Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Уведомления в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку предприятием, представляющим общественный интерес, о субъекте аудиторской деятельности, который будет предоставлять услуги по аудиту финансовой отчетности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Форма, Уведомление, Решение от 31.01.2019 № 43
редакция действует с 05.03.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

31.01.2019

м. Київ

N 43

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 лютого 2019 р. за N 199/33170

Про затвердження форми Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 12 січня 2021 року N 10

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини восьмої статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити форму Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності, що додається.

2. Підприємства, що становлять суспільний інтерес, які уклали станом на дату набрання чинності цим рішенням договори із суб'єктами аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності, повинні протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності цим рішенням подати до Комісії повідомлення за формою, встановленою цим рішенням.

3. Дія цього рішення не поширюється на банки.

4. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду (Рафальська К.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності

Дата складання повідомлення:

 

 

 


 

число

місяць

рік


Інформація про підприємство, що становить суспільний інтерес

Інформація щодо суб'єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

1

Статус
суб'єкта аудиторської
діяльності

Аудитор

Аудиторська фірма

2

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) аудитора

2.1

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (далі - Реєстр)

3

Найменування, організаційно-правова форма аудиторської фірми

3.1

Номер реєстрації у Реєстрі

3.2

Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторів інших країн (за наявності) із зазначенням країни та найменування органу реєстрації

4

Ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань аудиторської фірми

5

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудиторів, які одноосібно провадять аудиторську діяльність

6

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) ключового партнеру з аудиту

7

Тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності (кількість років), що передбачається у договорі щодо аудиту фінансової звітності

8

Дата та номер рішення щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес

9

Інформація щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"

 

Обмеження відсутні

Обмеження наявні

Примітки

Керівник підприємства,
що становить суспільний інтерес

 
____________
(підпис)

 
_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Примітки:

1. Підприємства, що становлять суспільний інтерес, які відповідно до законодавства подають фінансову звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) до НКЦПФР, зобов'язані до підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності подати Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємства, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності (далі - Повідомлення) за формою, встановленою цим рішенням.

2. Підприємство, що становить суспільний інтерес, подає до НКЦПФР Повідомлення в електронній формі відповідно до Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року N 492, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за N 789/19527.

3. Повідомлення у формі електронного документа складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначеного окремим документом нормативно-технічного характеру.

4. Підприємство, що становить суспільний інтерес, складає Повідомлення у повному обсязі відповідно до вимог цього рішення та статусу суб'єкта аудиторської діяльності, крім позиції з позначкою "за наявності".

5. Дата складання Повідомлення зазначається арабськими цифрами у такій послідовності: число - два знаки, місяць - два знаки, рік - чотири знаки.

6. У рядку "Порядок подання" Повідомлення відповідна позиція, а саме: "первинне повідомлення" (у разі укладання договору на виконання суб'єктом аудиторської діяльності першого завдання з аудиту фінансової звітності) та "зміни у повідомленні" (у разі заміни суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, або продовження строку (зміни тривалості виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності) виконання суб'єктом аудиторської діяльності завдання з аудиту) заповнюється позначкою "х".

7. У разі виникнення змін в інформації (даних), зазначеній(их) у Повідомленні, такі зміни мають бути повідомлені підприємством, що становить суспільний інтерес, протягом 10 робочих днів з дня їх виникнення, а щодо інформації (даних), яку (які) підприємство отримує від суб'єкта аудиторської діяльності, - протягом 10 робочих днів з дня отримання підприємством інформації про такі зміни.

8. У пункті 4 інформації про підприємство, що становить суспільний інтерес, вказується реєстраційний код за ЄДРІСІ, якщо інститут спільного інвестування є підприємством, що становить суспільний інтерес.

9. Пункти 1, 9 в інформації щодо суб'єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, заповнюються позначкою "х" у відповідному полі.

10. У пункті 6 інформації щодо суб'єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, вказується прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) ключового партнеру з аудиту.

Частиною п'ятою статті 30 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" передбачено, що ключові партнери з аудиту, відповідальні за проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності, припиняють свою участь в обов'язковому аудиті фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, не пізніше ніж через сім років з дати їх призначення. Вони не мають права брати участь у виконанні завдання з обов'язкового аудиту цього підприємства протягом наступних трьох років.

