Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции об организации санаторно-курортного обеспечения в Службе безопасности Украины

СБУ
Приказ от 03.01.2019 № 4
действует с 15.02.2019

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

03.01.2019

м. Київ

N 4

Зареєстрований в Міністерстві юстиції України
28 січня 2019 р. за N 108/33079

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України

Відповідно до статей 10, 13 Закону України "Про Службу безпеки України", з метою удосконалення організації санаторно-курортного та реабілітаційного лікування у Службі безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 10 квітня 2017 року N 202, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 травня 2017 року за N 583/30451, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
генерал армії України

В. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

Уповноважений
Верховної Ради України
з прав людини

Л. Денісова

Голова Профспілки працівників
державних установ України

Ю. М. Піжук

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу репрезентативних
всеукраїнських об'єднань
профспілок на національному рівні

О. О. Шубін

Керівник Секретаріату
СПО сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Голова Об'єднаного комітету
профспілки СБ України

В. Шатілов

 

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України

1. У розділі I:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. В СБУ контроль за санаторно-курортним та реабілітаційним лікуванням та координація заходів щодо їх проведення покладається на ВМУ.";

2) у пункті 6:

абзац перший викласти в такій редакції:

"6. Пільговими путівками (безоплатними, з оплатою у розмірі 25 або 50 відсотків від повної вартості) до санаторіїв за відсутності медичних протипоказань згідно з наказом Центрального управління Служби безпеки України від 11 грудня 2017 року N 706 "Про затвердження медичних показань та протипоказань для направлення осіб на санаторно-курортне лікування до санаторіїв Служби безпеки України", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 січня 2018 року за N 24/31476, забезпечуються не більше одного разу на рік незалежно від строку санаторно-курортного лікування відповідно до чинного законодавства України:";

підпункт 13 доповнити новими абзацами такого змісту:

"неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I, II групи або особами з інвалідністю I групи;

особи, які знаходяться під опікою або піклуванням військовослужбовця, який має право на пільги, та проживають разом з ним.";

3) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Працівникам, які уклали трудовий договір із СБУ (за основним місцем роботи), у тому числі державним службовцям (далі - працівники СБУ), та перебувають на медичному обліку у закладах охорони здоров'я СБУ, та членам їх сімей путівки виділяються відповідно до умов, визначених у колективних договорах первинних профспілкових організацій, підрозділів, закладів СБУ. До членів сімей працівників СБУ належать дружина або чоловік та їхні діти (до 18 років).".

2. Абзац другий пункту 6 розділу III виключити.

3. У пункті 3 розділу IV:

1) у підпункті 1:

абзац п'ятий після слів "(за вислугою строку служби)," доповнити словами "які не мають статусу ветерана військової служби,";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"члени сімей військовослужбовців, яких звільнено зі служби в СБУ за віком, через хворобу (за станом здоров'я) або за вислугою років (за вислугою строку служби), та ветеранів військової служби - копія свідоцтва про шлюб;

копія документа про призначення опікуном/піклувальником над відповідною особою;

копія пенсійного посвідчення;

довідка про реєстрацію місця проживання особи за формою, наведеною у додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року N 207 (далі - форма N 13) - для осіб, які знаходяться під опікою або піклуванням військовослужбовця;";

2) абзац третій підпункту 2 після слова "пенсіонери" доповнити словами "та працівники".

4. У розділі V:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Відбір дітей на санаторно-курортне лікування разом з батьками до санаторіїв для дорослих, дитячого санаторію, санаторію для батьків з дітьми здійснюється СВК відповідно до рекомендацій лікаря-педіатра за місцем перебування на медичному обліку дитини з урахуванням результатів щорічного поглибленого медичного огляду, даних динамічного нагляду та попереднього лікування за наявності медичних показань.";

2) абзац шостий пункту 2 після слів "отримання пенсії" доповнити словами "та копія пенсійного посвідчення";

3) у пункті 5:

абзац третій викласти в такій редакції:

"від 3 до 7 років - до санаторіїв для дорослих, санаторію для батьків із дітьми за наявності медичних показань з батьками за безоплатними путівками;";

абзац четвертий після цифр та слова "18 років" доповнити словами "з батьками";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Діти, у тому числі діти з інвалідністю, віком до 3 років до санаторію не приймаються.";

4) у пункті 20:

в абзаці дев'ятому:

слово "карта" замінити словами "копія карти";

цифри "686/12560." замінити цифрами і словами "686/12560 (далі - карта за формою N 063/о);";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"копія довідки з відповідного органу Пенсійного фонду України про отримання пенсії - для осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

копія пенсійного посвідчення - для осіб, яких звільнено зі служби за віком, станом здоров'я (через хворобу) або за вислугою строку служби (за вислугою років).".

5. У пункті 1 розділу VII:

1) у підпункті 1:

абзац п'ятий після слів "(за вислугою строку служби)," доповнити словами "які не мають статусу ветерана військової служби,";

абзац восьмий доповнити словами "та для військовослужбовців, яких звільнено зі служби за віком, станом здоров'я (через хворобу) або за вислугою строку служби (за вислугою років)";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"паспорта (для дітей віком від 3 до 14 років - свідоцтва про народження) та його копії - для членів сімей усіх категорій осіб, копії довідки з підрозділу кадрового забезпечення про склад сім'ї - для членів сім'ї військовослужбовців;";

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"копії документа (документів), що підтверджує (підтверджують) розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців - для військовослужбовців та членів їх сімей для отримання пільгової путівки;";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"довідки про відсутність контакту з інфекційними хворими за останні три тижні, отриманої за місцем постійного проживання або навчання;

копії карти за формою N 063/о;

копії свідоцтва про шлюб - для членів сімей військовослужбовців, яких звільнено зі служби в СБУ за віком, через хворобу (за станом здоров'я) або за вислугою років (за вислугою строку служби), ветеранів військової служби та працівників СБУ;

копії копія документа про призначення опікуном/піклувальником над відповідною особою;

копії довідки за формою N 13 - для осіб, які знаходяться під опікою або піклуванням військовослужбовця;

копії пенсійного посвідчення;

копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року N 509, - для осіб які прибули з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, з Донецької та Луганської областей;";

2) підпункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"довідки з місця роботи про те, що особа працює в СБУ, паспорта та їх копій - для працівників СБУ.".

6. У розділі VIII:

1) у пункті 2:

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"неодружені повнолітні діти, визнані особою з інвалідністю з дитинства I, II групи або особою з інвалідністю I групи;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий вважати відповідно абзацом дев'ятим - чотирнадцятим;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"діти віком від 3 до 7 років, які направляються до дитячого санаторію, санаторію для батьків з дітьми;";

2) в абзаці четвертому пункту 3 слова "- на період до оформлення пенсії" замінити словами "які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

3) у пункті 6:

абзац третій після слова "не" доповнити словами "мають статусу ветерана військової служби та";

в абзаці шостому слова "вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації або професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів" замінити словами "закладах вищої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти до закінчення закладів освіти".

7. У тексті Інструкції:

слова і цифра "інвалід", "діти-інваліди", "діти-інваліди з дитинства", "інваліди війни I групи", "інваліди I групи" в усіх відмінках і числах, замінити відповідно словами і цифрами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю", "особа з інвалідністю з дитинства", "особа з інвалідністю внаслідок війни I групи", "особа з інвалідністю I групи" у відповідних відмінках і числах;

слова "у віці" замінити словом "віком";

слова і цифри "вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах до закінчення навчальних закладів" замінити словами "закладах вищої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти до закінчення закладів освіти".

 

Начальник Військово-медичного
управління Служби безпеки України

Л. Шугалей

Опрос