Идет загрузка документа (337 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования квартирного имущества в Министерстве обороны Украины и Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Порядок, Приказ от 30.01.2019 № 34
редакция действует с 16.02.2021

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2019

м. Київ

N 34

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2019 р. за N 186/33157

Про затвердження Порядку використання квартирного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства оборони України
 від 18 січня 2021 року N 12

Відповідно до пункту 15 Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року N 1225, з метою впорядкування організації забезпечення, створення, утримання і використання квартирного майна в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання квартирного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, що додається.

2. Головному квартирно-експлуатаційному управлінню Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

С. Полторак

 

ПОРЯДОК
використання квартирного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

(У тексті Порядку слова та абревіатуру "Головне КЕУ ЗС України" у всіх відмінках замінено абревіатурою "ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ" згідно з наказом Міністерства оборони України від 18 січня 2021 року N 12)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює механізм використання квартирного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, правила його постачання, експлуатації, зберігання, створення та поновлення (заміни), номенклатуру та строки служби, норми забезпечення, особливості обліку та списання.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

використання квартирного майна - експлуатація квартирного майна згідно з функціональним призначенням та проведення необхідних заходів щодо збереження його стану;

запаси поточного забезпечення - запаси квартирного майна у квартирно-експлуатаційних органах та безпосередньо у військових частинах, які утримуються для забезпечення поточних потреб військових частин;

інше майно квартирно-експлуатаційного забезпечення - тверде котельне паливо (дрова, вугілля);

казармений інвентар - умивальники переносні, ставниці для зброї, столи для чищення зброї, полиці туалетні, дзеркала, сейфи, шафи та скриньки металеві (для документів), підставки різні;

категорія квартирного майна - умовна облікова характеристика майна відповідно до технічного (якісного) стану майна та потреби у проведенні його ремонту, списання;

майно для облаштування польових таборів - печі обігрівальні, ліжка польові розкладні (брезентові), меблі похідні складані, скриньки металеві;

меблі - стільці, столи, шафи, ліжка, дивани, лави, крісла тощо;

непорушні запаси - запаси квартирного майна, що накопичуються в мирний час у квартирно-експлуатаційних органах та військових частинах і призначені для забезпечення мобілізаційного та оперативного розгортання військових частин;

непридатний стан квартирного майна - якісний (технічний) стан, за якого майно неможливо використовувати за цільовим та функціональним призначенням;

об'єкт інфраструктури - казармений фонд, житловий фонд, об'єкти соціально-культурного призначення;

освітлювальні прилади - лампи, ліхтарі усіх видів;

сховище - спеціально визначені й обладнані складське приміщення, критий чи відкритий майданчик, що призначені для зберігання майна відповідно до встановлених норм зберігання і розміщуються в межах огородженої території, що знаходиться під охороною.

Терміни "квартирне майно", "військова частина", "квартирно-експлуатаційні органи", "передислокація та переміщення військової частини" вживаються у значеннях, наведених у Положенні про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженому наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року N 448, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за N 1590/24122 (зі змінами) (далі - Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення).

3. Забезпечення квартирним майном військових частин полягає у забезпеченні їх:

меблями, казарменим інвентарем;

освітлювальними приладами, майном для облаштування польових таборів;

іншим майном квартирно-експлуатаційного забезпечення.

4. Забезпечення квартирним майном поточних та непорушних запасів здійснюють квартирно-експлуатаційні органи Збройних Сил України відповідно до Номенклатури та Норм забезпечення, визначених у додатках 1 - 3 до цього Порядку.

Квартирно-експлуатаційні органи організовують забезпечення військових частин запасами поточного забезпечення та непорушними запасами квартирного майна.

У першу чергу квартирним майном забезпечуються об'єкти капітального будівництва.

5. Командири військових частин забезпечують організацію правильної експлуатації, своєчасного ремонту квартирного майна, його зберігання та обліку.

II. Забезпечення військових частин запасами поточного забезпечення

1. Центральне управління інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України (далі - ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ) в установленому законодавством порядку виділяє квартирне майно та кошти на його придбання Київському квартирно-експлуатаційному управлінню, квартирно-експлуатаційним відділам, частинам (районів), Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України для забезпечення військових частин (підрозділів) запасами поточного забезпечення за територіальною належністю.

(пункт 1 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 18.01.2021 р. N 12)

2. Заявки на квартирне майно розробляються на наступний (плановий) рік та подаються до довольчих квартирно-експлуатаційних органів за розпорядженням начальника ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ разом з матеріалами планової щорічної інвентаризації квартирного майна та встановленими законодавством звітами (донесеннями).

3. Зарахування на забезпечення квартирним майном військових частин, які мають відомчий код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів і права самостійного ведення фінансово-господарської діяльності, здійснюється квартирно-експлуатаційними органами відповідно до вимог Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення.

4. Визначення потреби військових частин у запасах поточного забезпечення здійснюється з урахуванням наявних об'єктів та штатної чисельності особового складу військової частини у мирний час.

Військові частини погоджують розрахунки в потребі запасів поточного забезпечення з довольчими квартирно-експлуатаційними органами.

5. Забезпечення іншим майном квартирно-експлуатаційного забезпечення на мирний час здійснюється відповідно до вимог Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення.

6. Забезпечення квартирним майном об'єктів інфраструктури капітального будівництва (реконструкції) здійснюється квартирно-експлуатаційними органами в установленому законодавством порядку.

III. Організація створення, накопичення, зберігання, поновлення непорушних запасів квартирного майна

1. Порядок організації створення, накопичення, поновлення та поповнення непорушних запасів квартирного майна (далі - майно НЗ) встановлюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2006 року N 1041-012 з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

Потреба у майні НЗ для військових частин визначається відповідно до Норм забезпечення квартирним майном непорушного запасу під час мобілізаційного та оперативного розгортання військових частин, визначених у додатку 3 до цього Порядку.

Планування забезпечення майном НЗ військових частин здійснюється ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ згідно з Номенклатурою, встановленою цим Порядком, на підставі потреби, визначеної квартирно-експлуатаційними органами, службами (відділами) військових частин.

Дані щодо потреби у майні НЗ надаються до ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ в установленому законодавством порядку через визначені квартирно-експлуатаційні органи.

Планування створення (накопичення) майна НЗ здійснюється на підставі донесень про наявність та потребу у майні НЗ в установленому законодавством порядку.

2. Військові частини під час мобілізаційного та оперативного розгортання забезпечуються освітлювальними приладами та майном для облаштування польових таборів за Нормами, визначеними цим Порядком.

3. Забезпечення іншим майном квартирно-експлуатаційного забезпечення здійснюється квартирно-експлуатаційними органами в першу чергу за рахунок палива, що зберігається в непорушних запасах на складах квартирно-експлуатаційних органів, та палива, що знаходиться на поточному забезпеченні, відповідно до Норм, визначених цим Порядком, та згідно з нормами, встановленими наказом Міністерства оборони України від 19 жовтня 2018 року N 524 "Про затвердження Порядку визначення об'єктивно необхідної кількості палива на господарсько-побутові потреби у Збройних Силах України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2018 року за N 1280/32732.

У подальшому забезпечення іншим майном квартирно-експлуатаційного забезпечення військових частин проводиться в межах потреби, визначеної квартирно-експлуатаційними органами.

4. Організація зберігання майна НЗ здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2006 року N 1041-012 та Вимог до зберігання окремо визначених непорушних запасів квартирного майна на складах військових частин, визначених у додатку 4 до цього Порядку.

Квартирне майно, що належить до НЗ, зберігати на відкритому повітрі (навіть тимчасово) забороняється, крім іншого майна квартирно-експлуатаційного забезпечення.

Майно НЗ у сховищі має зберігатися на стелажах, настилах (підкладках), у шафах або ящиках, що забезпечуватимуть вентиляцію та не допускатимуть зволоження, які мають бути розташовані на висоті не менше ніж 8 см від підлоги. Поміж рядів однорідних предметів, укладених на стелажі пачками або в'язками, залишаються проміжки завширшки 15 см. У разі зберігання майна на настилах висота штабеля і число горизонтальних рядів у штабелі визначаються залежно від ваги і розмірів предметів, які укладаються. Для стійкості штабелі мають бути правильної форми з додержанням чіткої вертикальності предметів, які укладаються.

Сховище, в якому відносна вологість повітря постійно більше ніж 80 %, вважається вологим і зберігання в ньому майна НЗ забороняється.

5. Під час закладання нового майна НЗ на зберігання обов'язкове дотримання таких вимог:

1) майно НЗ має зберігатися в окремому від майна поточного забезпечення приміщенні;

2) майно НЗ має бути придатним до застосування (використання) за цільовим призначенням, очищеним від пилу, бруду;

3) є неприпустимим:

вплив кислот, лужних солей та їх парів на майно НЗ;

поява конденсату під час переміщення майна НЗ у сховищі.

6. Вугілля всіх марок зберігається відкрито в штабелях.

Строк зберігання кам'яного вугілля залежно від його якості (марки) становить від 6 до 24 місяців.

