Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о деятельности медицинской (военно-врачебной) комиссии МВД

МВД
Приказ от 26.12.2018 № 1061
действует с 12.02.2019

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2018

м. Київ

N 1061

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2019 р. за N 78/33049

Про затвердження Змін до Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС

Відповідно до статей 50, 61, 65, 77 Закону України "Про Національну поліцію", статті 21 Закону України "Про Національну гвардію України", статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", частини десятої статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", статті 70 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до вимог законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 квітня 2017 року N 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2017 року за N 559/30427, що додаються.

2. Управлінню охорони здоров'я та реабілітації МВС (Коробка В. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Тахтая О. В.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Командувач
Національної гвардії України
генерал-полковник

Ю. В. Аллеров

Голова Національної поліції

С. М. Князєв

Заступник Міністра
охорони здоров'я України

П. Ковтонюк

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. В. Іллічов

 

ЗМІНИ
до Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС

1. Розділ I доповнити новим пунктом 6 такого змісту:

"6. Лікарська експертиза кандидатам на службу в поліцію, кандидатам до вступу до навчальних закладів, військово-лікарська експертиза щодо резервістів, кандидатів на військову службу за контрактом, кандидатів до вступу до ВВНЗ проводиться за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу охорони здоров'я МВС, відповідно до вимог чинного законодавства.".

2. У розділі VI:

1) доповнити розділ після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Згідно з Актом про нещасний випадок та відповідною медичною документацією, складеною за результатами лікування особи, що отримала поранення (травму), ВЛК може прийняти постанову про їх причинний зв'язок".

У зв'язку із цим пункти 4 - 14 вважати відповідно пунктами 5 - 14;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Якщо у поліцейського під час обстеження виявлено гостре захворювання, загострення хронічного захворювання, наслідки травми (поранення), що потребують лікування (динамічного нагляду), постанова щодо придатності до служби в поліції приймається після закінчення необхідного лікування за його результатами та визначеними наслідками цього захворювання, травми (поранення). Якщо за результатами проведеного обстеження та лікування особа додатково потребує медико-психологічної реабілітації, ВЛК зазначає про це у своїй постанові.";

3) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. У разі встановлення непридатності поліцейського до служби на посаді за індивідуальними психофізіологічними особливостями ВЛК одночасно з погодженням керівника поліції, керівників органів (закладів, установ) поліції, яким згідно із законом та іншими нормативно-правовими актами надано право призначати та звільняти з посад, розглядає питання щодо його придатності до служби в поліції на посаді, не вказаній у Таблиці вимог, у порядку, визначеному пунктом 9 цього розділу.".

3. Пункт 1 розділу VII доповнити новим абзацом такого змісту:

"В окремих випадках медичний огляд проводиться іншими ВЛК (за місцем проживання) згідно з направленням командира військової частини (начальника управління, закладу, установи).".

4. У розділі VIII:

1) у пункті 9:

абзац перший та підпункт 1 викласти в такій редакції:

"9. Постанови ВЛК про причинний зв'язок поранень (контузій, травм, каліцтв) та захворювань поліцейських, колишніх осіб рядового і начальницького складу приймаються з такими формулюваннями:

1) "Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, отримане під час виконання службових обов'язків у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, із захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України" - якщо поранення (контузія, травма, каліцтво) одержане за зазначених обставин;";

у підпункті 3 слова "у зв'язку з виконанням" замінити словами "під час виконання";

доповнити новим підпунктом 10 такого змісту:

"10) "Захворювання, ТАК, одержане під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення" - якщо захворювання виникло під час перебування безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, або коли захворювання, яке виникло до цього, у зазначений період досягло такого розвитку, що призводить до непридатності до служби, а також у разі хронічних, повільно прогресуючих захворювань, якщо їх перші прояви відносяться до періоду участі в антитерористичній операції, що підтверджується медичними документами про початок захворювання (погіршення стану здоров'я) в той період.";

2) у пункті 10 цифри та слово "1 - 9 пункту 9" замінити цифрами та словом "1 - 10 пункту 9";

3) пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Установлення причинного зв'язку захворювань, поранень (контузій, травм, каліцтв), що призвели до смерті поліцейських, колишніх поліцейських, військовослужбовців, колишніх військовослужбовців, колишніх осіб рядового чи начальницького складу, проводиться штатними ВЛК з урахуванням раніше прийнятої постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювань, поранень (за її наявності), висновку патолого-анатомічного дослідження (судово-медичної експертизи) про причину їх смерті. Лікарська довідка про причину смерті (без проведення патолого-анатомічного дослідження) може бути врахована ВЛК, як виняток, у разі підтвердження діагнозу медичною документацією, складеною за життя цієї особи.".

