Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о проведении обучения по вопросам охраны труда и порядке допуска военнослужащих Государственной пограничной службы Украины к выполнению работ

МВД
Положение, Приказ от 22.01.2019 № 36
действует с 12.03.2019

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2019

м. Київ

N 36

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2019 р. за N 164/33135

Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт

Відповідно до підпункту 26 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 533, пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, з метою встановлення єдиного порядку проведення навчання з питань охорони праці та допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України Міністерства внутрішніх справ України (Рябий С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В. А.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти
і науки України

Л. М. Гриневич

Голова Державної
прикордонної служби України

П. Цигикал

Заступник Голови СПО
об'єднань профспілок

О. О. Шубін

В. о. Голови Профспілки
працівників державних установ України

Н. В. Титаренко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок проведення навчання, перевірки знань з питань охорони праці та допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт.

2. Вимоги цього Положення є обов'язковими для виконання всіма територіальними органами, органами охорони державного кордону, Морською охороною, розвідувальним органом, закладами освіти та органами забезпечення Державної прикордонної служби України (далі - органи Держприкордонслужби).

3. Нагляд за дотриманням вимог цього Положення здійснює структурний підрозділ, який відповідає за питання державного нагляду за охороною праці Адміністрації Держприкордонслужби (далі - структурний підрозділ ДНОП), як орган державного нагляду за охороною праці військовослужбовців, а контроль - служби державного нагляду за охороною праці територіальних органів та служби охорони праці органів Держприкордонслужби.

4. Терміни "навчання з питань охорони праці", "навчальний центр", "робота підвищеної небезпеки", "спеціальне навчання", "дублювання", "стажування", що використовуються в цьому Положенні, уживаються у значеннях, наведених в Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженому наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року N 15, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N 231/10511.

II. Вивчення основ охорони праці в закладах освіти і під час професійного навчання військовослужбовців в органах Держприкордонслужби

1. Вивчення основ охорони праці здійснюється в закладах освіти за навчальними планами і програмами, які визначає заклад освіти за погодженням зі структурним підрозділом ДНОП.

2. Підвищення кваліфікації військовослужбовців, які залучаються до робіт з підвищеною небезпекою, проводиться за програмами, які визначаються в органах Держприкордонслужби за погодженням зі структурним підрозділом ДНОП. Окремі питання (розділи) з охорони праці для конкретних професій передбачаються в програмах з професійної та практичної підготовки.

III. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці військовослужбовців в органах Держприкордонслужби

1. В органах Держприкордонслужби з урахуванням вимог цього Положення, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, специфіки виконання робіт розробляються і затверджуються відповідні плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, які доводяться до військовослужбовців.

2. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці військовослужбовців, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, в органі Держприкордонслужби здійснюють працівники відділу кадрів або інші спеціалісти, яким начальником (командиром) органу Держприкордонслужби доручена організація цієї роботи.

3. Навчання з питань охорони праці може проводиться як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання - модульного, дистанційного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп'ютерних навчально-контрольних систем, комп'ютерних тренажерів.

4. Військовослужбовці, які залучаються (періодично чи постійно) до виконання декількох видів робіт, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з основного виду робіт, так і з тих робіт, до яких вони залучаються.

5. Перед перевіркою знань з питань охорони праці в органі Держприкордонслужби для військовослужбовців організовуються навчання: лекції, семінари та консультації.

6. Перевірка знань військовослужбовців з питань охорони праці проводиться відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків.

7. Перевірка знань військовослужбовців з питань охорони праці в органі Держприкордонслужби здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці (далі - комісія), склад якої затверджується наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

Головою комісії призначається начальник (командир) органу Держприкордонслужби або його заступник, до службових обов'язків яких входить організація роботи з охорони праці, за потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах, які очолює керівник відповідного підрозділу чи його заступник.

До складу комісії входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, медичної, тилових та технічних служб.

Комісія вважається правоможною, якщо до її складу входить не менше трьох осіб.

8. Усі члени комісій у порядку, установленому цим Положенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

9. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці військовослужбовців затверджується начальником (командиром) органу Держприкордонслужби.

10. Формою перевірки знань з питань охорони праці військовослужбовців є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести), залік або іспит - за екзаменаційними білетами у виді усного або письмового опитування.

11. Результат перевірки знань з питань охорони праці військовослужбовців оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці (далі - протокол) (додаток 1).

За результатами перевірки знань з питань охорони праці складаються протоколи, у яких у стислій формі зазначається перелік нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, у обсязі яких військовослужбовець пройшов перевірку знань.

Військовослужбовцям, які виконують роботи з підвищеною небезпекою та які під час перевірки знань з питань охорони праці показали задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці (далі - посвідчення) (додаток 2).

12. У разі незадовільних результатів перевірки знань з питань охорони праці військовослужбовець протягом одного місяця проходить повторне навчання і повторну перевірку знань.

