Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Авиационных правил Украины "Общие требования к медицинской сертификации штурманов, бортинженеров, бортрадистов и бортоператоров"

Государственная авиационная служба Украины
Приказ, Правила от 27.12.2018 № 1374
действует с 08.02.2019

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2018

м. Київ

N 1374

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 січня 2019 р. за N 74/33045

Про затвердження Авіаційних правил України "Загальні вимоги до медичної сертифікації штурманів, бортінженерів, бортрадистів та бортоператорів"

Відповідно до частин першої, п'ятої статті 11, статті 49 Повітряного кодексу України, пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року N 520, абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами), додатка 1 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України наказую:

1. Затвердити Авіаційні правила України "Загальні вимоги до медичної сертифікації штурманів, бортінженерів, бортрадистів та бортоператорів" (далі - Авіаційні правила), що додаються.

2. Департаменту льотної експлуатації (Лісняк О. І.) забезпечити в установленому законодавством порядку:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) розроблення до 01 березня 2019 року всіх необхідних процедур, пов'язаних з введенням Авіаційних правил;

3) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті.

3. Установити, що протягом перехідного періоду, який передбачається до 31 грудня 2019 року, медичні сертифікати штурманів, бортінженерів, бортрадистів та бортоператорів, видані відповідно до Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27 березня 2007 року N 243, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2007 року за N 393/13660, залишаються чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державіаслужби

О. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра
інфраструктури України

В. Довгань

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Виконавчий Віце-президент
конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

 

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ
"Загальні вимоги до медичної сертифікації штурманів, бортінженерів, бортрадистів та бортоператорів"

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила встановлюють загальні вимоги до медичної сертифікації заявників на отримання свідоцтв штурманів, бортінженерів, бортрадистів та бортоператорів або власників цих свідоцтв, умов видачі, продовження або відновлення строку дії медичного сертифіката, внесення змін, обмеження, призупинення строку дії та анулювання медичного сертифіката, оформлення медичного сертифіката замість втраченого або викраденого або його обміну, прав та обов'язків власників медичних сертифікатів.

2. Ці Авіаційні правила застосовуються до заявників на отримання свідоцтв штурманів, бортінженерів, бортрадистів та бортоператорів і власників цих свідоцтв, які виконують свої обов'язки відповідно до законодавства України.

3. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

заявник - фізична особа, яка подала у встановленому цими Авіаційними правилами порядку заявку на отримання медичного сертифіката;

медичний сертифікат - документ, який видається уповноваженим органом/АеМС/АМЕ і засвідчує відповідність особи медичним вимогам;

медична сертифікація - комплекс медичних обстежень фізіологічного стану органів і систем організму авіаційного персоналу з метою визначення його придатності безпечно виконувати права, що надані свідоцтвом;

медичний огляд - огляд, пальпація, перкусія, аускультація та інші методи обстеження для визначення медичного стану особи виконувати права, що надані відповідним свідоцтвом;

обмеження - стан, що фіксується у медичному сертифікаті, якого необхідно дотримуватися під час користування правами, що надані відповідним свідоцтвом.

Інші терміни, що використовуються в цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених в Повітряному кодексі України та стандартах ICAO.

4. У цих Авіаційних правилах абревіатури мають такі значення:

АеМС - авіаційний медичний центр;

АМЕ - авіаційний медичний експерт;

ПС - повітряне судно.

5. Перелік АеМС та АМЕ розміщується на офіційному веб-сайті Державної авіаційної служби України (далі - уповноважений орган).

6. Медична сертифікація заявників на отримання свідоцтв штурманів, бортінженерів, бортрадистів та бортоператорів і власників цих свідоцтв проводиться АеМС та АМЕ.

7. До власників свідоцтв штурманів, бортінженерів, бортрадистів та бортоператорів застосовуються вимоги, встановлені пунктом MED.A.020 додатка IV до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року N 565, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за N 1056/30924 (далі - Авіаційні правила України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації").

У випадках, зазначених в пункті MED.A.020 додатка IV до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації", власники свідоцтва штурмана, бортінженера, бортрадиста, бортоператора звертаються за консультацією до АеМС або АМЕ. АеМС або АМЕ оцінює їх стан здоров'я та приймає рішення щодо можливості подальшого використання ними відповідних прав.

II. Загальні вимоги до медичних сертифікатів

1. Власники свідоцтв штурмана, бортінженера, бортрадиста та бортоператора не можуть виконувати свої професійні обов'язки без чинного медичного сертифіката.

2. Заявники та власники свідоцтв штурмана, бортінженера, бортрадиста та бортоператора повинні мати медичний сертифікат 2 класу.

3. Строк дії медичного сертифіката, відповідних оглядів і обстежень розраховується з дати проведення медичної сертифікації в разі первинної видачі або поновлення, з дати завершення строку дії попереднього медичного сертифіката - у разі продовження його дії та визначається з урахуванням віку заявника на дату проходження медичної сертифікації і становить:

для штурмана та бортінженера - 12 місяців (скорочується до 6 місяців після досягнення ними 60-річного віку);

для бортрадиста та бортоператора віком:

до 40 років - 60 місяців;

40 - 50 років - 24 місяці;

50 - 60 років - 12 місяців;

понад 60 років - 6 місяців.

Медичний сертифікат, який видано до досягнення:

40-річного віку, втрачає чинність, коли заявникові виповнюється 42 роки;

50-річного віку, втрачає чинність, коли заявникові виповнюється 51 рік.

4. Медичні огляди для продовження дії медичного сертифіката проводяться в період протягом 45 днів до закінчення строку дії медичного сертифіката із збереженням його попереднього строку дії.

5. Знаходження заявника, який виконує польоти у віддалених районах від АеМС та АМЕ, не є підставою для відстрочення наступної медичної сертифікації.

6. Якщо з дати закінчення строку дії медичного сертифіката пройшло більше 2 років, АеМС або АМЕ проводить медичний огляд для поновлення дії медичного сертифіката лише після оцінки авіаційних медичних записів заявника.

7. Якщо з дати закінчення строку дії медичного сертифіката минуло понад 5 років, АеМС або АМЕ проводить медичний огляд відповідно до вимог, встановлених до огляду під час першої видачі, а оцінювання - відповідно до вимог, встановлених для продовження строку дії медичного сертифіката.

8. Медичний сертифікат, виданий іншою країною відповідно до вимог додатка IV до Регламенту Європейської комісії від 03 листопада 2011 року (ЄС) N 1178/2011, визнається уповноваженим органом.

Особа повинна звернутися до уповноваженого органу у довільній формі, якщо експлуатант, у якого вона працює або має намір працювати, зареєстрований як суб'єкт господарювання на території України, або ПС, на якому вона виконує польоти або має намір їх виконувати, перебуває в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України.

Підтвердження медичного сертифіката здійснюється протягом 30 днів з дати звернення особи до уповноваженого органу строком на один рік за умови, що він є чинним.

Заявник, який має медичний сертифікат, виданий іншою країною за іншими правилами, які не відповідають додатку IV до Регламенту Європейської комісії від 03 листопада 2011 року (ЄС) N 1178/2011, повинен пройти медичну сертифікацію відповідно до вимог цих Авіаційних правил.

III. Порядок проходження медичної сертифікації

1. Для отримання медичного сертифіката заявники разом із заявкою (додаток) надають АМЕ або АеМС:

1) документ, що посвідчує особу;

2) документ, що підтверджує сплату державного збору за видачу сертифіката;

3) попередній медичний сертифікат - у разі продовження або поновлення його строку дії;

4) на запит АМЕ або АеМС та у визначених Авіаційними правилами України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації" випадках - медичні документи із зазначенням медичних фактів з історії його захворювань та попередній звіт про проходження медичного огляду для отримання медичного сертифіката.

2. Заявники для отримання медичного сертифіката надають:

1) медичну довідку про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів;

2) сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду.

3. Під час приймання документів АМЕ перевіряє:

1) подані документи з метою встановлення особи;

2) наявність документів для проходження медичної сертифікації (у тому числі для оформлення медичного сертифіката замість втраченого або викраденого чи його обміну);

3) правильність заповнення заявки та роз'яснює заявнику наслідки надання неповної, неточної або неправдивої інформації про свій стан здоров'я на час звернення та в минулому.

4. Про встановлення або виявлення факту надання АМЕ або АеМС неправдивої інформації заявником АМЕ або АеМС повідомляє уповноважений орган для вжиття відповідних заходів.

5. Медичний сертифікат видається, продовжується чи поновлюється АМЕ або АеМС лише після завершення всіх медичних оглядів та/або оцінювань та визначення рівня можливості до використання прав відповідного свідоцтва заявником, які проводяться відповідно до вимог розділу 2 додатка IV до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації".

6. У разі невідповідності заявника вимогам медичного сертифіката відповідного класу до нього застосовуються обмеження, встановлені пунктом MED.B.001 додатка IV до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації".

7. Форма бланка медичного сертифіката має відповідати формі, встановленій Авіаційними правилами України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації".

8. Дані щодо проведених медичних оглядів та медичних сертифікатів відображаються АМЕ у паперовому та електронному виглядах. Паперові та електронні звіти про проведений медичний огляд та інша медична документація подаються до уповноваженого органу. Дані щодо проведених медичних оглядів вносяться АМЕ до системи електронного реєстру видачі медичних сертифікатів авіаційному персоналу цивільної авіації України (AMES).

9. У разі незгоди заявника з результатами оцінювань та висновком АМЕ або АеМС він має право подати у 10-денний строк після отримання висновку АМЕ або АеМС обґрунтовану заяву до уповноваженого органу.

10. Вирішення спірних питань з медичної сертифікації авіаційного персоналу проводить авіамедична рада, яка створюється при уповноваженому органі із залученням представників авіаційної галузі та провідних медичних фахівців.

IV. Обмін, заміна медичного сертифіката

1. АМЕ або АеМС здійснює обмін медичного сертифіката на підставі заяви особи у довільній формі та результатів попереднього медичного огляду в разі:

1) зміни інформації, внесеної до медичного сертифіката;

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до медичного сертифіката;

3) непридатності медичного сертифіката для подальшого використання.

2. У разі втрати або викрадення медичного сертифіката особа зобов'язана негайно повідомити командира ПС, членом екіпажу якого вона є, керівника експлуатанта, уповноважений орган, а в разі викрадення - також орган Національної поліції.

За кожним фактом втрати або викрадення медичного сертифіката експлуатантом ПС проводиться службове розслідування.

АМЕ протягом доби з часу отримання інформації про втрату або викрадення медичного сертифіката вносить її до AMES.

3. Замість втраченого або викраденого медичного сертифіката після встановлення факту видачі медичного сертифіката особі, яка заявила про втрату або викрадення, АМЕ протягом 3 робочих днів оформлює новий медичний сертифікат за умови надання таких документів:

1) акта комісії експлуатанта ПС про проведення службового розслідування;

2) рішення керівника експлуатанта ПС за результатами службового розслідування.

 

Директор департаменту
льотної експлуатації

О. Лісняк

 

_______________________________________________________________________________
(найменування АеМС)

ЗАЯВКА НА МЕДИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ

Медична інформація: конфіденційно.
Заповнюється друкованими літерами

(1) Країна видачі свідоцтва:

(2) Медичний сертифікат дійсний для класу:

клас 1  

клас 2  

клас 3  

LAPL  

бортпровідники  


(3) Прізвище:

(4) Попереднє(і) прізвище(а):

(12) Заявка:

первинна  

продовження дії  

поновлення  


(5) Ім'я, по батькові:

(6) Дата народження:

(7) Стать:

чол.

  

жін.

  


(13) Номер свідоцтва:

(8) Місце та країна народження:

(9) Громадянство:

(14) Тип свідоцтва, на яке подається заявка:

(10) Місце проживання:
 
 
 
Країна:

Телефон:

Мобільний
телефон:

Електронна пошта:
 

(11) Поштова адреса фактичного місця проживання (якщо інша):

 

Країна:

Телефон:

(15) Професія (основна):

(16) Місце роботи:

(17) Попередній медичний огляд:

дата:

місце:

(18) Свідоцтво(а) авіаційного персоналу, яке(і) маєте (тип):

Номер свідоцтва:

Країна видачі:

(19) Будь-які обмеження та зміни в свідоцтвах та медичному сертифікаті:

Ні

  

Так

  

Подробиці:

 


(20) Чи мали місце будь-коли відмова у видачі, скасування, призупинення дії чи анулювання медичного сертифіката?

Ні  

Так  

Країна:

Подробиці:

 

 


(21) Загальний польотний час, годин:

(22) Польотний час від попереднього медичного огляду, годин:

(23) Клас(и) / тип(и) ПС, на якому зараз літаєте:

(24) Чи мала місце будь-яка авіаційна подія чи інцидент з часу попереднього медичного огляду?

Ні  

Так  

Місце:

 

 

Подробиці:


(25) Тип очікуваних польотів:

(26) Теперішня льотна робота:

однопілотне ПС

  

багатопілотне ПС

  


(27) Чи вживаєте алкоголь?

  Ні

  Так (кількість)


(28) Чи приймаєте наразі ліки?

Ні

  

Так

  


Якщо приймаєте, зазначте назву, дозу, дату початку приймання та причину приймання

(29) Ви палите?
  Ніколи не палив(ла) Ні
(дата, коли покинули палити)
  Так (різновид та кількість)

Загальна та медична інформація:
Чи маєте (мали) Ви (будь-коли) будь-що з наведеного нижче? (позначте "так" чи "ні" у кожному запитанні, деталізуйте позитивні відповіді в розділі "Примітки"(30))

 

Так

Ні

 

Так

Ні

 

Так

Ні

 

Так

Ні

101 Очні хвороби, операції на очах

 

 

113 Травми голови або струс мозку

 

 

124 Позитивний тест на ВІЛ

 

 

150 Гінекологічні хвороби, порушення менструального циклу

 

 

102 Носіння окулярів, контактних лінз

 

 

114 Частий або сильний головний біль

 

 

125 Захворювання, що передаються статевим шляхом

 

 

115 Запаморочення або непритомність

 

 

126 Зупинка дихання (апное) уві сні

 

 

151 Ви вагітні?

 

 

103 Зміни в рецептах на окуляри або на контактні лінзи з часу останнього медичного огляду

 

 

116 Втрата свідомості будь-якого походження

 

 

127 Хвороби та травми опорно-рухового апарату

 

 

Сімейний анамнез:

117 Неврологічні розлади;
інсульт, судоми, епілепсія, епілептичний напад, параліч тощо

 

 

128 Будь-які інші захворювання або травми

 

 

104 Сінна лихоманка, інші алергії

 

 

118 Психологічні або психіатричні розлади будь-якого типу

 

 

129 Стаціонарне лікування

 

 

170 Серцеві хвороби

 

 

105 Бронхіальна астма, хвороби легень

 

 

171 Високий кров'яний тиск

 

 

106 Серцево-судинні захворювання

 

 

119 Зловживання ліками, наркотиками і алкоголем

 

 

130 Відвідування лікаря після попереднього медичного огляду

 

 

172 Високий рівень холестерину

 

 

107 Високий або низький кров'яний тиск

 

 

131 Відмова у страхуванні життя

 

 

173 Епілепсія

 

 

108 Камені в нирках або кров у сечі

 

 

120 Спроба суїциду

 

 

132 Відмова у видачі медичного сертифіката

 

 

174 Психічні захворювання

 

 

109 Діабет, інші гормональні порушення

 

 

121 Морська хвороба, що потребує приймання ліків

 

 

133 Відстрочка від призову, придатність до військової служби

 

 

175 Діабет

 

 

110 Хвороби печінки та шлунково-кишкові захворювання

 

 

122 Анемія, в тому числі серпоподібно-
клітинна, інші хвороби крові

 

 

134 Призначення пенсії або компенсації з приводу травм / хвороб

 

 

176 Туберкульоз

 

 

177 Бронхіальна астма, екзема, інші алергії

 

 

111 Глухота, хвороби вуха

 

 

123 Малярія та інші тропічні хвороби

 

 

Тільки для жінок:

178 Спадкові порушення

 

112 Хвороби носа та горла, розлади мови

 

 

179 Глаукома

Примітка. Якщо після Вашого попереднього запису не відбулось ніяких змін, зазначте "Без змін".

(31) ЗАЯВА

Я, __________________, проаналізував вищевикладене і стверджую, що все заповнено мною вірно, я не приховав ніякої інформації та не зробив ніяких стверджень, що могли б ввести в оману. Я усвідомлюю, що в разі надання мною неправдивої інформації або за небажання надати відповідну медичну інформацію уповноважений орган має право відмовити у видачі мені медичного сертифіката або анулювати виданий медичний сертифікат без упередженості щодо заяви згідно із законодавством.

ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Я даю згоду на використання усієї інформації, що міститься в цій заявці, там, де це буде необхідно, для будь-якого медичного підрозділу уповноваженого органу інших країн - членів EASA, визнаючи, що дані цих документів у паперовому чи електронному вигляді можуть використовуватися для завершення медичної оцінки і залишаться власністю уповноваженого органу за умови, що я або мій лікар матиму (матиме) доступ до них згідно з законодавством та що буде гарантована на весь час медична конфіденційність.

____________
   (дата)

 

__________________
    (підпис заявника)

 

________________________
   (підпис АМЕ)


____________

Опрос