Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Государственным санитарным правилам планирования и застройки населенных пунктов

Министерство здравоохранения
Приказ от 18.05.2018 № 952
действует с 07.03.2019

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2018

м. Київ

N 952

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2019 р. за N 162/33133

Про затвердження Змін до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів

Відповідно до статей 11, 12, 42 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року N 173, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за N 379/1404, що додаються.

2. Управлінню громадського здоров'я (Руденко І. С.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Стефанишину О. А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр екології та
природних ресурсів України

О. Семерак

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. Негода

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

 

ЗМІНИ
до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів

1. У пункті 1.3 глави 1 слова "органами, установами та закладами державного санітарного нагляду України відповідно до діючого Положення про державний санітарний нагляд" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства".

2. У главі 2:

1) пункти 2.2 - 2.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.8 вважати відповідно пунктами 2.2 - 2.5;

2) в абзаці третьому пункту 2.3 слова "відповідно до ДБН 360-92* "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" виключити.

3. У главі 4:

1) у пункті 4.3 слова "за погодженням з органами державного санітарного нагляду, але" виключити;

2) у другому реченні абзацу другого пункту 4.5 слова "тільки при узгодженні з органами державного санітарного нагляду та додержанні" замінити словами "у разі додержання";

3) в абзаці першому пункту 4.6 слова "Санитарных норм и правил обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки", а також норм освітлюваності відповідно до СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" замінити словами "вимог санітарного законодавства та ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення";

4) абзац другий пункту 4.13 виключити.

4. У главі 5:

1) абзац восьмий пункту 5.4 викласти в такій редакції:

"Територія санітарно-захисної зони не повинна розглядатись як резерв нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів підприємства та розширення сельбищної території.".

2) в абзаці другому пункту 5.6 слова "Санитарных правил для животноводческих предприятий" N 4542-87, "Санитарных правил и норм размещения, устройства и эксплуатации малых ферм для содержания животных (скота, птицы, зверей) в населенных пунктах Украинской ССР" N 5.02-12/Н, ДБН Б.2.4-3-95 "Генеральні плани сільськогосподарських підприємств" замінити словами "вимог законодавства та ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій";

3) пункт 5.9 викласти в такій редакції:

"5.9. Розміри санітарно-захисних зон для нових видів виробництв, підприємств та інших виробничих об'єктів з новими технологіями, а також зміна цих зон (збільшення чи зменшення згідно з пунктом 5.7) затверджуються Головою Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на підставі результатів проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідних матеріалів.";

4) у другому реченні абзацу шостого пункту 5.10 слова "за погодженням з територіальними органами Мінсільгосппроду і Міністерства охорони здоров'я України" замінити словами "відповідно до законодавства";

5) у пункті 5.15 слова "ДБН 360-92* "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" (пп. 4.17 - 4.21)" замінити словами "ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій";

6) в абзаці третьому пункту 5.16 слова "на вимогу органів та установ державного санітарного нагляду" виключити;

7) у пункті 5.21:

у першому реченні слова "ДБН 360-92* "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" (п. 7.18)" замінити словами "ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій";

у другому реченні слова "ГОСТ 222 83-88 "Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения", "Санитарных норм допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки" N 3077-84" замінити словами "санітарних норм";

8) в абзаці першому пункту 5.25 слова "СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" замінити словами "ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво".

5. У главі 6:

1) друге речення пункту 6.1 викласти в такій редакції: "Забороняються нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація об'єктів за рахунок території парків, водних акваторій тощо.";

2) у пункті 6.12:

в абзаці першому слова "Санитарных правил и норм охраны поверхностных вод от загрязнения", "Санитарных правил и норм охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения" замінити словами "санітарного законодавства";

абзац другий виключити;

3) пункт 6.15 викласти в такій редакції:

"6.15. Прибережна захисна смуга уздовж морів, морських заток і лиманів входить у зону санітарної охорони моря і може використовуватися лише для будівництва військових та інших оборонних об'єктів, об'єктів, що виробляють енергію за рахунок використання енергії вітру, сонця і хвиль, об'єктів постачання, розподілу, передання (транспортування) енергії, а також санаторіїв, дитячих оздоровчих таборів та інших лікувально-оздоровчих закладів з обов'язковим централізованим водопостачанням і каналізацією, гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд.

У межах пляжної зони прибережних захисних смуг забороняється будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних.".

6. У пункті 7.9 глави 7 слова "Санитарных правил по устройству и содержанию колодцев и каптажей родников, используемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения" замінити словами "санітарного законодавства".

7. У главі 8:

1) в абзаці другому пункту 8.7 слова "Реконструкція, розширення і технічне переобладнання" замінити словами "Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення та реставрація";

2) у пункті 8.10 слова "у складі зведеного проекту "Охорона атмосферного повітря і гранично допустимі викиди" відповідно до вимог ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями" або аналогічного документа, що діє на даний період. Проект підлягає погодженню з органами і установами санепідслужби Міністерства охорони здоров'я та Мінекобезпеки України" замінити словами "відповідно до Закону України "Про охорону атмосферного повітря" та санітарних норм";

3) у пункті 8.16 слова "на підставі дозволу на спеціальне водокористування, що видається органами Мінекобезпеки України після узгодження з органами і установами державного санітарного нагляду" замінити словами "відповідно до законодавства";

4) пункт 8.24 викласти в такій редакції:

"8.24. Санітарне очищення території населених місць здійснюється відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року N 145, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за N 457/19195, та інших актів законодавства.";

5) у пункті 8.28 слова "; при відсутності вказаних проектних розробок можливість розміщення промислового об'єкта на території населеного пункту визначається еколого-гігієнічною експертизою" виключити;

6) в абзаці першому пункту 8.38 слова "СН 3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки" замінити словами "санітарних норм";

7) у першому реченні пункту 8.67 слова "повинно бути погоджено з Міністерством охорони здоров'я України" замінити словами "здійснюється відповідно до законодавства";

8) абзац дев'ятий пункту 8.72 виключити.

8. У додатках до Правил:

1) виноску "*" додатка N 10 викласти у такій редакції:

"* Визначається за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства.";

2) примітку до додатка N 12 викласти у такій редакції:

"Примітка. Санітарно-захисні зони каналізаційних очисних споруд продуктивністю понад 280 тис. м3/добу встановлюються на підставі розрахунків розсіювання газів, що мають неприємний запах, місцерозташування об'єктів, рози вітрів та інших факторів, але не менше ніж 500 м.".

 

В. о. начальника Управління
громадського здоров'я

І. Руденко

Опрос