Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства обороны Украины от 16 марта 2015 года N 115

Минобороны
Приказ от 23.01.2019 № 25
действует с 07.03.2019

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2019

м. Київ

N 25

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2019 р. за N 163/33134

Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 16 березня 2015 року N 115

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 730), з метою подальшого вдосконалення атестації військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у сфері охорони здоров'я

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства оборони України від 16 березня 2015 року N 115 "Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України медичних і фармацевтичних спеціальностей", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за N 379/26824 (із змінами), такі зміни:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

"Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України у сфері охорони здоров'я";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Інструкцію про порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України у сфері охорони здоров'я, що додається.";

3) доповнити наказ після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Дія Інструкції про порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України у сфері охорони здоров'я, затвердженої цим наказом, поширюється на військовослужбовців та працівників Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.".

У зв'язку з цим пункти 2, 3 вважати відповідно пунктами 3, 4.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України медичних і фармацевтичних спеціальностей, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 16 березня 2015 року N 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за N 379/26824 (із змінами), що додаються.

3. Головному військово-медичному управлінню забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

О. Крентовська

Голова Профспілки працівників
Збройних Сил України

В. П. Добровольський

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України медичних і фармацевтичних спеціальностей

1. Заголовок Інструкції викласти в такій редакції:

"Інструкція про порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України у сфері охорони здоров'я".

2. У розділі I:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Ця Інструкція визначає порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій військовослужбовцям, працівникам Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту у сфері охорони здоров'я.";

2) пункт 1.2 виключити.

У зв'язку з цим пункт 1.3 вважати пунктом 1.2.

3. У розділі II:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Професіоналам та фахівцям може бути присвоєно (підтверджено) другу, першу і вищу кваліфікаційні категорії зі спеціальностей, які визначаються Номенклатурою лікарських спеціальностей, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 1997 року N 359, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за N 15/2455 (із змінами), Номенклатурою провізорських спеціальностей, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 грудня 2006 року N 818, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за N 1367/13241 (із змінами), наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 листопада 2007 року N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за N 1368/14635, та Номенклатурою спеціальностей професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 серпня 2009 року N 588, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за N 895/16911. При цьому слід дотримуватися послідовності їх присвоєння: друга, перша, вища.";

2) абзац четвертий пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"Перелік найменувань посад і спеціальностей для професіоналів (фахівців) з числа працівників Збройних Сил України визначається наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року N 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за N 892/7180 (із змінами), наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 листопада 2007 року N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за N 1368/14635, та наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 серпня 2009 року N 588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за N 895/16911.".

4. У розділі III:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій професіоналам (фахівцям) проводиться атестаційними комісіями, що створюються при Головному військово-медичному управлінні (далі - ГВМУ), Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" (далі - НВМКЦ "ГВКГ"), військово-медичних клінічних центрах регіонів (далі - ВМКЦ), Українській військово-медичній академії (далі - академія), структурних підрозділах з питань охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, та Центральною атестаційною комісією Міністерства охорони здоров'я України.

До складу атестаційних комісій включаються керівники ВМКЦ, начальники клінік, відділень (аптек), начальники (заступники) закладів охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України (далі - ЗОЗ Міноборони), установ Служби превентивної медицини Міністерства оборони України (далі - СПМ Міноборони), науково-педагогічний та науковий склад академії, спеціалісти органів управління військово-медичної служби та спеціалісти сфери охорони здоров'я органів військового управління.

