Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реализации пилотного проекта "Программа восстановления для несовершеннолетних, являющихся подозреваемыми в совершении уголовного правонарушения"

Минюст, Генеральная прокуратура
Порядок, Приказ от 21.01.2019 № 172/5/10
редакция действует с 14.08.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.01.2019

м. Київ

N 172/5/10

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2019 р. за N 87/33058

Про реалізацію пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення"

(назва із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України, Генерального
 прокурора від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства юстиції України,
Генерального прокурора
 від 17 квітня 2020 року N 1473/5/194
,
від 6 серпня 2020 року N 2655/5/362
(який застосовується з
1 липня 2020 року)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про прокуратуру", пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, Мінімальних стандартних правил Організації Об'єднаних Націй, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх ("Пекінські правила"), ухвалених резолюцією N 40/33 від 29 листопада 1985 року Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, та з метою застосування належних правових процедур до учасників кримінального провадження щодо неповнолітніх

НАКАЗУЄМО:

1. Запровадити пілотний проект "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення" (далі - пілотний проект).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України, Генерального
 прокурора від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

2. Пункт 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 17.04.2020 р. N 1473/5/194,
у зв'язку з цим пункти 3 - 7 вважати відповідно пунктами 2 - 6)

2. Затвердити Порядок реалізації пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення", що додається.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України, Генерального
 прокурора від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

3. Офісу Генерального прокурора, Координаційному центру з надання правової допомоги вжити вичерпних заходів, необхідних для реалізації пілотного проекту.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 17.04.2020 р. N 1473/5/194)

4. Координаційному центру з надання правової допомоги:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 17.04.2020 р. N 1473/5/194)

подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади";

до 01 серпня 2020 року подати Міністру юстиції України звіт про результати реалізації пілотного проекту відповідно до цього наказу.

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 17.04.2020 р. N 1473/5/194)

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Смачило І. В. та заступника Генерального прокурора України Єніна Є. В.

 

Міністр юстиції України

П. Д. Петренко

Генеральний прокурор

Ю. В. Луценко

ПОГОДЖЕНО:

 

Директор державної установи
"Центр пробації"

О. Б. Янчук

 

ПОРЯДОК
реалізації пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення"

(назва Порядку із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

1. Цей Порядок встановлює механізм реалізації пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення" на базі системи надання безоплатної правової допомоги (далі - пілотний проект).

(пункт 1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

медіація - добровільна, позасудова процедура, під час якої неповнолітній, який є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, та потерпілий за допомогою посередника намагаються врегулювати конфлікт шляхом укладення угоди про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

посередник - адвокат, включений до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, який пройшов навчання з реалізації Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення.

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

(Порядок доповнено новим пунктом 2
 згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 17.04.2020 р. N 1473/5/194,
у зв'язку з цим пункти 2 - 13 вважати відповідно пунктами 3 - 14)

3. Пілотний проект ґрунтується на відновних підходах у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки та нетяжкі злочини, вчинені неповнолітніми, і включає в себе скоординовану організацію ефективної комунікації між такими неповнолітніми і потерпілими від вчинених ними кримінальних правопорушень з метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, максимально раннього виведення неповнолітніх правопорушників із кримінального процесу з обов'язковим ужиттям узгоджених заходів для їх ресоціалізації та запобігання повторним кримінальним правопорушенням.

(пункт 3 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

4. Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення (далі - Програма), може бути застосована у разі:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

наявності потерпілої сторони - фізичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди;

вчинення неповнолітнім вперше кримінального проступку або нетяжкого злочину;

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

визнання неповнолітнім факту вчинення кримінального правопорушення;

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України, Генерального
 прокурора від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

згоди неповнолітнього і потерпілого на участь у Програмі.

5. У разі якщо обставини кримінального провадження відповідають умовам, визначеним у пункті 4 цього Порядку, прокурор:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 17.04.2020 р. N 1473/5/194)

інформує неповнолітнього, його законного представника та потерпілого, його законного представника (далі - сторони) про можливість реалізації Програми шляхом залучення регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр) посередника та укладення угоди про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення (далі - угода), форма якої наведена у додатку 1 до цього Порядку;

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з
наказами Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 17.04.2020 р. N 1473/5/194
,
від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

роз'яснює, що результати участі у Програмі враховуватимуться під час прийняття рішення про наявність підстав для звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до статей 45, 46 (у разі вчинення неповнолітнім вперше кримінального проступку або необережного нетяжкого злочину), статті 48 Кримінального кодексу України або закриття кримінального провадження на підставі частини четвертої статті 56, пункту 7 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України.

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

6. У разі отримання згоди сторін прокурор пропонує їм заповнити заяву про участь у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, та згоду на обробку персональних даних (далі - заява) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

(пункт 6 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

7. Протягом одного робочого дня після заповнення заяви прокурор передає її та інформацію щодо правової кваліфікації кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється неповнолітня особа, із зазначенням статті (її частини) Кримінального кодексу України, дати закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до регіонального центру.

8. Регіональний центр протягом одного робочого дня після отримання заяви та відповідної інформації від прокурора:

приймає рішення про застосування Програми та видає відповідне доручення для проведення медіації посереднику і передає йому копію заяви та інформацію, отриману від прокурора;

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 17.04.2020 р. N 1473/5/194)

організовує проведення зустрічі між сторонами та посередником.

(абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України,
Генерального прокурора від 17.04.2020 р. N 1473/5/194)

9. Посередник на зустрічі зі сторонами роз'яснює їм процедуру Програми, її наслідки, надає можливість сторонам дійти згоди щодо умов угоди і в разі згоди сторін на її проходження надає їм примірну форму угоди для ознайомлення і визначення дати наступної зустрічі для її укладення. У разі неможливості чи відмови сторін від укладення угоди інформує про це регіональний центр.

10. Для визначення заходів, що можуть бути передбачені в угоді, а також отримання консультативної підтримки з питань їх обрання стосовно конкретного неповнолітнього регіональний центр укладає меморандуми про взаємодію з Державною установою "Центр пробації", установами, організаціями, діяльність яких спрямована, зокрема, на розвиток особистості неповнолітніх, їх ресоціалізацію.

11. Не пізніше наступного робочого дня після укладення угоди, посередник передає її регіональному центру або повідомляє про відмову в її укладенні.

12. Після виконання угоди регіональний центр готує інформацію щодо результатів участі неповнолітнього у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, та надсилає її прокурору.

(пункт 12 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

13. Прокурор:

1) у разі надходження від регіонального центру інформації щодо результатів участі неповнолітнього у Програмі:

до закінчення досудового розслідування - долучає її до кримінального провадження;

після закінчення досудового розслідування - роз'яснює неповнолітньому, який брав участь у Програмі, та його представнику право надавати її самостійно у відповідному судовому засіданні;

2) протягом 7 робочих днів повідомляє регіональний центр про рішення у кримінальному провадженні, прийняте відповідно до частини другої статті 283 Кримінального процесуального кодексу України;

3) протягом 10 робочих днів з моменту набрання законної сили судовим рішенням у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього, який брав участь у Програмі, надає його копію і ґрунтовну інформацію про перебіг досудового розслідування та судового розгляду до Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора.

(підпункт 3 пункту 13 із змінами, внесеними
 згідно з
наказами Міністерства юстиції України,
Генерального прокурора  від 17.04.2020 р. N 1473/5/194
,
від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

14. Для забезпечення реалізації пілотного проекту можуть утворюватися робочі групи за участю прокурора, соціального працівника, психолога, представників регіонального центру та органу пробації.

 

Директор Координаційного центру
з надання правової допомоги

О. П. Бонюк

Начальник управління ювенальної
юстиції Генеральної прокуратури України

Р. В. Романчук

 

Угода
про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення

м. Київ

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
/або _________________________________________________________________________________
                                                               (підприємство, установа, організація - для юридичної особи)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ____________________________________________________ (далі - Потерпілий),
                                                                           (статут, довіреність, положення тощо)
з однієї сторони,
та _______________________________________________________________ (далі - Неповнолітній),
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
з іншої сторони (далі - Сторони), за участю посередника, ___________________________________________, призначеного Регіональним
                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр) _________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (регіональний центр, його місцезнаходження)
уклали цю Угоду про таке.

I. Загальні положення

Сторони за взаємною згодою беруть участь у Програмі, що реалізується на базі системи надання безоплатної правової допомоги, і досягли примирення між собою у кримінальному провадженні щодо
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (стаття Кримінального кодексу України)
та згоди на звільнення Неповнолітнього
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
від кримінальної відповідальності.

II. Обов'язки щодо відшкодування шкоди та інші умови Програми

З урахуванням виду та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, Сторони констатують, що на час укладення угоди Неповнолітній:

  визнав завдану вчиненим кримінальним правопорушенням шкоду та вибачився перед Потерпілим;

  зобов'язується вжити заходів щодо повного відшкодування завданої шкоди в строк до "___" ____________" 20__ року, а саме
_____________________________________________________________________________________
                                                   (спосіб (способи) відшкодування - грошова чи майнова компенсація,
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                         виконання певних робіт тощо)

  бере участь у рекомендованих органом пробації та установами, організаціями, з якими регіональним центром укладені меморандуми про співпрацю, заходах.