13. Не допускаються до виконання робіт військовослужбовці, які не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці.

14. Начальники (командири) органів Держприкордонслужби є відповідальними за організацію і здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань військовослужбовців з питань охорони праці.

IV. Спеціальне навчання з питань охорони праці

1. Військовослужбовці, які приймаються на військову службу та безпосередньо залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, попередньо проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці в навчальних центрах.

2. Періодичну перевірку знань з питань охорони праці військовослужбовці безпосередньо проходять щороку у відповідних комісіях з перевірки знань з питань охорони праці органу Держприкордонслужби.

V. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб

1. Начальники (командири) та їх заступники (на яких покладено організацію роботи з охорони праці), керівники служб та підрозділів, начальники (спеціалісти) служб технічного нагляду та охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці органів Держприкордонслужби, а також особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, та посадові особи, службові обов'язки яких пов'язані з керівництвом та контролем за виконанням робіт з підвищеною небезпекою; експлуатацією, реконструкцією, технічним переоснащенням та консервацією об'єктів підвищеної небезпеки; підготовкою особового складу для обслуговування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці періодично один раз на три роки в навчальних центрах.

2. За результатами перевірки знань з питань охорони праці зазначеним категоріям осіб видається посвідчення.

VI. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

1. Військовослужбовці під час прибуття до органу Держприкордонслужби періодично проходять інструктажі з питань охорони праці, з надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій у разі виникнення аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

2. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі - інструктажі) поділяються на вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові.

3. Вступний інструктаж проводиться з:

усіма військовослужбовцями, які прибувають до органу Держприкордонслужби та направляються на виконання постійної або тимчасової служби (роботи), незалежно від їхньої освіти, стажу служби (роботи) та посади;

курсантами (слухачами) закладів освіти, які прибули до органу Держприкордонслужби для проходження навчання (стажування);

екскурсантами в разі екскурсії в органі Держприкордонслужби.

Вступний інструктаж проводиться відповідно до наказу (розпорядження) начальника (командира) органу Держприкордонслужби спеціалістом служби охорони праці або фахівцем з кадрового підрозділу, який у встановленому цим Положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в методичному кабінеті охорони праці або в спеціально обладнаному приміщенні з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці, ураховуючи особливості завдань органу Держприкордонслужби. Програму та тривалість інструктажу затверджує начальник (командир) органу Держприкордонслужби. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу наведено в додатку 3 до цього Положення.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в наказі про прийняття військовослужбовця на службу, а також у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток 4), який зберігається службою охорони праці або особою, яка відповідає за проведення вступного інструктажу.

4. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з військовослужбовцем:

який прибув до органу Держприкордонслужби (постійно чи тимчасово) для проходження служби;

який переводиться з одного структурного підрозділу органу Держприкордонслужби до іншого;

який виконуватиме нову для нього роботу;

відрядженим з іншого органу Держприкордонслужби, який бере безпосередню участь у виконанні робіт в органі Держприкордонслужби.

З курсантами та слухачами закладів освіти первинний інструктаж проводиться:

до початку навчання;

перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням боєприпасів, озброєння та військової техніки, різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за чинними в органі Держприкордонслужби інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт. Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу наведено в додатку 5 до цього Положення.

5. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим військовослужбовцем або групою військовослужбовців, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені начальником (командиром) органу Держприкордонслужби, ураховуючи конкретні умови виконання робіт, але не рідше:

одного разу на 3 місяці - на роботах з підвищеною небезпекою;

одного разу на 6 місяців - для решти робіт.

6. Позаплановий інструктаж проводиться з військовослужбовцями на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

у разі набрання чинності нормативно-правовими актами з охорони праці, а також унесення змін до них;

під час зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

у разі порушень військовослужбовцями нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

під час перерви в роботі виконавця робіт більше ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж з курсантами, слухачами проводиться під час проведення навчання у разі порушень ними нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим військовослужбовцем або з групою військовослужбовців одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу в його проведенні.

7. Цільовий інструктаж проводиться з військовослужбовцями:

під час ліквідації аварії або стихійного лиха;

у разі виконання робіт, не пов'язаних з їх функціональними обов'язками.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим військовослужбовцем або з групою військовослужбовців. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

8. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник (командир) структурного підрозділу) або начальник (командир) органу Держприкордонслужби.

9. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у виді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж.

У разі незадовільних результатів перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажу протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

У разі незадовільних результатів перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань не дозволяється.

10. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів військовослужбовців та їх допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (далі - журнал) (додаток 6). Сторінки журналу нумеруються, прошнуровуються і скріплюються печаткою.

11. Тематика та порядок проведення інструктажів з питань охорони праці для курсантів, слухачів під час трудового і професійного навчання в закладах освіти визначаються нормативно-правовими актами в галузі освіти.