Склад атестаційної комісії затверджується наказом керівника ЗОЗ Міноборони, органу управління, при якому вона створюється. Оновлення 1/3 складу атестаційної комісії здійснюється щороку.";

2) у пункті 3.2 слова "ЗОЗ ЗСУ" замінити словами "ЗОЗ Міноборони";

3) пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Атестаційна комісія при НВМКЦ "ГВКГ" проводить атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій професіоналам (фахівцям) НВМКЦ "ГВКГ" та зони відповідальності НВМКЦ "ГВКГ".";

4) абзац перший пункту 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. Атестаційна комісія при ГВМУ (Центральна атестаційна комісія) проводить атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій керівному складу НВМКЦ "ГВКГ", академії, начальникам, заступникам начальників медичних служб видів Збройних Сил України, керівному складу ЗОЗ Міноборони, підпорядкованих ГВМУ, а також професіоналам ГВМУ та спеціалістам сфери охорони здоров'я інших органів військового управління.".

5. У розділі IV:

1) у пункті 4.1 слова "ядерної, хімічної та біологічної зброї" замінити словами "зброї масового знищення";

2) у пункті 4.3 слова "або закладах санітарно-епідеміологічної служби (санітарно-епідеміологічних закладах) Міністерства оборони України" замінити словами "або в установах СПМ Міноборони";

3) у пункті 4.5 слова "ЗОЗ ЗСУ" замінити словами "ЗОЗ Міноборони";

4) пункт 4.7 викласти в такій редакції:

"4.7. Професіонали, які проходять службу на посадах в органах управління військово-медичної служби та інших органах військового управління, можуть атестуватися за спеціальністю "організація і управління охороною здоров'я" ("організація і управління фармацією") або за будь-якою іншою лікарською (провізорською) спеціальністю.";

5) у пункті 4.8 слова "на кафедрах екстремальної і військової медицини" замінити словами "на кафедрах медицини катастроф та військової медицини";

6) пункт 4.11 викласти в такій редакції:

"4.11. Вимоги, які висуваються до професіоналів з числа працівників Збройних Сил України, визначаються Положенням про порядок проведення атестації лікарів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 1997 року N 359, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за N 14/2454 (із змінами), та Положенням про порядок проведення атестації провізорів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 грудня 2006 року N 818, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за N 1366/13240 (із змінами).

Вимоги, які висуваються до фахівців з числа працівників Збройних Сил України, визначаються наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 листопада 2007 року N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за N 1368/14635, та наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 грудня 2006 року N 818 "Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за N 1366/13240 (із змінами).".

6. У пунктах 5.3, 5.5, 5.9, 5.10 розділу V слова "ЗОЗ ЗСУ" замінити словами "ЗОЗ Міноборони".

7. Додатки 1, 2 викласти в такій редакції:

ПЕРЕЛІК
посад і спеціальностей, за якими професіоналам з числа військовослужбовців присвоюється кваліфікаційна категорія

N з/п

Найменування посад професіоналів з числа військовослужбовців

Найменування спеціальностей професіоналів з числа військовослужбовців

1

2

3

        1. Лікарняні заклади

1.1

Начальник центру, заступник начальника центру, заступник начальника центру - начальник управління, заступник начальника центру - начальник відділу, заступник начальника центру - начальник відділення, заступник начальника центру (з клінічної роботи), заступник начальника центру з медичної частини - начальник частини

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

1.2

Начальник госпіталю, заступник начальника госпіталю, заступник начальника госпіталю з медичної частини - начальник частини

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

1.3

Заступник начальника частини, начальник управління, заступник начальника управління, начальник відділу - заступник начальника управління

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

1.4

Заступник начальника центру з медичного постачання

Організація і управління фармацією

1.5

Заступник начальника центру - головний хірург Міністерства оборони

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка хірургічна спеціальність

1.6

Заступник начальника центру - головний терапевт Міністерства оборони

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка терапевтична спеціальність

1.7

Начальник клініки

Лікарська спеціальність за профілем клініки

1.8

Начальник клініки - провідний спеціаліст, провідний лікар

Лікарська спеціальність за профілем клініки

1.9

Заступник начальника клініки

Лікарська спеціальність за профілем клініки

1.10

Начальник фармацевтичного центру

Організація і управління фармацією

1.11

Начальник відділу, начальник відділу - заступник начальника управління, заступник начальника відділу