7. Дрова зберігаються тільки в штабелях. Для забезпечення належної вентиляції та зручності огляду дров між двома рядами залишаються проходи завширшки не менше ніж 0,8 м, а між двома штабелями - проїзди з обох сторін завширшки по 6 м. Висота кладки дров у штабелі - не більше ніж 3 м.

Під час зберігання на складах дров не допускається їх зволоження. Для запобігання появі гнилі, плісняви й грибка штабелі дров розміщують так, щоб забезпечити наскрізне (протягове) провітрювання і максимальне потрапляння на дрова сонячних променів. Дрова складаються в штабелі на ділянці складу, очищеній від залишків кори, трісок і бруду. Для захисту дров від проникнення вологи й ураження гниллю штабелі викладаються на підкладках з непошкоджених жердин і полін.

Дрова з грибком підлягають негайному вилученню з території складу і спалюванню для запобігання ураженню грибком інших дров на складі.

На кожний штабель дров складається паспорт із зазначенням номера штабеля, породи деревини, кількості складських кубічних метрів, часу прибуття дров та рівня їх вологості.

8. Збереження майна НЗ у військових частинах забезпечують командири (начальники).

9. Квартирне майно зберігається у непорушних запасах відповідно до штатно-табельної потреби та Норм, встановлених цим Порядком, і обліковується в комплектах, штуках, одиницях, тоннах.

Для забезпечення мобілізаційного та оперативного розгортання військових частин, забезпечення поповнення витрат та втрат квартирного майна, у тому числі й того, що непридатне для подальшого використання, в НЗ утримується визначений перелік предметів квартирного майна, які є основними і враховуються як розрахунково-постачальні одиниці.

Основний перелік предметів включає:

освітлювальні прилади;

майно для облаштування польових таборів;

інше майно квартирно-експлуатаційного забезпечення.

Решта квартирного майна зберігається в НЗ у кількості, яка визначена штатно-табельною потребою та нормами забезпечення.

Запаси квартирного майна для поповнення витрат і втрат створюються у розмірі 15 % штатної чисельності військової частини воєнного часу.

10. Поновлення майна НЗ здійснюється в установленому законодавством порядку.

IV. Порядок обліку, звітності та списання квартирного майна

1. Облік квартирного майна ведеться відповідно до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 17 серпня 2017 року N 440, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2017 року за N 1192/31060 (далі - Інструкція з обліку військового майна), та Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення.

2. Якісний (технічний) стан квартирного майна (крім іншого майна квартирно-експлуатаційного забезпечення) обліковується за категоріями:

перша - нове квартирне майно, яке не було в експлуатації;

друга - технічно справне квартирне майно, яке придатне до використання за призначенням;

третя - квартирне майно, яке потребує ремонту;

четверта - не встановлюється;

п'ята - квартирне майно, яке непридатне до подальшого використання за прямим призначенням та не підлягає ремонту.

3. Перелік основних зразків квартирного майна, облік якого ведеться у ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ, визначається та затверджується начальником ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ.

4. Облік квартирного майна полягає в оформленні всіх операцій, пов'язаних із рухом, зміною якісного (технічного) стану квартирного майна, за встановленими формами документів і здійсненні своєчасних, повних, достовірних записів у книгах (картках) обліку (на електронних регістрах з використанням електронно-обчислювальної техніки) відповідно до Інструкції з обліку військового майна.

5. Інвентаризація квартирного майна військових частин та оформлення її результатів здійснюються в установленому законодавством порядку.

6. Списання квартирного майна, яке стало непридатним до подальшого використання або ремонт якого економічно недоцільний, а також втраченого здійснюється відповідно до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 12 січня 2015 року N 17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за N 118/26563 (зі змінами).

7. Вичерпання встановлених строків служби квартирного майна не може бути підставою для списання, якщо воно за своїм якісним (технічним) станом придатне до подальшого використання за прямим призначенням.

 

Начальник Головного
квартирно-експлуатаційного управління
Збройних Сил України
полковник

О. Галушко

 

НОМЕНКЛАТУРА ТА СТРОКИ
служби квартирного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

N з/п

Найменування квартирного майна

Строк використання в роках

Примітки

1

2

3

4

Меблі, казармений інвентар

1

Антресолі

10

 

2

Банкетки усіх видів

10

 

3

Вішалки настінні усіх видів

10

 

4

Вішалка гардеробна (консольна)

10

 

5

Вішалка стояча дерев'яна на 5 - 10 гачків

10

 

6

Вішалка металева стояча на 5 - 10 гачків

10

 

7

Дивани м'які усіх видів

10

 

8

Дзеркала настінні усіх видів

10

 

9

Дзеркало-трюмо

10

 

10

Дошка класна настінна (переносна)

10

 

11

Трибуни усіх видів

10

 

12

Дошка для прасування

2

 

13

Крісло офісне усіх видів

6

 

14

Крісло клубне

10

 

15

Крісло м'яке

10

 

16

Стільці усіх видів

8

 

17

Кушетки усіх видів

10

 

18

Ліжко двоярусне армійського типу "А" (ліжко розбірне)

10

 

19

Ліжка побутові усіх видів

10

 

20

Лавки усіх видів

8

 

21

Підставки усіх видів

10

 

22

Полиця для книжок

10

 

23

Полиці туалетні з дзеркалами усіх видів

10

 

24

Пенали кухонні усіх видів

10

 

25

Сейфи усіх видів

до зносу

 

26

Ставниця для зброї

10

 

27

Стелаж бібліотечний

10

 

28

Стіл для засідань

10

 

29

Стіл для телефонів

10

 

30

Стіл для чищення зброї

10

 

31

Стіл журнальний

10

 

32

Столи обідні усіх видів

8

 

33

Стіл палатний

10

 

34

Столи для обладнання робочих місць усіх видів

10

 

35

Стіл для карт

10

 

36

Стіл круглий

10

 

37

Стіл для нарад

10

 

38

Стіл-пульт оперативного чергового

10

 

39

Табурети усіх видів

8

 

40

Тумбочки усіх видів

8

 

41

Тумба і місце днювального

10

 

42

Тумбочка під телевізор

10

 

43

Шафи для одягу (платтяні) усіх видів

10

 

44

Шафа універсальна для зберігання майна роти та особистих речей військовослужбовців

10

 

45

Шафа книжкова

10

 

46

Шафа канцелярська

10

 

47

Шафа кухонна

10

 

48

Шафи металеві усіх видів

до зносу

 

49

Шафа настінна для фурнітури

10

 

50

Вбудовані шафи

10

 

51

Шафа господарча

10

 

52

Шафа комбінована (платтяна та книжкова)

10

 

53

Скринька металева

до зносу

 

54

Шафа приліжкова з полицями

10

 

55

Кухонний гарнітур

10

 

56

Шафа для зберігання курток утеплених, головних уборів, шоломів кевларових, речових мішків та індивідуальних засобів хімічного захисту

10

 

Освітлювальні прилади

57

Лампи, ліхтарі усіх видів

до зносу

 

Майно для облаштування польових таборів

58

Печі металеві всіх видів

10

 

59

Піч чавунна ПОВ-57

15

 

60

Розкладачка (брезентова)

5

 

61

Ліжко польове розкладне типу "П"

10

 

62

Ліжко розкладне з дюралюмінієвих труб

7

 

Меблі похідні складані

63

Стіл розкладний

8

 

64

Табурет розкладний

8

 

Примітка. Строки служби квартирного майна, яке не увійшло до цієї Номенклатури, але знаходиться у користуванні, обраховуються квартирно-експлуатаційними органами відповідно до аналогічних найменувань, що перелічені у цій Номенклатурі.

 

Начальник Головного
квартирно-експлуатаційного управління
Збройних Сил України
полковник

О. Галушко

 

НОРМИ
забезпечення військових частин квартирним майном поточних запасів

N з/п

Найменування квартирного майна

На яку кількість військовослужбовців (приміщень) розраховано

Кількість за визначеними нормами,
шт.