III. Інші умови

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                  (пропозиції Потерпілого в інтересах Неповнолітнього, а також будь-які інші погоджені
                                                                                 Сторонами умови (за наявності))

IV. Наслідки невиконання Угоди

Питання щодо невиконання або неналежного виконання Сторонами умов цієї Угоди вирішуються з урахуванням вимог законодавства.

Потерпілий

______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)


 

Неповнолітній

______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)


 

Законний представник
неповнолітнього потерпілого

______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)


 

 
Законний представник

______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)


 

Інші присутні особи:

______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)


 

Інші присутні особи:

______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)


 

Адвокат

______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)


(складено у 3 примірниках)

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 юстиції України, Генерального прокурора від 17.04.2020 р. N 1473/5/194
,
від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

 

 

Регіональному центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у/в
_____________________________________________
        (найменування адміністративно-територіальної одиниці)

Заява про участь у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, та згоду на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________, як
                                                                                                (прізвище та ім'я)
підозрюваний/законний представник/потерпілий (потрібне підкреслити)
у кримінальному провадженні N _________________ цією заявою висловлюю бажання сприяти щирому каяттю у зв'язку із вчиненим кримінальним правопорушенням, активно допомагати його розкриттю і повному відшкодуванню завданих збитків або усуненню заподіяної шкоди.

У зв'язку з цим бажаю взяти участь у Програмі, що здійснюється на базі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Одночасно надаю згоду на обробку таких моїх персональних даних:

Прізвище

 

Ім'я

 

По батькові

 

Дата народження

 

Фактичне місце проживання

 

Номер мобільного телефону

 

Електронна пошта

 

Підозрюваний:

 

 

 

____________
            (дата)

 

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище)

Законний представник:

 

 

 

____________
            (дата)

 

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище)

Потерпілий:

 

 

 

____________
            (дата)

 

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище)

_____________________________________________________________________________________
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПРОКУРОРОМ

Ця заява складена та підписана власноруч у моїй присутності.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:
_____________________________________________________________________________________

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується
____________
          (дата)

Прокурор у кримінальному провадженні

_________________________________________
(посада)


 

____________
(дата)

 

_____________________
(підпис)

(додаток 2 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Генерального прокурора від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

 

 

Прокурору у кримінальному
провадженні N ___________________

Інформація щодо результатів участі неповнолітнього у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення

Дата надходження до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги заяв про участь у Програмі та згоду на обробку персональних даних

 

Учасники та інші сторони Програми

Посередник

 

Підозрюваний

 

Захисник

 

Законний представник підозрюваного

 

Потерпілий

 

Представник потерпілого

 

Вжиті у рамках Програми заходи

Кількість проведених посередником зустрічей з учасниками Програми

 

Роз'яснено зміст та мету програми її учасникам

 

Підозрюваному роз'яснено про відповідальність, яка настає у зв'язку з кримінальним правопорушенням, у вчиненні якого він підозрюється; умови, за яких його може бути звільнено від кримінальної відповідальності або за яких кримінальне провадження може бути закрито (потерпілий, а у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення)

 

Результати участі в Програмі

Програма відновлення завершилася успішно/безрезультатно

 

Неповнолітній підозрюваний щиро покаявся

 

Неповнолітній підозрюваний примирився з потерпілим

 

Досягнуто згоди щодо повного відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків або усунення заподіяної шкоди

 

Учасниками Програми укладено угоду про застосування Програми

 

Умови угоди про застосування Програми виконано повністю

 

Відомості щодо відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків або усунення заподіяної шкоди, а також щодо виконання інших умов угоди про застосування Програми

 

Учасники Програми висловили згоду на звільнення неповнолітнього підозрюваного від кримінальної відповідальності

 

Потерпілий, а у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення

 

Інформація про позитивні зміни у поведінці підозрюваного за результатами вжитих заходів для його ресоціалізації та запобігання повторним кримінальним правопорушенням

 

Додаток: примірник угоди про застосування Програми на ____ арк.

Керівник
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування регіонального центру)

____________
            (дата)

М. П.

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище)

Посередник

 

 

 

____________
            (дата)

 

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище)

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 юстиції України, Генерального прокурора від 17.04.2020 р. N 1473/5/194
,
від 06.08.2020 р. N 2655/5/362,
який застосовується з
01.07.2020 р.)

____________

Опрос