Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о составе и структуре активов института совместного инвестирования

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 27.12.2018 № 910
действует с 22.03.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

27.12.2018

м. Київ

N 910

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2019 р. за N 172/33143

Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини четвертої статті 48 Закону України "Про інститути спільного інвестування" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 вересня 2013 року N 1753, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2013 року за N 1689/24221 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 7 розділу I виключити;

2) абзаци четвертий, п'ятий пункту 3 розділу V викласти в такій редакції:

"Права вимоги можуть придбаватися виключно до складу активів венчурного фонду та лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами. Придбання компанією з управління активами до складу активів венчурного фонду прав вимоги за кредитними договорами здійснюється шляхом укладення договорів відступлення права вимоги з урахуванням обмежень, встановлених Законом та цим Положенням.

Придбання прав вимоги до складу активів венчурного фонду здійснюється за оціночною вартістю, що визначається з дотриманням вимог законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, зокрема з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов'язань.".

3) у пункті 4 розділу VII слова "та печаткою" виключити.

2. Зміни, передбачені підпунктом 2 пункту 1 цього рішення, поширюються на договірні відносини, що виникли з дня набрання чинності цим рішенням.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна

 

Опрос