Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 28.12.2018 № 940
действует с 19.02.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

28.12.2018

м. Київ

N 940

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2019 р. за N 91/33062

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пунктів 10 та 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року N 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за N 1737/22049 (зі змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року N 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за N 1738/22050 (зі змінами), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року N 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за N 1764/22076 (зі змінами), що додаються.

4. Затвердити Зміни до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 травня 2013 року N 894, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 975/23507 (зі змінами), що додаються.

5. Затвердити Зміни до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року N 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за N 1126/23658 (зі змінами), що додаються.

6. Затвердити Зміни до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року N 2994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за N 144/24921 (зі змінами), що додаються.

7. Адміністративні дані та інформація професійних учасників фондового ринку за 2018 рік подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за формою, у складі та порядку, що встановлені нормативно-правовими актами, чинними на звітну дату складання таких даних та інформації.

8. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду (Рафальська К.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Черкаський

 

 

ЗМІНИ
до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. У додатку 7:

рядок тринадцятий викласти в такій редакції:

"Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн)";

рядок двадцять третій після слова "року" доповнити словами "(якщо фінансовим результатом є збиток)";

рядок двадцять четвертий після слів "у статутний капітал підприємств (крім" доповнити словами "приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі,";

рядок двадцять шостий після слів "законодавством України" доповнити словами "(крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі)";

рядок двадцять сьомий викласти в такій редакції:

"Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (грн)".

2. Рядок шістнадцятий додатка 8 викласти в такій редакції:

"Кошти на поточних рахунках, а також депозити до запитання та строкові депозити, за умовами яких кошти можуть бути повернуті на вимогу в будь-який час у повному обсязі, в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації (грн)".

3. У додатку 9:

рядок дев'ятий після слів "тимчасову адміністрацію" доповнити словами "або проводиться процедура ліквідації";

у рядку дванадцятому:

слово "Депозити" замінити словами "Строкові депозити";

після слів "тимчасову адміністрацію" доповнити словами "або проводиться процедура ліквідації";

рядок двадцятий після слів "тимчасову адміністрацію" доповнити словами "або проводиться процедура ліквідації";

рядок двадцять перший після слів "інвестиційних фондів, які" доповнити словами "не перебувають у біржовому реєстрі, але".

4. У додатку 10:

довідку про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами, після рядка шістнадцятого доповнити новим рядком сімнадцятим такого змісту:

"Грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках, а також доходи, нараховані за ними3, грн".

У зв'язку з цим рядки сімнадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно рядками вісімнадцятим - двадцятим;

довідку про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами, після рядка дванадцятого доповнити новим рядком тринадцятим такого змісту:

"Грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках, а також доходи, нараховані за ними3, грн".

У зв'язку з цим рядки тринадцятий - п'ятнадцятий вважати відповідно рядками чотирнадцятим - шістнадцятим.

 

Директор департаменту систематизації
та аналізу фінансової звітності
учасників ринків капіталу
та пруденційного нагляду

К. Рафальська

Опрос