5. У додатках до Положення:

1) у додатку 1:

статтю 31 викласти в такій редакції:

"

31

Сліпота або розлади зору, порушення кольоровідчуття (H53 - H54)

а) відсутність очного яблука, сліпота одного ока, гострота зору з корекцією одного ока нижче 0,1 або одного ока 0,3 і нижче при гостроті зору іншого від 0,3 до 0,1 (з корекцією)

Кандидати на службу
непридатні
Поліцейські
непридатні до служби

б) гострота зору з корекцією нижче 0,5

Кандидати на службу
непридатні

Поліцейські

придатність визначається індивідуально

придатні


в) гострота зору з корекцією від 0,5 до 0,8

Кандидати на службу

придатні

непридатні

придатні


Поліцейські

придатні

придатність визначається індивідуально

придатні


г) дихромазія, аномальна трихромазія типів A, B

Кандидати на службу

придатні на посади,  що не потребують нормального кольоровідчуття

непридатні

придатні на посади, що не потребують нормального кольоровідчуття


Поліцейські
придатність визначається індивідуально

";

пункт "в" статті 40 викласти в такій редакції:

"

 

в) із серцевою недостатністю I ступеня

Кандидати на службу
непридатні

Поліцейські

придатність визначається індивідуально

придатні


";

пункт "в" статті 56 викласти в такій редакції:

"

 

в) із незначним порушенням функції

Кандидати на службу

придатні

непридатні

придатні


Поліцейські

придатні

придатність визначається індивідуально

придатні


";

пункт "б" статті 68 викласти в такій редакції:

"

 

б) обмежені форми гніздового облисіння та себорея, ускладнена абсцедивними вуграми

Кандидати на службу

 

непридатні

придатні


Поліцейські

придатність визначається індивідуально

придатні


";

2) у додатку 2:

статті 30, 31 викласти в такій редакції:

"Стаття 30. Вид і ступінь аномалії рефракції визначаються скіаскопією, за необхідності - рефрактометрією. У граничних випадках обстеження проводиться в умовах циклоплегії.

Експертна постанова щодо осіб з аномаліями рефракції приймається з урахуванням ступеня аметропії та гостроти зору відповідно до вимог цієї статті та статті 31.

Під час прийняття рішення враховуються дані огляду очного дна щодо виявлення дистрофічних змін, які зумовлюють застосування статті 26.

Кандидати на службу в поліцію, що проходять огляд за графами I, IV, визнаються непридатними за наявності короткозорості чи далекозорості більше 6,0 Д або астигматизму будь-якого виду з різницею рефракції у двох основних меридіанах більше 3,0 Д.

Кандидати на службу, які проходять огляд за графами II, III, можуть мати короткозорість чи далекозорість не більше 3,0 Д або астигматизм будь-якого виду не більше 2,0 Д.

Вимоги до показників аномалії рефракції у кандидатів на навчання:

у цивільних осіб, що вступають до навчальних закладів і проходять медичний огляд за графами I, IV, поліцейських, які вступають на заочні факультети і відділення навчальних закладів МВС і проходять огляд за графою IV, допускаються короткозорість чи далекозорість не вище 6,0 Д, астигматизм будь-якого виду не більше 3,0 Д;

поліцейські та цивільні особи, які вступають до навчальних закладів, що готують спеціалістів служби безпеки дорожнього руху або патрульної служби, та які проходять медичний огляд за графами II, III, визнаються придатними за наявності короткозорості або далекозорості не більше 3,0 Д або астигматизму будь-якого виду не більше 2,0 Д.

Стаття 31. Під час прийняття постанов ВЛК щодо кандидатів на службу за графами I, IV та поліцейських при звільненні зі служби враховується гострота зору з корекцією; щодо кандидатів на службу, поліцейських при визначенні придатності до служби на посадах за графами II, III, кандидатів до вступу на навчання - без корекції та з корекцією.

Вимоги до показників гостроти зору у осіб, що проходять медичний огляд ВЛК, кандидатів на службу в поліцію:

у кандидатів на службу в поліцію, що проходять огляд за графами I, IV, гострота зору з корекцією має бути не нижче 0,5 на кожне око або бінокулярно;

кандидати на службу за графою II можуть мати гостроту зору кожного ока не нижче 0,5, з корекцією - 0,8 та вище на кожне око або бінокулярно;

кандидати на службу, які проходять огляд за графою III, повинні мати гостроту зору кожного ока без корекції не нижче 0,6.

Вимоги до показників гостроти зору у кандидатів на навчання:

у цивільних осіб - вступників на навчання до навчальних закладів, що проходять медичний огляд за графами I, IV, поліцейських, які вступають на заочні факультети і відділення навчальних закладів МВС і проходять огляд за графою IV, гострота зору кожного ока з корекцією має бути не нижче 0,5;

у поліцейських та цивільних осіб, які вступають до навчальних закладів, що готують спеціалістів служби безпеки дорожнього руху або патрульної служби, та які проходять медичний огляд за графами II, III, гострота зору без корекції має бути не нижче 0,6, з корекцією - 0,8 - 1,0 на одне око або бінокулярно.

