Идет загрузка документа (158 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении унифицированной формы акта, составляемого по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) за соблюдением лицензиатом Лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности, и других форм распорядительных документов

Министерство экономического развития и торговли Украины
Распоряжение, Форма, Акт, Уведомление, Приказ от 08.01.2019 № 14
редакция действует с 13.09.2019

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.01.2019

м. Київ

N 14

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 січня 2019 р. за N 101/33072

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, та інших форм розпорядчих документів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 серпня 2019 року N 1300

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", частини другої статті 6 та частини сьомої статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

форму посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

форму акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

форму акта про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії;

форму акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

форму акта про відмову ліцензіата у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

форму акта про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

форму розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

від 16 січня 2017 року N 40 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, та інших форм розпорядчих документів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2017 року за N 189/30057;

від 06 вересня 2017 року N 1303 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 січня 2017 року N 40", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2017 року за N 1175/31043.

3. Департаменту туризму та курортів (Сердюк О. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Тітарчука М. І.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

 

  

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008,
тел. (044) 253-93-94, факс (044) 226-31-81
web: http://www.me.gov.ua
e-mail: meconomy@me.gov.ua
код згідно з ЄДРПОУ 37508596

АКТ
від ____________ N __________
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)
_____________________________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ

  

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження ліцензіата, номер
_____________________________________________________________________________________
телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: __________________________________

вид господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо якого проводиться захід: туроператорська діяльність (79.12).

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю),
наказ від .. N  

Посвідчення (направлення)
від .. N  

Тип заходу державного нагляду (контролю):

  плановий

  позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):

  перевірка

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

  проводився з .. по .. 

Акт заходу державного нагляду (контролю)
N  

Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов:

  не видавалось; видавалось

його вимоги: виконано; не виконано

  проводився з .. по .. 

Акт заходу державного нагляду (контролю)
N  

Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов:

  не видавалось; видавалось

його вимоги: виконано; не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи Мінекономрозвитку:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (посади, прізвища, імена та по батькові)

керівник ліцензіата або уповноважена ним особа
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посади, прізвища, імена та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

  ліцензіатом

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Питання щодо дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов

Ступінь ризику суб'єкта господарю-
вання

Позиція суб'єкта господарю-
вання щодо негативного впливу вимоги законо-
давства (від 1 до 4 балів)*

Відповідь на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ліцензіат не провадить інші види господарської діяльності, крім тих, що визначені абзацом другим частини другої статті 5 ЗУ N 324/95-ВР

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 5 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 8 Ліцензійних умов

2

Туроператорська діяльність провадиться у повному обсязі чи частково відповідно до отриманої ліцензії

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Статті 4, 15 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 3 Ліцензійних умов

3

У керівника ліцензіата, його філії, іншого відокремленого підрозділу наявні вища освіта, що підтверджується документом про вищу освіту, стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років або вища освіта у сфері туризму за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) або науковим рівнями вищої освіти, що підтверджується документом про вищу освіту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 10 Ліцензійних умов

4

У штаті ліцензіата наявні не менш як 30 відсотків працівників, які мають стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років або вищу освіту у сфері туризму за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) або науковим рівнями вищої освіти, що підтверджується документом про вищу освіту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 11 Ліцензійних умов

5

Трудові договори, оформлені з усіма найманими працівниками, наявні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 12 Ліцензійних умов

6

Документи, копії яких подавалися органу ліцензування, а також документи (копії), що підтверджують достовірність даних, які зазначалися здобувачем ліцензії в документах, що подавалися органу ліцензування для отримання ліцензії, та документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, наявні:

Х

Х

Х

Х

Х

Частини друга, четверта статті 15 ЗУ N 324/95-ВР;
пункти 6, 13, абзац перший пункту 14 Ліцензійних умов

6.1

документ, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи) у розмірі, визначеному ЗУ N 324/95-ВР

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини друга, четверта статті 15 ЗУ N 324/95-ВР;
абзац другий пункту 6, пункт 13, абзац перший пункту 14 Ліцензійних умов

6.2

документи, що підтверджують достовірність даних, які зазначені у відомостях щодо місць провадження туроператорської діяльності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 6, пункт 13, абзац перший пункту 14 Ліцензійних умов