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність за профілем структурного підрозділу

1.12

Начальник відділення

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність за профілем структурного підрозділу

1.13

Начальник відділення - заступник начальника відділу, начальник відділу - старший інструктор

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність за профілем структурного підрозділу

1.14

Начальник лабораторії, заступник начальника лабораторії - начальник відділу

Клінічна лабораторна діагностика, бактеріологія, паразитологія, мікробіологія і вірусологія, клінічна імунологія

1.15

Начальник аптеки, заступник начальника аптеки

Організація і управління фармацією

1.16

Завідувач відділу - провізор

Загальна фармація

1.17

Начальник складу, начальник складу (медичного)

Організація і управління фармацією

1.18

Начальник кабінету

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

1.19

Старший ординатор, ординатор

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

1.20

Старший офіцер, офіцер

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність

1.21

Провізор

Загальна фармація

        2. Амбулаторно-поліклінічні заклади

2.1

Начальник поліклініки, заступник начальника поліклініки, заступник начальника поліклініки - начальник відділення, помічник начальника поліклініки - начальник відділу, начальник відділення - заступник начальника поліклініки

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

2.2

Начальник медичної служби, заступник начальника медичної служби, помічник начальника медичної служби

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

2.3

Начальник лазарету, начальник медичного пункту

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

2.4

Начальник лабораторії

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

2.5

Начальник аптеки, заступник начальника аптеки

Організація і управління фармацією або будь-яка провізорська спеціальність

2.6

Начальник медичної служби - начальник медичного пункту

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

2.7

Начальник кабінету

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

2.8

Начальник кабінету авіаційної медицини

Авіаційна та космічна медицина, загальна практика - сімейна медицина, психофізіологія

2.9

Старший ординатор, ординатор

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

2.10

Лікар загальної практики - сімейний лікар, лікар

Загальна практика - сімейна медицина або будь-яка лікарська спеціальність

        3. Санаторно-курортні заклади

3.1

Начальник центру, заступник начальника центру, заступник начальника центру - начальник управління (відділу), заступник начальника центру (з клінічної роботи), заступник начальника центру з медичної частини - начальник частини

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

3.2

Начальник санаторію, заступник начальника санаторію, заступник начальника санаторію з медичної частини - начальник частини

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

3.3

Заступник начальника частини, начальник управління, заступник начальника управління, начальник відділу - заступник начальника управління

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

3.4

Заступник начальника центру з медичного постачання

Організація і управління фармацією

3.5

Начальник відділення

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність за профілем структурного підрозділу

3.6

Завідувач відділення

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність за профілем структурного підрозділу

        4. Установи з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань СПМ Міноборони та регіональні санітарно-епідеміологічні підрозділи (регіональні санітарно-епідеміологічні управління)

4.1

Начальник управління - головний державний санітарний лікар (регіону), заступник начальника управління, начальник відділу - заступник начальника управління

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

4.2

Начальник відділу (відділення, лабораторії, групи), заступник начальника відділу - начальник відділення

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

4.3

Старший офіцер, офіцер

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

4.4

Старший лікар, лікар

Лікарська спеціальність за посадою

        5. Медичний склад (усіх найменувань), центр формування та зберігання медичної техніки і майна непорушних запасів, аптека

5.1

Начальник складу, заступник начальника складу, заступник начальника складу - начальник відділу, заступник начальника складу - начальник групи, заступник начальника складу - начальник відділення

