Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Профессиональным требованиям к руководителям и главным бухгалтерам финансовых учреждений

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 06.12.2018 № 2131
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06.12.2018

м. Київ

N 2131

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 лютого 2019 р. за N 178/33149

Про затвердження Змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

Розпорядження втратило чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 24 грудня 2021 року N 152)

Відповідно до пунктів 1 та 19 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 35 пункту 4 та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року N 1590, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за N 955/9554, що додаються.

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

 

ЗМІНИ
до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

1. Пункт 1.4 розділу 1 викласти у такій редакції:

"1.4. Професійні вимоги поширюються на керівників та головних бухгалтерів таких фінансових установ:

страховиків;

кредитних спілок;

ломбардів;

інших фінансових установ (крім банків, установ - професійних учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування в частині їх діяльності на фондовому ринку, фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій, Державного казначейства України, державних цільових фондів, адміністраторів недержавних пенсійних фондів та недержавних пенсійних фондів).".

2. У розділі 2:

пункт 2.1 викласти у такій редакції:

"2.1. Керівник фінансової установи повинен відповідати таким професійним вимогам:

мати вищу освіту ступеня магістра або прирівняну до неї;

пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації має бути не менше 72 годин;

мати не менше ніж п'ятирічний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи керівником не менше двох років, зокрема, не менше одного року керівником на ринках фінансових послуг (для голови правління кредитної спілки та керівника ломбарду - стаж роботи керівником не менше одного року);

мати бездоганну ділову репутацію. Особа не має бездоганної ділової репутації у разі наявності ознак, визначених пунктом 22 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року N 913.".

3. У розділі 3:

1) пункт 3.1 викласти у такій редакції:

"3.1. Головний бухгалтер фінансової установи, крім підприємств, що становлять суспільний інтерес, повинен відповідати таким вимогам:

мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;

пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації має бути не менше 72 годин;

мати стаж роботи керівником у сфері фінансової та/або бухгалтерської діяльності або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, не менше трьох років;

мати бездоганну ділову репутацію. Особа не має бездоганної ділової репутації у разі наявності ознак, визначених пунктом 22 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року N 913.";

2) після пункту 3.1 доповнити розділ новим пунктом 3.2 такого змісту:

"3.2. Головний бухгалтер підприємства, що становить суспільний інтерес, повинен відповідати вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність". Інші вимоги до головного бухгалтера підприємства, що становить суспільний інтерес, можуть бути визначені законом.".

У зв'язку з цим пункти 3.2, 3.3 вважати відповідно пунктами 3.3, 3.4;

3) пункт 3.3 після слів "фінансової установи" доповнити словами ", у тому числі і підприємства, що становить суспільний інтерес,";

4) пункт 3.4 після слів "фінансових установ" доповнити словами ", у тому числі і підприємств, що становлять суспільний інтерес,".

 

Директор департаменту державного
регулювання та методології нагляду
на ринках фінансових послуг

Н. Лех

Опрос