6.3

копії документів, що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень, стаж роботи керівника здобувача ліцензії, необхідний для провадження туроператорської діяльності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 6, пункт 13, абзац перший пункту 14 Ліцензійних умов

6.4

договір, укладений із страховою компанією, про обов'язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування туристів, що здійснюють туристичні подорожі

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 6, пункт 13, абзац перший пункту 14 Ліцензійних умов

6.5

документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 13, абзац перший пункту 14 Ліцензійних умов

7

До укладення договору на туристичне обслуговування споживачу туристичних послуг надається в повному обсязі інформація про туристичний продукт

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 191 ЗУ N 324/95-ВР

8

Договори на туристичне обслуговування з туристами (або з туристичними агентами, якщо договори укладаються через туристичних агентів) у письмовій (електронній) формі наявні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 14, пункт 18 Ліцензійних умов

9

Фінансове забезпечення цивільної відповідальності перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи) у розмірі, визначеному ЗУ N 324/95-ВР, наявне

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини друга, четверта статті 15 ЗУ N 324/95-ВР

10

Послуги з туристичного обслуговування, визначені у договорі на туристичне обслуговування, надаються у повному обсязі

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 20 ЗУ N 324/95-ВР

11

Ліцензіат повідомив орган ліцензування про зміни даних, які були зазначені в його підтвердних документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дати набуття таких змін (у разі їх наявності)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 15 Ліцензійних умов

12

Ліцензіат провадить туроператорську діяльність виключно в межах місць провадження такої діяльності, зазначених у відомостях згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 16 Ліцензійних умов

13

Власний веб-сайт наявний

Високий Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 17 Ліцензійних умов

14

Вимога щодо оформлення та видачі туристу платіжного документа (корінець прибуткового ордера, квитанція, касовий чек тощо), який підтверджує внесення туристом до каси ліцензіата вартості туристичних послуг, обумовлених договором на туристичне обслуговування, виконується (у разі оформлення платіжного документа туроператором)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 19 Ліцензійних умов

15

Під час організації туризму ліцензіатом оформлюються та видаються туристу безпосередньо або через турагента такі документи:

Х

Х

Х

Х

Х

Пункт 20 Ліцензійних умов

15.1

договір на туристичне обслуговування або ваучер, якщо договір укладається шляхом видачі ваучера

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 20 Ліцензійних умов

15.2

договір на обов'язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування (крім випадку самостійного укладення такого договору туристом)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 20 Ліцензійних умов

15.3

копії проїзних документів (квитки, у тому числі електронні квитки), якщо перевезення входить до складу послуг, передбачених договором на туристичне обслуговування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 20 Ліцензійних умов

16

Агентські договори з туристичним агентом на посередницьку діяльність з реалізації комплексу туристичних послуг, сформованих ліцензіатом, копії документів, що підтверджують фінансове забезпечення цивільної відповідальності ліцензіата перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи) щодо зазначеної посередницької діяльності, наявні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 21 Ліцензійних умов

17

Облік виданих туристам договорів обов'язкового (медичного та від нещасного випадку) страхування ведеться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 22 Ліцензійних умов

18

Статистичний звіт органу ліцензування подається щороку до 30 березня згідно з додатком 5 до Ліцензійних умов

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 23 Ліцензійних умов

19

Інформування органу ліцензування щодо планового припинення ліцензіатом туроператорської діяльності (ремонт, санітарна обробка місця провадження діяльності тощо) і розміщення інформації про дату та строк припинення такої діяльності на власному веб-сайті та при вході до місця провадження туроператорської діяльності здійснюються вчасно (у разі здійснення такого припинення)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 24 Ліцензійних умов

20

Інформування органу ліцензування щодо позапланового припинення ліцензіатом туроператорської діяльності у зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин здійснюється в місячний строк з дня настання таких обставин (у разі настання таких обставин)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 25 Ліцензійних умов

21

Забезпечено присутність керівника ліцензіата, його заступника або уповноваженої ним особи під час проведення органом державного нагляду (контролю) планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 26 Ліцензійних умов

22

Місце провадження туроператорської діяльності відповідає таким вимогам:

