Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления, выдачи, учета и хранения удостоверений для лиц, получающих государственную социальную помощь в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" и "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью"

Министерство социальной политики Украины
Порядок, Приказ от 11.01.2019 № 35
действует с 01.03.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2019

м. Київ

N 35

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 лютого 2019 р. за N 130/33101

Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"

Відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", що додається.

2. Дозволити до 01 січня 2020 року використовувати для видачі особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", раніше виготовлені бланки посвідчень за зразком, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16 листопада 2007 року N 612 "Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2007 року за N 1349/14616 (зі змінами).

3. Установити, що посвідчення, видані до набрання чинності цим наказом, та посвідчення, видані згідно із пунктом 2 цього наказу, дійсні до закінчення їх терміну дії або до заміни їх в установленому порядку на нові.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 16 листопада 2007 року N 612 "Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2007 року за N 1349/14616 (зі змінами).

5. Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення (В. Музиченко) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Попову.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
охорони здоров'я України

П. Ковтонюк

Уповноважений
Верховної Ради України
з прав людини

Л. Денісова

Голова виконавчого комітету
Всеукраїнської спілки громадських
організацій "Конфедерація громадських
організацій інвалідів України"

В. В. Карпенко

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Виконавчий директор громадської
спілки "Всеукраїнського громадського
об'єднання "Національна асамблея
людей з інвалідністю України"

Н. Скрипка

 

ПОРЯДОК
оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

2. Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" (далі - посвідчення), є документом, що підтверджує призначення державної соціальної допомоги особі з інвалідністю з дитинства та дитині з інвалідністю відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"; державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" (далі - державна соціальна допомога).

II. Оформлення і видача посвідчення

1. Посвідчення оформлюються та видаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за місцем перебування особи на обліку як одержувача державної соціальної допомоги.

У разі утворення об'єднаної територіальної громади орган соціального захисту населення передає посвідчення посадовим особам уповноважених підрозділів з питань соціального захисту населення виконавчих органів рад об'єднаних територіальних громад (за наявності таких осіб) для їх видачі одержувачам державної соціальної допомоги.

2. Посвідчення оформлюється на ім'я особи з інвалідністю з дитинства, дитини з інвалідністю, особи, яка не має права на пенсію, особи з інвалідністю, якій призначено державну соціальну допомогу.

3. На сторінці 1 посвідчення зазначаються відомості про дитину з інвалідністю, особу з інвалідністю з дитинства, особу, яка не має права на пенсію, особу з інвалідністю.

Якщо державна соціальна допомога призначається особам, які мають інвалідність, пов'язану з вадами (ураженням, захворюванням) слуху, зору та опорно-рухового апарату, зазначаються причина та група інвалідності (наприклад: "особа з інвалідністю з дитинства підгрупи AI групи по зору").

Якщо державна соціальна допомога призначена на дитину з інвалідністю чи особу з інвалідністю з дитинства, особу, яка не має права на пенсію, особу з інвалідністю, визнану недієздатною, в посвідченні також зазначаються прізвище, ім'я, по батькові її законного представника (опікуна) (сторінка 2 посвідчення).

Вид державної соціальної допомоги, її розмір і термін призначення зазначаються на сторінках 3, 4 посвідчення.

4. Посвідчення видається безкоштовно особисто одержувачу державної соціальної допомоги (особі з інвалідністю з дитинства, особі, яка не має права на пенсію, особі з інвалідністю).

Якщо державна соціальна допомога призначена на дитину з інвалідністю чи особу з інвалідністю з дитинства, особу, яка не має права на пенсію, особу з інвалідністю, визнану недієздатною, посвідчення видається законному представнику (опікуну) такої особи або іншій особі, яка представляє інтереси недієздатної особи, на підставі нотаріально засвідченої довіреності у разі пред'явлення паспорта та відповідних документів, що підтверджують особу одержувача.

У разі коли особа за станом здоров'я, за її письмовою заявою, не може прибути до органу соціального захисту населення для отримання посвідчення, видача посвідчення проводиться з доставкою за її місцем проживання та покладається на орган соціального захисту населення, в якому особа перебуває на обліку як одержувач державної соціальної допомоги, в межах адміністративно-територіальної одиниці.

Посвідчення оформлюється та видається у день звернення за його отриманням, але не пізніше 15 робочих днів після призначення державної соціальної допомоги.

5. Орган соціального захисту населення видає посвідчення під підпис особи, яка його отримала, у журналі обліку посвідчень за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Передавання органом соціального захисту населення оформлених посвідчень посадовим особам уповноважених підрозділів з питань соціального захисту населення виконавчих органів рад об'єднаних територіальних громад супроводжується реєстром передавання посвідчень (далі - Реєстр) згідно з додатком 2 до цього Порядку. Реєстр складається у двох примірниках, один примірник якого зберігається в органі соціального захисту населення, що передав посвідчення, другий - в уповноваженому підрозділі з питань соціального захисту населення виконавчих органів рад об'єднаних територіальних громад, що отримав посвідчення для його видачі одержувачу державної соціальної допомоги.

