освіти і науки            ______________       ______________________
                                                                                                                                      (підпис)                               (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер обласного управління освіти і науки _____________ _______________________
                                                                                                                                            (підпис)                        (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

 

Реєстраційний штамп
(якщо немає бланка)

Державне підприємство "Інфоресурс"

ЗВІТ
про невидані свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти закладами професійної (професійно-технічної) освіти1

______________________________________________________________________________
(найменування обласного управління освіти і науки)

Загальна кількість документів про освіту, що повертаються для знищення ________________________
                                                                                                                                                                                            (кількість)

на суму _______________________________________________________________________________

  

____________
1 До звіту додаються документи про освіту.

2 Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти.

3 Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.

Начальник обласного управління освіти і науки              _____________       ______________________
                                                                                                                                        (підпис)                               (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер обласного управління освіти і науки ______________ _______________________
                                                                                                                                            (підпис)                           (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

 

Реєстраційний штамп
(якщо немає бланка)

Державне підприємство "Інфоресурс"

ЗВІТ
про невидані свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти закладом вищої освіти1

Керівництво __________________________________________________________________________
                                                                                             (повне найменування закладу освіти)

повертає для знищення невидані документи про освіту випускників ____________________________
                                                                                                                                                                                (рік закінчення)

навчального року згідно з поданим списком.

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові випускника

Назва документа про освіту

Номер і серія

Причини повернення документів

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток: копія платіжного доручення.

____________
1 До звіту додається накладна у двох примірниках та документи про освіту. У накладній зазначаються серія і номер документа про освіту та його вартість.

Керівник        _______________         _____________________
                                         (підпис)                                (прізвище, ініціали)

"___" ___________ 20__ р.

Відповідальний ____________________ ____________________
                                            (прізвище, ініціали)                             (телефон)

 

Реєстраційний штамп
(якщо немає бланка)

Державне підприємство "Інфоресурс"

ПОПЕРЕДНЄ ЗАМОВЛЕННЯ
документів про загальну середню освіту, що виготовляються на основі фотокомп'ютерних технологій

на _______ рік

_____________________________________________________________________________________
(найменування департаменту (управління) освіти і науки, регіонального центру ІВС "ОСВІТА", закладу освіти)

N
з/п

Назва документа про загальну середню освіту, який виготовляється на основі фотокомп'ютерних технологій

Кількість осіб, які у ______ році отримуватимуть документи про загальну середню освіту

Кількість документів про здобуття загальної середньої освіти
на ______ рік

за кошти державного бюджету1 (прим. )

за кошти місцевих бюджетів, юридичних та фізичних осіб (прим. )

усього

у тому числі шрифтом Брайля2

усього

у тому числі шрифтом Брайля2

1

Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти

 

 

 

 

 

2

Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою

 

 

 

 

 

3

Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)

 

 

 

 

 

4

Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

5

Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених срібною медаллю "За досягнення у навчанні")

 

 

 

 

 

6

Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні")

 

 

 

 

 

Ректор (директор), керівник департаменту (управління) освіти і науки, регіонального центру, закладу освіти

 

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Відповідальний

_________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(телефон)

____________
1 Оплата відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року N 309 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту".

2 Зазначається кількість документів про освіту, що виготовляються з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля).

 

Реєстраційний штамп
(якщо немає бланка)

Інформаційно-технічний адміністратор ІВС "ОСВІТА"

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
на виготовлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами

Керівництво __________________________________________________________________________
                      (повне найменування закладу освіти або відділу обласного управління освіти і науки)

просить виготовити ________________________ свідоцтв про здобуття базової середньої освіти для
                                                                      (кількість)

осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, згідно з поданими Замовленнями.

Керівник

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

 

Відповідальна особа

_______________________
(прізвище, ініціали)

_________________________
(телефон)

 

Реєстраційний штамп
(якщо немає бланка)

Інформаційно-технічний адміністратор ІВС "ОСВІТА"

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
на виготовлення документів про здобуття загальної середньої освіти з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)

Керівництво __________________________________________________________________________
               (повне найменування закладу освіти або відділу обласного управління освіти і науки)

просить виготовити документи про здобуття загальної середньої освіти з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)

_____________________________________________________________________________________
(назви документів та кількість)

згідно з поданими Замовленнями.

Керівник ______________ _________________________________
                               (підпис)                                       (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

Відповідальна особа ________________________ _____________
                                                             (прізвище, ініціали)                       (телефон)

____________

Опрос