Х

Х

Х

Х

Х

Пункт 27 Ліцензійних умов

22.1

інформаційна вивіска або інформаційна табличка із зазначенням повного найменування ліцензіата наявна

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 27 Ліцензійних умов

22.2

оргтехніка, програмне забезпечення, засоби телефонного зв'язку та доступ до мережі Інтернет наявні

Високий Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 27 Ліцензійних умов

22.3

інформація про режим роботи ліцензіата при вході до місця провадження туроператорської діяльності наявна

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 27 Ліцензійних умов

23

Ліцензіат розмістив на видному та доступному для туриста місці в тій частині місця провадження туроператорської діяльності, де здійснюється укладання договорів на туристичне обслуговування, інформацію та документи:

Х

Х

Х

Х

Х

Пункт 28 Ліцензійних умов

23.1

копію документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності ліцензіата перед туристами

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 28 Ліцензійних умов

23.2

відомості про керівника, заступників керівника (за наявності) і головного бухгалтера ліцензіата та номери їх телефонів (мобільних телефонів у разі наявності), адреси електронної пошти (у разі наявності)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 28 Ліцензійних умов

23.3

книгу відгуків та пропозицій громадян

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 28 Ліцензійних умов

23.4

Закон України "Про туризм"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 28 Ліцензійних умов

23.5

Закон України "Про захист прав споживачів"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 28 Ліцензійних умов

23.6

Ліцензійні умови

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 28 Ліцензійних умов

23.7

місцезнаходження та номери телефонів Мінекономрозвитку, відповідного територіального органу Держпродспоживслужби

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 28 Ліцензійних умов

24

Дотримання мінімального розміру фінансового забезпечення своєї цивільної відповідальності (гарантія банку або іншої кредитної установи) перед туристами, встановленого статтею 15 Закону України "Про туризм", протягом строку дії ліцензії забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 211 Ліцензійних умов

25

Розмір фінансового забезпечення цивільної відповідальності (гарантія банку або іншої кредитної установи) туроператора до встановленого законом мінімального розміру фінансового забезпечення його цивільної відповідальності протягом робочого дня, що настав за днем проведення виплати (у разі проведення виплат за гарантією банку або іншої кредитної установи), приведено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 211 Ліцензійних умов

26

Двічі (за вісім годин та дві години) до запланованого часу відправлення рейсу ліцензіат здійснює перевірку інформації про час його відправлення та в разі затримки рейсу на чотири або більше години від запланованого часу відправлення розміщує інформацію про зазначену затримку на своєму веб-сайті та надсилає на електронну адресу органу ліцензування (у разі надання послуг, пов'язаних із виїзним туризмом та перевезенням)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 251 Ліцензійних умов

27

На веб-сайті туроператора розміщено в довільній формі інформацію про:

Х

Х

Х

Х

Х

Пункт 29 Ліцензійних умов

27.1

туристичних агентів, які провадять посередницьку діяльність із реалізації туристичного продукту туроператора

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 29 Ліцензійних умов

27.2

діючі договори на туристичне обслуговування, укладені безпосередньо туроператором та/або через туристичних агентів, із зазначенням країни тимчасового перебування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 29 Ліцензійних умов

27.3

оновлення інформації, зазначеної в пункті 27.1, не пізніше робочого дня, що настає за днем укладення агентського договору, та її розміщення на своєму веб-сайті протягом року забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 29 Ліцензійних умов

27.4

оновлення інформації, зазначеної у пункті 27.2, не пізніше робочого дня, що настає за днем укладення договору на туристичне обслуговування, та її розміщення на своєму веб-сайті протягом року забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 29 Ліцензійних умов

28

Створення необхідних умов для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до місць провадження туроператорської діяльності забезпечено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 30 Ліцензійних умов

____________
* Заповнюється керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення державного нагляду (контролю):

N

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті

Скорочена назва нормативно-правового акта

найменування

дата і номер

1

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05 квітня 2007 року N 877-V

 

ЗУ N 877-V

2

Закон України "Про туризм"

15 вересня 1995 року N 324/95-ВР

 

ЗУ N 324/95-ВР

3

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності"

11 листопада 2015 року N 991

 

Ліцензійні умови

ОПИС
виявлених порушень Ліцензійних умов

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень Ліцензійних умов

  наявність порушень Ліцензійних умов

N
з/п

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали внаслідок порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про потерпілих (кількість осіб) (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК*
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб Мінекономрозвитку

N
з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповідь на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами Мінекономрозвитку внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу ліцензіата (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені в посвідченні на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта*

N з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи Мінекономрозвитку

Професійна компетентність

Доброчесність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Ця частина Акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою).

