Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка информационного взаимодействия между электронной системой закупок, единым веб-порталом использования публичных средств и информационной системой Государственной казначейской службы Украины

Минфин, Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Приказ от 04.02.2019 № 149/44
действует с 23.03.2019

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.02.2019

м. Київ

N 149/44

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 лютого 2019 р. за N 204/33175

Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України

Відповідно до пункту 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 21 грудня 2017 року N 2265-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель", Закону України "Про публічні закупівлі", пункту 70 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року N 244-р, підпунктів 2, 3 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, та з метою забезпечення обміну інформацією про проведені процедури закупівлі (у разі якщо замовник є розпорядником або одержувачем бюджетних коштів) і здійснення оплати за договорами в електронному вигляді

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України, що додається.

2. Департаменту регулювання публічних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня, що настає за днем його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М. Є. та Міністра фінансів України Маркарову О. С.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

Міністр фінансів України

О. С. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної казначейської
служби України

Т. Я. Слюз

 

ПОРЯДОК
інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України

1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення обміну інформацією про проведені процедури закупівлі (у разі якщо замовник є розпорядником або одержувачем бюджетних коштів) і здійснення оплати за договорами про закупівлю в електронній формі між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України.

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, установлених в Бюджетному кодексі України, Законах України "Про публічні закупівлі", "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про відкритість використання публічних коштів".

3. Суб'єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Мінекономрозвитку, Мінфін та Казначейство.

Державне підприємство "ПРОЗОРРО" (далі - ДП "ПРОЗОРРО"), адміністратор єдиного веб-порталу використання публічних коштів і Казначейство здійснюють технічну підтримку інформаційної взаємодії.

4. Інформація, що передається відповідно до цього Порядку, є відкритою.

5. Інформаційна взаємодія забезпечується електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Казначейства шляхом передання електронних повідомлень та здійснюється виключно в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до законодавства з питань захисту інформації та з дотриманням вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" і постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року N 303 "Деякі питання організації міжвідомчого обміну інформацією в Національній системі конфіденційного зв'язку".

6. На кожне електронне повідомлення, що надходить від електронної системи закупівель до інформаційної системи Казначейства, накладається кваліфікована електронна печатка ДП "ПРОЗОРРО".

На кожне електронне повідомлення, що надходить від інформаційної системи Казначейства до електронної системи закупівель або єдиного веб-порталу використання публічних коштів, накладається кваліфікована електронна печатка Казначейства.

7. Електронна система закупівель в автоматизованому режимі передає до інформаційної системи Казначейства документи та інформацію про закупівлю відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", а саме:

1) унікальний системний ідентифікатор договору про закупівлю;

2) річний план закупівель і зміни до нього, що містять інформацію про заплановану процедуру закупівлі відповідного предмета закупівлі згідно з кодом Єдиного закупівельного словника;

3) договір про закупівлю та зміни до нього із зазначенням унікального ідентифікатора закупівлі;

4) звіт про результати проведення процедури закупівлі, що підтверджує проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю, у вигляді набору електронних полів, що містять інформацію про:

унікальний ідентифікатор закупівлі;

код згідно з ЄДРПОУ замовника;

найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) учасників процедури закупівлі;

номер і дату договору про закупівлю та змін до нього;

суму, визначену в договорі.

8. Інформаційна система Казначейства в автоматизованому режимі передає до електронної системи закупівель інформацію про:

статус реєстрації бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на підставі договору про закупівлю в органах Казначейства;

здійснення оплати за договорами про закупівлю, що містить унікальний системний ідентифікатор договору про закупівлю, дату платежу та суму.

Казначейство щодня надає до електронної системи закупівель інформацію про розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, зареєстрованих у Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, у формі електронного повідомлення.

9. Інформаційна система Казначейства додатково до інформації, яка передається відповідно до Порядку оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 року N 676, в автоматизованому режимі передає до єдиного веб-порталу використання публічних коштів:

унікальний системний ідентифікатор договору про закупівлю;

унікальний ідентифікатор закупівлі.

10. Структура і формати даних, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, визначаються спільно Мінекономрозвитку, Мінфіном і Казначейством та оформлюються окремими протоколами обміну інформацією, підготовленими відповідно до цього Порядку.

11. Інформаційний обмін між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Казначейства здійснюється в робочі дні в межах операційного часу, визначеного технологічним регламентом роботи системи електронних платежів Національного банку України.

12. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, ДП "ПРОЗОРРО", адміністратор єдиного веб-порталу використання публічних коштів і Казначейство зобов'язані невідкладно інформувати про це один одного.

13. ДП "ПРОЗОРРО", адміністратор єдиного веб-порталу використання публічних коштів і Казначейство забезпечують своєчасність, достовірність та повноту даних, якими обмінюються відповідно до цього Порядку.

 

Директор департаменту
регулювання публічних закупівель
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України

Л. В. Лахтіонова

Виконувач обов'язків директора
Департаменту інформаційних систем
та технологій Міністерства
фінансів України

М. В. Матюшенко

Опрос