Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы заявления на получение заключения относительно продления предельных сроков расчетов по отдельным операциям по экспорту и импорту товаров, установленных Национальным банком, и Инструкции по ее заполнению, формы заключения относительно продления предельных сроков расчетов по отдельным операциям по экспорту и импорту товаров, установленных Национальным банком

Министерство экономического развития и торговли Украины
Заключение, Форма, Приказ, Инструкция, Заявление от 27.02.2019 № 329
действует с 12.03.2019

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2019

м. Київ

N 329

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 березня 2019 р. за N 218/33189

Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком

Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України "Про валюту і валютні операції", пунктів 3 і 7 Порядку видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 року N 104, пункту 185 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком;

Інструкцію щодо заповнення форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком;

форму висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 18 січня 2008 року N 15 "Про затвердження Положення про порядок видачі висновків щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2008 року за N 115/14806 (із змінами).

3. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Тітарчука М. І.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

С. І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ЗАЯВА
на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком

Резидент:

1. Найменування резидента

 

2. Код згідно з ЄДРПОУ (номер згідно з ДРФО*)

3. Місцезнаходження резидента

 

4. Телефон, електронна адреса*

Банківські реквізити резидента:

5. Рахунок

6. Банк

7. Місцезнаходження банку

 

 

 

Нерезидент:

8. Найменування нерезидента

 

9. Місцезнаходження нерезидента

 

Банківські реквізити нерезидента:

10. Рахунок*

11. Банк*

12. Місцезнаходження банку*

 

 

 

Дані про контракт:

13. Номер*

14. Дата

15. Загальна сума контракту

16. Валюта контракту

17. Перелік додатків (специфікацій), додаткових угод*

Опис документів, що підтверджують здійснення зовнішньоекономічної операції:

18. Документ

19. Дата документа

 

 

 

Стан виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) на момент звернення із зазначенням суми заборгованості:

20.

Обґрунтоване пояснення щодо необхідності продовження встановленого строку розрахунків за зовнішньоекономічними операціями на певний період:

21.

Зовнішньоекономічні операції, що потребують продовження:

22. Сума

23. Валюта

24. Завершення продовження

 

 

 

Попередні продовження строків розрахунків за цими операціями:

25. Номер висновку*

26. Дата висновку*

 

 

27. Уповноважена особа заявника: П. І. Б., посада, дата, підпис.

____________
* За наявності.

 

Директор департаменту регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

С. Б. Звягінцев

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком

1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення резидентами форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком (далі - заява).

2. Заява заповнюється резидентом українською мовою в електронній формі (у разі подання документів через Єдиний державний портал адміністративних послуг) або від руки розбірливо друкованими літерами чорним або синім чорнилом (у реквізитах 8 - 13, 17, 18 заповнюється мовою, визначеною згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом)).

3. Заява містить такі відомості:

реквізит 1 - зазначається повне та скорочене (за наявності) найменування юридичної особи/фізичної особи - підприємця - резидента, що подає заяву;

реквізит 2 - зазначається ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

реквізит 3 - зазначається місцезнаходження резидента;

реквізит 4 - зазначається номер телефону, адреса електронної пошти (за наявності) у довільній формі;

реквізит 5 - зазначається номер рахунку резидента, через який здійснюється зовнішньоекономічна операція за зовнішньоекономічним договором (контрактом) у банківській установі;

реквізит 6 - зазначається повне найменування банківської установи та скорочене (за наявності), через яку здійснюється зовнішньоекономічна операція за зовнішньоекономічним договором (контрактом);

реквізит 7 - зазначається місцезнаходження банківської установи, через яку здійснюється зовнішньоекономічна операція за зовнішньоекономічним договором (контрактом);

реквізит 8 - зазначається найменування нерезидента, що є контрагентом згідно з зовнішньоекономічним договором (контрактом);

реквізит 9 - зазначається місцезнаходження нерезидента;

реквізит 10 - зазначається номер рахунку нерезидента у банківській установі (за наявності);

реквізит 11 - зазначається найменування банківської установи (за наявності);

реквізит 12 - зазначається місцезнаходження банку (за наявності);

реквізит 13 - зазначається номер зовнішньоекономічного договору (контракту) (за наявності);

реквізит 14 - зазначається дата укладання зовнішньоекономічного договору (контракту);

реквізит 15 - зазначається загальна сума зовнішньоекономічного договору (контракту);

реквізит 16 - зазначається валюта контракту;

реквізит 17 - зазначається перелік усіх специфікацій, додатків, додаткових угод та інших документів, які є невід'ємними частинами договору (контракту);

реквізит 18 - зазначається документ, що підтверджує здійснення операції з експорту (імпорту) товарів;

реквізит 19 - зазначається дата документа, що підтверджує здійснення операції з експорту (імпорту) товарів;

реквізит 20 - зазначається актуальна інформація в довільній формі щодо здійснених розрахунків відповідно до положень зовнішньоекономічного договору (контракту);

реквізит 21 - зазначаються в довільній формі підстави продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком;

реквізит 22 - зазначається цифрами сума операції в іноземній валюті, що потребує продовження граничного строку розрахунку;

реквізит 23 - зазначається валюта зовнішньоекономічної операції;

реквізит 24 - зазначається дата завершення зовнішньоекономічної операції;

реквізит 25 - зазначається номер попереднього висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, що надавались резиденту за цією операцією (за наявності такого висновку) (у разі продовження строків розрахунків, установлених у висновках щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, виданих відповідно до Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2007 року N 1409, зазначається номер такого висновку);

реквізит 26 - зазначається дата попереднього висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, що надавались резиденту за цією операцією (за наявності такого висновку) (у разі продовження строків розрахунків, установлених у висновках щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, виданих відповідно до Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2007 року N 1409, зазначається номер такого висновку);

реквізит 27 - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника резидента, який підписав заяву, його посада (для юридичних осіб), дата, підпис.

 

Директор департаменту регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

С. Б. Звягінцев

 

ВИСНОВОК
щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком

_____________________________________________________________________________________
(дата та номер рішення Мінекономрозвитку)

______________________________________________________________________________________
(найменування резидента)
______________________________________________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ)
______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження резидента)
______________________________________________________________________________________
(банківські реквізити резидента: номер рахунку, найменування та місцезнаходження банку)
______________________________________________________________________________________
(найменування нерезидента)
______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження нерезидента)
______________________________________________________________________________________
(банківські реквізити нерезидента: номер рахунку, найменування та місцезнаходження банку)
______________________________________________________________________________________
(номер, дата, загальна сума договору (контракту), номери специфікацій та номери додаткових угод, укладених на дату отримання висновку)
______________________________________________________________________________________
(вид договору (контракту), до якого належить зовнішньоекономічна операція резидента)
______________________________________________________________________________________
(сума та строк, на який продовжено строки розрахунків за зовнішньоекономічною операцією)
______________________________________________________________________________________
(попередній висновок)

Посада

 

П. І. Б. відповідальної особи Мінекономрозвитку

Підпис

 

Директор департаменту регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

С. Б. Звягінцев

Опрос