Посадові особи Мінекономрозвитку:

____________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

____________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник ліцензіата або уповноважена ним особа

____________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю):

____________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

____________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього Акта на сторінках отримано ..:

____________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою, іншими особами цього Акта
_____________________________________________________________________________________

(уніфікована форма акта із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 02.08.2019 р. N 1300)

 

  

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 253-93-94, факс (044) 226-31-81,
web: http://www.me.gov.ua, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

від ___ ____________ 20__ року

N ______________

Згідно з пунктом ___ плану здійснення заходів державного нагляду (контролю), затвердженого наказом Мінекономрозвитку від ___ ____________ 20__ року N _____, та на підставі наказу Мінекономрозвитку від ___ ____________ 20__ року N ______ ________________________________
                                                                                                                                                                       (назва наказу)
_____________________________________________________________________________________
з ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20__ року буде здійснено плановий захід
державного нагляду (контролю) за додержанням
_____________________________________________________________________________________
                                                    (найменування ліцензіата, ідентифікаційний код юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                    місцезнаходження ліцензіата (місце провадження туроператорської
_____________________________________________________________________________________
                                                    діяльності), номери телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 991 (далі - Ліцензійні умови).

Відповідно до пункту 26 Ліцензійних умов просимо забезпечити обов'язкову присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення в установленому Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" порядку планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог Ліцензійних умов.

Міністр (заступник Міністра)
економічного розвитку
і торгівлі України

 

 

____________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

  

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 253-93-94, факс (044) 226-31-81,
web: http://www.me.gov.ua, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

від ___ ____________ 20__ року

N _______

Видане
_____________________________________________________________________________________
                                (прізвище, ініціали голови та членів комісії Мінекономрозвитку з проведення перевірки)
для проведення відповідно до наказу Мінекономрозвитку від ___ ____________ 20__ року N _____ _________________ перевірки за додержанням ліцензіатом
(планова/позапланова)
_____________________________________________________________________________________
                                                    (найменування ліцензіата, ідентифікаційний код юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                        місцезнаходження ліцензіата (місце провадження туроператорської діяльності))

Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 991, на підставі
_____________________________________________________________________________________
                                        (підстава для проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю))
у строк з ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20___ року.

Перелік питань, які є предметом здійснення позапланового державного нагляду (контролю) та необхідність яких стала підставою для його проведення* ____________________________________

Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу державного нагляду (контролю).

Інформація щодо проведення попередніх заходів державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження туроператорської діяльності
_____________________________________________________________________________________
                                                 (тип і форма заходу державного нагляду (контролю) та строк його здійснення)

Міністр (заступник Міністра)
економічного розвитку
і торгівлі України

 

 

____________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

____________
* Заповнюється в разі проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю).

 

  

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008,
тел. (044) 253-93-94, (044) факс 226-31-81,
web: http://www.me.gov.ua,
e-mail: meconomy@me.gov.ua,
код згідно з ЄДРПОУ 37508596

АКТ
про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

від ____________                                      N __________

_____________________
(населений пункт)

 

Головою комісії _______________________________________________________________________
                                                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та членами комісії: ____________________________________________________________________
                                                                                                    (посади, прізвища, імена та по батькові)
під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 991 (далі - Ліцензійні умови), відповідно до наказу Мінекономрозвитку від ___ ___________ 20__ року N ____ (акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, від ___ ____________ 20__ року N ______) з ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20__ року виявлено, що
_____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування ліцензіата, ідентифікаційний код юридичної особи)
повторно допустив ____________________________________________________________________
                                                                                           (детальний опис порушень, допущених повторно,
_____________________________________________________________________________________
                                                                        з посиланням на конкретні пункти Ліцензійних умов
_____________________________________________________________________________________
                               та зазначенням розпорядчого документа, у якому було зазначено попереднє порушення
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                Ліцензійних умов)

Фото-/відеоматеріали, зроблені під час проведення планового (позапланового) заходу державного
нагляду (контролю), _________________________________________
                                                                                        (наявні/відсутні)

Цей Акт складено на _____ арк. у ______ прим.

Голова комісії

____________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

____________
(підписи)

_____________________________
(ініціали, прізвища)

 

  

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008,
тел. (044) 253-93-94, факс (044) 226-31-81,
web: http://www.me.gov.ua,
e-mail: meconomy@me.gov.ua,
код згідно з ЄДРПОУ 37508596

АКТ
про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії

від ____________                                      N __________

_____________________
(населений пункт)

 

Головою комісії _______________________________________________________________________
                                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та членами комісії: ____________________________________________________________________
                                                                                                   (посади, прізвища, імена та по батькові)
під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 991, відповідно до наказу Мінекономрозвитку від ___ ____________ 20__ року N _____ виявлено, що на момент подання заяви від ___ ____________ 20__ року про отримання ліцензії здобувач ліцензії
_____________________________________________________________________________________
                                             (найменування здобувача ліцензії, ідентифікаційний код юридичної особи)
додав підтвердні документи, у яких зазначив недостовірні дані, а саме:
_____________________________________________________________________________________
                         (зазначаються дані, виявлені під час проведення перевірки, з порівнянням з даними, наданими у
_____________________________________________________________________________________
                                                             документах, поданих разом із заявою про отримання ліцензії)

Фото-/відеоматеріали, зроблені під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), _______________________________
                                                                            (наявні/відсутні)

Засвідчена в установленому порядку копія опису, а також копії документів з недостовірними даними та документи, що підтверджують недостовірність даних, які містяться у документах, додаються до цього Акта та є його невід'ємною частиною.

Цей Акт складено на _____ арк. у _______ прим.

Голова комісії

____________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

____________
(підписи)

_____________________________
(ініціали, прізвища)

 

  

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008,
тел. (044) 253-93-94, факс (044) 226-31-81
web: http://www.me.gov.ua,
e-mail: meconomy@me.gov.ua,
код згідно з ЄДРПОУ 37508596

АКТ
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

від ____________                               N __________

_____________________
(населений пункт)

 

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та члени комісії: ______________________________________________________________________
                                                                                                (посади, прізвища, імена та по батькові)
на підставі порушень, що зазначені в акті, складеному за результатами проведення __________________________ заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом
         (планового/позапланового)
Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 991, від ___ ____________ 20__ року
N _____, у присутності _________________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові керівника ліцензіата (його заступника
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          або іншої уповноваженої особи))
УСТАНОВИЛИ, що ліцензіатом
_____________________________________________________________________________________
                                                       (найменування ліцензіата, ідентифікаційний код юридичної особи)
протягом строку, установленого в розпорядженні про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від ___ ____________ 20__ року N _____, не усунуто такі порушення:
_____________________________________________________________________________________
                                                                (детальний опис порушень, що не були усунуті ліцензіатом,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                     з посиланням на відповідні пункти Ліцензійних умов)
що зафіксовані в акті, складеному за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, від ___ ____________ 20__ року N ____ та дають підставу вважати ліцензіата таким, що не виконав розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері провадження туроператорської діяльності від ___ ____________ 20__ року N _______

Фото-/відеоматеріали, зроблені під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), _______________________________
                                                                           (наявні/відсутні)

Цей Акт складено на _____ арк. у _______ прим.

Голова комісії

____________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

____________
(підписи)

_____________________________
(ініціали, прізвища)

 

  

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008,
тел. (044) 253-93-94, факс (044) 226-31-81,
web: http://www.me.gov.ua,
e-mail: meconomy@me.gov.ua,
код згідно з ЄДРПОУ 37508596

АКТ
про відмову ліцензіата у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

від ____________                               N __________

_____________________
(населений пункт)

 

