Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку осуществления Украинско-Польских обменов молодежью и проведения мероприятий в соответствии с Договором между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша об Украинско-Польском Совете обмена молодежью

Министерство молодежи и спорта Украины
Приказ от 07.02.2019 № 617
действует с 15.03.2019

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2019

м. Київ

N 617

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2019 р. за N 192/33163

Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю

Відповідно до підпункту 1 пункту 8 Завдань і заходів з виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016 - 2020 роки, наведених у додатку 2 до Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016 - 2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року N 148 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року N 717), Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року N 116 (зі змінами), та Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року N 1017,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 04 липня 2016 року N 2643, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2016 року за N 937/29067 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту молодіжної політики забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр молоді та спорту України

І. Жданов

 

Зміни
до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю

1. У пункті 2 розділу II слова "семінари з підготовки і розвитку двостороннього партнерства" виключити.

2. У пункті 8 розділу III слова "семінари з підготовки і розвитку двостороннього партнерства: Республіка Польща або Україна" виключити.

3. У абзацах п'ятому, сімнадцятому підпункту 2 пункту 6 розділу IV цифри "20" замінити цифрами "22".

4. У розділі V:

1) пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Для отримання коштів на реалізацію проекту затверджуються кошторис витрат на реалізацію проекту (проведення заходу); кошторис валютних витрат на реалізацію проекту (проведення заходу) за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку; положення про реалізацію проекту (проведення заходу) за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку; календарний план реалізації проектів (проведення заходів) за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку.

При затвердженні кошторису валютних витрат на реалізацію проекту (проведення заходу) застосовується курс євро, встановлений Національним банком України на 01 число місяця підписання наказу Мінмолодьспорту на реалізацію проекту.";

2) після пункту 6 доповнити розділ новим пунктом 7 такого змісту:

"7. Інститути громадянського суспільства, заклади чи установи яких визнано переможцями конкурсу, за 30 днів до початку реалізації проекту надають до Мінмолодьспорту на затвердження уточнений кошторис витрат на реалізацію проекту (проведення заходу), кошторис валютних витрат на реалізацію проекту (проведення заходу) та положення про реалізацію проекту (проведення заходу).".

У зв'язку з цим пункти 7 - 10 вважати відповідно пунктами 8 - 11.

5. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1 позицію "Пріоритет" доповнити словами "(зазначити один пріоритет)";

2) у додатку 2 слова "Керівник департаменту економіки та фінансів Мінмолодьспорту" замінити словами "Керівник фінансово-економічного підрозділу Мінмолодьспорту";

3) доповнити Порядок новим додатком 3, що додається.

У зв'язку з цим додатки 3 - 7 вважати відповідно додатками 4 - 8.

У тексті Порядку посилання на додатки 3 - 7 вважати відповідно посиланнями на додатки 4 - 8.

 

Заступник директора департаменту
молодіжної політики - начальник відділу
підтримки молодіжних та дитячих
громадських об'єднань

А. Білий

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________
                                   (посада)
_________   ______________________
     (підпис)                    (ініціали, прізвище)
_________________________________
                                       (дата)
М. П.

Кошторис валютних витрат
на реалізацію проекту (проведення заходу)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (назва проекту, заходу)

Місце реалізації проекту (проведення заходу) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                (воєводство, повіт, гміна, вулиця, номер будинку (у разі реалізації програм, проектів та
                                                                                           проведення заходів у приміщеннях))

Відповідальна організація за реалізацію проекту (проведення заходу)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування організації, установи)

Розділ та пункт календарного плану ______________________________________________________

Строки реалізації проекту (проведення заходу):
початок ______________________________________________________________________________
закінчення ____________________________________________________________________________

Кількість учасників _____________________________________________________________________

N
з/п

Стаття витрат

Розрахунок витрат

Усього, євро

1

2

3

4

5

6

1

Проїзд, добові, проживання та харчування учасників заходу

Кількість осіб

Кількість днів (раз)

Вартість, євро

 

Усього за статтею

 

 

 

 

2

Оренда приміщень, територій, споруд для проведення заходу (чи плата за їх користування), м2

Кількість одиниць

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди, євро

 

Усього за статтею

 

 

 

 

3

Транспортні послуги (із зазначенням виду транспортного засобу), км

Кількість одиниць

Кількість годин (км)

Вартість, євро

 

Усього за статтею

 

 

 

 

4

Оренда обладнання, оргтехніки (чи плата за користування ними), витрати на їх обслуговування (перелік і технічні характеристики)

Кількість одиниць, шт.

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди, євро

 

Усього за статтею

 

 

 

 

5

Послуги зв'язку (перелік)

Кількість одиниць (хв, шт.)

 

Вартість, євро

 

Усього за статтею

 

 

 

 

6

Інформаційні послуги (перелік і технічні характеристики)

Кількість одиниць (хв, шт.)

 

Вартість, євро

 

Усього за статтею

 

 

 

 

7

Прокат костюмів та одягу (перелік)

Кількість одиниць, шт.

Кількість днів (годин)

Вартість, євро

 

Усього за статтею

 

 

 

 

8

Інші витрати (перелік витрат)

Кількість одиниць

 

Вартість, євро

 

Усього за статтею

 

 

 

 

 

Разом витрат за кошторисом

 

Разом витрат за кошторисом в національній валюті (перерахунок валюти здійснюється відповідно до пункту 5 розділу V Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 04 липня 2016 року N 2643, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2016 року за N 937/29067)

 

у тому числі за КЕКВ (кодами економічної класифікації видатків):

 

 

 

 

Керівник відповідного профільного
структурного підрозділу
Мінмолодьспорту

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Керівник фінансово-економічного
підрозділу Мінмолодьспорту

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос