Идет загрузка документа (114 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции относительно порядка формирования кода платежа для оплаты услуг

МВД
Приказ, Инструкция от 24.01.2019 № 43
редакция действует с 16.07.2019

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2019

м. Київ

N 43

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2019 р. за N 161/33132

Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 6 червня 2019 року N 451

Відповідно до підпунктів 4 - 6 пункту 5 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, та з метою вдосконалення механізму зарахування, розподілу і перерахування коштів, які надходять як оплата вартості платних послуг, управління бюджетними асигнуваннями апарату МВС, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ, що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, та посилення контролю за їх використанням

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг, що додається.

2. Департаменту фінансово-облікової політики МВС (Шевнін С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Тахтая О. В.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
прикордонної служби України

В. Серватюк

Голова Державної
міграційної служби України

М. Ю. Соколюк

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Голова Національної
поліції України

С. М. Князєв

В. о. Голови Національного
банку України

К. Рожкова

Т. в. о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант

М. І. Балан

 

Інструкція
щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок формування коду платежу для оплати послуг, установлює порядок його заповнення в реквізиті "Призначення платежу" документів на переказ коштів з метою вдосконалення механізму зарахування, розподілу і перерахування коштів, які надходять як оплата вартості платних послуг, які надаються територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, структурними підрозділами апарату МВС, закладами, установами, що належать до сфери управління МВС, Національною гвардією України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі - органи, підрозділи в системі МВС).

2. Для оплати послуг у заяві на переказ готівки, платіжному дорученні в реквізиті "Призначення платежу" зазначається код платежу, вимоги до формування якого визначені в пункті 1 розділу II цієї Інструкції.

У коді платежу для оплати послуг зазначаються шифр органу, підрозділу в системі МВС, код послуги в системі МВС, вимоги до формування яких визначені відповідно в пунктах 4, 5 розділу II цієї Інструкції.

Формування коду платежу відбувається із застосуванням програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюються накопичення, обробка, систематизація та передача інформації користувачам в єдиній інформаційній системі МВС.

(пункт 2 розділу І у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 06.06.2019 р. N 451)

3. Органи, підрозділи системи МВС мають забезпечити інформування щодо вимог заповнення коду платежу реквізиту "Призначення платежу" в заяві на переказ готівки, платіжному дорученні шляхом розміщення відповідної інформації на своїх офіційних веб-сайтах, інформаційних дошках тощо.

II. Формування коду платежу

1. Код платежу зазначається в реквізиті "Призначення платежу" у такому форматі:

1) у разі здійснення платежу юридичною особою або її відокремленими підрозділами:

поле N 1:

зазначається символ "*", яким відображено ознаку початку коду платежу;

поле N 2:

зазначається розділовий знак ";";

зазначається шифр органу, підрозділу в системі МВС (кількість знаків має відповідати шифру органу, підрозділу в системі МВС);

поле N 3:

зазначається розділовий знак ";";

зазначається код послуги в системі МВС (кількість цифр має відповідати коду платної послуги в системі МВС);

поле N 4:

зазначається розділовий знак ";";

зазначається кількість послуг, що підлягають оплаті, код яких наведено в полі N 3;

поле N 5:

зазначається розділовий знак ";";

зазначається ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

поле N 6:

зазначається розділовий знак ";";

зазначається символ "*", яким відображено ознаку кінця коду платежу;

2) у разі здійснення платежу фізичною особою або законним представником малолітньої (неповнолітньої) особи, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП):

поле N 1:

зазначається символ "*", яким відображено ознаку початку коду платежу;

поле N 2:

зазначається розділовий знак ";";

зазначається шифр органу, підрозділу в системі МВС (кількість знаків має відповідати шифру органу, підрозділу в системі МВС);

поле N 3:

зазначається розділовий знак ";";

зазначається код послуги в системі МВС (кількість цифр має відповідати коду платної послуги в системі МВС);

поле N 4:

зазначається розділовий знак ";";

зазначається кількість послуг, що підлягають оплаті, код яких наведено в полі N 3;

поле N 5:

зазначається розділовий знак ";";

зазначається РНОКПП;

поле N 6:

зазначається розділовий знак ";";

зазначається символ "*", яким відображено ознаку кінця коду платежу;

3) у разі здійснення платежу фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, або законним представником малолітньої (неповнолітньої) особи, яка відповідно до законодавства України не має РНОКПП, іноземцем або особою без громадянства:

поле N 1:

зазначається символ "*", яким відображено ознаку початку коду платежу;

поле N 2:

зазначається розділовий знак ";";

зазначається шифр органу, підрозділу в системі МВС (кількість знаків має відповідати шифру органу, підрозділу в системі МВС);

поле N 3:

зазначається розділовий знак ";";

зазначається код послуги в системі МВС (кількість цифр має відповідати коду платної послуги в системі МВС);