III. Облік і зберігання посвідчення

1. Бланки посвідчень (зразок та опис наведено в додатках 3, 4 до цього Порядку) виготовляються на підставі замовлення Міністерства соціальної політики України.

2. Для організації приймання-передавання бланків посвідчень Міністерством соціальної політики України структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій відповідним органам соціального захисту населення згідно з наказами керівників призначаються особи, відповідальні за приймання-передавання посвідчень (далі - відповідальні особи).

3. Після отримання бланків посвідчень та підписання акта приймання-передавання, за формою згідно з додатком 5 цього Порядку, у Міністерстві соціальної політики України відповідальні особи структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій передають їх відповідним органам соціального захисту населення за актом приймання-передавання.

4. Бланки посвідчень до їх видачі в установленому порядку зберігаються у спеціально обладнаних сейфах або металевих шафах.

IV. Порядок анулювання, знищення та оформлення втрати посвідчення

1. Підставами для анулювання посвідчення є:

помилки запису;

смерть одержувача державної соціальної допомоги;

недостовірні відомості в документах, на підставі яких призначено державну соціальну допомогу;

інші випадки, передбачені чинним законодавством.

2. Посвідчення, що стало непридатним для користування, підлягає знищенню.

Знищення проводиться комісіями, які утворюються відповідно до наказів керівників органів соціального захисту населення.

До складу такої комісії має входити не менше ніж три особи. Головою комісії є керівник органу соціального захисту населення.

Про знищення посвідчень складається відповідний акт, який підписують усі члени комісії.

3. Якщо посвідчення стало непридатним для користування або втрачено, за заявою одержувача державної соціальної допомоги видається дублікат посвідчення, про що робиться відмітка в особовій справі.

4. Якщо змінюються відомості про одержувача державної соціальної допомоги, видається нове посвідчення, про що робиться відповідний запис в особовій справі.

При заміні посвідчення одержувач державної соціальної допомоги повертає органу соціального захисту населення, за наявності, попередньо видане посвідчення, яке знищується відповідним органом соціального захисту населення.

 

Генеральний директор
Директорату сім'ї та соціальної
підтримки населення

В. Музиченко

 

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень в ____________________________
                                                    (найменування органу соціального захисту населення)

N з/п

Серія та номер посвідчення

Номер і дата акта приймання-передавання посвідчення

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала посвідчення

Документ, що був пред'явлений під час отримання посвідчення, із зазначенням його реквізитів

Підпис і прізвище особи, яка видала посвідчення

Підпис особи, яка отримала посвідчення

1

2

3

4

5

6

7

Примітка. Графи 1 - 3 заповнюються одразу після приймання бланків посвідчень за актом приймання-передавання.

 

РЕЄСТР
передавання оформлених посвідчень

Від ________________________________________________________________________________
(найменування органу соціального захисту населення)

до ___________________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого підрозділу з питань соціального захисту населення
виконавчого органу ради об'єднаної територіальної громади)

N з/п

Серія та номер посвідчення

Прізвище, ім'я, по батькові особи, на яку видане посвідчення

Дата передавання посвідчення органом соціального захисту населення

Дата отримання посвідчення уповноваженим підрозділом з питань соціального захисту населення виконавчого органу ради об'єднаної територіальної громади

Підпис особи, яка отримала посвідчення

1

2

3

4

5

6

Відповідальна особа

_________________________
(найменування органу
соціального захисту населення)

__________
(підпис)

___________________
(посада, прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

_________________________
(найменування уповноваженого
підрозділу з питань соціального
захисту населення виконавчого
органу ради об'єднаної
територіальної громади)

__________
(підпис)

___________________
(посада, прізвище, ініціали)

 

ЗРАЗОК БЛАНКА ПОСВІДЧЕННЯ

особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"

лицьовий бік

 

 
 
 
УКРАЇНА
 
 
 
 
ПОСВІДЧЕННЯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С. 1

С. 2

Ким видано ________________________________
___________________________________________
 

ПОСВІДЧЕННЯ

Серія N
Державна соціальна допомога

___________________________________________
призначена:
прізвище __________________________________
ім'я _______________________________________
по батькові ________________________________
рік народження _____________________________

фото дитини з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства, особи, яка не має права на пенсію, особи з інвалідністю


Керівник органу соціального
захисту населення __________________________
                                                                      (підпис)

М. П.

