Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке наложения административно-хозяйственных санкций Фондом гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 17.01.2019 № 100
действует с 06.03.2019

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

17.01.2019

м. Київ

N 100

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 лютого 2019 р. за N 151/33122

Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 та частини четвертої, п'ятої статті 33 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року N 11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за N 1584/21896, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Оленчика А. Я.

 

Директор-розпорядник

К. М. Ворушилін

 

ЗМІНИ
до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

1. В абзаці першому пункту 7.1 розділу VII слова ", що притягається до відповідальності," виключити.

2. У розділі IX:

1) абзац шостий пункту 9.2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

2) у пункті 9.3:

абзац третій викласти в такій редакції:

"несвоєчасна сплата (не більше ніж на 15 днів) збору банком до Фонду тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,03 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;";

абзац дванадцятий після слова "відомостей" доповнити словами "у звітності";

абзаци дев'ятнадцятий - двадцять перший викласти в такій редакції:

"Диференціація розмірів штрафів за порушення вимог законодавства щодо подання змін до відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду:

неподання або несвоєчасне подання (більше ніж на 15 днів з дати, коли такі відомості мали бути подані) банком змін до відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,05 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

несвоєчасне подання банком (не більше ніж на 15 днів з дати, коли такі відомості мали бути подані) змін до відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,03 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"подання недостовірних відомостей у разі виникнення змін до відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,02 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.";

3) абзац другий пункту 9.4 викласти в такій редакції:

"Невиконання або несвоєчасне виконання банком рішень Фонду чи розпоряджень про усунення порушень законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб, повторне протягом року вчинення правопорушення банком, щодо якого складено протокол про правопорушення, тягне за собою накладення штрафу у двократному розмірі, але не більше ніж 0,1 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.".

3. У назві додатка 9 до Положення слова ", що притягається до відповідальності," виключити.

 

Начальник відділу стратегії та
нормативно-методологічного забезпечення

Н. О. Лапаєва

Опрос