Примітка

1

2

3

4

5

I. КАЗАРМИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ І КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

1

Кімната традицій

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату традицій

5 - 8

Залежно від чисельності підрозділу та площі приміщення

Стілець напівм'який

Те саме

20 - 30

Шафа канцелярська

На кімнату традицій

1 - 2

 

Дошка класна настінна

Те саме

1

 

Підставка під телевізор

Те саме

1

 

Трибуна

Те саме

1

 

2

Спальне приміщення для особового складу

 

 

 

Ліжко розбірне типу "А" (ліжко-місце)

На 1 військовослужбовця

1

 

Тумбочка приліжкова

На 1 військовослужбовця

1

 

Табуретка

На 1 військовослужбовця

1

 

Стілець напівм'який

На 1 курсанта

1

 

Тумбочка приліжкова

Те саме

1

Для чергового по роті

Стілець напівм'який

Те саме

1

Стіл універсальний

Те саме

1

Підставка під телевізор

Те саме

1

 

3

Кімната командира роти

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На приміщення

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

5

 

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

Шафа для одягу

Те саме

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

Шафа металева мала з підставкою

Те саме

1

 

4

Кімната командирів взводів

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На приміщення

3 - 4

Залежно від чисельності осіб

Стілець напівм'який

Те саме

6 - 8

 

Шафа канцелярська

На приміщення

1

 

Шафа для одягу

Те саме

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

Шафа металева чотирьохчарункова

Те саме

1

 

5

Кімната командира батальйону, заступників командира батальйону

 

 

 

Стіл письмовий

На кімнату

1

 

Стіл приставний

Те саме

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

7

 

Сейф з підставкою

Те саме

1

Для командира батальйону

Шафа металева мала з підставкою

Те саме

1

Для заступника командира батальйону, начальника штабу

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

Шафа для одягу

Те саме

1

 

Підставка під телевізор

Те саме

1

 

6

Кімната штабу батальйону

 

 

 

Стіл письмовий

На кімнату

2 - 4

Залежно від площі приміщення

Шафа канцелярська

Те саме

2

Те саме

Стілець напівм'який

Те саме

3 - 6

 

Шафа металева мала з підставкою

Те саме

1

 

Вішалка металева стояча на 5 - 10 гачків

Те саме

1

 

7

Кімната підготовки до занять, для проведення нарад

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату

5 - 10

Для штабу батальйону

Стілець напівм'який

Те саме

10 - 20

 

8

Кімната для занять сержантів і старшин

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату

4 - 10

Залежно від площі приміщення

Стілець напівм'який

На кімнату

8 - 20

Те саме

Стіл письмовий однотумбовий

Те саме

1

Для керівника занять

Стілець напівм'який

Те саме

1

Те саме

Дошка класна настінна

Те саме

1

 

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

9

Кімната для зберігання (чищення) зброї

 

 

 

Ставниця для зберігання зброї, гніздо

На 1 особу

1

 

Стіл для чищення зброї

На роту

3 - 4

 

Скринька металева

Те саме

1

Для зберігання боєприпасів

10

Кімната для зберігання майна роти та особистих речей військовослужбовців

 

 

Дозволяється обладнувати стаціонарними стелажами, вбудованими шафами та вішалками

Шафа універсальна для зберігання майна роти та особистих речей військовослужбовців

На 8 осіб

1

 

Стіл універсальний військовий

На кімнату

1

 

Табуретка

Те саме

1

 

Тумбочка приліжкова

Те саме

1

 

11

Кімната (місце) для паління, чищення взуття

 

 

 

Підставка для чищення взуття на 6 місць

На кімнату

2

 

12

Кімната побутового обслуговування

 

 

 

Дзеркало настінне

На кімнату

3

 

Полиця для гоління

Те саме

2

 

Дошки для прасування

На кімнату

2 - 3

Залежно від площі приміщення

Стіл для ремонту взуття

Те саме

1

 

Шафа настінна для фурнітури

Те саме

1

 

Табуретка

Те саме

5 - 7

 

Табуретка для чоботаря

Те саме

1

 

Тумбочка

Те саме

1

 

13

Коридор

 

 

Дозволяється обладнувати вішалками настінними із розрахунку 2 гачки на 1 особу

Шафа для зберігання курток утеплених, головних уборів, шоломів кевларових, речових мішків, індивідуальних засобів хімічного захисту

На 10 осіб

1

 

Тумба і місце днювального

На коридор

1

 

Дзеркало настінне

Те саме

1

 

14

Кімната для вмивання

 

 

 

Вішалка для рушників

На 7 осіб

1

 

Дзеркало настінне

Те саме

1

 

15

Переддушова

 

 

 

Лава господарська

На 1 особу

0,8 пог. м

 

Вішалка, гачки

На душову сітку

3

 

Примітки: 1. Ці Норми розповсюджуються на казарми, призначені під розміщення військовослужбовців строкової служби (солдатів, матросів, сержантів, старшин, курсантів військових частин), а також курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України.

2. Управління штабів батальйонів, командири рот (взводів) забезпечуються скриньками металевими для зберігання документації під час польових виходів та виконання завдань за призначенням.

3. Для прийому поповнення, забезпечення навчальних зборів військовозобов'язаних запасу, студентів закладів вищої освіти, запрошених на навчальні збори та інші заходи, військовим частинам за погодженням з довольчим квартирно-експлуатаційним органом дозволяється мати запас казармених меблів другої категорії (ліжка, тумбочки, табуретки) понаднормово в розмірі 25 % штатної чисельності військовослужбовців.

II. ВІЙСЬКОВІ ЇДАЛЬНІ

16

Гарячий цех і роздавальна

 

 

 

Табурет

На 1 кухаря

1

 

Вішалка для рушників

На цех

1

 

17

М'ясний цех

 

 

 

Табурет

На цех

2

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

18

Рибний цех

 

 

 

Табурет

На цех

2

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

19

Овочевий цех

 

 

 

Табурет

На цех

2

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

20

Мийка для миття кухонного посуду

 

 

Обладнується стелажами для зберігання посуду

Вішалка для рушників

На мийку

1

 

21

Мийка для миття столового посуду

 

 

Обладнується стелажами для зберігання посуду

Вішалка для рушників

На мийку

1

 

Стіл універсальний

На кожні 100 посадкових місць

1

Для чистого посуду

Шафа господарська

Те саме

2

 

22

Цех борошняних виробів

 

 

 

Табурет

На цех

2

 

Стіл універсальний

Те саме

2

 

Шафа господарська

Те саме

1

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

23

Холодний цех

 

 

 

Табурет

На цех

2

 

Стіл універсальний

На цех

2

 

Шафа господарська

Те саме

1

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

24

Цех охолодження холодних страв

 

 

 

Табурет

На цех

2

 

Шафа господарська

Те саме

1

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

Стіл універсальний

Те саме

2

 

25

Цех охолодження солодких страв

 

 

 

Стіл універсальний

На цех

2

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

26

Сховище сухих продуктів

 

 

Обладнується полицями

Стіл універсальний

На сховище

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

27

Сховище білизни, інвентарю, посуду

 

 

 

Стіл універсальний

На сховище

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

28

Хліборізка

 

 

Обладнується полицями для зберігання хліба

Стіл універсальний

На хліборізку

2

 

Табурет

Те саме

1

 

29

Кімната начальника їдальні

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

3

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

30

Кімната персоналу

 

 

 

Стіл обідній на 4 особи

На кімнату

2

 

Стілець напівм'який

На кімнату

4 - 8

 

Кушетка напівм'яка

Те саме

1

 

31

Роздягальня для персоналу

 

 

Дозволяється обладнувати вбудованими шафами та вішалками

Шафа для спецодягу

На 2 особи

1

 

Табурет

Те саме

1

 

Дзеркало навісне

На роздягальню

1

 

32

Душова

 

 

 

Табурет

На душову сітку

1

 

Вішалка, гачки

Те саме

3

 

33

Кімната добового наряду з роздягальнею

 

 

 

Вішалка стояча, гачки

На 1 особу

1

 

Табурет

Те саме

1

 

Стіл універсальний

На кімнату

1

 

34

Приміщення для ремонту обладнання та посуду

 

 

Обладнується полицями

Табурет

На приміщення

2

 

Лавка господарча

Те саме

1

 

Стіл універсальний

Те саме

1

 

35

Обідня зала для військовослужбовців строкової та контрактної служби, курсантів вищих військових навчальних закладів

 

 

 

Стіл обідній на 4 (6) особи (осіб)

На 4 (6) особи (осіб) зміни, що харчується

1

 

Стілець напівм'який (лавка на 3 місця на металокаркасі)

На 1 особу зміни, що харчується (на 3 особи зміни, що харчується)

1

 

36

Кімната відпочинку кухарів

 

 

 

Кушетка напівм'яка

На кімнату

2 - 4

Залежно від складу зміни

Стілець напівм'який

На 1 повара

1

 

Стіл універсальний

На кімнату

1

 

37

Кімната для офіціантів

 

 

 

Крісло напівм'яке

На кімнату

2

 

Стілець напівм'який

На 1 офіціанта

1

 

Стіл обідній на 4 особи

На кімнату

1

 

Тумбочка

Те саме

1

 

38

Роздягальня для персоналу

 

 

 

Вішалка, гачки

На 1 офіціанта

1

 

39

Роздягальня для військовослужбовців строкової та контрактної служби, курсантів вищих військових навчальних закладів

 

 

 

Вішалка, гачки

На 1 особу зміни, що харчується

1

 

40

Обідня зала для офіцерів

 

 

 

Стіл обідній на 4 особи

На 4 особи зміни, що харчується

1

 

Стілець напівм'який

На 1 особу зміни, що харчується

1

 

41

Роздягальня для офіцерів

 

 

 

Вішалка, гачки

На 1 особу зміни, що харчується

1

 

Тумбочка

На роздягальню

1

 

Дзеркало

Те саме

1

 

42

Кімната для вмивання

 

 

 

Вішалка для рушників

На кімнату

2

 

Дзеркало навісне

Те саме

1

 

43

Клас для підготовки кухарів

 

 

 

Стіл універсальний

На приміщення

5 - 8

 

Табурет

Те саме

10 - 16

 

Дошка класна

Те саме

1

 

Примітка. Ці Норми поширюються на їдальні, які забезпечують харчування військовослужбовців строкової та контрактної служби, а також курсантські і офіцерські їдальні.

