Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка принятия решения Советом по государственной поддержке кинематографии и Порядка проведения творческого конкурса (питчинга)

Министерство культуры Украины (2)
Порядок, Приказ от 27.12.2018 № 1143
действует с 22.02.2019

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2018

м. Київ

N 1143

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 січня 2019 р. за N 111/33082

Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу (пітчингу)

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 10 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії про здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу;

Порядок та критерії проведення творчого конкурсу (пітчингу).

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства культури України від 26 квітня 2011 року N 30 "Про затвердження Порядку конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 червня 2011 року за N 687/19425 (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр

Є. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
України з питань кіно

П. Ю. Іллєнко

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна

 

ПОРЯДОК
прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії про здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу

1. Цей Порядок визначає механізм прийняття Радою з державної підтримки кінематографії (далі - Рада) рішення про надання державної підтримки кінематографії у формах, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні".

2. Рада приймає рішення про надання державної підтримки кінопроекту на підставі переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору.

3. Для отримання державної підтримки переможець конкурсного відбору подає до Держкіно заяву про надання державної підтримки у двох примірниках за однією із форм, наведених у додатках 1 - 3 до цього Порядку, до якої додаються документи (далі - додатки до заяви) згідно з додатком 4 до цього Порядку.

Заява та додатки до заяви викладаються державною мовою.

4. Заява та додатки до заяви подаються до Держкіно у паперовій та електронній формі. Приймання заяв здійснює секретар Ради, який є працівником Держкіно.

5. Достовірність інформації, зазначеної у заяві, забезпечують переможці конкурсного відбору.

6. Секретар Ради реєструє заяву у журналі реєстрації заяв на отримання державної субсидії у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу (далі - журнал реєстрації заяв), який ведеться за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

7. Неповний та/або неналежно оформлений комплект документів реєструється та протягом 10 робочих днів повертається переможцю конкурсного відбору з письмовим повідомленням причини повернення з відповідною відміткою у журналі реєстрації заяв.

Журнал реєстрації заяв ведеться в паперовій та електронній формі й розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно.

У разі прийняття секретарем Ради поданих документів один примірник заяви з реєстраційним номером повертається виробнику.

8. Протягом двох днів з дня отримання заяви та додатків до заяви Держкіно передає їх на розгляд Ради.

9. Засідання Ради проводяться у порядку, визначеному статтею 9 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні".

Засідання Ради є відкритими, на них можуть бути присутні представники засобів масової інформації.

10. Питання щодо прийняття рішень Радою про надання державної підтримки кінематографії у формах, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", включаються до порядку денного всіх чергових засідань Ради. У разі розгляду зазначених питань на позачерговому засіданні Ради оголошення про це оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держкіно не пізніше ніж за п'ять днів до такого засідання.

11. Останнє чергове засідання Ради з розгляду питань, передбачених пунктом 10 цього Порядку, проводиться не пізніше 25 листопада поточного року.

12. Рішення про надання державної підтримки приймаються на підставі поданих переможцем конкурсного відбору документів та відповідно до наявних бюджетних коштів.

13. Протягом трьох робочих днів з дня ухвалення рішення Радою Держкіно оприлюднює повний текст рішення та надсилає переможцям конкурсного відбору повідомлення про результати розгляду заяви.

Переможцям конкурсного відбору, заяви яких задоволено, видається довідка за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку, про що робиться відмітка у журналі реєстрації заяв.

Держкіно укладає договір про надання державної підтримки з переможцями конкурсного відбору, заяви яких за рішенням Ради задоволено. До підписання договору про надання державної підтримки не дозволяється вносити зміни до кінопроекту.

14. Виключно за рішенням Ради може бути змінено режисера-постановника фільму, строки виробництва та хронометраж фільму, а також замінено виробника фільму.

Держкіно протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення суб'єкта кінематографії про зміни передає його на розгляд Ради.

Прийняття Радою рішення про зміни можливе лише після підписання договору про надання державної підтримки кінопроекту та за наявності мотивованого письмового звернення суб'єкта кінематографії щодо необхідності таких змін.

15. Рада розглядає звернення на своєму засіданні та приймає відповідне рішення. Держкіно протягом трьох робочих днів з дня ухвалення рішення Радою оприлюднює повний текст рішення Ради на своєму офіційному веб-сайті та надсилає його відповідному суб'єкту кінематографії.

16. Виплата державної підтримки та звітування щодо її використання здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

 

Начальник управління сценічного
і візуального мистецтва

П. М. Білаш

 

Зразок

______________________________________________
(найменування органу, до якого подається заява)
______________________________________________
(найменування суб'єкта кінематографії)

ЗАЯВА

___________________________________________________________________________, включений
                                                                            (найменування суб'єкта кінематографії)
до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів _____________________________________________________________________________________,
                                                             (дата й номер, за яким суб'єкта кінематографії включено до Реєстру)

який отримав довідку про відповідність критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" ___________________________________,
                                                                                                                                                                       (дата й номер довідки)
просить відповідно до статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" надати державну підтримку у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) фільму ____________________________________________
                                                                                                      (назва та вид фільму (документальний, просвітницький, анімаційний,
_____________________________________________________________________________________
              фільм для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільм художньої та культурної
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     значущості (авторський фільм) та фільм-дебют))
в обсязі ______________________________________________________________________________
                                                                       (розмір фінансування у відсотковому та грошовому вираженні,
_____________________________________________________________________________________
                          максимальний розмір фінансової підтримки до 100 відсотків кошторисної вартості виробництва фільму)
включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму.