VII. Стажування, дублювання і допуск військовослужбовців до самостійного виконання робіт

1. Військовослужбовці, які вперше прибули до органу Держприкордонслужби після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи, повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих спеціалістів пройти стажування впродовж 2 - 15 робочих днів або дублювання протягом шести робочих днів.

2. Військовослужбовці, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням безаварійної роботи обладнання підвищеної небезпеки або з виконанням окремих робіт підвищеної небезпеки (об'єкти, порушення технологічних режимів яких становить загрозу для людей та навколишнього середовища), до початку самостійної роботи проходять дублювання з обов'язковим проходженням у цей період протиаварійних і протипожежних тренувань відповідно до плану ліквідації аварій.

3. Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби. У наказі визначаються перелік посад і професій військовослужбовців, які проходять стажування (дублювання), тривалість стажування (дублювання) і зазначаються прізвище та ініціали відповідального за проведення стажування (дублювання). Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації особового складу.

4. Начальник (командир) органу Держприкордонслужби має право своїм наказом звільняти від проходження стажування (дублювання) військовослужбовця, який має стаж роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.

5. Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкретної професії, які розробляються в органі Держприкордонслужби відповідно до функціональних обов'язків військовослужбовця і затверджуються начальником (командиром) органу Держприкордонслужби.

6. Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях відповідного органу Держприкордонслужби. У процесі стажування військовослужбовці виконують роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними обов'язками цих військовослужбовців.

7. У процесі стажування (дублювання) військовослужбовець повинен:

закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;

оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних і аварійних умовах;

засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпеки праці.

8. Після закінчення стажування (дублювання) та в разі задовільних результатів перевірки знань з питань охорони праці наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби військовослужбовець допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі. Якщо військовослужбовець не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних та протипожежних тренувань, стажування (дублювання) згідно з новим наказом може бути продовжено на строк не більше двох робочих днів.

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною прикордонною
службою України

С. М. Рябий

 

____________________________________________________________
(орган Держприкордонслужби)

ПРОТОКОЛ N ____
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

"___" _____________ 20__ року

м. _____________

Комісія у складі:
голови _______________________________________________________________________________
                                                                                     (посада, військове звання, прізвище, ініціали)
та членів комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                         (посади, військові звання, прізвища, ініціали)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
створена на підставі наказу від "___" _____________ 20__ р. N __________, перевірила знання
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                   (нормативно-правові акти щодо охорони праці, за якими проводилася перевірка знань)

N з/п

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові

Посада, професія (фах)

Підрозділ

Здав / не здав

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище)

Члени комісії:

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище)

 

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище)

 

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище)

 

ПОСВІДЧЕННЯ
про перевірку знань з питань охорони праці

Перша сторінка обкладинки посвідчення

 

  

 

УКРАЇНА

 

 

ПОСВІДЧЕННЯ
про перевірку знань
з питань охорони праці

 

 

  

 

 


 

Перша сторінка посвідчення

_______________________________
(орган Держприкордонслужби)

ПОСВІДЧЕННЯ N _____

Видане ________________________________
                                                      (прізвище,
______________________________________
                                   ім'я, по батькові)
Посада (фах) ___________________________,
місце роботи ___________________________
про те, що він (вона) пройшов(ла) навчання і виявив(ла) необхідні знання
_______________________________________
                       (нормативно-правові акти щодо
_______________________________________
                 охорони праці, за якими проводилась
_______________________________________
                                     перевірка знань)

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань від "___" __________ 20__ р.
М. П.

Голова комісії

________
(підпис)

____________
(прізвище) 

 

 

ВІДОМОСТІ
про періодичну перевірку знань

Посада (фах) ____________________________
виявив(ла) необхідні знання ______________
_______________________________________
                         (нормативно-правові акти щодо
_______________________________________
                  охорони праці, за якими проводилася
_______________________________________
                                       перевірка знань)

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань від "___" __________ 20__ р.

М. П.

Голова комісії

________
(підпис)

____________
(прізвище) 

ВІДОМОСТІ
про періодичну перевірку знань

Посада (фах) ____________________________
виявив(ла) необхідні знання ______________
_______________________________________
                       (нормативно-правові акти щодо
_______________________________________
                 охорони праці, за якими проводилася
_______________________________________
                                      перевірка знань)

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань від "___" __________ 20__ р.

М. П.

Голова комісії

________
(підпис)

____________
(прізвище) 

Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу

1. Загальні відомості про орган Держприкордонслужби, характерні особливості діяльності, об'єкти підвищеної небезпеки.

2. Загальні правила поведінки військовослужбовців на території органу Держприкордонслужби. Розташування основних підрозділів, служб, допоміжних приміщень, безпечний рух на території.