III. КАФЕ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

44

Торговельний зал

 

 

 

Стіл обідній на 4 особи

На 4 особи

1

З урахуванням площі приміщення

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Сервант-буфет

На торговельний зал

1

 

45

Кімната завідувача та персоналу

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

3

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

Шафа металева мала з підставкою

Те саме

1

 

46

Вестибюль

 

 

 

Вішалка, гачки

На 1 посадкове місце

1

 

Дзеркало настінне

На вестибюль

1

 

IV. КЛУБИ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН

47

Глядацька зала

 

 

 

Крісло клубне

На залу

 

Кількість визначається залежно від місць в залі

Стілець напівм'який

На оркестр

До 30

 

48

Сцена

 

 

 

Стіл універсальний

На сцену

3

Для головуючих

Стілець напівм'який

Те саме

15

 

Кафедра-трибуна

Те саме

1

 

49

Фойє-вестибюль

 

 

 

Дзеркало-трюмо

На приміщення

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

До 50

Кількість визначається залежно від місця у фойє

50

Гардеробна

 

 

 

Вішалка, гачки

На 1 посадкове місце

1

 

51

Кабінет начальника клубу

 

 

 

Стіл письмовий

На кабінет

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

4

 

Шафа канцелярська

На кабінет

1

 

Дзеркало настінне

Те саме

1

 

Вішалка на 5 - 10 гачків

Те саме

1

 

52

Кіноапаратна

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий (універсальний)

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

2

 

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

53

Радіовузол

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий (універсальний)

На радіовузол

2

 

Стілець напівм'який

Те саме

2

 

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

54

Артистична кімната

 

 

 

Стіл універсальний військовий

На кімнату

2

 

Стілець напівм'який

Те саме

6

 

Дзеркало настінне

Те саме

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

Шафа для одягу

Те саме

2

 

55

Бібліотека

 

 

Обладнується стелажами

5.1

Книгосховище

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На 1 штатного працюючого

1

 

Стілець напівм'який

На 1 штатного працюючого

1

 

Шафа канцелярська

На книгосховище

2

 

Шафа каталожна

Те саме

1

 

Вішалка стояча на 5 - 10 гачків

Те саме

1

 

55.2

Читальна зала

 

 

 

Стіл універсальний військовий

На залу

 

Кількість визначається залежно від площі приміщення

Стілець напівм'який

Те саме

 

Те саме

Підставка для квітів

На залу

2

 

Примітка. За наявності в клубі інших приміщень (класів для занять, кімнат для ігор) обладнання їх меблями здійснюється за нормами наявних приміщень будинків офіцерів.

V. БУДИНКИ ОФІЦЕРІВ

56

Глядацька зала

 

 

 

Крісло театральне

На залу

 

Кількість визначається за кількістю місць у залі

Стілець напівм'який

На оркестр

До 30

 

57

Сцена

 

 

 

Стіл для президії

 

 

За розміром сцени

Стілець напівм'який

 

До 30

 

Кафедра-трибуна

 

1

За розміром сцени

58

Гардеробна при вестибюлі

 

 

 

Дзеркало настінне

На вестибюль

2

 

Банкетка напівм'яка

Те саме

8

 

Вішалка гардеробна, гачки

На 1 посадкове місце

1

 

Стілець напівм'який

На 1 гардеробника

1

 

Тумбочка

Те саме

1

 

59

Кабіни для продажу квитків

 

 

 

Стіл універсальний

На кабіну

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

60

Кабінет начальника Будинку офіцерів

 

 

 

Стіл письмовий двотумбовий

На кабінет

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

6

 

Шафа комбінована

Те саме

1

 

Стіл приставний

Те саме

1

 

Сейф з підставкою

Те саме

1

 

61

Кімната чергового адміністратора

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

2

 

62

Адміністраторські

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На 1 адміністратора

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Шафа канцелярська

На кімнату

1

 

Вішалка стояча на 5 гачків

Те саме

1

 

63

Кімната для паління

 

 

 

Лава господарська

На кімнату

До 3

 

64

Фойє або фойє - танцювальний зал з естрадою

 

 

 

Банкетка напівм'яка

На фойє

До 20

Кількість визначається залежно від площі приміщення

Підставка під телевізор

Те саме

1

 

Підставка для квітів

Те саме

До 10

 

Стіл журнальний

Те саме

2

 

65

Кіноапаратна

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий (універсальний)

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

2

 

Шафа канцелярська

Те саме

2

 

66

Радіовузол

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий (універсальний)

На радіовузол

2

 

Стілець напівм'який

Те саме

3

 

Шафа канцелярська

На радіовузол

1

 

67

Артистична кімната

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату

3

 

Стілець напівм'який

Те саме

До 10

 

Шафа для одягу

На кімнату

2

 

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

Дзеркало настінне

Те саме

1

 

Вішалка стояча на 5 гачків

Те саме

1

 

68

Гримерна

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

До 6

 

Дзеркало настінне

Те саме

1

 

69

Пожежний пост

 

 

 

Стіл універсальний військовий

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

2

 

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

70

Костюмерна

 

 

Обладнується стаціонарними стелажами та вішалками

Стіл універсальний

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

2

 

Шафа канцелярська

На кімнату

1

 

Дзеркало-трюмо

Те саме

1

 

71

Столярня, механічна майстерня

 

 

 

Табурет

На майстерню

2

 

Шафа господарська

На майстерню

1

 

72

Кімната художника

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату

2

 

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

Табурет

Те саме

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

73

Кімната для працівників сцени

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

На 1 працівника

1

 

74

Лекційна зала-аудиторія

 

 

 

Стіл аудиторний

На залу

1

Для лектора

Крісло клубне

Те саме

 

Кількість визначається за кількістю місць у залі

Стілець напівм'який

Те саме

2

Для лектора

Дошка класна настінна

Те саме

1

 

Кафедра-трибуна

Те саме

1

 

75

Кулуари при залі-аудиторії

 

 

 

Банкетка напівм'яка

На приміщення

2 - 4

 

76

Клас виховної роботи

 

 

 

Стіл універсальний

На 1 особу

0,5

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Стіл письмовий однотумбовий

На клас

1

Для керівника занять

Дошка класна

Те саме

1

 

Трибуна настільна

Те саме

1

 

77

Класи для занять

 

 

 

Стіл універсальний

На 1 члена гуртка

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Шафа канцелярська

На приміщення

1 - 3

 

78

Бібліотека

 

 

Обладнується стаціонарними стелажами

78.1

Книгосховище

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На 1 штатного працівника

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Шафа книжкова

На книгосховище

2

 

Шафа каталожна

На книгосховище

 

Залежно від наявного книжкового фонду

Вішалка стояча на 5 - 10 гачків

Те саме

1

 

78.2

Читальна зала

 

 

 

Стілець напівм'який

По 1 стільцю до столу

 

 

Стіл журнальний

На зал

1

 

Шафа книжкова

Те саме

2

 

Підставка під посібники

Те саме

2

 

Стіл універсальний

Те саме

 

Кількість визначається залежно від площі читальної зали

Підставка для квітів

Те саме

2 - 4

 

Крісло м'яке

Те саме

2

 

79

Кінофотолабораторія

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату

2

 

Стілець напівм'який

Те саме

4

 

Шафа канцелярська

Те саме

2

 

80

Ігрова кімната

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

До 10

 

81

Кімната традицій

 

 

Обладнується стаціонарними вітринами та стендами

Стіл універсальний військовий

На кімнату

3

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

82

Кафе

 

 

 

Сервант-буфет

На буфет

1

 

Стіл обідній на 4 особи

 

 

Кількість визначається залежно від площі приміщення

Стілець напівм'який

До столу

4

 

Табурет армійський

На буфет

2

 

83

Кабінет лікаря

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кабінет

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

2

 

Кушетка напівм'яка

Те саме

1

 

Тумбочка

Те саме

1

 

Вішалка для рушників

На кабінет

1

 

84

Робочі кімнати служб та інструкторів

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На 1 особу

1

 

Стільці напівм'які

Те саме

1, 3

 

Шафа канцелярська

На кімнату

1

 

Сейф з підставкою

На Будинок офіцерів

2

Для зберігання грошей

Примітка. Ці Норми розраховуються на штатну чисельність особового складу будинків офіцерів у мирний час.

VI. СПОРТИВНІ КОРПУСИ, ПЛАВАЛЬНІ БАСЕЙНИ

85

Вестибюль з гардеробом

 

 

 

Дзеркало настінне

На вестибюль

1

 

Стіл журнальний

Те саме

2 - 4

 

Вішалка, гачки

На 1 особу

1

 

Банкетка

На вестибюль

3 - 6

Кількість визначається залежно від площі приміщення

86

Роздягальня

 

 

 

Вішалка, гачки

На 1 місце

1

 

Лава господарська

Те саме

0,8 пог. м

 

87

Методичний кабінет

 

 

 

Стіл універсальний

На 2 особи

1

 

Стілець напівм'який

На 1 особу

1

 

Шафа канцелярська

На приміщення

2

 

Стіл письмовий однотумбовий

Те саме

1

Для викладача

Стілець напівм'який

Те саме

1

До столу викладача

Дошка класна настінна

Те саме

1

 

88

Кімната інструкторів та тренерів

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На 1 особу

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Шафа канцелярська

На кімнату

1

 

Вішалка стояча на 5 гачків

Те саме

1

 

89

Склад для посібників

 

 

Обладнується стелажами

Стіл універсальний військовий

На приміщення

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Примітка. За наявності у спортивних клубах, басейнах інших приміщень забезпечення їх квартирним майном здійснюється за нормами відповідних приміщень військових частин і установ.