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та члени комісії: ______________________________________________________________________,
                                                                                               (посади, прізвища, імена та по батькові)
які діють на підставі посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, від ___ ____________ 20__ року N ________, з ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20__ року у ______________________________________________________________,
                                                                            (найменування ліцензіата, ідентифікаційний код юридичної особи та
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             місцезнаходження ліцензіата)
у присутності* ________________________________________________________________________
                                                                    (посада, прізвище та ініціали керівника ліцензіата (його заступника
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        або іншої уповноваженої особи))
установили факт недопуску уповноважених посадових осіб Мінекономрозвитку до здійснення заходу державного нагляду (контролю)
_____________________________________________________________________________________
(зазначаються дії ліцензіата, що свідчать про факт недопуску уповноважених посадових осіб Мінекономрозвитку до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов, зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб Мінекономрозвитку, відмова в доступі посадових осіб Мінекономрозвитку до місць провадження туроператорської діяльності або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки)

Фото-/відеоматеріали, зроблені під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), ___________________________
                                                                    (наявні/відсутні)

Відповідно до вимог пункту 8 частини другої статті 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дії
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (найменування ліцензіата)
є відмовою ліцензіата у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю).

Цей Акт складено на _____ арк. у ________ прим.

Примірник цього Акта надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення**:
_____________________________________________________________________________________
                                               (посада, прізвище та ініціали особи, яка відправила примірник цього Акта)

______________________
(дата)

 

 

____________
(підпис)

Голова комісії

____________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

____________
(підписи)

_____________________________
(ініціали, прізвища)

____________
* У разі відсутності керівника позиція не заповнюється.

** Заповнюється в разі відмови керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої чи довіреної особи отримати примірник цього Акта.

 

  

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008,
тел. (044) 253-93-94, факс (044) 226-31-81,
web: http://www.me.gov.ua,
e-mail: meconomy@me.gov.ua,
код згідно з ЄДРПОУ 37508596

АКТ
про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України

від ____________                               N __________

_____________________
(населений пункт)

 

Мінекономрозвитку, розглянувши _______________________________________________________
                                                                                                                                (реквізити листів, подань,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            найменування органів, які виявили порушення)
склало цей Акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю __________________________________________________________________
                                                                                                                  (найменування ліцензіата)
(ідентифікаційний код юридичної особи ________________, ліцензія __________________________,
                                                                                                                                                     (серія та номер ліцензії (у разі наявності))
видана на підставі _______________________) осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію
                                          (номер і дата рішення про видачу)
проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України
_____________________________________________________________________________________
                                                              (детальний опис порушень законодавства з обґрунтуванням)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Висновок: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(зазначається підсумкова інформація щодо можливості здійснення контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України)

Міністр (заступник Міністра)
економічного розвитку
і торгівлі України

 

 

____________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

  

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 253-93-94, факс (044) 226-31-81,
web: http://www.me.gov.ua, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

від ___ ____________ 20__ року

N ______________

Видано комісією у складі:
голова комісії _________________________________________________________________________
                                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії: _________________________________________________________________________,
                                                                                               (посади, прізвища, імена та по батькові)
що здійснила ________________________ перевірку додержання
                                         (планову/позапланову)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (найменування ліцензіата,
_____________________________________________________________________________________
                                                             ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
            (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника ліцензіата (його заступника або іншої уповноваженої особи))

Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 991 (далі - Ліцензійні умови).

___________________________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові третіх осіб, які взяли участь у здійсненні заходу)

Згідно з актом, складеним за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, від ___ ____________ 20__ року N ____ комісією виявлено порушення Ліцензійних умов:
_____________________________________________________________________________________
                                        (детальний опис порушень з посиланням на відповідні пункти Ліцензійних умов)

Керівнику ліцензіата (заступнику керівника або іншій уповноваженій особі) відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" усунути виявлені порушення у строк до ___ ____________ 20__ року.

Інформацію про усунення порушень надати до Мінекономрозвитку в письмовій формі до ___ ____________ 20__ року.

Невиконання цього розпорядження є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії.

Міністр (заступник Міністра) економічного розвитку і торгівлі України

 
 
_________
(підпис)

 
 
_______________
(ініціали, прізвище)

З цим Розпорядженням ознайомлений та один примірник отримав.

Керівник ліцензіата (його заступник або
інша уповноважена чи довірена особа)

 
____________
(підпис)

 
_______________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

(форма розпорядження із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 02.08.2019 р. N 1300)

____________

Опрос