Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению о порядке составления административных данных относительно осуществления деятельности организаторами торговли, обнародования информации и представления соответствующих документов в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 28.12.2018 № 940
действует с 19.02.2019

ЗМІНИ
до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. У додатку 6:

рядок десятий викласти в такій редакції:

"Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн)";

рядок двадцятий після слова "року" доповнити словами "(якщо фінансовим результатом є збиток)";

рядок двадцять перший після слів "у статутний капітал підприємств (крім" доповнити словами "приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі,";

рядок двадцять третій після слів "законодавством України" доповнити словами "(крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі)";

рядок двадцять четвертий викласти в такій редакції:

"Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (грн)".

2. Рядок четвертий додатка 8 викласти в такій редакції:

"Кошти на поточних рахунках, а також депозити до запитання та строкові депозити, за умовами яких кошти можуть бути повернуті на вимогу в будь-який час у повному обсязі, в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації, грн".

 

Директор департаменту систематизації
та аналізу фінансової звітності
учасників ринків капіталу
та пруденційного нагляду

К. Рафальська

Опрос