VII. ВІЙСЬКОВІ ЛАЗНІ

90

Вестибюль з гардеробом

 

 

 

Вішалка, гачки

 

 

Кількість гачків визначається залежно від кількості місць

91

Кімната для роздягання

 

 

Обладнується лавами і шафами для одягу, зважаючи на розрахункову кількість місць

Дзеркало настінне

На приміщення

1

 

Підставка під кулер

Те саме

1

 

92

Мийня і парильня

 

 

Обладнується стаціонарними лавами

93

Склади для білизни (дезкамери)

 

 

Обладнуються стелажами

Стіл універсальний

На склад

1

 

Табурет

На 1 комірника

1

 

94

Перукарня

 

 

 

Дзеркало настінне

На 1 майстра

1

 

Стіл універсальний

Те саме

1

 

Шафа господарська

На перукарню

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

До 5

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

95

Склад дезінфекційних засобів

 

 

Обладнується стелажами

96

Склад мийних засобів

 

 

Те саме

97

Комора обслуговувального персоналу

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

До 4

 

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

VIII. ГАРАЖІ, ПУНКТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, КОНТРОЛЬНО-ТЕХНІЧНІ ПУНКТИ

98

Кімната начальника

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

3

 

Вішалка настінна на 5 гачків

На кімнату

1

 

99

Канцелярія

 

 

 

Стіл універсальний

На 1 особу

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Вішалка стояча на 5 гачків

На кімнату

1

 

Шафа канцелярська

На кімнату

1

 

100

Диспетчерська

 

 

 

Стіл універсальний

На 1 диспетчера

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Кушетка напівм'яка

На диспетчерську

1

 

Вішалка на 5 гачків

Те саме

1

 

Тумбочка приліжкова

Те саме

1

 

101

Кімната відпочинку водіїв

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату

2

 

Стіл універсальний

На кімнату

2

 

Стілець напівм'який

На 1 водія

1

Кількість визначається із розрахунку 25 % штатної чисельності водіїв

Кушетка напівм'яка

На кімнату

1

 

102

Приміщення на пункті заправки

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Шафа металева мала

Те саме

1

 

Підставка під шафу металеву

Те саме

1

 

103

Приміщення контрольно-технічного пункту

 

 

 

Стіл універсальний

На приміщення

2 - 4

 

Стілець напівжорсткий

Те саме

4 - 8

 

Тумбочка

Те саме

1

 

Вішалка стояча на 5 - 10 гачків

Те саме

1

 

104

Клас інструктажу водіїв

 

 

 

Стіл універсальний

На клас

5 - 12

Кількість визначається залежно від площі приміщення

Стілець напівм'який

Те саме

10 - 25

Те саме

Дошка класна настінна

Те саме

1

 

Стіл письмовий однотумбовий

Те саме

1

Для керівника інструктажу

Стілець напівм'який

На клас

1

Те саме

Вішалка металева стояча на 5 - 10 гачків

Те саме

2

 

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

105

Приміщення чергового по парку

 

 

 

Стіл письмовий двотумбовий

На приміщення

1

 

Стілець напівм'який

На приміщення

3

 

Вішалка стояча на 5 гачків

Те саме

1

 

Кушетка напівм'яка

Те саме

1

 

Шафа металева мала з підставкою

Те саме

1

 

Підставка під кулер

Те саме

1

 

106

Кімната відпочинку добового наряду по парку

 

 

 

Кушетка напівм'яка

На кімнату

4

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Підставка під кулер

Те саме

1

 

Вішалка стояча на 5 - 10 гачків

Те саме

1

 

107

Комора для зберігання спецодягу

 

 

 

Шафа для спецодягу

На 2 особи

1

 

IX. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНІ ПУНКТИ

108

Кімната чергового

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кімнату

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

2

 

Кушетка напівм'яка

Те саме

1

 

Тумбочка

Те саме

1

 

109

Кімната для відвідувачів

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату

2 - 5

 

Стілець напівжорсткий

Те саме

8 - 16

 

Підставка для квітів

Те саме

1

 

Дзеркало настінне

Те саме

1

 

Підставка під кулер

Те саме

1

 

Вішалка на 5 - 10 гачків

На кімнату

1

 

Підставка під телевізор

Те саме

1

 

X. ВІЙСЬКОВІ МАЙСТЕРНІ

110

Кімната начальника майстерні

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кімнату

1

 

Стілець напівжорсткий

Те саме

3

 

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

111

Кімната механіка

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кімнату

1

 

Стілець напівжорсткий

Те саме

2

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

112

Кімната персоналу

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату

1

 

Стілець напівжорсткий

Те саме

До 6

 

Тумбочка

Те саме

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

113

Приміщення для переодягання майстрів

 

 

 

Шафа для спецодягу

На 2 особи

1

 

Табурет

На 1 працівника

1

 

114

Комора

 

 

Обладнується стелажами

Шафа металева для документації

На комору

1

 

Табурет

Те саме

1

 

115

Кімната для вмивання

 

 

 

Вішалка для рушників

На кімнату

1

 

Дзеркало

Те саме

1

 

XI. ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ

116

Майстерні технічного майна та озброєння

 

 

 

Стіл універсальний

На 1 техніка

1

 

Табурет

Те саме

1

 

Шафа господарська

На майстерню

2

 

Шафа металева мала з підставкою

Те саме

1

 

Ставниця для зброї

 

 

Кількість гнізд визначається залежно від обсягу робіт майстерні

Вішалка настінна на 5 гачків

На майстерню

1

 

Підставка під кулер

Те саме

1

 

117

Кравецькі майстерні

 

 

Обладнуються стелажами

Стіл універсальний

На 1 майстра

1

 

Шафа господарська

На майстерню

2

 

Шафа для одягу

Те саме

1 - 2

 

Дзеркало-трюмо

Те саме

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

3

Для відвідувачів

Стілець напівм'який

На 1 майстра

1

 

Тумбочка

Те саме

0,5

 

Вішалка на 5 - 10 гачків

На майстерню

1

 

118

Майстерні для ремонту взуття

 

 

 

Стіл для ремонту взуття

На 1 майстра

1

 

Табурет

Те саме

1

 

Шафа господарська

На майстерню

1

 

Тумбочка

На 1 майстра

0,5

 

Стілець напівм'який

Те саме

3

Для відвідувачів

Вішалка на 5 - 10 гачків

Те саме

1

Те саме

Підставка під шафу металеву

Те саме

1

 

Шафа металева мала

Те саме

1

 

XII. ВІЙСЬКОВІ СКЛАДИ

119

Склади речові, продовольчі, артилерійські, інженерні, зв'язку та інші

 

 

Обладнуються стелажами

Стіл універсальний

На склад

1

 

Табурет

Те саме

До 3

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

Дзеркало настінне

Те саме

1 - 2

Для речових складів

Шафа металева

Те саме

1

Для зберігання облікових документів, дорогих і коштовних предметів

Шафа для спеціального одягу

Те саме

1

 

Шафа канцелярська

На склад

1

 

Шафа господарча

Те саме

1

 

Тумбочка

Те саме

1

 

XIII. ПОЖЕЖНІ ДЕПО

120

Приміщення для чергової зміни

 

 

 

Кушетка напівм'яка

На кожну особу чергової зміни

1

 

Стілець напівжорсткий

Те саме

1

 

Підставка під кулер

На приміщення

1

 

Вішалка на 5 гачків

На 1 особу

1

 

Стіл універсальний

На приміщення

1

 

121

Сигналізаційна

 

 

 

Стіл універсальний

На приміщення

1

 

Стілець напівжорсткий

Те саме

1

 

Вішалка на 5 гачків

Те саме

1

 

122

Кімната начальника

 

 

 

Вішалка на 5 гачків

Те саме

1

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

3

 

123

Чергова

 

 

 

Стіл універсальний

На 1 особу

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Шафа канцелярська

На приміщення

1

 

Ліжко побутове

Те саме

1

 

Вішалка на 5 гачків

Те саме

1

 

Примітка. Інші приміщення (класи, спальні) обладнуються за цими Нормами залежно від кількості особового складу.