Причина та група інвалідності (зазначаються для повнолітніх осіб з інвалідністю); категорія "дитина з інвалідністю" (зазначаються для дітей)
__________________________________________
__________________________________________

(окремо зазначається: інвалідність пов'язана з вадами (ураженням, захворюванням) слуху, зору, опорно-рухового апарату)

Дані про законного представника (опікуна) дитини з інвалідністю або особи з інвалідністю з дитинства, особи, яка не має права на пенсію, особи з інвалідністю, якщо таку особу визнано недієздатною:
прізвище ________________________________
ім'я _____________________________________
по батькові ______________________________
рік народження ___________________________

фото законного представника (опікуна) дитини з інвалідністю або особи з інвалідністю з дитинства, особи, яка не має права на пенсію, особи з інвалідністю (наклеюється за бажанням одержувача)


Дата видачі ______________________________
Керівник органу соціального
захисту населення ________________________
                                                                    (підпис)

М. П.

Номер особової справи ____________________

С. 3

С. 4

Державну
соціальну допомогу призначено
з ____________ 20__ р.
до ____________ 20__ р.
у сумі________ грн

М. П.

_________________
(підпис керівника органу соціального захисту населення)

Державну
соціальну допомогу продовжено
з ____________ 20__ р.
до ____________ 20__ р.
у сумі________ грн

М. П.

_________________
(підпис керівника органу соціального захисту населення)

Державну
соціальну допомогу
продовжено
з ____________ 20__ р.
до ____________ 20__ р.
у сумі________ грн

М. П.

_________________
(підпис керівника органу соціального захисту населення)

Державну
соціальну допомогу
продовжено
з ____________ 20__ р.
до ____________ 20__ р.
у сумі________ грн

М. П.

_________________
(підпис керівника органу соціального захисту населення)

Державну
соціальну допомогу
продовжено
з ____________ 20__ р.
до ____________ 20__ р.
у сумі________ грн

М. П.

_________________
(підпис керівника органу соціального захисту населення)

Державну
соціальну допомогу
продовжено
з ____________ 20__ р.
до ____________ 20__ р.
у сумі________ грн

М. П.

_________________
(підпис керівника органу соціального захисту населення)

Державну
соціальну допомогу
продовжено
з ____________ 20__ р.
до ____________ 20__ р.
у сумі________ грн

М. П.

_________________
(підпис керівника органу соціального захисту населення)

Державну
соціальну допомогу
продовжено
з ____________ 20__ р.
до ____________ 20__ р.
у сумі________ грн

М. П.

_________________
(підпис керівника органу соціального захисту населення)

С. 5

С. 6

Для відміток

Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", дійсне на всій території України.
Згідно зі статтею 1 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", призначається за вибором осіб з інвалідністю з дитинства (законних представників осіб з інвалідністю з дитинства, визнаних недієздатними, та дітей з інвалідністю) державна соціальна допомога відповідно до цього Закону або пенсія чи державна соціальна допомога згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю". Якщо особа з інвалідністю з дитинства чи дитина з інвалідністю має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, такі виплати призначаються одночасно.

 

ОПИС БЛАНКА ПОСВІДЧЕННЯ

особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"

Бланк посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", має форму книжечки розміром 134 ґ 100 міліметрів (у розгорнутому вигляді) у м'якій обкладинці темно-червоного кольору.

На лицьовому боці обкладинки бланка посвідчення розміщено написи, виконані тисненням фольгою золотого кольору:

у верхній частині посередині - "УКРАЇНА";

нижче посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ".

Обкладинка скріплюється із внутрішніми аркушами вкладки двома скобами.

Вкладка складається із 6 сторінок, виготовлених із захищеного паперу, на який нанесено дві захисні сітки (зеленого та синього кольорів). Текст на ній надруковано чорною фарбою.

Способи захисту:

застосування мікрошрифту;

зазначення на першій сторінці під словом "ПОСВІДЧЕННЯ" серії (три великі літери) та номера (шість цифр).

 

АКТ
приймання-передавання бланків посвідчень
від "___" ____________ 20__ року N ____________

Прийнято посвідчення від ______________________________________________________________
                                                     (Міністерство соціальної політики України / найменування органу
                                                                        соціального захисту населення)
через ________________________________________________________________________________
                                                             (посада, прізвище, ініціали відповідальної особи)

N з/п

Серія та номер посвідчення

1

 

2

 

3

 

...

 

Усього отримано: _________________

Відповідальна особа

____________________________
(Міністерство соціальної політики
України / найменування органу
соціального захисту населення,
що передав посвідчення)

_____________________
(посада, прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

___________________________
(найменування органу соціального
захисту населення, що отримав посвідчення)

_____________________
(посада, прізвище, ініціали)

____________

Опрос