Ураховується гострота зору з корекцією будь-якими лінзами. У разі корекції анізометропії звичайними сферичними лінзами гострота зору враховується з корекцією, що практично переноситься, з різницею в силі лінз для обох очей не більше 2,0 Д.

В осіб, які користуються контактними лінзами, гострота зору визначається з корекцією пробними окулярними лінзами. Такі особи повинні користуватися звичайними окулярами, гострота зору з якими дає змогу забезпечити виконання службових обов'язків.

При стійкому спазмі, парезі або паралічі акомодації необхідне обстеження за участю невропатолога, терапевта та лікарів інших спеціальностей. Якщо спазм, парез або параліч акомодації зумовлені захворюваннями нервової системи, внутрішніх або інших органів, постанова приймається за основним захворюванням.

При спазмі, парезі або паралічі акомодації на одному або обох очах після невдалого стаціонарного лікування придатність оглянутих до служби за всіма графами Переліку захворювань визначається індивідуально залежно від гостроти зору та ступеня аномалії рефракції з урахуванням вимог цієї статті та статті 30.

Під час діагностики видів і ступенів порушення кольоровідчуття слід керуватися методичними вказівками до поліхроматичних таблиць Рабкіна та за можливості даними аномалоскопії. Під час заповнення офтальмологічного розділу медико-експертної документації обов'язково вказуються номери таблиць, які досліджуваний не розпізнає.

Особи з аномальною трихромазією типу C визнаються придатними до служби та вступу на навчання до навчальних закладів, з дихромазією - непридатними за всіма графами.

За наявності аномальної трихромазії типів A та B придатність до служби за графами I, IV визначається індивідуально з урахуванням специфіки служби на посадах, не пов'язаних з необхідністю розрізняти кольори.

Постанова виноситься з таким формулюванням:

"Придатний до служби в поліції на посаді _____________________________________________________________________________________,
                                                                                                         (посада)
що не потребує нормального кольоровідчуття".

При винесенні постанов щодо кандидатів на вступ на навчання за графами I, IV слід зазначити:

"Придатний до вступу __________________________________________________________________
                                                                               (найменування навчального закладу)
з подальшим використанням на посадах, які не потребують нормального кольоровідчуття".

Кандидати на службу в поліції на посадах водіїв-співробітників та водіїв оперативного транспорту усіх типів автомобілів за наявності в них аномальної трихромазії типів A або B визнаються непридатними.

Кандидати на службу та вступ на навчання, поліцейські, які вступають на навчання до навчальних закладів з подальшим використанням на посадах за графами II, III Переліку захворювань, за наявності аномальної трихромазії типів A або B визнаються непридатними до служби та навчання.";

у статті 40:

абзаци другий - п'ятий замінити п'ятьма абзацами такого змісту:

"До пункту "а" належать:

хронічна ішемічна хвороба серця із СН III - IV стадії;

стенокардія напруги III - IV ФК;

аневризма серця, великовогнищевий кардіосклероз після трансмурального або повторного інфаркту міокарда незалежно від стадії СН або порушень ритму та провідності;

поєднання стенокардії напруги III ФК і стенокардії спокою та СН II стадії;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - сімнадцятим;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"стенокардія напруги I та II ФК, атеросклеротичний кардіосклероз із СН I ступеня;";

абзац чотирнадцятий статті 71 викласти в такій редакції:

"нефіксовані викривлення хребта I ступеня з кутом відхилення осі хребта більше 5° та остеохондропатичний кіфоз (кінцева стадія захворювання);";

абзац дев'ятнадцятий статті 72 викласти в такій редакції:

"відсутність трьох пальців на рівні дистальних кінців середніх фаланг на обох руках, другого пальця на рівні п'ястково-фалангового суглоба та третього - п'ятого пальців на рівні дистальних кінців середніх фаланг на одній руці, другого - п'ятого пальців на рівні дистальних кінців середніх фаланг на одній руці, другого - четвертого пальців на рівні дистальних кінців середніх фаланг на одній руці, першого або другого пальця у правші або лівші.";

3) абзаци перший, другий пункту 2 додатка 14 викласти в такій редакції:

"2. Медичний огляд здійснюється в порядку та з урахуванням вимог, зазначених у розділі III Положення, з обов'язковим психологічним та психофізіологічним обстеженням особи.

Особам, які проходять медичний огляд, крім обстеження, передбаченого пунктом 9 розділу III Положення, додатково здійснюються такі дослідження:

визначення лейкоцитарної формули;

біохімічний аналіз крові (білірубін, білок, холестерин, АсТ, АлТ, тимолова проба);

визначення групи та резус-належності крові.".

 

Начальник Управління охорони здоров'я
та реабілітації Міністерства
внутрішніх справ України

В. І. Коробка

Опрос