XIV. ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, ВОДОНАСОСНІ СТАНЦІЇ І КОТЕЛЬНІ

124

Машинне відділення (котельня)

 

 

 

Стіл універсальний

На 1 чергового машиніста

1

 

Табурет

На 1 чергового машиніста

1

 

Тумбочка

На приміщення

1

 

125

Майстерня

 

 

 

Шафа господарська

На майстерню

1

 

Табурет

На 1 майстра

1

 

Вішалка на 5 гачків

На майстерню

1

 

126

Кімната начальника

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

2

 

Вішалка на 5 гачків

Те саме

1

 

127

Кімната персоналу

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

5

 

Тумбочка

Те саме

1

 

Вішалка на 5 гачків

Те саме

1

 

128

Приміщення для переодягання

 

 

 

Табурет

На 1 працівника

1

 

Шафа для спецодягу

На 2 працівників

1

 

129

Душова

 

 

 

Табурет

На кожну душову сітку

1

 

Вішалка, гачки

Те саме

1

У роздягальні

XV. ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В СИСТЕМІ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

130

Оглядова

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На приймальню

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

До 4

 

Шафа канцелярська

На приймальню

1

 

Кушетка напівм'яка

Те саме

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

131

Роздягальня

 

 

 

Стілець напівм'який

На роздягальню

5

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

132

Ванна з душем

 

 

 

Табурет

На 1 ванну

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

На приміщення

1

 

133

Одягальня

 

 

 

Стілець напівм'який

На одягальню

4

 

Кушетка напівм'яка

Те саме

1

 

134

Палати для хворих

 

 

 

Ліжко побутове

На 1 хворого

1

 

Тумбочка приліжкова

Те саме

1

 

Стіл палатний

На палату

1

 

Стілець напівм'який

На 1 хворого

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

На палату

1

 

135

Кабінети лікарів

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На 1 лікаря

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Кушетка напівм'яка

Те саме

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

136

Перев'язувальна

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На перев'язувальну

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

2

 

Кушетка напівм'яка

Те саме

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

На перев'язувальну

1

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

137

Процедурна

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На процедурну

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

3

 

Кушетка напівм'яка

Те саме

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

Тумбочка

Те саме

1

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

138

Їдальня

 

 

 

Стілець напівм'який

До кожного столу

4

 

Сервант-буфет

На їдальню

1

 

Стіл обідній на 4 особи

 

 

Кількість розраховується на 50 - 70 % кількості хворих

139

Приміщення (місце) денного перебування хворих та пост чергової медичної сестри

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На приміщення

1

 

Крісло м'яке

Те саме

2 - 4

Кількість визначається залежно від площі приміщення

Стіл журнальний

Те саме

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

4 - 6

 

Підставка під телевізор

Те саме

1

 

140

Бокси для інфекційних хворих

 

 

 

Стіл палатний

На 1 хворого

1

 

Ліжко побутове

Те саме

1

 

Тумбочка приліжкова

Те саме

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

На палату

1

 

141

Санітарний вузол

 

 

 

Табурет

На санітарний вузол

1

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

142

Пост медичної сестри

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На пост

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

2

 

143

Вестибюль з гардеробом і реєстратурою

 

 

 

Вішалка, гачки

На 1 відвідувача

1

 

Дзеркало настінне

На вестибюль

1

 

Стіл журнальний

Те саме

1

 

Шафа канцелярська

На реєстратуру

1

 

Стіл письмовий однотумбовий

Те саме

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

2

 

144

Лабораторія для клініки амбулаторної допомоги та стаціонару

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На лабораторію

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

2

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

145

Кімната персоналу

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

3

 

Кушетка напівм'яка

Те саме

1

 

Тумбочка

Те саме

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

Шафа канцелярська

Те саме

2

 

146

Ординаторська

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На 1 особу

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

2

 

Кушетка напівм'яка

На ординаторську

1

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

147

Стерилізаційна

 

 

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

148

Санітарний пропускник

 

 

 

Стіл універсальний

На пропускник

1

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

149

Кімната чергового

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кімнату

1

 

Шафа книжкова

Те саме

1

 

Кушетка напівм'яка

Те саме

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

2

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

150

Кімната старшої медичної сестри

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кімнату

1

 

Тумбочка

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

2

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

Шафа для одягу

Те саме

1

 

151

Кабінет фізіотерапії

 

 

 

Кушетка напівм'яка

На кабінет

2 - 4

 

Стіл універсальний

Те саме

2

 

Стіл письмовий однотумбовий

Те саме

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

4

 

Шафа господарська

Те саме

1

 

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

Тумбочка

Те саме

2 - 4

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

152

Кабінет флюорографії

 

 

 

Шафа канцелярська

На кабінет

2

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кабінет

2

 

Кушетка напівм'яка

Те саме

2

 

Шафа металева (сейф)

Те саме

2

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

4

 

153

Кабінет функціональної діагностики

 

 

 

Стіл письмовий

На кабінет

2

 

Кушетка напівм'яка

Те саме

2

 

Стіл письмовий однотумбовий

Те саме

1

 

Тумбочка

Те саме

2

 

Шафа канцелярська

На кабінет

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

4

 

Шафа металева (сейф)

Те саме

2

 

154

Рентгенівський кабінет

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кабінет

1

 

Стілець напівм'який

На кабінет

6

 

Тумбочка

Те саме

2

 

Кушетка напівм'яка

Те саме

1

 

Вішалка стояча на 5 - 10 гачків

Те саме

1

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

155

Фотолабораторія

 

 

 

Стіл універсальний

На лабораторію

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

2

 

Шафа металева велика

Те саме

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

156

Приміщення для зберігання рентгенплівок

 

 

 

Стіл універсальний

На приміщення

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Шафа металева велика

На приміщення

 

Потреба визначається залежно від кількості рентгенплівок

157

Відділення реабілітації

 

 

 

Стіл письмовий

На 1 особу

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Тумбочка приліжкова

На кожний апарат

1

 

Кушетка напівм'яка

На процедурне місце

1

 

Вішалка на 5 гачків

На кожний апарат, роздягальню-одягальню

3 - 5

 

Вішалка для рушників

На кожний апарат

1

 

Вішалка стояча на 5 гачків

На кімнату

1

 

158

Відділення медичного постачання

 

 

 

Стілець напівм'який

На 1 особу

1

 

Стіл письмовий однотумбовий

На відділення

1

 

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

Вішалка стояча на 5 гачків

На відділення

1

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

159

Приміщення для накладання гіпсу

 

 

 

Стіл універсальний

На приміщення

1

 

Кушетка напівм'яка

Те саме

1

 

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

160

Евакуаційне відділення

 

 

 

Ліжко з дерев'яними бильцями

На 1 особу

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Тумба приліжкова

Те саме

1

 

Вішалка стояча на 5 гачків

На кімнату

1

 

Примітка. Усі інші приміщення закладів охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України обладнуються квартирним майном залежно від штатної чисельності особового складу закладу та визначених функціональних завдань.

XVI. НАВЧАЛЬНІ КОРПУСИ ТА КЛАСИ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН

161

Навчальний клас для теоретичних занять

 

 

 

Стіл універсальний

На 2 особи

1

 

Стілець напівм'який

На 1 особу

1

 

Дошка класна настінна

На клас

1

 

Шафа канцелярська

Те саме

1 - 2

Кількість визначається залежно від кількості навчально-методичної літератури

Стіл письмовий без тумб

Те саме

1

Для керівника занять

Стілець напівм'який

На 1 особу

1

Те саме

162

Викладацька

 

 

 

Шафа книжкова

На кімнату

1

 

Стіл письмовий однотумбовий

На 1 особу

1

 

Стілець напівм'який

На 1 особу

1

 

Шафа для одягу

На кімнату

1

 

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

Вішалка стояча на 5 гачків

Те саме

1

 

163

Кабінет начальника (чергового)

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кабінет

1

 

Шафа комбінована

Те саме

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

3

 

Шафа металева з підставкою

Те саме

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

164

Кімната для зберігання навчальних посібників (лаборантська)

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

На кімнату

1

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

165

Гардероб

 

 

 

Вішалка, гачки

На 1 особу

1

 

Примітка. Ці Норми поширюються на навчальні корпуси і класи військових частин, призначені для військово-технічної підготовки військовослужбовців строкової та контрактної служби.