поле N 4:

зазначається розділовий знак ";";

зазначається кількість послуг, що підлягають оплаті, код яких наведено в полі N 3;

поле N 5:

зазначається розділовий знак ";";

зазначається серія (за наявності) та/або номер одного з таких документів:

паспорта громадянина України (кількість знаків має відповідати серії (за наявності) та/або номеру паспортного документа фізичної особи) або у разі його відсутності (втрати) - свідоцтва про народження (кількість знаків має відповідати серії та/або номеру документа про народження фізичної особи);

паспортного документа іноземця або іншого передбаченого законодавством документа, що посвідчує особу іноземця (кількість знаків має відповідати серії (за наявності) та/або номеру паспортного документа іноземця);

документа, що посвідчує особу без громадянства (кількість знаків має відповідати серії (за наявності) або номеру документа, що посвідчує особу без громадянства);

поле N 6:

зазначається розділовий знак ";";

зазначається символ "*", яким відображено ознаку кінця коду платежу.

2. У випадках оплати фізичною особою або законним представником малолітньої (неповнолітньої) особи послуг, надання яких згідно із законодавством здійснюється закладами охорони здоров'я анонімно, у полі N 5 коду платежу, у якому зазначається РНОКПП та/або документ, який посвідчує особу, передбачений в абзацах 16 - 18 підпункту 3 пункту 1 цього розділу, використовується цифровий символ "0" у кількості, що відповідає кількості символів серії та/або номера таких документів.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 06.06.2019 р. N 451,
у зв'язку з цим пункти 2, 3 вважати відповідно пунктами 3, 4)

3. За потреби в реквізиті "Призначення платежу" після коду платежу зазначається інша інформація про платіж у довільній формі.

У реквізиті "Призначення платежу" кількість знаків коду платежу, ураховуючи вищезазначені поля і розділові знаки, обмежено довжиною реквізиту "Призначення платежу" електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України.

4. Шифр органу, підрозділу в системі МВС (далі - Шифр) складається з чотирьох складових частин та шести цифрових символів. Схематичне позначення шифру органу, підрозділу в системі МВС відображено в таблиці 1 додатка 1 до цієї Інструкції. Складові частини Шифру та цифрові символи, що містяться в них, формуються за таким принципом:

1) перша складова частина Шифру містить один цифровий символ та відображає інформацію про відповідального виконавця бюджетної програми органу, що надає платні послуги.

Цифровий символ першої складової частини шифру органу, підрозділу в системі МВС та його приналежність відповідальному виконавцю бюджетних програм відображено в таблиці 2 додатка 1 до цієї Інструкції;

2) друга складова частина Шифру містить один цифровий символ та відображає інформацію про органи, підрозділи системи МВС, що надають платні послуги, за відповідним напрямом діяльності у межах відповідального виконавця бюджетної програми.

Цифровий символ другої складової частини Шифру у межах цифр від 0 до 9 установлюється самостійно організаційно-розпорядчим актом МВС, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, Національної гвардії України.

Зразок установлення цифрового символу другої складової частини шифру органу, підрозділу в системі МВС та його відповідність бюджетним установам, що належать до сфери управління МВС, наведено в таблиці 3 додатка 1 до цієї Інструкції;

3) третя складова частина Шифру містить два цифрових символи та відображає інформацію про регіон, у якому здійснюється надання платної послуги.

Цифрові символи третьої складової частини шифру органу, підрозділу в системі МВС та їх приналежність адміністративно-територіальним одиницям України відповідають державному класифікатору ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України" та наведені в таблиці 4 додатка 1 до цієї Інструкції;

4) четверта складова частина Шифру містить два цифрових символи та відображає інформацію про безпосереднього надавача платної послуги у відповідному регіоні.

Цифрові символи четвертої складової частини Шифру та їх приналежність безпосереднім надавачам платних послуг у відповідному регіоні самостійно встановлюються в межах від 01 до 99 організаційно-розпорядчими актами органів, підрозділів у системі МВС.

У разі припинення діяльності органу, підрозділу в системі МВС у встановленому законодавством порядку сформований йому Шифр не може бути використаний для ідентифікації інших органів або підрозділів у системі МВС протягом наступних трьох років.

Приклади формування шифру органу, підрозділу в системі МВС наведені в додатку 2 до цієї Інструкції.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 4 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 06.06.2019 р. N 451)

5. Код послуги в системі МВС складається з двох складових частин та семи цифрових символів. Схематичне позначення коду послуги в системі МВС відображено в таблиці 1 додатка 3 до цієї Інструкції. Складові частини коду послуги в системі МВС (далі - Код) та цифрові символи, що містяться в них, формуються за таким принципом:

1) перша складова частина Коду містить два цифрових символи та відображає інформацію про вид послуги, а також сферу її надання.