3. Основні положення Закону України "Про охорону праці", Кодексу законів про працю України та інших нормативних актів про охорону праці:

1) контракт про проходження громадянином України військової служби в Державній прикордонній службі України, службовий час і час відпочинку. Охорона праці (служби) жінок-військовослужбовців;

2) правила внутрішнього розпорядку органу Держприкордонслужби, відповідальність за порушення цих правил;

3) система управління охороною праці, державний нагляд за охороною праці в органі Держприкордонслужби:

обов'язки начальника органу Держприкордонслужби щодо охорони праці;

обов'язки військовослужбовця щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці;

права військовослужбовця щодо охорони праці в разі укладення контракту про проходження громадянином України військової служби в Державній прикордонній службі України та під час проходження служби;

4) види відповідальності військовослужбовця за порушення вимог з охорони праці;

попередні та періодичні медичні огляди;

соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань;

навчання з питань охорони праці.

4. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, характерні для відповідного робочого місця, особливості їх дії на військовослужбовців. Методи та засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, засоби індивідуального захисту, знаки безпеки та сигналізації. Порядок і норма видачі засобів індивідуального захисту. Питання електробезпеки.

5. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни.

6. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків та аварій, які сталися в органі Держприкордонслужби через порушення вимог безпеки.

7. Порядок розслідування та оформлення документації щодо нещасних випадків.

8. Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам, вибухам, аваріям. Дії персоналу в разі їх виникнення. Чинні документи з питань пожежної безпеки. Виробничі дільниці, найбільш небезпечні в пожежному плані. Протипожежний режим. Інструкції про заходи пожежної безпеки. Способи застосування первинних засобів пожежогасіння.

9. Перша допомога потерпілим. Дії військовослужбовців у разі нещасного випадку та аварії на об'єктах органу Держприкордонслужби.

 

_________________________________________________________________
(орган Держприкордонслужби)

ЖУРНАЛ
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Ліва сторінка журналу

N з/п

Дата проведення інструктажу

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові особи, яку інструктують

Професія, посада особи, яку інструктують, її вік

1

2

3

4

 

 

 

 

Права сторінка журналу

Назва підрозділу, до якого приймається особа, яка інструктується

Військове звання, прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує

Підписи

особи, яку інструктують

особи, яка інструктує

5

6

7

8

 

 

 

 

 

Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу

1. Загальні відомості про технологічний процес обладнання на робочому місці. Основні небезпечні виробничі фактори, що виникають у процесі роботи, особливості їх дії на військовослужбовців. Питання санітарії та особистої гігієни, пов'язаної з виконанням роботи та перебуванням у приміщенні.

2. Безпечна організація робіт та утримання робочого місця.

3. Небезпечні зони машин, механізмів, приладів. Засоби безпеки обладнання (запобіжні, гальмівні пристрої та огорожа, системи блокування та сигналізації, знаки безпеки). Вимоги щодо запобігання електротравматизму.

4. Порядок підготовки до виконання робіт (перевірка справності обладнання, пускових приладів, інструменту та пристроїв, блокування, заземлення та інших засобів захисту).

5. Безпечні прийоми та методи роботи; дії у разі виникнення небезпечної ситуації.

6. Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання.

7. Схема безпечного пересування військовослужбовців на території органу Держприкордонслужби (підрозділу).

8. Вантажопідйомні засоби і механізми. Вимоги під час вантажно-розвантажувальних робіт та транспортування вантажу.

9. Характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо), випадків виробничого травматизму.

10. План ліквідації аварій, запасні виходи.

11. Засоби запобігання можливим аваріям. Обов'язки і дії військовослужбовців під час аварій. Способи застосування наявних на дільниці підрозділу засобів пожежогасіння, протиаварійного захисту та сигналізації, місця їх розташування.

12. Надання домедичної допомоги потерпілим.

13. Вимоги безпеки під час закінчення роботи.

14. Зазначені в пунктах 1 - 13 питання розглядаються з урахуванням інструкцій з охорони праці для конкретного виду робіт чи професії, вимог технічної документації та технологічних регламентів.

 

________________________________________________________________
(орган Держприкордонслужби)

ЖУРНАЛ
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

__________________________________________________________________
(підрозділ, цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія, майстерня)

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Ліва сторінка журналу

N з/п

Дата проведення інструктажу

Військове звання, прізвище, ініціали особи, яку інструктують

Професія, посада особи, яку інструктують

Вид інструктажу (первинний, повторний, позаплановий, цільовий), назва та номер інструкції

Причина проведення позапланового або цільового інструктажу

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Права сторінка журналу

Військове звання, прізвище, ініціали особи, яка інструктує та перевіряє знання

Підписи

Стажування на робочому місці

Знання перевірив, допуск до роботи здійснив (підпис, дата)

особи, яку інструктують

особи, яка інструктує

кількість змін, з ___ до ___ (дати)

стажування (дублювання) пройшов(ла) (підпис працівника)

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос