Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка разработки номенклатуры материальных ценностей государственного резерва и норм их накопления, в том числе неснижаемого запаса

Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Приказ от 28.12.2018 № 2003
действует с 19.02.2019

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2018

м. Київ

N 2003

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2019 р. за N 76/33047

Про затвердження Порядку розробки номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про державний матеріальний резерв"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розробки номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу, що додається.

2. Департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства резерву України.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

І. Насалик

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

І. Руснак

Міністр внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

П. Демчина

В. о. Голови Державної
прикордонної служби України

О. Бляшенко

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Голова Державного агентства
резерву України

В. А. Мосійчук

Голова Державної служби
статистики України

І. Вернер

 

ПОРЯДОК
розробки номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм розробки номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу, крім номенклатури матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

незнижуваний запас матеріальних цінностей державного резерву - мінімальний (постійно підтримуваний) обсяг зберігання матеріальних цінностей у державному резерві;

номенклатура матеріальних цінностей державного резерву - визначений перелік найменувань матеріальних цінностей, що підлягають закладенню до державного резерву;

норма накопичення матеріальних цінностей державного резерву - рівень накопичення запасів у державному резерві відповідно до потреби.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про державний матеріальний резерв" (далі - Закон).

II. Розробка номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу

1. Розробка номенклатури матеріальних цінностей державного резерву здійснюється відповідно до призначень державного матеріального резерву, визначених Законом.

2. Формування номенклатури матеріальних цінностей державного резерву та визначення норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу, здійснюються Держрезервом на основі пропозицій центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим (далі - заінтересовані органи).

3. Під час відбору матеріальних цінностей для формування номенклатури матеріальних цінностей державного резерву враховуються такі фактори впливу:

геополітичні (національність, клімат, наявність природних ресурсів, кількість населення);

економічні (розвиток і перевага галузей промисловості, інфраструктура);

оперативні (концепції розвитку державного резерву, зовнішні фактори впливу, фактори науково-технічного прогресу);

оцінка попиту в минулому (чинна номенклатура в цілому або окремі номенклатурні позиції);

прогнозна оцінка попиту (нова номенклатура);

універсальність призначення матеріальних цінностей;

важливість матеріальних цінностей для виконання призначень, визначених для державного матеріального резерву;

придатність матеріальних цінностей для довготривалого зберігання - не менш як 24 місяці.

4. Заінтересовані органи розробляють пропозиції щодо номенклатури матеріальних цінностей і норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу, з урахуванням факторів впливу, визначених у пункті 3 цього розділу, і подають їх разом з розрахунками та обґрунтуваннями до Держрезерву для опрацювання та узагальнення.

Інформація про потребу в сировинних, матеріально-технічних та продовольчих ресурсах для забезпечення стратегічних потреб держави в мирний час подається за формою згідно з додатком.

5. Норми накопичення сировинних, матеріально-технічних та продовольчих ресурсів, призначених для забезпечення стратегічних потреб держави в мирний час, установлюються на рівні, еквівалентному 30 - 90-денному забезпеченню, незнижуваного запасу - не менше ніж сім діб забезпечення.

Незнижуваний запас визначається за потреби за кожною номенклатурною позицією.

6. Підготовка пропозицій щодо норм накопичення матеріальних цінностей здійснюється на основі даних аналізу обсягів виробництва та споживання, видобутку, імпорту, експорту, статистичної звітності, матеріальних балансів, інших даних.

7. З метою опрацювання наданих пропозицій та формування номенклатури матеріальних цінностей державного резерву Держрезерв може утворювати робочу групу відповідно до законодавства.

8. Після отримання пропозицій та рекомендацій робочої групи Держрезерв готує проект рішення Кабінету Міністрів України про затвердження номенклатури матеріальних цінностей державного резерву та подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

9. Перегляд номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу, здійснюється за потреби, але не рідше ніж раз на п'ять років.

10. Норми накопичення та незнижуваного запасу матеріальних цінностей державного резерву визначаються розрахунковим методом з урахуванням стратегічних потреб держави.

Для здійснення розрахунку норм накопичення та незнижуваного запасу матеріальних цінностей державного резерву використовуються такі показники:

тривалість забезпечення матеріальними цінностями державного резерву потреб економіки у днях;

кількість населення встановлюється з урахуванням завдань, які необхідно вирішувати з використанням конкретної номенклатурної позиції матеріальних цінностей державного резерву.

11. Норма накопичення матеріальних цінностей державного резерву розраховується за формулою

Qi = Fie х к / 360, де

Qi - норма накопичення і вид матеріальних цінностей державного резерву в натуральному вираженні;

Fie - значення річного обсягу споживання матеріальних цінностей в натуральному вираженні;

к - тривалість забезпечення матеріальними цінностями державного резерву потреб економіки у днях.

Незнижуваний запас матеріальних цінностей державного резерву розраховується за формулою

Ni = Gin х к / 360, де

Ni - розмір незнижуваного запасу в натуральному вираженні;

Gin - нижня границя споживання матеріальних цінностей за рік в натуральному вираженні;

к - тривалість забезпечення матеріальними цінностями державного резерву потреб економіки у днях.

Нижня границя споживання матеріальних цінностей за рік в разі неможливості її визначення встановлюється в розмірі 50 % річного споживання.

 

Директор департаменту стратегічного
розвитку сектору оборони та безпеки

А. П. Тивончук

 

Форма
(ступінь секретності визначається після заповнення)

ІНФОРМАЦІЯ
про потребу в сировинних, матеріально-технічних та продовольчих ресурсах для забезпечення стратегічних потреб держави в мирний час

______________________________________________________________
(найменування заінтересованого органу)

N
з/п

Код ресурсу згідно з Державним класифікатором продукції та послуг

Назва сировинного, матеріально-технічного, продовольчого ресурсу

Одиниця виміру

Рівень накопичення

Незнижуваний запас

Обґрунтування

1

2

3

4

5

6

7

____________

Опрос