Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики оценивания работы по обеспечению прав лиц с инвалидностью в Министерстве экономического развития и торговли Украины и центральных органах исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра экономического развития и торговли Украины

Министерство экономического развития и торговли Украины
Методика, Приказ от 27.12.2018 № 1984
действует с 01.03.2019

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2018

м. Київ

N 1984

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2019 р. за N 80/33051

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459 (зі змінами), абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1073-р "Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року", з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар'єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

2. Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М. Є.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Голова Державної служби
статистики України

І. Є. Вернер

Тимчасово виконуючий
обов'язки Голови Державної
служби експортного
контролю України

Ю. Лівчин

Голова Державного
агентства резерву України

В. А. Мосійчук

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Голова ГО ВОСОІУ

В. В. Назаренко

Голова Всеукраїнської
громадської організації інвалідів
"Українське товариство глухих"

І. І. Чепчина

Заступник голови
Українського товариства сліпих

М. М. Новосецький

 

МЕТОДИКА
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою захисту і забезпечення повного і рівного здійснення прав та основоположних свобод осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю (далі - оцінювання) у Мінекономрозвитку та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України (далі - ЦОВВ), проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

3. Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах апарату Мінекономрозвитку, закладах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку; апараті Держекспортконтролю; апараті Держстату, його територіальних органах, в установах, закладах, організаціях, що належать до сфери його управління; апараті Держрезерву, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління (далі - суб'єкти оцінювання).

4. Основними завданнями оцінювання є:

1) моніторинг оцінювання, інструментами якого є:

аналіз статистичних даних щодо кількості осіб з інвалідністю серед працівників суб'єктів оцінювання, кількості таких осіб, які зверталися до керівників суб'єктів оцінювання з питань дотримання їх прав і свобод;

аналіз статистичних даних щодо кількості облаштованих належним чином (згідно з вимогами чинного законодавства) об'єктів фізичного оточення, що належать суб'єктам оцінювання (наявність пандусів тощо), а також даних щодо поліпшення соціально-побутових і матеріальних умов осіб з інвалідністю, які є працівниками суб'єктів оцінювання;

2) перевірка виконання вимог законів, нормативно-правових актів щодо дотримання та реалізації прав осіб з інвалідністю суб'єктами оцінювання (Конституція України, Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, Кодекс законів про працю України, Закони України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про охорону праці", "Про відпустки" тощо);

3) надання рекомендацій щодо вдосконалення організації діяльності суб'єктами оцінювання з метою забезпечення та реалізації прав осіб з інвалідністю.

5. Оцінювання базується на принципах:

об'єктивності, що передбачає належну обґрунтованість у виборі змісту оцінки та переліку показників;

прозорості, що передбачає публічний доступ до результатів оцінювання.

6. Оцінювання проводиться за результатами аналізу показників Переліку питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України (далі - Перелік), що додається.

II. Організація і проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюється шляхом надання письмових відповідей на запитання, які сформовані у вигляді тестів.

2. Для оцінювання обирається один з варіантів відповідей щодо кожного запитання, який відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю, шляхом позначення знаком "+".

За відповідь "Так" нараховується 1 бал, за відповідь "Ні" - 3 бали, за відповідь "Інше" - 2 бали.

3. Оцінювання складається з 15 загальних запитань та двох додаткових блоків питань (для закладів освіти та охорони здоров'я суб'єктів оцінювання) відповідно до Переліку.

Якщо за результатами оцінювання роботи суб'єктів оцінювання загальна оцінка становить більше ніж 25 балів, забезпечення реалізації прав осіб з інвалідністю вважається неповним.

4. Для проведення оцінювання створюються постійно діючі робочі групи (далі - робочі групи), до складу яких входять представники структурних підрозділів суб'єктів оцінювання (у кількості не менше ніж п'ять осіб), а також громадських об'єднань, що опікуються питаннями осіб з інвалідністю. Очолює робочу групу голова (не нижче керівника структурного підрозділу суб'єкта оцінювання).

Робочі групи Мінекономрозвитку та ЦОВВ:

проводять оцінювання;

узагальнюють інформацію та опрацьовують пропозиції в частині забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю;

за результатами оцінювання готують аналітичну довідку і до 15 лютого кожного року подають її керівникам суб'єктів оцінювання.

5. Результати оцінювання розміщуються на офіційних веб-сайтах Мінекономрозвитку та ЦОВВ.

6. Керівники суб'єктів оцінювання забезпечують належну організацію проведення оцінювання та вживають заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час оцінювання.

