Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку организации и проведения личного приема граждан в Министерстве социальной политики Украины

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 29.01.2019 № 113
действует с 15.03.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.01.2019

м. Київ

N 113

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2019 р. за N 159/33130

Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами), та постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року N 1139 "Про внесення змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України", з метою вдосконалення організації особистого прийому громадян в апараті Міністерства соціальної політики України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 07 листопада 2011 року N 426, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2011 року за N 1320/20058 (зі змінами), що додаються.

2. Управлінню звернень громадян та контролю виконання (С. Гацанюк) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря В. Іванкевича.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
служби зайнятості
(керівника Центрального апарату)

В. Ярошенко

 

Зміни
до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Особистий прийом громадян Міністром соціальної політики України (далі - Міністр) проводиться у громадській приймальні Міністерства у четвертий понеділок кожного парного місяця з 15.00 до 17.00.

У разі відсутності Міністра особистий прийом проводить уповноважена ним посадова особа.

Попередній запис на особистий прийом до Міністра проводиться працівниками відділу звернень та прийому громадян Управління звернень громадян та контролю виконання (далі - Відділ) з 10.00 до 13.00 безпосередньо у день прийому.

Запис громадян на особистий прийом до Міністра проводиться у разі, якщо питання, порушене громадянином, не вирішено після особистого прийому заступниками Міністра відповідно до компетенції.

За дорученням керівництва Мінсоцполітики до проведення попереднього запису громадян на особистий прийом до Міністра можуть залучатися працівники структурних підрозділів Міністерства.

Особистий прийом громадян першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції та державним секретарем (далі - керівники Міністерства) проводиться відповідно до розподілу обов'язків між Міністром, його першим заступником та заступниками лише за попереднім записом у громадській приймальні Міністерства у визначені графіком особистого прийому громадян керівниками Міністерства (далі - графік) дні та час.

У разі відсутності одного з керівників Міністерства особистий прийом громадян проводиться уповноваженою ним посадовою особою.

Графік затверджує та в разі потреби вносить до нього зміни державний секретар за погодженням із Міністром.".

2. У пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Попередній запис на особистий прийом до керівників Міністерства проводиться працівниками Відділу не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення особистого прийому:";

в абзаці восьмому слова "Другої світової" виключити.

3. Пункт 5 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"У разі звернення громадян, поведінка яких створює небезпеку для оточуючих, особистий прийом громадян може бути припинений з одночасним зверненням до уповноважених органів відповідно до компетенції.".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим.

 

Заступник начальника Управління
звернень громадян та контролю
виконання - начальник відділу

Л. Кірік

Опрос