Організація і управління фармацією або будь-яка провізорська спеціальність

5.2

Начальник центру, заступник начальника центру

Організація і управління фармацією

5.3

Начальник відділу, заступник начальника відділу

Будь-яка провізорська спеціальність

5.4

Начальник відділення, старший помічник начальника відділення

Будь-яка провізорська спеціальність

5.5

Начальник групи

Будь-яка провізорська спеціальність

5.6

Старший офіцер, офіцер, старший спеціаліст, спеціаліст

Будь-яка провізорська спеціальність

5.7

Провізор

Загальна фармація

        6. Медико-соціальні експертні комісії

6.1

Начальник комісії - голова військово-лікарської (лікарсько-льотної) комісії, заступник начальника військово-лікарської (лікарсько-льотної) комісії - заступник голови військово-лікарської (лікарсько-льотної) комісії, заступник начальника комісії - начальник відділу, лікар військово-лікарської (лікарсько-льотної) комісії

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

6.2

Начальник відділу (відділення), начальник відділу - голова військово-лікарської (лікарсько-льотної) комісії

Будь-яка лікарська спеціальність

6.3

Старший лікар-інспектор, старший лікар-спеціаліст

Будь-яка лікарська спеціальність

        7. Органи управління медичної служби Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту (Головне військово-медичне управління, Центральне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства оборони України, Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту)

7.1

Начальник Головного військово-медичного управління - начальник медичної служби Збройних Сил України, начальник управління, заступник начальника управління, заступник начальника управління - начальник відділу

Організація і управління охороною здоров'я (організація і управління фармацією) або будь-яка лікарська спеціальність

7.2

Начальник Центрального управління, заступник начальника Центрального управління, заступник начальника Центрального управління - начальник відділу

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

7.3

Заступник начальника Центрального управління (епідеміолог)

Організація і управління охороною здоров'я або епідеміологія

7.4

Заступник начальника Центрального управління (гігієніст)

Організація і управління охороною здоров'я або загальна гігієна, гігієна праці, комунальна гігієна

7.5

Заступник начальника Центрального управління (радіолог)

Організація і управління охороною здоров'я або загальна гігієна, радіаційна гігієна

7.6

Начальник відділу, заступник начальника відділу 

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність за профілем структурного підрозділу 

7.7

Завідувач сектору

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність за профілем структурного підрозділу 

 7.8

Старший офіцер, офіцер

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність за посадою

7.9

Провідний бактеріолог, бактеріолог

Бактеріологія

7.10

Старший лікар, лікар, лікар-епідеміолог

Будь-яка лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу, епідеміологія

        8. Структурні медичні підрозділи (служби) Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Об'єднаного оперативного штабу, Головного управління логістики, Командування сил логістики, оперативних та повітряних командувань, видів, окремого роду військ, окремого роду сил Збройних Сил України, інших органів військового управління, Державної спеціальної служби транспорту, Управління регулювання діяльності державної авіації України, Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, медичні служби з'єднань, військових частин

8.1

Начальник військово-медичного центру, начальник медичної (військово-медичної) служби, заступник начальника медичної (військово-медичної) служби, помічник начальника медичної (військово-медичної) служби, начальник медичної служби - начальник медичного пункту, старший офіцер медичної (військово-медичної) служби, офіцер медичної (військово-медичної) служби

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

8.2

Начальник управління, заступник начальника управління, заступник начальника управління - начальник відділу, начальник відділу - заступник начальника управління, начальник відділу (відділення, групи), начальник відділу - заступник начальника військово-медичного центру, заступник начальника відділу, начальник відділення - заступник начальника відділу, старший офіцер медичного відділу, старший офіцер відділу (відділення, групи), офіцер відділу (відділення, групи)

Організація і управління охороною здоров'я (організація і управління фармацією) або будь-яка лікарська спеціальність

8.3

Начальник лазарету, начальник поліклініки, начальник медичного пункту

Будь-яка лікарська спеціальність

8.4

Начальник відділення (медичного кабінету, лабораторії)

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

8.5

Начальник кабінету авіаційної медицини

Авіаційна та космічна медицина, загальна практика - сімейна медицина, психофізіологія

8.6

Начальник аптеки, заступник начальника аптеки

Організація і управління фармацією

8.7

Старший лікар, лікар

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

8.8

Старший помічник, помічник начальника навчального відділу з професійного психофізіологічного відбору