11. У пункті 7 інформації щодо суб'єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, зазначається тривалість (кількість років) виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності, що передбачається у договорі про аудит фінансової звітності, з урахуванням вимог статті 30 Закону, яка розраховується з першого фінансового року згідно з договором на проведення аудиту, відповідно до якого суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, вперше призначається виконувати завдання з обов'язкового аудиту одного й того самого підприємства, що становить суспільний інтерес.

Після закінчення строку виконання аудиторського завдання, визначеного у частині першій статті 30 Закону, підприємство, що становить суспільний інтерес, може продовжити строк виконання суб'єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, завдання з аудиту і в разі такого продовження зобов'язане подати зміни до Повідомлення протягом 10 робочих днів з дня виникнення таких змін.

Після закінчення строку максимальної тривалості виконання аудиторського завдання, визначеного у частині четвертій статті 30 Закону, підприємство, що становить суспільний інтерес, не має права продовжувати строк виконання суб'єктом аудиторської діяльності завдання з аудиту і повинно подати нове Повідомлення про іншого суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме ці послуги.

12. У пункті 8 інформації щодо суб'єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, зазначається дата та номер рішення щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес.

Суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства, загальними зборами учасників, засновником у недержавних унітарних підприємствах, органом управління за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики державних (комунальних) підприємств та господарських товариств, у яких державі належить 100 відсотків акцій (часток, паїв) статутного капіталу, іншим вищим органом управління відповідно до законодавства та установчих документів.

У разі, якщо загальні збори учасників господарського товариства не можуть відбутися у зв'язку з відсутністю кворуму, рішення про призначення аудитора може бути прийнято наглядовою радою такого товариства. У разі якщо наглядова рада не сформована або її створення не обов'язкове згідно із законодавством, рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності може бути прийнято виконавчим органом такого товариства.

13. Державний контроль щодо подання підприємством, що становить суспільний інтерес, Повідомлення, відповідно до вимог законодавства здійснює НКЦПФР.

14. Якщо підприємством, що становить суспільний інтерес, подано недостовірну інформацію в Повідомленні, воно зобов'язане спростувати таку інформацію та подати виправлену інформацію у той (ті) самий (самі) спосіб (способи), яким (якими) було подано таку недостовірну інформацію.

Спростування поданої недостовірної інформації в Повідомленні та подання виправленої інформації здійснюються не пізніше 11:00 наступного робочого дня після дня, коли підприємство, що становить суспільний інтерес, дізналося про подання недостовірної інформації.

Підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов'язане одночасно з поданням виправленої інформації повідомити НКЦПФР листом про факт виявлення подання недостовірної інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин подання недостовірної інформації із обов'язковим зазначенням про виправлену в Повідомленні інформацію.

Подання виправленої інформації здійснюється шляхом подання нового файлу із виправленою інформацією.

15. У разі несвоєчасного подання Повідомлення підприємством, що становить суспільний інтерес, воно повинно надати письмове пояснення НКЦПФР, яке складається у довільній формі та має містити обґрунтування причин, що призвели до несвоєчасного подання Повідомлення, та має бути засвідчене підписом керівника підприємства, що становить суспільний інтерес.

16. Повідомлення, що подається компанією з управління активами, яка набула статус підприємства, що становить суспільний інтерес, підписує керівник компанії з управління активами.

Повідомлення, що подається компанією з управління активами, яка набула статус підприємства, що становить суспільний інтерес, як емітент цінних паперів пайового інвестиційного фонду, цінні папери якого були допущені до торгів на фондових біржах, подається безпосередньо такою компанією з управління активами та підписується керівником компанії з управління активами.

Повідомлення, що подається компанією з управління активами щодо корпоративного інвестиційного фонду, який набув статусу підприємства, що становить суспільний інтерес, підписується керівником компанії з управління активами, яка здійснює управління активами такого фонду.

У разі, якщо корпоративним інвестиційним фондом не укладено договір про управління активами такого корпоративного інвестиційного фонду з компанією з управління активами, Повідомлення подається безпосередньо таким фондом та підписується головою наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду або одноосібним учасником корпоративного інвестиційного фонду.

Повідомлення, що подається адміністратором недержавного пенсійного фонду щодо недержавного пенсійного фонду, який набув статус підприємства, що становить суспільний інтерес, підписується керівником адміністратора недержавного пенсійного фонду, який здійснює адміністрування такого фонду.

 

Т. в. о. директора департаменту
аналізу фінансової звітності
учасників ринків капіталу та
пруденційного нагляду

Я. Пономаренко

(форма Повідомлення у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 12.01.2021 р. N 10)

Опрос