Цифрові символи першої складової частини коду послуги в системі МВС та їх відповідність видам послуг, а також сфері їх надання відображено в таблиці 2 додатка 3 до цієї Інструкції;

2) друга складова частина Коду складається з п'яти цифрових символів і відображає інформацію про платні послуги.

Цифрові символи другої складової частини Коду та їх відповідність платним послугам самостійно встановлюються в межах від 00001 до 99999 розпорядчими актами органів, підрозділів у системі МВС.

Приклади формування коду послуги в системі МВС наведені в додатку 4 до цієї Інструкції.

У разі надання споживачу кількох платних послуг, яким присвоєні відповідні цифрові символи, можливе здійснення їх групування з одночасним присвоєнням цій групі окремого цифрового символу.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 5 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 06.06.2019 р. N 451,
у зв'язку з цим пункт 4 вважати відповідно пунктом 6)

6. Приклади формування коду платежу в реквізиті "Призначення платежу" наведені у додатку 5 до цієї Інструкції.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 06.06.2019 р. N 451)

 

Директор Департаменту
фінансово-облікової політики
Міністерства внутрішніх справ України

С. М. Шевнін

 

Таблиця 1

Схематичне позначення шифру органу, підрозділу в системі МВС

Таблиця 2

Цифровий символ першої складової частини шифру органу, підрозділу в системі МВС та його приналежність відповідальному виконавцю бюджетних програм

Таблиця 3

Цифровий символ другої складової частини шифру органу, підрозділу в системі МВС та його відповідність бюджетним установам, що належать до сфери управління МВС

Таблиця 4

Цифрові символи третьої складової частини шифру органу, підрозділу в системі МВС та їх приналежність адміністративно-територіальним одиницям України

(Інструкцію доповнено новим додатком 1 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 06.06.2019 р. N 451)

 

Приклади формування шифру органу, підрозділу в системі МВС

1. 718001 - шифр органу, підрозділу в системі МВС, сформований для структурного підрозділу центрального органу управління Національної поліції України, цифрові символи якого вказують на:

2. 742303 - шифр органу, підрозділу в системі МВС, сформований для державного закладу "Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) N 33 (м. Запоріжжя) Національної поліції України", цифрові символи якого вказують на:

3. 420421 - шифр органу, підрозділу в системі МВС, сформований для Калинівського районного сектору Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області, цифрові символи якого вказують на:

(Інструкцію доповнено новим додатком 2 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 06.06.2019 р. N 451)

 

Таблиця 1

Схематичне позначення коду послуги в системі МВС

Таблиця 2

Цифрові символи першої складової частини коду послуги в системі МВС та їх відповідність видам послуг, а також сфері їх надання

Символ

Відповідність символу

1

2

10

Адміністративна послуга без урахування вартості продукції (бланк, номерний знак тощо)

11

Адміністративна послуга з урахуванням вартості бланкової продукції

12

Адміністративна послуга з урахуванням вартості бланкової продукції з видачею номерного знака

13

Адміністративна послуга без урахування вартості бланкової продукції з видачею номерного знака

14

Оплата вартості продукції, під час реалізації якої не справляється адміністративна послуга

15

Послуги, що надаються підрозділами експертної служби

16

Послуги у сфері освітньої діяльності

17

Плата за проживання у гуртожитку;
постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
забір, очищення та постачання води

18

Послуги у сфері побутових послуг

19

Послуги перевезення вантажів спеціальними транспортними засобами, включаючи морські, річкові та повітряні судна, а також окремих пасажирів або організованих груп населення;
інший пасажирський наземний транспорт, не віднесений до інших угруповань;
вантажний автомобільний транспорт;
пасажирський авіаційний транспорт;
вантажний авіаційний транспорт

20

Послуги у сфері наукової та науково-технічної діяльності

21

Послуги із забезпечення супроводження для безпечного перевезення негабаритних, великовагових та небезпечних вантажів, автобусів та інших транспортних засобів спеціалізованими автомобілями Національної поліції з використанням спеціальних світлових або звукових сигналів

22

Складське господарство

23

Оренда, відчуження нерухомого майна

24

Оренда, відчуження рухомого майна

25

Друкування газет;
друкування іншої продукції;
виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;
брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення

26

Видання книг;
видання журналів і періодичних видань;
інші види видавничої діяльності;
видання іншого програмного забезпечення

27

Постачання інших готових страв

28

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
технічні випробування та дослідження;
дослідження та експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
дослідження та експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

29

Театральна та концертна діяльність;
функціонування театральних і концертних залів

30

Функціонування бібліотек і архівів;
функціонування музеїв;
діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури

31

Функціонування спортивних споруд;
інша діяльність у сфері спорту;
організація інших видів відпочинку та розваг