Додаток:*

___________________
                   (посада)

___________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___ ____________ 20__ р.

 

 

____________
* Додаються документи, передбачені Порядком прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії про здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, затвердженим наказом Міністерства культури України від 27 грудня 2018 року N 1143.

 

Зразок

__________________________________________
(найменування органу, до якого подається заява)
__________________________________________
(найменування суб'єкта кінематографії)

ЗАЯВА

___________________________________________________________________________, включений
                                                                            (найменування суб'єкта кінематографії)
до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів
_____________________________________________________________________________________,
                                                               (дата й номер, за яким суб'єкта кінематографії включено до Реєстру)
який отримав довідку про відповідність критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" ___________________________________,
                                                                                                                                                                (дата й номер довідки)
просить відповідно до статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" надати державну підтримку у формі державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо)*_____________________________________________________________________
                                                                                  (назва та вид фільму (ігровий, анімаційний тощо))
в обсязі до_____________________________________________________________________________
                                                                           (розмір фінансування у відсотковому та грошовому вираженні,
______________________________________________________________________________________
                          максимальний розмір фінансової підтримки до 80 відсотків кошторисної вартості виробництва фільму)
включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму.

Додаток:**

___________________
                 (посада)

___________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___ ____________ 20__ р.

 

 

____________
* Обов'язковою умовою надання такої субсидії є підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менше 20 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму.

** Додаються документи, передбачені Порядком прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії про здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, затвердженим наказом Міністерства культури України від 27 грудня 2018 року N 1143.

 

Зразок

__________________________________________
(найменування органу, до якого подається заява)
__________________________________________
(найменування суб'єкта кінематографії)

ЗАЯВА

___________________________________________________________________________, включений
                                                                        (найменування суб'єкта кінематографії)
до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів
_____________________________________________________________________________________,
                                                          (дата й номер, за яким суб'єкта кінематографії включено до Реєстру)
який отримав довідку про відповідність критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" ___________________________________,
                                                                                                                                                                   (дата й номер довідки)
просить відповідно до статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" надати державну підтримку у формі державної субсидії на виробництво (створення) телевізійного фільму, телевізійного серіалу* ___________________________________________________________
                                                                                               (назва телевізійного фільму або телевізійного серіалу)
в обсязі до____________________________________________________________________________
                                                         (розмір фінансування у відсотковому та грошовому вираженні, максимальний
_____________________________________________________________________________________
                           розмір фінансової підтримки до 50 відсотків кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     телевізійного серіалу)
включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу.

Додаток:**

___________________
                  (посада)

___________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___ ____________ 20__ р.

 

 

____________
* Обов'язковою умовою надання такої субсидії є підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу, в обсязі не менше 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу.

** Додаються документи, передбачені Порядком прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії про здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, затвердженим наказом Міністерства культури України від 27 грудня 2018 року N 1143.

 

Документи

N з/п

Назва документа

Роз'яснення/вимоги

1

Сценарій

 

2

Кошторис фільму (ліміт витрат)

У гривнях

3

Режисерське бачення (експлікація)

Опис стилю, структури та візуальної презентації фільму (1 арк.)

4

Продюсерське бачення

Презентація, що розкриває актуальність проекту, чому він важливий для продюсера персонально, чому тема проекту є універсальною, який емоційний ефект очікується від аудиторії, як продюсер реалізовуватиме проект на всіх стадіях його виробництва (1 арк.)

5

Маркетингова стратегія

Презентація, що відображає стан розвитку проекту, унікальність проекту, його ринкову привабливість, на яку аудиторію спрямований фільм, які фестивалі, кіноринки та ко-продакшн маркети планується відвідати (1 арк.)

6

Договір про передачу чи відчуження виключних майнових авторських прав на сценарій фільму

Копії авторських договорів про створення фільму, а також копії авторських договорів про передачу виключного права на екранізацію (у разі кінематографічного використання літературного першоджерела)

7

Договір про передачу чи відчуження виключних майнових авторських прав на діалоги фільму

Якщо діалоги створені окремо від сценарію фільму

8

Угоди про спільне кіновиробництво

Для фільмів спільного виробництва з іншими країнами

9

Копії установчих документів суб'єкта кінематографії

Якщо заявником є юридична особа

10

Інформація про орієнтовний склад знімальної групи

Оператор-постановник, художник-постановник, композитор та інші; із зазначенням громадянства

11

Лист-гарантія від заявника про відсутність обмежень, передбачених статтею 12 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

 

12

Лист-гарантія від заявника про забезпечення наявності у нього грошових коштів, необхідних для вчасного фінансування виробництва фільму до дати укладення договору про надання державної підтримки

Якщо це вимагається відповідно до частини третьої статті 8 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

13

Документ, що підтверджує сплату платежу за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2 - 4 частини першої статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

 

 

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВ
на отримання державної субсидії у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу

Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації документів

Найменування та місцезнаходження претендента

Прізвище, ім'я, по-батькові, посада особи, що подала документи

Дата й підстави повернення документів

Відмітка про результати розгляду заяви

Гранична сума передбаченої субсидії, грн

Дата видачі довідки про надання субсидії

Прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, яка отримала довідку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ДОВІДКА
про надання суб'єкту кінематографії за рахунок державного бюджету державної субсидії у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу

Надана _______________________________________________________________________________
                                                                             (повне найменування суб'єкта кінематографії)
про те, що він дійсно визнаний отримувачем субсидії у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (назва кінопроекту та розмір субсидії)
за рахунок коштів Державного бюджету України на умовах Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії про здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, затвердженого наказом Міністерства культури України від 27 грудня 2018 року N 1143.

Голова Держкіно

__________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 

Реєстраційний N ____

 

 

"___" ____________ 20__ р.

 

 

____________

Опрос