 

Директор департаменту
розвитку підприємництва
та регуляторної політики

Д. В. Гутенко

 

ПЕРЕЛІК
питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України

I. Загальні питання

1. Чи спрямовані проекти законів та інших нормативно-правових актів, що розробляються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України, на дотримання прав осіб з інвалідністю?

 

 


     Так

     Ні

2. Чи дотримуються суб'єкти оцінювання нормативу щодо кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, установленого частиною першою статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (далі - Закон)?

 

 


     Так

     Ні

3. Чи здійснюють суб'єкти оцінювання заходи щодо запобігання та протидії дискримінації осіб з інвалідністю (відповідно до частини другої статті 2 Закону)?

 

 


     Так

     Ні

4. Чи проводиться роз'яснювальна робота (семінари, наради, робочі зустрічі) з працюючими особами з інвалідністю щодо їх прав та обов'язків, а також працівниками суб'єктів оцінювання для забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю під час їх роботи?

 

 


     Так

     Ні

5. Чи забезпечуються права осіб з інвалідністю щодо залучення до суспільного життя нарівні з іншими працівниками суб'єктів оцінювання (відповідно до частини шостої статті 4 Закону)?

 

 


     Так

     Ні

6. Чи виконують суб'єкти оцінювання вимоги частини третьої статті 17 Закону щодо недопущення відмови особі з інвалідністю в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності (за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан здоров'я особи з інвалідністю перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я осіб з інвалідністю)?

 

 

 


     Так

     Ні

     Інше
     ________________________________________________________________________________

7. Чи пропонується особам з інвалідністю необхідне навчання або перекваліфікація (відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю) для подальшого їх працевлаштування?

 

 

 


     Так

     Ні

     Інше
     ________________________________________________________________________________

8. Чи здійснюються заходи щодо поліпшення соціально-побутових, матеріальних умов для працюючих осіб з інвалідністю?

 

 


     Так

     Ні

9. Чи здійснюється звітування Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)?

 

 


     Так

     Ні

10. Чи створено суб'єктами оцінювання безпечні і не шкідливі для здоров'я умови праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності та відновлення працездатності осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону)?

 

 


     Так

     Ні

11. Чи забезпечено безперешкодний доступ осіб з інвалідністю до об'єктів фізичного оточення, які належать суб'єктам оцінювання (наявність пандусів тощо) (відповідно до вимог частини першої статті 26 Закону)?

 

 


     Так

     Ні

12. Чи виділено біля адміністративної будівлі суб'єктів оцінювання місце для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках (відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону)?

 

 

 


     Так

     Ні

     Майданчика немає

13. Чи всі звернення щодо порушення прав осіб з інвалідністю серед працівників суб'єктів оцінювання розглянуто відповідно до вимог законодавства України?

 

 


     Так

     Ні

14. Чи дотримано суб'єктами оцінювання вимоги Кодексу законів про працю України та Закону України "Про відпустки" у частині надання відпусток особам з інвалідністю та батькам дітей з інвалідністю (за зверненням)?

 

 


     Так

     Ні

15. Чи виконуються суб'єктами оцінювання Технічні вимоги на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів, що стосуються доступу до них користувачів з вадами зору та слуху, які є додатком до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року N 3?

 

 


     Так

     Ні

II. Питання для закладів освіти

1. Чи надається закладам освіти переважне право на зарахування дітей із малозабезпечених сімей, у яких:

обидва батьки є особами з інвалідністю;

один з батьків - особа з інвалідністю, інший - помер;

одинока матір є особою з інвалідністю;

батько - особа з інвалідністю, що виховує дитину без матері

(відповідно до вимог частини шостої статті 22 Закону)?

 

 


     Так

     Ні

2. Чи наявні в освітніх програмах навчальних дисциплін питання щодо правового статусу осіб з інвалідністю, міжнародного стандарту забезпечення прав осіб з інвалідністю, особливостей психологічної взаємодії з особами з інвалідністю?

 

 


     Так

     Ні

III. Питання для закладів охорони здоров'я

1. Чи вживаються заходи щодо своєчасного проходження медичного огляду особами з інвалідністю, які є працівниками суб'єктів оцінювання, з метою своєчасного виявлення захворювання та надання їм необхідної медичної допомоги?

 

 


     Так

     Ні

2. Чи всім працюючим особам з інвалідністю суб'єктів оцінювання надано можливість отримувати медичну допомогу, реабілітаційне та санаторно-курортне лікування?

 

 

 


     Так

     Ні

____________

Опрос