32

Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки

33

Медичні огляди

34

Протезування, в тому числі зубне, слухове та очне

35

Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров'я

36

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря

37

Медичне обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями

38

Медична допомога, що надається в стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (надання консультацій, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних станів (під час вагітності), із забезпеченням харчування та умов для перебування в палаті в закладах охорони здоров'я МВС за договорами з фізичними особами та юридичними особами незалежно від форми власності

39

Інші медичні послуги

40

Послуги протипожежного призначення;
послуги, які надаються аварійно-рятувальними службами

41

Надання спеціалізованої інформації у сфері гідрометеорології

99

Інші послуги, що надаються за плату

(Інструкцію доповнено новим додатком 3 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 06.06.2019 р. N 451)

 

Приклади формування коду послуги в системі МВС

1. 1105001 - код послуги в системі МВС, сформований для адміністративної послуги, що надається підрозділом Національної поліції, з видачі дозволу на зберігання і носіння (реєстрації, перереєстрації) нагородної зброї, цифрові символи якого вказують на:

2. 1601001 - код послуги в системі МВС, сформований для послуги у сфері освіти, що надається закладом дошкільної освіти, цифрові символи якого вказують на:

3. 1003301 - код послуги в системі МВС, сформований для адміністративної послуги, що надається підрозділами Державної міграційної служби України, з оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України (у формі картки), крім оформлення паспорта громадянина України вперше, з дня оформлення заяви-анкети у строк не пізніше ніж через 20 робочих днів, цифрові символи якого вказують на:

(Інструкцію доповнено новим додатком 4 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 06.06.2019 р. N 451,
у зв'язку з цим додаток вважати додатком 5)

 

Приклади формування коду платежу в реквізиті "Призначення платежу"

1. Оплата послуги юридичною особою:

____________
* - ознака початку коду платежу;

; - розділовий знак;

170501 - шифр органу в системі МВС: РСЦ МВС у Вінницькій області;

; - розділовий знак;

1200005 - код послуги в системі МВС: реєстрація (перереєстрація) автомобіля, автобуса вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката та номерного знака;

; - розділовий знак;

1 - кількість послуг, що підлягають оплаті;

; - розділовий знак;

12345678 - код ЄДРПОУ юридичної особи;

; - розділовий знак;

* - ознака кінця коду платежу.

2. Оплата послуги фізичною особою, яка відповідно до законодавства України не має РНОКПП:

____________
* - ознака початку коду платежу;

; - розділовий знак;

170501 - шифр органу в системі МВС: РСЦ МВС у Вінницькій області;

; - розділовий знак;

1200005 - код послуги в системі МВС: реєстрація (перереєстрація) автомобіля, автобуса вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката та номерного знака;

; - розділовий знак;

1 - кількість послуг, що підлягають оплаті;

; - розділовий знак;

АА128492 - серія та номер паспорта фізичної особи;

; - розділовий знак;

* - ознака кінця коду платежу.

3. Оплата послуги фізичною особою, яка відповідно до законодавства України має РНОКПП:

____________
* - ознака початку коду платежу;

; - розділовий знак;

420501 - шифр органу в системі МВС: УДМС України у Вінницькій області;

; - розділовий знак;

1100007 - код послуги в системі МВС: оформлення (у тому числі замість втраченого) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дня оформлення заяви-анкети у строк не пізніше ніж через 20 робочих днів;

; - розділовий знак;

1 - кількість послуг, що підлягають оплаті;

; - розділовий знак;

1234567891 - РНОКПП фізичної особи, малолітньої або неповнолітньої дитини;

; - розділовий знак;

* - ознака кінця коду платежу.

4. Оплата послуги іноземцем:

____________
* - ознака початку коду платежу;

; - розділовий знак;

420501 - шифр органу в системі МВС: УДМС України у Вінницькій області;

; - розділовий знак;

1100008 - код послуги в системі МВС: оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін посвідки на тимчасове проживання у строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття документів, передбачених законодавством;

; - розділовий знак;

1 - кількість послуг, що підлягають оплаті;

; - розділовий знак;

LD6031785 - серія та номер паспортного документа іноземця;

; - розділовий знак;

* - ознака кінця коду платежу.

5. Оплата послуги особою без громадянства:

____________
* - ознака початку коду платежу;

; - розділовий знак;

420501 - шифр органу в системі МВС: УДМС України у Вінницькій області;

; - розділовий знак;

1100008 - код послуги в системі МВС: оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін посвідки на тимчасове проживання у строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття документів, передбачених законодавством;

; - розділовий знак;

1 - кількість послуг, що підлягають оплаті;

; - розділовий знак;

S1435692 - серія та номер документа, що посвідчує особу без громадянства;

; - розділовий знак;

* - ознака кінця коду платежу.

(додаток 5 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 06.06.2019 р. N 451)

____________

Опрос