XVII. ВИЩІ ВІЙСЬКОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

 

Гуртожитки курсантів

 

 

 

166

Жила кімната на 4 - 5 осіб

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату

1

 

Дзеркало настінне

Те саме

1

 

Ліжко побутове

На 1 особу

1

 

Тумбочка приліжкова

На 1 особу

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Шафа для одягу

На кімнату

2

Виключається за наявності вбудованих шаф

Вішалка настінна на 4 - 5 гачків

Те саме

1

 

167

Кімната традицій

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату традицій

5 - 7

Залежно від площі приміщення

Стілець напівм'який

Те саме

До 40

 

Шафа канцелярська

Те саме

1 - 2

 

Трибуна настільна складна

На кімнату традицій

1

 

Дошка класна переносна

Те саме

1

 

Підставка під телевізор

Те саме

1

 

168

Кімната підготовки офіцерів до занять

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату

3

 

Стілець напівм'який

Те саме

6

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

Дошка класна настінна

Те саме

1

 

169

Кімната відпочинку

 

 

 

Диван м'який

На кімнату

1

 

Крісло м'яке

Те саме

2

 

Стіл журнальний

Те саме

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

До 10

 

Підставка під телевізор

Те саме

1

 

Підставка для квітів

Те саме

1

 

Вішалка настінна

Те саме

1

 

170

Кімната зберігання майна та особистих речей курсантів

 

 

Обладнується стаціонарними стелажами, вбудованими шафами і вішалками

Стіл універсальний

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Тумбочка

Те саме

1

 

171

Кімната побутового обслуговування

 

 

 

Поличка для засобів для гоління

На кімнату

2

 

Дзеркало настінне

Те саме

4

 

Шафа настінна для фурнітури

Те саме

1

 

Дошка для прасування

Те саме

3

 

Стілець напівм'який

Те саме

4

 

172

Кімната для зберігання (чищення) зброї

 

 

 

Ставниці для зберігання зброї, гніздо

На 1 особу

1

 

Стіл для чищення зброї

На роту (курс)

2 - 3

 

Скринька металева

На роту (курс)

1

Для зберігання боєприпасів

173

Кімната для вмивання

 

 

 

Вішалка для рушників

На 7 осіб

1

 

Дзеркало настінне

Те саме

1

 

Підставка для чищення взуття

На приміщення

1

 

174

Переддушова

 

 

 

Вішалка, гачки

На душову сітку

3

 

Лава господарська

На 1 особу

0,8 пог. м

 

Дзеркало настінне

На підрозділ

2

 

Примітка. Решта приміщень обладнуються квартирним майном за цими Нормами залежно від штатної чисельності особового складу та площі приміщень.

175

Навчальні приміщення

 

 

 

Кабінет начальника факультету, його заступника, начальника кафедри

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кабінет

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

6

 

Шафа комбінована

На кабінет

1

 

Крісло м'яке

Те саме

2

 

Шафа металева мала з підставкою

Те саме

1

 

Стіл журнальний

Те саме

1

 

Підставка під телевізор

Те саме

1

 

176

Кабінет заступника начальника кафедри

 

1

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кабінет

1

 

Підставка під телевізор

Те саме

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

4

 

Шафа комбінована

Те саме

1

 

Сейф з підставкою

На кабінет

1

 

177

Викладацька

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На викладацьку

4

 

Шафа книжкова

Те саме

1

 

Стілець напівм'який

На 1 викладача

1

 

Підставка під кулер

На викладацьку

1

 

Дзеркало настінне

Те саме

1

 

Шафа для одягу

Те саме

1

 

178

Лаборантська кімната

 

 

 

Стіл письмовий

На 1 особу

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Тумбочка

На кімнату

1

 

Шафа комбінована

Те саме

1

 

Шафа металева велика

Те саме

1

 

179

Методичний кабінет

 

 

 

Стіл письмовий

На кабінет

6 - 10

Кількість визначається залежно від площі приміщення

Стілець напівм'який

Те саме

15 - 20

 

Шафа канцелярська

Те саме

2

 

Стіл журнальний

Те саме

1

 

Крісло робоче обертове

Те саме

2 - 4

 

Шафа металева велика

Те саме

1

 

Вішалка на 5 - 10 гачків

На кабінет

1 - 2

 

180

Класи

 

 

 

Стіл письмовий

На 2 особи

1

 

Стілець напівм'який

На 1 особу

1

 

Стіл письмовий однотумбовий

На клас

1

Для викладача

Стілець напівм'який

Те саме

1

Те саме

Шафа канцелярська

Те саме

2

 

Дошка класна настінна

Те саме

1

 

Вішалка на 5 - 10 гачків

Те саме

1

 

181

Лекційна зала (аудиторія)

 

 

 

Стіл аудиторний (з лавою)

На 2 особи

1

 

Стілець напівм'який

На 1 особу

1

За наявності лавок не встановлюються

Стіл письмовий однотумбовий

На зал

1

Для викладача

Стілець напівм'який

Те саме

1

Те саме

Кафедра-трибуна

На зал

1

 

Дошка класна настінна

Те саме

1

 

182

Навчальна бібліотека

 

 

Обладнується стелажами

Стіл письмовий однотумбовий

На 1 працівника

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Шафа канцелярська

На бібліотеку

1

 

Шафа книжкова

Те саме

1

 

183

Читальна зала

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На 1 особу

1

Кількість визначається залежно від площі залу

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

184

Таємна бібліотека

 

 

Обладнується стелажами

Стіл письмовий

На 1 працівника

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Шафа металева велика

На приміщення

 

Потреба визначається залежно від кількості таємних документів

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

185

Зали курсового та дипломного проектування

 

 

 

Стіл письмовий

На 1 особу

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Шафа канцелярська

На зал

1

 

Стіл для карт

На зал

1

 

186

Склад навчальних посібників

 

 

Обладнується стелажами

Стіл письмовий

На склад

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

187

Кімната для відвідувачів

 

 

 

Стіл обідній

На кімнату

2

 

Стілець напівм'який

Те саме

До 12

 

Стіл журнальний

Те саме

1

 

Підставка для квітів

Те саме

1

 

Крісло напівм'яке

Те саме

2

 

Дзеркало настінне

Те саме

1

 

Вішалка стояча на 5 - 10 гачків

Те саме

1

 

188

Кімната експлуатаційного персоналу

 

 

 

Стіл письмовий

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

6

 

Шафа господарська

Те саме

1

 

Шафа для одягу

Те саме

1

 

Примітка. Інші приміщення обладнуються квартирним майном на загальних підставах за цими Нормами.

XVIII. УПРАВЛІННЯ І ШТАБИ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН

189

Кабінет командира військової частини

 

 

 

Стіл письмовий двотумбовий

На кабінет

1

 

Стіл приставний

Те саме

1

 

Стіл для карт

Те саме

1

 

Стіл для нарад

Те саме

1

 

Підставка під телевізор

Те саме

1

 

Крісло офісне

Те саме

1

 

Стілець м'який

Те саме

До 15

 

Шафа комбінована

Те саме

1

 

Шафа металева мала з підставкою

Те саме

1

 

Підставка під прапор

Те саме

1

 

190

Кабінет заступників командира військової частини

 

 

 

Стіл письмовий двотумбовий

На кабінет

1

 

Стіл приставний

Те саме

1

 

Стіл для карт

Те саме

1

 

Крісло офісне

Те саме

1

 

Стілець м'який

Те саме

До 12

 

Шафа комбінована

Те саме

1

 

Стіл журнальний

Те саме

1

 

Шафа металева мала з підставкою

На кабінет

1

 

191

Приймальня

 

 

 

Стіл письмовий

На приймальню

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

До 10

 

Вішалка стояча на 5 - 10 гачків

На приймальню

1

 

192

Кабінет начальників служб (відділів) та інших посадових осіб

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кабінет

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

До 8

 

Шафа книжкова

Те саме

1

 

Шафа для одягу

Те саме

1

 

Шафа металева мала з підставкою

Те саме

1

 

Вішалка на 5 гачків

Те саме

1

 

193

Робочі кабінети

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На 1 особу

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Шафа канцелярська

На кабінет

1

 

Шафа для одягу

Те саме

1

 

Шафа металева чотирьох(дво)чарункова

Те саме

1

 

Вішалка стояча на 5 - 10 гачків

На кабінет

1

 

194

Робоча кімната таємного діловодства

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На 1 особу

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Шафа металева велика

На кімнату

 

Потреба визначається залежно від кількості документів

195

Кімната для роботи з документами

 

 

 

Стіл письмовий

На кімнату

 

Кількість визначається залежно від площі кімнати

Стілець напівм'який

До столу

1

 

196

Кімната чергового з кімнатою відпочинку

 

 

 

Стіл письмовий

На кімнату

1

 

Крісло офісне

На кімнату

2

 

Стілець напівм'який

Те саме

3

 

Кушетка напівм'яка

Те саме

1

 

Вішалка настінна на 3 - 5 гачків

Те саме

1

 

Шафа металева мала з підставкою

Те саме

1

 

Шафа металева велика

На кімнату

 

Визначається залежно від кількості особистої зброї офіцерів

Стіл універсальний

Те саме

1

Для кімнати відпочинку

Тумбочка

Те саме

1

Для кімнати відпочинку

Примітка. Усі інші приміщення, не зазначенні в розділі XVIII, обладнуються квартирним майном відповідно до штатної чисельності особового складу та площі наявних приміщень.