Психофізіологія

8.9

Лікар-психофізіолог

Психофізіологія

8.10

Лікар з авіаційної медицини

Авіаційна та космічна медицина

8.11

Лікар барокамери (відділення)

Авіаційна та космічна медицина, анестезіологія, загальна практика - сімейна медицина, психофізіологія

8.12

Старший інспектор, інспектор

Авіаційна та космічна медицина

        9. Навчальні військово-медичні заклади (підрозділи)

9.1

Начальник академії

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

9.2

Заступник начальника академії з навчальної роботи, заступник начальника академії з наукової роботи, начальник науково-дослідного інституту

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

9.3

Начальник факультету, начальник курсу, начальник центру

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність

9.4

Начальник кафедри, заступник начальника кафедри

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність

9.5

Начальник відділу (лабораторії), заступник начальника відділу (лабораторії)

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність

9.6

Професор, доцент, старший викладач, викладач

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність

9.7

Провідний науковий співробітник, старший науковий співробітник, науковий співробітник, молодший науковий співробітник

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність

        10. Інспекції Міністерства оборони України (Головна інспекція Міністерства оборони України)

10.1

Головний спеціаліст

Організація і управління охороною здоров'я (організація і управління фармацією)

 

ПЕРЕЛІК
посад і спеціальностей, за якими фахівцям з числа військовослужбовців присвоюється кваліфікаційна категорія

Найменування посад фахівців з числа військовослужбовців

Найменування спеціальностей фахівців з числа військовослужбовців

1

2

Фельдшери та лаборанти

Фельдшер

Лікувальна справа

Фельдшер-лаборант

Лабораторна справа (клініка)

Фельдшер-лаборант

Лабораторна справа (патологія)

Медичний статистик

Медична статистика

Фельдшер - начальник кабінету

Лікувальна справа

Фельдшер (секретар військово-лікарської комісії)

Лікувальна справа

Фельдшер-лаборант (радійманіпулятор)

Лабораторна справа (клініка)

Фельдшер - начальник медичного пункту, фельдшер медичного пункту

Лікувальна справа

Старший санітарний інструктор, санітарний інструктор

Лікувальна справа

Старша акушерка, акушерка

Акушерська справа

Старший лаборант, лаборант

Лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (мікробіологія)

Старший лаборант, лаборант

Лабораторна справа (клініка)

Лікар зубний

Стоматологія

Технік зубний

Ортопедична стоматологія

Медичні сестри

Головна медична сестра

Сестринська справа

Сестра старша медична

Сестринська справа

Сестра медична

Сестринська справа

Сестра медична з дієтичного харчування

Сестринська справа

Сестра медична з лікувальної фізкультури

Сестринська справа

Сестра медична з масажу

Сестринська справа

Сестра медична з фізіотерапії

Сестринська справа

Сестра медична з функціональної діагностики

Сестринська справа

Сестра медична зі стоматології

Сестринська справа (стоматологічна)

Сестра медична операційна старша, сестра медична операційна

Сестринська справа (операційна)

Сестра медична поліклініки

Сестринська справа

Сестра медична стаціонару

Сестринська справа

Сестра медична-анестезист старша, сестра медична-анестезист

Сестринська справа (анестезіологічна)

Старший санітарний інструктор, санітарний інструктор

Сестринська справа

Фармацевтичні працівники

Начальник аптеки медичного пункту

Фармація

Фельдшер (фармацевт) - начальник аптеки

Фармація

Фармацевт медичного складу

Фармація

Начальник сховища медичного майна

Фармація

Начальник медичного складу

Фармація

".

8. У відмітці додатка 3 слова "медичних і фармацевтичних спеціальностей" замінити словами "у сфері охорони здоров'я".

 

Начальник Головного військово-медичного управління - начальник медичної служби Збройних Сил України
полковник медичної служби

І. Хоменко

Опрос