XIX. ГОЛОВНІ, ЦЕНТРАЛЬНІ УПРАВЛІННЯ, ШТАБИ КОМАНДУВАНЬ ВИДІВ, ОПЕРАТИВНИХ КОМАНДУВАНЬ, ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

197

Кабінет командувача виду, оперативного командування, начальника головного і центрального управлінь

 

 

 

Стіл письмовий двотумбовий

На кабінет

1

 

Стіл приставний

Те саме

1

 

Крісло офісне

Те саме

1

 

Стілець м'який

Те саме

До 18

 

Стіл для нарад

Те саме

1

 

Стіл для карт

Те саме

1

 

Підставка під телевізор

Те саме

1

 

Стіл для телефонів

На кабінет

1

 

Стіл журнальний

Те саме

1

 

Крісло м'яке

Те саме

1

 

Шафа комбінована

Те саме

1

 

Шафа металева мала з підставкою

Те саме

1

 

Підставка під прапор

Те саме

1

 

198

Кабінет заступника: командувача виду, оперативного командування, начальника штабу виду, оперативного командування, начальника головного і центрального управлінь ЗСУ

 

 

 

Стіл письмовий двотумбовий

На кабінет

1

 

Стіл приставний

Те саме

1

 

Стіл для нарад

Те саме

1

 

Стіл для карт

Те саме

1

Для посадових осіб, що працюють з картами

Крісло офісне

Те саме

1

 

Стілець м'який

Те саме

До 12

 

Підставка під телевізор

На кабінет

1

 

Стіл для телефонів

Те саме

1

 

Шафа комбінована

Те саме

1

 

Шафа металева мала з підставкою

Те саме

1

 

199

Приймальня

 

 

 

Стіл письмовий

На приймальню

2

 

Стілець напівм'який

Те саме

До 15

 

Крісло офісне

Те саме

2

 

Дзеркало настінне

Те саме

1

 

Вішалка настінна на 5 - 10 гачків

Те саме

1

 

200

Кімната відпочинку

 

 

 

Диван м'який

На кімнату

1

 

Шафа книжкова

Те саме

1

 

Крісло м'яке

Те саме

2

 

Стіл журнальний

Те саме

1

 

Стіл письмовий

Те саме

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

До 4

 

Вішалка настінна на 5 гачків

Те саме

1

 

201

Кабінет начальника управління (відділу)

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На кабінет

1

 

Стіл приставний

На кабінет

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

До 10

 

Крісло офісне

Те саме

1

 

Шафа комбінована

Те саме

1

 

Шафа металева мала з підставкою

Те саме

1

 

202

Робочі кабінети головних, центральних управлінь, управлінь штабів командувань видів, оперативних командувань

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На 1 особу

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Шафа канцелярська

 

 

Потреба визначається залежно від кількості документів

Дзеркало настінне

На кабінет

1

 

Шафа для одягу

 

 

Потреба визначається залежно від кількості посадових осіб у кабінеті

Шафа металева одно(дво)чарункова

На кожного виконавця

1 - 2 чарунки

 

203

Зала для нарад і засідань

 

 

 

Стіл для нарад

На залу

 

Для головуючих

Стілець напівм'який

Те саме

До 20

Те саме

Кафедра-трибуна

Те саме

1

 

Крісло театральне

Те саме

 

Залежно від площі приміщення

Дошка класна переносна

Те саме

1

Для головуючих

204

Кімната чергового (з кімнатою відпочинку)

 

 

 

Стіл письмовий

На кімнату

2

 

Стілець напівм'який

Те саме

3

 

Крісло офісне

На кімнату

2

 

Шафа для одягу

Те саме

1

 

Кушетка напівм'яка

Те саме

1

 

Шафа металева з підставкою

Те саме

1

 

Стіл універсальний

На кімнату відпочинку

1

 

205

Бюро перепусток

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На 1 особу

1

 

Стілець напівм'який

На 1 особу

1

 

Тумбочка

На бюро

1

 

Стіл універсальний

Те саме

1

Для відвідувачів

Стілець напівм'який

Те саме

До 12

 

Шафа канцелярська

Те саме

1

 

206

Кімната відвідувачів

 

 

 

Стіл універсальний

На кімнату

2

 

Стілець напівм'який

Те саме

До 14

 

Вішалка на 5 - 10 гачків

Те саме

1

 

207

Приміщення архіву

 

 

 

Стіл письмовий однотумбовий

На 1 особу

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Стіл універсальний

На архів

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Вішалка на 5 - 10 гачків

Те саме

1

 

208

Гардероб-вестибюль

 

 

 

Вішалка гардеробна (консольна) гачкова

На 1 працівника

1

За наявності гардероба

Стілець напівм'який

На 1 гардеробника

1

 

Дзеркало настінне

На вестибюль

1

 

Підставка для квітів

Те саме

1

 

Банкетка

Те саме

2 - 3

 

Примітка. Вішалки настінні і стоячі встановлюються в кабінетах і робочих приміщеннях тільки у випадках, коли відсутні гардероби та вбудовані шафи.

XX. КАЗАРМИ ПОЛІПШЕНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ

209

Приміщення охорони

 

 

 

Стіл письмовий

На кімнату

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

2

 

Тумбочка

Те саме

1

 

Вішалка настінна

Те саме

1

 

210

Спальне приміщення

 

 

 

Шафа для одягу

На 1 особу

1

 

Шафа приліжкова з полицями

Те саме

1

 

Ліжко побутове на металокаркасі

Те саме

1

 

Стілець напівм'який

Те саме

1

 

Стіл розкладний

На приміщення

1

 

211

Ванна з душем

 

 

 

Лава господарська

На приміщення

1

 

Вішалка для рушників

Те саме

1

 

212

Санвузол

 

 

 

Вішалка для рушників

 

 

Залежно від кількості умивальників

Полиця туалетна з дзеркалами

 

 

 

213

Кухня

 

 

 

Стіл обідній

На кухню

3

 

Стільці напівм'які

Те саме

15

 

214

Сушарня, гладильня

 

 

 

Дошки для прасування

На приміщення

2

 

215

Хол

 

 

 

Диван м'який

На хол

2 - 3

Залежно від площі холу

Стіл журнальний

Те саме

2 - 3

 

Тумба під телевізор

Те саме

1

 

 

Начальник Головного
квартирно-експлуатаційного управління
Збройних Сил України
полковник

О. Галушко

 

НОРМИ
забезпечення квартирним майном непорушного запасу під час мобілізаційного та оперативного розгортання військових частин

НОРМА N 1
Забезпечення ліжками, меблями штабними польовими, ящиками металевими

N з/п

Найменування майна

Одиниця виміру

Показник на 1 особу

Показник на окремий підрозділ

Примітка

1

Ліжко польове розкладне типу "П"

штука

1

-

 

2

Ліжко двоярусне армійського типу "А" (ліжко розбірне)

к-т

-

1 - на 2 особи

 

3

Меблі похідні складані

к-т

-

1 - на 2 особи керівного складу

 

4

Ящик металевий переносний

штука

-

до 5

 

Примітки:

1. Медичні підрозділи Збройних Сил України за відсутності госпітальних ліжок можуть забезпечуватися ліжками польовими розкладними типу "П" залежно від штатного нормативу ліжко-місць.

2. До комплекту меблів похідних складаних входить розкладний стіл і два стільці.

3. У разі тимчасової відсутності ліжок польових розкладних типу "П" або для компактного розміщення особового складу в бліндажах та наметах командири підрозділів, військових частин можуть виготовляти настили з пиломатеріалів (дошка, брус) розміром 1950 х 700 мм та заввишки 450 мм на одну особу.

НОРМА N 2
Забезпечення обігрівальними приладами

N з/п

Найменування майна

Одиниця виміру

Для особового складу, що розміщується

Примітка

у бліндажах (збірно-розбірних фортифікаційних спорудах)

у наметах

УСБ

УСТ

1

Печі для опалення з комплектом труб

к-т

на відділення та йому рівне - 1

2

1

 

2

Кондиціонери

шт.

1 одиниця (необхідної потужності) на намет, збірно-розбірну фортифікаційну споруду, де передбачено перебування особового складу

НОРМА N 3
Забезпечення освітлювальними приладами

N з/п

Найменування

Ліхтарі, лампи різні, шт.

Примітка

1

Органи військового управління (штаби)

1 на 2 особи

 

2

Підрозділи військових частин

1 на 12 осіб

 

3

Госпіталі

1 на 5 ліжко-місць

 

 

Начальник Головного
квартирно-експлуатаційного управління
Збройних Сил України
полковник

О. Галушко

 

ВИМОГИ
до зберігання окремо визначених непорушних запасів квартирного майна на складах військових частин

N з/п

Найменування квартирного майна

Особливості зберігання

Строки зберігання в роках

1

2

3

4

1

Ящики металеві переносні

Зберігаються у сховищі, що не опалюється, із забезпеченням низького рівня вологості штабелями на підкладках з обов'язковими перетинками завтовшки 2 см між горизонтальними рядами

10

2

Меблі штабні польові (стіл з двома складаними табуретами)

Зберігаються у сховищі, що не опалюється, із забезпеченням низького рівня вологості у складеному вигляді на стелажах і підкладках

7

3

Ліжка польові розкладні типу "П", ліжка армійські розбірні типу "А"

Зберігаються в сухому неопалюваному приміщенні в складеному вигляді на стелажах і підкладках

10

4

Печі для опалення

Зберігаються у сховищі, що не опалюється, із забезпеченням низького рівня вологості в штабелях. Пічки укладаються на підлозі на прокладках вертикально у два яруси

10

5

Комплект труб до печей

Зберігається у сховищі, що не опалюється, із забезпеченням низького рівня вологості. Сталь попередньо ґрунтується оливою. У разі виявлення корозії до закінчення терміну оновлення труби та коліна підлягають заміні новими

5

Примітка. Строки зберігання майна можуть коригуватися залежно від технічних умов виробника.

 

Начальник Головного
квартирно-експлуатаційного управління
Збройних Сил України
полковник

О. Галушко

Опрос